Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Skin Gauyeu teen [PunBB]

Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 818
  Thanks : 196

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 19/2/2014, 16:41

  Moderagerator
  Demo Online: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Demo ảnh :
  Toàn bộ code skin tại :
  [You must be registered and logged in to see this link.]


  bổ sung thêm viewtopic_body Click

  Index_body

   :Hide:  Được sửa bởi lasperpen ngày 20/2/2014, 06:55; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 19/2/2014, 16:41

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 818
  Thanks : 196

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 19/2/2014, 16:43

  Moderagerator
  overall_Header

   :Hide: 

  #2 - Posted on 19/2/2014, 16:43

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anhoang_qn
  avatar

  anhoang_qn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 394
  Points : 483
  Thanks : 60

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 19/2/2014, 21:52

  Member
  Vewtopic_body
  Code:
  <style>
  .pun .frm-form , .main .main-content.frm  {background: #E8E7CC;}
  </style>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
        }
    });
  });

  var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
  showHiddenMessage = function(id)
  {
      try
      {
          var regId = parseInt(id, 10);
          if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
         
          if( regId > 0)
          {
              $('.post--' + id).toggle(0, function()
          {
              if( $(this).is(":visible") )
              {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
              }
              else
              {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
              }
          });
          }
      }
      catch(e) { }
     
    return false;
  };

    var code="Copyright LV By notme. Copyright LV PET by the_dav";
    function level(Lasperpen,Posts,Coins,Thanked){
    var o=(Lasperpen);
    var d=(Posts*10+Coins*5);
    var a=(Posts*3/2);
    var v=(Coins*3/2);
    var p=(Thanked*4);
    var e=(d/1500);
    var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);
    var k=Math.floor(e+parseInt(1));
   
    var g=Math.floor(e+parseInt(1));
    if(g<2){(g="1 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/1.png'>")};
    if(g<3){(g="2 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/2.png'>")};
    if(g<4){(g="3 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/3.png'>")};
    if(g<5){(g="4 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/4.png'>")};
    if(g<6){(g="5 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/5.png'>")};
    if(g<7){(g="6 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/6.png'>")};
    if(g<8){(g="7 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/7.png'>]")};
    if(g<9){(g="8 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/8.png'>]")};
    if(g<10){(g="9 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/9.png'>]")};
    if(g<11){(g="10 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/10.png'>]")};
    if(g<12){(g="11 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/11.png'>]")};
    if(g<13){(g="12 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/12.png'>]")};
    if(g<14){(g="13 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/13.png'>]")};
    if(g<15){(g="14 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/14.png'>]")};
    if(g<16){(g="15 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/15.png'>]")};
    if(g<17){(g="16 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/16.png'>]")};
    if(g<18){(g="17 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/17.png'>]")};
    if(g<19){(g="18 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/18.png'>]")};
    if(g<20){(g="19 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/19.png'>]")};
    if(g<21){(g="20 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/20.png'>]")};
    if(g<22){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/21.png'>]")};
    if(g<23){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/22.png'>]")};
    if(g<24){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/23.png'>]")};
    if(g<25){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/24.png'>]")};
    if(g<26){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/25.png'>]")};
    if(g<27){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/26.png'>]")};
    if(g<28){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/27.png'>]")};
    if(g<29){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/28.png'>]")};
    if(g<30){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/29.png'>]")};
    if(g<31){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/30.png'>]")};
    if(g<32){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/31.png'>]")};
    if(g<33){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/32.png'>]")};
    if(g<34){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/33.png'>]")};
    if(g<35){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/34.png'>]")};
    if(g<36){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/35.png'>]")};
    if(g<37){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/36.png'>]")};
    if(g<38){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/37.png'>]")};
    if(g<39){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/38.png'>]")};
    if(g<40){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/39.png'>]")};
    if(g<41){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/40.png'>]")};
    if(g<42){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/41.png'>]")};
    if(g<43){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/42.png'>]")};
    if(g<44){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/43.png'>]")};
    if(g<45){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/44.png'>]")};
    if(g<46){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/45.png'>]")};
    if(g<47){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/46.png'>]")};
    if(g<48){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/47.png'>]")};
    if(g<49){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/48.png'>]")};
    if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};
    if(g<51){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/50.png'>]")};
    if(g<52){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/51.png'>]")};
    if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/52.png'>]")};
    if(g<54){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};
    if(g<55){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/54.png'>]")};
    if(g<56){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/55.png'>]")};
    if(g<57){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/56.png'>]")};
    if(g<58){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/57.png'>]")};
    if(g<59){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/58.png'>]")};
    if(g<60){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/59.png'>]")};
    if(60<g){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/60.png'>]")&&(f="99")};
    var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};
    var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);
    var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);
    document.write('<fieldset style="width: 145px;border-radius: 3px 3px 3px 3px;padding: 7px;color: red;font-size: 7pt;font-weight: bold;">
    <legend><font color="red"><span style="font-size: 0px;" class="thandavlv '+g+' "><b><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/22/61/18/lv10.png">'+g+'</b></span></font></legend>
  <center><img src="http://i13.servimg.com/u/f13/18/05/88/27/leverb10.png"></center><b><font color=orange style="text-shadow: 0 0 1px #444, 0 1px 1px green, 0 -1px 1px whiteSmoke, 0 0 4px white;"> Tài năng : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div><b><font color=green style="text-shadow: 0 0 1px #444, 0 1px 1px green, 0 -1px 1px whiteSmoke, 0 0 4px white;"> Uy tín : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div><font color=RoyalBlue1 style="text-shadow: 0 0 1px #444, 0 1px 1px green, 0 -1px 1px whiteSmoke, 0 0 4px white;"> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div><center><img src="http://i.imgur.com/95V7RYU.png"></center></fieldset>')};
    //]]>
  </script>

  <div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix" style="border:none;">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>
    {POLL_DISPLAY}
   
    <div class="titlebox">
    <dd> <dava><div class="avatarredet"><a class="teste2" href="#">
      <img class="teste" alt="" src="http://r26.imgfast.net/users/2617/31/90/74/avatars/1-40.png" /></a></div></dava>
      <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" class="ipsBox_withphoto">
        <div style="line-height: 80%;"> </div>
        <h2 itemprop="name" class="ipsType_pagetitle">{TOPIC_TITLE}</h2>
        <div class="desc lighter blend_links">
          <dts>Viết bởi </dts><span itemprop="creator"></span> - <span itemprop="data_post"></span></div></div>
    </dd></div>
    <br />
   

    <div class="main-content topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
  <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
      <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
     
      <div class="lasthead">
         
          <span class="postdate old">
             
                <span class="date">{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</span>
             
          </span>
          <span class="nodecontrols">
             
                <a name="post{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.POST_URL}" class="postcounter">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a>
             
             
             
          </span>
         
        </div>
     
     
      <div class="meta">
    <dl>
  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
    <tbody>
        <tr>
        <td width="60%">
      <table>
          <tbody>
              <tr>
                  <td>
                      <div id="Vf_postbit"><span class="Vf_profilePic"><div class="pt_profilePic">
                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                            </div>
                            </span>
                       
                          <ul class="vf_postbit_serit_durum">
                              <li class="vf_postbit_durum">
                                  <div class="sag"></div>
                                <span class="onofv3"> {postrow.displayed.ONLINE_IMG} </span>
                              </li>
                          </ul>
                      </div>
                  </td>
                  <td>
                      <div class="username_container">
                          <center>

                  <div class="memberaction" id="yui-gen">
                      {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                  </div>

                            <span class="usertitle">
  {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}
                      </span>
                              <span class="rank">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span>
              <span class="lablel">Thành viên thứ :
                <span class="lusername" style="color:red;font-weight: bold">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span><br />
              <!-- Menu cá nhân --->
              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG}
                  {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
              <!-- Menu cá nhân --->
               
                          </center>
                      </div>
                  </td>
                  <td width="180"></td>
              </tr>
          </tbody>
      </table>
  </td>
                               
            <td width="40%">     
    <table height="180"><tbody><tr>
        <td width="10"></td>
        <td>
                   
  <div class="eti_postbit">
    <div class="level-lasv3">
          <script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
    </div>
  </div>
     
        </td>
        <td width="10"></td>
        <td width="250">
          <div>
              <span style="margin-left:30px;">
                <font color="#0077FF" size="2"><b>THÔNG TIN CÁ NHÂN</b></font>
              </span>
          </div>
          <img class="img" src="http://vf.zit.vn/forum/images/styles/vf.tet2014/vf.postbit/ngandong.gif">
            <!-- BEGIN profile_field -->
            <div class="las-info">
              <font color="green" size="2"><b>» </b>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</font>
              <font color="#3399FF"><b>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</b></font>
          </div>
                  <!-- END profile_field -->
        </td>
    </tr></tbody></table>
    </td>

        </tr>
    </tbody>
  </table>
   
      </dl>
    </div>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
    <tbody>
        <tr>
          <td>
              <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
           
              <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
    </div>
           
            <table width="100%" style="margin-left: 20px"> <tbody> <tr> <td width="78%"> <table> <tbody> <tr> <td> <!-- Facebook Like --> <b:if cond="data:post.isFirstPost"> <script>(function(d){ var js, id = 'facebook-jssdk'; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }(document)); </script> </b:if> <fb:like expr:href="data:post.canonicalUrl" layout="button_count" send="true" show_faces="false" font="arial" action="like" colorscheme="light" fb-xfbml-state="rendered" class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"><span style="height: 20px; width: 124px;"> <iframe id="fc66b4c98" name="f25a4e6c7c" scrolling="no" title="Like this content on Facebook." class="fb_ltr" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&amp;api_key=&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D28%23cb%3Df29db6a728%26domain%3Dvf.zit.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fvf.zit.vn%252Ff23fd84ec4%26relation%3Dparent.parent&amp;colorscheme=light&amp;extended_social_context=false&amp;font=arial&amp;href=http%3A%2F%2Fvf.zit.vn%2Fforum%2Fshowthread.php%3F3090-PortableAudition-Offline-325.html%26p%3D7543%23post7543&amp;layout=button_count&amp;locale=en_US&amp;node_type=link&amp;sdk=joey&amp;send=true&amp;show_faces=false&amp;width=150" style="border: none; overflow: hidden; height: 20px; width: 124px;"> </iframe> </span></fb:like> </td> <td>   <!-- Google Plus --> <div id="___plusone_0" style="text-indent: 0px; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; border-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 90px; height: 20px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"> <iframe frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="position: static; top: 0px; width: 90px; margin: 0px; border-style: none; left: 0px; visibility: visible; height: 20px;" tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1389674533948" name="I0_1389674533948" src="https://apis.google.com/u/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;bsv=o&amp;size=medium&amp;hl=vi&amp;origin=http%3A%2F%2Fvf.zit.vn&amp;url=http%3A%2F%2Fvf.zit.vn%2Fforum%2Fshowthread.php%3F3090-PortableAudition-Offline-325.html&amp;gsrc=3p&amp;ic=1&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.vi.exzKsf5Nl7A.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DIQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAItRSTM22b2zwLnK-mQsWtmyBKe9YjiZBw#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&amp;id=I0_1389674533948&amp;parent=http%3A%2F%2Fvf.zit.vn&amp;pfname=&amp;rpctoken=92646961" data-gapiattached="true" title="+1"> </iframe> </div> <script type="text/javascript"> window.___gcfg = {lang: 'vi'}; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); </script> <!-- / Facebook Like Google Plus --> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="22%"> <!-- $Id: Share $ --> ►Chia Sẽ: <a href="ymsgr:im?+&amp;msg=Xem bài này hay lắm nè: {TOPIC_TITLE} ~~&gt; {postrow.displayed.POST_URL} gửi cho bạn bè nữa nhá..."><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/yahoo.png" title="Gửi bài này cho bạn bè qua yahoo"></a> <a onclick="return vf_openbookmark(this)" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u={postrow.displayed.POST_URL}&amp;"><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/facebook.png" title="Ðăng lên FaceBook"></a> <a onclick="return vf_openbookmark(this)" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u={postrow.displayed.POST_URL}&amp;&amp;t={TOPIC_TITLE}&amp;desc=Đừng nghĩ rằng bạn đang cô đơn bởi vì có ai đó đang sẵn sàng giơ tay cho bạn nắm. Hãy cùng chia sẻ để vơi đi nỗi buồn và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống này bạn nhé! ------&gt; Lasperpen"><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/zing.gif" title="Ðăng lên ZingMe"></a> <a onclick="return vf_openbookmark(this)" target="_blank" href="https://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk={postrow.displayed.POST_URL}&amp;title={TOPIC_TITLE}&amp;annotation="><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/google.png" title="Ðăng lên Google"></a> <a href="javascript:bookmarksite('{TOPIC_TITLE}', '{postrow.displayed.POST_URL}')"><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/favorites.png" title="Bookmark lại bài này"></a> <a href="javascript:window.print()"><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/print.gif" title="In trang này"></a> <!-- $Id: Share $ --> </td> </tr> </tbody> </table>
             
             
                <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="post-entry">
                      <div class="entry-content">
                          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->
                        <div class="khungbv">
                          <h2 align="center" class="posttitle icon">
                               
                                  {postrow.displayed.ICON}
                               
                                <font size="4" color="blue"><i><a href="{postrow.displayed.POST_URL}" style=" color: blue ">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></i></font>
                            </h2>
                            <hr>
                              <br />
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                      <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>

                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_comment -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>
                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->

                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                          </div>
                          <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                          </p>
                      </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- BEGIN switch_signature -->
                  <span class="chukyv3">Chữ ký của : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>  <div class="sig-content">
                  <div class="las-sig">
                {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                    </div>
                  </div>
                <!-- END switch_signature -->

                      <!-- postfooter --> 
            <div style="background-color: rgba(192, 192, 192, 0.3);  padding: 5px">
    <table width="100%"><tbody><tr>
        <td width="60%">
        <table><tbody><tr>
          <td>
         
          </td>
          <td>
              <div class="postlinking">
               
        <div class="vote-Zzbaivong">
      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
      <a class="vote-plus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}<!-- END switch_vote -->">
          Thích
      </a>
      <span class="vote-time plus-time">0</span>
      <input class="vote-tip" type="hidden" value="<!-- BEGIN switch_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_no_bar -->"/>
      <!-- END switch_vote_active -->
  </div>
               
              </div>
          </td></tr>
        </tbody></table>
        </td>
        <td width="40%">
          <div align="right" style="margin-top: -3px;">
              <span class="postcontrols">
          {postrow.displayed.THANK_IMG}    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
              </span>
          </div>
        </td></tr>
    </tbody></table>
  </div>
                                   
                <!-- / postfooter -->
               
                <div style="clear:both;"></div>
                                 
                      </td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>
   
          <!-- BEGIN first_post_br -->
        </div>
        <hr id="first-post-br" />
        <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          </div>
          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
              <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
    </div>

    <div class="main-foot clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> 
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
        <p class="options">
          <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

          <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
          <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          {S_TOPIC_ADMIN}
          <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
    </div>

    <a name="bottomtitle"></a>

    <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>

  </div>


  <!-- BEGIN promot_trafic -->

  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
    </div>
    <table class="main-content frm">
        <tr>
          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
          <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
          </td>
          <!-- END switch_forum_rule_image -->
          <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-content">
        <div id="stats">
          <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
    </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->
      <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(".vote-Zzbaivong").each(function () {
        var b = $(this);
        if (b.is(":empty")) b.html('<a class="vote-plus" href="">Th\u00edch</a><span class="vote-time plus-time">0</span>');
        else {
          var a = b.find(".vote-tip").val(),
              c;
          /Message\sreputation\s:/.test(a) ? (c = a.split(/\W/), a = Math.round(c[4] / 100 * c[7]), c = c[7] - a) : a = c = 0;
          b.find(".plus-time").text(a);
          b.find(".minus-time").text(c)
        }
    });
    $(document).click(function (b) {
        $(".vote-cmt").fadeOut()
    });
    $(".vote-Zzbaivong").click(function (b) {
        b.stopPropagation()
    });
    $(".vote-plus, .vote-minus").one("click", function (b) {
        b.preventDefault();
        var a = $(this);
        b = a.attr("href");
        /us\&p_vote\=/.test(this.href) && (a.parent().children(".vote-plus, .vote-minus").attr("href", "javascript:;"), a.next(".vote-time").text(function () {
          return parseInt($(this).text()) + 1
        }), a.parent().find(".vote-plus").css("background-image", "url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/preloa10.gif)"), $.get(b, function () {
          a.parent().children(".vote-plus").removeAttr("style")
        }), a.siblings("." + a.attr("class") +
          "-post").fadeIn().children(".vote-mess").focus())
    });
    $(".vote-send").one("click", function () {
        var b = $(this),
          a = b.closest(".post"),
          c = a.find("a[href^='/report']").attr("href"),
          d = b.parent().children(".vote-mess").val(),
          f = b.parent().children(".vote-note");
        f.text("\u0110ang x\u1eed l\u00fd...");
        if ("vote-plus-post vote-cmt" == b.parent().attr("class")) {
          var e = "http://" + location.host + location.pathname + "#" + c.replace(/.*p=(\d+).*/, "$1"),
              c = $.trim(a.find(".user a[href^='/u']:first").text()),
              a = a.find(".user a[href^='/u']:not(:has(img)):first").attr("href").replace(/.*\/u(\d+).*/, "$1"),
              e = "M\u00ecnh th\u00edch b\u00e0i vi\u1ebft c\u1ee7a b\u1ea1n t\u1ea1i [url=" +
                e + "]" + document.title + "[/url]";
          d.replace(/\s/g, "").length && (e = e + "
  " + d + "
  ");
          $.post("/privmsg", {
              subject: "B\u00e0i vi\u1ebft hay",
              message: e,
              username: c,
              u: a,
              mode: "post_profile",
              folder: "profile",
              post: "Send"
          }, function () {
              f.text("Tin nh\u1eafn \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi");
              b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
          })
        } else 3 >= d.replace(/\s/g, "").length && (d = "B\u00e0i vi\u1ebft vi ph\u1ea1m n\u1ed9i quy di\u1ec5n \u0111\u00e0n."), $.post(c, {
          message: d,
          post: "Save"
        }, function () {
          f.text("B\u00e1o c\u00e1o \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi");
          b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
        })
    });
    $(".vote-Zzbaivong > a[href='']").attr("href", "javascript:;");
    //]]>
  </script>
     
      <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">$(".lusername").each(function(){$(this).text($(this).find("a").attr("href").substring(2))});</script>
             
     

  #3 - Posted on 19/2/2014, 21:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anhoang_qn
  avatar

  anhoang_qn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 394
  Points : 483
  Thanks : 60

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 19/2/2014, 23:12

  Member
  lên tóp cái cho thớt đọc nào

  #4 - Posted on 19/2/2014, 23:12
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Admin
  avatar

  Admin

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 162
  Points : 909
  Birthday : 12/07/1995
  Thanks : 203
  Đến từ : ffffffffffffffffffff

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 19/2/2014, 23:21

  Administrator
  anhoang_qn đã viết:lên tóp cái cho thớt đọc nào

  bạn thử vew này xem
  Code:
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
          addthis_close();
        }
    });
  });
  //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
    <ul>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <li>
          <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
          //]]>
          </script>
        </li>
        <!-- END switch_plus_menu -->
        <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
        <!-- END watchtopic -->
    </ul>
    <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
    <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs noprint">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
          <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
          <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
          <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </p>
  </div>

  <div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" class="button small green rounded" id="newtopic"><b>New Topic</b></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="button small blue rounded" id="newtopic"><b>Relpy Topic</b></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>
   


    {POLL_DISPLAY}
      <br/>
    <div class="main-head2 clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> 
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
    </div>
      <br />
    <div class="main-content2">
        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
  <div class=""{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}></div>
      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <h2>
                <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
              </h2>
          </div>
  <div class="main-topic">
  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background: #ffffff url(http://i47.servimg.com/u/f47/17/57/92/32/bg210.gif) repeat ; width:100%;">
    <tbody>
        <tr>
          <td>
                      <div class="user-ident" style="float:left;padding:10px;">

                          <div class="user-basic-info">
                                                                    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br/>

                          </div>
                                                            </div></td>
                  <td>
                    <div class="last-post1">
                              <span class="last-post2"></span>
          <center><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></center>
               
                      <center>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</center>
                   
                      <center>
                                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                      {postrow.displayed.PM_IMG}
                      {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
                      <!-- BEGIN contact_field -->
                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                        <!-- END contact_field --></center>
                    <center>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}<br />{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</center>
        </div>
                   
                    </td>
          <td>
                                  <div class="user-info" style="float:right;padding:10px;">
                       
                          <!-- BEGIN profile_field -->
                          <div class="fanclub">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
                          <!-- END profile_field -->
                          {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                      </div>
                   
                    </td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
    <tbody>
        <tr>
          <td>
              <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
              <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
    </div>
                                        <p style="width:100%;" align="center"> <img src="/users/1113/13/44/26/avatars/gallery/thanhn10.png" style="width:100%;">  </p>
                <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="post-entry">
                      <div class="entry-content">
                                                                         
                          <div>

                            <div>
                             
    <!-- google_ad_section_start -->
   
   <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <tr>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_10.gif"/></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_11.gif"></td>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_12.gif"/></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_13.gif">
    <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_14.gif"/></td>
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
  <!-- google_ad_section_start -->  <div class="postbody">
                    {postrow.displayed.MESSAGE}
                    </div>
  <div class="clear"></div>
  <!-- BEGIN switch_attachments -->
                              <dl class="attachbox">
                                  <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                  <dd>
                                      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                      <dl class="file">
                                          <dt>
                                              <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                              <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                              <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                              <!-- END switch_dl_att -->

                                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                              <!-- END switch_no_dl_att -->
                                          </dt>

                                          <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                          <dd>
                                              <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_comment -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          <dd>
                                              <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->

                                          <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                      </dl>
                                      <!-- END switch_post_attachments -->
                                  </dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_attachments -->

  <!-- google_ad_section_end -->
  </td>
  <td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_15.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_16.gif"/></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_17.gif"></td>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_18.gif"/></td>
  </tr>
  </table>
   <!-- google_ad_section_end -->
                           
                            </div>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                      <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>

                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_comment -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>
                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->

                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                          </div>
                          <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                          </p>
                      </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">
                    {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                </div>{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                <!-- END switch_signature -->

                                  <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
           
                                    </div>
                      </td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>
      </div>
    <div class="postfoot">
                    <div class="user-contact">
                      {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                    </div>
                    <div class="post-options">
                      {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </div>
                                    <div style="clear:both;">
                </div>
                                    </div>
      <br/>
          <!-- BEGIN first_post_br -->
        </div>
        <hr id="first-post-br" />
        <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
              <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
    </div>

    <div class="main-head2 clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> 
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
        <p class="options">
          <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

          <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
          <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          {S_TOPIC_ADMIN}
          <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
    </div>

    <a name="bottomtitle"></a>

      <br/>
    <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" class="button small green rounded" id="newtopic"><b>New Topic</b></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="button small blue rounded" id="newtopic"><b>Reply Topic</b></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>

  </div>

  <div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
    </p>
  </div>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
  <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
        <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
    </div>
  </div>
  <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
        <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
    </div>
    <div class="main-content clearfix">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
    </div>
  </div>
  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
    </div>
    <table class="main-content frm">
        <tr>
          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
          <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
          </td>
          <!-- END switch_forum_rule_image -->
          <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-content">
        <div id="stats">
          <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
    </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

  css
  Code:
  .postfoot {
  border-top: 1px solid #ddd;
  clear: both;
  padding-bottom: 0.5em;
  padding-left: 1em;
  padding-right: 1em;
  padding-top: 0.5em;
  text-align: right;
  background-color: #fff;
  border-radius: 0 0 6px 6px;
  margin-left: 1.5em;
  margin-right: 1.5em;
  }
  .main-topic {
  background-color: white;
  border-radius: 6px 6px 6px 6px;
  padding-top: 5px;
  padding-bottom: 5px;
  padding-left: 0px;
  padding-right: 0px;
  border: none;
  }
  .pun .posthead {
  background: whiteSmoke;
  border: 1px solid #ededed;
  padding-bottom: 0.5em;
  padding-left: 1em;
  padding-right: 1.3em;
  padding-top: 0.5em;
  border-radius: 6px 6px 0 0;
  margin-left: 1.5em;
  margin-right: 1.5em;
  font-style: italic;
  }
  .last-post1 {
  background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/box10110.gif) repeat scroll left top transparent;
  border-radius: 2px 2px 2px 2px;
  box-shadow: 2px 3px 3px #C8C8C8;
  text-align: left;
  margin: 20px 10px;
  padding: 10px;
  }
  .last-post2 {
  width: 18px;
  height: 25px;
  float: left;
  background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/iaza1411.gif) no-repeat scroll left top transparent;
  margin-left: -28px;
  }

  #5 - Posted on 19/2/2014, 23:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 818
  Thanks : 196

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 20/2/2014, 06:54

  Moderagerator
  Bổ sung thêm Viewtopic_body  lè lưỡi  :
  Code:
  <style>
  .pun .frm-form , .main .main-content.frm  {background: #E8E7CC;}
  </style>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
        }
    });
  });

  var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
  showHiddenMessage = function(id)
  {
      try
      {
          var regId = parseInt(id, 10);
          if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
         
          if( regId > 0)
          {
              $('.post--' + id).toggle(0, function()
          {
              if( $(this).is(":visible") )
              {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
              }
              else
              {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
              }
          });
          }
      }
      catch(e) { }
     
    return false;
  };

    var code="Copyright LV By notme. Copyright LV PET by the_dav";
    function level(Lasperpen,Posts,Coins,Thanked){
    var o=(Lasperpen);
    var d=(Posts*10+Coins*5);
    var a=(Posts*3/2);
    var v=(Coins*3/2);
    var p=(Thanked*4);
    var e=(d/1500);
    var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);
    var k=Math.floor(e+parseInt(1));
   
    var g=Math.floor(e+parseInt(1));
    if(g<2){(g="1 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/1.png'>")};
    if(g<3){(g="2 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/2.png'>")};
    if(g<4){(g="3 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/3.png'>")};
    if(g<5){(g="4 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/4.png'>")};
    if(g<6){(g="5 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/5.png'>")};
    if(g<7){(g="6 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/6.png'>")};
    if(g<8){(g="7 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/7.png'>]")};
    if(g<9){(g="8 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/8.png'>]")};
    if(g<10){(g="9 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/9.png'>]")};
    if(g<11){(g="10 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/10.png'>]")};
    if(g<12){(g="11 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/11.png'>]")};
    if(g<13){(g="12 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/12.png'>]")};
    if(g<14){(g="13 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/13.png'>]")};
    if(g<15){(g="14 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/14.png'>]")};
    if(g<16){(g="15 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/15.png'>]")};
    if(g<17){(g="16 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/16.png'>]")};
    if(g<18){(g="17 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/17.png'>]")};
    if(g<19){(g="18 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/18.png'>]")};
    if(g<20){(g="19 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/19.png'>]")};
    if(g<21){(g="20 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/20.png'>]")};
    if(g<22){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/21.png'>]")};
    if(g<23){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/22.png'>]")};
    if(g<24){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/23.png'>]")};
    if(g<25){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/24.png'>]")};
    if(g<26){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/25.png'>]")};
    if(g<27){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/26.png'>]")};
    if(g<28){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/27.png'>]")};
    if(g<29){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/28.png'>]")};
    if(g<30){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/29.png'>]")};
    if(g<31){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/30.png'>]")};
    if(g<32){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/31.png'>]")};
    if(g<33){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/32.png'>]")};
    if(g<34){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/33.png'>]")};
    if(g<35){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/34.png'>]")};
    if(g<36){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/35.png'>]")};
    if(g<37){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/36.png'>]")};
    if(g<38){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/37.png'>]")};
    if(g<39){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/38.png'>]")};
    if(g<40){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/39.png'>]")};
    if(g<41){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/40.png'>]")};
    if(g<42){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/41.png'>]")};
    if(g<43){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/42.png'>]")};
    if(g<44){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/43.png'>]")};
    if(g<45){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/44.png'>]")};
    if(g<46){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/45.png'>]")};
    if(g<47){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/46.png'>]")};
    if(g<48){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/47.png'>]")};
    if(g<49){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/48.png'>]")};
    if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};
    if(g<51){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/50.png'>]")};
    if(g<52){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/51.png'>]")};
    if(g<50){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/52.png'>]")};
    if(g<54){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/49.png'>]")};
    if(g<55){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/54.png'>]")};
    if(g<56){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/55.png'>]")};
    if(g<57){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/56.png'>]")};
    if(g<58){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/57.png'>]")};
    if(g<59){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/58.png'>]")};
    if(g<60){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/59.png'>]")};
    if(60<g){(g="21 <img src='http://img.zing.vn/union/client/gunny/level-image/60.png'>]")&&(f="99")};
    var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};
    var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);
    var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);
    document.write('<fieldset style="width: 145px;border-radius: 3px 3px 3px 3px;padding: 7px;color: red;font-size: 7pt;font-weight: bold;">
    <legend><font color="red"><span style="font-size: 0px;" class="thandavlv '+g+' "><b><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/22/61/18/lv10.png">'+g+'</b></span></font></legend>
  <center><img src="http://i13.servimg.com/u/f13/18/05/88/27/leverb10.png"></center><b><font color=orange style="text-shadow: 0 0 1px #444, 0 1px 1px green, 0 -1px 1px whiteSmoke, 0 0 4px white;"> Tài năng : </font></b>('+d+' / 25000)<div class="strengthbg"><div class="strengthbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif" width="'+j+'%" title="'+d+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif" width="2px" title="'+d+'" height="9px"></fieldset></div></div><b><font color=green style="text-shadow: 0 0 1px #444, 0 1px 1px green, 0 -1px 1px whiteSmoke, 0 0 4px white;"> Uy tín : </font></b>('+h+' / 8000)<div class="abilitybg"><div class="abilitybg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/green110.gif" width="'+i+'%" title="'+h+'" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif" width="2px" title="'+h+'" height="9px"></fieldset></div></div><font color=RoyalBlue1 style="text-shadow: 0 0 1px #444, 0 1px 1px green, 0 -1px 1px whiteSmoke, 0 0 4px white;"> <b>Kinh nghiệm :</b></font> '+f+'%<div class="expbg"><div class="expbg2"><fieldset style="padding: 1px;border: 1px solid #666;border-radius: 3px 3px 3px 3px;"><img src="/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif" width="'+(f-1)+'%" title="'+(f)+'%" height="9px"><img src="/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif" width="2px" title="'+(f)+'%" height="9px"></fieldset></div></div><center><img src="http://i.imgur.com/95V7RYU.png"></center></fieldset>')};
    //]]>
  </script>

  <div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix" style="border:none;">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>
    {POLL_DISPLAY}
   
    <div class="titlebox">
    <dd> <dava><div class="avatarredet"><a class="teste2" href="#">
      <img class="teste" alt="" src="http://r26.imgfast.net/users/2617/31/90/74/avatars/1-40.png" /></a></div></dava>
      <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" class="ipsBox_withphoto">
        <div style="line-height: 80%;">&nbsp;</div>
        <h2 itemprop="name" class="ipsType_pagetitle">{TOPIC_TITLE}</h2>
        <div class="desc lighter blend_links">
          <dts>Viết bởi </dts><span itemprop="creator"></span> - <span itemprop="data_post"></span></div></div>
    </dd></div>
    <br />
   

    <div class="main-content topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
  <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
      <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
     
      <div class="lasthead">
         
          <span class="postdate old">
             
                <span class="date">{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</span>
             
          </span>
          <span class="nodecontrols">
             
                <a name="post{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.POST_URL}" class="postcounter">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a>
             
             
             
          </span>
         
        </div>
     
     
      <div class="meta">
    <dl>
  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
    <tbody>
        <tr>
        <td width="60%">
      <table>
          <tbody>
              <tr>
                  <td>
                      <div id="Vf_postbit"><span class="Vf_profilePic"><div class="pt_profilePic">
                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                            </div>
                            </span>
                       
                          <ul class="vf_postbit_serit_durum">
                              <li class="vf_postbit_durum">
                                  <div class="sag"></div>
                                <span class="onofv3"> {postrow.displayed.ONLINE_IMG} </span>
                              </li>
                          </ul>
                      </div>
                  </td>
                  <td>
                      <div class="username_container">
                          <center>

                  <div class="memberaction" id="yui-gen">
                      {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                  </div>

                            <span class="usertitle">
  {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}
                      </span>
                              <span class="rank">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span>
              <span class="lablel">Thành viên thứ :
                <span class="lusername" style="color:red;font-weight: bold">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span><br />
              <!-- Menu cá nhân --->
              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG}
                  {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
              <!-- Menu cá nhân --->
               
                          </center>
                      </div>
                  </td>
                  <td width="180"></td>
              </tr>
          </tbody>
      </table>
  </td>
                               
            <td width="40%">      
    <table height="180"><tbody><tr>
        <td width="10"></td>
        <td>
                   
  <div class="eti_postbit">
     <div class="level-lasv3">
          <script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
    </div>
  </div>
     
        </td>
        <td width="10"></td>
        <td width="250">
          <div>
              <span style="margin-left:30px;">
                <font color="#0077FF" size="2"><b>THÔNG TIN CÁ NHÂN</b></font>
              </span>
          </div>
          <img class="img" src="http://vf.zit.vn/forum/images/styles/vf.tet2014/vf.postbit/ngandong.gif">
            <!-- BEGIN profile_field -->
            <div class="las-info">
              <font color="green" size="2"><b>» </b>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</font>
              <font color="#3399FF"><b>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</b></font>
          </div>
                  <!-- END profile_field -->
        </td>
    </tr></tbody></table>
    </td>

        </tr>
    </tbody>
  </table>
   
      </dl>
    </div>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
    <tbody>
        <tr>
          <td>
              <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
           
              <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
    </div>
           
            <table width="100%" style="margin-left: 20px"> <tbody> <tr> <td width="78%"> <table> <tbody> <tr> <td> <!-- Facebook Like --> <b:if cond="data:post.isFirstPost"> <script>(function(d){ var js, id = 'facebook-jssdk'; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }(document)); </script> </b:if> <fb:like expr:href="data:post.canonicalUrl" layout="button_count" send="true" show_faces="false" font="arial" action="like" colorscheme="light" fb-xfbml-state="rendered" class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"><span style="height: 20px; width: 124px;"> <iframe id="fc66b4c98" name="f25a4e6c7c" scrolling="no" title="Like this content on Facebook." class="fb_ltr" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&amp;api_key=&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D28%23cb%3Df29db6a728%26domain%3Dvf.zit.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fvf.zit.vn%252Ff23fd84ec4%26relation%3Dparent.parent&amp;colorscheme=light&amp;extended_social_context=false&amp;font=arial&amp;href=http%3A%2F%2Fvf.zit.vn%2Fforum%2Fshowthread.php%3F3090-PortableAudition-Offline-325.html%26p%3D7543%23post7543&amp;layout=button_count&amp;locale=en_US&amp;node_type=link&amp;sdk=joey&amp;send=true&amp;show_faces=false&amp;width=150" style="border: none; overflow: hidden; height: 20px; width: 124px;"> </iframe> </span></fb:like> </td> <td> &nbsp; <!-- Google Plus --> <div id="___plusone_0" style="text-indent: 0px; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; border-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 90px; height: 20px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"> <iframe frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="position: static; top: 0px; width: 90px; margin: 0px; border-style: none; left: 0px; visibility: visible; height: 20px;" tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1389674533948" name="I0_1389674533948" src="https://apis.google.com/u/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;bsv=o&amp;size=medium&amp;hl=vi&amp;origin=http%3A%2F%2Fvf.zit.vn&amp;url=http%3A%2F%2Fvf.zit.vn%2Fforum%2Fshowthread.php%3F3090-PortableAudition-Offline-325.html&amp;gsrc=3p&amp;ic=1&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.vi.exzKsf5Nl7A.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DIQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAItRSTM22b2zwLnK-mQsWtmyBKe9YjiZBw#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&amp;id=I0_1389674533948&amp;parent=http%3A%2F%2Fvf.zit.vn&amp;pfname=&amp;rpctoken=92646961" data-gapiattached="true" title="+1"> </iframe> </div> <script type="text/javascript"> window.___gcfg = {lang: 'vi'}; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); </script> <!-- / Facebook Like Google Plus --> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="22%"> <!-- $Id: Share $ --> ►Chia Sẽ: <a href="ymsgr:im?+&amp;msg=Xem bài này hay lắm nè: {TOPIC_TITLE} ~~&gt; {postrow.displayed.POST_URL} gửi cho bạn bè nữa nhá..."><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/yahoo.png" title="Gửi bài này cho bạn bè qua yahoo"></a> <a onclick="return vf_openbookmark(this)" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u={postrow.displayed.POST_URL}&amp;"><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/facebook.png" title="Ðăng lên FaceBook"></a> <a onclick="return vf_openbookmark(this)" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u={postrow.displayed.POST_URL}&amp;&amp;t={TOPIC_TITLE}&amp;desc=Đừng nghĩ rằng bạn đang cô đơn bởi vì có ai đó đang sẵn sàng giơ tay cho bạn nắm. Hãy cùng chia sẻ để vơi đi nỗi buồn và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống này bạn nhé! ------&gt; Lasperpen"><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/zing.gif" title="Ðăng lên ZingMe"></a> <a onclick="return vf_openbookmark(this)" target="_blank" href="https://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk={postrow.displayed.POST_URL}&amp;title={TOPIC_TITLE}&amp;annotation="><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/google.png" title="Ðăng lên Google"></a> <a href="javascript:bookmarksite('{TOPIC_TITLE}', '{postrow.displayed.POST_URL}')"><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/favorites.png" title="Bookmark lại bài này"></a> <a href="javascript:window.print()"><img class="chiase" border="0" src="http://vf.zit.vn/forum/images/share/print.gif" title="In trang này"></a> <!-- $Id: Share $ --> </td> </tr> </tbody> </table>
             
             
                <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="post-entry">
                      <div class="entry-content">
                          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->
                        <div class="khungbv">
                          <h2 align="center" class="posttitle icon">
                               
                                  {postrow.displayed.ICON}
                               
                                <font size="4" color="blue"><i><a href="{postrow.displayed.POST_URL}" style=" color: blue ">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></i></font>
                            </h2>
                            <hr>
                              <br />
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                      <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>

                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_comment -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>
                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->

                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                          </div>
                          <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                          </p>
                      </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- BEGIN switch_signature -->
                  <span class="chukyv3">Chữ ký của : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>  <div class="sig-content">
                  <div class="las-sig">
                {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                    </div>
                  </div>
                <!-- END switch_signature -->

                      <!-- postfooter --> 
            <div style="background-color: rgba(192, 192, 192, 0.3);  padding: 5px">
    <table width="100%"><tbody><tr>
        <td width="60%">
        <table><tbody><tr>
          <td>
         
          </td>
          <td>
              <div class="postlinking">
               
        <div class="vote-Zzbaivong">
      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
      <a class="vote-plus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}<!-- END switch_vote -->">
          Thích
      </a>
      <span class="vote-time plus-time">0</span>
      <input class="vote-tip" type="hidden" value="<!-- BEGIN switch_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_no_bar -->"/>
      <!-- END switch_vote_active -->
  </div>
               
              </div>
          </td></tr>
        </tbody></table>
        </td>
        <td width="40%">
          <div align="right" style="margin-top: -3px;">
              <span class="postcontrols">
          {postrow.displayed.THANK_IMG}    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
              </span>
          </div>
        </td></tr>
    </tbody></table>
  </div>
                                   
                <!-- / postfooter -->
               
                <div style="clear:both;"></div>
                                 
                      </td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>
   
          <!-- BEGIN first_post_br -->
        </div>
        <hr id="first-post-br" />
        <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          </div>
          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
              <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
    </div>

    <div class="main-foot clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> 
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
        <p class="options">
          <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

          <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
          <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          {S_TOPIC_ADMIN}
          <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
    </div>

    <a name="bottomtitle"></a>

    <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>

  </div>


  <!-- BEGIN promot_trafic -->

  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
    </div>
    <table class="main-content frm">
        <tr>
          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
          <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
          </td>
          <!-- END switch_forum_rule_image -->
          <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-content">
        <div id="stats">
          <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
    </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->
      <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(".vote-Zzbaivong").each(function () {
        var b = $(this);
        if (b.is(":empty")) b.html('<a class="vote-plus" href="">Th\u00edch</a><span class="vote-time plus-time">0</span>');
        else {
          var a = b.find(".vote-tip").val(),
              c;
          /Message\sreputation\s:/.test(a) ? (c = a.split(/\W/), a = Math.round(c[4] / 100 * c[7]), c = c[7] - a) : a = c = 0;
          b.find(".plus-time").text(a);
          b.find(".minus-time").text(c)
        }
    });
    $(document).click(function (b) {
        $(".vote-cmt").fadeOut()
    });
    $(".vote-Zzbaivong").click(function (b) {
        b.stopPropagation()
    });
    $(".vote-plus, .vote-minus").one("click", function (b) {
        b.preventDefault();
        var a = $(this);
        b = a.attr("href");
        /us\&p_vote\=/.test(this.href) && (a.parent().children(".vote-plus, .vote-minus").attr("href", "javascript:;"), a.next(".vote-time").text(function () {
          return parseInt($(this).text()) + 1
        }), a.parent().find(".vote-plus").css("background-image", "url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/preloa10.gif)"), $.get(b, function () {
          a.parent().children(".vote-plus").removeAttr("style")
        }), a.siblings("." + a.attr("class") +
          "-post").fadeIn().children(".vote-mess").focus())
    });
    $(".vote-send").one("click", function () {
        var b = $(this),
          a = b.closest(".post"),
          c = a.find("a[href^='/report']").attr("href"),
          d = b.parent().children(".vote-mess").val(),
          f = b.parent().children(".vote-note");
        f.text("\u0110ang x\u1eed l\u00fd...");
        if ("vote-plus-post vote-cmt" == b.parent().attr("class")) {
          var e = "http://" + location.host + location.pathname + "#" + c.replace(/.*p=(\d+).*/, "$1"),
              c = $.trim(a.find(".user a[href^='/u']:first").text()),
              a = a.find(".user a[href^='/u']:not(:has(img)):first").attr("href").replace(/.*\/u(\d+).*/, "$1"),
              e = "M\u00ecnh th\u00edch b\u00e0i vi\u1ebft c\u1ee7a b\u1ea1n t\u1ea1i [url=" +
                e + "]" + document.title + "[/url]";
          d.replace(/\s/g, "").length && (e = e + "
  " + d + "
  ");
          $.post("/privmsg", {
              subject: "B\u00e0i vi\u1ebft hay",
              message: e,
              username: c,
              u: a,
              mode: "post_profile",
              folder: "profile",
              post: "Send"
          }, function () {
              f.text("Tin nh\u1eafn \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi");
              b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
          })
        } else 3 >= d.replace(/\s/g, "").length && (d = "B\u00e0i vi\u1ebft vi ph\u1ea1m n\u1ed9i quy di\u1ec5n \u0111\u00e0n."), $.post(c, {
          message: d,
          post: "Save"
        }, function () {
          f.text("B\u00e1o c\u00e1o \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi");
          b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
        })
    });
    $(".vote-Zzbaivong > a[href='']").attr("href", "javascript:;");
    //]]>
  </script>
     
      <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">$(".lusername").each(function(){$(this).text($(this).find("a").attr("href").substring(2))});</script>
             
       

  #6 - Posted on 20/2/2014, 06:54

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  gameprivate
  avatar

  gameprivate

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 21
  Points : 22
  Birthday : 16/07/1995
  Thanks : 3
  Đến từ : hà nội

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 22/2/2014, 20:37

  Member
  lêm top là lên đâu vậy mấy pro

  #7 - Posted on 22/2/2014, 20:37
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 818
  Thanks : 196

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 3/3/2014, 17:06

  Moderagerator
  up skin teen cho mn nào cười ngoác miệng

  #8 - Posted on 3/3/2014, 17:06

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nkoc_dt0
  avatar

  nkoc_dt0

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 132
  Points : 136
  Birthday : 01/03/1995
  Thanks : 4
  Đến từ : Việt Nam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 3/3/2014, 18:46

  Member
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  #9 - Posted on 3/3/2014, 18:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nkoc_dt0
  avatar

  nkoc_dt0

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 132
  Points : 136
  Birthday : 01/03/1995
  Thanks : 4
  Đến từ : Việt Nam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 3/3/2014, 18:47

  Member
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxfaeyw2un6 24

  #10 - Posted on 3/3/2014, 18:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nkoc_dt0
  avatar

  nkoc_dt0

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 132
  Points : 136
  Birthday : 01/03/1995
  Thanks : 4
  Đến từ : Việt Nam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 3/3/2014, 18:47

  Member
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxfaeyw2un6 24

  #11 - Posted on 3/3/2014, 18:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  govjp2
  avatar

  govjp2

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 61
  Points : 58
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 3/3/2014, 20:19

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #12 - Posted on 3/3/2014, 20:19
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  coldwind14
  avatar

  coldwind14

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 4
  Points : 4
  Birthday : 19/12/1998
  Thanks : 0
  Đến từ : ...

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 8/3/2014, 14:11

  Member
  ssssss

  #13 - Posted on 8/3/2014, 14:11
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Dungkinggame
  avatar

  Dungkinggame

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 133
  Points : 136
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 8/3/2014, 17:41

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #14 - Posted on 8/3/2014, 17:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sweetboy785
  avatar

  sweetboy785

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 269
  Points : 280
  Birthday : 03/06/1996
  Thanks : 3
  Đến từ : Bình Phước

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://a8-family.ace.st

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 9/3/2014, 19:48

  Member
  xemmmmmmxx

  #15 - Posted on 9/3/2014, 19:48
  Xem lý lịch thành viên http://a8-family.ace.st
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 16/3/2014, 07:38

  S.mod
  like !! !!!!!

  #16 - Posted on 16/3/2014, 07:38
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  nonamewar
  avatar

  nonamewar

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 85
  Points : 93
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 16/3/2014, 11:50

  Member
  xem............

  #17 - Posted on 16/3/2014, 11:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  KủnKK
  avatar

  KủnKK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 84
  Points : 123
  Thanks : 23
  Đến từ : RiRo.Ace.St

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 16/3/2014, 12:14

  Member
  coi hế hế zzz

  #18 - Posted on 16/3/2014, 12:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhocdung295
  avatar

  nhocdung295

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 99
  Points : 113
  Birthday : 03/02/1995
  Thanks : 6
  Đến từ : TP.HCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 30/6/2014, 10:12

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #19 - Posted on 30/6/2014, 10:12
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  skin5fm
  avatar

  skin5fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 254
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 9/7/2014, 17:24

  Member
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  #20 - Posted on 9/7/2014, 17:24
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  banhuy52
  avatar

  banhuy52

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 209
  Points : 370
  Thanks : 41

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 9/7/2014, 17:39

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #21 - Posted on 9/7/2014, 17:39
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  banhuy52
  avatar

  banhuy52

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 209
  Points : 370
  Thanks : 41

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 9/7/2014, 17:44

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #22 - Posted on 9/7/2014, 17:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sica3
  avatar

  sica3

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 245
  Birthday : 01/10/1973
  Thanks : 1
  Đến từ : sica3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 10/7/2014, 07:51

  Member
  thanks thanks

  #23 - Posted on 10/7/2014, 07:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  quanlylacbt
  avatar

  quanlylacbt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 56
  Birthday : 24/09/1991
  Thanks : 1
  Đến từ : Mỏ Cày Bến Tre

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 19/8/2014, 20:46

  Member
  xem

  #24 - Posted on 19/8/2014, 20:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 818
  Thanks : 196

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 14/9/2014, 16:11

  Moderagerator
  uppppppppp cười ngoác miệng

  #25 - Posted on 14/9/2014, 16:11

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90