Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Cần nhờ người rip index

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  CôngTuấn
  avatar

  CôngTuấn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 198
  Points : 253
  Birthday : 29/08/1996
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 17/12/2013, 23:46

  Member
  Hiện giờ mình đang cần cái index của http://sa-mp.vn/ để làm forum game nên ai rip đc thì cho mình xin cảm ơn ạ

  #1 - Posted on 17/12/2013, 23:46
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/
  avatar

  Admin
  avatar

  Admin

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 162
  Points : 909
  Birthday : 12/07/1995
  Thanks : 203
  Đến từ : ffffffffffffffffffff

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 18/12/2013, 00:03

  Administrator
  Code:
  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
                      <div class="ipsBox">
        <div class="main-content"><br>


           <table cellspacing="0" class="ipb_table">
              
              <tbody class="statused">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
                 <tr>
                    <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                       <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                       </span>
                       <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                       <br />
                       {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                       <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                       <br />
                       {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                       <!-- END switch_moderators_links -->
                       {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                       <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                    </td>
                                            <td class="col_c_stats ipsType_small">

                                              <b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b> topics<br>
                                              <b>{catrow.forumrow.POSTS}</b> replies</td>
                    <td class="tcr">
                       <span>
                       <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
                       {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                       </span>
                    </td>
                 </tr>
     <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
              </tbody>
                      </table></div>
        </div>
     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
     </ul>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
     <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
     </p>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->
                       
                        <style>.ipsBox {
  padding: 9px;
    background: #ebe6e1;
  border: 1px solid #dcd7d3;
  }

  table.ipb_table td {
  padding: 10px;
  border-bottom: 1px solid #eee8e3;
  }
  .col_c_stats {
  width: 35%;
  text-align: right;
  }


  .main .main-foot, .main .main-head {
    background: #68645f url(http://diendan.sa-mp.vn/public/style_images/memory/maintitle.png);
  color: #fff;
  padding: 9px 10px 11px;
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  box-shadow: inset 0 1px 0 #8f8881;
  -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #8f8881;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #8f8881;
  border: 1px solid #5e5955;
  text-shadow: 0 -1px 0 #54514d;
    margin-bottom: 5px;}

  .ipsBox :hover {
  background: #f7f3ee;
                          }</style>

  đó bạn

  #2 - Posted on 18/12/2013, 00:03
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Admin
  avatar

  Admin

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 162
  Points : 909
  Birthday : 12/07/1995
  Thanks : 203
  Đến từ : ffffffffffffffffffff

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 18/12/2013, 00:19

  Administrator
  tưởng index_box
  T_T

  này bạn
  Code:


  <html>
     <head>
        <title>GTA ONLINE | SA-MP.VN</title>
        
        <link rel="stylesheet" href="http://sa-mp.vn/application/css/default.css" type="text/css" />
        <link rel="stylesheet" href="http://sa-mp.vn/application/themes/sampvn/css/cms.css" type="text/css" />
        <link rel="stylesheet" href="http://sa-mp.vn/application/themes/sampvn/css/main.css" type="text/css" />
        <link rel="stylesheet" href="http://sa-mp.vn/application/modules/news/css/news.css" type="text/css" />      
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
        <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Tahoma:400,600,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
        <meta name="description" content="test" />
        <meta name="keywords" content="test,test" />
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
        
         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
        <meta name="keywords" content="rick, rick.vocam, gta, gta online, samp, mta online, gta san online, gta vip, gta vietnam, sa-mp, game hay, game, game giai tri, giai tri, huyen thoai, ban sung, vn-zoom, fpt, gate, zing, google" />
        <!-- Load scripts -->
        <script src="application/js/html5shiv.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="application/js/jquery.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="application/js/jquery-1.6.4.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">var isIE = false;</script>
        <!--[if IE]><script type="text/javascript">isIE = true;</script><![endif]-->
        <script type="text/javascript" src="application/js/router.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="application/js/require.js"></script>
        <script language="javascript" src="ckeditor/ckeditor.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript" src="application/js/action.js"></script>

        <script type="text/javascript">

           if(!window.console)
           {
              var console = {
              
                 log: function()
                 {
                    // Prevent stupid browsers from doing stupid things
                    // *cough* Internet Explorer *cough*
                 }
              };
           }

           function getCookie(c_name)
           {
              var i, x, y, ARRcookies = document.cookie.split(";");

              for(i = 0; i < ARRcookies.length;i++)
              {
                 x = ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
                 y = ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
                 x = x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
                 
                 if(x == c_name)
                 {
                    return unescape(y);
                 }
              }
           }

           function setCookie(c_name,value,exdays)
           {
              var exdate = new Date();
              exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
              var c_value = escape(value) + ((exdays == null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
              document.cookie = c_name + "=" + c_value;
           }

           var Config = {
              URL: "https://www.sa-mp.vn/",         
              image_path: "https://sa-mp.vn/application/themes/sampvn/images/",
              CSRF: getCookie('csrf_cookie_name'),
              language: "english",

              UseFusionTooltip: 1,

              Slider: {
                 interval: 5000,
                 effect: "slide",
                 id: "slider_bg"
              },
              
              voteReminder: 0,

              Theme: {
                 next: "",
                 previous: ""
              }
           };

           var scripts = [
              
              "application/js/fusioneditor.js",
              "application/js/flux.min.js",
              "application/js/jquery.placeholder.min.js",
              "application/js/jquery.sort.js",
              "application/js/jquery.transit.min.js",
              "application/js/language.js",
                    ];

           if(typeof JSON == "undefined")
           {
              scripts.push("application/js/json2.js");
           }

        
        </script>
        <script type="text/javascript">
  document.write('<style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" src="http://3.bp.blogspot.com/-FIi2lhedZlM/UqUh7DiIQBI/AAAAAAAABw0/zGmBkOAzb6g/s1600/vbbstyle.net---top-left.png"/><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" src="http://3.bp.blogspot.com/-e1ht8cs_3Pc/UqUiMUGdW3I/AAAAAAAABw8/qyiyeOVv0cM/s1600/vbbstyle.net---top-right.png"/><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:-50px;left:0;width:100%;height:104px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-QMaoKtD-U74/UqUiYNtnz0I/AAAAAAAABxE/3BVD-f1E1uE/s1600/vbbstyle.net---footer.png) repeat-x bottom left;"></div><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:20px;left:20px" src="http://1.bp.blogspot.com/-Ss5kPDUVIbM/UqUikRK8PqI/AAAAAAAABxM/6fBmSCbU5lI/s1600/vbbstyle.net---bottom-left.png"/>');
  var no=100;var hidesnowtime=0;var snowdistance='pageheight';var ie4up=(document.all)?1:0;var ns6up=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;function iecompattest(){return(document.compatMode&&document.compatMode!='BackCompat')?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp;var am,stx,sty;var i,doc_width=800,doc_height=600;if(ns6up){doc_width=self.innerWidth;doc_height=self.innerHeight}else if(ie4up){doc_width=iecompattest().clientWidth;doc_height=iecompattest().clientHeight}dx=new Array();xp=new Array();yp=new Array();am=new Array();stx=new Array();sty=new Array();for(i=0;i<no;++i){dx[i]=0;xp[i]=Math.random()*(doc_width-50);yp[i]=Math.random()*doc_height;am[i]=Math.random()*20;stx[i]=0.02+Math.random()/10; sty[i]=0.7+Math.random();if(ie4up||ns6up){document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"><span style="font-size:18px;color:#fff">*</span><\/div>')}}function snowIE_NS6(){doc_width=ns6up?window.innerWidth-10:iecompattest().clientWidth-10;doc_height=(window.innerHeight&&snowdistance=='windowheight')?window.innerHeight:(ie4up&&snowdistance=='windowheight')?iecompattest().clientHeight:(ie4up&&!window.opera&&snowdistance=='pageheight')?iecompattest().scrollHeight:iecompattest().offsetHeight;for(i=0;i<no;++i){yp[i]+=sty[i];if(yp[i]>doc_height-50){xp[i]=Math.random()*(doc_width-am[i]-30);yp[i]=0;stx[i]=0.02+Math.random()/10;sty[i]=0.7+Math.random()}dx[i]+=stx[i];document.getElementById('dot'+i).style.top=yp[i]+'px';document.getElementById('dot'+i).style.left=xp[i]+am[i]*Math.sin(dx[i])+'px'}snowtimer=setTimeout('snowIE_NS6()',10)}function hidesnow(){if(window.snowtimer){clearTimeout(snowtimer)}for(i=0;i<no;i++)document.getElementById('dot'+i).style.visibility='hidden'}if(ie4up||ns6up){snowIE_NS6();if(hidesnowtime>0)setTimeout('hidesnow()',hidesnowtime*1000)}
  </script>
        
     <script type='text/javascript'>    
        function verify(qs)
        {
        var agree=confirm("Đăng ký trong game bạn nhé !");
        if (agree)
        location.href=qs ;

        }

     </script>
           </head>

     <body style="overflow: auto;" onload="khoidong();">
     
        
        
        <!--[if lte IE 8]>
           <style type="text/css">
              body {
                 background-image:url(images/bg.jpg);
                 background-position:top center;
              }
           </style>
        <![endif]-->
        <div id="bar"><center><p class="ex1"><i><font color="red">THÔNG BÁO : </font> <font color="white">Chơi game điều độ giữ gìn sức khỏe bạn nhé !</i></font></p></center></div>
           
        <section id="wrapper">
           <div id="popup_bg"></div>

  <!-- confirm box -->
  <div id="confirm" class="popup">
     <h1 class="popup_question" id="confirm_question"></h1>

     <div class="popup_links">
        <a href="javascript:void(0)" class="popup_button" id="confirm_button"></a>
        <a href="javascript:void(0)" class="popup_hide" id="confirm_hide" onClick="UI.hidePopup()">
           Cancel
        </a>
        <div style="clear:both;"></div>
     </div>
  </div>

  <!-- alert box -->
  <div id="alert" class="popup">
     <h1 class="popup_message" id="alert_message"></h1>

     <div class="popup_links">
        <a href="javascript:void(0)" class="popup_button" id="alert_button">Okay</a>
        <div style="clear:both;"></div>
     </div>
  </div>


             
              <div id="header">
                  <div class="top_container">
                 
                     
               
                 
                      <div class="top_menu">
                          <ul id="top_menu">
                                                              <li><a href="index.php" direct="0">TRANG CHỦ</a></li>
                                                              <li><a href="#TyPhu">TOP TỶ PHÚ</a></li>
                                                              <li><a href="http://diendan.sa-mp.vn" direct="1">DIỄN ĐÀN</a></li>
                                                              <li><a href="http://diendan.sa-mp.vn/index.php?/forum/212-b%C3%A1o-l%E1%BB%97i-serverc%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-gamet%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n/" direct="1">BÁO LỖI</a></li>
                                                              <li><a href="#Download" direct="0">TẢI VỀ</a></li>
                     
                                                              <li><a href="http://facebook.com/sampvn" direct="0">FACEBOOK</a></li>
                                                      </ul>
                      </div>
                  </div>
                 
                 
                 
           
                 
                  <!--<div class="accp_register">
                                              <a href="./register" id="register_button"><h1>Register</h1></a>
                                      </div>-->
                 
                  <!--Dispersion-->
               </div>
             
              <div class="sword"></div>
             
              <div class="top_border"></div>
           <div id="main">
             
                 
              <aside id="left">
                 
                                             <a href="#" onclick="verify('http://diendan.sa-mp.vn/index.php?/topic/417-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%A9n-t%E1%BA%A3i-game-v%C3%A0-tham-gia-sa-mpvn/');" id="register_banner"><p>Tạo tài khoản</p></a>
                                 
                       
                                        <article class="sidebox">
                       <h1 class="top"><p>TÀI KHOẢN</p></h1>
                       <section class="body">
                                               <form method="post" accept-charset="utf-8">
                             <center id="sidebox_login">
                                <input type="text" name="username" id="username" value="" placeholder="Tài khoản">
                                <div class="error" id="username_error"></div>
                                <input type="password" name="password" id="password" value="" placeholder="Mật khẩu">
                                <div class="error" id="password_error"></div>
                                <div class="error" id="report_error"></div>
                                <input type="submit" name="submit" value="Đăng nhập" OnClick="return Login();" >
                             </center>
                          </form>
                                            </section>
                                        
                      <article>
                    <ul id="left_menu">
                                               <li><a href="#Download"><img src="application/themes/sampvn/images/bullet.png">TẢI VỀ</a><p></p></li>
                                               <li><a href="#HuongDan"><img src="application/themes/sampvn/images/bullet.png">HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT</a><p></p></li>
                                               <li><a href="#QuenMatKhau"><img src="application/themes/sampvn/images/bullet.png">QUÊN MẬT KHẨU ?</a><p></p></li>
                                               <li><a href="#OnlinePlayer"><img src="application/themes/sampvn/images/bullet.png">AI ĐANG ONLINE ?</a>p></p></li>
                                               <li><a href="#BanPlayer"><img src="application/themes/sampvn/images/bullet.png">BẢNG PHONG THẦN</a><p></p></li>
                                               
                                                   <li class="bot_shadow"></li>
                    </ul>
                 </article>
                    </article>
                                   <article class="sidebox">
                       <h1 class="top"><p>FACEBOOK</p></h1>
                       <section class="body">
                          <div id="fb-root"></div>
  <script>(function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=195574730552143";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
  <div class="fb-like-box" data-href="http://www.facebook.com/sampvn" data-width="268" data-colorscheme="dark" data-show-faces="true" data-stream="true" data-header="false"></div>
                       </section>
                    </article>
                                    
              </aside>

              <aside id="right">
           
              <div style="position: absolute; top: 430px; left: 460px; display: none;" id="loading">
        <iframe class="iframe" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
        <img style="z-index: 1; left: 0px; top: 0px; position: absolute; border-radius: 50%;" src="http://www.synergyaccountingsolutions.com/wp-content/themes/SynergyAccountingSolutions/images/loading.gif">
     </div>
                 <div id="content_ajax">
                       <section id="slider_bg" >
                    <div id="slider">
                             <div class="overlay"></div>
                                               <a href="index.html"><img src="application/themes/sampvn/images/slides/1.jpg" title=""/></a>
                                      
                                         </div>
                          <h1 id="news_title"><p>Bài viết mới</p></h1>
                 </section>
                    <article class="news_row">
         <div class="news_head">
           <a  class="top">Lời cám ơn </a>
          </div>
        <section class="body">
                    <div class="avatar">
  <img src="http://media.rockstargames.com/rockstargames/img/global/downloads/buddyiconsconavatars/gtaonline_art_side_256.jpg" alt="avatar" height="120" width="120">
  </div>
           <p>Cám ơn các bạn những ngày qua đã ủng hộ SA-MP.VN <br />
  Hiện tại SA-MP.VN đã đủ kinh phí để duy trì tiếp, trang donate ( <a href="http://sa-mp.vn/donate">http://sa-mp.vn/donate</a> ) Cũng sẽ được đóng lại vào 23:59 PM 29/11/2013 và tổng kết giải thưởng <br />
  Giải thưởng sẽ được công bố và trao tặng vào ngày 30/11/2013 ( Quá trình trao tặng là thủ công nên sẽ có thể mất từ 12h ~ 24h làm việc bạn sẽ nhận được mail của Rick ( [You must be registered and logged in to see this link.] ) )<br />
  1 lần nữa xin cám ơn các bạn</p>
           
           <div class="clear"></div>
             
              <div class="post_info">
                  <p>Gửi bởi <a href="#" data-tip="Xem thông tin">Rick_Z</a> vào lúc 29/11/2013</p>
                  <span>
  <!--a href='javascript:void(0)' onClick='Ajax.showComments(57)' class="comments_button" id='comments_button_57'>
  Comments (12)
  </a-->
  </span>
                  <div class="clear"></div>
               </div>

           <div class="comments" id='comments_51'></div>
        </section>
     </article>
     <article class="news_row">
         <div class="news_head">
           <a  class="top">Thông báo quan trọng </a>
          </div>
        <section class="body">
                    <div class="avatar">
  <img src="http://media.rockstargames.com/rockstargames/img/global/downloads/buddyiconsconavatars/gtaonline_art_side_256.jpg" alt="avatar" height="120" width="120">
  </div>
           <p>Hiện tại server cần 1 số tiền để có thể tiếp tục duy trì đến năm sau, vì thế nên SA-MP.VN TEAM muốn các bạn thể hiện tình yêu và sự gắn bó với sa-mp.vn bằng cách : <br />
  - Nhịn ăn sáng trong vòng 6 ngày ( từ 23/11 ~ 29/11 ) dành ra 10.000 VNĐ mỗi ngày nạp vào sa-mp.vn <br />

  Bạn vừa có SCoin vừa góp phần giúp sa-mp.vn tiếp tục duy trì <br />
  Hãy kêu gọi bạn bè, những người chơi sa-mp.vn, hãy chung tay để xây dựng cộng đồng SAMP mạnh nhất việt nam nhé :)</p>
             
             
           <div class="clear"></div>
             
              <div class="post_info">
                  <p>Gửi bởi <a href="#" data-tip="Xem thông tin">Rick_Z</a> vào lúc 23/11/2013</p>
                  <span>
  <!--a href='javascript:void(0)' onClick='Ajax.showComments(57)' class="comments_button" id='comments_button_57'>
  Comments (12)
  </a-->
  </span>
                  <div class="clear"></div>
               </div>

           <div class="comments" id='comments_51'></div>
        </section>
     </article>
     <article class="news_row">
         <div class="news_head">
           <a  class="top">Thông báo nhanh </a>
          </div>
        <section class="body">
                    <div class="avatar">
  <img src="http://media.rockstargames.com/rockstargames/img/global/downloads/buddyiconsconavatars/gtaonline_art_side_256.jpg" alt="avatar" height="120" width="120">
  </div>
           <p>Chào mừng các bạn đến với SA-MP.VN  <br /> Trang chủ : <a href="http://sa-mp.vn">http://sa-mp.vn</a> <br /> Diễn đàn : <a href="http://diendan.sa-mp.vn">http://diendan.sa-mp.vn</a><br /> Facebook : <a href="http://facebook.com/sampvn">http://facebook.com/sampvn</a> <br /> Mọi thắc mắc vui lòng sử dụng khung hỗ trợ bên trái phía dưới hoặc truy cập diễn đàn để gửi bài</p>
             
           <div class="clear"></div>
             
              <div class="post_info">
                  <p>Gửi bởi <a href="#" data-tip="Xem thông tin">Rick_Z</a> vào lúc 03/09/2013</p>
                  <span>
  <!--a href='javascript:void(0)' onClick='Ajax.showComments(57)' class="comments_button" id='comments_button_57'>
  Comments (12)
  </a-->
  </span>
                  <div class="clear"></div>
               </div>

           <div class="comments" id='comments_51'></div>
        </section>
     </article>


     

  <div id="news_pagination"> <a href="#">Bài cũ hơn →</a> </div></div>                  
              </aside>

              <div class="clear"></div>
           </div>
           <footer>
           <br>
     
                 <h4><center>Grand Theft Auto Online ®️ ( SAN ANDREAS )<br />Copyright ©️ SA-MP TEAM <br /> Code and Design ®️ rick.vocam </center> </h4>
             
           </footer>
        </section>

  <div class="supportbtn">
      <div class="textsupport">Hỗ trợ</div>
  </div>
  <div class="support_content">
      <div class="sp_main">
          <div class="sp_tit">Danh sách hỗ trợ SA-MP.VN</div>
          <div class="sp_close">x</div>
          <div class="sp_m">
                <div class="sp_l"><a href="ymsgr:sendIM?methamphetamine.esctasy&m=Hỗ trợ Game. Vui lòng ghi luôn nội dung, không BUZZ!!!, không dùng những lời lẽ thô tuc. Xin Cảm Ơn!"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=methamphetamine.esctasy&m=g&t=2" border="0" /><div class="sp_text">Admin Alfred</div></a></div>
              <div class="sp_l"><a href="ymsgr:sendIM?rick.vocam&m=Hỗ trợ máy chủ, lỗi trò chơi, website. Vui lòng ghi luôn nội dung, không BUZZ!!!, không dùng những lời lẽ thô tuc. Xin Cảm Ơn!"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=rick.vocam&m=g&t=2" border="0" /><div class="sp_text">Admin Rick (Hỗ trợ máy chủ)</div></a></div>
                <div class="sp_l"><a href="ymsgr:sendIM?jesdynguyen&m=Hỗ trợ Game. Vui lòng ghi luôn nội dung, không BUZZ!!!, không dùng những lời lẽ thô tuc. Xin Cảm Ơn!"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=jesdynguyen&m=g&t=2" border="0" /><div class="sp_text">Admin Jesdy </div></a></div>
                <div class="sp_l"><a href="ymsgr:sendIM?trungrb&m=Hỗ trợ Game. Vui lòng ghi luôn nội dung, không BUZZ!!!, không dùng những lời lẽ thô tuc. Xin Cảm Ơn!"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=trungrb&m=g&t=2" border="0" /><div class="sp_text">Admin Fino </div></a></div>
                <div class="sp_l"><a href="ymsgr:sendIM?nhattrang_nhattrang&m=Hỗ trợ Game. Vui lòng ghi luôn nội dung, không BUZZ!!!, không dùng những lời lẽ thô tuc. Xin Cảm Ơn!"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=nhattrang_nhattrang&m=g&t=2" border="0" /><div class="sp_text">Admin Tom </div></a></div>
                <div class="sp_l"><a href="ymsgr:sendIM?casinoroyal_tn9x&m=Hỗ trợ Game. Vui lòng ghi luôn nội dung, không BUZZ!!!, không dùng những lời lẽ thô tuc. Xin Cảm Ơn!"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=casinoroyal_tn9x&m=g&t=2" border="0" /><div class="sp_text">Admin Vodka </div></a></div><div class="sp_l"><a href="ymsgr:sendIM?yent_smile&m=Hỗ trợ Game. Vui lòng ghi luôn nội dung, không BUZZ!!!, không dùng những lời lẽ thô tuc. Xin Cảm Ơn!"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=yent_smile&m=g&t=2" border="0" /><div class="sp_text">Admin Trang </div></a></div>
             
          </div>
      </div>
  </div>
        <script type="text/javascript">
  var ClickMoved = true;
  var docscwidth = $(document).width();
  var scwidth = docscwidth-134;
  $("#ButtonLink_Moved").click(function(){
      if(ClickMoved){
          $(".UserContainerFixed").css({right : scwidth+'px'});
          $(".ButtonLink").css({float: 'left'});
          $("#ButtonLink_Moved").attr("title","Di chuyển sang phải");
      }
      else{
          $(".UserContainerFixed").css({right : '0px'});
          $(".ButtonLink").css({float: 'right'});
          $("#ButtonLink_Moved").attr("title","Di chuyển sang trái");
      }
      ClickMoved = !ClickMoved;
  });
  $(".supportbtn").click(function(){
      $(".supportbtn").css({'bottom':'-30px'});
      $(".support_content").css({'left':'0px'});
  });
  $(".sp_close").click(function(){
      $(".supportbtn").css({'bottom':'0px'});
      $(".support_content").css({'left':'-610px'});
  });
  </script>
     </body>
           
           


  </html>

  #3 - Posted on 18/12/2013, 00:19
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  CôngTuấn
  avatar

  CôngTuấn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 198
  Points : 253
  Birthday : 29/08/1996
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 18/12/2013, 00:28

  Member
  Ok rồi cảm ơn anh nha

  #4 - Posted on 18/12/2013, 00:28
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:

  #5 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90