Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Thắc mắc] TĐYT của skins Ola stye c3z

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 26/8/2012, 17:59

  Moderagerator
  Demo:


  Mọi người giúp cái.. cái dòng chữ trên TĐYT nó k chạy trên cái ô phía trên mà nó chạy ở phía dưới là sao

  Mod New của TĐYT nỳ:
  Code:
  <div class="module main"><div class="main-contentr" style="border-bottom: 1px solid #E8E8E8;-webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;">
  <div style="background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/tdyt9x12.png) no-repeat;height:75px;position:relative;"><div style="width: 644px;position:relative;"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed" style="float: left;position: absolute;width: 630px;top: 14px;left: 13px;"><!-- BEGIN post_row --><span onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML,'♥');"
    onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b><span class="gensmall" style="font-size: 9pt"  ><b>{post_row.POSTER}</b></span> </b> <span style="font-size: 9pt">nhắn với</span> <span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;"> gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span>: <span class="lovemes" style="font-size: 9pt"><font color="blue">{post_row.TEXT}</font></span><span style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END post_row --></marquee></div>
  <span class="dropdown">
    <a class="dropdown-toggle thongbao" href="#" data-toggle="dropdown" >
    <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/msvta10.png"  style="float:left;position:absolute;bottom:-76px;left:0px;border:0" ></a>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <div id='noidungne' class="dropdown-menu" style="padding: 15px;width: 420px;margin-top: 81px;margin-left: 185px;">
   
                                      <form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);"
  enctype="multipart/form-data">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tbody>
              <tr>
                  <td width="12%" nowrap="nowrap">
                      <span class="gen">
                          <b>Gửi đến :</b>
                      </span>
                  </td>
                  <td width="88%">
                      <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                  <td width="60%">
                                      <input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text"
                                      name="subject" value="Tất cả thành viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';"
                                      onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';" size="45" maxlength="40"
                                      tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">
                                  </td>
                               
                                    <td width="40%" align="middle"></td>
                                   
                                  <td align="right" width="40">
                                      <input onClick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» '), dongtimo()" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" />
                                  </td>
                                 
                              </tr>
                               
                              <tr>
                    <td></td>
                   
                  </tr>   
                          </tbody>
                      </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                <td nowrap="nowrap" valign="top"><p style="padding: 2px;"></p><span class="gen"><b>Lời nhắn :</b></span><br></td><br />
                    <td valign="top"><p style="padding: 2px;"></p><textarea id="c3z_lovemess" class="gen" style="width: 343px; height: 100px; display: inline;" onClick="storeCaret(this)" onKeyUp="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onSelect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td></td>
                    </tr>
              <tr>
                  <td id="security"></td>
    <td><div id="xong" style="width: 351px; overflow: auto; margin-top: 6px; display: none; height: 100px;border: 1px solid #CCC;"> </div>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
      </table>
      <b>
          <input type="hidden" name="lt" value="0">
          <input type="hidden" name="mode" value="newtopic">
          <input type="hidden" name="f" value="2">
      </b>
  </form>
             
       
        </div>
   
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </span>     
    </div>           
        </div>
        <div id="left">
        <div class="baoboc">
  <div id="pun-info" class="main">
          <div class="main-head" style="background-color: #FFF">
              <div class="page-title">
                <h3>  <a style="margin-right: 5px;" href="javascript:vol(0)" onclick="javascript:searchtopic('/search?search_keywords=&amp;search_author=*_*', '13', '#recentnew ul')"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/63/36/26/refres12.png"></a>  Thống kê bài viết mới <span style="float:right; font-size:10px;"><select style="float:right;clear:right" id="changeFMvi" onchange="searchtopic('/search?search_keywords=&amp;search_author=*_*&amp;search_where='+this.options[this.selectedIndex].value, '14', '#recentnew ul')"></select></span></h3>
              </div></div>
          <div class="main-content"> 
            <!--<td/>
     
  link forum: [You must be registered and logged in to see this link.]

  nicktext:
  ID: nicktext
  Pass: nicktext123

  #1 - Posted on 26/8/2012, 17:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 26/8/2012, 18:02

  Member
  MODULES >> Portal & Widgets
  Forum widgets management
  kích vào bánh xe của News
  chỉnh ở 2 dòng :
  Number of news :
  Length of the news :

  #2 - Posted on 26/8/2012, 18:02
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 26/8/2012, 18:20

  Moderagerator
  chỉnh r` nhưng vẫn hk được bạn ơi

  #3 - Posted on 26/8/2012, 18:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Lúa Đô La
  avatar

  Lúa Đô La

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 584
  Points : 756
  Thanks : 108

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 26/8/2012, 19:18

  Member
  bạn thay lại mod_new hoặc toàn bộ portal

  #4 - Posted on 26/8/2012, 19:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 26/8/2012, 19:31

  Moderagerator
  đã thay lại hết nhưng vẫn ko được bn. ui

  #5 - Posted on 26/8/2012, 19:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Lúa Đô La
  avatar

  Lúa Đô La

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 584
  Points : 756
  Thanks : 108

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 26/8/2012, 19:38

  Member
  kiểm tra mod new xem đã co cái này
  Code:
   -->
  ở đầu chưa
  còn ko nữa thì bỏ cái new lun đi cho lành!@@ vvvv

  #6 - Posted on 26/8/2012, 19:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 26/8/2012, 19:45

  Moderagerator
  đã chèn vào nhưng vẫn k được Pro vào giúp vs

  #7 - Posted on 26/8/2012, 19:45
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  24h...CậuéC
  avatar

  24h...CậuéC

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 789
  Points : 1026
  Thanks : 155
  Đến từ : Về nhà mà thể hiện

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 26/8/2012, 20:20

  Member
  ???

  #8 - Posted on 26/8/2012, 20:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tungteen
  avatar

  tungteen

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 70
  Points : 98
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://my.2alo.net

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 26/8/2012, 20:27

  Member
  Code:
  <div class="module main"><div class="main-contentr" style="border-bottom: 1px solid #E8E8E8;-webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;">        <div style="background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/love_m10.png) no-repeat;height:80px;position:relative;"><marquee behavior="scroll" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="15" direction="left" truespeed="truespeed" style="width: 636px;float: left;position: absolute;top: 17px;left: 20px;"><!-- BEGIN post_row --><span onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML,'Thông Báo');"
      onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b><span class="gensmall" style="font-size: 9pt"  ><b>{post_row.POSTER}</b></span> </b> <span style="font-size: 9pt">nhắn với</span> <span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;"> gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span>: <span class="lovemes" style="font-size: 9pt"><font color="blue">{post_row.TEXT}</font></span><span style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END post_row --></marquee>
  <span  onmouseover="show_tooltip(this, 'Bấm vào để gửi thông điệp', 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" class='thongbao' style="cursor: pointer;">
  <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/msvta10.png" style="float:left;position:absolute;bottom:0px;left:0px;border:0" ></span>
  </div>
  </div>
    <div style="display:none">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr>
              <td class="starsTitle" height="25">
                <span class="genmed module-title"><center>Bạn phải đăng nhập để gửi thông điệp</center></span>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td>
                  <form action="/login" method="post">
                      <table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
                          <tr>
                              <td align="center" width="50%">
                                  <span class="gen">Tài khoản:</span>
                              </td>
                              <td align="center" width="50%">
                                  <span class="gen">Mật khẩu:</span>
                              </td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                  <input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;"
                                  />
                              </td>
                              <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                  <input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;">
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                              <td colspan="2">
                                  <span class="gen">Đăng nhập tự động:
                                      <input type="checkbox" name="autologin"
                                      checked="checked">
                                  </span>
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                            <td colspan="2"><br />
                                  <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng nhập">
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                              <td colspan="2">
                                  <span class="gensmall">
                                      <a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">:: Quên mật khẩu</a>
                                  </span>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </form>
              </td>
          </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
            <form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);"
  enctype="multipart/form-data">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tbody>
              <tr>
                  <td width="12%" nowrap="nowrap">
                      <span class="gen">
                          <b>Gửi đến :</b>
                      </span>
                  </td>
                  <td width="88%">
                      <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                  <td width="60%">
                                      <input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text"
                                      name="subject" value="Tất cả thành viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';"
                                      onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';" size="45" maxlength="40"
                                      tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">
                                  </td>
                               
                                    <td width="40%"><a onMouseOver="_tooltip(this, 'Chèn mặt cười, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px" href="#emo"><b><font color="blue">mặt cười</font></b></a><a onMouseOver="show_tooltip(this, 'Chèn mặt cười, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik2" style="font-size:10px;display:none;" href="#emo"><b><font color="blue">ẩn mặt cười</font></b></a></td>
                                   
                                  <td align="right" width="40">
                                      <input onClick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» '), dongtimo()" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gủi ..." tabindex="6" accesskey="s" />
                                  </td>
                                 
                              </tr>
                               
                              <tr>
                    <td></td>
                   
                  </tr> 
                               
                               
                               
                          </tbody>
                      </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                <td nowrap="nowrap" valign="top"><p style="padding: 2px;"></p><span class="gen"><b>Lời nhắn :</b></span><br></td><br />
                    <td valign="top"><p style="padding: 2px;"></p><textarea id="c3z_lovemess" class="gen" style="width: 100%; height: 100px; display: inline;" onClick="storeCaret(this)" onKeyUp="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onSelect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td></td>
                    </tr>
              <tr>
                  <td id="security"></td>
    <td><div id="xong" style="width: 100%; height: auto; margin-top: 6px; display: block;"> </div>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
      </table>
      <b>
          <input type="hidden" name="lt" value="0">
          <input type="hidden" name="mode" value="newtopic">
          <input type="hidden" name="f" value="35">
      </b>
  </form>
            </div>
       
            <!-- END switch_user_logged_in -->
   
  <style type="text/css">
  @charset "utf-8";
  .lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
  .lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
  .lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
  </style>
            <script>
            jQuery("#emoclik").click(function(){
      jQuery(this).hide();
      jQuery("#emoclik2").show();
      jQuery("#c3z_lovemess").animate({
      height:"-=50"
      },2000);
      jQuery.ajax({
      type:"POST",
      url:"/h19-",
      success:function(emo){
      jQuery("#xong").html(emo).show("slow");}
      });
  });
  jQuery("#emoclik2").click(function(){
      jQuery(this).hide();
      jQuery("#emoclik").show();
      jQuery("#c3z_lovemess").animate({
      height:"+=50"
      },2000);
      jQuery.ajax({
      type:"POST",
      url:"/h19-",
      success:function(emo){
      jQuery("#xong").html(emo).hide("slow");}
      });
  });
            </script>
            <script>
              function dongtimo()
  {var t=setTimeout("reloadgiumcon()",500);}
  function reloadgiumcon()
  {window.location.replace("http://9x2alo.forum.st")}
            jQuery(document).ready(function () {
          jQuery(".thongbao").colorbox({
              width: "52%",
              innerHeight: "175px",
              title: 'Gửi thông điệp yêu thương',
              inline: true,
              href: "#noidungne",
              onOpen: function () {
                  jQuery("#security").load("/post?f=35&mode=newtopic input[name^=auth]");
              }

          });});
             
        </script>
   
  <style type="text/css">
  @charset "utf-8";
  .lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
  .lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
  .lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
  #colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}
   
   
    #cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:url(
   
    );}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}
   
  </style>   
  <script src="http://www.jacklmoore.com/colorbox/colorbox/jquery.colorbox.js"></script>
   
       
       
       
       
       
    </span>     
    </div>           
        </div>
        <div id="left">
        <div class="baoboc">
  <div id="pun-info" class="main">
          <div class="main-head" style="background-color: #FFF">
              <div class="page-title">
                <h3>  <a style="margin-right: 5px;" href="javascript:vol(0)" onclick="javascript:searchtopic('/search?search_keywords=&amp;search_author=*_*', '13', '#recentnew ul')"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/63/36/26/refres12.png"></a>  Thống kê bài viết mới <span style="float:right; font-size:10px;"><select style="float:right;clear:right" id="changeFMvi" onchange="searchtopic('/search?search_keywords=&amp;search_author=*_*&amp;search_where='+this.options[this.selectedIndex].value, '14', '#recentnew ul')"></select></span></h3>
              </div></div>
          <div class="main-content"> 
            <!--<td/>
     

  Thử cái này xem edit lại mấy thứ mà thường edit ở mod tdyt nhé demo [You must be registered and logged in to see this link.]

  #9 - Posted on 26/8/2012, 20:27
  Xem lý lịch thành viên http://my.2alo.net
  avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 26/8/2012, 20:29

  Moderagerator
  đã làm được rồi thank mọi người

  #10 - Posted on 26/8/2012, 20:29
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:

  #11 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90