Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang chủ dành cho sinh vien IT

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:23

  Member
  demo :
  Code:
  http://vuilam.123.st/h76-page
  Code:

  <html>
  <head>
     
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1258">
   
     <title>Sock Dust Tv | Online Community Entertainment</title>
     <meta name="language" content="Vietnamese">
     <meta name="keywords" content="vuilam.123.st,vui chÆ¡i, giải trĂ­, xem phim, đọc truyện, đọc bĂ¡o, học tập, nghe nhạc, giao lÆ°u kết bạn, chia sẻ kiến thức, cá»™ng đồng giải trĂ­ online.">
     <meta name="description" content="Http://Sock.Dust.Tv,vuilam.123.st,vui chÆ¡i, giải trĂ­, xem phim, đọc truyện, đọc bĂ¡o, học tập, nghe nhạc, giao lÆ°u kết bạn, chia sẻ kiến thức, cá»™ng đồng giải trĂ­ online.. We are student, We are Vietnammese !">
   
     <script type="text/javascript">
     var starttime=5;
     function redirect(url)
     {
        try{
           window.location.href=url;
           return false;
        }
        catch(err)
        {
           window.document.location=url;
           return false;
        }
     }
     
     function countdown()
     {
        if(starttime<0)
           return false;
        if(starttime==0)
        {
           document.getElementById('timer').innerHTML='Go to Forum';
           document.getElementById('forum').className='load';
           redirect('http://vuilam.123.st/forum');
        }
        else
        {
           document.getElementById('timer').innerHTML='Còn lại: '+starttime+'s';
           starttime--;
           setTimeout('countdown()',1000);
        }
     }
     
     function stopcount()
     {
        starttime=-1;
        document.getElementById('timer').style.display="none";
     }
     
     function showload(obj)
     {
        try{
           var objs=document.getElementsByTagName('input');
           for(var i=0;i<objs.length;i++)
           {
              objs[i].className='button';
           }
           obj.className='load';
        }catch(err)
        {
           alert('Lỗi:'+err.description);
        }
     }
     </script>
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://sockdust.googlecode.com/files/main.css">
   
  </head>
   
   
   
   
  <body onload="countdown()">
     <center>
     <table id="table1" width="875" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
           <tr>
              <td colspan="5" align="center" valign="bottom" height="120"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/coollo30.png" border="0"></td>
           </tr>
           <tr>
              <td colspan="5"> </td>
           </tr>
           
           
           <tr>
              <td colspan="5">
              <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/top11.png" height="17" width="875" border="0"></td>
           </tr>
           <tr>
              <td rowspan="2" width="19">
              <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/left11.png" height="396" width="19" border="0"></td>
              
              <!-------------------------MAIN------------------------------------------>
   
              <td rowspan="2" valign="middle" width="556" align="center">
                 <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/win10.jpg" width="608" height="396">
              </td>
              
              <!-------------------------/MAIN------------------------------------------>   
              
              <td rowspan="2" width="28">
              <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/middle11.png" height="396" width="28" border="0"></td>
        
              <!---------------------------RIGHT MENU----------------------------------->
              <td style="background: url('img_index/bg_menu.png') repeat scroll 0% 0% transparent; width: 211px;" valign="top" width="211">
              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                 <tbody>
                    <tr>
                       <td>
                          <a href="http://vuilam.123.st" title="Home" "=""><input class="button" type="button" value="Home" onclick="showload(this)"></a>
                       </td>
                    </tr>
                    <tr>
                       <td>
                          <a href="http://vuilam.123.st/forum" title="Forum"><input class="load" type="button" value="Forum" onclick="showload(this)" id="forum"></a>
                       </td>
                    </tr>
                    <tr>
                       <td>
                          <a href="/f3-forum" title="IT Library"><input class="button" type="button" value="IT Library" onclick="showload(this)"></a>
                       </td>
                    </tr>
                    <tr>
                       <td>
                          <a href="/f9-forum" title="Game Library"><input class="button" type="button" value="Game Library" onclick="showload(this)"></a>
                       </td>
                    </tr>
                    <tr>
                       <td>
                          <a href="/f21-forum" title="News Journalism"><input class="button" type="button" value="News Journalism" onclick="showload(this)"></a>
                       </td>
                    </tr>
                    <tr>
                       <td>
                          <a href="/f23-forum" title="Dexterity"><input class="button" type="button" value="Dexterity" onclick="showload(this)"></a>
                       </td>
                    </tr>
                    <tr>
                       <td>
                          <a href="/h10-page" title="Upload Photo;"><input class="button" type="button" value=" Upload Photo" onclick="showload(this)"></a>
                       </td>
                    </tr>
                    <tr>
                       <td>
                          <div id="timer" onclick="stopcount()">Go to forum</div>
                       </td>
                    </tr>
                 </tbody>
              </table>
              
              </td>
              
              
              <!---------------------------/RIGHT MENU----------------------------------->
              
              <td rowspan="2" width="9">
              <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/right12.png" height="396" width="9" border="0"></td>
           </tr>
           <tr>
              <td style="background: url('img_index/bg_menu.png') repeat scroll 0% 0% transparent; width: 211px;" width="211" align="center">
                 
              </td>
              
              
           </tr>
           <tr>
              <td colspan="5">
                 <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/bottom12.png" height="20" width="875" border="0">
              </td>
           </tr>
           <tr>
              <td colspan="5">&nbsp;</td>
           </tr>
        </tbody>
     </table>
     </center>
   
   
   
  </body></html>
  <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:23
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90