Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[skin] game.vnvcong.com 1.1 punbb

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  congdong
  avatar

  congdong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 461
  Birthday : 14/11/1995
  Thanks : 46

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://congdong.123.st

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 7/7/2014, 16:10

  Member
  demo:
  Code:
  http://diendan.vnvcong.com hoặc http://vietnam.5forum.net/


  Chức năng:

  - menu ngang đổi màu theo từng trang chọn
  - Có trang nap vxu (card) tiện ích
  - Thay quảng cáo của FM mà không bị die (100% ko die)
  - Có các khu quảng cáo tiện ích (sau chủ đề chính)
  - Chatbox thò ra thụt vào
  - Đăng nhập ko chuyển trang, khung đăng nhập ẩn hiện (dùng css nhẹ)
  - Thuần hóa tiếng việt, sửa đổi các box...

  Chi tiết liên hệ: 01698014838
  Yh!: vnvcong 
  - website: vnvcong.com
  - mail: [You must be registered and logged in to see this link.]
  hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]

  Code tải về:


  bổ sung CSS:

  Code:
  body{
   background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/image010.jpg');
      background-repeat: repeat-x;
    background-attachment: fixed;
  }
  /* index_box 2 cot va hot */
  #smallrum{
    margin: 3px 1px;
    width: 99%;
    color: #ffffff;
  }
  #smallrum a img{
    vertical-align: top;
    padding-right: 2px;
  }

  #smallrum a.gensmall {
  display: inline-block;
  text-align: left;
  width: 43%;
   max-width: 43%;
   min-width: 43%;
  }
  /* topic body */
  .noidung-t img {
      max-width: 99%;
  }
  .noidung-t embed{
       width: 99%;
       min-width: 99%;
       max-width: 99%;
       height: 450px;
       border: 3px solid #BBBBBB;
  }
  /* a[href="/c35-category"].forumtitle::after{Content: url('http://www.pve.vn/system/cms/themes/default/img/icon_hot.gif');} */
  a[href="/c2-category"].forumtitle::before{Content: url('http://icons.iconarchive.com/icons/dryicons/aesthetica-2/32/warning-icon.png') 40px 15px;}
  /* bai viet hot */
  a[href="/t8011-topic"]::after{Content: url('http://i.imgur.com/AvVpS.gif');}
  a[href="/h8-tenmien.php"]::after{Content: url('http://i.imgur.com/AvVpS.gif');}
  .topic-title a[href="/t8011-topic"]{
     font-weight: bold;
       font-size: 15px;
       color: red;
  }
  /* menu xo trai */
  #trai {
      float: left;
       width: 100px;
  }
  #trai UL{
     BORDER-TOP-WIDTH: 0px;
     PADDING-RIGHT: 0px;
     PADDING-LEFT: 0px;
     BORDER-LEFT-WIDTH: 0px;
     BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px;
     PADDING-BOTTOM: 0px;
     MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px;
     LIST-STYLE-TYPE: none;
     BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px;
  }
  #trai UL LI{
     BORDER-TOP-WIDTH: 0px;
     PADDING-RIGHT: 0px;
     PADDING-LEFT: 0px;
     BORDER-LEFT-WIDTH: 0px;
     BORDER-BOTTOM: #dedede 1px solid;
     PADDING-BOTTOM: 0px;
     MARGIN: 0px;
     PADDING-TOP: 0px;
     LIST-STYLE-TYPE: none;
     BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px
  }
  #trai LI A{
     PADDING-RIGHT: 0px;
     DISPLAY: block;
     PADDING-LEFT: 6px;
     PADDING-BOTTOM: 3px;
     PADDING-TOP: 3px;
     TEXT-DECORATION: none;
     BACKGROUND: #f8f9f9;
  }
  #trai LI A:hover {
     BACKGROUND: #efefef;
  }
   #trai h3{
       background: green;
       color: #fff;
      height: 25px;
       margin: -1px -1px auto -1px;
       padding-top: 5px;
       padding-left: 10px;
  }
  .pun{
          background: #ffffff;
          border: 1px solid #DDDDDD;
       border-top: 2px solid #09F;
       z-index: 20;
       padding-left: 13px;
       padding-right: 10px;
       border-top-left-radius: 10px;
       border-top-right-radius: 10px;
       margin-top: 60px;
  }
  #khungweb{
       margin: -100px auto auto auto;
  }
  /* khung menu top */
  #menu-fix-top{
      position: fixed;
       margin: auto;
       top: 0px;
       height: 30px;
       width: 100%;
       z-index: 999;
       background: #F0F0F0;
       left: 0px;
       border-right: 1px solid #09F;
       border-left: 1px solid #09F;
       border-bottom: 1px solid #09F;
       background: -moz-linear-gradient(top, #09F, #247aa8);
     background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#09F), to(#247aa8));
       background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/backgr10.png');
  }
  #pun-head #pun-navlinks{
      margin-top: -10px;
  }
  #pun-navlinks ul li a{
   
      color: #fff;
  }
  /* head banner */

  /* trang chu */

  a{
     text-decoration: none;   
  }

  #len{
    margin-top: -13px;
  }
  #cl{
     clear: both;
  }

  #pun-intro{
       background: -moz-linear-gradient(top, #09F, #247aa8);
     background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#09F), to(#247aa8));
       max-height: 130px;
       height: 130px;
       border-bottom: 3px solid #09F;
       margin-top: 32px;
       z-index: 1;
       /*background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/backgr12.png');*/
  }
  #timkiem-head{
       float: right;
      border-radius: 12px;
       background: #F0F0F0;
       border: 1px solid #09F;
       width: 55%;
       text-align: center;
  }
  #timkiem-head form input{
      height: 30px;
       width: 87%;
       border: 0px;
  }
  #footer-lienhe{
       z-index: 0;
       height: 200px;
       background: #247aa8;
       width: auto;
       margin:auto;
  }
  #khoangtrang{
     padding: 0px 0px 0px 0px;
     position: relative;
       height: 50px;
     margin: 5px -10px -50px -13px;
     width: auto;
     background: #ffffff;
       border-bottom-left-radius: 10px;
       border-bottom-right-radius: 10px;
  }
  .logo{
      height:60px;
       width: 60px;
  }
  #logo{
      float: left;
       width: 35%;
  }
  #footer-trong{
       width: 70.8%;
       margin: auto;
       padding-top: 50px;
  }
  #header-trong{
       width: auto;
       margin: auto;
       margin-top: -120px;
       margin-bottom: 10px;
       height: 66px;
  }
  #quangcao-chelap{
     padding: 0px 0px 0px 0px;
     position: relative;
     margin: 10px 3px -98px auto;
     width: auto;
     border: 1px solid #CCC;
     text-align: center;
     background: #EEEEEE;
  }
  #quangcao-chelap iframe{
      width: 100%;
       background: #EEEEEE;
       height: 100px;
       z-index: 999;
  }
  .main-content{
      box-shadow: 5px 5px 5px #dddddd;
  }
  .main-head-tieude{
       font-weight: bold;
       font-size: 15px;
       height: 26px;
     border-bottom: 3px solid #09F;
     background-image: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/thanh14.png');
     background-repeat:no-repeat;
     color: #fff;
     padding-top: 5px;
     padding-left: 10px;
       background: -moz-linear-gradient(top, #09F, #247aa8);
     background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#09F), to(#247aa8));
  }
  /* lasytopic */
  .iframe-thongdiep{
       box-shadow: 5px 5px 5px #dddddd;
     background: #EEEEEE;
  }
  /* css dang nhap */
  #khungdathang{
     position: fixed;
     top: 0px;
     left: 0px;
     width: 100%;
     height: 100%;
     z-index: 999;
     padding-top: 15%;
     -moz-opacity: 0.7; filter:alpha(opacity=20);
     opacity: 0.7; filter:alpha(opacity=20);
     -khtml-opacity: 0.7; filter:alpha(opacity=20);
     background-color: black;
  }
  #khungdathang-2{
     position: fixed;
     top: 0px;
     left: 0px;
     width: 100%;
     height: 100%;
     z-index: 999;
     padding-top: 15%;
  }
  .table-1{
  margin: auto;
  font-size: 20px;
  color: green;
  background-color: #ffffff;
  border-radius: 10px;
  border: 2px solid red;
  }

  .tenhang{
     text-align: right;
  }
  .an{
  display:none;
  }
  .hien{
  display: inline;
  }
  .bottomdk{
  height: 40px;
  width: 300px;
  border: 1px solid green;
  font-size: 20px;
  color: red;
  }
  .bottomdk:hover{
  border: 1px solid red;
  }
  .guitin:hover{
     background-color: red;
     color: #ffffff;
  }
  .guitin{
     background-color: green;
     color: #ffffff;
     height: 40px;
     width: 60px;
  }
  #khungloading{
     text-align: center;
     width: 100%;
     position: fixed;
     top: 0px;
     height: 100%;
     z-index: 999;
     -moz-opacity: 0.7;
     opacity: 0.7;
     -khtml-opacity: 0.5;
     background-color: #ffffff;
  }
  .loading-anh-1{
     margin-top: 200px;
     height: 50px;
     width: 50px;
  }
  /* avatar tr loi nhanh */
  #quick-avatar{
      border-radius: 50%;
       border: 2px solid #247aa8;
       float: left;
       margin-left: 30px;
       margin-top: 40px;
  }
  #quick-avatar img{
      border-radius: 50%;
     -moz-opacity: 0.5;
     opacity: 0.5;
     -khtml-opacity: 0.5;
       height: 100px;
       width: 100px;
  }
  #quick-avatar img:hover{
     -moz-opacity: 1;
     opacity: 1;
     -khtml-opacity: 1;
  }
  /* chat */
  #gb{
  position:fixed;
  z-index:+1000;
  bottom: -723px;
   border-radius: 10px;
  }
  * html #gb{position:relative;}
  .gbtab{
    margin-top: -10px;
  height:140px;width:45px;float:left;cursor:pointer;
  background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/render10.png') no-repeat;}
  .gbcontent{
  float:left;
  background-color: #ffffff;
  box-shadow: inset 0px 5px 10px #09F;;
  padding:10px;
  border-radius: 10px;
  }
  #chatonline{
  width:auto;height:400px;margin-top:1px;border:none
  }
  #chatbox{
  background-color: #ffffff;
  }
  #chatbox_members{
   border-right: 2px solid #09F;
  }
  #chatbox_header{
     background: -moz-linear-gradient(top, #09F, #247aa8);
     background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#09F), to(#247aa8));
       background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/backgr10.png');
  }
  .member-title{
    border-bottom: 2px solid #09F;
   
  }
  #chatbox_footer{
    background: #ddd;
    border-top: 2px solid #09F;
  }
  #chatbox_footer #submit_button{
  height: 25px;
  border: 1px solid #09F;
  background: -moz-linear-gradient(top, #09F, #247aa8);
     background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#09F), to(#247aa8));
    background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/backgr10.png');
  color: #ffffff;
  }
  #chatbox_footer #submit_button:hover{
  border: 1px solid #09F;
  background: red;
  }
  #chatbox_footer #message{
   border: 1px solid #09F;
    height: 23px;
  }
  /* menu ngang */
  #menu-ngang{
       width: auto;
       margin: auto;
       margin-top: 10px;
  }
  #menu-link{
       float: left;
       margin-left: 2px;
  }
  #chiase{
      float: right;
       width: 90px;
       text-align: right;
       margin-right: 2px;
       padding-top: 5px;
  }

  #menu-link ul{
     list-style: none;
     font-family: Arial, san-serif;
     font-size: 12px;
     padding: 0;
  }
  #menu-link ul li{
     float:left;
     position:relative;
  }
  #menu-link .menu-ing{
     color:#ffffff;
     display:block;
     font-weight:bold;
     padding:10px 30px;
     background: #09F;
     margin-right: 1px;
       border-top: 1px solid #fff;
       border-left: 1px solid #fff;
       border-right: 1px solid #fff;
     border-top-left-radius: 10px;
     border-top-right-radius: 10px;
  }
  #menu-link .no-ing{
     color:#09F;
     display:block;
     font-weight:bold;
     padding:10px 30px;
     background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #DDDDDD);
     background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#fff), to(#DDDDDD));
     margin-right: 1px;
       border-top: 1px solid #09F;
       border-left: 1px solid #09F;
       border-right: 1px solid #09F;
     border-top-left-radius: 10px;
     border-top-right-radius: 10px;
       background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/backme10.png');
  }

  #menu-link .no-ing:hover{
     color:#ffffff;
     background: #09F;
       border-top: 1px solid #fff;
       border-left: 1px solid #fff;
       border-right: 1px solid #fff;
  }
  /* khung code */
  .codebox {
  background: #E7E6E6;
  border: 1px solid #BDBDBD;
  box-shadow: 0px 2px 10px #D6D6D6;
  margin: auto;
    width: 600px;
    max-width: 100%;
   
  }
  .codebox dt {
  border-bottom: 4px solid #247AA8;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  text-shadow: 1px 1px #F3F3F3;
  }
  .codebox.spoiler dd, .codebox dd.cont_code {
  background: #F0F0F0;
  border: 1px solid lightGrey;
  }
  /* mau nen footer */
  #pun-about{
      background: #247AA8;
       color: #247AA8;
  }
  #pun-about a:hover{
      background: #247AA8;
       color: #247AA8;
  }
  /* button */

  .button-2{
  height: 23px;
  border: 1px solid #09F;
  background: -moz-linear-gradient(top, #09F, #247aa8);
     background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#09F), to(#247aa8));
    background: url('http://i39.servimg.com/u/f39/16/83/73/14/backgr10.png');
  color: #ffffff;
  }
  .button-2:hover{
  border: 1px solid #09F;
  background: red;
  }
  /* code b? gõ */
  #mudimPanel{
    -moz-box-shadow:5px 5px 5px #000;
    -moz-opacity:.9;
    -moz-transition:all 2s ease;
    -webkit-box-shadow:5px 5px 5px #000;
    -webkit-transition:all 2s ease;
    background:#09C url(http://i25.servimg.com/u/f25/15/55/28/69/go1010.jpg) no-repeat right center!important;
    top:200px!important;
    box-shadow:5px 5px 5px #000;
    filter:alpha(opacity=90);
    font-size:9px!important;
    font-weight:700;
    height:47px!important;
    left:-335px!important;
    opacity:.9;
    padding:4px 26px 4px 4px !important;
    vertical-align:middle;
    width:330px!important
    color: #fff;
    border-top-right-radius: 10px;
    border-bottom-right-radius: 10px;
  }
  #mudimPanel:hover{
    -moz-opacity:1;
    -moz-transition:all 1s ease;
    -webkit-transition:all 1s ease;
    filter:alpha(opacity=100);
    left:0!important;
    opacity:1}.tborder
  .navbar{
    padding:10px;
    text-transform:uppercase
  }
  .tborder .navbar img{
    vertical-align:middle
  }
  .noidungchinh-2 a{
       /* background:#EEEEEE url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/27/82/87/untitl10.jpg) no-repeat left center!important;
       */
       border-radius: 3px;
       border: 1px solid #09F;
       font-size: 12px;
       padding: 1px;
  }
  .noidungchinh-2 a:hover{
       border: 1px solid #BB0000;
  }
  .noidungchinh-2 blockquote{
  }  Được sửa bởi congdong ngày 30/10/2014, 13:29; sửa lần 4.

  #1 - Posted on 7/7/2014, 16:10
  Xem lý lịch thành viên http://congdong.123.st
  avatar

  sica3
  avatar

  sica3

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 245
  Birthday : 01/10/1973
  Thanks : 1
  Đến từ : sica3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 10/7/2014, 10:01

  Member
  thanks thanks

  #2 - Posted on 10/7/2014, 10:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  quanlylacbt
  avatar

  quanlylacbt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 56
  Birthday : 24/09/1991
  Thanks : 1
  Đến từ : Mỏ Cày Bến Tre

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 11/8/2014, 08:26

  Member
  tk

  #3 - Posted on 11/8/2014, 08:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Kênh Game 8
  avatar

  Kênh Game 8

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 360
  Thanks : 47

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 28/8/2014, 19:44

  Member
  ẩn jì zcccccccccccccc

  #4 - Posted on 28/8/2014, 19:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  quanlylacbt
  avatar

  quanlylacbt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 56
  Birthday : 24/09/1991
  Thanks : 1
  Đến từ : Mỏ Cày Bến Tre

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 7/9/2014, 08:29

  Member
  xem

  #5 - Posted on 7/9/2014, 08:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  xuannuocnam
  avatar

  xuannuocnam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 211
  Points : 241
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 7/9/2014, 11:16

  Member
  xem....................

  #6 - Posted on 7/9/2014, 11:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tunguyen2000vn
  avatar

  tunguyen2000vn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 46
  Points : 46
  Birthday : 16/01/1992
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 29/10/2014, 16:36

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #7 - Posted on 29/10/2014, 16:36
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  congdong
  avatar

  congdong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 461
  Birthday : 14/11/1995
  Thanks : 46

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://congdong.123.st

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 29/10/2014, 20:40

  Member
  up load mới nào!!!!!!!

  #8 - Posted on 29/10/2014, 20:40
  Xem lý lịch thành viên http://congdong.123.st
  avatar

  Móm Nguyễn
  avatar

  Móm Nguyễn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 327
  Points : 392
  Birthday : 14/09/1999
  Thanks : 9
  Đến từ : Đồng Tháp

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kenhprivate.5forum.net/

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 10/11/2014, 21:52

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #9 - Posted on 10/11/2014, 21:52

  __________________________________________________________________________________________
   Đây là toàn bộ tâm huyết của mình,rãnh thì ghé thăm nhé: CLICK VÀO ĐÂY  
  Xem lý lịch thành viên http://kenhprivate.5forum.net/
  avatar

  qwer2304
  avatar

  qwer2304

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 55
  Points : 57
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 26/1/2015, 20:57

  Member
  xưemmmmmmmmm

  #10 - Posted on 26/1/2015, 20:57
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  arber
  avatar

  arber

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 65
  Points : 65
  Birthday : 01/01/1980
  Thanks : 0
  Đến từ : google

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 22/3/2015, 19:56

  Member
  thanks thanks

  #11 - Posted on 22/3/2015, 19:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nkoxdl
  avatar

  nkoxdl

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 195
  Points : 245
  Birthday : 28/02/1996
  Thanks : 10
  Đến từ : Đà Lạt

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.7forum.net/

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 14/8/2015, 09:52

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaa

  #12 - Posted on 14/8/2015, 09:52
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.7forum.net/
  avatar

  AlexC
  avatar

  AlexC

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 16
  Points : 16
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 30/10/2015, 04:55

  Member
  thanks man :LD

  #13 - Posted on 30/10/2015, 04:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  moncute
  avatar

  moncute

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 53
  Points : 51
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 22/11/2015, 19:14

  Member
  a

  #14 - Posted on 22/11/2015, 19:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Diêm Vương
  avatar

  Diêm Vương

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 144
  Points : 180
  Birthday : 16/10/1990
  Thanks : 8
  Đến từ : Hải phòng

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 24/12/2015, 12:20

  Member
  xemmmmmmmmmmm

  #15 - Posted on 24/12/2015, 12:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vantrong
  avatar

  vantrong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 42
  Points : 59
  Thanks : 13

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 18/3/2016, 22:34

  Member
  like

  #16 - Posted on 18/3/2016, 22:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sitcumaj
  avatar

  sitcumaj

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 167
  Points : 202
  Birthday : 02/04/1992
  Thanks : 33

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thietkefỏum.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 5/4/2016, 15:46

  Member
  ok ba by

  #17 - Posted on 5/4/2016, 15:46
  Xem lý lịch thành viên http://thietkefỏum.forumvi.com
  avatar

  phamtuananh9x
  avatar

  phamtuananh9x

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 123
  Points : 124
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 6/5/2016, 18:12

  Member
  xem

  #18 - Posted on 6/5/2016, 18:12
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hoilamgi1
  avatar

  hoilamgi1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 24
  Points : 26
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 20/9/2016, 21:53

  Member
  xemmm

  #19 - Posted on 20/9/2016, 21:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  skin5fm
  avatar

  skin5fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 254
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 1/10/2016, 23:31

  Member
  ffffffffffffff

  #20 - Posted on 1/10/2016, 23:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Class-Assiduous
  avatar

  Class-Assiduous

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 8
  Points : 10
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 8/10/2016, 16:33

  Member
  like

  #21 - Posted on 8/10/2016, 16:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Class-Assiduous
  avatar

  Class-Assiduous

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 8
  Points : 10
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 8/10/2016, 16:34

  Member
  like

  #22 - Posted on 8/10/2016, 16:34
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:

  #23 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90