Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Vewtopic_body Cntt-k3 ( 2014 ) Ver 1

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Admin
  avatar

  Admin

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 162
  Points : 909
  Birthday : 12/07/1995
  Thanks : 203
  Đến từ : ffffffffffffffffffff

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 10/2/2014, 18:48

  Administrator
  Demo  :
  Thay toàn bộ Code của Vewtopic_body của bạn = code sau
  Code:
   


       
     
    <style>
   .user-basic-info a img {
  -khtml-box-shadow: 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);
  -moz-box-shadow: 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);
  -webkit-box-shadow: 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);
  border: 1px solid #7C4A4A;
  box-shadow: 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);
  height: 95px;
  padding: 2px;
  width: 112px;
  }
    .pun .post {
  border-color: #FFF #fff #FFF;
  border-style: solid none;
  border-width: 2px 0 1px;
  }/* fb_Vote - DEVs.forumvi.com */
  .vote-Zzbaivong, .vote-Zzbaivong *,.vote-Zzbaivong *:before,.vote-Zzbaivong *:after{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
  .vote-Zzbaivong{margin-left:13em} /* 13em là khoảng cách đến mép trái, sửa nó về 0 hoặc số khác nếu bị lệch */
  .vote-Zzbaivong{float:left;height:26px;line-height:24px;position:relative;text-align:left;white-space:nowrap}
  .vote-plus-post,.vote-minus-post{z-index:10;position:absolute;top:32px;left:0;display:none;width:250px;background:#FFF;border:1px solid #F2F2F2;box-shadow:4px 4px 7px 0 #999;padding:5px}
  .vote-minus-post{left:120px}
  .vote-note{height:20px;line-height:20px;font-size:11px;background:#ffffd3;border:1px solid #F7EB93;margin-bottom:2px;padding:0 5px}
  .vote-mess{width:200px;resize:vertical;min-height:40px;height:40px}
  .vote-Zzbaivong .vote-send{width:36px;margin-top:0!important;margin-left:2px;cursor:pointer;text-align:center;vertical-align:top;height:40px;background:#0085FF;border:1px #87CEEB;color:#FFF}
  .vote-plus-post:before,.vote-minus-post:before{content:'';display:inline-block;border-left:10px solid transparent;border-right:10px solid transparent;border-bottom:10px solid #E2E2E2;position:absolute;left:10px;width:10px;right:-10px;top:-10px}
  .vote-plus-post:after,.vote-minus-post:after{content:'';display:inline-block;border-left:9px solid transparent;border-right:9px solid transparent;border-bottom:9px solid #fff;position:absolute;left:11px;right:-9px;width:9px;top:-9px}
  .vote-plus{background:url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/like10.png) no-repeat 5px 2px #deeaf7;height:24px;border:1px solid #C8D7EC;color:#5089BE!important;font-family:sans-serif;border-radius:2px;display:inline-block;padding:0 5px 0 25px}
  .vote-plus:hover{border-color:#6A9AD6}
  .vote-plus[href="javascript:;"]{color:#666!important;background-color:#DDD;cursor:no-drop;background-image:url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/gpqbxh10.png);border-color:#CCC}
  .vote-time{position:relative;border-radius:2px;display:inline-block;height:24px;line-height:22px;border:1px solid #D8D7D7;margin:auto 5px;padding:0 5px}
  .vote-time:before{content:'';display:inline-block;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-right:6px solid #CCC;position:absolute;left:-6px;width:6px;top:5px}
  .vote-time:after{content:'';display:inline-block;border-bottom:5px solid transparent;border-top:5px solid transparent;border-right:5px solid #fff;position:absolute;left:-5px;width:5px;top:6px}
  .vote-minus{margin-left:20px;color:#666!important}
  .vote-minus:hover{color:red!important}
      .vote-minus[href="javascript:;"]{color:#C5C5C5!important;cursor:no-drop}
    .postfoot1 {
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  clear: both;
  margin-left: 0em;
  padding: .5em 1em;
  text-align: right;
  border-top: 0px dashed #ccc;

  }
   
   .pun .main-content {
  border: 1px solid #d7d7d7;
  padding: 0;
  background-color: rgb(255, 255, 255);
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  -khtml-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 3px;
  -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 3px;
  -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 3px;
  box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 3px;
  }
    .pun .postmain {
  background-color: #FFFFFF;
  border-left: 1px solid #FFF;
  margin-left: 18em;
  }
    .pun .posthead {
  background: #FFFFFF;
  border-bottom: 1px dashed #ccc;
  padding: .5em 1.3em .5em 1em;
  }
    .pun .post .user {
  float: left;
  width: 140px;
  margin-left: -17em;
  margin-top: -1.8em;

  background: rgb(237, 237, 237) url('http://i57.servimg.com/u/f57/18/77/56/46/tab-se10.png') repeat-x bottom;
  border: 1px solid rgb(211, 211, 211);
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  -khtml-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;

  }
    .pun .user .user-ident {
  font-size: 12px;
  padding: 0 0 .7em;
  background-color: rgb(250, 250, 250);
  padding: 10px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  -khtml-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
  }.pun .user {
  display: inline;
  overflow: visible;
  padding-top: 1.6em;
  white-space: normal;
  width: 16em;
  word-wrap: break-word;
  }
    .pun .user .user-info {
  font-size: 13px;
  padding: 8px 0px 8px 8px;
    line-height: 1.3em;
  }
   
    .arrow {
  position: absolute;
  top: 23px;
  right: -11px;
  display: block;
  width: 0px;
  height: 0px;
  line-height: 0px;
  border: 10px solid transparent;
  border-left-color: rgb(211, 211, 211);
  -moz-border-left-colors: rgb(211, 211, 211);
  border-right: none;
  _display: none;
  }.arrow span {
  position: absolute;
  top: -10px;
  left: -11px;
  display: block;
  width: 0px;
  height: 0px;
  line-height: 0px;
  border: 10px solid transparent;
  border-left-color: rgb(250, 250, 250);
  -moz-border-left-colors: rgb(250, 250, 250);
  border-right: none;
  }
   
   
   
   .poster-field {
  border-width: 1px 0;
  margin: 5px 0;
  padding: 5px 0;
  }
    .poster-field p {
  line-height: 20px;
  color: #999;
  width: 160px;
  display: inline-block;
  }
   
   
  </style>
  <style>#vf_box_login {
  background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/tranbg10.png);
  position: fixed;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  filter: alpha(opacity=50);
  z-index: 999;

   
  }

  #mainpopup {
  margin: 0 auto;
  width: 550px;
  text-align: center;
  z-index: 999;
  }
  #vf_box_login .popup {
  position: fixed;
  top: 110px;
  z-index: 100;
  margin: 0 auto;
  }
  #vf_box_login table {
  margin: auto;
  border-collapse: collapse;
  }
  #vf_box_login .tl, #vf_box_login .tr, #vf_box_login .bl, #vf_box_login .br {
  height: 10px;
  width: 10px;
  overflow: hidden;
  padding: 0;
  }
  #vf_box_login .bl {
  background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/9share14.png);
  }
  #vf_box_login .tl {
  background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/9share13.png);
  }#vf_box_login .b {
  background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/9share12.png);
  }
  #vf_box_login .tr {
  background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/9share11.png);
  }
  #vf_box_login .br {
  background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/9share10.png);
  }
  #vf_box_login .thantrang {
  padding: 0px;
  background: #fff;
  width: 550px;
  }#vf_box_login .headlogin {
  color: #000;
  height: 30px;
  width: 100%;
  font-weight: bold;
  font-size: 15px;
  font-family: tahoma;
  text-align: Center;
  }
  #tieude {
  float: left;
  width: 200px;
  font-size: 16px;
  text-align: left;
  height: 30px;
  text-indent: 10px;
  line-height: 25px;
  z-index: 1;
  }
  #nutclose {
  background: url("http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/close10.png") top left no-repeat;
  width: 78px;
  height: 25px;
  float: right;
  cursor: pointer;
  margin: 2px 0px 0px 0px;
  z-index: 2;
  }#vf_box_login .noidung {
  background: #000;
  color: #2f252a;
  padding-top: 10px;
  font-family: tahoma;
  font-size: 13px;
  line-height: 30px;
  text-align: left;
  font-weight: bold;
  width: 96%;
  margin: 0 auto;
  }
  #vf_box_login .noidung .zsinput {
  width: 280px;
  height: 20px;
  float: right;
  font-size: 13px;
  margin-right: 100px;
  color: #333;
  }
  #vf_box_login .footer {
  background: #f7f3f7;
  border-top: 1px solid #DDDDDD;
  border-bottom: 1px solid #DDDDDD;
  padding-top: 0px;
  padding-bottom: 5px;
  margin-top: 10px;
  height: 35px;
  width: 100%;
  text-align: center;
  }
  .bloginyes {
  background: #000000;
  color: #ffffff;
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
  border: 1px solid #2f252a;
  padding: 5px;
  margin-top: 8px;
  margin-right: 20px;
  }
  .bloginno {
  background: #efefef;
  color: #313031;
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
  border: 1px solid #9c9a9c;
  padding: 5px;
  margin-top: 8px;
  margin-right: 20px;
  }

  .announce {
  background: #faf6c8;
  border: 1px solid #D7CF74;
  text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
  filter: dropshadow(color=#ffffff, offx=1, offy=1);
  -moz-border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
  font-size: 13px;
  display: none;
  color: #505050;
  clear: both;
  margin-bottom: 10px;
  position: relative;
  }
  .announce #close {
  float: right;
  font-weight: normal;
  font-size: 10px;
  position: absolute;
  right: 5px;
  top: 5px;
  padding: 0px 6px;
  background: #f2f2f2;
  text-align: center;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
  z-index: 10;
  }
  .announce-content {
  color: #5B5B66;
  font-size: 11px;
  line-height: 18px;
  margin: 5px;
  position: relative;
  z-index: 0;
  }

  #vf_box_login .noidung {
  color: #2f252a;
  font-family: tahoma;
  font-size: 13px;
  font-weight: 700;
  line-height: 20px!important;
  text-align: left;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
        }
    });
  });

  var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
  showHiddenMessage = function(id)
  {
      try
      {
          var regId = parseInt(id, 10);
          if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
         
          if( regId > 0)
          {
              $('.post--' + id).toggle(0, function()
          {
              if( $(this).is(":visible") )
              {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
              }
              else
              {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
              }
          });
          }
      }
      catch(e) { }
     
    return false;
  };

  //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
    <ul>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <li>
          <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
          //]]>
          </script>
        </li>
        <!-- END switch_plus_menu -->
        <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
        <!-- END watchtopic -->
    </ul>
    <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
    <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs noprint">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
          <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
          <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
          <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </p>
  </div>

  <div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>
    {POLL_DISPLAY}
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>  
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
    </div>

    <div class="main-content topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN hidden -->
              <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          <!-- END hidden -->
         
          <!-- BEGIN displayed -->
          <!-- BEGIN first_post_br -->
        </div>
        <hr id="first-post-br" />
        <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
              <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -20px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
              <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <h2>
                      <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                      {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                    </h2>
                </div>

                <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="user">
                      <div class="user-ident">
                                                              <span class="arrow"><span></span></span>
                         

                          <div class="user-basic-info">
                                                                    <span class="avatarcp"title="Kick để xem thông tin lý lịch">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span><br />
                                                                   
                                                                                                <center>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</center>                   
                          </div>
                                                           
                                                           
                                                           
                              <ul class="ribbon"><li class="ribbonStaff"><div class="left"></div><div class="right"></div>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}<br></li></ul>
                                                           
                                      <style>
                                       
                      .pun .main-content ol, .pun .main-content ul {
  padding-left: 0px;
  }                 
                                       
                                        .ribbon {
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  margin: -1px -15px -2px;
  text-align: center;
  width: 150px;
  }
                                        .ribbon li:last-child {
                                        height: 15px;
  margin-bottom: 0px;
  }
  .ribbon li {
  border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  -khtml-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  -khtml-border-radius: 3px;
  border-top-right-radius: 0px;
  -webkit-border-top-right-radius: 0px;
  -moz-border-radius-topright: 0px;
  -khtml-border-top-right-radius: 0px;
  -webkit-border-top-right-radius: 0px;
  -moz-border-radius-topright: 0px;
  -khtml-border-top-right-radius: 0px;
  border-top-left-radius: 0px;
  -webkit-border-top-left-radius: 0px;
  -moz-border-radius-topleft: 0px;
  -khtml-border-top-left-radius: 0px;
  -webkit-border-top-left-radius: 0px;
  -moz-border-radius-topleft: 0px;
  -khtml-border-top-left-radius: 0px;
  box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
  -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
  -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
  -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
  -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
  padding: 1px;
  position: relative;
  margin-bottom: 5px;
  }
  .ribbonStaff {
  background: #B3B3B3 url('http://hotvteen.net/forum/styles/sky/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
  border: 1px solid #B3B3B3;
  color: white;
  }
                                        .ribbon li .left {
  border-top-left-radius: 3px;
  -webkit-border-top-left-radius: 3px;
  -moz-border-radius-topleft: 3px;
  -khtml-border-top-left-radius: 3px;
  -webkit-border-top-left-radius: 3px;
  -moz-border-radius-topleft: 3px;
  -khtml-border-top-left-radius: 3px;
  left: -1px;
  }
  .ribbon li div {
  position: absolute;
  top: -4px;
  width: 4px;
  height: 4px;
  }
  .ribbonStaff div {
  background-color: #718E0F;
  }
                                        .ribbon li .right {
  border-top-right-radius: 3px;
  -webkit-border-top-right-radius: 3px;
  -moz-border-radius-topright: 3px;
  -khtml-border-top-right-radius: 3px;
  -webkit-border-top-right-radius: 3px;
  -moz-border-radius-topright: 3px;
  -khtml-border-top-right-radius: 3px;
  right: -1px;
                                        }</style>                             
                                                           
                                                           
                                                           
                                                          <div class="pop_out_user" style="display: none;">
                       
                                                           
        <div id="vf_box_login" style="left: 0px; top: 0px;">                                                     
                <div id="mainpopup"> 
          <div class="popup">       
           
          <table>   
              <tbody>
                <tr> 
                  <td class="tl"></td>
                  <td class="b"></td><td class="tr"></td>  </tr> 
                <tr>            <td class="b"></td> 
                 
                  <td class="thantrang" style="background: rgba(0, 0, 0, .8);">
           
                   
                   
                <div class="headlogin" style="font-weight: bold;  color: rgb(211, 211, 211);  padding: 5px 0 9px;  margin: 3px 0 9px;  border-bottom: 1px solid rgb(100,100,100);">
                        <div id="tieude">Thông tin cá nhân  </div>
                        <div id="nutclose" class="box_alert_close" src="facefiles/huybo.jpg"></div> 
                    </div>     
                    <div class="noidung">
                      <div id="memberCard10" data-overlayclass="memberCard" style="margin-top: 0px;">
                        <div class="avatarCropper" style="
      float: left;  border: none;  padding: 0;  position: relative;
      width: 192px;  height: 192px;  direction: ltr;
  ">
                   
  <div class="user-basic-info1">
                  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
   </div>
   
                    </div>
                   
                    <div class="userInfo" style="margin-left: 205px;  font-size: 11px;">
                      <h3 class="usernbcbcame" style="font-size: 18px;  color: #FFF!important;    ">
                       
  {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                       
                      </h3>
                          <div class="userLinks" style="font-weight: bold;  color: rgb(236, 0, 0);  padding: 5px 0 9px;  margin: 3px 0 9px;  border-bottom: 1px solid rgb(100,100,100);">
   
                            Danh hiệu : <i>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</i>
                         
                          </div>
                      <div class="userTitleBlurb">

                       
                       
                  <div class="poster-field">
                                <!-- BEGIN profile_field -->                             
  <p>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</p>                             
  <!-- END profile_field -->
                          </div>
                       
                       
                     
                          </div>
                         
                         
                     
                         
                    <dl class="userStats pairsInline" style=""> 
                    </dl>
                     
                     
                     
                                                               
                            <div class="poster-info">
              <div>
                                  <span class="poster-name">                             
                                      {postrow.displayed.POSTER_NAME}                       
                      </span>
                               
                          </div>
         
                          <div class="poster-field">
                              <span class="poster-na87me" style="display:none;">                             
                                  {postrow.displayed.POSTER_NAME}                           
                      </span>
                           
        <div class="poster-link">
                                  <a target="_blank" href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=[POSTER_NAME]&page_profil=messages">
                                          <img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà
                                  </a>  
                                  <a target="_blank" href="/spa/[POSTER_NAME]">
                                          <img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết
                                  </a>  
                                  <a target="_blank" href="/profile?friend=[POSTER_NAME]&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">
                                          <img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn
                                  </a>  
                                  <a target="_blank" href="/profile?foe=[POSTER_NAME]&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">
                                          <img alt="Chặn người này" src="http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/button10.png" />Ngăn cấm
                                  </a>
                          </div>
                         

                                           
                         
                    <dl class="pairsInline lastActivity" style="padding-top: 9px;  margin-top: 9px;  border-top: 1px solid rgb(100,100,100);">
                    <dt><span class="FORUMNAMELINK"> 
                     
                      <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                      {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                    </div>
                     
                     
                     
                      </span> </dt>
                      <br> Thông tin con lí lịch
                     
                    <dd>
                     
             
                     
                     
                      </dd>
                         
                      </dl></div><a class="close OverlayCloser"></a></div></div>
                             
                   
                   
                   
     
               
               
               
               
               
                                  </td>          <td class="b"></td>    </tr>        <tr>        <td class="bl"></td><td class="b"></td><td class="br"></td>  </tr>        </tbody>      </table> 
           
           
           
            </div>       
               
               
              </div>            </div> </div>
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                           
        </div>
                        </div>

                    <div class="post-entry">
                      <div class="entry-content">
                          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->
                          <div>
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                      <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>

                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_comment -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>
                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->

                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                          </div>
                          <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                          </p>
                      </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">
                    {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                </div>
                <!-- END switch_signature -->

                <div class="postfoot1">
               
                    <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                                                    <div class="vote-Zzbaivong">
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <a class="vote-plus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}<!-- END switch_vote -->">
        Thích
      </a>
    <span class="vote-time plus-time">0</span>
    <a class="vote-minus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}<!-- END switch_vote -->">
        Báo xấu
      </a>
    <span class="vote-time minus-time">0</span>
    <div class="vote-plus-post vote-cmt">
        <p class="vote-note">Gửi một tin nhắn lên tường.</p>
        <textarea class="vote-mess"></textarea>
        <input class="vote-send" tyle="button" value="Gửi" />
    </div>
    <div class="vote-minus-post vote-cmt">
        <p class="vote-note">Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.</p>
        <textarea class="vote-mess"></textarea>
        <input class="vote-send" tyle="button" value="Gửi" />
    </div>
    <input class="vote-tip" type="hidden" value="<!-- BEGIN switch_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_no_bar -->" />
    <!-- END switch_vote_active -->
  </div>
                      {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </div>
                    <div style="clear:both;"></div>
                </div>
              </div>
          </div>
          <!-- END displayed -->
        <!-- END postrow -->
    </div>

    <div class="main-foot clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>  
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
        <p class="options">
          <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

          <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
          <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          {S_TOPIC_ADMIN}
          <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
    </div>

    <a name="bottomtitle"></a>

                                           
                                      <script type="text/javascript">     
                                            $(function(){var premium_copyright='LGforum Script from AvacWeb Premium Section. Copyright (C) AvacWeb 2012. All Rights Reserved. Absolutely no distribution allowed. Use restricted to premium members only.';$('.i_icon_delete',document.getElementById('main')).click(function(e){e.preventDefault();var data=this.parentNode.href+'&confirm=1';data=data.split('?')[1];var id=data.substring(data.indexOf('p=')+2,data.indexOf('&tid'));if(confirm('Are you sure you want to delete this post?'))$.post('/post',data,function(){$('#p'+id).fadeOut()})})});
                                            </script>
                                           
                                           
                                           
    <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>

  </div>

  <div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
    </p>
  </div>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
  <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
        <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
    </div>
  </div>
  <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
        <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
    </div>
    <div class="main-content clearfix">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
    </div>
  </div>
  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
    </div>
    <table class="main-content frm">
        <tr>
          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
          <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
          </td>
          <!-- END switch_forum_rule_image -->
          <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-content">
        <div id="stats">
          <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
    </div>
  </div>

                                                                   
   <script type="text/javascript">$(function(){('Copyright © AvacWeb. All Rights Reserved. Use and  modification of this script is not allowed without this entire copyright notice in the original, copied, or modified script. No distribution without consent.');var posts = $('.username', document.getElementById('main-content'));for(var i = 0, p; (p = posts[i++]); ) {var userlink = p.getElementsByTagName('a')[0], name = userlink.innerHTML.replace(/<[^>]+>/g, ''), uid = userlink.href.match(/[0-9]+$/)[0];$('.friendlink', p.parentNode.parentNode).html('<a href="/profile?friend=' + name + '&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">Add as Friend</a>');$('.walllink', p.parentNode.parentNode).html('<a href="/u' + uid + 'wall">' + name + '\'s Wall</a>');}});$(function() {$('.user-basic-info').click(function(e) {e.preventDefault();$('.pop_out_user').Bài viết không bị Ẩn();$(this).parent().children('.pop_out_user').fadeToggle();});$('.pop_out_user img').click(function(e) {e.preventDefault();});$('.pop_out_user').click(function() {$(this).Bài viết không bị Ẩn();});});</script><script type="text/javascript">$(".showST").each(function () {var a = $(this).find("a[href^='/u']").attr("href").slice(2);var b = $(this).find("p > span:contains('Status')").next("strong").text();$(this).replaceWith('<span class="showST ' + a + '">' + b + '</span>');});$(".fmviTT:contains('Status')").remove();</script>
                                                   
                     
                           
                           
                           
  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
                                    <script type="text/javascript">
          $(".poster-info .label:contains('Status')").parent().addClass("status");
          $(".poster-link a").attr("href", function () {
            return this.href.replace("[POSTER_NAME]", encodeURI($(this).closest(".poster-info").find(".poster-name strong").text()));
          });
          </script>
                 
                                                            <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(".vote-Zzbaivong").each(function () {
        var b = $(this);
        if (b.is(":empty")) b.html('<a class="vote-plus" href="">Th\u00edch</a><span class="vote-time plus-time">0</span><a class="vote-minus" href="">B\u00e1o x\u1ea5u</a><span class="vote-time minus-time">0</span>');
        else {
          var a = b.find(".vote-tip").val(),
              c;
          /Message\sreputation\s:/.test(a) ? (c = a.split(/\W/), a = Math.round(c[4] / 100 * c[7]), c = c[7] - a) : a = c = 0;
          b.find(".plus-time").text(a);
          b.find(".minus-time").text(c)
        }
    });
    $(document).click(function (b) {
        $(".vote-cmt").fadeOut()
    });
    $(".vote-Zzbaivong").click(function (b) {
        b.stopPropagation()
    });
    $(".vote-plus, .vote-minus").one("click", function (b) {
        b.preventDefault();
        var a = $(this);
        b = a.attr("href");
        /us\&p_vote\=/.test(this.href) && (a.parent().children(".vote-plus, .vote-minus").attr("href", "javascript:;"), a.next(".vote-time").text(function () {
          return parseInt($(this).text()) + 1
        }), a.parent().find(".vote-plus").css("background-image", "url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/preloa10.gif)"), $.get(b, function () {
          a.parent().children(".vote-plus").removeAttr("style")
        }), a.siblings("." + a.attr("class") +
          "-post").fadeIn().children(".vote-mess").focus())
    });
    $(".vote-send").one("click", function () {
        var b = $(this),
          a = b.closest(".post"),
          c = a.find("a[href^='/report']").attr("href"),
          d = b.parent().children(".vote-mess").val(),
          f = b.parent().children(".vote-note");
        f.text("\u0110ang x\u1eed l\u00fd...");
        if ("vote-plus-post vote-cmt" == b.parent().attr("class")) {
          var e = "http://" + location.host + location.pathname + "#" + c.replace(/.*p=(\d+).*/, "$1"),
              c = $.trim(a.find(".user a[href^='/u']:first").text()),
              a = a.find(".user a[href^='/u']:not(:has(img)):first").attr("href").replace(/.*\/u(\d+).*/, "$1"),
              e = "M\u00ecnh th\u00edch b\u00e0i vi\u1ebft c\u1ee7a b\u1ea1n t\u1ea1i [url=" +
                e + "]" + document.title + "[/url]";
          d.replace(/\s/g, "").length && (e = e + "[quote]" + d + "[/quote]");
          $.post("/privmsg", {
              subject: "B\u00e0i vi\u1ebft hay",
              message: e,
              username: c,
              u: a,
              mode: "post_profile",
              folder: "profile",
              post: "Send"
          }, function () {
              f.text("Tin nh\u1eafn \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi");
              b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
          })
        } else 3 >= d.replace(/\s/g, "").length && (d = "B\u00e0i vi\u1ebft vi ph\u1ea1m n\u1ed9i quy di\u1ec5n \u0111\u00e0n."), $.post(c, {
          message: d,
          post: "Save"
        }, function () {
          f.text("B\u00e1o c\u00e1o \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi");
          b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
        })
    });
    $(".vote-Zzbaivong > a[href='']").attr("href", "javascript:;");
    //]]>
  </script>
                                 
                                    

  #1 - Posted on 10/2/2014, 18:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ashik4u
  avatar

  ashik4u

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 53
  Points : 65
  Birthday : 26/06/1993
  Thanks : 8
  Đến từ : Dhaka, Bangladesh

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.bdtipsntricks.com

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 10/2/2014, 19:27

  Member
  let me see this

  #2 - Posted on 10/2/2014, 19:27
  Xem lý lịch thành viên http://www.bdtipsntricks.com
  avatar

  eby
  avatar

  eby

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 195
  Points : 206
  Thanks : 17

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 10/2/2014, 21:08

  Member
  thnx broo

  Likeeeee 1234

  #3 - Posted on 10/2/2014, 21:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huykingo_no5
  avatar

  huykingo_no5

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 170
  Points : 171
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 11/2/2014, 13:51

  Member
  .......................

  #4 - Posted on 11/2/2014, 13:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Edo thời a-còng
  avatar

  Edo thời a-còng

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 33
  Points : 37
  Birthday : 03/02/1999
  Thanks : 4
  Đến từ : CEF

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 11/2/2014, 17:00

  Member
  kljpoj[jk]ợ

  #5 - Posted on 11/2/2014, 17:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tanvking
  avatar

  tanvking

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 83
  Points : 92
  Birthday : 16/08/1995
  Thanks : 3
  Đến từ : dshsdhdsh

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 11/2/2014, 17:14

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmm

  #6 - Posted on 11/2/2014, 17:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bablack
  avatar

  bablack

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 346
  Points : 382
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 13/2/2014, 15:26

  Member
  sssssssssssssss

  #7 - Posted on 13/2/2014, 15:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  VnGame
  avatar

  VnGame

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 63
  Points : 64
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 13/2/2014, 19:38

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #8 - Posted on 13/2/2014, 19:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kenvin
  avatar

  kenvin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 61
  Points : 110
  Birthday : 18/12/1991
  Thanks : 37
  Đến từ : jajajaja

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 21/2/2014, 20:55

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #9 - Posted on 21/2/2014, 20:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  baotranno123
  avatar

  baotranno123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 368
  Points : 428
  Thanks : 28

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 22/2/2014, 10:00

  Member
  hay qua thanks

  #10 - Posted on 22/2/2014, 10:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nkoxdl
  avatar

  nkoxdl

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 195
  Points : 245
  Birthday : 28/02/1996
  Thanks : 10
  Đến từ : Đà Lạt

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.7forum.net/

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 26/2/2014, 11:53

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #11 - Posted on 26/2/2014, 11:53
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.7forum.net/
  avatar

  erro241095
  avatar

  erro241095

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 39
  Points : 41
  Birthday : 01/03/1995
  Thanks : 0
  Đến từ : vietnam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 27/6/2014, 02:06

  Member
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  #12 - Posted on 27/6/2014, 02:06
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tigertimban
  avatar

  tigertimban

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 24
  Points : 22
  Birthday : 04/04/1995
  Thanks : 0
  Đến từ : vietnam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 28/6/2014, 01:34

  Member
  like asfdasf

  #13 - Posted on 28/6/2014, 01:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sweetboy785
  avatar

  sweetboy785

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 269
  Points : 280
  Birthday : 03/06/1996
  Thanks : 3
  Đến từ : Bình Phước

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://a8-family.ace.st

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 2/8/2014, 11:16

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #14 - Posted on 2/8/2014, 11:16
  Xem lý lịch thành viên http://a8-family.ace.st
  avatar

  anhvan167
  avatar

  anhvan167

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 58
  Birthday : 17/06/1987
  Thanks : 3
  Đến từ : hn

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 17/4/2015, 14:25

  Member
  2222222222

  #15 - Posted on 17/4/2015, 14:25
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hamesashek
  avatar

  hamesashek

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 17
  Points : 11
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 13/7/2016, 23:05

  Member
  2222222222

  #16 - Posted on 13/7/2016, 23:05
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  chiecla1989
  avatar

  chiecla1989

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 19
  Points : 19
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 15/10/2016, 00:42

  Member
  1

  #17 - Posted on 15/10/2016, 00:42
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:

  #18 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90