Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Code] Last vn-zoom.com

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Êu Ngáo VL
  avatar

  Êu Ngáo VL

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1725
  Points : 7059
  Birthday : 08/11/2000
  Thanks : 3826

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 11/8/2013, 15:15

  Administrator
  Demo  Code
  [Bài viết không bị Ẩn]mod_recent_topics
  Code:
  <!-- BEGIN scrolling_row -->
     <td width="40%">
            <table width="100%">
              <tr>
                <td>
     <div style="background-color:#ccc;padding:5px 5px;width:100%">{L_RECENT_TOPICS}</div>
     <div style="height:auto" id="recent">
        <!-- BEGIN recent_topic_row -->
        <li><a style="float:left;padding-left:10px;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:60%;" href="{scrolling_row.recent_topic_row.U_TITLE}" title="{scrolling_row.recent_topic_row.L_TITLE}">{scrolling_row.recent_topic_row.L_TOPIC_TITLE}</a>
        <!-- BEGIN switch_poster -->
            <a style="float:right;" href="{scrolling_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{scrolling_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a><br />
        <!-- END switch_poster -->
            </li>
        <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
        <!--{scrolling_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}<br /><br />-->
        <!-- END switch_poster_guest -->

        <!-- END recent_topic_row -->
     </div>
                </td>
              </tr>
            </table>
      </td>
  <!-- END scrolling_row -->
  <style>
    #recent li
    {
       list-style:none;
    }
  </style>
  Cho vào đầu index_body
  Code:
  <script type="text/javascript">
  function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc)
  {
  $(function () {
  $.ajax({url: "/feed/?f="+n,  
  success: function (ta)
  {
   for(var i=2;i<10;i++)
    $('<div class="last">
    <li>
  <a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:60%;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a><a style="float:right"> '+$(ta).find("creator:eq("+(i-2)+")").text()+'</a>
  </div>
  </li>
  <br/>
  ').appendTo(idchuyenmuc);
  }
  })
  })
  }
  </script>

  <div class="main">
    <div id="main-content">
     <div class="main-head">
  <div class="page-title">
  <center>Thống kê bài viết</center>
  </div>
  </div>
  <div class="main-content">
        <table width="100%">
          <tr>
     <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
     {giefmod_index1.MODVAR}
     <!-- END giefmod_index1 -->
          <td width="30%">
        <table width="100%">
           <tr>
              <td>
  <div style="background-color:#ccc;padding:5px 0px;"><center>Code</center></div>
          <div id="code"><script>chuyenmuclast("1","#code");</script>
          </div>
  </td>
  </tr>
  </table>
            </td>
            <td width="30%">
  <table width="100%">
     <tr>
  <td>
  <div style="background-color:#ccc;padding:5px 0px;"><center>Thac Mac</center></div>
          <div id="thacmac"><script>chuyenmuclast("2","#thacmac");</script></div>
  </td>
  </tr>
  </table>
            </td>
              </tr>
              </table>
  </div>
                </div>
                </div>
  <style>
  .last li
  {
     list-style:none;
     padding-left:10px;
     display:block;
  }
  </style>
  ACP-->Modules-->Portal & Widgets-->Forum widgets management


  Click vào bánh xe màu vàng trong recent_topic 


   Nguồn : Codeforumotion

  #1 - Posted on 11/8/2013, 15:15
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/
  avatar

  famjly159
  avatar

  famjly159

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 109
  Points : 137
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 11/8/2013, 18:33

  Member
  xe,,,,,,,,,,,,

  #2 - Posted on 11/8/2013, 18:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 11/8/2013, 18:47

  S.mod
  không hướng dẫn thay thông số gì à em ?

  #3 - Posted on 11/8/2013, 18:47

  __________________________________________________________________________________________
  FORUM GAME:  NGOINHAGAME.COM
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info
  avatar

  hoanglong
  avatar

  hoanglong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 29
  Points : 34
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 11/8/2013, 19:00

  Member
  ?

  #4 - Posted on 11/8/2013, 19:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  skin5fm
  avatar

  skin5fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 254
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 17/9/2013, 22:28

  Member
  cười nhăn răng:D:D

  #5 - Posted on 17/9/2013, 22:28
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  pnct2100
  avatar

  pnct2100

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 48
  Points : 51
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 22/9/2013, 18:29

  Member
  xem

  #6 - Posted on 22/9/2013, 18:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tmtt2012
  avatar

  tmtt2012

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 149
  Points : 150
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 23/9/2013, 14:42

  Member
  dfgdfgfgsdgsdgsdgsdgsgsdg

  #7 - Posted on 23/9/2013, 14:42
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  BlueSky
  avatar

  BlueSky

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 82
  Points : 82
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 16/10/2013, 12:14

  Member
  Xem

  #8 - Posted on 16/10/2013, 12:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Diệm Ma Hoàng
  avatar

  Diệm Ma Hoàng

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 120
  Points : 129
  Birthday : 25/09/1999
  Thanks : 7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 16/10/2013, 14:21

  Member
  Yô lô

  #9 - Posted on 16/10/2013, 14:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 24/10/2013, 19:51

  Moderagerator
  xem

  #10 - Posted on 24/10/2013, 19:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  khangpl0123
  avatar

  khangpl0123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 39
  Points : 43
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 13/12/2013, 17:51

  Member
  cho anh xem không anh chém

  #11 - Posted on 13/12/2013, 17:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  KủnKK
  avatar

  KủnKK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 84
  Points : 123
  Thanks : 23
  Đến từ : RiRo.Ace.St

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 13/1/2014, 21:19

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #12 - Posted on 13/1/2014, 21:19
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Kênh Game 8
  avatar

  Kênh Game 8

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 360
  Thanks : 47

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 24/3/2014, 15:09

  Member
  asdsdsadsss

  #13 - Posted on 24/3/2014, 15:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Stanwoby
  avatar

  Stanwoby

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 482
  Points : 540
  Thanks : 46
  Đến từ : Không Nói Đâu =))

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 24/3/2014, 22:32

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #14 - Posted on 24/3/2014, 22:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kukha1997tg
  avatar

  kukha1997tg

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 47
  Points : 45
  Birthday : 01/01/1990
  Thanks : 0
  Đến từ : asd

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 10/3/2015, 14:01

  Member
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  #15 - Posted on 10/3/2015, 14:01
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:

  #16 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90