Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share]Trang Chủ Bảo Trì

Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Mr.Lee
  avatar

  Mr.Lee

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 742
  Points : 1241
  Birthday : 04/05/1990
  Thanks : 381

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 21/10/2012, 14:57

  Member
  Demo:http://forums.gamevn.biz/h36-page
  [Bài viết không bị Ẩn]
  Code:

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="keywords" content="" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="google-site-verification" content="H-9GtRWk47czsNsrLNOK2tx58oSrUL3Dy6D-ky67W20"/>
  <title> Website Đang bảo trì vui lòng quay lại 30 phút --- Yahoo: [You must be registered and logged in to see this link.]</title>
  <SCRIPT language=JavaScript>
  var brzinakucanja = 200;
  var pauzapor = 2000;
  var vremeid = null;
  var kretanje = false;
  var poruka = new Array();
  var slporuka = 0;
  var bezporuke = 0;
  poruka[0] = "Website Đang bảo trì vui lòng quay lại sau 30 phút"
  poruka[1] = "Yahoo: [You must be registered and logged in to see this link.]"

  function prikaz() {
     var text = poruka[slporuka];

     if (bezporuke < text.length) {
        if (text.charAt(bezporuke) == " ")
                 bezporuke++
             var ttporuka = text.substring(0, bezporuke + 1);
             document.title = ttporuka;
             bezporuke++
             vremeid = setTimeout("prikaz()", brzinakucanja);
              kretanje = true;
     } else {
        bezporuke = 0;
        slporuka++
        if (slporuka == poruka.length)
           slporuka = 0;
        vremeid = setTimeout("prikaz()", pauzapor);
        kretanje = true;
     }
  }
  function stop() {
     if (kretanje)
        clearTimeout(vremeid);
     kretanje = false
  }
  function start() {
     stop();
     prikaz();
  }
  start();
      </SCRIPT>
  <style type="text/css">
  <!--
  body {
     background-color: #FFFFFF;
  }
  -->
  </style><center>

  <body><div style="height:100%; width:100%;">
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="100%" title="s">
      <param name="movie" value="https://436d9d3f-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/clubgamesvn/flash-dang-xay-dung.swf?lFtlqRXTETE0t5Ex1E_6GF4aJdGeO1KWq6gIgpmC8LPZ7DDRRVQNBSfdP28JhQkXkApxATkFW8_7BE1TZhZrlQ89fpfzP-0NZDSy2hG-IKbvGNU78memM%3D&attredirects=1" />
      <param name="quality" value="high" />

      <embed src="http://kenhgame8.esy.es/flash-dang-xay-dung.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"></embed>
    </object>
  </div>

  <p>
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="0" height="0">
      <param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8wNy81MDmUsIC2OTU1MzkyNmZhNzAyYmNiZWZmNDA1MDAwMjIxMi5cUIbaBmUsICDN8VHJvInagaMEdWJsZSBpmUsICyBhIGZyaWVdUngZHxMZW5rYXx0mUsICnVlfA" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="0" height="0" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8wNy81MDmUsIC2OTU1MzkyNmZhNzAyYmNiZWZmNDA1MDAwMjIxMi5cUIbaBmUsICDN8VHJvInagaMEdWJsZSBpmUsICyBhIGZyaWVdUngZHxMZW5rYXx0mUsICnVlfA" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
  </p>
  </body>
  </center>
  <object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS9mMC9lZjA5OGY0YTQwZGRmYTVlNGY3NDQ4NmIzYWQ5MjA0OS5cUIbaBmUsICDN8Tm9dUngmUsIC3RvInagaMEmUsICC1UmUsICm91YmxlIGlzIGEgRnJpZW5kIChSZW1peCAyMDEwKXxESi1UdW5nZkJpWeBGkgMjAxMHwxfDE" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS9mMC9lZjA5OGY0YTQwZGRmYTVlNGY3NDQ4NmIzYWQ5MjA0OS5cUIbaBmUsICDN8Tm9dUngmUsIC3RvInagaMEmUsICC1UmUsICm91YmxlIGlzIGEgRnJpZW5kIChSZW1peCAyMDEwKXxESi1UdW5nZkJpWeBGkgMjAxMHwxfDE" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
  </body></html>
  [/Bài viết không bị Ẩn]


  :Bài viết không bị Ẩn:  Được sửa bởi Mr.Lee ngày 24/5/2014, 22:57; sửa lần 5.

  #1 - Posted on 21/10/2012, 14:57
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
  avatar

  Ruby
  avatar

  Ruby

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 1244
  Points : 2669
  Birthday : 09/01/1990
  Thanks : 1029

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz

  S.mod
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 21/10/2012, 14:59

  S.mod
  đẹp đó !!!!!!

  #2 - Posted on 21/10/2012, 14:59

  __________________________________________________________________________________________
  Tất cả các bạn chú ý:

  Những game mình post nếu có pass donwload và pass giải nèn thì là: congtruongit.com nha  Mấy anh vào ủng hộ giúp em nhá


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz
  avatar

  zualuoi
  avatar

  zualuoi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 653
  Points : 1309
  Thanks : 510

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 21/10/2012, 15:01

  Member
  bá đạo

  #3 - Posted on 21/10/2012, 15:01
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/
  avatar

  fascicularia
  avatar

  fascicularia

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 124
  Points : 124
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 22/10/2012, 19:50

  Member
  xem

  #4 - Posted on 22/10/2012, 19:50
  Xem lý lịch thành viên

  vientaycu

  vientaycu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 290
  Points : 339
  Thanks : 35

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 22/10/2012, 19:52

  Member
  Hay thế nhở

  #5 - Posted on 22/10/2012, 19:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Hữu Phước
  avatar

  Hữu Phước

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 939
  Points : 1443
  Birthday : 28/12/1998
  Thanks : 443
  Đến từ : Thuận Hưng , Thốt Nốt , Cần Thơ

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 22/10/2012, 20:05

  Member
  xem

  #6 - Posted on 22/10/2012, 20:05
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz
  avatar

  Lúa Đô La
  avatar

  Lúa Đô La

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 584
  Points : 756
  Thanks : 108

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 22/10/2012, 20:16

  Member
  đẹp

  #7 - Posted on 22/10/2012, 20:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kòino1
  avatar

  kòino1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 22
  Points : 22
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 15/11/2012, 07:54

  Member
  xem

  #8 - Posted on 15/11/2012, 07:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hakuba
  avatar

  hakuba

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 337
  Points : 461
  Birthday : 01/01/1992
  Thanks : 111

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 18/11/2012, 11:37

  Member
  xemmmm

  #9 - Posted on 18/11/2012, 11:37
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Garfield
  avatar

  Garfield

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 756
  Points : 1144
  Birthday : 18/03/2000
  Thanks : 243
  Đến từ : Homeland

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 18/11/2012, 11:43

  Member
  Xem

  #10 - Posted on 18/11/2012, 11:43
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  phamlegiabao
  avatar

  phamlegiabao

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 397
  Points : 422
  Thanks : 11

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 21/11/2012, 14:26

  Member
  up

  #11 - Posted on 21/11/2012, 14:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  AnHung
  avatar

  AnHung

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 590
  Points : 1461
  Birthday : 04/01/1993
  Thanks : 743
  Đến từ : BMT

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  Designs Skin
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 11/12/2012, 13:44

  Designs Skin
  xem hàng

  #12 - Posted on 11/12/2012, 13:44
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info
  avatar

  conan@2k
  avatar

  conan@2k

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 188
  Points : 225
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 11/12/2012, 14:13

  Member
  có thấy gì đâu??

  #13 - Posted on 11/12/2012, 14:13
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sonlapro123456
  avatar

  sonlapro123456

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 249
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 9/1/2013, 16:54

  Member
  xem

  #14 - Posted on 9/1/2013, 16:54
  Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net
  avatar

  Zjn_Bi
  avatar

  Zjn_Bi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 301
  Thanks : 29
  Đến từ : Game Star

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 13/1/2013, 14:18

  Member
  bá đạo

  #15 - Posted on 13/1/2013, 14:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ichkiviai
  avatar

  ichkiviai

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 307
  Points : 417
  Thanks : 32

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vncnhot.forumvi.com/

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 2/2/2013, 13:32

  Member
  222222222222

  #16 - Posted on 2/2/2013, 13:32
  Xem lý lịch thành viên http://vncnhot.forumvi.com/
  avatar

  olokers
  avatar

  olokers

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 361
  Points : 418
  Birthday : 17/01/1989
  Thanks : 50

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kame.forumtl.com

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 2/2/2013, 16:22

  Member
  see

  #17 - Posted on 2/2/2013, 16:22
  Xem lý lịch thành viên http://kame.forumtl.com
  avatar

  hamthe
  avatar

  hamthe

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 173
  Points : 244
  Thanks : 23

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 28/3/2013, 17:01

  Member
  xem

  #18 - Posted on 28/3/2013, 17:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mr.max
  avatar

  mr.max

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 259
  Points : 314
  Thanks : 25

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 14/4/2013, 14:41

  Member
  xem

  #19 - Posted on 14/4/2013, 14:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  NhoxVipPro10
  avatar

  NhoxVipPro10

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 10
  Points : 10
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 4/9/2013, 16:49

  Member
  asd

  #20 - Posted on 4/9/2013, 16:49
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  NhoxVipPro10
  avatar

  NhoxVipPro10

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 10
  Points : 10
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 4/9/2013, 16:50

  Member
  asd

  #21 - Posted on 4/9/2013, 16:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Mr.Lee
  avatar

  Mr.Lee

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 742
  Points : 1241
  Birthday : 04/05/1990
  Thanks : 381

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 22/1/2014, 17:38

  Member
  Đã Sửa Lại Flash Die Nhé cười nhăn răng

  #22 - Posted on 22/1/2014, 17:38
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
  avatar

  Kênh Game 8
  avatar

  Kênh Game 8

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 360
  Thanks : 47

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 5/2/2014, 14:40

  Member
  xemmmmmmmmmmmmm

  #23 - Posted on 5/2/2014, 14:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anhthuong
  avatar

  anhthuong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 46
  Points : 46
  Birthday : 03/03/2000
  Thanks : 0
  Đến từ : Viet Nam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 17/3/2014, 18:24

  Member
  dwadawdawdawdaw

  #24 - Posted on 17/3/2014, 18:24
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  JokerK
  avatar

  JokerK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 9
  Points : 9
  Birthday : 08/04/1998
  Thanks : 0
  Đến từ : Community SA:MP Việt Nam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 14/4/2014, 13:01

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaa

  #25 - Posted on 14/4/2014, 13:01
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90