Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Yêu cầu Skin xtc.im

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 8/3/2013, 10:43

  S.mod
  Link : [You must be registered and logged in to see this link.]

  #1 - Posted on 8/3/2013, 10:43

  __________________________________________________________________________________________
  FORUM GAME:  NGOINHAGAME.COM
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 506
  Thanks : 90

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 8/3/2013, 10:58

  S.mod
  Ông rip skin , mà yêu cầu skin thì ai rip trời

  #2 - Posted on 8/3/2013, 10:58
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 8/3/2013, 11:24

  Administrator
  box
  Code:
  <ol id="forums" class="floatcontainer">
        <!-- BEGIN catrow -->
      <!-- BEGIN tablehead -->
      <li class="forumbit_nopost old L1" id="cat4">
   
      <div class="forumhead foruminfo L1 collapse">
      <h2> <span class="forumtitle">
   
      {catrow.tablehead.L_FORUM}</span>
   
      <span class="forumlastpost">Bài viết cuối</span>
   
      <a class="collapse" id="collapse_c_cat4" href="#top">
   
      <img src="http://elive.vn/images/buttons/collapse_40b.png" alt="Đóng/Mở" title="Đóng/Mở"></a>
   
      </h2> </div>
   
        <!-- END tablehead -->
      <!-- BEGIN forumrow -->
        <ol id="c_cat4" class="childforum">
   
      <li id="forum5" class="forumbit_post L2">
   
      <div class="forumrow table">
        <div class="foruminfo td">
   

          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" class="forumicon" id="forumicon_5" alt="">
   
        <div class="forumdata">
     
          <div class="datacontainer">
          <div class="titleline"> <h2 class="forumtitle">
       
                        <h2 class="forumtitle"> <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}></h2>
       
       
            </div>
       
       

       
                          <p class="forumdescription">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</p>
       
       
            </div> </div> </div>
   
        <ul class="forumactionlinks td"> <li class="forumactionlink rsslink">
     
          <a rel="nofollow" href="http://elive.vn/external.php?type=RSS2&forumids=5" title="Xem RSS của diễn đàn này">Xem RSS của diễn đàn này</a></li> </ul>
   
   
   
   
        <div class="forumlastpost td">
     
          <h4 class="lastpostlabel">Bài viết cuối:</h4>
     
          <div>
       
            <p class="lastposttitle">
       
      <span>
            <!-- BEGIN switch_topic_title -->
            <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
            <!-- END switch_topic_title -->
            {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
            </span>
       
       
            </p>
       
       
     
       
       

     
     
          </div> </div>
   
   
   
        <ul class="forumstats td"> <li>Chủ đề: {catrow.forumrow.TOPICS}</li> <li>Bài viết: {catrow.forumrow.POSTS}</li>
   
        </ul> </div>
   
   
        </li>
   
   

   
        </ol>
   
   
      <!-- END forumrow -->
      <!-- BEGIN catfoot -->
   
        <!-- END catfoot -->
         
      <!-- BEGIN tablefoot -->
   
   
        </li>
        <!-- END tablefoot -->
           
           
                <!-- END catrow -->
        </ol>
        <style>#forums {
        clear:both;
      }

      .forumhead {
        background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/head_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
        padding: 0;
        font:    ;
        color:#b9d5e7;
        clear:both;
        margin-top: 8px;
        float: left;
        border: 1px solid #dddddd;
        width: 100%;
        -moz-border-radius-topright: 5px;
        -moz-border-radius-topleft: 5px;
        -webkit-border-top-right-radius: 5px;
        -webkit-border-top-left-radius: 5px;
        border-top-right-radius: 5px;
        border-top-left-radius: 5px;
          height:40px;
      }

      #forums .L1 .forumhead a {
        font:    ;
      }

      #forums .L1 .forumhead .forumdescription {
        display:none;
      }

      #forums .L1 .L2 {
        display:block;
        clear: both;
      }

      #forums a.username {
        color: #004879;
      }

      #forums a.username:hover {
        color: inherit;
      }

      .forumbit_post .forumrow, .forumbit_nopost .forumhead, .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumhead, .forumbits .forumhead {

        -moz-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        box-shadow: -2px 2px 2px none;

      }

      .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
        color: #333333;
        background: #f2f2f2 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/tdg_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
        display:block;
        width: 100%;
        float: left;
        min-height: 58px; /* 48px is the icon size */
        position:relative;
        border-bottom: 1px solid #dddddd;
        border-left: 1px solid #dddddd;
        border-right: 1px solid #dddddd;
      }

      .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumicon {
        position: absolute;
        left: 10px;
        top: 5px;
      }

      .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumdata {
        display: inline-block;
        width:100%;
      }

      .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumdata .datacontainer {
        margin-left: 68px;
      }

      .forumbit_nopost .forumbit_post .forumrow .forumdata .datacontainer {
        margin-left: 0;
      }

      /* forumbit nopost */
      .forumbit_post .foruminfo .forumdata {
        padding: 4px 0;
        font-size: 12px;
      }

      .forumbit_nopost .forumhead .forumtitle {
        font-size: 13px;
        min-width: 64%;
      }

      .forumbit_nopost .forumhead .forumtitle a {
        color: #b9d5e7;
        margin-left: 10px;
      }

      .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_post .forumhead span {
        font-size: 12px;
      }

      .forumbit_nopost .forumhead span.forumlastpost, .forumbit_post .forumhead span.forumlastpost {
        width: 21%;
      }

      .forumbit_nopost .forumhead a.collapse img {
      /* values are based on the image */
        position:absolute;
        top: -15px;
        right: -6px;
        display:block;
        width:13px;
        height:13px;
        overflow:hidden;
        float: right;
        clear: left;
      }

      .forumbit_nopost:hover .forumhead  a.collapsegadget {
        visibility:visible;
      }

      .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumdata, .forumbit_post .forumrow .forumdata  {
        padding: 5px 10px;
        padding-left: 0;
        font-size: 11px;
      }

      /* Removed for VBIV-14010
      .forumbit_nopost .forumbit_nopost .foruminfo .subforums {
        margin-left: 10px;
        position: relative;
        top: -10px;
      }
      */

      /* forumbit post */
      .forumbit_post {
        float: left;
        position:relative;
        width: 100%;
        display:block;
      }

      .forumbit_post .forumhead span {
        padding: 0;
      }

      .forumbit_post .forumhead .forumlastpost {
        top: 0;
        margin-top: 0;
      }

      .forumbit_post .foruminfo, .forumbit_post .forumlastpost, .forumbit_post .forumactionlinks, .forumbit_post .forumstats, .forumbit_post .forumstats_2{
        padding: 5px 0;
      }

      .forumbit_post .forumhead .forumtitle {
        font-size: 13px;
        min-width: 64%;
      }

      .forumbit_post .forumhead .forumtitle span {
      padding: 0;
      padding-left: 10px;
      }

      .forumbit_post .foruminfo {
        width: 57%;
        min-width: 30%;
        float: left;
        clear: right;
        min-height: 48px;
      }

      .forumbit_post .foruminfo .forumicon{
        position: absolute;
        left: 10px;
      }

      .forumbit_post .foruminfo .forumdata, .forumbit_post .foruminfo .forumtitle, .forumbit_post .foruminfo .viewing {
        float: left;
        clear: right;
      }

      .forumbit_post .foruminfo .viewing {
              white-space:nowrap;
      }

      .forumbit_post .foruminfo .forumdata {
        padding: 0;
        width: 100%;
        _width: 99%;
      }

      .forumbit_post .foruminfo .forumdata .datacontainer {
        float: left;
        width: 88%;
        padding-left: 68px;
      }

      .forumbit_post .foruminfo .forumdata .forumtitle, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumtitle {

      font-size: 13px;
        margin-right: 10px;
      }

      .forumbit_post .foruminfo .forumdata .forumtitle a, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumtitle a {
        font-weight:bold;
      }

      .childsubforum .forumbit_post .foruminfo .forumdata .datacontainer .forumtitle a {
              padding-left:1.8em;
              background:url('http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/child_forum.png') top left no-repeat;
      }

      .forumbit_post .foruminfo .forumdata .viewing {
        font-style: italic;
        margin-right:10px;
        margin-top: 3px;
        font-size: 11px;
      }

      .forumbit_post .forumactionlinks {
        width: 5%;
        display:block;
        float:left;
        clear:right;
      }

      .forumbit_post .forumactionlinks li {
        display: inline;
      }

      .forumbit_post .forumactionlink {
      /* values based on icon size */
        display:block;
        width:18px;
        height:12px;
        overflow:hidden;
        float: right;
        clear: left;
        background:transparent none no-repeat;
        position: relative;
        margin: 3px 10px 0 0;
      }

      .forumactionlink a {
      /* values based on icon size */
        display:block;
        padding-left:18px;
      }

      .forumactionlinks .rsslink {
        background-image:url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/rss_40b.png);
      }

      .forumactionlinks .subslink {
        background-image:url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/subscribed_40b.png);
      }
      .forumactionlinks .unsubslink {
        background-image:url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/unsubscribed_40b.png);
      }
      .forumbit_post .forumdescription {
        display:block;
        clear:both;
        padding-right: 10px;
      }

      .forumbit_post .unsubscribe {
        display:block;
        right: 0;
        top: 2px;
      }

      .forumbit_post .forumstats, .forumbit_post .forumstats_2 {
        display: block;
        float: left;
        clear: right;
        width: 12%;
        margin-right: 2%;
      }

      .forumbit_post .forumstats li, .forumbit_post .forumstats_2 li{
        font-size: 12px;
        text-align: right;
        padding-right: 20px;
        display:block;
      }


      .forumbit_post .forumlastpost {
        display:block;
        float: left;
        clear: right;
      }

      .forumbit_post .forumrow .forumlastpost {
        width: 24%;
        font-size: 12px;
        padding-top: 5px;
      }

      .forumbit_post .forumlastpost .lastpostdate {
        font-size: 11px;
      }

      .lastpostlabel {
        display: none;
      }

      .forumlastpost .lastposttitle .postimg {
        vertical-align:middle;
        margin-top:-2px;
      }

      .forumlastpost p.lastposttitle {
        overflow: hidden;
      }

      .moderators, .subforums {
        display: block;
        clear:both;
      }

      .moderators h4, .subforums h4 {
        font-weight: bold;
        padding-right: 5px;
      }

      .moderators h4, .moderators .commalist, .subforums h4, .subforums .commalist {
        float:left;
        clear:right;
      }

      h2 span.forumthreadpost {
        width: 12%;
        text-align: center;
      }


      /* CSS Document */

      #forums {
      width: 100%;
      }

      #welcomemessage {
        color:#111111;
        font-size:100%;
      }

      .forumhead + .childforum .L2:first-child .forumrow, .forumhead + .L2 .forumrow {
        background: #f2f2f2 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/tdg_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
        border-top: 1px solid transparent;
      }

      /* forumbit nopost */
      /* forumbit nopost -> forumhead */
      .forumbit_nopost .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span {
        display:block;
        float: left;
        clear: right;
        font:    ;
        padding: 4px 0;
        color: #b9d5e7;
      }

      .forumbit_nopost .forumhead h2, .forumbit_post .forumhead h2 {
        margin-left: 3px;
        margin-right: 3px;
      }
      .forumbit_nopost {
        clear:left;
      }
      .forumbit_nopost .forumrowdata {
        clear:both;
        display:block;
        width: 100%;
      }

      .forumbit_nopost .subforumdescription {
        padding: 5px 10px;
        font-weight: normal;
        color: #111111;
        background: #dddddd url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/subhead_bg.png) repeat-x  top;
      }


   
   
   
   
   
   
        /* CSS Document */
      /* this might need to get renamed */
      /* wgo */
      .wgo_block {
        display:block;
        margin-top: 15px;
        -moz-border-radius-topright: 5px;
        -moz-border-radius-topleft: 5px;
        -webkit-border-top-right-radius: 5px;
        -webkit-border-top-left-radius: 5px;
        border-top-right-radius: 5px;
        border-top-left-radius: 5px;
        -moz-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        box-shadow: -2px 2px 2px none;
        margin-bottom: 10px;
      }

      .wgo_block .blockbody {
        border: 1px solid #dddddd;
        background: #f2f2f2 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/tdg_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
      }

      .wgo_block .blockhead {
        font-size:13px;
        font-weight:bold;
        color: #b9d5e7;
        background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/head_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
        border: 1px solid #dddddd;
      }

      .wgo_block .time {
        color: #333333;
      }

      .wgo_block .section {
        display:block;
        padding: 0 0 0.5em;
        font:    12px ;
        color: #333333;
        clear:both;
        width: 100%;
      }

      .wgo_block .blocksubhead {
        padding-left: 10px;
        font: 13px;
        color: #333333;
        background: transparent;
        padding-bottom: 5px;
      }

      .wgo_block .section:first-child .blocksubhead {
        border-top: 0;
      }

      .wgo_block .section .blocksubhead img {
        padding-right: 5px;
      }

      .wgo_block .section div, .wgo_block .section ol {
        padding-left: 20px;
      }

      .wgo_block .section div p {
        padding-bottom: 5px;
      }

      .wgo_block .section div ol {
        padding-left: 0;
      }

      .wgo_block .section dl dt {
        display:inline;
      }

      .wgo_block .section dl dt:after {
        content:":";
      }

      .wgo_block .section dl dd {
        display: inline;
        margin-right:5px;
      }

      .wgo_block .section dl.icon_legends dt {
        float: left;
        clear: right;
        margin-right: 5px;
      }

      .wgo_block .section dl.icon_legends dt:after {
        content: "";
      }

      .wgo_block .section dl.icon_legends dd {
        margin-bottom: 5px;
        display:block;
      }

      #wgo_onlineusers .commalist li {
        margin-left: 1px;
      }

      #wgo_birthdays .commalist li {
        margin-left: 1px;
      }

      .forum_info {
        margin-bottom: 5px;
        float: left;
        width: 100%;
        clear:both;
        position: relative;
        top: -10px;
        color: #333333;
        font:    12px ;
      }

      .forum_info .blockhead {
        font-size:13px;
        font-weight:bold;
        color: #b9d5e7;
        background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/head_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
        border: 1px solid #dddddd;
        margin-top: 5px;
        -moz-box-shadow: -2px 0 2px none;
        -webkit-box-shadow: -2px 0 2px none;
        box-shadow: -2px 0 2px none;
      }

      .forum_info a.collapse {
        position: absolute;
        top: 6.88px;
      }

      .forum_info .blockbody {
        border-bottom: 1px solid #dddddd;
        border-left: 1px solid #dddddd;
        border-right: 1px solid #dddddd;
        background: #f2f2f2 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/tdg_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
        -moz-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        box-shadow: -2px 2px 2px none;
      }

      .forum_info_subblock, .info_subblock {
        padding: 5px 10px;
      }

      .forum_info_form .options_input_wrapper {
        float: right;
        display: inline-block;
      }

      .forum_info_form .options_input_block {
        float: left;
        display:inline-block;
        padding: 10px 10px;
      }

      .forum_info_form .options_input_block .description {
        display: none;
      }

      .forum_info_form .options_input_block label {
        display:block;
      }

      .forum_info_form .options_input_block .checkradio li {
        display:inline-block;
        margin-right: 10px;
      }

      .forum_info_form .options_input_block .button {
        position: relative;
        margin-top: 15.99px;
      }

      .forum_info .options_block_container, .thread_info .options_block_container {
        width: 100%;
        float: left;
        display:block;
        position: relative;
        top: 0;
        padding-top:0;
        margin-top: 0;
      }

      .forum_info .options_block, .thread_info .options_block, .forum_info .options_block2, .thread_info .options_block2 {
        width: 49%;
        padding-right: 0.5%;
        float: left;
        clear: right;
        position: relative;
      }


      .forum_info .options_block .options_correct, .thread_info .options_block .options_correct,
      .forum_info .options_block2 .options_correct, .thread_info .options_block2 .options_correct {
      margin-right:-1.1%;
      }

      .forum_info .options_block2 {
        margin-left: 1%;
      }

      .thread_info .options_block2 {
        margin-right: 1%;
      }

      dl.icon_legends dt {
        float: left;
        clear: right;
        margin-right: 5px;
      }

      dl.icon_legends dt:after {
        content: "";
      }

      dl.icon_legends dd {
        margin-bottom: 5px;
        display:block;
      }

      .info_subblock ul li {
        margin-bottom: 2px;
      }

      .bbcodeblock ul li a, .rules_link a {
        font-weight:bold;
      }


      .thread_info {
        margin-bottom: 5px;
        float: left;
        width: 100%;
        clear:both;
        position: relative;
        top: -10px;
        margin-bottom: 0;
        color: #333333;
        font:    12px ;
      }

      .thread_info a {
        font-weight:;
      }

      .thread_info h4 {
        font-size:13px;
        font-weight:bold;
        color: #b9d5e7;
        background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/head_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
        border: 1px solid #dddddd;
        margin-top: 5px;
        -moz-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        box-shadow: -2px 2px 2px none;
      }

      .thread_info h5 {
        display: none;
      }

      .thread_info .blockbody {
        border-bottom: 1px solid #dddddd;
        border-left: 1px solid #dddddd;
        border-right: 1px solid #dddddd;
        background: #f2f2f2 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/tdg_bg.png) repeat-x top  ;
        _background-image: none;
        -moz-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px none;
        box-shadow: -2px 2px 2px none;
      }

      .thread_info .inner_block, .info_subblock {
        padding: 4px 10px;
      }

      ul.icon_list li {
        display:block;
        width: 100%;
        margin-bottom: 5px;
      }

      .inner_block .commalist {
        margin-top: 5px;
      }

      #thread_info_block_1 {
        width:34.9%;
        float:left;
      }

      #thread_info_block_1 > * {
        margin-right:2px;
      }

      #thread_info_block_2 {
        width:65%;
        float:right;
      }

      #forumrules {
        border: 0;
        background: transparent;
      }

      /* Similar Threads */
      .similar_threads {
        clear:both;
      }

      .similar_threads li {
        padding:5px 10px 5px 10px;
      }

      ol.similar_threads li h6 a {
        font:    12px ;
      }

      .similar_threads .starter_forum {
        font-size:11px;
      }

      .similar_threads .titleblock {float:left}
      .similar_threads .dateblock {float:right; text-align:right}</style>
  body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <div id="pun-visit" class="clearfix">
        <ul>
              <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
              <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
            <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
            <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
        </ul>
        <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
      </div>
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <div id="pun-visit">
        <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
      </div>
      <!-- END switch_user_logged_out -->

      <!-- BEGIN message_admin_index -->
      <div class="main">
        <!-- BEGIN message_admin_titre -->
        <div class="main-head">
            <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
        </div>
        <!-- END message_admin_titre -->

        <!-- BEGIN message_admin_txt -->
        <div id="pun-announcement">
            <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
        </div>
        <!-- END message_admin_txt -->
      </div>
      <!-- END message_admin_index -->

      <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
      <div class="main">
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
        <div class="user_login_form main-box center">
            <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>
            <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>
            <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>
            {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
            <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
            <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
            <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
            <!-- END switch_fb_connect -->
        </div>
      </form>
      </div>
      <!-- END switch_user_login_form_header -->

      {CHATBOX_TOP}
      {BOARD_INDEX}

      <!-- BEGIN disable_viewonline -->
      <div class="forumhead foruminfo L1 collapse"><h2> <span class="forumtitle"><h2>Tình hình diễn đàn</h2></span></h2> </div>
      <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
      <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
      <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
      <h3 class="blocksubhead"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/17/50/76/58/users_10.png" alt="Currently Active Users" title="Currently Active Users"> Ai đang online ?</h3><div><p class="gensmall"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
            {RECORD_USERS}<br />
            <br />
            {LOGGED_IN_USER_LIST}</span></p></div></div><!--
      endlogged-in users --><div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section"><h3 class="blocksubhead"><img src="http://forum.vipautopro.com/images/styles/ShinyBlue/misc/forum_stats.png" alt=" Statistics" title=" Statistics"> Forum Statistics</h3><div><p class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br />
            {TOTAL_USERS}<br />
            {NEWEST_USER}</p></div></div>

      <div id="wgo_stats2" class="wgo_subblock section"><h3 class="blocksubhead"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/17/50/76/58/users_10.png" alt="ALS Statistics" title="ALS Statistics"> Member Stat</h3><div><table class="smallfont" id="dd4all"><tbody>{L_CONNECTED_MEMBERS}

                           
        {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
        {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</tbody></table></div></div>

      <div id="wgo_legend" class="wgo_subblock section"><h3 class="blocksubhead"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Legend" title="Legend">Legend . Chatbox . Icon</h3><div><p class="gensmall"><!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
     
                  <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST} <br />
                      <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
                      <div id="chatbox_popup"></div>
                      <script type="text/javascript">
                      //<![CDATA[
                      insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
                      //]]>
                      </script>
                      <!-- END switch_chatbox_popup -->
                  </span>
         
          <!-- END switch_chatbox_activate --></p><p class="gensmall">{GROUP_LEGEND}</p><p class="gensmall" style="margin-left:20px"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}"width="16" /> Bài viết mới<br><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}"width="16" /> Chưa có bài viết mới<br><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}"width="16" /> Chuyên mục khóa<br></p></div>
      <!-- END disable_viewonline -->


      <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
        <div class="user_login_form main-box center">
            <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>
            <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>
            <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>
            {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
            <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
            <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
            <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
            <!-- END switch_fb_connect -->
        </div>
      </form>
      <!-- END switch_user_login_form_footer -->

      {CHATBOX_BOTTOM}

      <!-- BEGIN switch_legend -->
      <ul id="pun-legend">
        <li>
            <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
            <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
            <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
        </li>
      </ul>
      <!-- END switch_legend -->

      {AUTO_DST}

      <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
      <div id="fb-root"></div>
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      FB.init({
        appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
          status: true,
          cookie: true,
          xfbml: true,
        oauth: true
      });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_fb_index_login -->
        <style>      /* bảng thống kê vbb */
      .wgo_block {
      margin: 0;
      }
      .wgo_block {
      display: block;
      -moz-border-radius-topright: 5px;
      -moz-border-radius-topleft: 5px;
      -webkit-border-top-right-radius: 5px;
      -webkit-border-top-left-radius: 5px;
      border-top-right-radius: 5px;
      border-top-left-radius: 5px;
      -moz-box-shadow: -2px 0px 2px #C8C8C8;
      -webkit-box-shadow: -2px 0px 2px #C8C8C8;
      box-shadow: -2px 0px 2px #C8C8C8;
      margin-bottom: 0px;
      }
      .block {
      background: transparent none;
      clear: both;
      padding: 0;
      color: ;
      font: ;
      }
      #forums *, #wgo *, #forumbits * {
      -moz-border-radius: 0 !important;
      -webkit-border-radius: 0 !important;
      }
      .wgo_block .blockbody {
      border: 1px solid #C4C4C4;
      background: #FDFEFF url(http://forum.vipautopro.com/images/gradients/gradient-greytowhite.png) repeat-x;
      _background-image: none;
          width: 100%;
      }
      .formcontrols {
      border-right: 1px solid #B9C4CD;
      border-left: 1px solid #B9C4CD;
      border-bottom: 1px solid #B9C4CD;
      }
      .wgo_block .section {
      display: block;
      padding: 0 0 0.5em;
      font: 12px;
      color: #3E3E3E;
      clear: both;
      width: 100%;
      background: #FDFEFF url(http://forum.vipautopro.com/images/styles/ShinyBlue/style/forumRowBG.gif) repeat-x left bottom;
      font-size: 9pt;
      }
      .formcontrols > :first-child, .formcontrols .blocksubhead + .blockrow, .formcontrols .section .blockrow:first-child {
      border-top: none;
      }
      .wgo_block .section div, .wgo_block .section ol {
      padding-left: 20px;
      }
      .blocksubhead {
      font: normal 12px;
      color: #3E3E3E;
      background: #E9E9E9 none repeat-x;
      padding: 4px 10px 4px 10px;
      border-top: 1px solid #CECECE;
      }
      .wgo_block .blocksubhead {
      font: normal 13px;
      color: #3E3E3E;
      background: transparent;
      }
      .floatcontainer::after, .formcontrols .blockrow::after, dl.stats::after {
      content: ".";
      display: block;
      height: 0;
      clear: both;
      visibility: hidden;
          }
      </style>
  Css
  Code:
  .doc_header {
      background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/t_bg.jpg) repeat-x top center;
      border-top: 1px solid black;
      border-bottom: 1px solid #EEE;
      }
      .doc_header {
      height:94px ;
      color: #A8A8A8;
      font: normal normal normal 11px Helvetica, Geneva;
      position: relative;
      min-height: 94pxpx;
      }body {
      background: #111 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/doc_bg.png) repeat-x top;

      min-width: 650px;


      font-size: 13px;
      color: #111;
      line-height: 1.230;}.main_wrap {
        width: 980px;
        margin: auto auto auto auto;
      }
      ul, menu, dir {
      display: block;
      list-style-type: disc;
      -webkit-margin-before: 1em;
      -webkit-margin-after: 1em;
      -webkit-margin-start: 0px;
      -webkit-margin-end: 0px;
      -webkit-padding-start: 40px;
      }ol, ul {
      list-style: none;
      }li { display: list-item; }
      #navbar_container {
      background: url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/navbar_container_bg.png) repeat-x bottom;
      border-bottom: 1px solid #222;

      }.main_wrap {
      width: 980px;
      margin: auto auto auto auto;
      }.navbar {
      margin: 0px;
      }
      .navbar {
      position: relative;
      height: 55px;
      background: transparent none;

      color: white;
      font: 11px Helvetica, Geneva;
      border: 0px solid white;
      -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
      -moz-border-radius-bottomright: 5px;
      -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
      -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
      border-bottom-left-radius: 5px;
      border-bottom-right-radius: 5px;
      }.navtabs {
      text-transform: uppercase;
      text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0 black;
      padding: 0px;
      }
      .navtabs {
      background: transparent none;
      padding: 0px 0px 0px 20px;
      height: 18px;
      }.navtabs li:first-child {
      border-left: 0;
      }
      .navtabs li {
      float: left;
      border-right: 0;
      }
      li {
      list-style: none;
      }.navtabs li a.navtab {
      background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/navtab_bg.png) no-repeat top center;
      border-left: 1px solid black;
      border-right: 1px solid black;
      border-top: 1px solid black;
      font-family: BebasNeueRegular;
      font-size: 18px;
      font-weight: normal;
      margin: 0px 5px;
      height: 25px;
      line-height: 23px;
      border-top-left-radius: 4px;
      border-top-right-radius: 4px;
      background-clip: padding-box;
      }
      .navtabs li a.navtab {
      border-top: 0;
      border-left: 0;
      display: block;
      background: transparent none;
      min-width: 50px;
      width: auto !important;
      width: 50px;
      text-align: center;
      color: #B9D5E7;
      font: ;
      text-decoration: none;
      line-height: 18px;
      }
      .navtabs li a {
      padding: 0px 15px;
      }
      .navtabs li a {
      height: 28px;
      line-height: 28px;
      padding: 0 10px;
      }.navtabs li.selected {
      height: 28px;
      color: white;
      }.navtabs li.selected a.navtab {
      background: black url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/navtab_bg.png) no-repeat top center;
      color: #DDD;
      height: 28px;
      line-height: 24px;
      border-left: 1px solid black;
      border-right: 1px solid black;
      border-top: 1px solid black;
      }
      .navtabs li.selected a.navtab {
      color: white;
      background: black none;
      position: relative;
      top: -0;
      padding-top: 0;
      z-index: 10;
      }
      .navtabs li a.navtab {
      background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/navtab_bg.png) no-repeat top center;
      border-left: 1px solid black;
      border-right: 1px solid black;
      border-top: 1px solid black;
      font-family: BebasNeueRegular;
      font-size: 18px;
      font-weight: normal;
      margin: 0px 5px;
      height: 25px;
      line-height: 23px;
      border-top-left-radius: 4px;
      border-top-right-radius: 4px;
      background-clip: padding-box;
      }.navtabs ul {
      border-radius: 0px;
      text-transform: none;
      }
      .navtabs ul {
      border-radius: 0px;
      text-transform: none;
      }
      .navtabs ul {
      position: absolute;
      top: 18px;
      left: 0px;
      width: 100%;
      border-top: 0;
      -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
      -moz-border-radius-bottomright: 5px;
      -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
      -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
      border-bottom-left-radius: 5px;
      border-bottom-right-radius: 5px;
      margin-right: -70px;
      direction: ltr;
      }.guestbuttons {
        float: right;
      }

      .guestbuttons a {
        background: #ffffff;
        border: 1px solid #111111;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        text-transform: uppercase;
        padding: 2px 6px;
        margin: 0px 2px;
        position: relative;
        top: 7px;
        border-radius: 3px;
        background-clip: padding-box;
      }

      .guestbuttons a:hover {
        background: #cccccc;
        color: #000000;
      }

      .guestbuttons a.register {
        color: #F00;
      }

      .guestbuttons a.register:hover {
        color: #000000;
      }/*************************************************/
      /* BREADCRUMB */
      /*breadcrumb*/

      .breadcrumb {
        background: #ffffff url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/breadcrumb_bg.png) repeat-x bottom;
        border-bottom: 1px solid #eeeeee;
        font-size: 12px;
        line-height: 15px;
        font-weight: bold;
        font-family: Helvetica, Geneva;
        text-transform: uppercase;
        text-shadow: 0 0 0 transparent, 0px 1px 0px #eeeeee;
        padding: 5px 0px;
      }


      .breadcrumb .navbithome {
        padding: 0px;
        margin-top: 2px;
      }
      .breadcrumb .navbit {
        float:left;
        background-image:url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/navbit-arrow-right.png);
        background-position:right center;
        background-repeat:no-repeat;
        padding-right:10px;
        padding-left:3px;
      }

      .breadcrumb .navbit:first-child {
        padding-left:0;
      }

      .breadcrumb .navbit.lastnavbit {
        background: transparent;
      }

      .breadcrumb .navbit.lastnavbit span {
        float:left;
        background: transparent;
        padding-right:10px;
        padding-left:3px;
      }

      .breadcrumb .navbit > a, .breadcrumb .lastnavbit > span {
        display:block;
        padding:2px 4px;
        float:left;
        background-color:transparent;
        border:1px solid transparent;
        -moz-border-radius:5px;
        -webkit-border-radius:5px;
        border-radius:5px;
      }

      .breadcrumb .navbit a {
        text-decoration:none;
      }

      .breadcrumb hr {
        display:none;
      }
      .login-popup {
        display: none;
        background: #cccccc;
        color: #222222;
        border: 10px solid #ffffff;
        padding: 10px; 
        float: left;
        font-size: 1.2em;
        position: fixed;
        top: 50%;
        left: 50%;
        z-index: 999;
        box-shadow: 0px 0px 20px #000000;
      }      #login-box .loginbutton:hover {
        background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/ctrl_button_bg_hover.png) repeat-x top;  ;
        color: #ffffff;
        cursor: pointer;
      }

      #login-box .remember {
        padding: 5px 0px 0px 8px;
        float: left;
      }

      #login-box .remember label {
        color: #222222;
        font-size: 10px;
        font-weight: normal;
        padding: 0px;
      }

      #login-box .password_remind {
        position: relative;
        top: 5px;
        left: 0px;
      }

      #login-box .register {
        text-transform: uppercase;
        font-weight: bold;
        float: left;
        margin: 5px 0px 0px 19px;
      }

      #login-box img {
        float: left;
        padding: 0px 0px 10px 12px;
      }

      #login-box #fb_headerbox {
        box-shadow: none !important;
      }
      #body_bg {
        background: #ffffff url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/body_bg.png) repeat-x top;
        padding: 10px 0px;
      }
      #page_title_container {
      min-height: 100px;
      background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/page_title_bg.jpg) repeat-x top center;
      border: 1px solid #DDD;
      text-align: right;
      margin-top: 5px;
      margin-bottom: 15px;
      border-radius: 5px;
      background-clip: padding-box;
      }#page_title_container_inner {
      min-height: 100px;
      text-shadow: 0 0 0 transparent, 0px 1px 0px black;
      background: url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/page_title_inner_bg.png) no-repeat top left;
      }#page_title_container_inner h1 {
      font-family: BebasNeueRegular;
      text-transform: uppercase;
      color: white;
      font-size: 32px;
      margin-bottom: -5px;
      }#page_title_container #page_title_container_inner .description {
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      color: #B9D5E7;
      font-size: 12px;
      padding-right: 20px;
      }.body_wrapper {
      padding: 0px 0px 0px 0px;
      background: transparent none;
      -moz-border-radius: 5px;
      -webkit-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
      }

      #login-box .loginbutton,
      #login-box .loginbutton:visited {
        background: #000000 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/ctrl_button_bg.png) repeat-x top;
        border: none;
        color: #ffffff;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        text-transform: uppercase;
        display: inline-block;
        padding: 3px 8px;
        position: relative;
        border-radius: 3px;
        background-clip: padding-box;
      }
      #login-box form input.textbox {
        background: #ffffff;
        background: -moz-linear-gradient(top, #dddddd 0%, #ffffff 100%);
        background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #dddddd), color-stop(100%, #ffffff));
        background: -webkit-linear-gradient(top, #dddddd 0%, #ffffff 100%);
        background: -o-linear-gradient(top, #dddddd 0%, #ffffff 100%);
        background: -ms-linear-gradient(top, #dddddd 0%, #ffffff 100%);
        width: 220px;
        height: 20px;
        border: 1px solid #aaaaaa;
        font-size: 12px;
      }


      #login-box img.btn_close {
        float: right;
        margin: -35px -35px 0 0;
      }

      #login-box fieldset {
        border: none;
      }

      #login-box ul.nouser li a {
        color: #004879;
        font-size: 12px;
      }

      #login-box ul.nouser li a:hover {
        color: #111111};

      .notices {
        margin-top: 0px;
        margin-bottom: 15px;
      }
      .notices li {
      background: #111;
      color: #CCC !important;
      border: 1px solid #DDD;
      color: inherit;
      font-size: 13px;
      line-height: 19px;
      border-radius: 5px;
      background-clip: padding-box;
      box-shadow: none;
      }
      .notices li {
      background: transparent none;
      font-size: 12px;
      color: #111;
      padding: 5px 10px;
      margin-bottom: 5px;
      -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #273037;
      -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #273037;
      box-shadow: -2px 2px 2px #273037;
      text-align: left;
      clear: both;
      }.notices li {
        background: #111111;
        color: #cccccc !important;
        border: 1px solid #dddddd;
        color: inherit;
        font-size: 13px;
        line-height: 19px;
        border-radius: 5px;
        background-clip: padding-box;
        box-shadow: none;
      }

      .notices li a {
        color: #ffffff;
      }/*footer*/

      #body_footer {
        background: #f2f2f2 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/tdg_bg.png) repeat-x top;
        border-top: 1px solid #dddddd;
        border-bottom: 1px solid #ffffff;
        padding: 10px 0px;
        text-shadow: 0 0 0 transparent, 0px 1px 0px #ffffff;
      }

      #contenttypeid .textbox, textarea, select {
        border: 1px solid #dddddd;
      }

      .footer_select {
        margin: 7px 10px 0px 0px;
      }

      .footer_copyright {
        text-align: right;
        margin-top: 0px;
      }

      #footer_time .time {
        color: #cccccc;
      }

      .footer_time {
        padding: 20px 0px 10px 0px;
      }

      .footer {
        text-align: left;
        float: left;
        margin-top: 0px;
        padding: 0px;
      }

      .footer_links {
        margin: 0px;
      }

      .footer_links li {
        margin-right: 7px;
        margin-left: 0px;
        padding: 0px;
      }

      #foot .footer_links li {
        padding: 0px;
      }

      #foot {
        background: #273037 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/b_bg.jpg) repeat-x top center;
        border-top: 1px solid #3f3f3f;
        line-height: 19px;
        text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0 #000000;
      }

      #foot li {
        margin-bottom: 3px;
      }

      #foot li:last-child {
        margin-bottom: 0px;
      }

      #foot_top {
        color: #aaaaaa;
        padding: 25px 0px 20px 0px;
        border-top: 1px solid #000000;
        border-bottom: 1px solid #000000;

      }

      #foot_top a {
        color: #ffffff;
      }

      #foot_top a:hover {
        color: #aaaaaa;
      }

      #foot_bottom {
        font-size: 12px;
        padding: 0px 0px 30px 0px;
        background: #111111 url(http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/doc_bg.png) repeat-x left top;
        color: #aaaaaa;
        text-align: center;
        border-top: 1px solid #3f3f3f;
      }

      #foot_bottom a {
        color: #ffffff;
      }

      #foot_bottom a:hover {
        color: #aaaaaa;
      }

      #foot_bottom_inner {
        padding: 25px 0px;
      }

      .footer_morecopyright {
        color: #aaaaaa;
        font-size: 12px;
        text-align: left;
        float: right;
        margin-top: 0px;
        padding-bottom: 0px;
      }

      .footer_column_inner {
        padding: 0px 15px;
      }

      #footer_column_1 {
        float: left;
        width: 20%;
        text-align: left;
      }

      #footer_column_2 {
        float: left;
        width: 20%;
        text-align: left;
      }

      #footer_column_3 {
        float: left;
        width: 35%;
        text-align: left;
      }

      #footer_column_4 {
        float: right;
        width: 25%;
        text-align: left;
      }

      .footer_column_header {
        padding-bottom: 8px;
        text-align: left;
        font-family:    BebasNeueRegular;
        text-transform: uppercase;
        font-size: 22px;
        font-weight: normal;
        color: #b9d5e7;
        line-height: 22px;
      }

      #social_icons_footer {
        clear: both;
        text-align: left;
        padding-bottom: 15px;
      }

      #social_icons_footer img {
        margin-top: 4px;
        margin-right: 4px;
        opacity: 0.6;
      }

      #social_icons_footer img:hover {
        -moz-transition: all 0.25s ease-in-out 0s;
        -webkit-transition: all 0.25s ease-in-out 0s;
        -o-transition: all 0.25s ease-in-out 0s;
        transition: all 0.25s ease-in-out 0s;
        opacity: 1;
      }

      .searchbutton {
        margin: 1px 0px 0px 2px;
      }

      .footer_search .textbox,
      .footer_search textarea,
      .footer_search select {
        background: #dddddd;
        background: -moz-linear-gradient(top, #bbbbbb 0%, #ffffff 100%);
        background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #bbbbbb), color-stop(100%, #ffffff));
        background: -webkit-linear-gradient(top, #bbbbbb 0%, #ffffff 100%);
        background: -o-linear-gradient(top, #bbbbbb 0%, #ffffff 100%);
        background: -ms-linear-gradient(top, #bbbbbb 0%, #ffffff 100%);
        color: #222222;
        border: 1px solid #273037;
        text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0 #ffffff;
        border-radius: 3px;
        background-clip: padding-box;
      }

      .footer_search .textbox:focus {
        box-shadow: 0 0 5px #9dbbff;
        border: 1px solid #555555;
        -moz-transition: all 0.25s ease-in-out 0s;
        -webkit-transition: all 0.25s ease-in-out 0s;
        -o-transition: all 0.25s ease-in-out 0s;
        transition: all 0.25s ease-in-out 0s;
      }

      .footer_search .textbox {
        width: 165px;
        height: 15px;
        float: left;
      }

      #footer_advanced_search {
        margin: 5px 0px 20px 0px;
        font-size: 10px;
        text-align: left;
      }

      #footer_advanced_search a {
        color: #aaaaaa;
      }

      #footer_advanced_search a:hover {
        color: #ffffff;
      }#forums .L1 .forumhead a, .forumbit_nopost .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span, .forumbits .forumhead h2, .threadlisthead span.threadinfo, .threadlisthead span.threadinfo_withnotification, .threadlisthead span.threadstats, .threadlisthead span.threadreplies, .threadlisthead span.threadviews, .threadlisthead a, .threadlisthead span.threadnotification, .threadlisthead span.threadlastpost, .threadlisthead, .thread_info h4, .wgo_block .blockhead, .forum_info .blockhead, #usercp_nav h2.blockhead, .blockhead, .blockhead h2, #forum_icon_legend h5 {
      font-family: BebasNeueRegular;
      text-decoration: none;
      text-transform: uppercase;
      line-height: 25px;
      text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0 black;
      border-bottom: none;
      font-size: 22px;
      font-weight: normal !important;
      background-clip: padding-box;
      }

  #3 - Posted on 8/3/2013, 11:24
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 8/3/2013, 11:24

  Administrator
  Header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
      <head>
        <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
        <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
        <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
        <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
        <!-- END switch_compat_meta -->
        <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
        <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
        <!-- END switch_canonical_url -->
        {META_FAVICO}
        {META}
        {META_FB_LIKE}
        <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
        {T_HEAD_STYLESHEET}
        {CSS}
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
        <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
        <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

        <!-- BEGIN switch_fb_login -->
        <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_fb_login -->

        <!-- BEGIN switch_ticker -->
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
        <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_ticker -->

        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
            var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
            var slid_vert = false;
            var auto_dir = 'next';
            var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

            switch( tickerDirParam )
            {
              case 'top' :
                  slid_vert = true;
                  break;

              case 'left':
                  break;

              case 'bottom':
                  slid_vert = true;
                  auto_dir = 'prev';
                  break;

              case 'right':
                  auto_dir = 'prev';
                  break;

              default:
                  slid_vert = true;
            }

            $(document).ready(function() {

              var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

              if (width_max > 0)
              {
                  $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                  $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                    if ($(this).width() > width_item)
                    {
                    var ratio      = $(this).width() / width_item;
                    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                    $(this).height(new_height).width(width_item);
                    }
                  });

                  if (slid_vert)
                  {
                    var height_max = h_perso;

                    $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                        if ($(this).height() > height_max)
                        {
                          height_max = $(this).height();
                        }
                    } );

                    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                    $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
                  }

                  $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                        vertical: slid_vert,
                    wrap: 'circular',
                    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                    auto_direction: auto_dir,
                  scroll: 1,
                  size: {switch_ticker.SIZE},
                  height_max: height_max,
                  animation: {switch_ticker.SPEED}
                  });
              }
              else
              {
                  $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                  $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
              }
            });
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_ticker_new -->

        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function(){
            <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
              pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
              pm.focus();
            <!-- END switch_enable_pm_popup -->
            <!-- BEGIN switch_report_popup -->
              report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
              report.focus();
            <!-- END switch_report_popup -->
            <!-- BEGIN switch_ticker -->
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
            <!-- END switch_ticker -->
        });

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
            var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
        <!-- END switch_login_popup -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        $(document).ready( function() {
            $(window).resize(function() {
              var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
              var popupWidth = $("#login_popup").width();
              var mypopup = $("#login_popup");

              $("#login_popup").css({
              "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                  });
            });
        });
        <!-- END switch_login_popup -->
        //]]>
        </script>
        {GREETING_POPUP}
        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <style>
        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
            text-align:center;
            width: 10px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
            margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
            margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
        }
        </style>
        <!-- END switch_ticker_new -->
        {HOSTING_JS}
        <!-- BEGIN google_analytics_code -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
          var _gaq = _gaq || [];
          _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
          _gaq.push(["_trackPageview"]);
        _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

        <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
        _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
        _gaq.push(['b._trackPageview']);
        <!-- END google_analytics_code_bis -->

          (function() {
            var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
            ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
            var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
          })();
        //]]>
        </script>
        <!-- END google_analytics_code -->
      </head>

      <body>
        <!-- BEGIN hitskin_preview -->
        <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
            <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
            <div class="content">
              <p>
                  {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                  <br />
                  <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
              </p>
            </div>
        </div>
        <!-- END hitskin_preview -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        <div id="login_popup" class="module main">
            <div id="login_popup_title" class="main-head">
              <div class="h3">{SITENAME}</div>
            </div>
            <div class="main-content">
              {LOGIN_POPUP_MSG}
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
            </div>
        </div>
        <!-- END switch_login_popup -->

        <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

        <div class="minwidth_IE">
            <div class="layout_IE">
              <div class="container_IE">
                                <div id="navbar_container">
      <div class="main_wrap">
      <div id="navbar" class="navbar">
        <ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer">
         
         
        <li id="vbtab_cms">
            <a class="navtab" href="http://idealvb.themetempest.com/content.php?2-news">Home</a>
         
        </li>

        <li id="tab_ota5_237">
            <a class="navtab" href="content.php?4-features&tabid=37">Features</a>
         
        </li>

        <li class="selected" id="vbtab_forum">
            <a class="navtab" href="forum.php">Forum</a>
         
              <ul class="floatcontainer">
               
                                            <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
               
              </ul>
         
        </li>

        <li id="vbtab_blog">
            <a class="navtab" href="blog.php">Blogs</a>
         
        </li>

        <li id="vbtab_whatsnew">
            <a class="navtab" href="activity.php">What's New?</a>
         
        </li>

         
        </ul>
      </div>
      </div>
      </div>
      <div id="header" class="floatcontainer doc_header">
      <div class="main_wrap">
        <div style="float: left; width: 30%;"><a href="forum.php" class="logo-image"><img src="http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/logo.png" alt="Ideal vB Forums - Powered by vBulletin" title="Ideal vB Forums - Powered by vBulletin"></a></div>
      <div style="float: right; width: 70%;">
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <div class="guestbuttons">
              <a href="#login-box" class="login-window">Log in</a>
              <a href="register.php" class="register">Register</a>
      </div>
      <!-- END switch_user_logged_out -->
      <div class="clear"></div>
        <div class="ad_global_header">
         
         
        </div>
     
      </div>
      </div>
      </div>  <div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
      <div class="main_wrap">
        <ul class="floatcontainer">
            <li class="navbithome"><a href="index.php" accesskey="1"><img src="http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/navbit-home.png" alt="Home" title="Home"></a>Forum</li>
         
         


        </ul>
      </div>
      </div>
                    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                    <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                        <div class="module main">
                          <div class="main-content clearfix">
                              <div id="fa_ticker_container">
                                <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                    <!-- BEGIN ticker_row -->
                                    <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                    <!-- END ticker_row -->
                                </ul>
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- END switch_ticker_new -->

                    <!-- BEGIN switch_ticker -->
                    <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                        <div class="module main">
                          <div class="main-content clearfix">
                              <div id="fa_ticker_container">
                                <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                    <div class="fa_ticker_content">
                                      <!-- BEGIN ticker_row -->
                                      <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                      <!-- END ticker_row -->
                                    </div>
                                </div>
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- END switch_ticker -->
      <div id="body_bg">
      <div class="main_wrap">

      <div id="page_title_container">
      <div id="page_title_container_inner">

      <h1 style="padding: 22px 20px 0px 0px;">Ideal vB Forums</h1>
            <p class="description">Welcome to the Ideal vB Forums.</p>

      </div>
      </div>

      <div class="body_wrapper">
        <form action="profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices" class="notices">
            <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice">
            <input type="hidden" name="s" value="">
            <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest">
            <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="">
            <input type="hidden" name="url" value="">
            <ol>
              <li class="restore" id="navbar_notice_1">
     
        If this is your first visit, be sure to
            check out the <a href="faq.php" target="_blank"><b>FAQ</b></a> by clicking the
            link above. You may have to <a href="register.php" target="_blank"><b>register</b></a>
            before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
            select the forum that you want to visit from the selection below.
      </li>
            </ol>
        </form>
                    <div id="page-body">
                         
                        <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
               
                                                        <div id="outer-wrapper">
                              <div id="wrapper">
                                                                                    <div class="pun">
                                <div id="container">
                                    <div id="content">
                                      <div id="{ID_LEFT}">
                                          <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                          {giefmod_index1.MODVAR}
                                          <!-- BEGIN saut -->
                                          <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                          <!-- END saut -->
                                          <!-- END giefmod_index1 -->
                                      </div>
                                      <div id="main">
                                          <div id="main-content">

      <!-- BEGIN html_validation -->
                                          </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                </div>
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
        </div>      </div>
                          </div>  </div>
            </div>
        </div>   
               
      </body>
      </html>
                <!-- END html_validation --><script type="text/javascript">
      $(document).ready(function() {
        $('a.login-window').click(function() {
         
            var loginBox = $(this).attr('href');

            $(loginBox).fadeIn(300);
         
            var popMargTop = ($(loginBox).height() + 24) / 2;
            var popMargLeft = ($(loginBox).width() + 24) / 2;
         
            $(loginBox).css({
              'margin-top' : -popMargTop,
              'margin-left' : -popMargLeft
            });
         
            $('body').append('<div id="mask"></div>');
            $('#mask').fadeIn(300);
         
            return false;
        });
     
        $('a.close, #mask').live('click', function() {
          $('#mask , .login-popup').fadeOut(300 , function() {
            $('#mask').remove();
        });
        return false;
        });
      });
      </script>
      <div id="login-box" class="login-popup">
              <a href="#" class="close"><img src="http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/close_login.png" class="btn_close" title="Close Window" alt="Close"></a>
      <ul class="nouser">
                  <li>
              <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=420"></script>
      <div style="float: left;">   
        <form id="navbar_loginform" action="/login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
                  <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
                    <div>
                        <div>
                    <div style="margin-bottom: 5px;">
                                                <input type="text" class="textbox default-value" tabindex="101" size="30" name="username">

                          </div>
                          <div style="margin-bottom: 5px;">
                            <input type="password" class="textbox default-value" tabindex="102" size="30" name="password">
                          </div>


                          <div style="margin-top: 5px;">
                          <div style="float: left;">
                    <input type="submit" name="login" class="loginbutton" tabindex="104" value="Log in" title="Enter your username and password in the boxes provided to login, or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s">
                          </div>
                          <div id="remember" class="remember">
                    <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103"> Remember Me?</label>
                  </div>
                      </div>
                        </div>
                    </div>
                  </fieldset>

                  <input type="hidden" name="s" value="">
                  <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest">
                  <input type="hidden" name="do" value="login">
                  <input type="hidden" name="vb_login_md5password">
                  <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf">
              </form>
                  <div class="password_remind"><a href="login.php?do=lostpw">Forgot your password?</a></div>
      </div>
      <div style="float: left; margin-left: 10px; border-left: 1px solid #888888; min-height: 100px;">
             
                  <ul>
                    <div id="fb_headerbox">

        <a id="fb_loginbtn" href="#"><img src="http://idealvb.themetempest.com/images/tf_ideal/misc/facebook_login.gif" alt="The Facebook Platform" title="The Facebook Platform"></a>
      </div>

                  </ul>
                  <div class="clear"></div>
           
             
                  <div class="register">
                    <a href="/register" rel="nofollow">Register</a>
                  </div>
           
      </div>
           
                  </li>
              </ul>
      </div>

  #4 - Posted on 8/3/2013, 11:24
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 11/3/2013, 09:06

  S.mod
  thiếu CSS tùm lum za

  #5 - Posted on 11/3/2013, 09:06

  __________________________________________________________________________________________
  FORUM GAME:  NGOINHAGAME.COM
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:

  #6 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90