Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Help] Code hiển thị khung pet và huy hiệu

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  .Meow
  avatar

  .Meow

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 34
  Points : 43
  Birthday : 17/11/1992
  Thanks : 3
  Đến từ : ha noi

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 3/6/2014, 08:22

  Member
  Tình hình là mình muốn code hiển thị khung pet và huy hiệu khi add nó sẽ hiển thị vào nick mem, nói tóm gọn là ai add thì có pet/hh, ai ko add thì ko có  sợ quá đi thôi . Ai biết thì giúp mình với nhé, nếu ok mình sẽ hậu tạ ng đó sau  đồng ý hai tay , đây là chỗ mình muốn nó hiển thị (khung đỏ là pet) (khung xanh là huy hiệu - có thanh cuộn để nếu add nhiều huy hiệu thì có thể kéo xuống xem). Còn phần character sheets thì mình đã có code add khung nhưng trong viewtopic mình không biết edit chổ nào cho phù hợp :'(. Mong các bạn trong chinhphuc giúp đỡ ạ  :k:  <3 

  Ảnh demo hình:  Demo online: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Viewtopic_body: 

  Code:
  <script type="text/javascript">
    document.write('<style>div[href*="?showpost="] span[href*="?showpost="]{display:none} div[href*="?showpost="] span[href*="' + location.search + '"]{display:inline-block;width:100%}</style>')
  </script>
  <script>
  $(function () {
             $(".fmvitab").each(function () {
                var $fmvitab = $(this);
                $fmvitab.show().find("li:first, td>strong:first").addClass("active");
                $fmvitab.find("td>strong").click(function () {
                   var n = $fmvitab.find("td>strong").index(this);
                   $fmvitab.find("li, td>strong").removeClass("active");
                   $fmvitab.find("li:eq(" + n + "), td>strong:eq(" + n + ")").addClass("active");
                });
             });
          });
  </script>
  <script type="text/javascript">function display_upload_imageshack(button){var container=document.getElementById('servimg_upload_gui');if(!document.getElementById('obj_servimg')){container.innerHTML='
  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="alt1"><tr><td  width="100%"style="padding: 4px">
  <div style="background-color:#F2F2F2;border-style: solid;
  border-top : 2px solid #000000;
  border-right : 2px solid #a8a8ab;
  border-bottom : 2px solid#a8a8ab ;
  border-left : 2px solid #000000;padding: 10px"><iframe src="/h1-page" width="500" height="220" target="_ifrupload" name ="_ifrupload" style="overflow-x: hidden;overflow-y: hidden;" frameborder="0"></iframe></div></td></tr></table>
  '}var div=document.getElementById('servimg_upload_gui');var visible=div.style.visibility;if(visible=='hidden'){var window_w=(document.body)?document.body.clientWidth:window.innerWidth;var cd=FindXY(button);var h=button.offsetHeight;var i=0;while(i<selectId.length){if(document.getElementById(selectId[i])){document.getElementById(selectId[i]).style.visibility='hidden'}i++}var sub=((window_w-cd['x'])<555)?(555-window_w+cd['x']):0;div.style.visibility='visible';div.style.width='auto';div.style.left=(cd['x']-sub)+'px';div.style.top=(cd['y']+h)+'px'}else{div.style.visibility='hidden'}}</script>
  <script>
  $(function () {
          $('a[href*="mode=quote"]').click(function () {
                 var datahref = $(this).attr('href');
                  $.get(datahref , function (a) {
          var datatext = $(a).find('#text_editor_textarea[name="message"]').val();
           $(".sceditor-container textarea").val(datatext);
           $(".sceditor-container iframe").contents().find('body').html(datatext);
                  });
                  $('body').stop().animate({
                          scrollTop: $('#quick_reply').offset().top
                      }, 3000);
                  return false;
              });
  });
  </script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
     _atc.cwait = 0;
     $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
           addthis_close();
        }
     });
  });

  var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
  showHiddenMessage = function(id)
  {
      try
      {
          var regId = parseInt(id, 10);
          if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
          
          if( regId > 0)
          {
              $('.post--' + id).toggle(0, function()
           {
              if( $(this).is(":visible") )
              {
                 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
              }
              else
              {
                 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
              }
           });
          }
      }
      catch(e) { }
      
     return false;
  };function level(la,lb,lc,ld){var y=((ld*1+lb*1)/100);var e=(ld*1+lb*1);var g=Math.floor(y+parseInt(1));if(g>4){(y="1")};var d=((ld*1+lb*1)-((g-1)*100));var o=(g*100);document.write('<div style="background: rgb(165,162,165);width:120px;height:13px;margin-left:-3px;"><div style="height:12px;float:left;background: rgb(24,117,189);width:'+d+'%;padding:1px 2px 0px 2px"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif"></div></div><div style="position: absolute;width:117px;height:13px;margin-top:-12px;color:#FFF;font:9px Tahoma;padding-left:3px" title="'+d+'%">Lv: '+g+'<div style="display:inline-block;width:80px;text-align:center;float:right">'+e+' / '+o+'</div></div>')};//]]></script>
    
      <script>$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f={FORUM_ID}",success: function (a) {$("#bai_viet1 .postbody").after('<ul id="cungchuyenmuc"><div><a href="/f{FORUM_ID}-forum" style="color:#333;font:bold 13px Arial">Chủ đề mới cùng Box:</a></div>');16 < $(a).find("title").length ? so = 16 : so = $(a).find("title").length;for (i = 2; i < so; i++) $('<li><span><a href="' + $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq(" + i + ")").text() + "</a></span></li>").appendTo("#cungchuyenmuc")}})});
  </script>

    <script>
  $(function () {
        $('body').keyup(function (event) {
          if (event.keyCode == 39) {
            window.location.href = document.getElementById('tprev').firstChild.getAttribute('href');
          }
          if (event.keyCode == 37) {
            window.location.href = document.getElementById('tnext').firstChild.getAttribute('href');
          }
        });
      });
      
  </script>
  <script>$(function() {
     var fixadent1 = $("#fixadent1"), pos = fixadent1.offset();
     $(window).scroll(function() { 
       if($(this).scrollTop() > (pos.top + 10) && $(this).scrollTop() < 15000 && fixadent1.css('position') == 'static') { fixadent1.addClass('fixed1');  } 
       else if($(this).scrollTop() <= pos.top && fixadent1.hasClass('fixed1')){ fixadent1.removeClass('fixed1'); }
        else if($(this).scrollTop() > 15000 && fixadent1.hasClass('fixed11')){ fixadent1.removeClass('fixed1'); }
     })
  });</script>
  <style>

  .pun .main-content {
  background-color: #fff;
  border: 1px solid #ccc;
  }
  .pun .post-entry {
  padding: 1em 1em 0;
  }
  .pun .entry-content {
  overflow: hidden;
  padding-bottom: .8em;
  width: 100%;
  }
  .pun span.label img[src="http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/money_10.png"]{float:right;margin-right:-120px;margin-bottom:-5px;margin-top:-2px}
  span.label span{display:inline-block;margin-right:5px}
  .postbody a[href*="yahoo.com"]{
  background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/yahoo-10.png)no-repeat 0px center;padding-left:20px;
  }


  .postbody a{
  background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untit361.png)no-repeat 4px center;padding-left:20px;
  }
  .postbody a[href*="Host này đã bị chặn tại Chinh Phục"],.postbody a[href*=".png"],.postbody a[href*=".gif"],.postbody a[href*=".jpg"]{background:none;padding:0px}
  .postbody a[href*="/register?"]:before {content:"Đăng kí";font: bold 12px Verdana;background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untit361.png)no-repeat 4px center;padding-left:20px}
  .postbody a[href*="/register?"],.postbody a[href*="/login?"]{font-size:0px;padding-left:0px}
  .postbody a[href*="/login?"]:before {content:"Đăng nhập";font: bold 12px Verdana;background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untit361.png)no-repeat 4px center;padding-left:20px}
  img[src="http://i16.servimg.com/u/f16/16/18/15/10/48f03710.gif"]{float:left;display:inline-block;margin-left:-16px;margin-top:2px;margin-bottom:-4px}
  .pun #text_editor_iframe{width:738px !important;height:190px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/image710.png) no-repeat right;}
  .fmvitab{display:none;margin:0 auto;width:100%;margin-left:-12px;margin-top:-10px;}
  .fmvitab td > strong{color:#8c8c8c;background:#f0f0f0 url(http://i48.servimg.com/u/f48/17/98/19/05/211.png)repeat-x bottom left;margin-bottom:-1px;margin-left:24px;margin-right:-20px;border:1px solid #d4d4d4;border-bottom:0px;cursor:pointer;display:inline-block;padding:4px 10px;margin-bottom:-1px;padding-bottom:5px}
  .fmvitab td > strong.active{border:1px solid #d4d4d4;border-bottom:0px;background:#fafafa url();cursor:default;padding-top:6px;color:#333;padding-bottom:8px;margin-bottom:-4px}
  .fmvitab ul{border-top:1px solid #ccc;list-style:none outside none;width:100%;margin:0!important;padding:0 12px 15px;background:#fafafa url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/144.png)repeat-x top left;border-bottom:1px solid #d4d4d4}
  .fmvitab li{display:none}
  .fmvitab li.active{display:block;}
  .fmvitab li img{max-width:800px}
  .postbody .fmvitab embed {
  margin-right:-30px;
  }
  .postbody .fmvitab img {
  max-width:750px;
  margin-right:-30px;
  }

  .pun a.ola_1 {
  display:inline-block;
  margin-top:-2px;
  margin-left:10px;
  font:bold 13px Tahoma;
  color:#333;
  text-decoration:none!important;
  }

  a.ola_1:hover {
  color:red;
  }


  #cungchuyenmuc li {list-style:url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/18/15/10/166.png);margin-left:20px;margin-top:2px;width:45%;float:left}


  #cungchuyenmuc span {
  display: inline-block;
  overflow: hidden;
  height: 15px;
  width: 100%;
  margin-bottom: -4px;
  margin-top: 3px;
  }
  .postbody embed {
  width:740px;
  height:370px;
  border:1px solid #333;
  margin-left:5px;
  background:url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/loadin11.gif)no-repeat center center;
  }

  .postbody img {
  max-width:750px;
  }

  .postbody ol,.postbody ul {
  margin-left:20px;
  }

  .ava_pt {
  float: left;
  border: 1px solid #949294;
  display: inline-block;
  margin: 7px;
  background: #FFF url(http://i35.servimg.com/u/f35/18/42/35/47/no_ava10.jpg)no-repeat -50px -30px;
  border-radius: 6px;
  -moz-border-radius: 6px;
  margin-top: 5px;
  }

  .ava_pt span {
  display: inline-block;
  width: 106px;
  cursor: pointer;
  height: 106px;
  overflow: hidden;
  border-radius: 6px;
  -moz-border-radius: 6px;
  }
  .ava_pt img {
  width: 106px;
  height: 106px;
  background-color: #FFF;
  }
  .pun .icon_1 img {
  float:left;
  }
  .pun .username {
  font: bold 16px Tahoma;
  margin-top: 6px;
  margin-bottom: 4px;
  position: absolute;
  }
  .profile12 {
  padding-top:2px;
  padding-right:60px;
  width:150px;
  overflow:hidden;
  margin-left:-150px;
  padding-left:2px;
  }
  .profile12:hover {
  width:auto;
  margin-left:0;
  }

  .profile12 img {
  max-height:16px;
  }

  .pun .label {
  display:inline-block;
  margin-bottom:3px;
  margin-right:4px;
  color:#000;
  }

  #proflie_2 {
  background: url(http://i80.servimg.com/u/f80/16/18/15/10/123.png)no-repeat;
  float: left;
  display: block;
  width: 100%;
  margin-top: 3px;
  height: 16px;
  }
  .pun img[src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/tra_lo10.png"] {
  border:1px solid #B8B8B8;
  padding:1px;
  }
  .pun .i_icon_quote {
  border:1px solid #B8B8B8;
  height:14px;
  padding:1px;
  }

  .pun .i_icon_edit {
  border:1px solid #B8B8B8;
  height:14px;
  padding:1px;
  }

  .pun .i_icon_delete {
  border:1px solid #B8B8B8;
  width:39px;
  height:14px;
  padding:1px;
  }
  img[src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/tra_lo10.png"]:hover,.i_icon_quote:hover,.i_icon_edit:hover,.i_icon_delete:hover {
  border:1px solid #417394;
  }
  .pun img[src="http://i35.servimg.com/u/f35/18/42/35/47/khoa1110.png"] {
  border:1px solid red;
  padding:1px;
  }

  .pun .dd-textarea {
  width:100%;
  margin-left:-8px;
  margin-bottom:-20px;
  }

  .pun .left-box {
  background:#f2f2f2;
  margin-left:-212px;
  margin-bottom:-40px;
  display:inline-block;
  border:1px solid #b0b0b0;
  width:734px;
  border-bottom:0;
  padding:4px 2px;
  }

  .pun #textarea_content {
  margin-top:24px;
  display:inline-block;
  }

  .pun .quick_reply_textarea {
  border:1px solid #b0b0b0;
  border-top:1px solid #d4d4d4;
  min-width:718px;
  max-width:718px;
  background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/image710.png) no-repeat right;
  padding:10px;
  }

  #textarea_content label {
  display:none;
  margin-top: 28px;
  }

  blockquote {
  border:1px solid #437194;
  background:#f7f7ff;
  margin:10px;
  padding:5px 10px 10px;
  }

  blockquote div {
  margin-left:-18px;
  background:url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/quote-10.png)no-repeat left top;
  padding-left:20px;
  padding-top:5px;
  }

  .postbody blockquote embed {
  width:700px;
  height:340px;
  }

  blockquote cite {
  width:100%;
  display:inline-block;
  margin-top:-5px;
  font:bold 12px Tahoma;
  }

  .postbody blockquote img {
  max-width:705px;
  }

  .pun .reply .main-head {
  height:40px;
  }

  .pun .right-box {
  margin-right:19px;
  margin-top:3px;
  margin-bottom:-3px;
  }

  .pun #text_editor_controls {
  margin-top:-10px;
  }
  div#fixadent1 {
  width:780px;
  border:1px solid #d4d4d4;
  margin-top:4px;
  height:20px;
  overflow:hidden;
  background-color:#f7f7f7;
  margin-bottom:-10px;
  padding:8px 6px;
  }
  .fixed1 {
  position:fixed;
  top:-5px;
  margin-right:0;
  z-index:999;
  }
  .sig-content {
  overflow-y:auto;
  overflow-x:hidden;
  max-height:180px;
  width:730px;
  margin-bottom:4px;
  align-text:center
  }
  .pun .sig-content {
  clear: both;
  padding: .5em 1em;
  position: relative;
  }
  .sig-content {
  background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untit210.png)no-repeat center 25px;
  overflow: hidden;
  max-height: 180px;
  margin-bottom: 4px;
  text-align: center;
  width: inherit;
  }
  .pun .view_topic a[href*="watch"]{font-size:0px;display:inline-block;width:16px;height:16px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/accept10.png)no-repeat;margin-left:5px}
  .pun .view_topic a[href*="unwatch"]{font-size:0px;display:inline-block;width:16px;height:16px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/delete11.png)no-repeat;margin-left:5px}
  .pun #pun-qpost .main-head{padding:5px 10px;background: #FFF url(http://www.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/imuzik10.png)repeat-x left top;border:1px solid #ccc;border-bottom:0px;color:#333}
  .pun #pun-qpost .main-head p.h2{height:11px;padding:14px;margin:-10px 0px -15px 0px;background-color:#FFF;border:1px solid #ccc;border-bottom:0px;display:inline-block;font:bold 12px Arial;float:left;}
  .pun .profile_pt{float:right;width:210px;margin-top:7px;font-size:12px;color:#4f4f4f}
  .pun .profile_pt img{float:left;margin-right:2px}
  .pun .topic1 {
  height: 118px;
  border-bottom: none;
  border-left: 1px solid #d1d1d1;
  border-right: 1px solid #d1d1d1;
  background: #f7f7ff;
  border-top: 1px solid #d4d4d4;
  }
  .nen_pt+a[href*="/u"] {
  display:none;
  }

  a[href="/u5"]+.topic2 .topic1 {
  background:#e8f0f7 url(http://i.imgur.com/JVJlEKj.jpg)repeat-y left top; background-size: 100% 100%;
  }
  a[href="/u132121"]+.topic2 .topic1 {
  background:#e8f0f7 url(http://i76.servimg.com/u/f76/18/14/47/54/aelui10.jpg)repeat-y left top; background-size: 100% 100%;
  }
  a[href="/u10007"]+.topic2 .topic1 {
  background:#f4e8f7;
  }
  a[href="/u2313"]+.post_bai .bai_viet1{
  background:#f7e8e8;
  }
  a[href="/u13972"]+.post_bai .bai_viet1{
  background:#fff5fd;
  }
  </style>
  <div id=fixadent1><span style="float:left;font:bold 13px Tahoma;color:red;margin-right:4px;margin-top:1px">Thích chủ đề này ? </span> 

  <span class="fb-like" data-href="http://www.yukimono.net{TOPIC_URL}" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="85" data-show-faces="false" style="display:inline-block;float:left;width:85px;overflow: hidden;height:20px"></span><span style="float:left"> <a href="/search?add_favourite={TOPIC_ID}&search_id=favouritesearch"><span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
  <tr><td align="right"><a name="fb_share" type="button" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Chia sẻ</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></td></tr>   
  <span style="padding: 0 5px"></span></span> </a> </span><span class="view_topic" style="float:left" title="Theo dõi chủ đề">{S_WATCH_TOPIC}</span>
  <span class="gensmall bold" style="float:right;margin-top:4px;margin-right:4px"><span id="tnext">
  <a class="ola_1" href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/16/18/15/10/116.png) no-repeat left top;padding-left:14px">Chủ đề trước</a></span><span id="tprev"><a class="ola_1" href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}" style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/16/18/15/10/214.png) no-repeat right top;padding-right:14px">Chủ đề tiếp theo</a></span></span>
  </div>
  <br>
  <br>
  <b><font color="#0A9DFF">{POLL_DISPLAY}</font></b> <br>
  <span style="margin-left:10px"><td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></td></span> <br />
  <div class="main paged">
     <div class="paged-head clearfix" style="margin-bottom: 5px;margin-top: 20px;">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p> 
       <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
           

       <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></right></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
  </div>
  <script type="text/javascript">
    document.write('<div href="' + location.search + '">')
  </script>
        <!-- BEGIN postrow --><!-- BEGIN displayed -->
  <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nen_pt"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
  <span href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}" class="topic2">
     <div class="main-head clearfix" style="padding:6px 15px;font:12px Arial;">
  <p class="h2"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/18/42/35/47/19011.png" style="float:left;margin-right:4px;margin-bottom:-4px"> <font color="white">{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</font>
                 </p>
  <strong style="float:right"><a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="color:#FFF">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a></strong>
     </div>

  <div class="main-content topic topic1">
  <span class="ava_pt"><span><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="center"><ul class="ifrduy"><li>{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<div class="info"> <div style="display:none" class="dwST">{postrow.displayed.POSTER_NAME}<!-- BEGIN profile_field --><p>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}<strong>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</strong></p><!-- END profile_field --></div></div> </li></ul></td></tr></tbody></table></span></span><div style="width:350px;float:left;font:bold 11"><h4 class="username">{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.ONLINE_IMG} </h4><br /><br />

  <legend><font="Tahoma"><font color="#999999">{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</font></font></legend> {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                        <div class="thanhlv1" style="height:15px;display:inline-block;width:100%;margin:5px 5px 2px 5px">
                                                     <script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
                                              </div>

  <div class="profile11"><div class="profile12">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT} <!-- END contact_field --></div></div>
  </div>
  <div class="profile_pt"><!-- BEGIN profile_field -->
                           <span class="dwTT">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}<span class="dwZZ">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</span></span>{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                          <!-- END profile_field -->
  </div>


           </div>
     <div class="main-content topic" style="padding:10px;border:1px solid #b0b0b0;border-top:1px solid #d4d4d4;border-bottom:0px;background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untit355.png)repeat-x left 30px;padding-top:4px;" id="bai_viet{postrow.displayed.COUNT_POSTS}">
  <span style="color:#333;font:bold 11px Tahoma" class="icon_1">{postrow.displayed.ICON} <span style="display:inline-block;margin-top:5px;margin-left:10px">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></span>
  <br><br>
  <span class="postbody"><div class="post-entry"><div class="entry-content"> <font="Tahoma"> <font size="2">{postrow.displayed.MESSAGE}</font> </font></div></div></span>
  <!-- BEGIN switch_attachments --><br/><br/>
  <div style="background:#EBEBEB;color:#000;border:1px solid #646663;-moz-border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;padding: 0.4em 2em;margin: 3px 1px;">
  <!-- BEGIN switch_post_attachments --><br/><img src="http://forum.gamevn.com/images/misc/paperclip.png" /> Attached Files <!-- BEGIN switch_dl_att --> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL} <br/>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                   <br/>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} 
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                   
                                  <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/downlo10.gif"> <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE} , {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})<br/><br/>
                                   <!-- END switch_dl_att --></dt>
                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <dd>                                 .<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_comment -->
                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att --><br/>
                                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/downlo10.gif"> <em><a href="/login">Bạn cần đăng nhập để tải file này</a> </em> ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE} , {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})<br/><br/>
                                <!-- END switch_no_dl_att --><dd>
                             <!-- END switch_post_attachments --></div><br/>
                       <!-- END switch_attachments -->
  <div style="color:#333;font:italic 12px Tahoma;">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</div>
  <!-- BEGIN switch_signature -->
                 <div class="sig-content" align="center"><br>
  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                 </div>
                 <!-- END switch_signature -->
  <div class="cungchuyenmuc"></div>
           </div>
     <div class="main-content topic" style="height:20px;background:#f7f7f7 url(http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/1271011.png) no-repeat 4px 3px;padding:5px;border:1px solid #b0b0b0;border-top:1px solid #d4d4d4;margin-bottom:10px" align="right">
  <span style="display:inline-block;width:93px;height:18px;float:left;">
  <div style="width:63px;height:16px;float:left"><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote --> <span id="zt{postrow.displayed.U_POST_ID}"> <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="vzt{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onClick="document.getElementById('zt{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif>';document.getElementById('z{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';if (str=='Message not voted'){str='0';}else {str=str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');k=str.search('%');y=str.search('vote');z=str.search(':');a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round(Number(b) - (((100-Number(a))*Number(b))/100));str=lulu;} if(str=='0'){str='1';}else{lulu=Math.round(Number(b) - (((100-Number(a))*Number(b))/100) +1);str=lulu;}document.getElementById('oot{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/untit190.png" width="63" height="16" id="zt{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="Bạn chưa cảm ơn người này" vspace="1" /></a> </span><iframe name="vzt{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --> </div>
  <!-- BEGIN switch_vote_active --><div id="oot{postrow.displayed.U_POST_ID}" align="center" style="margin-top:2px;width:20px;padding-left:5px;float:left"><span style="font:11px Arial;"><script type="text/javascript">var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}'; if (str=="Message not voted"){str="0";document.write(str);}else {str=str=str.replace("s","");str=str.replace("(","");str=str.replace("(","");str=str.replace(")","");str=str.replace("reputation","dc che");k=str.search("%");z=str.search(":");y=str.search("vote");a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round((((Number(a))*Number(b))/100));document.write(lulu);}</script></span></div><span id="z{postrow.displayed.U_POST_ID}"> </span><!-- END switch_vote_active -->
   </span>
  </span>      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.THANK_IMG}   <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"></a>
           </div></span>
           <!-- END displayed -->
        <!-- END postrow --></div>

     <a name="bottomtitle"></a>

     <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p> 
       <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          

  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>
  <!-- END switch_user_authreply --> 

       </p>
     </div> <br>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <tr>
  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br>{S_TOPIC_ADMIN}<br />
  <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
  </form>
  </td>
  </tr>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  </div>
  <div class="reply">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="Trả lời"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in --><br />
  <center>
  <div>
  <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http://www.yukimono.net/{TOPIC_URL}" scrolling="no" frameborder="0" data-num-posts="20" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:220px; " allowTransparency="true"></iframe> 
  </div>
  </center>
  <div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
   <div id="stats">
  <p><b>Quyền viết bài:</b> <br />{S_AUTH_LIST}</p>
   </div>
   </div>
  </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">        $(".dwST").each(function () {
             var a = $(this).find("a[href^='/u']").attr("href").slice(2);
             var b = $(this).find("p > span:contains('Info')").next("strong").text();
             $(this).replaceWith('<span class="dwST ' + a + '">' + b + '</span>');
          });
          $(".dwTT:contains('Info')").remove();
       </script> 
  <script src="http://illiweb.com/rs3/75/frm/addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">if(document.location.protocol=='http:'){var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b-YHwq12Wr3784adbi-bnq');Tynt.i={"ap":"Xem Thêm Tại : ","as":"Nguồn : http://www.yukimono.net/forum"};(function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();}</script>
  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
  <style>
  .dwST {
  color: black;
  font-size: 10px;
  margin-top: 29px;
  }
  .profile11 {
  width: auto;
  overflow: hidden;
  display: inline-block;
  height: 20px;
  border: 1px solid #d4d4d4;
  border-left: 0px;
  background: #FFF url(http://i35.servimg.com/u/f35/18/42/35/47/untit213.png) no-repeat right;
  float: left;
  margin: 1px 10px 4px -7px;
  }
  </style>
  <style>
  ul.ifrduy {
    list-style: none;
    margin: 0 auto; padding: 0;
  }
  ul.ifrduy li {
  position: relative;
  }
  ul.ifrduy li img {
  -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=30)"; /*--IE8 Specific--*/
  }
  ul.ifrduy li:hover img{
    z-index: 999;
    filter: alpha(opacity=100);
    opacity: 1;
    -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100)";
  }
  .dwST img {
  padding: 1px;
  max-width: 20px;
  max-height: 20px;
  }
  ul.ifrduy li .info {
  position: absolute;
  margin-top:-5px;
  top: 0;
  opacity: 0.88;
  width: 106px;
  display: none;
  background: #fff;
  border: none;
  float: center;
  }
  ul.ifrduy li:hover .info {display: block;}
  ul.ifrduy li p {padding: 0; margin: 0;}</style>

  #1 - Posted on 3/6/2014, 08:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sican73
  avatar

  sican73

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 201
  Points : 197
  Birthday : 01/10/1973
  Thanks : 0
  Đến từ : http://coolgame.forumvi.com/

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 6/10/2015, 14:16

  Member
  thanks

  #2 - Posted on 6/10/2015, 14:16
  Xem lý lịch thành viên

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog
  YOUR BANNER HERE
  728x90