Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share]Trang Chủ Bảo Trì

Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  • Please log in to post a topic
  • avatar

    Mr.Lee
    avatar

    Mr.Lee

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 742
    Points : 1241
    Birthday : 04/05/1990
    Thanks : 381

    Member
    Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

    Member
    Bài viết thứ :1

    Đăng vào:on 21/10/2012, 14:57

    Member
    Demo:[You must be registered and logged in to see this link.]
    [Bài viết không bị Ẩn]
    Code:

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="google-site-verification" content="H-9GtRWk47czsNsrLNOK2tx58oSrUL3Dy6D-ky67W20"/>
    <title> Website Đang bảo trì vui lòng quay lại 30 phút --- Yahoo: [You must be registered and logged in to see this link.]</title>
    <SCRIPT language=JavaScript>
    var brzinakucanja = 200;
    var pauzapor = 2000;
    var vremeid = null;
    var kretanje = false;
    var poruka = new Array();
    var slporuka = 0;
    var bezporuke = 0;
    poruka[0] = "Website Đang bảo trì vui lòng quay lại sau 30 phút"
    poruka[1] = "Yahoo: [You must be registered and logged in to see this link.]"

    function prikaz() {
       var text = poruka[slporuka];

       if (bezporuke < text.length) {
          if (text.charAt(bezporuke) == " ")
                   bezporuke++
               var ttporuka = text.substring(0, bezporuke + 1);
               document.title = ttporuka;
               bezporuke++
               vremeid = setTimeout("prikaz()", brzinakucanja);
                kretanje = true;
       } else {
          bezporuke = 0;
          slporuka++
          if (slporuka == poruka.length)
             slporuka = 0;
          vremeid = setTimeout("prikaz()", pauzapor);
          kretanje = true;
       }
    }
    function stop() {
       if (kretanje)
          clearTimeout(vremeid);
       kretanje = false
    }
    function start() {
       stop();
       prikaz();
    }
    start();
        </SCRIPT>
    <style type="text/css">
    <!--
    body {
       background-color: #FFFFFF;
    }
    -->
    </style><center>

    <body><div style="height:100%; width:100%;">
      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="100%" title="s">
        <param name="movie" value="https://436d9d3f-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/clubgamesvn/flash-dang-xay-dung.swf?lFtlqRXTETE0t5Ex1E_6GF4aJdGeO1KWq6gIgpmC8LPZ7DDRRVQNBSfdP28JhQkXkApxATkFW8_7BE1TZhZrlQ89fpfzP-0NZDSy2hG-IKbvGNU78memM%3D&attredirects=1" />
        <param name="quality" value="high" />

        <embed src="http://kenhgame8.esy.es/flash-dang-xay-dung.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"></embed>
      </object>
    </div>

    <p>
      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="0" height="0">
        <param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8wNy81MDmUsIC2OTU1MzkyNmZhNzAyYmNiZWZmNDA1MDAwMjIxMi5cUIbaBmUsICDN8VHJvInagaMEdWJsZSBpmUsICyBhIGZyaWVdUngZHxMZW5rYXx0mUsICnVlfA" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="0" height="0" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8wNy81MDmUsIC2OTU1MzkyNmZhNzAyYmNiZWZmNDA1MDAwMjIxMi5cUIbaBmUsICDN8VHJvInagaMEdWJsZSBpmUsICyBhIGZyaWVdUngZHxMZW5rYXx0mUsICnVlfA" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
    </p>
    </body>
    </center>
    <object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS9mMC9lZjA5OGY0YTQwZGRmYTVlNGY3NDQ4NmIzYWQ5MjA0OS5cUIbaBmUsICDN8Tm9dUngmUsIC3RvInagaMEmUsICC1UmUsICm91YmxlIGlzIGEgRnJpZW5kIChSZW1peCAyMDEwKXxESi1UdW5nZkJpWeBGkgMjAxMHwxfDE" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS9mMC9lZjA5OGY0YTQwZGRmYTVlNGY3NDQ4NmIzYWQ5MjA0OS5cUIbaBmUsICDN8Tm9dUngmUsIC3RvInagaMEmUsICC1UmUsICm91YmxlIGlzIGEgRnJpZW5kIChSZW1peCAyMDEwKXxESi1UdW5nZkJpWeBGkgMjAxMHwxfDE" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
    </body></html>
    [/Bài viết không bị Ẩn]


    :Bài viết không bị Ẩn:    Được sửa bởi Mr.Lee ngày 24/5/2014, 22:57; sửa lần 5.

    #1 - Posted on 21/10/2012, 14:57
    Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
    avatar

    Ruby
    avatar

    Ruby

    Group: S.mod

    Hiện đang:
    Bài viết : 1244
    Points : 2669
    Birthday : 09/01/1990
    Thanks : 1029

    S.mod
    Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz

    S.mod
    Bài viết thứ :2

    Đăng vào:on 21/10/2012, 14:59

    S.mod
    đẹp đó !!!!!!

    #2 - Posted on 21/10/2012, 14:59

    __________________________________________________________________________________________
    Tất cả các bạn chú ý:

    Những game mình post nếu có pass donwload và pass giải nèn thì là: congtruongit.com nha    Mấy anh vào ủng hộ giúp em nhá


    [You must be registered and logged in to see this link.]
    Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz
    avatar

    zualuoi
    avatar

    zualuoi

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 653
    Points : 1309
    Thanks : 510

    Member
    Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/

    Member
    Bài viết thứ :3

    Đăng vào:on 21/10/2012, 15:01

    Member
    bá đạo

    #3 - Posted on 21/10/2012, 15:01
    Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/
    avatar

    fascicularia
    avatar

    fascicularia

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 124
    Points : 124
    Thanks : 0

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :4

    Đăng vào:on 22/10/2012, 19:50

    Member
    xem

    #4 - Posted on 22/10/2012, 19:50
    Xem lý lịch thành viên

    vientaycu

    vientaycu

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 290
    Points : 339
    Thanks : 35

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :5

    Đăng vào:on 22/10/2012, 19:52

    Member
    Hay thế nhở

    #5 - Posted on 22/10/2012, 19:52
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    Hữu Phước
    avatar

    Hữu Phước

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 939
    Points : 1443
    Birthday : 28/12/1998
    Thanks : 443
    Đến từ : Thuận Hưng , Thốt Nốt , Cần Thơ

    Member
    Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

    Member
    Bài viết thứ :6

    Đăng vào:on 22/10/2012, 20:05

    Member
    xem

    #6 - Posted on 22/10/2012, 20:05
    Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz
    avatar

    Lúa Đô La
    avatar

    Lúa Đô La

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 584
    Points : 756
    Thanks : 108

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :7

    Đăng vào:on 22/10/2012, 20:16

    Member
    đẹp

    #7 - Posted on 22/10/2012, 20:16
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    kòino1
    avatar

    kòino1

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 22
    Points : 22
    Thanks : 0

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :8

    Đăng vào:on 15/11/2012, 07:54

    Member
    xem

    #8 - Posted on 15/11/2012, 07:54
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    hakuba
    avatar

    hakuba

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 337
    Points : 461
    Birthday : 01/01/1992
    Thanks : 111

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :9

    Đăng vào:on 18/11/2012, 11:37

    Member
    xemmmm

    #9 - Posted on 18/11/2012, 11:37
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    Garfield
    avatar

    Garfield

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 756
    Points : 1144
    Birthday : 18/03/2000
    Thanks : 243
    Đến từ : Homeland

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :10

    Đăng vào:on 18/11/2012, 11:43

    Member
    Xem

    #10 - Posted on 18/11/2012, 11:43
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    phamlegiabao
    avatar

    phamlegiabao

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 397
    Points : 422
    Thanks : 11

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :11

    Đăng vào:on 21/11/2012, 14:26

    Member
    up

    #11 - Posted on 21/11/2012, 14:26
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    AnHung
    avatar

    AnHung

    Group: Designs Skin

    Hiện đang:
    Bài viết : 590
    Points : 1461
    Birthday : 04/01/1993
    Thanks : 743
    Đến từ : BMT

    Designs Skin
    Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

    Designs Skin
    Bài viết thứ :12

    Đăng vào:on 11/12/2012, 13:44

    Designs Skin
    xem hàng

    #12 - Posted on 11/12/2012, 13:44
    Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info
    avatar

    conan@2k
    avatar

    conan@2k

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 188
    Points : 225
    Thanks : 1

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :13

    Đăng vào:on 11/12/2012, 14:13

    Member
    có thấy gì đâu??

    #13 - Posted on 11/12/2012, 14:13
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    sonlapro123456
    avatar

    sonlapro123456

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 222
    Points : 249
    Thanks : 3

    Member
    Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net

    Member
    Bài viết thứ :14

    Đăng vào:on 9/1/2013, 16:54

    Member
    xem

    #14 - Posted on 9/1/2013, 16:54
    Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net
    avatar

    Zjn_Bi
    avatar

    Zjn_Bi

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 254
    Points : 301
    Thanks : 29
    Đến từ : Game Star

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :15

    Đăng vào:on 13/1/2013, 14:18

    Member
    bá đạo

    #15 - Posted on 13/1/2013, 14:18
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    ichkiviai
    avatar

    ichkiviai

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 307
    Points : 417
    Thanks : 32

    Member
    Xem lý lịch thành viên http://vncnhot.forumvi.com/

    Member
    Bài viết thứ :16

    Đăng vào:on 2/2/2013, 13:32

    Member
    222222222222

    #16 - Posted on 2/2/2013, 13:32
    Xem lý lịch thành viên http://vncnhot.forumvi.com/
    avatar

    olokers
    avatar

    olokers

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 360
    Points : 417
    Birthday : 17/01/1989
    Thanks : 50

    Member
    Xem lý lịch thành viên http://kame.forumtl.com

    Member
    Bài viết thứ :17

    Đăng vào:on 2/2/2013, 16:22

    Member
    see

    #17 - Posted on 2/2/2013, 16:22
    Xem lý lịch thành viên http://kame.forumtl.com
    avatar

    hamthe
    avatar

    hamthe

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 173
    Points : 244
    Thanks : 23

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :18

    Đăng vào:on 28/3/2013, 17:01

    Member
    xem

    #18 - Posted on 28/3/2013, 17:01
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    mr.max
    avatar

    mr.max

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 259
    Points : 314
    Thanks : 25

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :19

    Đăng vào:on 14/4/2013, 14:41

    Member
    xem

    #19 - Posted on 14/4/2013, 14:41
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    NhoxVipPro10
    avatar

    NhoxVipPro10

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 10
    Points : 10
    Thanks : 0

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :20

    Đăng vào:on 4/9/2013, 16:49

    Member
    asd

    #20 - Posted on 4/9/2013, 16:49
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    NhoxVipPro10
    avatar

    NhoxVipPro10

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 10
    Points : 10
    Thanks : 0

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :21

    Đăng vào:on 4/9/2013, 16:50

    Member
    asd

    #21 - Posted on 4/9/2013, 16:50
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    Mr.Lee
    avatar

    Mr.Lee

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 742
    Points : 1241
    Birthday : 04/05/1990
    Thanks : 381

    Member
    Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

    Member
    Bài viết thứ :22

    Đăng vào:on 22/1/2014, 17:38

    Member
    Đã Sửa Lại Flash Die Nhé cười nhăn răng

    #22 - Posted on 22/1/2014, 17:38
    Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
    avatar

    Kênh Game 8
    avatar

    Kênh Game 8

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 263
    Points : 360
    Thanks : 47

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :23

    Đăng vào:on 5/2/2014, 14:40

    Member
    xemmmmmmmmmmmmm

    #23 - Posted on 5/2/2014, 14:40
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    anhthuong
    avatar

    anhthuong

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 46
    Points : 46
    Birthday : 03/03/2000
    Thanks : 0
    Đến từ : Viet Nam

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :24

    Đăng vào:on 17/3/2014, 18:24

    Member
    dwadawdawdawdaw

    #24 - Posted on 17/3/2014, 18:24
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    JokerK
    avatar

    JokerK

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 9
    Points : 9
    Birthday : 08/04/1998
    Thanks : 0
    Đến từ : Community SA:MP Việt Nam

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :25

    Đăng vào:on 14/4/2014, 13:01

    Member
    aaaaaaaaaaaaaaaaa

    #25 - Posted on 14/4/2014, 13:01
    Xem lý lịch thành viên

    Sponsored content

    Sponsored content

    Group:
    Hiện đang:

    Bài viết thứ :26

    Đăng vào:

    #26 - Posted

    Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

    Đang kiểm tra dữ liệu...

    Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

    Số ký tự phải từ 3 trở lên
    Hãy chọn tài khoản khác
    Có thể dùng tài khoản này
    Không sử dụng địa chỉ này
    E-mail sẽ được kiểm sau
    Số ký tự phải từ 3 trở lên
    Trùng tên đăng nhập
    Chưa đúng
    Chính xác

    Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
    YOUR BANNER HERE
    728x90