Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Lasttopic dạng Tab - By Cntt-k3 Ver 3 . Full thông tin bài viết

Trang 6 trong tổng số 10 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 6/5/2013, 08:35

  Administrator
  First topic message reminder :

  Demo online
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Demo anh


  Note :
  Vẫn giống các ver 1 và 2 về giao diện ,
  ở đây Lasttopic ver 3 này mình đã gộp cả các chức năng của các Lasttopic trước vào làm 1
  Để làm 1 thống kê max ping hiện giờ
  Ở ver này mình thêm code tootlip hiển thị thông tin bài viết full , thông qua tut đọc feed của bác Vọng  Cách làm :

  [hide]
  Bước 1 : Vào Css thêm đoạn này vào

  Code:

  .tabs { margin: 0; padding: 0;}
  .tabs {
  padding-bottom: 26px;
  margin-bottom: 15px;
  background: #EFEFEF;
  border-top: 1px solid #FFF;
  border-bottom: 1px solid #CAD9EA;
  }
  .nTright {
  float: right;
    height:10px;
  }
  .avatartv1 img {
  height: 15px;
  width: 15px;
  }
  .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
  .tabs li.current {
  background: #f7f7f7;
  height: 27px;
  font-weight: bold;
  }
  .mainbox { background: #F7f7f7; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
  .mainbox table { width: 100%; }
  #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
  {
    z-index: 999;
    left: -300px; top:0px;
    visibility: hidden;
    position: absolute;
  }.textbox, textarea, select {
  font: normal 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  color: #000000;
  background: rgb(255, 255, 255) none;
  border: 1px solid #6B91AB;
  padding: 4px;
  outline: 0;
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  }
  #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
  #tooltip{background-color:#FFF;border:1px solid #DDD;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:2px 2px 3px #746E6E;color:#131313;max-width:450px;position:absolute;z-index:999;padding:15px 20px}

  #tooltip .header {display:none}
  .avatartv1 img {
  height: 15px;
  width: 15px;
  }

  Bước 2 : Các bạn vào : overall_header tìm đoạn code sau ở cuối

  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                      {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>

  Nếu có thì xóa luôn đi , và nếu ko có thì thôi ko phải làm gì nữa ^^


  Bước 3 : Vào Index_Body Thêm code sau lên đầu
  Code:

  <div id="page-body">
    <div class="boxtk9">

        <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                            <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
      <tbody>
                                  <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                        <div class="test">

   <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;background: #fff;" border="0" width="100%" align="center">


    
   
    <tbody>
    
   
   
   
   
   
     <tr>
      <td width="100%">
      <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
            <tr valign="top">
      <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="110%" align="center" >
    
     <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
      {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

      </td></tr></table></div>
      </div>
                                    </td>
          </tr><tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
      <!-- BEGIN html_validation -->
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </div>
                  </div>
             </td>
            </tr>
        </table>
      </body>
      </html>
      <!-- END html_validation -->


  Bước 4 : Vào memberlist_body thay toàn bộ code trong đó = code sau
  Code:
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{PAGE_TITLE}</strong>
     </p>
  </div>

  <div class="main frm">

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-head clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
     </div>

     <div class="main-content">
        <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
        <fieldset class="frm-set multi">
           <dl>
              <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
              <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
              <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_ORDER}</dt>
              <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
           </dl>

           <div class="frm-buttons">
              {S_HIDDEN_SID}
              <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
           </div>
        </fieldset>
        </form>

        <fieldset class="frm-set clearfix">
           <div class="frm-form">
              <table class="table" cellspacing="0">
                 <thead>
                    <tr>
                       <th class="tclmemberlist">{L_AVATAR} - {L_USERNAME}</th>
                       <!-- BEGIN switch_th_group -->
                       <th class="tc2">{L_GROUPS}</th>
                       <!-- END switch_th_group -->
                       <th class="tc3">{L_INTERESTS}</th>
                       <th class="tc2">{L_JOINED}</th>
                       <th class="tc2">{L_VISITED}</th>
                       <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                       <th class="tc3">{L_PM}</th>
                       <th class="tc3">{L_WEBSITE}</th>
                    </tr>
                 </thead>

                 <tbody>
                    <!-- BEGIN memberrow -->
                    <tr>
                       <td class="tcl avatar-mini">
                         <div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 116px;">
                           <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}"><span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span> {memberrow.USERNAME}
                    
                           
                            </a></font>
                         <span class="thamtopp" style="height: 20px;float: right;margin-right: -70px;" align="right">
                                                                                 {memberrow.JOINED}</span>
                         </div></td>
        
                           
                            <!-- BEGIN switch_td_group -->
                       <td class="tc2">{memberrow.GROUPS}</td>
                       <!-- END switch_td_group -->
                       <td class="tc3"> {memberrow.INTERESTS}</td>
                       <td class="tc2">{memberrow.JOINED}</td>
                       <td class="tc2">
                          <div class="truycapmoi" style="height: 20px;width: 156px;">
                           <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
                         <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">
                            <span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span>
                         {memberrow.USERNAME}  
                          
                         
                            </a>
                            

                          </font>

    
                         
                        </div>

   <td class="tc2">
                             <div class="truycapmoi12" style="height: 20px;width: 156px;">
                                 <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
                     <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">    
                      
                     


                                 
                      
                     
                     
                          <span class="avatartv1">{memberrow.AVATAR_IMG}</span>
                        {memberrow.USERNAME}  </a>
                                     <div class="" style="height: 20px;float: right;margin-right: -20px;" align="right">{memberrow.POSTS} bàiviết</div>
                          

                           
          <div class="sobai2" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"></div>
                                  
                                     
                         
                                 
                              </div>
                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                          <td class="tc2">
                         <div class="K3sobai2" style="height: 20px;width: 95px;margin-right: -220px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div>
                      
                      
                      </td>
                        
                       
                       
                       
                        
                           </td>
                      
                  
                   <td class="tc3">
                         <div class="K3sobai" style="height: 20px;width: 95px;margin-right: -220px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div>
                      
                      
                      </td>
                
                  
                 
                 
                 
                 
                      <td class="tc3">{memberrow.PM_IMG}</td>
                       <td class="tc4">{memberrow.WWW_IMG}</td>
                    </tr>
                    <!-- END memberrow -->
                    <!-- BEGIN switch_no_user -->
                    <tr>
                       <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                    </tr>
                    <!-- END switch_no_user -->
                 </tbody>
              </table>
           </div>
        </fieldset>
     </div>

     <div class="main-foot">
     </div>

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-foot clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

  </div>

  Bước 5 : Vào Templates >> Portal thay lần lượt toàn bộ các code sau
  mod_most_active_starters

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    
  <div id="poster1" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_TOPICS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </td></table>

  mod_most_active_topics
  Code:
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
    <!-- BEGIN TOPIC -->

  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  Trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table><script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>


  mod_most_viewed_topics

  Code:
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <!-- BEGIN TOPIC -->

  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  lượt xem</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table><script>$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>
    <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <A href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một tuần</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br/>
   <A href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br/>
    <A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br/>
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>

    
    <tbody>
  <tr>
    <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7; none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr valign="top">
      <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24">
        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
        <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">

  <A href="http://www.cntt-k3.com/f100-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Codes</span></a><br/>
  <A href="http://www.cntt-k3.com/f101-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hỏi đáp</span></a><br/>
    <A href="http://www.cntt-k3.com/f26-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Kho skins</span></a><br/>
  <A href="/f2-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Yêu cầu skin</span></a><br/>
  <A href="/f33-forum"/><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Box hình ảnh Forumotion</span></a><br/>
    </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
    
    <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>

    
   </table>
  </div>
      
      
      
    
    
  <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>

  <style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style>
  <script type="text/javascript">var persistclose = 0

   var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
  </tr>
                                              </thead>
                                                </table>
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      mod_recent_topics
  Code:

  <style>
    .starsTitle {
  color: #706969;
  font-family: Comic Sans MS!important;
  font-variant: small-caps!important;
  font-weight: 700!important;
  height: 20px;
  line-height: 20px;
  padding: 5px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
  }

  .lastcate, .leftrecent, .repfmvi, .rightrecent, .viewfmvi {
  overflow: hidden;
  position: absolute;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  }
    .repfmvi {
  right: 230px;
  text-align: right;
  width: 50px;
  }

    .lastcate {
  right: 0;
  text-align: right;
  width: 120px;
  }

  </style>  </td></tr></table></td>
  <td style="width: 12px"></td>
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 28px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #f7f7f7; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {background: #F7F7F7;clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script>
    <div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
  <!-- tabs -->

  <div width="100%" class="Tabs">
    <a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết mới</a>
    <a>Topic trả lời nhiều nhất</a><a>Topics được xem nhiều nhất</a><a>Thống kê</a>
    <a>Forumotion</a>

    
    
  <ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">
   <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>


      
      
  <!--nội dung tabs -->
  <div style="height: 370px; width:100%" class="Pages">
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 373px;display: block;">
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

  <tbody>
  <tr valign="top">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

    
      <div class="starsTitle" style="position: relative;"><h3>
      <p style="position: relative; margin-left: 26px; margin-right: 10px;">

  <input type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Reload Topic.')" onmouseout="hidetip()" value="F5" onclick="reloadlast();" />

        
        <span style="margin-right: -7px;" class="repfmvi">Gửi cuối</span>
      
      <span style="margin-right: -6px;" class="lastcate">Vào lúc</span></p></h3>
      <div id="proLastLoad" class="loaddingLike" style="display: none; "></div></div>
        
    
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
    <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
  <ul style="overflow: auto !important;max-height: 800px;padding-right: 10px;">

    
    
  <div class="test" id="loadoday">
    


    
     <!-- BEGIN recent_topic_row -->

    
    
    
    
    
    
    
    
    
           <li>
                        <span class="nTopics">
                                  <a onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
                          <span style="display:none"><font color="red">Tiêu đề</font>: <b><font color="#00569c">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br />
                        <p style="border-bottom: 1px dashed;
  margin-bottom: 5px;
                            padding-bottom: 5px;"></p>
                            
                            <font color="blue">Gửi lúc</font>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
                               </span>
             <span class="vaoluc"><style>.vaoluc{margin-left: 30px;
  text-align: right;
  width: 150px;
  float: right;}</style>
               {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
            
           
           
                       <span class="nTright">
                                  <!-- BEGIN switch_poster -->
                 <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>

                          <span class="kickco">

                            

                          
                          <!-- END switch_poster -->
                 <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
                 <!-- END switch_poster_guest -->
                               </span>
                     </li>

        <!-- END recent_topic_row -->
                 </ul>
       <!-- END classical_row -->
    </div>
    
    </td></tr></table></td></tr></table>
    
    
    
  </div>
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    <style>
      .kickco {
      width: 100px;
      }
      .kickco img{
      width: 100px;
      }
    </style>

    <script>jQuery("#ca3chatbox").click(function(){jQuery("#ca3rules").toggle("slow");});function reloadlast() {jQuery(document).ready(function(){jQuery("#loadoday").empty();jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {jQuery(this).appendTo('#loadoday');});}</script><script>
  function reloadlast() {
  jQuery(document).ready(function(){
  jQuery("#loadoday").empty();
  jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {
  jQuery(this).appendTo('#loadoday');
  jQuery(".c3zonee:contains('»')").remove();});});}
  </script>
      <script>
  $(function(){$.get('/feed',function(a){console.log('Loading additional informations for recent topics...');var x=$(a).find('item');var y=$('.nTopics');for(var i=0,j=0;i<x.length,j<y.length;i++,j++){$(y).eq(j).find('span:first').append('<br><span class="kickco"><font color="green"><b>Nội dung:</b> </font>'+unescape($(x).eq(i).find('description').text())+'<br><font color="black"><b>Tác giả:</b> </font>'+$(x).eq(i).find('guid').next().text()+'<br><font color="black"><b>Chuyên mục:</b> </font></span>'+$(x).eq(i).find('category').text())}})});</script>
  <script src="http://www.cntt-k3.com/62609.js" type="text/javascript"></script>


  mod_top_post_users_month
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    


  <div id="poster3" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
    
    
      </td></table>
  mod_top_post_users_week

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    
  <div id="poster2" style="display:none;height: 158px;overflow: hidden;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </td></table>


  mod_top_posters
  Code:


  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
       
         <select id="changeposter">
   <option value="users_month">Thành viên mới</option>
             <option value="memnew">Top truy cập</option>
             <option value="active_starters">Top gửi bài hôm nay</option>
             <option value="users_week">Quản trị viên</option>
         </select>
  </span></li></ul>


   
   
   
   
   

   

  <div class="module main">
    <div id="memnew" class="top-vi" style="display:none;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
         
         
        <div class="truycapmoi1 style="height: 20px;width: 300px;"></div></span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">
  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
         <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="truycap" />').load('/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username .truycapmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.truycapmoi1')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="truycap" />').load('/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username .K3sobai22', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai22')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>  <div class="module main">
  <div id="active_starters" class="top-vi" style="height: 160px; display: none;">

         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
        <div class="truycapmoi12 style="height: 20px;width: 300px;">

  </div>

  </span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
         <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=today_posters .truycapmoi12', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.truycapmoi12')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=today_posters .K3sobai2', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai2')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>
  <div class="module main">
    <div id="users_week" class="top-vi" style="display:none;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1" title="Chupy"><span style="color:#EB071A"><strong>Chupy</strong></span></a></font>
  <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
  <br>
       
  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u190" title="Bư"><span style="color:#EB071A"><strong>Bư</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>
         
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u241" title="Thànhkent"><span style="color:#EB071A"><strong>Thànhkent</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>    
         

    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u182" title="cubimtq"><span style="color:#EB071A"><strong>cubimtq</strong></span></a></font>
   <span style="float: right"><a style="color: #EB071A" class="gensmall" href="/g2-group">Administrators</a></span>
         <br>

    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1247" title="Sơn Ngây Ngô®"><span style="color:#279C00"><strong>Sơn Ngây Ngô®</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #279C00" class="gensmall" href="/g15-group">Moderators</a></span>
         <br>
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u34" title="meomeo"><span style="color:#279C00"><strong>meomeo</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #279C00" class="gensmall" href="/g15-group">Moderators</a></span>
         <br>


    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u327" title="Cros"><span style="color:#B7D411"><strong>Cros</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #B7D411" class="gensmall" href="/g22-group">Designs Skin</a></span>
         <br>
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u179" title="AnHung"><span style="color:#B7D411"><strong>AnHung</strong></span></a></font>
   <span style="float: right">
  <a style="color: #B7D411" class="gensmall" href="/g22-group">Designs Skin</a></span>
       
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>

     </td></table>  <div class="module main">
    <div id="users_month" class="top-vi" style="display:block;height: 160px;">
         
         
         
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr valign="top">
       <td style="height: 160px; border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

         
        <div class="Cnttthanhvien style="height: 20px;width: 300px;">
  </div>

  </span></div></td>
   

  </tr>
  </tbody></table></div><div class="Page">

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


         
         
        <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.Cnttthanhvien')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="k3tv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .K3sobai2', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.sobai')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>
       
   
   

         
         
         
         
           </td></tr></table></div>
         
         

   

    </div>
  </div>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
       

  <script type="text/javascript">
  function showstuff(value){
     document.getElementById("poster").style.display = (value == "poster") ? "block" : "none";
     document.getElementById("poster1").style.display = (value == "poster1") ? "block" : "none";
  document.getElementById("poster2").style.display = (value == "poster2") ? "block" : "none";
  document.getElementById("poster3").style.display = (value == "poster3") ? "block" : "none";

  }  Được sửa bởi Chupy ngày 25/2/2014, 02:58; sửa lần 6.

  #1 - Posted on 6/5/2013, 08:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :126

  Đăng vào:on 26/6/2013, 16:23

  S.mod
  like !!

  #126 - Posted on 26/6/2013, 16:23
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  ashik4u
  avatar

  ashik4u

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 53
  Points : 65
  Birthday : 26/06/1993
  Thanks : 8
  Đến từ : Dhaka, Bangladesh

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.bdtipsntricks.com

  Member
  Bài viết thứ :127

  Đăng vào:on 28/6/2013, 22:02

  Member
  how?

  #127 - Posted on 28/6/2013, 22:02
  Xem lý lịch thành viên http://www.bdtipsntricks.com
  avatar

  Administrator
  avatar

  Administrator

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 722
  Points : 11645
  Birthday : 16/11/1996
  Thanks : 757

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :128

  Đăng vào:on 29/6/2013, 18:23

  Administrator
  coi phát

  #128 - Posted on 29/6/2013, 18:23

  __________________________________________________________________________________________

  Đọc bài hay thì nhớ like ! thì mới hỗ trợ + share code ngon nhé cười nhăn răng
  I ♥️ you, Khách viếng thăm

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Tu Vil Amigo™
  avatar

  Tu Vil Amigo™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 57
  Points : 167
  Thanks : 23

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :129

  Đăng vào:on 2/7/2013, 21:47

  Member
  gracias cười nhăn răng

  #129 - Posted on 2/7/2013, 21:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sldesign006@yahoo.com
  avatar

  sldesign006@yahoo.com

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 32
  Points : 30
  Birthday : 03/01/1986
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :130

  Đăng vào:on 3/7/2013, 13:37

  Member
  adsbgsg

  #130 - Posted on 3/7/2013, 13:37
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Family_Dang
  avatar

  Family_Dang

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 6
  Birthday : 22/01/2001
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :131

  Đăng vào:on 5/7/2013, 15:54

  Member
  xxx

  #131 - Posted on 5/7/2013, 15:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dấu12
  avatar

  dấu12

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 24
  Points : 22
  Birthday : 19/03/1995
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :132

  Đăng vào:on 8/7/2013, 19:19

  Member
  xem

  #132 - Posted on 8/7/2013, 19:19
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kunhok12
  avatar

  kunhok12

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 178
  Points : 178
  Birthday : 26/02/1990
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :133

  Đăng vào:on 8/7/2013, 20:58

  Member
  xem

  #133 - Posted on 8/7/2013, 20:58
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  aritaka
  avatar

  aritaka

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 2
  Points : 2
  Birthday : 07/05/1990
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :134

  Đăng vào:on 9/7/2013, 17:15

  Member
  thx

  #134 - Posted on 9/7/2013, 17:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  jacklagger
  avatar

  jacklagger

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 408
  Points : 1148
  Birthday : 08/01/1995
  Thanks : 672
  Đến từ : http://a1family.forumvi.com/

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên http://a1family.forumvi.com/

  Moderagerator
  Bài viết thứ :135

  Đăng vào:on 11/7/2013, 23:32

  Moderagerator
  @@

  #135 - Posted on 11/7/2013, 23:32
  Xem lý lịch thành viên http://a1family.forumvi.com/
  avatar

  web.huy52
  avatar

  web.huy52

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 355
  Points : 529
  Thanks : 26

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :136

  Đăng vào:on 14/7/2013, 22:59

  Member
   Giúp Em Với : [You must be registered and logged in to see this link.]

  #136 - Posted on 14/7/2013, 22:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Khách
  avatar

  Khách

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 295
  Points : 538
  Birthday : 26/05/1991
  Thanks : 211
  Đến từ : Một Nơi Nào Đó Trên Đất Nước VN . . .

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://teenroon.forumvi.com/

  Member
  Bài viết thứ :137

  Đăng vào:on 15/7/2013, 13:56

  Member
  Xem          1234 1234 1234 1234

  #137 - Posted on 15/7/2013, 13:56
  Xem lý lịch thành viên http://teenroon.forumvi.com/
  avatar

  24h...CậuéC
  avatar

  24h...CậuéC

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 789
  Points : 1026
  Thanks : 155
  Đến từ : Về nhà mà thể hiện

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :138

  Đăng vào:on 16/7/2013, 15:55

  Member
  đc hay lắm

  #138 - Posted on 16/7/2013, 15:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kunchiro
  avatar

  kunchiro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 36
  Points : 36
  Birthday : 02/09/1992
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :139

  Đăng vào:on 17/7/2013, 07:54

  Member
  đang cần cái này

  #139 - Posted on 17/7/2013, 07:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  thanhvibibi
  avatar

  thanhvibibi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 137
  Points : 148
  Thanks : 9

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :140

  Đăng vào:on 17/7/2013, 16:27

  Member
  admin xem giúp cái forum em, sao Lasttopic bị lỗi khung, vui lòng xem giúp 
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  #140 - Posted on 17/7/2013, 16:27
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhoken
  avatar

  nhoken

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 342
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 80

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://bomb.forumvi.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :141

  Đăng vào:on 18/7/2013, 15:33

  Member
  xem

  #141 - Posted on 18/7/2013, 15:33
  Xem lý lịch thành viên http://bomb.forumvi.com/forum
  avatar

  Ken_Vin
  avatar

  Ken_Vin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 384
  Points : 670
  Birthday : 03/10/1997
  Thanks : 92

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :142

  Đăng vào:on 19/7/2013, 07:58

  Member
  xem mmmmmmmmmm

  #142 - Posted on 19/7/2013, 07:58
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Khách
  avatar

  Khách

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 295
  Points : 538
  Birthday : 26/05/1991
  Thanks : 211
  Đến từ : Một Nơi Nào Đó Trên Đất Nước VN . . .

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://teenroon.forumvi.com/

  Member
  Bài viết thứ :143

  Đăng vào:on 19/7/2013, 08:55

  Member
  Trên IE bị lỗi nhỉ

  #143 - Posted on 19/7/2013, 08:55
  Xem lý lịch thành viên http://teenroon.forumvi.com/
  avatar

  accit
  avatar

  accit

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 114
  Points : 117
  Birthday : 01/05/1993
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :144

  Đăng vào:on 19/7/2013, 11:52

  Member
  xem xem xem

  #144 - Posted on 19/7/2013, 11:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dr.fwin
  avatar

  dr.fwin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 594
  Points : 1078
  Thanks : 422
  Đến từ : Hà Nội

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://all-4you.tk

  Member
  Bài viết thứ :145

  Đăng vào:on 19/7/2013, 16:16

  Member
  xem nào..........

  #145 - Posted on 19/7/2013, 16:16
  Xem lý lịch thành viên http://all-4you.tk
  avatar

  homeviet.7forum.net
  avatar

  homeviet.7forum.net

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 22
  Points : 22
  Birthday : 18/10/1997
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :146

  Đăng vào:on 19/7/2013, 17:24

  Member
  replyyyyyyyyyy

  #146 - Posted on 19/7/2013, 17:24
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  lamngoxd
  avatar

  lamngoxd

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 43
  Points : 43
  Birthday : 15/02/1991
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :147

  Đăng vào:on 19/7/2013, 18:51

  Member
  aaaaaaaaaaaaaa â

  #147 - Posted on 19/7/2013, 18:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Anh Bin Pro
  avatar

  Anh Bin Pro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 61
  Points : 69
  Birthday : 17/02/1992
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :148

  Đăng vào:on 20/7/2013, 15:54

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa â

  #148 - Posted on 20/7/2013, 15:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  duyhung01
  avatar

  duyhung01

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 261
  Points : 310
  Birthday : 01/10/1992
  Thanks : 51

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.d2family.biz/forum

  Member
  Bài viết thứ :149

  Đăng vào:on 20/7/2013, 21:52

  Member
  1234 xem với

  #149 - Posted on 20/7/2013, 21:52
  Xem lý lịch thành viên http://www.d2family.biz/forum
  avatar

  Touliver
  avatar

  Touliver

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 17
  Points : 17
  Birthday : 02/02/1990
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :150

  Đăng vào:on 22/7/2013, 12:28

  Member
  XEMMMMMMMMMMMMMM

  #150 - Posted on 22/7/2013, 12:28
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :151

  Đăng vào:

  #151 - Posted

  Trang 6 trong tổng số 10 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90