Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Chia sẻ] Thêm 1 homepage tết

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:09

  Member
  demo:


  Code:
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://i24.servimg.com/u/f24/12/24/45/65/icon4010.gif" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <title>a6LTT Happy New Year</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.linhtre.com/css/style.css" />

  <style type="text/css">
  /* Green Style */ /*----------------------------------------------*/ /* Body*/ /*----------------------------------------------*/ body { background: url(http://linhtre.com/images/bg_green.jpg) repeat;} /*----------------------------------------------*/ /* Text Header */ /*----------------------------------------------*/ #ribbon .header { background: url(http://nh2.upanh.com/b4.s13.d4/cadfc3cd46700747d47dc48e5b379d4d_40173692.headergreen.png) no-repeat;} /*----------------------------------------------*/ /* Ribbon */ /*----------------------------------------------*/ #ribbon { background: url(http://linhtre.com/images/ribbon_green.png) center no-repeat;} /*----------------------------------------------*/ /* Countdown*/ /*----------------------------------------------*/ #countdown li.days, li.hours, li.minutes, li.seconds { background: url(http://linhtre.com/images/bg_clock_green.jpg) no-repeat; color: #919977;} /*----------------------------------------------*/ /* Progress Bar */ /*----------------------------------------------*/ .progressbar { background: url(http://linhtre.com/images/bar_green.gif) repeat-x;} /*----------------------------------------------*/ /* Notify */ /*----------------------------------------------*/ #form { background-color: #c0c8a4;} #form .submit { background: url(http://linhtre.com/images/button_green.png) left no-repeat; background-position: 0px 0px;} #form .submit:hover { border: 0; background-position: 0px -38px;} /*----------------------------------------------*/ /* Icons */ /*----------------------------------------------*/
  </style>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.linhtre.com/scripts/styleshwitcher.css" media="screen" />
    <script type="text/javascript" src="http://a6ltt.forum.st/19941.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/jquery-1.4.4.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/custom.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/bar.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/jquery.form.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/cufon-yui.js"></script>

    <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/yanone-kaffeesatz-light.cufonfonts.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      Cufon.replace('#styleSwitcher span') ('h2') ('h3') ('#pb1') ('.p1') ('li.title') ('label') ('.text1');
    </script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/colorpicker.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/jquery_002.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.linhtre.com/scripts/cssLoader.js"></script>
  </head>

  <body onload="getTime()">
  <div id="main">
  <div class="centerdiv" style="position:relative;z-index:50">
  <div id="cauchuc">
  <img src="http://www.linhtre.com/images/cauchuc1.png" width="72" height="375" style="float:left;" />
  <img src="http://www.linhtre.com/images/cauchuc2.png" width="72" height="375" style="float:right;" />
  </div>
  </div>
    <div id="wrapper">
            <div class="logo"> 
              <a href="#"><img src="http://nh0.upanh.com/b3.s3.d2/e3e6d370829ee73c2a70cd524175a35c_40172420.logo.png" alt="Logo" /></a>     
          </div>
            <div id="box">

          <div id="ribbon">

              <div class="header"></div>
              </div>
                <div id="countdown">
              <div class="days">
                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="x" />
                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="a" />
                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="b" />

                <img src="http://www.linhtre.com/images/days.png" width="35" height="17" class="title1" alt="" />
              </div>

              <div class="hours">
                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="y" />
                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="z" />
                <img src="http://www.linhtre.com/images/hours.png" width="39" height="13" class="title" alt="" />
              </div>
              <div class="minutes">

                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="d" />
                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="e" />
                <img src="http://www.linhtre.com/images/minutes.png" width="53" height="13" class="title" alt="" />

              </div>
              <div class="seconds">
                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="g" />
                <img height="40" src="http://www.linhtre.com/images/0c.png" alt="" width="23" name="h" />
                <img src="http://www.linhtre.com/images/seconds.png" width="53" height="13" class="title" alt="" />

              </div>
          </div>
                  <div class="separator"></div>
          <br>           

  <img src="http://www.linhtre.com/images/tet.png"/><br><br>
                  <div class="separator"></div>
              <div id="icons"> 
              <a href="http://a6ltt.forum.st/login" title="Đăng nhập"><img src="http://nh6.upanh.com/b6.s13.d4/2de9882ed88996cb6dd7fe0efcc19dac_40172416.blog.png" alt="BloG" /></a>
              <a href="http://a6ltt.forum.st/register" title="Đăng ký"><img src="http://nh9.upanh.com/b6.s3.d4/ab2c6e36fd18a1ffc79e3bcf7c71a8f3_40172419.fullvn.png" alt="FullVN" /></a>
              <a href="/forum" title="Diễn đàn"><img src="http://nh5.upanh.com/b2.s15.d1/b32fb8ab54d375395c995879580a673c_40172415.music.png" alt="Diễn đàn" /></a>

   
                  <a class="contacts" href="#"><img src="http://nh7.upanh.com/b6.s25.d1/2e2c70323ea9a8dfc87a2517bffff58e_40172417.contact.png" alt="contact" /></a>
              <div id="contact">
                <a href="#" class="close"></a> 
                <div class="shadow"></div>

                <div id="form_wrap">
                    <form id="contact-form" action="javascript:alert('success!');">
                    <b>Website:</b> a6ltt.forum.st <br>

                    <b>Đơn vị chủ quản:</b> a6LTT Group. <br>
                    <b>Yahoo:</b> onelove_onepeopleforever<br>

                    <b>Email:</b> [You must be registered and logged in to see this link.]<br>
                    <b>Địa chỉ:</b> Trường THPT Chuyên LTT,Trần Quang Diệu,Bình Thuỷ,TP Cần Thơ<br><br>

                    <center><a href="ymsgr:sendim?onelove_onepeopleforever"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=onelove_onepeopleforever&m=g&t=6" alt="onelove_onepeopleforever"/></a><br/>
  <B>Admin</b><br><br>
  </center>
                </form>

                </div>
              </div>
          </div>
          <div id="shadow"></div>
            </div>

    </div>
  </div>
  <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"><font color=red>forumvi.com</font></a>
  </body>
  </html>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:09
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90