Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Lasttopic dạng Tab - By Cntt-k3 Ver 3 . Full thông tin bài viết

Trang 4 trong tổng số 10 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 6/5/2013, 08:35

  Administrator
  First topic message reminder :

  Demo online
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Demo anh


  Note :
  Vẫn giống các ver 1 và 2 về giao diện ,
  ở đây Lasttopic ver 3 này mình đã gộp cả các chức năng của các Lasttopic trước vào làm 1
  Để làm 1 thống kê max ping hiện giờ
  Ở ver này mình thêm code tootlip hiển thị thông tin bài viết full , thông qua tut đọc feed của bác Vọng  Cách làm :

  [hide]
  Bước 1 : Vào Css thêm đoạn này vào

  Code:

  .tabs { margin: 0; padding: 0;}
  .tabs {
  padding-bottom: 26px;
  margin-bottom: 15px;
  background: #EFEFEF;
  border-top: 1px solid #FFF;
  border-bottom: 1px solid #CAD9EA;
  }
  .nTright {
  float: right;
    height:10px;
  }
  .avatartv1 img {
  height: 15px;
  width: 15px;
  }
  .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
  .tabs li.current {
  background: #f7f7f7;
  height: 27px;
  font-weight: bold;
  }
  .mainbox { background: #F7f7f7; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
  .mainbox table { width: 100%; }
  #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
  {
    z-index: 999;
    left: -300px; top:0px;
    visibility: hidden;
    position: absolute;
  }.textbox, textarea, select {
  font: normal 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  color: #000000;
  background: rgb(255, 255, 255) none;
  border: 1px solid #6B91AB;
  padding: 4px;
  outline: 0;
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  }
  #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
  #tooltip{background-color:#FFF;border:1px solid #DDD;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:2px 2px 3px #746E6E;color:#131313;max-width:450px;position:absolute;z-index:999;padding:15px 20px}

  #tooltip .header {display:none}
  .avatartv1 img {
  height: 15px;
  width: 15px;
  }

  Bước 2 : Các bạn vào : overall_header tìm đoạn code sau ở cuối

  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                      {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>

  Nếu có thì xóa luôn đi , và nếu ko có thì thôi ko phải làm gì nữa ^^


  Bước 3 : Vào Index_Body Thêm code sau lên đầu
  Code:

  <div id="page-body">
    <div class="boxtk9">

        <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                            <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
      <tbody>
                                  <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                        <div class="test">

   <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;background: #fff;" border="0" width="100%" align="center">


    
   
    <tbody>
    
   
   
   
   
   
     <tr>
      <td width="100%">
      <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
            <tr valign="top">
      <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="110%" align="center" >
    
     <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
      {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

      </td></tr></table></div>
      </div>
                                    </td>
          </tr><tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
      <!-- BEGIN html_validation -->
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </div>
                  </div>
             </td>
            </tr>
        </table>
      </body>
      </html>
      <!-- END html_validation -->


  Bước 4 : Vào memberlist_body thay toàn bộ code trong đó = code sau
  Code:
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{PAGE_TITLE}</strong>
     </p>
  </div>

  <div class="main frm">

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-head clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
     </div>

     <div class="main-content">
        <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
        <fieldset class="frm-set multi">
           <dl>
              <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
              <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
              <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_ORDER}</dt>
              <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
           </dl>

           <div class="frm-buttons">
              {S_HIDDEN_SID}
              <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
           </div>
        </fieldset>
        </form>

        <fieldset class="frm-set clearfix">
           <div class="frm-form">
              <table class="table" cellspacing="0">
                 <thead>
                    <tr>
                       <th class="tclmemberlist">{L_AVATAR} - {L_USERNAME}</th>
                       <!-- BEGIN switch_th_group -->
                       <th class="tc2">{L_GROUPS}</th>
                       <!-- END switch_th_group -->
                       <th class="tc3">{L_INTERESTS}</th>
                       <th class="tc2">{L_JOINED}</th>
                       <th class="tc2">{L_VISITED}</th>
                       <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                       <th class="tc3">{L_PM}</th>
                       <th class="tc3">{L_WEBSITE}</th>
                    </tr>
                 </thead>

                 <tbody>
                    <!-- BEGIN memberrow -->
                    <tr>
                       <td class="tcl avatar-mini">
                         <div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 116px;">
                           <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}"><span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span> {memberrow.USERNAME}
                    
                           
                            </a></font>
                         <span class="thamtopp" style="height: 20px;float: right;margin-right: -70px;" align="right">
                                                                                 {memberrow.JOINED}</span>
                         </div></td>
        
                           
                            <!-- BEGIN switch_td_group -->
                       <td class="tc2">{memberrow.GROUPS}</td>
                       <!-- END switch_td_group -->
                       <td class="tc3"> {memberrow.INTERESTS}</td>
                       <td class="tc2">{memberrow.JOINED}</td>
                       <td class="tc2">
                          <div class="truycapmoi" style="height: 20px;width: 156px;">
                           <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
                         <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">
                            <span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span>
                         {memberrow.USERNAME}  
                          
                         
                            </a>
                            

                          </font>

    
                         
                        </div>

   <td class="tc2">
                             <div class="truycapmoi12" style="height: 20px;width: 156px;">
                                 <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
                     <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">    
                      
                     


                                 
                      
                     
                     
                          <span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span>
                        {memberrow.USERNAME}  </a>
                                     <div class="" style="height: 20px;float: right;margin-right: -20px;" align="right">{memberrow.POSTS} bàiviết</div>
                          

                           
          <div class="sobai2" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"></div>
                                  
                                     
                         
                                 
                              </div>
                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                          <td class="tc2">
                         <div class="K3sobai2" style="height: 20px;width: 95px;margin-right: -220px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div>
                      
                      
                      </td>
                        
                       
                       
                       
                        
                           </td>
                      
                  
                   <td class="tc3">
                         <div class="K3sobai" style="height: 20px;width: 95px;margin-right: -220px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div>
                      
                      
                      </td>
                
                  
                 
                 
                 
                 
                      <td class="tc3">{memberrow.PM_IMG}</td>
                       <td class="tc4">{memberrow.WWW_IMG}</td>
                    </tr>
                    <!-- END memberrow -->
                    <!-- BEGIN switch_no_user -->
                    <tr>
                       <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                    </tr>
                    <!-- END switch_no_user -->
                 </tbody>
              </table>
           </div>
        </fieldset>
     </div>

     <div class="main-foot">
     </div>

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-foot clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

  </div>

  Bước 5 : Vào Templates >> Portal thay lần lượt toàn bộ các code sau
  mod_most_active_starters

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    
  <div id="poster1" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_TOPICS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </td></table>

  mod_most_active_topics
  Code:
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
    <!-- BEGIN TOPIC -->

  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  Trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table><script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>


  mod_most_viewed_topics

  Code:
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <!-- BEGIN TOPIC -->

  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  lượt xem</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table><script>$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>
    <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <A href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một tuần</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br/>
    <A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br/>
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>

    
    <tbody>
  <tr>
    <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7; none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr valign="top">
      <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24">
        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
        <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">

  <A href="http://www.cntt-k3.com/f100-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Codes</span></a><br/>
  <A href="http://www.cntt-k3.com/f101-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hỏi đáp</span></a><br/>
    <A href="http://www.cntt-k3.com/f26-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Kho skins</span></a><br/>
  <A href="/f2-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Yêu cầu skin</span></a><br/>
  <A href="/f33-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Box hình ảnh Forumotion</span></a><br/>
    </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
    
    <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>

    
   </table>
  </div>
      
      
      
    
    
  <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>

  <style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style>
  <script type="text/javascript">var persistclose = 0

   var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
  </tr>
                                              </thead>
                                                </table>
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      mod_recent_topics
  Code:

  <style>
    .starsTitle {
  color: #706969;
  font-family: Comic Sans MS!important;
  font-variant: small-caps!important;
  font-weight: 700!important;
  height: 20px;
  line-height: 20px;
  padding: 5px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
  }

  .lastcate, .leftrecent, .repfmvi, .rightrecent, .viewfmvi {
  overflow: hidden;
  position: absolute;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  }
    .repfmvi {
  right: 230px;
  text-align: right;
  width: 50px;
  }

    .lastcate {
  right: 0;
  text-align: right;
  width: 120px;
  }

  </style>  </td></tr></table></td>
  <td style="width: 12px"></td>
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 28px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #f7f7f7; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {background: #F7F7F7;clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script>
    <div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
  <!-- tabs -->

  <div width="100%" class="Tabs">
    <a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết mới</a>
    <a>Topic trả lời nhiều nhất</a><a>Topics được xem nhiều nhất</a><a>Thống kê</a>
    <a>Forumotion</a>

    
    
  <ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">
   <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>


      
      
  <!--nội dung tabs -->
  <div style="height: 370px; width:100%" class="Pages">
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 373px;display: block;">
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

  <tbody>
  <tr valign="top">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

    
      <div class="starsTitle" style="position: relative;"><h3>
      <p style="position: relative; margin-left: 26px; margin-right: 10px;">

  <input type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Reload Topic.')" onmouseout="hidetip()" value="F5" onclick="reloadlast();" />

        
        <span style="margin-right: -7px;" class="repfmvi">Gửi cuối</span>
      
      <span style="margin-right: -6px;" class="lastcate">Vào lúc</span></p></h3>
      <div id="proLastLoad" class="loaddingLike" style="display: none; "></div></div>
        
    
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
    <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
  <ul style="overflow: auto !important;max-height: 800px;padding-right: 10px;">

    
    
  <div class="test" id="loadoday">
    


    
     <!-- BEGIN recent_topic_row -->

    
    
    
    
    
    
    
    
    
           <li>
                        <span class="nTopics">
                                  <a onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
                          <span style="display:none"><font color="red">Tiêu đề</font>: <b><font color="#00569c">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br />
                        <p style="border-bottom: 1px dashed;
  margin-bottom: 5px;
                            padding-bottom: 5px;"></p>
                            
                            <font color="blue">Gửi lúc</font>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
                               </span>
             <span class="vaoluc"><style>.vaoluc{margin-left: 30px;
  text-align: right;
  width: 150px;
  float: right;}</style>
               {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
            
           
           
                       <span class="nTright">
                                  <!-- BEGIN switch_poster -->
                 <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>

                          <span class="kickco">

                            

                          
                          <!-- END switch_poster -->
                 <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
                 <!-- END switch_poster_guest -->
                               </span>
                     </li>

        <!-- END recent_topic_row -->
                 </ul>
       <!-- END classical_row -->
    </div>
    
    </td></tr></table></td></tr></table>
    
    
    
  </div>
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    <style>
      .kickco {
      width: 100px;
      }
      .kickco img{
      width: 100px;
      }
    </style>

    <script>jQuery("#ca3chatbox").click(function(){jQuery("#ca3rules").toggle("slow");});function reloadlast() {jQuery(document).ready(function(){jQuery("#loadoday").empty();jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {jQuery(this).appendTo('#loadoday');});}</script><script>
  function reloadlast() {
  jQuery(document).ready(function(){
  jQuery("#loadoday").empty();
  jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {
  jQuery(this).appendTo('#loadoday');
  jQuery(".c3zonee:contains('»')").remove();});});}
  </script>
      <script>
  $(function(){$.get('/feed',function(a){console.log('Loading additional informations for recent topics...');var x=$(a).find('item');var y=$('.nTopics');for(var i=0,j=0;i<x.length,j<y.length;i++,j++){$(y).eq(j).find('span:first').append('<br><span class="kickco"><font color="green"><b>Nội dung:</b> </font>'+unescape($(x).eq(i).find('description').text())+'<br><font color="black"><b>Tác giả:</b> </font>'+$(x).eq(i).find('guid').next().text()+'<br><font color="black"><b>Chuyên mục:</b> </font></span>'+$(x).eq(i).find('category').text())}})});</script>
  <script src="http://www.cntt-k3.com/62609.js" type="text/javascript"></script>


  mod_top_post_users_month
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    


  <div id="poster3" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
    
    
      </td></table>
  mod_top_post_users_week

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    
  <div id="poster2" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </td></table>


  mod_top_posters
  Code:


  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
       
         <select id="changeposter">
   <option value="users_month">Thành viên mới</option>
             <option value="memnew">Top truy cập</option>
             <option value="active_starters">Top gửi bài hôm nay</option>
             <option value="users_week">Quản trị viên</option>
         </select>
  </span></li></ul>


   
   
   
   
   

   

  <div class="module main">
    <div id="memnew" class="top-vi" style="display:none;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
         
         
        <div class="truycapmoi1 style="height: 20px;width: 300px;"></div></span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">
  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
         <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="truycap" />').load('/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username .truycapmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.truycapmoi1')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="truycap" />').load('/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username .K3sobai22', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai22')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>  <div class="module main">
  <div id="active_starters" class="top-vi" style="height: 160px; display: none;">

         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
        <div class="truycapmoi12 style="height: 20px;width: 300px;">

  </div>

  </span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
         <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=today_posters .truycapmoi12', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.truycapmoi12')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=today_posters .K3sobai2', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai2')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>
  <div class="module main">
    <div id="users_week" class="top-vi" style="display:none;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1" title="Chupy"><span style="color:#EB071A"><strong>Chupy</strong></span></a></font>
  <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
  <br>
       
  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u190" title="Bư"><span style="color:#EB071A"><strong>Bư</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>
         
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u241" title="Thànhkent"><span style="color:#EB071A"><strong>Thànhkent</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>    
         

    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u182" title="cubimtq"><span style="color:#EB071A"><strong>cubimtq</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>

    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1247" title="Sơn Ngây Ngô®"><span style="color:#279C00"><strong>Sơn Ngây Ngô®</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #279C00" class="gensmall" href="/g15-group">Moderators</a></span>
         <br>
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u34" title="meomeo"><span style="color:#279C00"><strong>meomeo</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #279C00" class="gensmall" href="/g15-group">Moderators</a></span>
         <br>


    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u327" title="Cros"><span style="color:#B7D411"><strong>Cros</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #B7D411" class="gensmall" href="/g22-group">Designs Skin</a></span>
         <br>
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u179" title="AnHung"><span style="color:#B7D411"><strong>AnHung</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #B7D411" class="gensmall" href="/g22-group">Designs Skin</a></span>
       
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>

     </td></table>  <div class="module main">
    <div id="users_month" class="top-vi" style="display:block;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
        <div class="Cnttthanhvien style="height: 20px;width: 300px;">
  </div>

  </span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
        <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.Cnttthanhvien')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .K3sobai2', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
       

  <script type="text/javascript">
  function showstuff(value){
     document.getElementById("poster").style.display = (value == "poster") ? "block" : "none";
     document.getElementById("poster1").style.display = (value == "poster1") ? "block" : "none";
  document.getElementById("poster2").style.display = (value == "poster2") ? "block" : "none";
  document.getElementById("poster3").style.display = (value == "poster3") ? "block" : "none";

  }  Được sửa bởi Chupy ngày 25/2/2014, 02:58; sửa lần 6.

  #1 - Posted on 6/5/2013, 08:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tnmualarung
  avatar

  tnmualarung

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 91
  Points : 97
  Thanks : 4

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :76

  Đăng vào:on 18/5/2013, 21:48

  Member
  xem

  #76 - Posted on 18/5/2013, 21:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  modfm
  avatar

  modfm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 35
  Points : 51
  Thanks : 18

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :77

  Đăng vào:on 19/5/2013, 17:09

  Member
  xem

  #77 - Posted on 19/5/2013, 17:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Skin4Fm
  avatar

  Skin4Fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 392
  Points : 457
  Birthday : 06/06/1991
  Thanks : 52
  Đến từ : Skin4Fm.Com

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :78

  Đăng vào:on 20/5/2013, 14:56

  Member
  *** quá là lọ

  #78 - Posted on 20/5/2013, 14:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  người vô hình
  avatar

  người vô hình

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 547
  Points : 814
  Thanks : 188

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :79

  Đăng vào:on 21/5/2013, 06:20

  Moderagerator
  xem

  #79 - Posted on 21/5/2013, 06:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ranchild
  avatar

  Ranchild

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 52
  Points : 53
  Birthday : 16/05/1996
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :80

  Đăng vào:on 21/5/2013, 13:48

  Member
  xem

  #80 - Posted on 21/5/2013, 13:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  letunghum
  avatar

  letunghum

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 62
  Points : 64
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :81

  Đăng vào:on 21/5/2013, 13:58

  Member
  cảm ơn nhiều nha

  #81 - Posted on 21/5/2013, 13:58
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Mr.Lee
  avatar

  Mr.Lee

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 742
  Points : 1241
  Birthday : 04/05/1990
  Thanks : 381

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

  Member
  Bài viết thứ :82

  Đăng vào:on 21/5/2013, 17:28

  Member
  xem

  #82 - Posted on 21/5/2013, 17:28
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
  avatar

  Garfield
  avatar

  Garfield

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 756
  Points : 1144
  Birthday : 18/03/2000
  Thanks : 243
  Đến từ : Homeland

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :83

  Đăng vào:on 21/5/2013, 18:40

  Member
  xem

  #83 - Posted on 21/5/2013, 18:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  gimm
  avatar

  gimm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 157
  Points : 171
  Birthday : 11/11/1993
  Thanks : 4

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :84

  Đăng vào:on 21/5/2013, 22:16

  Member
  nicee

  #84 - Posted on 21/5/2013, 22:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  duyhung01
  avatar

  duyhung01

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 261
  Points : 310
  Birthday : 01/10/1992
  Thanks : 51

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.d2family.biz/forum

  Member
  Bài viết thứ :85

  Đăng vào:on 21/5/2013, 22:22

  Member
  yêu thế

  #85 - Posted on 21/5/2013, 22:22
  Xem lý lịch thành viên http://www.d2family.biz/forum
  avatar

  khangpro
  avatar

  khangpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 133
  Points : 141
  Birthday : 23/10/1994
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :86

  Đăng vào:on 22/5/2013, 08:01

  Member
  xem

  #86 - Posted on 22/5/2013, 08:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mrkunvl
  avatar

  mrkunvl

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 120
  Points : 147
  Birthday : 02/03/1996
  Thanks : 27

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://wjb.com.cn

  Member
  Bài viết thứ :87

  Đăng vào:on 22/5/2013, 21:06

  Member
  xen

  #87 - Posted on 22/5/2013, 21:06
  Xem lý lịch thành viên http://wjb.com.cn
  avatar

  chantroiay
  avatar

  chantroiay

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 149
  Points : 163
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :88

  Đăng vào:on 22/5/2013, 21:47

  Member
  cảm ơn bạn nhìu

  #88 - Posted on 22/5/2013, 21:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  thanh.jobs
  avatar

  thanh.jobs

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 4
  Points : 7
  Birthday : 07/11/1992
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :89

  Đăng vào:on 23/5/2013, 00:54

  Member
  quá đẹp, cảm ơn nhiều nhé!

  #89 - Posted on 23/5/2013, 00:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Jerry
  avatar

  Jerry

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 671
  Points : 1442
  Birthday : 01/01/1987
  Thanks : 596

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://dskin.biz

  Member
  Bài viết thứ :90

  Đăng vào:on 24/5/2013, 08:06

  Member
  ád

  #90 - Posted on 24/5/2013, 08:06
  Xem lý lịch thành viên http://dskin.biz
  avatar

  traijanpro
  avatar

  traijanpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 9
  Birthday : 01/01/1995
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :91

  Đăng vào:on 24/5/2013, 12:47

  Member
  a

  #91 - Posted on 24/5/2013, 12:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  workwe
  avatar

  workwe

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 50
  Points : 51
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :92

  Đăng vào:on 25/5/2013, 11:52

  Member
  thks!

  #92 - Posted on 25/5/2013, 11:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhoxbeco41
  avatar

  nhoxbeco41

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 185
  Points : 199
  Birthday : 02/02/1998
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Member
  Bài viết thứ :93

  Đăng vào:on 25/5/2013, 19:10

  Member
  xem

  #93 - Posted on 25/5/2013, 19:10
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  huykingo_no5
  avatar

  huykingo_no5

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 170
  Points : 171
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :94

  Đăng vào:on 26/5/2013, 14:20

  Member
  Mình làm nhưng k hiểu sao nó lại xuất hiện ra 2 cái last :(

  #94 - Posted on 26/5/2013, 14:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hâm thế
  avatar

  hâm thế

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 61
  Points : 63
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :95

  Đăng vào:on 26/5/2013, 19:40

  Member
  xem

  #95 - Posted on 26/5/2013, 19:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mrtienduc1999
  avatar

  mrtienduc1999

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 55
  Points : 59
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :96

  Đăng vào:on 30/5/2013, 14:16

  Member
  coi

  #96 - Posted on 30/5/2013, 14:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ios_Sword
  avatar

  Ios_Sword

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 272
  Points : 271
  Birthday : 07/09/1997
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :97

  Đăng vào:on 30/5/2013, 16:53

  Member
  b

  #97 - Posted on 30/5/2013, 16:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  thanhvibibi
  avatar

  thanhvibibi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 137
  Points : 148
  Thanks : 9

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :98

  Đăng vào:on 30/5/2013, 19:44

  Member
  thannhkx

  #98 - Posted on 30/5/2013, 19:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 506
  Thanks : 90

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :99

  Đăng vào:on 30/5/2013, 22:47

  S.mod
  ko làm đc nhì

  #99 - Posted on 30/5/2013, 22:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  LightIT
  avatar

  LightIT

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 30
  Points : 30
  Birthday : 02/01/1997
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :100

  Đăng vào:on 31/5/2013, 22:26

  Member
  ngon

  #100 - Posted on 31/5/2013, 22:26
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :101

  Đăng vào:

  #101 - Posted

  Trang 4 trong tổng số 10 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90