Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Tut] Làm thanh điều hướng nhanh :X

Trang 1 trong tổng số 3 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 6/3/2013, 14:02

  Administrator


  Cách làm : Vui lòng trả lời để thấy nội dung bài viết ^^

  [Bài viết không bị Ẩn]

  Cho cái này vào Footer_End


  Code:
  <div id="CNTTlogin1" style="display: none;">
                                      <div id="CNTTlogin-border1">
                                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" class="closebutton" width="20px" height="20px" onclick="CNTTlogin1();">
                                      <h1>Thanh điều hướng nhanh</h1>
                                    
                                     
                                      <div class="xenOverlay"><div class="section">
   <div id="jumpMenu">
   <div class="jumpMenuColumn">
   <h3 class="primaryContent">Liên kết thường dùng</h3>
                              
  <div class="secondaryContent">
   <div class="blockLinksList">
   <ul>
   
  <li><a href="/">Forums</a></li>
   <li><a href="/Members">Thành viên</a></li>
   <li><a href="/search?search_id=newposts">Có gì mới</a></li>
   </ul>
   <ul>
   
  <li><a href="/login/">Log in</a></li>
   
  </ul>
   <ul>
   <li><a href="faq">Help</a></li>
   </ul>
   </div>
   </div>
   </div>
   <div class="jumpMenuColumn">
   <h3 class="primaryContent">Danh sách diễn đàn</h3>
   <div class="secondaryContent nodeList">
   <ol class="blockLinksList">
   
  <li class="d0 ">
   <a href="#main-category.1" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Khu vực điều hành</span>
   </a>
   </li>
   


  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f5-forum" class=" ">
   <span class="_depth2 depthPad">Thông báo</span>
   </a>
   </li>
   
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f7-forum" class=" ">
   <span class="_depth2 depthPad">Hướng dẫn sử dụng diễn đàn</span>
   </a>
   </li>
   
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f1-forum" class=" ">
   <span class="_depth2 depthPad">Nơi thảo luận thông tin</span>
   </a>
   </li>   <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f56-forum" class=" ">
   <span class="_depth2 depthPad">Nơi chém gió</span>
   </a>
   </li>
   <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f45-forum" class=" ">
   <span class="_depth2 depthPad">Góp ý về diễn đàn</span>
   </a>
   </li>


   


  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Diễn Đàn Aoe</span>
   </a>
   </li>
   
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f55-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Topic Dành cho đội Aoe Tin-K3</span>
   </a>
   </li>
   
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f54-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Diễn Dàn AOE</span>
   </a>
   </li>


  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Tin Học & Công Nghệ</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f11-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Thủ thuật phần mềm</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f12-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Mạng / Internet</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f13-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Hệ Điều Hành - Phần cứng</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f16-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Anti-Virus</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f52-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Những trang web hay</span>
   </a>
   </li>


  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Thế Giới Cntt
  </span>
   </a>
   </li>  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f3-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Đồ họa</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f6-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Lập trình</span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f10-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Sách điện tử</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f17-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Máy tính sách tay</span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f20-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Thế giới di động</span>
   </a>
   </li>


  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Ghost
  </span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/forum-f59" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Windows 7</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/forum-f103" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Windows Xp</span>
   </a>
   </li>

  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Khu vực Ảnh
  </span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f18-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Ảnh thành viên</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f19-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Ảnh tập thể lớp Tin-k3</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f21-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Tranh ảnh</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Tổng hợp về Forumotion
  </span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f99-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Tài nguyên Forumotion</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f26-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Kho skin</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f33-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Box hình ảnh fourmotion</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f53-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Code Phpbb3</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f65-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Hosting-Domain</span>
   </a>
   </li>  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Truyện Tổng Hợp
  </span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/forum-f42/" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Truyện cười</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/forum-f43/" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Truyện ngắn</span>
   </a>
   </li>  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Khu vực giải trí
  </span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f8-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Game</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f46-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Vui cười</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f22-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Âm nhạc</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f62-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Tin tức hàng ngày</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f63-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Phim ảnh</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">:: -‘๑’ QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG -‘๑’ :: &
  </span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f9-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Quà tặng cuộc sống</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f14-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Thơ ca</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f15-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Thì thầm to nhỏ</span>
   </a>
   </li>
  <li class="d0 ">
   <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
   <span class="_depth0 depthPad">Khác
  </span>
   </a>
   </li>

  <li class="d2 ">
   <a href="http://www.cntt-k3.org/f4-forum" class=" ">
   <span class="_depth1 depthPad">Thùng rác</span>
   </a>
   </li>


   
  </ol>
   
                                   
   </div></div></div>
  </div></div>


  <style>

  a {text-decoration:none;}

  a:link,a:active,a:visited {
      text-decoration: none;
      }

  a:hover{
    text-decoration: none !important;
      }
  ._depth2 {
  padding-left: 4em;
  }
  .xenOverlay > .section, .xenOverlay > .sectionMain {
  background: none;
  margin: 0;
  }
  a:-webkit-any-link {
  color: -webkit-link;
  text-decoration: underline;
  cursor: auto;
  }
  ._depth1 {
  padding-left: 2em;
  }

  a:hover {
  _text-decoration: underline;
  }
  li {
  list-style: none;
  }
  .blockLinksList a:hover, .blockLinksList a:focus, .blockLinksList li.kbSelect a, .blockLinksList label:hover, .blockLinksList label:focus, .blockLinksList li.kbSelect label {
  text-decoration: none;
  background-color: #EDEDED;
  }
  a[href]:hover {
  text-decoration: underline;
  }
  .blockLinksList a, .blockLinksList label {
  color: #555;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -khtml-border-radius: 5px;
  display: block;
  outline: 0 none;
  }
  .xenOverlay .section .heading, .xenOverlay .sectionMain .heading {
  border-radius: 0;
  -webkit-border-radius: 0;
  -moz-border-radius: 0;
  -khtml-border-radius: 0;
  margin-bottom: 0;
  }
  .heading {
  color: #434343;
  }
  .heading, .xenForm .formHeader {
  font-weight: bold;
  font-size: 11pt;
  color: #434343;
  background: #D7D7D7 url('http://xenfocus.com/development/styles/uniform/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
  padding: 5px 10px;
  margin-bottom: 3px;
  border-bottom: 1px solid #9B9B9B;
  border-top-left-radius: 5px;
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -khtml-border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -moz-border-radius-topright: 5px;
  -khtml-border-top-right-radius: 5px;
  }
  #jumpMenu {
  overflow: hidden;
  zoom: 1;
  }
  .xenOverlay #jumpMenu .jumpMenuColumn {
  float: left;
  width: 337px;
  }
  .primaryContent {
  background-color: #FDFDFD;
  padding: 10px;
  border-bottom: 1px solid #EDEDED;
  }
  .secondaryContent {
  background: #F9F9F9 url('http://xenfocus.com/development/styles/uniform/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
  padding: 10px;
  border-bottom: 1px solid #D7D7D7;
  }
  .xenOverlay #jumpMenu .blockLinksList {
  height: 250px;
  overflow: auto;
  }
  .blockLinksList {
  font-size: 11px;
  padding: 2px;
  }
  #jumpMenu .blockLinksList ul:first-child, #jumpMenu .nodeList li.d0:first-child {
  padding-top: 0;
  border-top: none;
  margin-top: 0;
  }
  #jumpMenu .blockLinksList ul, #jumpMenu .nodeList li.d0 {
  padding-top: 5px;
  border-top: 1px solid #EDEDED;
  margin-top: 5px;
  }
  #jumpMenu .blockLinksList li {
  vertical-align: bottom;
  }

  .blockLinksList a, .blockLinksList label {
  color: #555;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -khtml-border-radius: 5px;
  display: block;
  outline: 0 none;
  }

  .xenOverlay #jumpMenu .jumpMenuColumn {
  float: left;
  width: 337px;
  }

  .primaryContent {
  background-color: #FDFDFD;
  padding: 10px;
  border-bottom: 1px solid #EDEDED;
  }
  a:link, a:visited {
  text-decoration: none;
  }
  a:link, a:visited {
  text-decoration: none;
  }

  user agent stylesheeta:-webkit-any-link {
  color: -webkit-link;
  text-decoration: underline;
  cursor: auto;
  }
  </style>
                                      
                                      
                                      

  </div>
          
                                           
                                            </div>
                                            <script type="text/javascript">
                                        function CNTTlogin1() {var x = document.getElementById('CNTTlogin1');   if (x.style.display == 'none') {jQuery(x).add('#CNTToverlay1').fadeIn('slow');var r = x.getElementsByTagName('form')[0].redirect;r.value = window.location.href;} else {jQuery(x).add('#CNTToverlay1').fadeOut('slow');}}jQuery(function(){ if(document.getElementById('logout')) document.getElementById('CNTTloginbtn1').style.display = 'none'; });
                                      </script>
                                            

                                            
                                            
                                            
                                 <style>
  #CNTToverlay1 {
  background-color: #000;
  filter: Alpha(opacity=70);
  left: 0;
  min-height: 101%;
  opacity: .7;
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100%;
  z-index: 999;
  }
  #CNTTlogin1 h2 {
  display: inline-block;
  float: right;
  font-size: 11px;
  position: relative;
  top: -21px;
  width: 120px;
  }
  #CNTTlogin1 .login-submit {
  -moz-border-radius: 3px;
  -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
  -webkit-border-radius: 3px;
  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
  background: #333 url(http://50.97.119.11/~brasi836/forum/public/style_images/neat/alert-overlay.png) repeat-x top;
  border: 1px solid rgba(0,0,0,0.35);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  display: block;
  font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;
  font-size: 12px;
  font-style: normal;
  font-variant: normal;
  font-weight: 300;
  height: 30px;
  line-height: 30px;
  margin: 15px auto 0;
  min-width: 125px;
  padding: 0 10px;
  text-align: center;
  text-shadow: 0 -1px 1px #000;
  }

  #CNTTlogin1 {
  -moz-border-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0 10px 20px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0 10px 20px;
  background: #000 url(http://fcimage.net/public/style_images/imgfc/trans60.png) repeat;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0 10px 20px;
  color: #333;
  font-family: sans-serif;
  left: 23%;
  padding: 8px;
  position: fixed;
  top: 30%;
  width: 674px;
  z-index: 999;
  }
  #CNTTlogin-border1 {
  background: #fff;
  padding-bottom: 2px;
  }#CNTTlogin1 img.closebutton {
  background: url(http://50.97.119.11/~brasi836/forum/public/style_images/neat/close_popup.png) no-repeat;
  cursor: pointer;
  float: right;
  height: 22px;
  margin: 5px;
  width: 22px;
  }
  #CNTTlogin1 h1 {
  background: url(http://50.97.119.11/~brasi836/forum/public/style_images/neat/maintitle.png) repeat-x top;
  color: #fff;
  font-size: 16px;
  font-weight: 700;
  padding: 8px 10px 9px;
  text-align: left;
  text-shadow: 0 1px 2px #000;
  }
  #CNTTlogin1 form {
  width: 100%;
  }
  #CNTTspace1 {
  margin-left: 100px;
  margin-top: 15px;
  }
  #CNTTlogin1 ul {
  list-style-type: none;
  }

  #CNTTlogin1 ul li {
  float: center;
  font-size: 1.2em;
  width: 50%;
  }
  #CNTTlogin1 li input {
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  background: #fff;
  border: 1px solid #CCC;
  border-radius: 3px;
  padding: 4px;
  }

    </style>          
                                           
                                            

                                  
                                <style>
  #CNTToverlay2 {
  background-color: #000;
  filter: Alpha(opacity=70);
  left: 0;
  min-height: 101%;
  opacity: .7;
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100%;
  z-index: 999;
  }
  #CNTTlogin1 h2 {
  display: inline-block;
  float: right;
  font-size: 11px;
  position: relative;
  top: -21px;
  width: 120px;
  }
  #CNTTlogin2 .login-submit {
  -moz-border-radius: 3px;
  -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
  -webkit-border-radius: 3px;
  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
  background: #333 url(http://50.97.119.11/~brasi836/forum/public/style_images/neat/alert-overlay.png) repeat-x top;
  border: 1px solid rgba(0,0,0,0.35);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  display: block;
  font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;
  font-size: 12px;
  font-style: normal;
  font-variant: normal;
  font-weight: 300;
  height: 30px;
  line-height: 30px;
  margin: 15px auto 0;
  min-width: 125px;
  padding: 0 10px;
  text-align: center;
  text-shadow: 0 -1px 1px #000;
  }

  #CNTTlogin2 {
  -moz-border-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0 10px 20px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0 10px 20px;
  background: #000 url(http://fcimage.net/public/style_images/imgfc/trans60.png) repeat;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0 10px 20px;
  color: #333;
  font-family: sans-serif;
  left: 23%;
  padding: 8px;
  position: fixed;
  top: 30%;
  width: 674px;
  z-index: 999;
  }
  #CNTTlogin-border2 {
  background: #fff;
  padding-bottom: 2px;
  }#CNTTlogin1 img.closebutton {
  background: url(http://50.97.119.11/~brasi836/forum/public/style_images/neat/close_popup.png) no-repeat;
  cursor: pointer;
  float: right;
  height: 22px;
  margin: 5px;
  width: 22px;
  }
  #CNTTlogin2 h1 {
  background: url(http://50.97.119.11/~brasi836/forum/public/style_images/neat/maintitle.png) repeat-x top;
  color: #fff;
  font-size: 16px;
  font-weight: 700;
  padding: 8px 10px 9px;
  text-align: left;
  text-shadow: 0 1px 2px #000;
  }
  #CNTTlogin2 form {
  width: 100%;
  }
  #CNTTspace2 {
  margin-left: 100px;
  margin-top: 15px;
  }
  #CNTTlogin2 ul {
  list-style-type: none;
  }

  #CNTTlogin2 ul li {
  float: center;
  font-size: 1.2em;
  width: 50%;
  }
  #CNTTlogin2 li input {
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  background: #fff;
  border: 1px solid #CCC;
  border-radius: 3px;
  padding: 4px;
  }
    .dieuhuong {
  cursor: pointer;
  height: 16px;
  margin: 10px -4px 0;
  position: relative;
  vertical-align: top;
  width: 16px;
  float: right;
  }
    </style>          
               

                                        

  Tiếp theo bạn muốn đặt thanh điều hướng ở chỗ nào thì thêm code này vào chỗ bạn muốn đặt cười nhăn răng

  Code:
  <div id="CNTToverlay1" onclick="CNTTlogin1()" style="display: none;"></div>
    <a onclick="CNTTlogin1();" class="dieuhuong" id="sign_in" title="Open Quick Navigation"><img src="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/overlayr34x/icon_quicknav.png" alt=""></a>
      

  Thế là xong ^^
  [/Bài viết không bị Ẩn]

  Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết này qua nơi khác  Được sửa bởi Chupy ngày 8/3/2013, 08:46; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 6/3/2013, 14:02

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Tin VIP
  avatar

  Tin VIP

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 341
  Points : 396
  Thanks : 33

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 6/3/2013, 14:07

  Member
  a

  #2 - Posted on 6/3/2013, 14:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bidepzai
  avatar

  bidepzai

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 57
  Points : 143
  Thanks : 80

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 6/3/2013, 14:09

  Member
  ngon cười nhăn răng
  thank anh chupy
  kết cái này

  #3 - Posted on 6/3/2013, 14:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Xmen8X
  avatar

  Xmen8X

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 384
  Points : 501
  Thanks : 51

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 6/3/2013, 14:48

  Member
  bối rối

  #4 - Posted on 6/3/2013, 14:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 817
  Thanks : 195

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 6/3/2013, 14:59

  Moderagerator
  123

  #5 - Posted on 6/3/2013, 14:59

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  _Duy_
  avatar

  _Duy_

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 166
  Thanks : -5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 6/3/2013, 15:39

  Member
  xấu

  #6 - Posted on 6/3/2013, 15:39
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Administrator
  avatar

  Administrator

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 722
  Points : 11645
  Birthday : 16/11/1996
  Thanks : 757

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 6/3/2013, 15:47

  Administrator
  ngon quá :x

  #7 - Posted on 6/3/2013, 15:47

  __________________________________________________________________________________________

  Đọc bài hay thì nhớ like ! thì mới hỗ trợ + share code ngon nhé cười nhăn răng
  I ♥️ you, Khách viếng thăm

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  wisu123
  avatar

  wisu123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 353
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 6/3/2013, 17:45

  Member
  xem

  #8 - Posted on 6/3/2013, 17:45
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ruby
  avatar

  Ruby

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 1244
  Points : 2669
  Birthday : 09/01/1990
  Thanks : 1029

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz

  S.mod
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 6/3/2013, 17:48

  S.mod
  Code:
  \

  q

  #9 - Posted on 6/3/2013, 17:48

  __________________________________________________________________________________________
  Tất cả các bạn chú ý:

  Những game mình post nếu có pass donwload và pass giải nèn thì là: congtruongit.com nha  Mấy anh vào ủng hộ giúp em nhá


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 6/3/2013, 18:24

  S.mod
  like !! a Py

  #10 - Posted on 6/3/2013, 18:24
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  Garfield
  avatar

  Garfield

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 756
  Points : 1144
  Birthday : 18/03/2000
  Thanks : 243
  Đến từ : Homeland

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 6/3/2013, 20:32

  Member
  xem

  #11 - Posted on 6/3/2013, 20:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  truongchun
  avatar

  truongchun

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 338
  Points : 431
  Birthday : 15/04/1990
  Thanks : 83

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 6/3/2013, 20:55

  Member
  xem

  #12 - Posted on 6/3/2013, 20:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nokiax2
  avatar

  nokiax2

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 194
  Points : 193
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 6/3/2013, 22:18

  Member
  xem

  #13 - Posted on 6/3/2013, 22:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  genau
  avatar

  genau

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 89
  Points : 156
  Birthday : 13/07/1989
  Thanks : 71

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://torneos-pandhers.foroes.org/

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 6/3/2013, 22:20

  Member
  very nice

  #14 - Posted on 6/3/2013, 22:20
  Xem lý lịch thành viên http://torneos-pandhers.foroes.org/
  avatar

  hery
  avatar

  hery

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 563
  Thanks : 149

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 7/3/2013, 04:57

  Member
  xem

  #15 - Posted on 7/3/2013, 04:57
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 7/3/2013, 14:20

  Member
  em xin trả lời

  #16 - Posted on 7/3/2013, 14:20
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  Hell Diamond
  avatar

  Hell Diamond

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 62
  Points : 63
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 7/3/2013, 18:01

  Member
  hay, like

  #17 - Posted on 7/3/2013, 18:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  qu0cthangprovip95
  avatar

  qu0cthangprovip95

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 206
  Points : 234
  Birthday : 03/09/1995
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.thptmdc.com

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 7/3/2013, 19:45

  Member
  xem

  #18 - Posted on 7/3/2013, 19:45
  Xem lý lịch thành viên http://www.thptmdc.com
  avatar

  Guest
  avatar

  Guest

  Group: Khách viếng thăm

  Hiện đang:

  Khách viếng thăm
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 8/3/2013, 04:19

  xem

  #19 - Posted on 8/3/2013, 04:19
  avatar

  vũ thanh lai
  avatar

  vũ thanh lai

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 178
  Points : 223
  Thanks : 19

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 8/3/2013, 14:15

  Member
  gggggggggggg

  #20 - Posted on 8/3/2013, 14:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Hữu Phước
  avatar

  Hữu Phước

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 939
  Points : 1443
  Birthday : 28/12/1998
  Thanks : 443
  Đến từ : Thuận Hưng , Thốt Nốt , Cần Thơ

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 8/3/2013, 18:11

  Member
  xem

  #21 - Posted on 8/3/2013, 18:11
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz
  avatar

  Reyzer Fullbuster
  avatar

  Reyzer Fullbuster

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 115
  Points : 125
  Birthday : 24/10/1997
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 8/3/2013, 18:14

  Member
  Xem

  #22 - Posted on 8/3/2013, 18:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Nhục Bồ Đoàn
  avatar

  Nhục Bồ Đoàn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 328
  Points : 359
  Thanks : 35

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 8/3/2013, 22:56

  Member
  ttt

  #23 - Posted on 8/3/2013, 22:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kumakhanh
  avatar

  kumakhanh

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 549
  Thanks : 74

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 9/3/2013, 08:07

  S.mod
  xem

  #24 - Posted on 9/3/2013, 08:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  elaphi
  avatar

  elaphi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 79
  Points : 165
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 78
  Đến từ : Nam Định

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 9/3/2013, 08:44

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #25 - Posted on 9/3/2013, 08:44
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 3 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90