Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] skin Fuse [ punBB ]

Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 17/1/2013, 10:33

  Administrator
  Demo online :
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Demo :


  Link dowload skin : [ Nội dung đã bị ẩn - Vui lòng trả lời để thấy nội dung ]

  Code:
  http://www.mediafire.com/?59wb707iedymp9v
  Skin được thiết kế bởi Chupy
  Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết này
  Cám ơn !
  up : overall_header ( quên chưa cho vào link ) khổ thể

  overall_header :
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
   var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
   var slid_vert = false;
   var auto_dir = 'next';
   var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

   switch( tickerDirParam )
   {
   case 'top' :
   slid_vert = true;
   break;

   case 'left':
   break;

   case 'bottom':
   slid_vert = true;
   auto_dir = 'prev';
   break;

   case 'right':
   auto_dir = 'prev';
   break;

   default:
   slid_vert = true;
   }

   $(document).ready(function() {

   var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
   var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

   if (width_max > 0)
   {
   $('#fa_ticker_content').css('display','block');

   $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
   if ($(this).width() > width_item)
   {
   var ratio = $(this).width() / width_item;
   var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
   $(this).height(new_height).width(width_item);
   }
   });

   if (slid_vert)
   {
   var height_max = h_perso;

   $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
   if ($(this).height() > height_max)
   {
   height_max = $(this).height();
   }
   } );

   $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
   $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
   }

   $('#fa_ticker_content').jcarousel({
   vertical: slid_vert,
   wrap: 'circular',
   auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
   auto_direction: auto_dir,
   scroll: 1,
   size: {switch_ticker.SIZE},
   height_max: height_max,
   animation: {switch_ticker.SPEED}
   });
   }
   else
   {
   $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
   $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
   }
   });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
   <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
   pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
   pm.focus();
   <!-- END switch_enable_pm_popup -->
   <!-- BEGIN switch_report_popup -->
   report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
   report.focus();
   <!-- END switch_report_popup -->
   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
   <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
   $(window).resize(function() {
   var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
   var popupWidth = $("#login_popup").width();
   var mypopup = $("#login_popup");

   $("#login_popup").css({
   "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
   });
   });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
   text-align:center;
   width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
   margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
   margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   var _gaq = _gaq || [];
   _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
   _gaq.push(["_trackPageview"]);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

   (function() {
   var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
   ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
   var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
   })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body>
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
   <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
   <div class="content">
   <p>
   {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
   <br />
   <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
   </p>
   </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" class="module main">
   <div id="login_popup_title" class="main-head">
   <div class="h3">{SITENAME}</div>
   </div>
   <div class="main-content">
   {LOGIN_POPUP_MSG}
   <div id="login_popup_buttons">
   <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
   <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
   <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
   <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
   </form>
   </div>
   </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>


    
    
    
    
    
    
    
   <div class="minwidth_IE">
   <div class="layout_IE">
   <div class="container_IE">
                             <div class="pun">


    <div class="container1">

    
    <div class="header">
    <div class="logo"><a href="http://www.cntt-k3.org/">
   <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/45/96/logo12.png" alt="Diễn đàn Cntt-k3"></a></div>
              
    <div class="topmenu">
              <ul id="menu-themefuse-menu" class=""><li id="menu-item-25" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-25 first"><a href="/forum">Diễn đàn</a></li>
               <li id="menu-item-7227" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7227"><a href="/search">Tìm kiếm</a></li>
                <li id="menu-item-109" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-109 current-menu-item"><a href="/memberlist">Thành viên</a></li>
                <li id="menu-item-15" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-15"><a href="/faq">Trợ giúp</a></li>
               <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                <li id="menu-item-96" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-96"><a href="/register">Đăng ký</a></li>
   <li class="menu-item last"><a href="/login">Đăng nhập</a></li>
             <!-- END switch_user_logged_out -->
               <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <li id="menu-item-7227" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7227"><a href="/profile?mode=editprofile">Lí lịch</a></li>
  <li id="menu-item-109" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-109 current-menu-item">
  <a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></li>
                <li id="menu-item-7227" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7227"><a href="/login?logout=1">Thoát</a></li>
               <!-- END switch_user_logged_in -->
              
             
             </ul></div>  <div class="clear"></div>
              
   </div>
      <div class="podium">
      
       <div class="podiumMenu">
           <ul>
               <li class="forum active" style="overflow: hidden; height: 251px;">
                    <a href="/forum"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/93/70/94/image_15.png" width="150" height="140" alt="Forum" border="0"></a>
                      <div class="item-bot"></div>
                  </li>
                  
                  <li class="faq" style="overflow: hidden; height: 206px;">
                   <a href="http://www.cntt-k3.org/f101-forum"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/93/70/94/image_14.png" width="150" height="140" alt="FAQ" border="0"></a>
                      <div class="item-bot"></div>
                  </li>
                  
                  <li class="docs" style="overflow: hidden; height: 206px;">
                   <a href="http://cntt-k3.org/f11-forum"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/93/70/94/image_13.png" width="150" height="140" alt="Docs" border="0"></a>
                      <div class="item-bot"></div>
                  </li>                
                  
              </ul>
          </div>
          
      </div>
                    <div class="subpodium bgline">
   <div class="notice2">
        <span class="ico-notice">Notice:</span> Hãy đăng ký và đăng nhập để tham gia diễn đàn
                      
                      


  <a href="/register">Register</a>  or  <a href="/login">Login</a></div><br>
                                        </div>
                    <div class="content-forum-default">

                      <div class="middle">

   
  <div id="pun-head">
   
  </div>

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
   <div class="module main">
   <div class="main-content clearfix">
   <div id="fa_ticker_container">
   <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
   <!-- BEGIN ticker_row -->
   <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
   <!-- END ticker_row -->
   </ul>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
   <div class="module main">
   <div class="main-content clearfix">
   <div id="fa_ticker_container">
   <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
   <div class="fa_ticker_content">
   <!-- BEGIN ticker_row -->
   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
   <!-- END ticker_row -->
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   <!-- END switch_ticker -->

   <div id="page-body">
   <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
   <div id="outer-wrapper">
   <div id="wrapper">
   <div id="container">
   <div id="content">
   
  <div id="main">
   <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div> </div></div>
  </div></div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->  Được sửa bởi Chupy ngày 16/3/2014, 01:51; sửa lần 2.

  #1 - Posted on 17/1/2013, 10:33

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  xuantinpro
  avatar

  xuantinpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 135
  Points : 156
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 17/1/2013, 10:35

  Member
  cười lăn lộn

  #2 - Posted on 17/1/2013, 10:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hoanglan
  avatar

  hoanglan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 74
  Thanks : 19

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 17/1/2013, 11:34

  Member
  xem

  #3 - Posted on 17/1/2013, 11:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  người vô hình
  avatar

  người vô hình

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 547
  Points : 814
  Thanks : 188

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 17/1/2013, 12:08

  Moderagerator
  cười nhăn răng

  #4 - Posted on 17/1/2013, 12:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  baotranno123
  avatar

  baotranno123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 368
  Points : 428
  Thanks : 28

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 17/1/2013, 17:50

  Member
  Thank

  #5 - Posted on 17/1/2013, 17:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  FakeAdmin
  avatar

  FakeAdmin

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 322
  Points : 423
  Thanks : 93
  Đến từ : Bất cứ đâu có thể

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên http://zdzone.bforum.biz/

  Moderagerator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 17/1/2013, 19:04

  Moderagerator
  xem

  #6 - Posted on 17/1/2013, 19:04
  Xem lý lịch thành viên http://zdzone.bforum.biz/
  avatar

  Lapichito
  avatar

  Lapichito

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 87
  Points : 89
  Thanks : 2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 18/1/2013, 02:44

  Member
  ver

  #7 - Posted on 18/1/2013, 02:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  thandieu
  avatar

  thandieu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 4
  Points : 4
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 18/1/2013, 11:51

  Member
  xem

  #8 - Posted on 18/1/2013, 11:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 18/1/2013, 12:15

  Administrator
  đã up ^^

  #9 - Posted on 18/1/2013, 12:15

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  wlion
  avatar

  wlion

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 376
  Points : 405
  Thanks : 17
  Đến từ : Bụng mẹ

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 18/1/2013, 12:41

  Member
  aaaaaaaaaaaa

  #10 - Posted on 18/1/2013, 12:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hery
  avatar

  hery

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 563
  Thanks : 149

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 19/1/2013, 05:35

  Member
  xem

  #11 - Posted on 19/1/2013, 05:35
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/
  avatar

  aliba456789
  avatar

  aliba456789

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 1
  Points : 1
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 19/1/2013, 10:48

  Member
  nháy mắt

  #12 - Posted on 19/1/2013, 10:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  olokers
  avatar

  olokers

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 361
  Points : 418
  Birthday : 17/01/1989
  Thanks : 50

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kame.forumtl.com

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 19/1/2013, 17:40

  Member
  see

  #13 - Posted on 19/1/2013, 17:40
  Xem lý lịch thành viên http://kame.forumtl.com
  avatar

  Hữu Phước
  avatar

  Hữu Phước

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 939
  Points : 1443
  Birthday : 28/12/1998
  Thanks : 443
  Đến từ : Thuận Hưng , Thốt Nốt , Cần Thơ

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 19/1/2013, 19:06

  Member
  xem

  #14 - Posted on 19/1/2013, 19:06
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz
  avatar

  Tin VIP
  avatar

  Tin VIP

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 341
  Points : 396
  Thanks : 33

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 20/1/2013, 16:12

  Member
  xem

  #15 - Posted on 20/1/2013, 16:12
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bablack
  avatar

  bablack

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 346
  Points : 382
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 21/1/2013, 09:56

  Member
  olalala

  #16 - Posted on 21/1/2013, 09:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kaisong
  avatar

  kaisong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 89
  Points : 89
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 21/1/2013, 11:44

  Member
  hay

  #17 - Posted on 21/1/2013, 11:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  thanh2013
  avatar

  thanh2013

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 237
  Points : 253
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 22/1/2013, 15:15

  Member
  xem

  #18 - Posted on 22/1/2013, 15:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sonlapro123456
  avatar

  sonlapro123456

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 249
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 23/1/2013, 16:37

  Member
  xem

  #19 - Posted on 23/1/2013, 16:37
  Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net
  avatar

  yoona012
  avatar

  yoona012

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 22
  Points : 22
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 23/1/2013, 17:56

  Member
  e

  #20 - Posted on 23/1/2013, 17:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Garfield
  avatar

  Garfield

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 756
  Points : 1144
  Birthday : 18/03/2000
  Thanks : 243
  Đến từ : Homeland

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 24/1/2013, 19:22

  Member
  Xem

  #21 - Posted on 24/1/2013, 19:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  alohavt123
  avatar

  alohavt123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 101
  Points : 112
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 27/1/2013, 07:14

  Member
  xem

  #22 - Posted on 27/1/2013, 07:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Pi Delta ( Nguyễn )
  avatar

  Pi Delta ( Nguyễn )

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 275
  Points : 283
  Thanks : 12

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 28/1/2013, 20:31

  Member
  a

  #23 - Posted on 28/1/2013, 20:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  rola fadi
  avatar

  rola fadi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 57
  Points : 59
  Thanks : 4

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 30/1/2013, 15:40

  Member
  thank

  #24 - Posted on 30/1/2013, 15:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  rongcon12348
  avatar

  rongcon12348

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 34
  Points : 38
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 1/2/2013, 15:16

  Member
  xem

  #25 - Posted on 1/2/2013, 15:16
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90