Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[SHARE]skin SAMP ONLINE RP by vi01239984564

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  vi01239984564
  avatar

  vi01239984564

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 118
  Birthday : 14/03/2000
  Thanks : 7
  Đến từ : Gia Lai

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 2/9/2014, 07:51

  Member
  DEMO: 
  CSS
  [Bài viết không bị Ẩn]
  Code:
  /*Link*/[size=13][/size]
  a:link,a:active,a:visited {[size=13][/size]
  text-decoration: none;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  a:hover{[size=13][/size]
  text-decoration: none !important;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  li {[size=13][/size]
  list-style: none;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #content {[size=13][/size]
  background: #121212;[size=13][/size]
  padding: 10px 10px;[size=13][/size]
  line-height: 120%;[size=13][/size]
  border: 1px solid #101010;[size=13][/size]
  border-radius: 3px;[size=13][/size]
  margin-top: 10px;[size=13][/size]
  box-shadow: 0 0 10px #111;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  body {[size=13][/size]
  font: normal 11px Calibri,Verdana,Arial,Sans-Serif;[size=13][/size]
  position: relative;[size=13][/size]
  background-color: #1C1A1A;[size=13][/size]
  color: #5a5a5a;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #sc-topbar {[size=13][/size]
  background: #181414;[size=13][/size]
  padding: 0;[size=13][/size]
  text-align: right;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  .sc-width2 {[size=13][/size]
  width: 1100px;[size=13][/size]
  min-width: 960px;[size=13][/size]
  margin: 0 auto;[size=13][/size]
  border-bottom: 1px solid #000;[size=13][/size]
  padding-right: 10px;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #sc-navigation {[size=13][/size]
  float: left;[size=13][/size]
  display: inline;[size=13][/size]
  height: 36px;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  ul {[size=13][/size]
  list-style: none;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #community_app_menu>li {[size=13][/size]
  position: relative;[size=13][/size]
  margin: 0;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #community_app_menu>li>a {[size=13][/size]
  color: silver;[size=13][/size]
  background: transparent;[size=13][/size]
  display: block;[size=13][/size]
  padding: 0px 15px 0px;[size=13][/size]
  text-shadow: 0px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5);[size=13][/size]
  height: 36px;[size=13][/size]
  line-height: 36px;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #community_app_menu>li.active>a {[size=13][/size]
  background: #1A1A1A;[size=13][/size]
  color: white;[size=13][/size]
  font-weight: bold;[size=13][/size]
  margin-top: 0;[size=13][/size]
  text-shadow: none;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #user_navigation.not_logged_in {[size=13][/size]
  height: 26px;[size=13][/size]
  padding: 6px 0 4px;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #user_navigation {[size=13][/size]
  color: #9f9f9f;[size=13][/size]
  font-size: 11px;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  .right {[size=13][/size]
  float: right;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #user_navigation .ipsList_inline li {[size=13][/size]
  margin: 0;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #user_navigation a {[size=13][/size]
  color: #fff;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #user_navigation {[size=13][/size]
  color: #9f9f9f;[size=13][/size]
  font-size: 11px;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #user_navigation #register_link {[size=13][/size]
  background: #8F0758;[size=13][/size]
  color: #fff;[size=13][/size]
  display: inline-block;[size=13][/size]
  padding: 3px 8px;[size=13][/size]
  border: 1px solid #8F0758;[size=13][/size]
  -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 0 rgba(255,255,255,0.2), 0px 1px 4px rgba(0,0,0,0.4);[size=13][/size]
  -moz-box-shadow: inset 0px 1px 0 rgba(255,255,255,0.2), 0px 1px 4px rgba(0,0,0,0.4);[size=13][/size]
  box-shadow: inset 0px 1px 0 rgba(255,255,255,0.2), 0px 1px 4px rgba(0,0,0,0.4);[size=13][/size]
  text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);[size=13][/size]
  -webkit-border-radius: 2px;[size=13][/size]
  -moz-border-radius: 2px;[size=13][/size]
  border-radius: 2px;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  .ipsList_inline>li{display:inline-block;margin:0[size=13][/size]
  3px}.ipsList_inline>li:first-child{margin-left:0}.ipsList_inline>li:last-child{margin-right:0}.ipsList_inline.ipsList_reset>li:first-child{margin-left:3px}.ipsList_inline.ipsList_reset>li:last-child{margin-right:3px}.ipsList_inline.ipsList_nowrap{white-space:nowrap}[size=13][/size]
  /*tiep*/[size=13][/size]
  #sc-sec-navigation{background:#101010;width: 1110px;border:1px[size=13][/size]
  solid #101010;box-shadow:inset 0px 1px 0px #202020;text-shadow:#000 0px 1px 0px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px;overflow:hidden;line-height:37px;clear:both}#sc-sec-navigation[size=13][/size]
  a{color:#757575;line-height:37px;height:37px}#sc-sec-navigation a:hover{color:#fff}#sc-sec-navigation #breadcrumb[size=13][/size]
  li{float:left}#sc-sec-navigation #breadcrumb li[size=13][/size]
  a{padding-left:12px;margin-left:-15px;background:url('http://diendan.sa-mp.vn/public/style_images/curve/custom/img/secondary_nav.png') no-repeat 0 0;display:block;outline:none;text-decoration:none}#sc-sec-navigation #breadcrumb li:first-of-type[size=13][/size]
  a{margin-left:0;background:none;padding-left:0px}#sc-sec-navigation #breadcrumb li[size=13][/size]
  span{display:block;padding-right:17px;padding-left:4px;background:url('http://diendan.sa-mp.vn/public/style_images/curve/custom/img/secondary_nav.png') no-repeat 100% 0}#sc-sec-navigation #breadcrumb li>span{padding-left:4px;background:none transparent}#sc-sec-navigation #breadcrumb li:first-of-type a[size=13][/size]
  span{padding-left:12px;-webkit-border-top-left-radius:3px;-webkit-border-bottom-left-radius:3px;-moz-border-radius:3px 0px 0px 3px;border-radius:3px 0px 0px 3px}#sc-sec-navigation #breadcrumb li a:hover{background-position:0 -43px}#sc-sec-navigation #breadcrumb li a:hover[size=13][/size]
  span{background-position:100% -43px}#sc-sec-navigation-icons{}#sc-sec-navigation-icons[size=13][/size]
  li{border-left:1px solid #202020;padding:0[size=13][/size]
  8px}#sc-sec-navigation-icons li[size=13][/size]
  img{width:16px;height:16px}#sc-footer{float:left;margin:10px[size=13][/size]
  0;width:100%;padding:3px}[size=13][/size]
  [size=13][/size]
  .ipsBox{background:#000}.ipsBox_notice,.ipsBox_highlight{background:#f4fcff;border-bottom:1px solid #000}a.ipsBadge:hover{color:#fff}[size=13][/size]
  .ipsBox{padding:4px}.ipsPad{padding:8px}.ipsPad_double{padding:9px[size=13][/size]
  19px}.ipsBox_withphoto{margin-left:65px}.ipsBox_container{background:#000;border:1px[size=13][/size]
  solid #101010}.ipsBox_container.moderated{background:#f8f1f3;border:1px[size=13][/size]
  solid #101010}.ipsBox_notice{padding:10px;line-height:1.6;margin-bottom:10px}.ipsBox_container[size=13][/size]
  .ipsBox_notice{margin:-10px -10px 10px -10px}[size=13][/size]
  .ipsBox_container{padding:10px}[size=13][/size]
  .ipsBox.ipsLayout.ipsLayout_withleft{padding-left:220px}.ipsLayout.ipsLayout_withright{padding-right:210px;clear:left}.ipsBox.ipsLayout.ipsLayout_withright{padding-right:220px}.ipsLayout_content, .ipsLayout .ipsLayout_left,.ipsLayout_right{position:relative}.ipsLayout_content{width:100%;float:left}.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_left{width:200px;margin-left:-210px;float:left}.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_right{width:200px;margin-right:-210px;float:right}.ipsLayout_largeleft.ipsLayout_withleft{padding-left:280px}.ipsBox.ipsLayout_largeleft.ipsLayout_withleft{padding-left:290px}.ipsLayout_largeleft.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_left{width:270px;margin-left:-280px}.ipsLayout_largeright.ipsLayout_withright{padding-right:280px}.ipsBox.ipsLayout_largeright.ipsLayout_withright{padding-right:290px}.ipsLayout_largeright.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_right{width:270px;margin-right:-280px}.ipsLayout_smallleft.ipsLayout_withleft{padding-left:150px}.ipsBox.ipsLayout_smallleft.ipsLayout_withleft{padding-left:160px}.ipsLayout_smallleft.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_left{width:140px;margin-left:-150px}.ipsLayout_smallright.ipsLayout_withright{padding-right:150px}.ipsBox.ipsLayout_smallright.ipsLayout_withright{padding-right:160px}.ipsLayout_smallright.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_right{width:140px;margin-right:-150px}.ipsLayout_tinyleft.ipsLayout_withleft{padding-left:50px}.ipsBox.ipsLayout_tinyleft.ipsLayout_withleft{padding-left:60px}.ipsLayout_tinyleft.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_left{width:40px;margin-left:-40px}.ipsLayout_tinyright.ipsLayout_withright{padding-right:50px}.ipsBox.ipsLayout_tinyright.ipsLayout_withright{padding-right:60px}.ipsLayout_tinyright.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_right{width:40px;margin-right:-50px}.ipsLayout_bigleft.ipsLayout_withleft{padding-left:330px}.ipsBox.ipsLayout_bigleft.ipsLayout_withleft{padding-left:340px}.ipsLayout_bigleft.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_left{width:320px;margin-left:-330px}.ipsLayout_bigright.ipsLayout_withright{padding-right:330px}.ipsBox.ipsLayout_bigright.ipsLayout_withright{padding-right:340px}.ipsLayout_bigright.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_right{width:320px;margin-right:-330px}.ipsLayout_hugeleft.ipsLayout_withleft{padding-left:380px}.ipsBox.ipsLayout_hugeleft.ipsLayout_withleft{padding-left:390px}.ipsLayout_hugeleft.ipsLayout[size=13][/size]
  .ipsLayout_left{width:370px;margin-left:-380px}.ipsLayout_hugeright.ipsLayout_withright{padding-right:380px}.ipsBox.ipsLayout_hugeright.ipsLayout_withright{padding-right:390px}[size=13][/size]
  [size=13][/size]
  /*index_box*/[size=13][/size]
  .main .main-head {[size=13][/size]
  background: #142638 url('http://diendan.sa-mp.vn/public/style_images/curve/custom/img/maintitle_bg.png') center top;[size=13][/size]
  padding: 9px 12px;[size=13][/size]
  font-size: 12px;[size=13][/size]
  font-weight: 300;[size=13][/size]
  overflow: hidden;[size=13][/size]
  color: white;[size=13][/size]
  -webkit-border-top-left-radius: 2px;[size=13][/size]
  -webkit-border-top-right-radius: 2px;[size=13][/size]
  -moz-border-radius-topleft: 2px;[size=13][/size]
  -moz-border-radius-topright: 2px;[size=13][/size]
  border-top-left-radius: 2px;[size=13][/size]
  border-top-right-radius: 2px;[size=13][/size]
  border-width: 1px 1px 0 1px;[size=13][/size]
  border-color: #0F2850;[size=13][/size]
  border-style: solid;[size=13][/size]
  -moz-box-shadow: 0 -1px 2px rgba(0,0,0,0.1), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255, 0.1);[size=13][/size]
  -webkit-box-shadow: 0 -1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);[size=13][/size]
  box-shadow: 0 -1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);[size=13][/size]
  overflow: hidden;[size=13][/size]
  text-shadow: black 0px 1px 2px;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  .pun table.table td {[size=13][/size]
  background-color: #000;[size=13][/size]
  border-color: #101010;[size=13][/size]
  border-style: solid none none solid;[size=13][/size]
  border-width: 1px;[size=13][/size]
  line-height: 130%;[size=13][/size]
  padding: .6em 0 .7em;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  .pun .main table td.tc2, .pun .main table td.tc3 {[size=13][/size]
  background-color: #000;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  .pun .main-content {[size=13][/size]
  background-color: #121212;[size=13][/size]
  border: 1px solid #202020;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #pun-about {[size=13][/size]
  background-color: #1C1A1A;[size=13][/size]
  border-color: #1C1A1A;[size=13][/size]
  border-style: solid;[size=13][/size]
  border-width: 1px;[size=13][/size]
  line-height: 150%;[size=13][/size]
  padding: .6em 1em;[size=13][/size]
  text-align: right;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #pun-visit, .main-box {[size=13][/size]
  background-color: #121212;[size=13][/size]
  border-color: #202020;[size=13][/size]
  border-style: solid;[size=13][/size]
  border-width: 1px;[size=13][/size]
  margin: 0 0 1em;[size=13][/size]
  padding: .6em 1em;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #stats {[size=13][/size]
  background-color: #121212;[size=13][/size]
  line-height: 150%;[size=13][/size]
  padding: .6em 1em;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #onlinelist {[size=13][/size]
  background-color: #121212;[size=13][/size]
  border-top: 1px dashed #202020;[size=13][/size]
  padding: .6em 1em;[size=13][/size]
  }[size=13][/size]
  #sc-container {[size=13][/size]
  width: 1110px;[size=13][/size]
  min-width: 960px;[size=13][/size]
  margin: 0 auto;[size=13][/size]
  }
  [/Bài viết không bị Ẩn]
  TRẢ LỜI ĐỂ THẤY LINK

  #1 - Posted on 2/9/2014, 07:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vi01239984564
  avatar

  vi01239984564

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 118
  Birthday : 14/03/2000
  Thanks : 7
  Đến từ : Gia Lai

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 2/9/2014, 07:52

  Member
  index_body

  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <div class="ipsAd"><div class="ipsBox">
          <div class="ipsBox_container ipsPad clearfix">  
              <h1 class="ipsType_subtitle">Thông báo</h1><br>
              <div class="ipsLayout ipsLayout_withleft ipsLayout_smallleft clearfix">
                  
                      <div class="ipsLayout_left short">
                          <img src="http://diendan.sa-mp.vn/uploads/profile/photo-1.gif?_r=1382902179" width="120px" height="120px">
                      </div>  
                  

                  <div class="ipsLayout_content clearfix"> 
                      Yahoo hỗ trợ trực tuyến : <a href="ymsgr:sendim?jesdynguyen&amp;m=Cho mình hỏi ...">jesdynguyen <img alt="Jesdy" src="http://opi.yahoo.com/online?u=jesdynguyen&amp;m=g&amp;t=1&amp;l=us"></a>
   | <a href="ymsgr:sendim?methamphetamine.esctasy&amp;m=Cho mình hỏi ...">methamphetamine.esctasy <img alt="Alfred" src="http://opi.yahoo.com/online?u=methamphetamine.esctasy&amp;m=g&amp;t=1&amp;l=us"></a>
                    <br>
                      Nếu bạn mới bước chân vào thế giới GTA ONLINE, vui lòng đọc các bài viết sau :
                 <ul class="bbc">
                 <li><span style="font-size: 14px"><span style="color: #ff8c00"><strong class="bbc"><a href="http://diendan.sa-mp.vn/index.php?/topic/51562-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%E1%BA%A3i-game-v%C3%A0-tham-gia-c%C3%B9ng-sa-mpvn/?view=getnewpost">Hướng dẫn tải trò chơi</a></strong></span></span></li>
                 <li><span style="font-size: 14px"><span style="color: #ff8c00"><strong class="bbc"><a href="http://diendan.sa-mp.vn/index.php?/forum/233-lu%E1%BA%ADt-ph%C3%A1p/">Luật chơi</a></strong></span></span></li>
                 
                 </ul>
                  </div>
              </div>
        </div>
  </div>
  <br></div>

  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->

     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> &nbsp;
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  <table width="100%"><tbody><tr>
  <td width="90%" valign="top">
  {BOARD_INDEX}
  </td>
  <td width="20%" valign="top" style="padding-left:10px">
  <div class="main" original-title="">
  <div class="main-head" original-title=""><center>Music</center></div>
  <div class="main-content stat-board po-rel" style="background-color: #FFFFFF;border:1px solid #029cbf;" original-title="">
  <div style="padding:3px;" original-title="">
  <p align="center"><a href="ymsgr:sendim?phantuananh_1990"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=phantuananh_1990&amp;m=g&amp;t=14" height="70" width="90"/></a></p><br/>
  <p align="center" style="color:green; font-size:16px"><b>Email:</b><a href="mailto:phananhnd90@gmail.com" title="Gửi mail cho BQT"> <font color="red">phananhnd90@gmail.com</font></a></p>
  </div></div>
  </div></td>
  </tr></tbody></table>
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="pun-info" class="main">
     <div class="main-content">
        <div id="stats">
           <p class="right">{TOTAL_POSTS}</p>
           <p>{TOTAL_USERS}</p>
           <p>{NEWEST_USER}</p>
        </div>
        <div id="onlinelist">
           <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
           <p class="right">
              <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
              <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
              <!-- END switch_viewonline_link -->
              <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
              {L_WHO_IS_ONLINE}
              <!-- END switch_viewonline_nolink -->
           </p>
           <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
           {RECORD_USERS}

           <br />
           {LOGGED_IN_USER_LIST}

           {L_ONLINE_USERS}
           {L_CONNECTED_MEMBERS}<br />
           {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
           <div class="clear"></div>

           <p>{LEGEND}&nbsp;:&nbsp;{GROUP_LEGEND}</p>

        </div>
        <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
        <div id="onlinechat">
           <p class="page-bottom">
           {TOTAL_CHATTERS_ONLINE}&nbsp;:&nbsp;
           {CHATTERS_LIST}<br />
           <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
              <div id="chatbox_popup"></div>
              <script type="text/javascript">
                 insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
              </script>
           <!-- END switch_chatbox_popup -->
           </p>
        </div>
        <!-- END switch_chatbox_activate -->
     </div>
  </div>
  <!-- END disable_viewonline -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
     <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
     </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 2/9/2014, 07:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vi01239984564
  avatar

  vi01239984564

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 118
  Birthday : 14/03/2000
  Thanks : 7
  Đến từ : Gia Lai

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 2/9/2014, 07:52

  Member
  index_box

  Code:
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           <table cellspacing="0" class="table">
              <tbody class="statused">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
                 <tr>
                    <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                       <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                       </span>
                       <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                       <br />
                       {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                       <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                       <br />
                       {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                       <!-- END switch_moderators_links -->
                       {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                       <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                    </td>
                    <td class="tc2">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
                    <td class="tc3">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
                    <td class="tcr">
                       <span>
                       <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
                       {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                       </span>
                    </td>
                 </tr>
     <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
              </tbody>
           </table>
        </div>
     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
     </ul>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
     <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
     </p>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->

  #3 - Posted on 2/9/2014, 07:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vi01239984564
  avatar

  vi01239984564

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 118
  Birthday : 14/03/2000
  Thanks : 7
  Đến từ : Gia Lai

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 2/9/2014, 07:53

  Member
  overall_header

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body>
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->

     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
  <div id="sc-topbar" class="clearfix">
              <div class="sc-width2">
                 <!-- ::: APPLICATION TABS ::: -->
                 <div id="sc-navigation" class="clearfix">
                       <ul class="ipsList_inline" id="community_app_menu">
                          
                             <li id="nav_home" class="left"><a href="http://skin.ace.st" title="Trang chủ" rel="home">GTA ONLINE</a></li>
                          
                          
                                
                                   
                                

                                   
                                                                    <li id="nav_app_forums" class="left active"><a href="http://skin.ace.st" title="Đi đến Forums">Forums</a></li>
                                   
                                

                                   
                                                                    <li id="nav_app_members" class="left "><a href="http://skin.ace.st" title="Đi đến Members">Members</a></li>
                                   
                                
                             
                          <li id="nav_other_apps" style="display: none">
                             <a href="#" class="ipbmenu" id="more_apps">Thêm <img src="http://diendan.sa-mp.vn/public/style_images/curve/useropts_arrow.png"/></a>
                          </li>
                       </ul>
                 </div>               
                 <div id="user_navigation" class="not_logged_in">                     
                       <ul class="ipsList_inline right">
                          <li>
                             <span class="services">
                                
                                
                                
                             </span>
                             &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
                             <a href="/login" title="Đăng nhập" id="sign_in">Đăng nhập</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
                          </li>
                          <li>
                             <a href="/register" title="Tạo tài khoản" id="register_link">Tạo tài khoản</a>
                          </li>
                       </ul>
                    </div>
              </div>
           </div>
    <center>
  <a href='http://skin.ace.st' title='Đi đến trang chủ' rel="home" accesskey='1'><img src='http://upanh.sa-mp.vn/YL.png' alt='Logo' /></a>
    </center>
    <div id="sc-container" class="clearfix">
  <div id="sc-sec-navigation" class="clearfix">
                    <ol class="breadcrumb top ipsList_inline left" id="breadcrumb">
                                            <li itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                             <a href="http://skin.ace.st/" itemprop="url">
                                <span itemprop="title">GTA ONLINE Community</span>
                             </a>
                          </li>
                          
                                         </ol>
                          <ul class="ipsList_inline right" id="sc-sec-navigation-icons">
                             
                          <li class="right">
                                                                    <a href="http://diendan.sa-mp.vn/index.php?app=core&amp;module=global&amp;section=navigation&amp;inapp=forums" rel="quickNavigation" accesskey="9" id="quickNavLaunch" title="Open Quick Navigation"><img alt="Open Quick Navigation" src="http://diendan.sa-mp.vn/public/style_images/curve/custom/img/icons/quicknav.png"/></a>
                          </li>
                       
                          <li id="nav_explore" class="right">
                             

  <a href="http://diendan.sa-mp.vn/index.php?app=core&amp;module=search&amp;do=viewNewContent&amp;search_app=forums" accesskey="2">New Content</a>

                          </li>


  <li id="nav_explore" class="right">
                             

  <a href="topic/22-board-rules-guidelines">Guidelines &amp; Rules</a>

                          </li>
                          </ul>
                 </div>
    <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
              <div class="pun">
                 <div id="pun-head">
                 </div>

                 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker_new -->

                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->

                 <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                   <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
      </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #4 - Posted on 2/9/2014, 07:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vi01239984564
  avatar

  vi01239984564

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 118
  Birthday : 14/03/2000
  Thanks : 7
  Đến từ : Gia Lai

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 2/9/2014, 07:53

  Member
  overall_footer_end

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                       <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                             <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                             {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- END switch_footer_links -->
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>
  </body>
  </html>

  #5 - Posted on 2/9/2014, 07:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sang123
  avatar

  sang123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 98
  Points : 110
  Birthday : 07/07/2000
  Thanks : 6
  Đến từ : Quan 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 13/11/2014, 22:22

  Member
  xemmmmmmmmmm

  #6 - Posted on 13/11/2014, 22:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Park_Young
  avatar

  Park_Young

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 73
  Points : 101
  Birthday : 16/03/1999
  Thanks : 2
  Đến từ : Los Venrutas

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 14/11/2014, 13:08

  Member
  xem..........

  #7 - Posted on 14/11/2014, 13:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  quandungsang
  avatar

  quandungsang

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 4
  Points : 4
  Birthday : 18/04/1996
  Thanks : 0
  Đến từ : Đồng Tháp

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 4/2/2015, 03:33

  Member
  xem ....... 1

  #8 - Posted on 4/2/2015, 03:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  taisaotaodeptrai
  avatar

  taisaotaodeptrai

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 77
  Points : 75
  Birthday : 14/03/2000
  Thanks : -2
  Đến từ : America

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 4/2/2015, 20:03

  Member
  dsssssssssss

  #9 - Posted on 4/2/2015, 20:03
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  James_Ryder
  avatar

  James_Ryder

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 19
  Points : 19
  Birthday : 03/02/1999
  Thanks : 0
  Đến từ : TPHCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 24/2/2015, 19:36

  Member
  xem..........

  #10 - Posted on 24/2/2015, 19:36
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  James_Ryder
  avatar

  James_Ryder

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 19
  Points : 19
  Birthday : 03/02/1999
  Thanks : 0
  Đến từ : TPHCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 24/2/2015, 19:40

  Member
  likeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  #11 - Posted on 24/2/2015, 19:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Zjn_Bi
  avatar

  Zjn_Bi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 301
  Thanks : 29
  Đến từ : Game Star

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 18/5/2015, 03:54

  Member
  xem...........!

  #12 - Posted on 18/5/2015, 03:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tranphuocdat54
  avatar

  tranphuocdat54

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 56
  Points : 56
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 27/6/2015, 00:32

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #13 - Posted on 27/6/2015, 00:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  IonutzD
  avatar

  IonutzD

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 26
  Points : 24
  Birthday : 20/04/1996
  Thanks : 0
  Đến từ : Romania

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 15/9/2015, 00:41

  Member
  thx

  #14 - Posted on 15/9/2015, 00:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Lcnn
  avatar

  Lcnn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 25
  Points : 25
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 19/1/2016, 23:13

  Member
  Nice man

  #15 - Posted on 19/1/2016, 23:13
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:

  #16 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90