Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Chia sẻ] Trang Chủ Ninh Bình Vip

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:17

  Member
  demo :
  Code:
  http://www.ninhbinhvip.vn/

  Code:

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
   
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="vn" id="nbv_html">
   
  <head>
   
  <title>Ninh Bình › Cộng đồng Ninh Bình năng động</title>
   
  <meta name="description" content="Ninh Bình năng động, Cộng đồng đông vui nhất Ninh Binh. Blog tổng quan về Tin tức, Du lịch, Địa danh, Danh nhân... ở Ninh Bình. Diễn đàn trao đổi thảo luận">
   
  <meta name="keywords" content="Ninh Bình, Ninh Bình Năng Động, cộng đồng ninh bình, chùa bái đính, rao vặt ninh bình, tuyển dụng">
   
  <meta content="Cộng đồng Ninh Bình năng động" name="author">
   
  <meta name="google-site-verification" content="ywHmzssq1KLYX5541AokaIEllDbna2pfWz4PJD63yJU" />
   
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   
  <link href="http://www.ninhbinhvip.vn/" rel="canonical">
   
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
   
  <link href="library/newstyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
   
  <script type="text/javascript" src="library/loadZipJSFile.js"></script>
   
  <script type="text/javascript">
   
        window.onload=function(){
   
           search("forum");
   
        }
   
  </script>
   
  </head>
   
   
   
  <body onClick="if($OVER==false) $('alert').style.display='none'">
  <div id="wrapper">
     <div id="header">
        <span>NBV® Networks Site:</span>
   
        <span><a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/" target="_blank" title="Diễn đàn Cộng đồng Ninh Bình năng động" >Diễn đàn</a></span>|
   
        <span><a href="http://dulich.ninhbinhvip.vn/" target="_blank" title="Chuyên trang về Du lịch Ninh Bình">Chuyên trang du lịch</a></span>|
   
        <span><a href="http://mobile.ninhbinhvip.vn/" target="_blank" title="Chuyên trang Mobile Ninh Bình">Mobile</a></span>|
   
        <span onClick="setHP($('shp'))" onMouseOver="$OVER=true" onMouseOut="$OVER=false" id="shp" style="cursor:pointer ">Đặt làm trang chủ</span>
     </div>
     
     <div id="mid">
        <div class="MainContent">
              <div class="logo">
                 <img src="imgs/biglogo.png">
              </div>
              
              
              <div class="customer_search">
                 <div class="select">
                          <span onClick="search('forum')"><img id="rd_forum" src="imgs/circle_over_1.gif" width="12" height="12"> Diễn đàn</span>
   
                          <span onClick="search('dlnb')"><img id="rd_dlnb" src="imgs/circle_1.gif" width="12" height="12"> Du lịch</span>
   
                          <span onClick="search('vlnb')"><img id="rd_vlnb" src="imgs/circle_1.gif" width="12" height="12"> Việc làm</span>
   
                          <span onClick="search('rvnb')"><img id="rd_rvnb" src="imgs/circle_1.gif" width="12" height="12"> Rao Vặt</span>
                 </div>
                 <div class="searchform">
                    <ul>
                       <li class="input" id="bgsearch" onMouseOver="mouseOverBg(this.id,'searchbar_.gif')" onMouseOut="mouseOverBg(this.id,'searchbar.gif')">
                             
                                <input name="kw" id="kw" style="width:380px;border:0px;outline:none;font-size:14px;font-weight:bold;color:#666666;" onKeyUp="enterSearch(event)">
   
                                <script type="text/javascript">$("kw").focus();</script>
   
                       </li>
                       
                       <li class="button">
                             <p onClick="submit()">Tìm </p>
                       </li>
                    </ul>
                 </div>
                 
              </div>
              <div class="fisheye_menu" id="fisheye_menu">
                    <span><a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/" title=""><img src="imgs/icon/forum.png"  border="0" alt=""></a></span>
                    
                    <span><a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/tin-tuc-su-kien-f197/" title=""><img src="imgs/icon/tintuc.png" border="0" alt=""></a></span>
   
                    <span><a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/du-lich-ninh-binh-f231/" title=""><img src="imgs/icon/dulich.png" border="0" alt=""></a></span>
   
                    <span><a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/hoc-tap-tuyen-sinh-f241/"><img src="imgs/icon/hoctap.png" border="0" alt=""></a></span>
   
                    <span><a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/danh-ba-doanh-nghiep-ninh-binh-f402/"><img src="imgs/icon/danhba.png" border="0" alt="Danh bạ doanh nghiệp"></a></span>
                    
                    <span><a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/thong-tin-tuyen-dung-viec-lam-f212/"><img src="imgs/icon/vieclam.png" border="0" alt=""></a></span>
                    
                    <span><a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/rao-vat-mua-ban-truc-tuyen-tai-ninh-binh-f142/"><img src="imgs/icon/raovat.png" border="0" alt=""></a></span>
              </div>     
   
        </div>
   
     </div>
     <div id="footer">
        <div class="copyright">Copyright © 2010-2011, CỘNG ĐỒNG NINH BÌNH NĂNG ĐỘNG</div>
        <div class="morelink">
           <a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/tin-tuc-ninh-binh-f199/" title="">Tin tức Ninh Bình</a> |
           <a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/du-lich-ninh-binh-f231/" title="">Du lịch Ninh Bình</a> |
           <a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/dich-vu-du-lich-f208/" title="">Dịch vụ du lịch</a> |
           <a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/am-thuc-ninh-binh-f437/" title="">Ẩm thực Ninh Bình</a> |
           <a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/hoi-dong-huong-ninh-binh-f235/" title="">Hội đồng hương Ninh Bình</a> |
           <a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/danh-ba-doanh-nghiep-ninh-binh-f402/" title="">Danh bạ doanh nghiệp Ninh Bình</a> |
           <a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/thong-tin-tuyen-dung-viec-lam-f212/" title="">Tuyển dụng Việc làm</a> |
           <a href="http://forum.ninhbinhvip.vn/rao-vat-mua-ban-truc-tuyen-tai-ninh-binh-f142/" title="">Rao vặt Ninh Bình</a>
        </div>
     </div>
  </div>
   
  <div id="alert" class="alertbody">
     <p>
        - Kéo thả biểu tượng R bên dưới vào nút   <img src="imgs/home2.gif" width="20" height="17" alt=""> của trình duyệt <b><i>Firefox</i></b>
     </p>
     <p>
     - Khi thông báo xuất hiện, chọn "Yes"
     </p>
     <p class="homeicon">
        <a href="http://ninhbinhvip.vn"><img border="0" src="imgs/homeicon" style="cursor:pointer" alt=""></a>
     </p>
  </div>
   
  </body>
   
  </html>
   

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:17
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90