Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang chủ mạng xã hội, thấy lạ lạ

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  zualuoi
  avatar

  zualuoi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 653
  Points : 1309
  Thanks : 510

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 24/6/2012, 10:16

  Member
  Code:

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="keywords" content="gohooh, gohooh.com, trang chủ gohooh.com" />
  <meta name="description" content="Trang chủ Gohooh.Com" />
  <meta name="generator" content="Gohooh 9 - 2011" />
  <meta name="author" content="Gohooh Group" />
  <meta name="copyright" content="Gohooh Group" />
  <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
  <LINK HREF="http://www.gohooh.com/style-index.css" TYPE="text/css" REL="stylesheet">
  <title>Trang chủ Gohooh.Com</title>
  </head>
  <body>
  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#6FB24B" style="background-repeat:repeat-x; background-position:top; height:100%; background-image:url(http://www.gohooh.com/BvlPro/til_1.jpg) ">
    <tr>
      <td style="background-image:url(http://www.gohooh.com/BvlPro/til_1.gif); background-position:top right; background-repeat:no-repeat">
      </td>
      <td width="766" align="left" valign="top"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
          <td align="left" valign="top"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/top_1.gif" width="766" height="35"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="left" valign="top"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr align="left" valign="top">
              <td><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/left.gif" width="137" height="134"></td>
              <td><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/head.gif" width="552" height="134"></td>
              <td><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/right.gif" width="77" height="134"></td>
            </tr>
          </table></td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="left" valign="top"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr align="left" valign="top">
              <td width="58"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/left_2.gif" width="58" height="281"></td>
              <td width="83"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/l_1.gif" width="83" height="31"></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td height="162"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td height="42" align="left" valign="top" style="background-image:url(http://www.gohooh.com/BvlPro/1_09.gif) "><div style="padding-left:30px; padding-top:16px"><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/nhatui/" class="style1">
                    Nhà Tui</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="39" align="left" valign="top" style="background-image: url(http://www.gohooh.com/BvlPro/1_10.gif)"><div style="padding-left:30px; padding-top:14px"><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/forum/" class="style2">
                    Forum</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="39" align="left" valign="top" style="background-image: url(http://www.gohooh.com/BvlPro/1_11.gif)"><div style="padding-left:30px; padding-top:14px"><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/sky/" class="style3">
                    Sky</a></div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="42" align="left" valign="top" style="background-image: url(http://www.gohooh.com/BvlPro/1_12.gif)"><div style="padding-left:30px; padding-top:14px"><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/gizz/" class="style4">
                    Link hay</a></div></td>
                    </tr>
               
                  </table></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/l_2.gif" width="83" height="88"></td>
                </tr>
              </table></td>
              <td width="15"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/left_3.gif" width="15" height="281"></td>
              <td><table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
                <tr align="left" valign="top">
                  <td width="179" style="background-image:url(http://www.gohooh.com/BvlPro/back_1.gif) "><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td height="252" align="left" valign="top"><div style="padding-left:9px; padding-top:6px"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/welcome.gif" width="98" height="30" border="0"></div><div style="padding-left:12px; padding-top:5px"><a target="blank" href="http://vn.gohooh.com/"><img alt=""  src="http://images.yume.vn/blog/201105/15/1305462693_12_3_ket_noi_be_ban.jpg" width="156" height="110" border="0"></a></div><div id="mu" style="padding-left:27px; padding-top:0px; padding-bottom:0px">
                              <ul style="margin:0; padding:0; line-height:16px">

                              </ul>
                            </div>
                        <div style="padding-left:18px; padding-top:7px"><span class="style6"><strong>
                    Mạng xã hội người Việt !!!!<br>
                          </strong></span></div>
                        <div style="padding-left:18px; padding-top:5px"><span class="style6">
                    Thế giới của những ước mơ !Nơi bạn có thể thả hồn êm ả !
                    Nơi mà bạn sẽ tìm thấy vị ngọt của cuộc sống ! Nơi mà...
                    Tình Yêu Bắt Đầu !!! <a target="blank" href="http://vn.gohooh.com/"><font color="#89a919">>>-Tham gia->></font></a></span></div></td>
                    
                    </tr>
                    <tr>
                      <td align="left" valign="top" style="background-image:url(http://www.gohooh.com/BvlPro/line_1.gif); background-position:top left; background-repeat:no-repeat "><div style="padding-left:12px; padding-top:9px"><a target="blank" href="http://www.google.com.vn/#sclient=psy&hl=vi&biw=1366&bih=610&source=hp&q=gohooh&pbx=1&oq=g&aq=1s&aqi=g1g-s1g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=0l0l1l31l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&fp=1a98df295cbde2ff"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/view.gif" width="149" height="11" border="0"></a></div></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                  <td width="17"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/div_2.gif" width="17" height="281"></td>
                  <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td align="left" valign="top" style="background-image:url(http://www.gohooh.com/BvlPro/rep_1.gif); background-position:bottom; background-repeat:repeat-x "><div style="padding-left:4px; padding-top:5px"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/gallery.gif" width="116" height="37" border="0"></div><div style="padding-left:4px; padding-top:5px; padding-bottom:12px">
                        <table width="274"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#E1EF4E">
                          <tr align="left" valign="middle">
                            <td width="20" height="61" align="center"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/t_1.gif" width="3" height="26" border="0"></td>
                            <td width="80"><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/anhdep/"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/pic_2.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
                            <td width="80"><a target="blank" href="http://pet.gohooh.com/"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/pic_3.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
                            <td><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/tool/"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/pic_4.gif" width="75" height="53" border="0"></a></td>
                            <td width="20" align="center"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/t_2.gif" width="3" height="26" border="0"></td>
                          </tr>
                        </table>
                      </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td align="left" valign="top"><div style="padding-left:6px; padding-top:4px"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/musi.gif" width="152" height="35" border="0"></div><div style="padding-left:6px; padding-top:4px">
                        <table width="270"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr align="left" valign="middle">
                            <td width="32" height="34" align="center" style="border-right:1px solid #B8B8B8; border-bottom:1px solid #B8B8B8 "><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_1.gif" width="16" height="16" border="0"></td>
                            <td width="58" height="34" align="center" valign="top" style="border-right:1px solid #B8B8B8; border-bottom:1px solid #B8B8B8 "><div style="padding-left:0px; padding-top:5px"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_3.gif" width="39" height="6"></div>                            <div style="padding-left:0px; padding-top:2px">
                                <table width="42"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                  <tr align="left" valign="middle">
                                    <td><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_2.gif" width="15" height="16" border="0"></td>
                                    <td align="right"><span class="style7">Free</span></td>
                                  </tr>
                                </table>
                                </div></td>
                            <td style="border-bottom:1px solid #B8B8B8 "><div style="padding-left:9px; padding-top:0px"><span class="style8"><strong><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/tintuc/" class="style9" style="text-decoration:none ">
                       TIN TỨC</a><br>
                         Cập nhật liên tục</strong></span></div></td>
                          </tr>
                          <tr align="left" valign="middle">
                            <td height="34" align="center" style="border-right:1px solid #B8B8B8; border-bottom:1px solid #B8B8B8 "><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_1.gif" width="16" height="16" border="0"></td>
                            <td height="34" align="center" valign="top" style="border-right:1px solid #B8B8B8; border-bottom:1px solid #B8B8B8 "><div style="padding-left:0px; padding-top:5px"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_3.gif" width="39" height="6"></div>
                                <div style="padding-left:0px; padding-top:2px">
                                  <table width="42"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr align="left" valign="middle">
                                      <td><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_2.gif" width="15" height="16" border="0"></td>
                                      <td align="right"><span class="style7">Free</span></td>
                                    </tr>
                                  </table>
                              </div></td>
                            <td style="border-bottom:1px solid #B8B8B8 "><div style="padding-left:9px; padding-top:0px"><span class="style8"><strong><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/yeuphim/" class="style9" style="text-decoration:none ">
                       YÊU PHIM</a><br>
                       Tuyển tập phim hay trong tuần</strong></span></div></td>
                          </tr>
                          <tr align="left" valign="middle">
                            <td height="34" align="center" style="border-right:1px solid #B8B8B8; border-bottom:0px solid #B8B8B8 "><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_1.gif" width="16" height="16" border="0"></td>
                            <td height="34" align="center" valign="top" style="border-right:1px solid #B8B8B8; border-bottom:0px solid #B8B8B8 "><div style="padding-left:0px; padding-top:5px"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_3.gif" width="39" height="6"></div>
                                <div style="padding-left:0px; padding-top:2px">
                                  <table width="42"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr align="left" valign="middle">
                                      <td><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/p_2.gif" width="15" height="16" border="0"></td>
                                      <td align="right"><span class="style7">V.I.P</span></td>
                                    </tr>
                                  </table>
                              </div></td>
                            <td style="border-bottom:0px solid #B8B8B8 "><div style="padding-left:9px; padding-top:0px"><span class="style8"><strong><a target="blank" href="http://www.gohooh.com/matcuoi/" class="style9" style="text-decoration:none ">
                       MẶT CƯỜI</a><br>
                        Kho mặt cười cực cool.</strong></span></div></td>
                          </tr>
                        </table>
                      </div></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                </tr>
              </table></td>
              <td width="126"><img alt=""  src="http://www.gohooh.com/BvlPro/right_2.gif" width="126" height="281"></td>
            </tr>
          </table></td>
        </tr>
        <tr>
          <td height="250" align="left" valign="top" style="background-image:url(http://www.gohooh.com/BvlPro/bottom_1.gif) "><div style="padding-left:599px; padding-top:25px"><span class="style5">
           2011 © Gohooh.Com
           <br><a rel="nofollow"  target="blank" href="http://megahost.vn" title="Megahost.Vn"><font color="white">Host by Megahost.Vn</font></a></span></div></td>
        </tr>
      </table></td>
      <td style="background-image:url(http://www.gohooh.com/BvlPro/til_1.gif); background-position:top left; background-repeat:repeat-x ">
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td  style="border-top:7px solid #ffffff "> </td>
      <td height="100%" align="left" valign="top" style="border-top:7px solid #ffffff ">
      </td>
      <td  style="border-top:7px solid #ffffff "> </td>
    </tr>
  </table>
  </body>
  </html>

  demo: xaydungthanhhoa.com/h1-page

  #1 - Posted on 24/6/2012, 10:16
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 24/6/2012, 10:21

  Member
  Mã ***ồn Discuz

  #2 - Posted on 24/6/2012, 10:21
  Xem lý lịch thành viên

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90