Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Lasttopic dạng Tab - By Cntt-k3 Ver 3 . Full thông tin bài viết

Trang 9 trong tổng số 10 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 6/5/2013, 08:35

  Administrator
  First topic message reminder :

  Demo online
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Demo anh


  Note :
  Vẫn giống các ver 1 và 2 về giao diện ,
  ở đây Lasttopic ver 3 này mình đã gộp cả các chức năng của các Lasttopic trước vào làm 1
  Để làm 1 thống kê max ping hiện giờ
  Ở ver này mình thêm code tootlip hiển thị thông tin bài viết full , thông qua tut đọc feed của bác Vọng  Cách làm :

  [hide]
  Bước 1 : Vào Css thêm đoạn này vào

  Code:

  .tabs { margin: 0; padding: 0;}
  .tabs {
  padding-bottom: 26px;
  margin-bottom: 15px;
  background: #EFEFEF;
  border-top: 1px solid #FFF;
  border-bottom: 1px solid #CAD9EA;
  }
  .nTright {
  float: right;
    height:10px;
  }
  .avatartv1 img {
  height: 15px;
  width: 15px;
  }
  .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
  .tabs li.current {
  background: #f7f7f7;
  height: 27px;
  font-weight: bold;
  }
  .mainbox { background: #F7f7f7; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
  .mainbox table { width: 100%; }
  #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
  {
    z-index: 999;
    left: -300px; top:0px;
    visibility: hidden;
    position: absolute;
  }.textbox, textarea, select {
  font: normal 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  color: #000000;
  background: rgb(255, 255, 255) none;
  border: 1px solid #6B91AB;
  padding: 4px;
  outline: 0;
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  }
  #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
  #tooltip{background-color:#FFF;border:1px solid #DDD;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:2px 2px 3px #746E6E;color:#131313;max-width:450px;position:absolute;z-index:999;padding:15px 20px}

  #tooltip .header {display:none}
  .avatartv1 img {
  height: 15px;
  width: 15px;
  }

  Bước 2 : Các bạn vào : overall_header tìm đoạn code sau ở cuối

  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                      {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>

  Nếu có thì xóa luôn đi , và nếu ko có thì thôi ko phải làm gì nữa ^^


  Bước 3 : Vào Index_Body Thêm code sau lên đầu
  Code:

  <div id="page-body">
    <div class="boxtk9">

        <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                            <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
      <tbody>
                                  <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                        <div class="test">

   <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;background: #fff;" border="0" width="100%" align="center">


    
   
    <tbody>
    
   
   
   
   
   
     <tr>
      <td width="100%">
      <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
            <tr valign="top">
      <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="110%" align="center" >
    
     <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
      {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

      </td></tr></table></div>
      </div>
                                    </td>
          </tr><tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
      <!-- BEGIN html_validation -->
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </div>
                  </div>
             </td>
            </tr>
        </table>
      </body>
      </html>
      <!-- END html_validation -->


  Bước 4 : Vào memberlist_body thay toàn bộ code trong đó = code sau
  Code:
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{PAGE_TITLE}</strong>
     </p>
  </div>

  <div class="main frm">

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-head clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
     </div>

     <div class="main-content">
        <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
        <fieldset class="frm-set multi">
           <dl>
              <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
              <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
              <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_ORDER}</dt>
              <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
           </dl>

           <div class="frm-buttons">
              {S_HIDDEN_SID}
              <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
           </div>
        </fieldset>
        </form>

        <fieldset class="frm-set clearfix">
           <div class="frm-form">
              <table class="table" cellspacing="0">
                 <thead>
                    <tr>
                       <th class="tclmemberlist">{L_AVATAR} - {L_USERNAME}</th>
                       <!-- BEGIN switch_th_group -->
                       <th class="tc2">{L_GROUPS}</th>
                       <!-- END switch_th_group -->
                       <th class="tc3">{L_INTERESTS}</th>
                       <th class="tc2">{L_JOINED}</th>
                       <th class="tc2">{L_VISITED}</th>
                       <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                       <th class="tc3">{L_PM}</th>
                       <th class="tc3">{L_WEBSITE}</th>
                    </tr>
                 </thead>

                 <tbody>
                    <!-- BEGIN memberrow -->
                    <tr>
                       <td class="tcl avatar-mini">
                         <div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 116px;">
                           <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}"><span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span> {memberrow.USERNAME}
                    
                           
                            </a></font>
                         <span class="thamtopp" style="height: 20px;float: right;margin-right: -70px;" align="right">
                                                                                 {memberrow.JOINED}</span>
                         </div></td>
        
                           
                            <!-- BEGIN switch_td_group -->
                       <td class="tc2">{memberrow.GROUPS}</td>
                       <!-- END switch_td_group -->
                       <td class="tc3"> {memberrow.INTERESTS}</td>
                       <td class="tc2">{memberrow.JOINED}</td>
                       <td class="tc2">
                          <div class="truycapmoi" style="height: 20px;width: 156px;">
                           <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
                         <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">
                            <span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span>
                         {memberrow.USERNAME}  
                          
                         
                            </a>
                            

                          </font>

    
                         
                        </div>

   <td class="tc2">
                             <div class="truycapmoi12" style="height: 20px;width: 156px;">
                                 <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
                     <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">    
                      
                     


                                 
                      
                     
                     
                          <span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span>
                        {memberrow.USERNAME}  </a>
                                     <div class="" style="height: 20px;float: right;margin-right: -20px;" align="right">{memberrow.POSTS} bàiviết</div>
                          

                           
          <div class="sobai2" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"></div>
                                  
                                     
                         
                                 
                              </div>
                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                          <td class="tc2">
                         <div class="K3sobai2" style="height: 20px;width: 95px;margin-right: -220px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div>
                      
                      
                      </td>
                        
                       
                       
                       
                        
                           </td>
                      
                  
                   <td class="tc3">
                         <div class="K3sobai" style="height: 20px;width: 95px;margin-right: -220px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div>
                      
                      
                      </td>
                
                  
                 
                 
                 
                 
                      <td class="tc3">{memberrow.PM_IMG}</td>
                       <td class="tc4">{memberrow.WWW_IMG}</td>
                    </tr>
                    <!-- END memberrow -->
                    <!-- BEGIN switch_no_user -->
                    <tr>
                       <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                    </tr>
                    <!-- END switch_no_user -->
                 </tbody>
              </table>
           </div>
        </fieldset>
     </div>

     <div class="main-foot">
     </div>

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-foot clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

  </div>

  Bước 5 : Vào Templates >> Portal thay lần lượt toàn bộ các code sau
  mod_most_active_starters

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    
  <div id="poster1" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_TOPICS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </td></table>

  mod_most_active_topics
  Code:
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
    <!-- BEGIN TOPIC -->

  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  Trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table><script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>


  mod_most_viewed_topics

  Code:
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <!-- BEGIN TOPIC -->

  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  lượt xem</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table><script>$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>
    <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <A href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một tuần</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br/>
    <A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br/>
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>

    
    <tbody>
  <tr>
    <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7; none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr valign="top">
      <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24">
        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
        <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">

  <A href="http://www.cntt-k3.com/f100-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Codes</span></a><br/>
  <A href="http://www.cntt-k3.com/f101-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hỏi đáp</span></a><br/>
    <A href="http://www.cntt-k3.com/f26-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Kho skins</span></a><br/>
  <A href="/f2-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Yêu cầu skin</span></a><br/>
  <A href="/f33-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Box hình ảnh Forumotion</span></a><br/>
    </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
    
    <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>

    
   </table>
  </div>
      
      
      
    
    
  <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>

  <style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style>
  <script type="text/javascript">var persistclose = 0

   var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
  </tr>
                                              </thead>
                                                </table>
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      mod_recent_topics
  Code:

  <style>
    .starsTitle {
  color: #706969;
  font-family: Comic Sans MS!important;
  font-variant: small-caps!important;
  font-weight: 700!important;
  height: 20px;
  line-height: 20px;
  padding: 5px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
  }

  .lastcate, .leftrecent, .repfmvi, .rightrecent, .viewfmvi {
  overflow: hidden;
  position: absolute;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  }
    .repfmvi {
  right: 230px;
  text-align: right;
  width: 50px;
  }

    .lastcate {
  right: 0;
  text-align: right;
  width: 120px;
  }

  </style>  </td></tr></table></td>
  <td style="width: 12px"></td>
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 28px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #f7f7f7; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {background: #F7F7F7;clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script>
    <div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
  <!-- tabs -->

  <div width="100%" class="Tabs">
    <a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết mới</a>
    <a>Topic trả lời nhiều nhất</a><a>Topics được xem nhiều nhất</a><a>Thống kê</a>
    <a>Forumotion</a>

    
    
  <ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">
   <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>


      
      
  <!--nội dung tabs -->
  <div style="height: 370px; width:100%" class="Pages">
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 373px;display: block;">
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

  <tbody>
  <tr valign="top">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

    
      <div class="starsTitle" style="position: relative;"><h3>
      <p style="position: relative; margin-left: 26px; margin-right: 10px;">

  <input type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Reload Topic.')" onmouseout="hidetip()" value="F5" onclick="reloadlast();" />

        
        <span style="margin-right: -7px;" class="repfmvi">Gửi cuối</span>
      
      <span style="margin-right: -6px;" class="lastcate">Vào lúc</span></p></h3>
      <div id="proLastLoad" class="loaddingLike" style="display: none; "></div></div>
        
    
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
    <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
  <ul style="overflow: auto !important;max-height: 800px;padding-right: 10px;">

    
    
  <div class="test" id="loadoday">
    


    
     <!-- BEGIN recent_topic_row -->

    
    
    
    
    
    
    
    
    
           <li>
                        <span class="nTopics">
                                  <a onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
                          <span style="display:none"><font color="red">Tiêu đề</font>: <b><font color="#00569c">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br />
                        <p style="border-bottom: 1px dashed;
  margin-bottom: 5px;
                            padding-bottom: 5px;"></p>
                            
                            <font color="blue">Gửi lúc</font>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
                               </span>
             <span class="vaoluc"><style>.vaoluc{margin-left: 30px;
  text-align: right;
  width: 150px;
  float: right;}</style>
               {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
            
           
           
                       <span class="nTright">
                                  <!-- BEGIN switch_poster -->
                 <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>

                          <span class="kickco">

                            

                          
                          <!-- END switch_poster -->
                 <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
                 <!-- END switch_poster_guest -->
                               </span>
                     </li>

        <!-- END recent_topic_row -->
                 </ul>
       <!-- END classical_row -->
    </div>
    
    </td></tr></table></td></tr></table>
    
    
    
  </div>
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    <style>
      .kickco {
      width: 100px;
      }
      .kickco img{
      width: 100px;
      }
    </style>

    <script>jQuery("#ca3chatbox").click(function(){jQuery("#ca3rules").toggle("slow");});function reloadlast() {jQuery(document).ready(function(){jQuery("#loadoday").empty();jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {jQuery(this).appendTo('#loadoday');});}</script><script>
  function reloadlast() {
  jQuery(document).ready(function(){
  jQuery("#loadoday").empty();
  jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {
  jQuery(this).appendTo('#loadoday');
  jQuery(".c3zonee:contains('»')").remove();});});}
  </script>
      <script>
  $(function(){$.get('/feed',function(a){console.log('Loading additional informations for recent topics...');var x=$(a).find('item');var y=$('.nTopics');for(var i=0,j=0;i<x.length,j<y.length;i++,j++){$(y).eq(j).find('span:first').append('<br><span class="kickco"><font color="green"><b>Nội dung:</b> </font>'+unescape($(x).eq(i).find('description').text())+'<br><font color="black"><b>Tác giả:</b> </font>'+$(x).eq(i).find('guid').next().text()+'<br><font color="black"><b>Chuyên mục:</b> </font></span>'+$(x).eq(i).find('category').text())}})});</script>
  <script src="http://www.cntt-k3.com/62609.js" type="text/javascript"></script>


  mod_top_post_users_month
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    


  <div id="poster3" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
    
    
      </td></table>
  mod_top_post_users_week

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    
  <div id="poster2" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </td></table>


  mod_top_posters
  Code:


  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
       
         <select id="changeposter">
   <option value="users_month">Thành viên mới</option>
             <option value="memnew">Top truy cập</option>
             <option value="active_starters">Top gửi bài hôm nay</option>
             <option value="users_week">Quản trị viên</option>
         </select>
  </span></li></ul>


   
   
   
   
   

   

  <div class="module main">
    <div id="memnew" class="top-vi" style="display:none;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
         
         
        <div class="truycapmoi1 style="height: 20px;width: 300px;"></div></span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">
  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
         <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="truycap" />').load('/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username .truycapmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.truycapmoi1')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="truycap" />').load('/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username .K3sobai22', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai22')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>  <div class="module main">
  <div id="active_starters" class="top-vi" style="height: 160px; display: none;">

         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
        <div class="truycapmoi12 style="height: 20px;width: 300px;">

  </div>

  </span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
         <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=today_posters .truycapmoi12', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.truycapmoi12')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=today_posters .K3sobai2', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai2')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>
  <div class="module main">
    <div id="users_week" class="top-vi" style="display:none;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1" title="Chupy"><span style="color:#EB071A"><strong>Chupy</strong></span></a></font>
  <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
  <br>
       
  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u190" title="Bư"><span style="color:#EB071A"><strong>Bư</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>
         
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u241" title="Thànhkent"><span style="color:#EB071A"><strong>Thànhkent</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>    
         

    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u182" title="cubimtq"><span style="color:#EB071A"><strong>cubimtq</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>

    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1247" title="Sơn Ngây Ngô®"><span style="color:#279C00"><strong>Sơn Ngây Ngô®</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #279C00" class="gensmall" href="/g15-group">Moderators</a></span>
         <br>
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u34" title="meomeo"><span style="color:#279C00"><strong>meomeo</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #279C00" class="gensmall" href="/g15-group">Moderators</a></span>
         <br>


    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u327" title="Cros"><span style="color:#B7D411"><strong>Cros</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #B7D411" class="gensmall" href="/g22-group">Designs Skin</a></span>
         <br>
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u179" title="AnHung"><span style="color:#B7D411"><strong>AnHung</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #B7D411" class="gensmall" href="/g22-group">Designs Skin</a></span>
       
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>

     </td></table>  <div class="module main">
    <div id="users_month" class="top-vi" style="display:block;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
        <div class="Cnttthanhvien style="height: 20px;width: 300px;">
  </div>

  </span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
        <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.Cnttthanhvien')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .K3sobai2', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
       

  <script type="text/javascript">
  function showstuff(value){
     document.getElementById("poster").style.display = (value == "poster") ? "block" : "none";
     document.getElementById("poster1").style.display = (value == "poster1") ? "block" : "none";
  document.getElementById("poster2").style.display = (value == "poster2") ? "block" : "none";
  document.getElementById("poster3").style.display = (value == "poster3") ? "block" : "none";

  }  Được sửa bởi Chupy ngày 25/2/2014, 02:58; sửa lần 6.

  #1 - Posted on 6/5/2013, 08:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  gameprivate
  avatar

  gameprivate

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 21
  Points : 22
  Birthday : 16/07/1995
  Thanks : 3
  Đến từ : hà nội

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :201

  Đăng vào:on 21/2/2014, 11:47

  Member
  cám ơn bạn chupy

  #201 - Posted on 21/2/2014, 11:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bablack
  avatar

  bablack

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 346
  Points : 382
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :202

  Đăng vào:on 14/3/2014, 16:17

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #202 - Posted on 14/3/2014, 16:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bablack
  avatar

  bablack

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 346
  Points : 382
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :203

  Đăng vào:on 14/3/2014, 17:43

  Member
  sắp xếp các wiget nhu the nao?

  #203 - Posted on 14/3/2014, 17:43
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  shppero
  avatar

  shppero

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 22
  Points : 21
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :204

  Đăng vào:on 10/4/2014, 22:34

  Member
  xem

  #204 - Posted on 10/4/2014, 22:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :205

  Đăng vào:on 30/4/2014, 10:35

  Member
  =.=! , SẮP xếp thế nào nhỉ

  #205 - Posted on 30/4/2014, 10:35
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st
  avatar

  Smile
  avatar

  Smile

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 87
  Points : 87
  Birthday : 15/02/1995
  Thanks : 0
  Đến từ : HCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :206

  Đăng vào:on 13/6/2014, 23:31

  Member
  xemmmmmmmmmmm

  #206 - Posted on 13/6/2014, 23:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  NamSay
  avatar

  NamSay

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 60
  Points : 58
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :207

  Đăng vào:on 16/7/2014, 01:12

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #207 - Posted on 16/7/2014, 01:12
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nk0kpr0_bn
  avatar

  nk0kpr0_bn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 12
  Points : 14
  Birthday : 04/09/1999
  Thanks : 0
  Đến từ : Địa Ngục

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :208

  Đăng vào:on 19/9/2014, 12:42

  Member
  xemmmmmmmmmmm

  #208 - Posted on 19/9/2014, 12:42
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nk0kpr0_bn
  avatar

  nk0kpr0_bn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 12
  Points : 14
  Birthday : 04/09/1999
  Thanks : 0
  Đến từ : Địa Ngục

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :209

  Đăng vào:on 19/9/2014, 12:45

  Member
  widgets đâu ?

  #209 - Posted on 19/9/2014, 12:45
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  shadowic1g
  avatar

  shadowic1g

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 10
  Points : 10
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :210

  Đăng vào:on 21/9/2014, 23:53

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #210 - Posted on 21/9/2014, 23:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Park_Young
  avatar

  Park_Young

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 73
  Points : 101
  Birthday : 16/03/1999
  Thanks : 2
  Đến từ : Los Venrutas

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :211

  Đăng vào:on 24/9/2014, 14:17

  Member
  css l;a gi the

  #211 - Posted on 24/9/2014, 14:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Park_Young
  avatar

  Park_Young

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 73
  Points : 101
  Birthday : 16/03/1999
  Thanks : 2
  Đến từ : Los Venrutas

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :212

  Đăng vào:on 28/9/2014, 08:03

  Member
  sao toi lam dung voi chi dan sao van ko thay bang Thong ke cua forum toi vay co ai giup voi ko

  #212 - Posted on 28/9/2014, 08:03
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  gtabrg123
  avatar

  gtabrg123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 5
  Points : 5
  Birthday : 17/07/2000
  Thanks : 0
  Đến từ : Comlombia

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :213

  Đăng vào:on 2/10/2014, 07:40

  Member
  aaaaaaaaaaaaa

  #213 - Posted on 2/10/2014, 07:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cuong8118
  avatar

  cuong8118

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 72
  Points : 82
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 0
  Đến từ : Ha Noi

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :214

  Đăng vào:on 11/10/2014, 15:32

  Member
  a ..... k bit xapx ưp

  #214 - Posted on 11/10/2014, 15:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tonetone
  avatar

  tonetone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 93
  Points : 99
  Birthday : 01/01/1983
  Thanks : 0
  Đến từ : HCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :215

  Đăng vào:on 19/12/2014, 09:18

  Member
  thanks admin!

  #215 - Posted on 19/12/2014, 09:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vuakti
  avatar

  vuakti

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 9
  Points : 9
  Birthday : 31/05/2001
  Thanks : 0
  Đến từ : Kiên Giang

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :216

  Đăng vào:on 2/3/2015, 19:50

  Member
  widget đâu nhỉ

  #216 - Posted on 2/3/2015, 19:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kilihyun
  avatar

  kilihyun

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 6
  Birthday : 05/11/1998
  Thanks : 0
  Đến từ : hà nội

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :217

  Đăng vào:on 5/5/2015, 16:49

  Member
  tủy5ls8678jma4se563wa

  #217 - Posted on 5/5/2015, 16:49
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tunguyen2000vn
  avatar

  tunguyen2000vn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 46
  Points : 46
  Birthday : 16/01/1992
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :218

  Đăng vào:on 26/6/2015, 20:24

  Member
  xem

  #218 - Posted on 26/6/2015, 20:24
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nkoxdl
  avatar

  nkoxdl

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 195
  Points : 245
  Birthday : 28/02/1996
  Thanks : 10
  Đến từ : Đà Lạt

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.7forum.net/

  Member
  Bài viết thứ :219

  Đăng vào:on 27/6/2015, 10:55

  Member
  aaaaaaaaaaaa

  #219 - Posted on 27/6/2015, 10:55
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.7forum.net/
  avatar

  tranphuocdat54
  avatar

  tranphuocdat54

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 56
  Points : 56
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :220

  Đăng vào:on 17/8/2015, 16:53

  Member
  sdasdas

  #220 - Posted on 17/8/2015, 16:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cuong8118
  avatar

  cuong8118

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 72
  Points : 82
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 0
  Đến từ : Ha Noi

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :221

  Đăng vào:on 11/9/2015, 20:48

  Member
  xem cai lol

  #221 - Posted on 11/9/2015, 20:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  loving9you
  avatar

  loving9you

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 99
  Points : 97
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :222

  Đăng vào:on 2/10/2015, 22:54

  Member
  xem

  #222 - Posted on 2/10/2015, 22:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  xuanhai365
  avatar

  xuanhai365

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 56
  Points : 56
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :223

  Đăng vào:on 8/1/2016, 21:38

  Member
  xem

  #223 - Posted on 8/1/2016, 21:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Eslam Love
  avatar

  Eslam Love

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 3
  Points : 3
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :224

  Đăng vào:on 7/2/2016, 07:09

  Member
  thanks

  #224 - Posted on 7/2/2016, 07:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sitcumaj
  avatar

  sitcumaj

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 167
  Points : 202
  Birthday : 02/04/1992
  Thanks : 33

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thietkefỏum.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :225

  Đăng vào:on 5/4/2016, 23:01

  Member
  xem với nha ad

  #225 - Posted on 5/4/2016, 23:01
  Xem lý lịch thành viên http://thietkefỏum.forumvi.com

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :226

  Đăng vào:

  #226 - Posted

  Trang 9 trong tổng số 10 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90