Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Lasttopic dạng Tab - By Cntt-k3 Ver 3 . Full thông tin bài viết

Trang 3 trong tổng số 10 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 6/5/2013, 08:35

  Administrator
  First topic message reminder :

  Demo online
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Demo anh


  Note :
  Vẫn giống các ver 1 và 2 về giao diện ,
  ở đây Lasttopic ver 3 này mình đã gộp cả các chức năng của các Lasttopic trước vào làm 1
  Để làm 1 thống kê max ping hiện giờ
  Ở ver này mình thêm code tootlip hiển thị thông tin bài viết full , thông qua tut đọc feed của bác Vọng  Cách làm :

  [hide]
  Bước 1 : Vào Css thêm đoạn này vào

  Code:

  .tabs { margin: 0; padding: 0;}
  .tabs {
  padding-bottom: 26px;
  margin-bottom: 15px;
  background: #EFEFEF;
  border-top: 1px solid #FFF;
  border-bottom: 1px solid #CAD9EA;
  }
  .nTright {
  float: right;
    height:10px;
  }
  .avatartv1 img {
  height: 15px;
  width: 15px;
  }
  .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
  .tabs li.current {
  background: #f7f7f7;
  height: 27px;
  font-weight: bold;
  }
  .mainbox { background: #F7f7f7; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
  .mainbox table { width: 100%; }
  #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
  {
    z-index: 999;
    left: -300px; top:0px;
    visibility: hidden;
    position: absolute;
  }.textbox, textarea, select {
  font: normal 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  color: #000000;
  background: rgb(255, 255, 255) none;
  border: 1px solid #6B91AB;
  padding: 4px;
  outline: 0;
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  }
  #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
  #tooltip{background-color:#FFF;border:1px solid #DDD;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:2px 2px 3px #746E6E;color:#131313;max-width:450px;position:absolute;z-index:999;padding:15px 20px}

  #tooltip .header {display:none}
  .avatartv1 img {
  height: 15px;
  width: 15px;
  }

  Bước 2 : Các bạn vào : overall_header tìm đoạn code sau ở cuối

  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                      {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>

  Nếu có thì xóa luôn đi , và nếu ko có thì thôi ko phải làm gì nữa ^^


  Bước 3 : Vào Index_Body Thêm code sau lên đầu
  Code:

  <div id="page-body">
    <div class="boxtk9">

        <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                            <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
      <tbody>
                                  <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                        <div class="test">

   <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;background: #fff;" border="0" width="100%" align="center">


    
   
    <tbody>
    
   
   
   
   
   
     <tr>
      <td width="100%">
      <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
            <tr valign="top">
      <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="110%" align="center" >
    
     <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
      {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

      </td></tr></table></div>
      </div>
                                    </td>
          </tr><tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
      <!-- BEGIN html_validation -->
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </div>
                  </div>
             </td>
            </tr>
        </table>
      </body>
      </html>
      <!-- END html_validation -->


  Bước 4 : Vào memberlist_body thay toàn bộ code trong đó = code sau
  Code:
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{PAGE_TITLE}</strong>
     </p>
  </div>

  <div class="main frm">

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-head clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
     </div>

     <div class="main-content">
        <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
        <fieldset class="frm-set multi">
           <dl>
              <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
              <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
              <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_ORDER}</dt>
              <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
           </dl>

           <div class="frm-buttons">
              {S_HIDDEN_SID}
              <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
           </div>
        </fieldset>
        </form>

        <fieldset class="frm-set clearfix">
           <div class="frm-form">
              <table class="table" cellspacing="0">
                 <thead>
                    <tr>
                       <th class="tclmemberlist">{L_AVATAR} - {L_USERNAME}</th>
                       <!-- BEGIN switch_th_group -->
                       <th class="tc2">{L_GROUPS}</th>
                       <!-- END switch_th_group -->
                       <th class="tc3">{L_INTERESTS}</th>
                       <th class="tc2">{L_JOINED}</th>
                       <th class="tc2">{L_VISITED}</th>
                       <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                       <th class="tc3">{L_PM}</th>
                       <th class="tc3">{L_WEBSITE}</th>
                    </tr>
                 </thead>

                 <tbody>
                    <!-- BEGIN memberrow -->
                    <tr>
                       <td class="tcl avatar-mini">
                         <div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 116px;">
                           <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}"><span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span> {memberrow.USERNAME}
                    
                           
                            </a></font>
                         <span class="thamtopp" style="height: 20px;float: right;margin-right: -70px;" align="right">
                                                                                 {memberrow.JOINED}</span>
                         </div></td>
        
                           
                            <!-- BEGIN switch_td_group -->
                       <td class="tc2">{memberrow.GROUPS}</td>
                       <!-- END switch_td_group -->
                       <td class="tc3"> {memberrow.INTERESTS}</td>
                       <td class="tc2">{memberrow.JOINED}</td>
                       <td class="tc2">
                          <div class="truycapmoi" style="height: 20px;width: 156px;">
                           <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
                         <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">
                            <span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span>
                         {memberrow.USERNAME}  
                          
                         
                            </a>
                            

                          </font>

    
                         
                        </div>

   <td class="tc2">
                             <div class="truycapmoi12" style="height: 20px;width: 156px;">
                                 <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
                     <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">    
                      
                     


                                 
                      
                     
                     
                          <span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span>
                        {memberrow.USERNAME}  </a>
                                     <div class="" style="height: 20px;float: right;margin-right: -20px;" align="right">{memberrow.POSTS} bàiviết</div>
                          

                           
          <div class="sobai2" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"></div>
                                  
                                     
                         
                                 
                              </div>
                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                          <td class="tc2">
                         <div class="K3sobai2" style="height: 20px;width: 95px;margin-right: -220px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div>
                      
                      
                      </td>
                        
                       
                       
                       
                        
                           </td>
                      
                  
                   <td class="tc3">
                         <div class="K3sobai" style="height: 20px;width: 95px;margin-right: -220px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div>
                      
                      
                      </td>
                
                  
                 
                 
                 
                 
                      <td class="tc3">{memberrow.PM_IMG}</td>
                       <td class="tc4">{memberrow.WWW_IMG}</td>
                    </tr>
                    <!-- END memberrow -->
                    <!-- BEGIN switch_no_user -->
                    <tr>
                       <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                    </tr>
                    <!-- END switch_no_user -->
                 </tbody>
              </table>
           </div>
        </fieldset>
     </div>

     <div class="main-foot">
     </div>

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-foot clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

  </div>

  Bước 5 : Vào Templates >> Portal thay lần lượt toàn bộ các code sau
  mod_most_active_starters

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    
  <div id="poster1" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_TOPICS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </td></table>

  mod_most_active_topics
  Code:
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
    <!-- BEGIN TOPIC -->

  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  Trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table><script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>


  mod_most_viewed_topics

  Code:
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <!-- BEGIN TOPIC -->

  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  lượt xem</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table><script>$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>
    <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <A href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một tuần</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br/>
    <A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br/>
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>

    
    <tbody>
  <tr>
    <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7; none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr valign="top">
      <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24">
        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
        <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">

  <A href="http://www.cntt-k3.com/f100-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Codes</span></a><br/>
  <A href="http://www.cntt-k3.com/f101-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hỏi đáp</span></a><br/>
    <A href="http://www.cntt-k3.com/f26-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Kho skins</span></a><br/>
  <A href="/f2-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Yêu cầu skin</span></a><br/>
  <A href="/f33-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Box hình ảnh Forumotion</span></a><br/>
    </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
    
    <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>

    
   </table>
  </div>
      
      
      
    
    
  <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>

  <style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style>
  <script type="text/javascript">var persistclose = 0

   var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
  </tr>
                                              </thead>
                                                </table>
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      mod_recent_topics
  Code:

  <style>
    .starsTitle {
  color: #706969;
  font-family: Comic Sans MS!important;
  font-variant: small-caps!important;
  font-weight: 700!important;
  height: 20px;
  line-height: 20px;
  padding: 5px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
  }

  .lastcate, .leftrecent, .repfmvi, .rightrecent, .viewfmvi {
  overflow: hidden;
  position: absolute;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  }
    .repfmvi {
  right: 230px;
  text-align: right;
  width: 50px;
  }

    .lastcate {
  right: 0;
  text-align: right;
  width: 120px;
  }

  </style>  </td></tr></table></td>
  <td style="width: 12px"></td>
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 28px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #f7f7f7; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {background: #F7F7F7;clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script>
    <div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
  <!-- tabs -->

  <div width="100%" class="Tabs">
    <a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết mới</a>
    <a>Topic trả lời nhiều nhất</a><a>Topics được xem nhiều nhất</a><a>Thống kê</a>
    <a>Forumotion</a>

    
    
  <ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">
   <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>


      
      
  <!--nội dung tabs -->
  <div style="height: 370px; width:100%" class="Pages">
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 373px;display: block;">
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

  <tbody>
  <tr valign="top">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

    
      <div class="starsTitle" style="position: relative;"><h3>
      <p style="position: relative; margin-left: 26px; margin-right: 10px;">

  <input type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Reload Topic.')" onmouseout="hidetip()" value="F5" onclick="reloadlast();" />

        
        <span style="margin-right: -7px;" class="repfmvi">Gửi cuối</span>
      
      <span style="margin-right: -6px;" class="lastcate">Vào lúc</span></p></h3>
      <div id="proLastLoad" class="loaddingLike" style="display: none; "></div></div>
        
    
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
    <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
  <ul style="overflow: auto !important;max-height: 800px;padding-right: 10px;">

    
    
  <div class="test" id="loadoday">
    


    
     <!-- BEGIN recent_topic_row -->

    
    
    
    
    
    
    
    
    
           <li>
                        <span class="nTopics">
                                  <a onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
                          <span style="display:none"><font color="red">Tiêu đề</font>: <b><font color="#00569c">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br />
                        <p style="border-bottom: 1px dashed;
  margin-bottom: 5px;
                            padding-bottom: 5px;"></p>
                            
                            <font color="blue">Gửi lúc</font>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
                               </span>
             <span class="vaoluc"><style>.vaoluc{margin-left: 30px;
  text-align: right;
  width: 150px;
  float: right;}</style>
               {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
            
           
           
                       <span class="nTright">
                                  <!-- BEGIN switch_poster -->
                 <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>

                          <span class="kickco">

                            

                          
                          <!-- END switch_poster -->
                 <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
                 <!-- END switch_poster_guest -->
                               </span>
                     </li>

        <!-- END recent_topic_row -->
                 </ul>
       <!-- END classical_row -->
    </div>
    
    </td></tr></table></td></tr></table>
    
    
    
  </div>
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    <style>
      .kickco {
      width: 100px;
      }
      .kickco img{
      width: 100px;
      }
    </style>

    <script>jQuery("#ca3chatbox").click(function(){jQuery("#ca3rules").toggle("slow");});function reloadlast() {jQuery(document).ready(function(){jQuery("#loadoday").empty();jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {jQuery(this).appendTo('#loadoday');});}</script><script>
  function reloadlast() {
  jQuery(document).ready(function(){
  jQuery("#loadoday").empty();
  jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {
  jQuery(this).appendTo('#loadoday');
  jQuery(".c3zonee:contains('»')").remove();});});}
  </script>
      <script>
  $(function(){$.get('/feed',function(a){console.log('Loading additional informations for recent topics...');var x=$(a).find('item');var y=$('.nTopics');for(var i=0,j=0;i<x.length,j<y.length;i++,j++){$(y).eq(j).find('span:first').append('<br><span class="kickco"><font color="green"><b>Nội dung:</b> </font>'+unescape($(x).eq(i).find('description').text())+'<br><font color="black"><b>Tác giả:</b> </font>'+$(x).eq(i).find('guid').next().text()+'<br><font color="black"><b>Chuyên mục:</b> </font></span>'+$(x).eq(i).find('category').text())}})});</script>
  <script src="http://www.cntt-k3.com/62609.js" type="text/javascript"></script>


  mod_top_post_users_month
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    


  <div id="poster3" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
    
    
      </td></table>
  mod_top_post_users_week

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    
  <div id="poster2" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </td></table>


  mod_top_posters
  Code:


  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
       
         <select id="changeposter">
   <option value="users_month">Thành viên mới</option>
             <option value="memnew">Top truy cập</option>
             <option value="active_starters">Top gửi bài hôm nay</option>
             <option value="users_week">Quản trị viên</option>
         </select>
  </span></li></ul>


   
   
   
   
   

   

  <div class="module main">
    <div id="memnew" class="top-vi" style="display:none;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
         
         
        <div class="truycapmoi1 style="height: 20px;width: 300px;"></div></span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">
  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
         <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="truycap" />').load('/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username .truycapmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.truycapmoi1')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="truycap" />').load('/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username .K3sobai22', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai22')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>  <div class="module main">
  <div id="active_starters" class="top-vi" style="height: 160px; display: none;">

         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
        <div class="truycapmoi12 style="height: 20px;width: 300px;">

  </div>

  </span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
         <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=today_posters .truycapmoi12', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.truycapmoi12')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=today_posters .K3sobai2', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai2')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>
  <div class="module main">
    <div id="users_week" class="top-vi" style="display:none;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1" title="Chupy"><span style="color:#EB071A"><strong>Chupy</strong></span></a></font>
  <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
  <br>
       
  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u190" title="Bư"><span style="color:#EB071A"><strong>Bư</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>
         
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u241" title="Thànhkent"><span style="color:#EB071A"><strong>Thànhkent</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>    
         

    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u182" title="cubimtq"><span style="color:#EB071A"><strong>cubimtq</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>

    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1247" title="Sơn Ngây Ngô®"><span style="color:#279C00"><strong>Sơn Ngây Ngô®</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #279C00" class="gensmall" href="/g15-group">Moderators</a></span>
         <br>
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u34" title="meomeo"><span style="color:#279C00"><strong>meomeo</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #279C00" class="gensmall" href="/g15-group">Moderators</a></span>
         <br>


    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u327" title="Cros"><span style="color:#B7D411"><strong>Cros</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #B7D411" class="gensmall" href="/g22-group">Designs Skin</a></span>
         <br>
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u179" title="AnHung"><span style="color:#B7D411"><strong>AnHung</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #B7D411" class="gensmall" href="/g22-group">Designs Skin</a></span>
       
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>

     </td></table>  <div class="module main">
    <div id="users_month" class="top-vi" style="display:block;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
        <div class="Cnttthanhvien style="height: 20px;width: 300px;">
  </div>

  </span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
        <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.Cnttthanhvien')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .K3sobai2', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
       

  <script type="text/javascript">
  function showstuff(value){
     document.getElementById("poster").style.display = (value == "poster") ? "block" : "none";
     document.getElementById("poster1").style.display = (value == "poster1") ? "block" : "none";
  document.getElementById("poster2").style.display = (value == "poster2") ? "block" : "none";
  document.getElementById("poster3").style.display = (value == "poster3") ? "block" : "none";

  }  Được sửa bởi Chupy ngày 25/2/2014, 02:58; sửa lần 6.

  #1 - Posted on 6/5/2013, 08:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  angone123
  avatar

  angone123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 19
  Points : 19
  Birthday : 15/03/1994
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :51

  Đăng vào:on 9/5/2013, 18:11

  Member
  xem

  #51 - Posted on 9/5/2013, 18:11
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Trọng Tính
  avatar

  Trọng Tính

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 54
  Points : 60
  Birthday : 28/08/1988
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.congdongteenviet.com/

  Member
  Bài viết thứ :52

  Đăng vào:on 9/5/2013, 19:29

  Member
  ngon............

  #52 - Posted on 9/5/2013, 19:29
  Xem lý lịch thành viên http://www.congdongteenviet.com/
  avatar

  FakeAdmin
  avatar

  FakeAdmin

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 322
  Points : 423
  Thanks : 93
  Đến từ : Bất cứ đâu có thể

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên http://zdzone.bforum.biz/

  Moderagerator
  Bài viết thứ :53

  Đăng vào:on 9/5/2013, 20:03

  Moderagerator
  mấy tháng ko động đến fmvi thấy nhìu cái hay wé cười nhăn răng xem cái nào

  #53 - Posted on 9/5/2013, 20:03
  Xem lý lịch thành viên http://zdzone.bforum.biz/
  avatar

  huyvip83
  avatar

  huyvip83

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 528
  Points : 610
  Birthday : 13/07/1983
  Thanks : -73

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :54

  Đăng vào:on 10/5/2013, 00:18

  Member
  xem

  #54 - Posted on 10/5/2013, 00:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  alohavt123
  avatar

  alohavt123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 101
  Points : 112
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :55

  Đăng vào:on 10/5/2013, 08:35

  Member
  xem

  #55 - Posted on 10/5/2013, 08:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  steelis
  avatar

  steelis

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 244
  Points : 322
  Thanks : 48

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :56

  Đăng vào:on 10/5/2013, 13:31

  Member
  cười ngoác miệng

  #56 - Posted on 10/5/2013, 13:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  omg
  avatar

  omg

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 113
  Points : 140
  Thanks : 23

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :57

  Đăng vào:on 10/5/2013, 15:12

  Member
  cám ơn nhiều

  #57 - Posted on 10/5/2013, 15:12
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ừ•Anh Ngốc
  avatar

  Ừ•Anh Ngốc

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 121
  Points : 151
  Thanks : 18

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :58

  Đăng vào:on 10/5/2013, 15:54

  Member
  xxxxxx

  #58 - Posted on 10/5/2013, 15:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  meoconboy993
  avatar

  meoconboy993

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 148
  Points : 206
  Thanks : 43

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :59

  Đăng vào:on 10/5/2013, 15:56

  Member
  aaaaaaaaaaa

  #59 - Posted on 10/5/2013, 15:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  !!!
  avatar

  !!!

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 166
  Points : 443
  Thanks : 223

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :60

  Đăng vào:on 10/5/2013, 16:44

  Member
  ngon quá trời

  #60 - Posted on 10/5/2013, 16:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anhsailam
  avatar

  anhsailam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 108
  Points : 151
  Thanks : 33

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :61

  Đăng vào:on 10/5/2013, 23:26

  Member
  xem ^^

  #61 - Posted on 10/5/2013, 23:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  daiqb777
  avatar

  daiqb777

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 469
  Points : 543
  Thanks : -40

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :62

  Đăng vào:on 11/5/2013, 07:24

  Member
  eif

  #62 - Posted on 11/5/2013, 07:24
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vovanan
  avatar

  vovanan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 291
  Points : 363
  Thanks : 24

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :63

  Đăng vào:on 11/5/2013, 08:12

  Member
  xe,

  #63 - Posted on 11/5/2013, 08:12
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  phamthohoa
  avatar

  phamthohoa

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 13
  Points : 13
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :64

  Đăng vào:on 11/5/2013, 16:54

  Member
  xem

  #64 - Posted on 11/5/2013, 16:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mr.max
  avatar

  mr.max

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 259
  Points : 314
  Thanks : 25

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :65

  Đăng vào:on 11/5/2013, 17:56

  Member
  xem

  #65 - Posted on 11/5/2013, 17:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  gsmaths
  avatar

  gsmaths

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 94
  Points : 98
  Thanks : 2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :66

  Đăng vào:on 12/5/2013, 01:55

  Member
  goode

  #66 - Posted on 12/5/2013, 01:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  phamlegiabao
  avatar

  phamlegiabao

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 397
  Points : 422
  Thanks : 11

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :67

  Đăng vào:on 13/5/2013, 18:45

  Member
  đâs

  #67 - Posted on 13/5/2013, 18:45
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Pi Delta ( Nguyễn )
  avatar

  Pi Delta ( Nguyễn )

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 275
  Points : 283
  Thanks : 12

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :68

  Đăng vào:on 13/5/2013, 23:46

  Member
  1

  #68 - Posted on 13/5/2013, 23:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  HoangBang
  avatar

  HoangBang

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 32
  Points : 32
  Birthday : 07/09/1997
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :69

  Đăng vào:on 14/5/2013, 08:16

  Member
  Nhìn

  #69 - Posted on 14/5/2013, 08:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Vãi Thánh
  avatar

  Vãi Thánh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 192
  Points : 220
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :70

  Đăng vào:on 14/5/2013, 11:17

  Member
  xem

  #70 - Posted on 14/5/2013, 11:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  thanh2013
  avatar

  thanh2013

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 237
  Points : 253
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :71

  Đăng vào:on 14/5/2013, 13:59

  Member
  x

  #71 - Posted on 14/5/2013, 13:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Heat lee
  avatar

  Heat lee

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 80
  Points : 80
  Birthday : 03/03/1995
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :72

  Đăng vào:on 16/5/2013, 19:03

  Member
  a

  #72 - Posted on 16/5/2013, 19:03
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  congdong
  avatar

  congdong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 461
  Birthday : 14/11/1995
  Thanks : 46

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://congdong.123.st

  Member
  Bài viết thứ :73

  Đăng vào:on 18/5/2013, 09:00

  Member
  hay

  #73 - Posted on 18/5/2013, 09:00
  Xem lý lịch thành viên http://congdong.123.st
  avatar

  sonlapro123456
  avatar

  sonlapro123456

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 249
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net

  Member
  Bài viết thứ :74

  Đăng vào:on 18/5/2013, 14:53

  Member
  xem

  #74 - Posted on 18/5/2013, 14:53
  Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net
  avatar

  Kelbin
  avatar

  Kelbin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 295
  Points : 447
  Birthday : 18/01/1998
  Thanks : 122

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Member
  Bài viết thứ :75

  Đăng vào:on 18/5/2013, 21:40

  Member
  xem

  #75 - Posted on 18/5/2013, 21:40
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :76

  Đăng vào:

  #76 - Posted

  Trang 3 trong tổng số 10 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90