Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[share] Skin vietteen9x.net

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  bengbeng
  avatar

  bengbeng

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 25
  Points : 160
  Thanks : 123

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 15/2/2014, 23:30

  Member
  demo


   :Bài viết không bị Ẩn: 


  toàn bộ code tại
  [You must be registered and logged in to see this link.]


  [Bài viết không bị Ẩn]
  Css
  Code:
  a[href="/u1"]+.topic2 .topic1 {
  background: #000!important;
  }
  #phantuananh {
  margin-top: 30px;
  }
  wrapper {
  padding: 0px 10px 10px 10px;
  -moz-border-radius: 0px;
  -webkit-border-radius: 0px;
  border-radius: 0px;
  }
  .above_body {
  display: inline-block;
  background: rgb(255, 255, 255) none;
  _background-image: none;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
  width: 100%;
  -moz-border-radius-bottomleft: 0px;
  -moz-border-radius-bottomright: 0px;
  border-bottom-left-radius: 0px;
  border-bottom-right-radius: 0px;
  }
  body{
  background-image:url(http://vietfriend.info/forum/images/styles/vietfriend/skinv6/img/vf_bg.gif);
  color:#333;
  font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
  font-size:12px
  }
  a:link,a:active,a:visited {
  text-decoration: none;
  }
  a:hover{
  text-decoration: none !important;
  }
  li {
  list-style: none;
  }
  /*Thống Kê*/
  .main-phantuananh {
  background-color: #0aaffc;
  color: #fff;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  padding: 10px;
  border-radius: 7px;
  }
  .main .main-head .page-title {
  font-size: 12px;
  font-weight: 400;
  }

  #estadisticas {
  width: 500px;
  background: rgb(255, 255, 255);
  border: 1px solid rgb(217, 217, 217);
  border-image: initial;
  border-radius: 7px;
  padding: 0px 0px;
  }
  /*ICON*/
  i.img {
  float: left;
  margin-right: 5px;
  }
  .vf_icon {
  background-image: url(http://vietfriend.info/forum/images/styles/vietfriend/skinv6/img/vf_icon01.png);
  background-size: auto;
  background-repeat: no-repeat;
  display: inline-block;
  height: 16px;
  width: 16px;
  }
  .vf01 {
  background-position: 0 -16px;
  }
  .vf02 {
  background-position: 0 -32px;
  }
  .vf03 {
  background-position: 0 -48px;
  }
  .vf05 {
  background-position: 0 -80px;
  }
  .vf06 {
  background-position: 0 -96px;
  }
  .vf11 {
  background-position: 0 -176px;
  }
  .vf14 {
  background-position: 0 -224px;
  }
  .vf15 {
  background-position: 0 -240px;
  }
  .vf16 {
  background-position: 0 -256px;
  }
  .vf17 {
  background-position: 0 -272px;
  }
  .vf18 {
  background-position: 0 -288px;
  }
  /*Kick thước ảnh*/
  .postbody img{max-width:500px!important;}
  .dialog {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: -9px;
  width: 10px;
  height: 20px;
  background-position: -41px -632px;
  }
  /*Code*/
  .codebox {
  background: #E7E6E6;
  border: 1px solid #BDBDBD;
  box-shadow: 0 2px 10px #D6D6D6;
  margin: 3px;
  max-width: 880px;
  }

  .codebox dt {
  border-bottom: 4px solid #D64107;
  font-size: 14px;
  font-weight: 700;
  text-shadow: 1px 1px #F3F3F3;
  }

  .codebox dd.cont_code, .codebox.spoiler dd {
  background: #F0F0F0;
  border: 1px solid #d3d3d3;
  }
  .codebox dd.cont_code {
  max-height: 200px;
  overflow: auto;
  }
  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <div class="above_body">
        <div class="body_wrapper" style="padding-top: 38px;">
           <div style="width: 175px;float: left;margin-top:10px;">
              <div>
                
               <img class="vf_avatar_user" src="http://vietfriend.info/forum/images/misc/vfboy.jpg" border="0"/>
                
                <div style="height: 40px;overflow: hidden;">
                    <div style="display: inline-block;">
                       <div style="vertical-align: middle;display: inline-block;">
                          <div style="height: 40px;vertical-align: middle;display: inline-block;"></div>
                          <a href="member.php?u=0">Bạn ghé chơi</a>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
              <h4 class="vf_menuleft_title">CÁ NHÂN</h4>
              
              <ul class="vf_menuleft">
                 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                 <li>
                   <a href="/login">
                       <i class="img vf_icon vf05" original-title=""></i>
                       <div>Đăng nhập</div>
                    </a>
                 </li>
                 <li>
                    <a href="/register">
                       <i class="img vf_icon vf02" original-title=""></i>
                       <div>Đăng ký</div>
                    </a>
                 </li>
              </ul>
             <!-- END switch_user_logged_out -->
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <li><a href="/profile?mode=editprofile" original-title="">
  <i class="img vf_icon vf06" original-title=""></i>
  <div original-title="">Thông tin</div></a></li>
  <li><a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=preferences" original-title="">
  <i class="img vf_icon vf04" original-title=""></i><div original-title="">Cài đặt</div></a></li>
  <li><a href="/privmsg?folder=inbox" original-title=""><i class="img vf_icon vf03" original-title=""></i><div original-title="">Không có tin nhắn</div></a></li>
  <li><a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=avatars" original-title=""><i class="img vf_icon vf05" original-title=""></i>
  <div original-title="">Sửa hình đại diện</div></a></li><li><a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=signature" original-title="">
  <i class="img vf_icon vf06" original-title=""></i><div original-title="">Sửa chữ ký</div></a></li>
  <li><a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=informations" original-title=""><i class="img vf_icon vf07" original-title=""></i>
  <div original-title="">Đổi mật khẩu</div></a></li>
  <li><a href="/login?logout=1" original-title="">
  <i class="img vf_icon vf08" original-title=""></i><div original-title="">Đăng xuất</div></a></li>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
              <h4 class="vf_menuleft_title">MENU NHANH</h4>
              <ul class="vf_menuleft">
                 <li style="background-color: #d8dfea;font-weight: bold;position: relative;">
                    <a href="/">
                      <img id="vf_loading" src="images/misc/progress3.gif" style="position: absolute; right: 5px; padding: 2px; display: none;"/>
                       <i class="img vf_icon vf03" original-title=""></i>
                       <div>Trang chủ</div>
                    </a>
                 </li>
                
                <li>
                    <a href="video.php">
                       <i class="img vf_icon vf16" original-title=""></i>
                       <div>Video Clip</div>
                    </a>
                 </li>
                
                <li>
                    <a href="thanks.php">
                       <i class="img vf_icon vf14" original-title=""></i>
                       <div>Top Thanks/Like</div>
                    </a>
                 </li>
                 <li>
                    <a href="ban_log.php">
                       <i class="img vf_icon vf15" original-title=""></i>
                       <div>Danh sách banned</div>
                    </a>
                 </li>
              </ul>

              <h4 class="vf_menuleft_title">LIÊN KẾT</h4>
              <ul class="vf_menuleft">
                 <li>
                    <a href="/films">
                       <i class="img vf_icon vf16" original-title=""></i>
                       <div>Xem films Online</div>
                    </a>
                 </li>
                 <li>
                    <a href="/tv">
                       <i class="img vf_icon vf17" original-title=""></i>
                       <div>Nghe Nhạc Online</div>
                    </a>
                 </li>
                 <li>
                    <a href="/tangban">
                       <i class="img vf_icon vf11" original-title=""></i>
                       <div>Tạo thiệp tặng bạn</div>
                    </a>
                 </li>
                 <li>
                    <a href="/chupanh">
                       <i class="img vf_icon vf18" original-title=""></i>
                       <div>Chụp ảnh online</div>
                    </a>
                 </li>
                 <li>
                    <a href="/upanh1">
                       <i class="img vf_icon vf01" original-title=""></i>
                       <div>Up ảnh Free</div>
                    </a>
                 </li>
              </ul>
           </div>
           <div style="width: 530px;float: left;margin-bottom:10px;border-left: 1px solid #CCC;">
     <div class="block activitystream">
            <div style="padding: 8px;">
        </div>
        <div class="blockbody">
           <div id="estadisticas">
   <div class="main-phantuananh"><div class="page-title"><h2><b><center>Thống Kê Bài Viết</center></b></h2></div></div>
  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
  {giefmod_index1.MODVAR}
  <!-- END giefmod_index1 -->
   </div>
  {BOARD_INDEX}
  </div>
  </div>
  </div>
     <div style="float:right;width: 240px;margin-top: 20px;">
            <a href="ffs.php"><img src="http://img.blog.zdn.vn/8300130.jpg"/></a>
            <a href="http://zit.vn" target="_blank"> <img src="http://zit.vn/zit.gif" width="240px"/></a>
  <div style="height: 15px;"></div>

  <h2 class="taitro_title"><i class="img vf_icon vf06" style="margin-top: -2px;" original-title=""></i>Ảnh thành viên</h2>
  <div style="padding: 5px;">
  <ol class="commalist" id="wgo_wvt_list">
  <body marginwidth="0" marginheight="0">
  <marquee style="white-space:nowrap;border-style: solid #C0C0C0; border-width: 0px; padding: 0" scrollamount="2" scrolldelay="20" loop="true" truespeed="truespeed" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" behavior="alternate">

    <a href="/" target="_blank"><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/15/64/85/86/sign_t10.png" alt="Tsubasa Chronicle Family" width="120" height="100" border="0"/></a>

   <a href="/" target="_blank"><img src="http://i17.servimg.com/u/f17/17/63/41/99/logo_c10.png" alt="Nekovill" width="120" height="100" border="0"/></a>
   
   <a href="/" target="_blank"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/17/64/79/26/logo_c10.gif" alt="Conan Family" width="120" height="100" border="0"/></a>

    <a href="/" target="_blank"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/10/52/logo10.jpg" alt="Sweet Dream" width="120" height="100" border="0"/></a>

    <a href="/" target="_blank"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/01/96/89/1-1ogo10.png" alt="Bakugan FC" width="120" height="100" border="0"/></a>
   
   <a href="/" target="_blank"><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/17/17/30/04/logoto10.jpg" alt="Tomoyo fan club" width="120" height="100" border="0"/></a>

   <a href="/" target="_blank"><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/15/64/85/86/mslogo10.gif" alt="Magic school" width="120" height="100" border="0"/></a>

    <a href="/" target="_blank"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/15/64/85/86/f84rt10.png" alt=" City Ran" width="120" height="100" border="0"/></a>

    <a href="/" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt=" City Ran" width="120" height="100" border="0"/></a>
  </marquee></body>
  </ol>                                    
  </div>
  <!--------------Quảng cáo--------------->
  <style>
  #sticky {
     height:350px; /* chiều cao của banner quảng cáo*/
     width:240px; /* độ rộng của banner quảng cáo*/
     position:relative;
  }
  </style>
  <div id="sticky">
     <div class="taitro">
        <h2 class="taitro_title">Được tài trợ <i class="mls img vf19" original-title=""></i>
           <a href="ymsgr:sendim?phananh.nd18" style="float: right;">Tạo quảng cáo</a>
        </h2>
        <div style="background-color: #d8dfea;width: 240px;height: 320px;text-align: center;">
  <img src="http://i73.servimg.com/u/f73/18/35/32/68/mrcuoi10.jpg" width="240"/>
  <tr>
  <object width="240" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8xMS8yLzEvInagaMEMjFhYTdlMWI1ODIyMTNiNzliNzI1OTk5MjA3MTmUsIC1MWIdUngWeBXAzfFPhdUng58gVGjDrWNoIChPmUsIC3QgVGnDqm4gS2nhdUngr9cUIbaBIEvInagaMEhdUng7MgSGnhdUng4dwIDMpfFpoYW5nIEppWeBmd8MXwz" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8xMS8yLzEvInagaMEMjFhYTdlMWI1ODIyMTNiNzliNzI1OTk5MjA3MTmUsIC1MWIdUngWeBXAzfFPhdUng58gVGjDrWNoIChPmUsIC3QgVGnDqm4gS2nhdUngr9cUIbaBIEvInagaMEhdUng7MgSGnhdUng4dwIDMpfFpoYW5nIEppWeBmd8MXwz" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
          </tr>
  </div>
     </div>

  <div style="border-top: 1px solid #ccc;border-bottom: 1px solid #e9e9e9;margin-top: 10px;"></div>
  <div class="rhcFooterWrap" role="contentinfo">
     <div class="rhcFooterCopyright fsm fwn fcg">
        <span> VietTeen9x.Net</span>
     </div>
     <div class="fsm fwn fcg">
        <a href="#" title="Sử dụng Tình bạn Việt bằng ngôn ngữ khác.">Tiếng Việt</a> ·
       <a href="#" title="Tìm hiểu về quyền riêng tư của bạn và Facebook">Quyền riêng tư</a> ·
       <a href="#" title="Xem lại điều khoản và chính sách của chúng tôi.">Điều khoản</a>   </div>
  </div>

  </div>
  <!--------------Quảng cáo--------------->
  </div>

    

  <div id="footer" class="floatcontainer footer">
     <ul id="footer_links" class="footer_links">
        <li><a href="sendmessage.php" rel="nofollow" accesskey="9">Liên lạc với chúng tôi</a></li>
        
        
        
        <li><a href="archive/index.php">« Lưu trữ</a></li>
        
        
        
        <li><a href="activity.php#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">« Lên trên cùng</a></li>
     </ul>
    
   
   
    <script type="text/javascript">
     <!--
        // Main vBulletin Javascript Initialization
        vBulletin_init();
     //-->
     </script>
        
  </div>
  <!-- tag fb style -->
        </div>
     </div>
  <style>
  .vf_avatar_user {
  width: 40px;
  height: 40px;
  float: left;
  margin-right: 5px;
  }
  .vf_menuleft_title {
  margin-top: 12px;
  margin-bottom: 5px;
  color: #999;
  font-size: 9px;
  font-weight: bold;
  }
  ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  }
  .vf_menuleft li {
  font-size: 11px;
  padding: 3px;
  }
  .blockbody {
  background: rgb(255, 255, 255) none no-repeat;
  padding-left: 18px;
  padding-right: 0px;
  }
  #sticky {
  height: 350px;
  width: 240px;
  }
  .taitro {
  margin-top: 10px;
  }
  .rhcFooterWrap {
  padding-left: 6px;
  }
  .taitro_title {
  background-color: #F2F2F2;
  border-bottom: none;
  border-top: solid 1px #E2E2E2;
  padding: 4px 6px 5px;
  color: #666;
  font-size: 11px;
  }
  .fcg {
  color: gray;
  }
  .fwn {
  font-weight: normal;
  }
  .fsm {
  font-size: 11px;
  }
  .rhcFooterCopyright {
  padding: 10px 0 4px;
  }
  .footer {
  clear: both;
  margin-top: 15px;
  text-align: right;
  display: block;
  background: rgb(255, 255, 255) none;
  padding: 5px 0px 5px 0px;
  border: 1px solid #d8dfea;
  color: #808080;
  font: normal 13px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  }
  .footer_links {
  margin-right: 10px;
  margin-top: 2px;
  }
  .footer_links li {
  display: inline;
  margin-left: 5px;
  }
  </style>

  index_box

  Code:
  <!-- BEGIN catrow -->
  <!-- BEGIN tablehead -->
  <div class="borderwrap">      
  <div class="maintitle floated clearfix">
    </div>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" id="c" class="ipbtable index-box">
      <tfoot><tr>
      <td colspan="4"></td></tr></tfoot><tbody>
        <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
      <tr>
      
      <td class="row2 icon" style="padding-right: 0px; padding-left: 45px;">
        <span class="status clearfix" style="margin-right: -35px; margin-left: -35px;">
          <img title="Không có bài viết mới" src="http://i34.servimg.com/u/f34/12/24/45/65/xam10.png" alt="Không có bài viết mới" class="icon"/></span>
          <div class="par forum-name">
            <h3 class="hierarchy">
   <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
          </h3>
            <p class="forum-desc">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}<br/></p>
          <div class="mtbox"></div>
                  
              
                 

            <div class="mods"></div><p><strong></strong></p></div></td>
          
          <td class="row1 centered">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
          <td class="row2 centered">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
          <td class="row1"><span>
          <!-- BEGIN switch_topic_title -->
        <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br/>
        <!-- END switch_topic_title -->
        {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
              </span>
              </td>
        </tr>
   <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
  </tbody></table></div>
  <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  <style>
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f1-"]{background:#ba606e url(http://i73.servimg.com/u/f73/18/35/32/68/mrcuoi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f2-"]{background:#008299 url(http://i73.servimg.com/u/f73/18/35/32/68/bars10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f3-"]{background:#2b4d50 url(http://i73.servimg.com/u/f73/18/35/32/68/cuoi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f4-"]{background:#df0024 url(http://i73.servimg.com/u/f73/18/35/32/68/cuoi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f5-"]{background:#5deee9 url(http://i73.servimg.com/u/f73/18/35/32/68/cuoi10.jpg)}
  table.index-box tbody tr td:last-child strong+a:hover{background-color:#e74c2e}
  table.index-box tbody tr td:last-child strong+a{background:#333 url(http://i37.servimg.com/u/f37/18/10/55/32/arrow10.png) center no-repeat;border-radius:4px;height:44px;margin:10px 0;position:absolute;right:0;top:0;width:44px}
  table.index-box tbody tr td.row1.centered:after{content:"Chủ Đề";margin-left:4px}
  table.index-box tbody tr td.row2.centered:after{content:"Bài Gửi";margin-left:4px}
  table.index-box tbody tr{background:#fff;border:1px solid #DDD;border-radius:2px;float:left;height:260px;margin-right:12px;margin-top:12px;position:relative;width:242px}
  .borderwrap .maintitle h2{color:#f40;font-size:24px;position:relative;z-index:1}
  table.ipbtable.index-box{width:100%}
  table.ipbtable{empty-cells:show;width:100%}
  table.ipbtable tfoot td{background-color:transparent!important;font-size:3px;height:10px}
  table.index-box tbody tr td.row2.icon{height:auto;padding:0!important}
  table.index-box tbody tr td{background:transparent!important;border-bottom:none!important;display:block}
  table.index-box tbody tr td .status{margin:0!important;position:absolute;right:0}.pun h3{font-size:1.17em}
  ul.ifrduy{list-style:none;margin:0 auto;padding:0}
  ul.ifrduy li{position:relative}
  ul.ifrduy li img{-ms-filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=30)}
  ul.ifrduy li:hover img{-ms-filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100);filter:alpha(opacity=100);opacity:1;z-index:999}
  .dwST img{max-height:20px;max-width:20px;padding:1px}
  ul.ifrduy li .info{background:#fff;border:none;display:none;float:center;margin-top:-5px;opacity:.88;position:absolute;top:0;width:106px}
  ul.ifrduy li:hover .info{display:block}
  ul.ifrduy li p{margin:0;padding:0}
  table.index-box tbody tr td .forum-name a.forumtitle{background-color:#3584B1;background-position:center!important;background-repeat:no-repeat!important;border-radius:2px 2px 0 0;color:#FFF;display:block;line-height:10px;margin-bottom:10px;padding:130px 10px 10px;position:relative;text-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);z-index:1}
  .forum-desc{padding:0 10px}.mtbox{display:block;max-height:344px;overflow:hidden;padding:10px 10px 0;width:calc(312px-20px)}
  .forum-name+.mods{font-weight:700;padding:0 10px 10px}
  table.index-box tbody tr td.row1.centered,table.index-box tbody tr td.row2.centered{background:#333!important;color:#fff;font-weight:700;height:auto;line-height:12px;padding:10px;position:absolute;text-align:left;top:118px;width:101px}
  table.index-box tbody tr td.row2.centered{left:50%}
  table.index-box tbody tr td:last-child{border-top:1px solid #f4f4f4;bottom:0;margin:10px;padding:10px 0 0;position:absolute;width:95%}
  table.index-box tbody tr:hover .forum-name a.forumtitle{margin-bottom:42px;margin-top:-32px}
  table[id^="c"] tbody tr {
  overflow: hidden;
  background: white;
  border: 1px solid #ddd;
  width: 242px;
  display: inline-block;
  height: 260px;
  }
  </style>
  onverall_header

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body>
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->
     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->
    <div id="vf_topbar_page">
    <div id="vf_topbar_head">
      <a href="/" title="Hoạt động mới"><h1 class="vf_logopage">Phan Tuấn Anh</h1></a>
      <a href="/" title="Trang Chính"><i class="vf_iconacitivity"></i></a>
        <div id="vf_menuright">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
          <ul class="vf_menutop1">
              <li class="vf_menutop2">
                <a class="vf_navlink vf-clickLogin" href="/login"><i class="vf_home"></i>Đăng nhập</a>
              </li>
              <li class="vf_menutop2">
                <a class="vf_navlink" href="/register" rel="nofollow">
                    <i class="vf_newpost"></i>
                    Đăng ký
                </a>
              </li>
        </ul>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
    </div>
  <div id="vf_search">
  <div class="vf_TopBorder"></div>
   <div id="vf_search_top">
    <input type="text" name="q" size="25" placeholder="Phan Tuấn Anh, thành viên và mọi thứ..." value=""/>
    </div>
  <div class="vf_BottomBorder"></div>    
      </div></div></div>
     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
     <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
                            <div style="margin: auto;max-width: 972px;background: white;border: 1px solid #c4cde0;border-top: 0;-moz-box-shadow: #ddd 0 1px 1px;padding: 5px 0px 0px;">
    <div class="above_body">
              <div class="pun">
                 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker_new -->

                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->
                                   <div id="phantuananh" style="POSITION: absolute;">
                                      <a href="/">
                      <img src="http://vietfriend.info/forum/images/banner/event/vf_chiatay.gif" width="955" height="100"/></a>
                                    </div>  
                   <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                   <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
  <style>
  #vf_topbar_page {
  background-repeat: repeat-x;
  background-size: auto;
  background-position: 0 0;
  background-color: #4c66a4;
  border: 0;
  position: fixed;
  width: 100%;
  height: 42px;
  min-width: 981px;
  border-bottom: 1px solid #133783;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 2px -2px rgba(0, 0, 0, .52);
  z-index: 801;
  }
  #vf_topbar_head {
  padding-left: 1px;
  width: 970px;
  height: 42px;
  margin: 0 auto;
  }
  .vf_logopage {
  background-image: url(http://i73.servimg.com/u/f73/18/35/32/68/logo10.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: auto;
  display: block;
  height: 31px;
  outline: none;
  overflow: hidden;
  text-indent: -999px;
  white-space: nowrap;
  width: 103px;
  margin-top: 8px;
  float: left;
  }
  .vf_iconacitivity {
  background-image: url(https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yF/r/XxhGK1uA_Pg.png);
  background-size: auto;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: -5px -104px;
  display: inline-block;
  height: 34px;
  width: 34px;
  float: left;
  margin-top: 4px;
  }
  body a {
  color: #0d6aa9;
  text-decoration: none;
  }
  #vf_menuright {
  float: right;
  }
  ul.vf_menutop1 {
  height: 22px;
  margin: 10px 0 10px 5px;
  }
  li.vf_menutop2 {
  float: right;
  padding-right: 6px;
  }
  a.vf_navlink {
  border-right: none;
  color: #fff;
  font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  text-shadow: 0 -1px rgba(0, 0, 0, .5);
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  height: 27px;
  line-height: 27px;
  margin-top: -3px;
  display: inline-block;
  margin-right: -8px;
  padding-left: 11px;
  padding-right: 9px;
  }
  i.vf_home {
  background-position: -17px -170px;
  width: 14px;
  height: 14px;
  margin-bottom: -2px;
  }
  #vf_menuright i {
  background-image: url(https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y9/r/2svXEkufYqH.png);
  background-size: auto;
  background-repeat: no-repeat;
  display: inline-block;
  }
  i.vf_newpost {
  background-position: -17px -154px;
  width: 16px;
  height: 15px;
  margin-bottom: -1px;
  }
  #vf_search {
  margin-left: 140px;
  margin-top: 0;
  padding-top: 9px;
  }
  .vf_TopBorder {
  background-image: url(https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yd/r/zR9eTPsPmQB.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: auto;
  background-position: 0 0;
  margin-top: -2px;
  width: 400px;
  height: 4px;
  margin-left: -2px;
  }
  #vf_search_top {
  position: relative;
  display: inline-block;
  }
  #vf_search_top input {
  font-size: 15px;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  margin-left: -2px;
  padding-top: 0;
  outline: none;
  width: 390px;
  border: 0;
  height: 20px;
  padding: 0 5px;
  }
  .vf_BottomBorder {
  background-image: url(https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yd/r/zR9eTPsPmQB.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: auto;
  background-position: 0 -5px;
  width: 400px;
  height: 4px;
  margin-left: -2px;
  }
  </style>
  nguồn :  teenmct.net

  [/Bài viết không bị Ẩn]  Được sửa bởi bengbeng ngày 15/2/2014, 23:33; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 15/2/2014, 23:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bengbeng
  avatar

  bengbeng

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 25
  Points : 160
  Thanks : 123

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 15/2/2014, 23:32

  Member
  topics_blog_box

  #2 - Posted on 15/2/2014, 23:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  eby
  avatar

  eby

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 195
  Points : 206
  Thanks : 17

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 16/2/2014, 02:33

  Member
  wow nice
  thnx broo

  #3 - Posted on 16/2/2014, 02:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  khainqps01237
  avatar

  khainqps01237

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 68
  Points : 92
  Birthday : 17/01/1994
  Thanks : 14
  Đến từ : Nha Trang

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 16/2/2014, 04:11

  Member
  thanks broo ^^

  #4 - Posted on 16/2/2014, 04:11
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  LilKen
  avatar

  LilKen

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 3
  Points : 2
  Birthday : 08/10/1993
  Thanks : -1
  Đến từ : nghệ an

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 9/3/2014, 10:09

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ

  #5 - Posted on 9/3/2014, 10:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bablack
  avatar

  bablack

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 346
  Points : 382
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 11/3/2014, 18:32

  Member
  xemmmmmmmmmmmm

  #6 - Posted on 11/3/2014, 18:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  2131990
  avatar

  2131990

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 132
  Points : 143
  Birthday : 21/03/1990
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://phananh.biz

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 11/3/2014, 20:16

  Member
  ảnh mình đẹp trai quá :v

  #7 - Posted on 11/3/2014, 20:16
  Xem lý lịch thành viên http://phananh.biz
  avatar

  thanh2013
  avatar

  thanh2013

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 237
  Points : 253
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 12/3/2014, 13:14

  Member
  xem nao` ban ơi

  #8 - Posted on 12/3/2014, 13:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  gsmaths
  avatar

  gsmaths

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 94
  Points : 98
  Thanks : 2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 13/3/2014, 15:47

  Member
  gooooood 1234

  #9 - Posted on 13/3/2014, 15:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 15/3/2014, 16:26

  S.mod
  like !!!!!!!

  #10 - Posted on 15/3/2014, 16:26
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  sweetboy785
  avatar

  sweetboy785

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 269
  Points : 280
  Birthday : 03/06/1996
  Thanks : 3
  Đến từ : Bình Phước

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://a8-family.ace.st

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 15/3/2014, 19:24

  Member
  xemmmmmmmmmmmm

  #11 - Posted on 15/3/2014, 19:24
  Xem lý lịch thành viên http://a8-family.ace.st
  avatar

  nhokpronho
  avatar

  nhokpronho

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 82
  Points : 93
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 16/3/2014, 08:31

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmm

  #12 - Posted on 16/3/2014, 08:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cnttk3
  avatar

  cnttk3

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 14
  Points : 12
  Birthday : 05/06/1995
  Thanks : 0
  Đến từ : 5555555

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 19/3/2014, 00:16

  Member
  1111111111111111111111111111

  #13 - Posted on 19/3/2014, 00:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huyvip83
  avatar

  huyvip83

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 528
  Points : 610
  Birthday : 13/07/1983
  Thanks : -73

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 19/3/2014, 00:21

  Member
  Chẳng có gì hay ho cái skin này cả, như đồ trẻ con ý ạ

  #14 - Posted on 19/3/2014, 00:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  2131990
  avatar

  2131990

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 132
  Points : 143
  Birthday : 21/03/1990
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://phananh.biz

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 19/3/2014, 08:36

  Member
  huyvip83 đã viết:Chẳng có gì hay ho cái skin này cả, như đồ trẻ con ý ạ
  nói rất hay.like

  #15 - Posted on 19/3/2014, 08:36
  Xem lý lịch thành viên http://phananh.biz
  avatar

  Mr.Lee
  avatar

  Mr.Lee

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 742
  Points : 1241
  Birthday : 04/05/1990
  Thanks : 381

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 21/4/2014, 21:14

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #16 - Posted on 21/4/2014, 21:14
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
  avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 26/5/2014, 21:25

  Member
  xem code nào

  #17 - Posted on 26/5/2014, 21:25
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st
  avatar

  tranquocthong
  avatar

  tranquocthong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 203
  Points : 263
  Birthday : 08/07/1996
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 28/5/2014, 15:33

  Member
  xemmmmmmmmmmmm

  #18 - Posted on 28/5/2014, 15:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kentxih2
  avatar

  kentxih2

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 29
  Points : 29
  Birthday : 03/03/1995
  Thanks : 0
  Đến từ : mông cổ

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 9/6/2014, 21:26

  Member
  123333333333333333

  #19 - Posted on 9/6/2014, 21:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sica3
  avatar

  sica3

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 245
  Birthday : 01/10/1973
  Thanks : 1
  Đến từ : sica3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 17/7/2014, 06:17

  Member
  thank'sthank's

  #20 - Posted on 17/7/2014, 06:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Code
  avatar

  Code

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 50
  Points : 50
  Birthday : 09/04/1992
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 30/7/2014, 15:33

  Member
  style đẹp đó

  #21 - Posted on 30/7/2014, 15:33
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:

  #22 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90