Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Share trang chủ Zing me

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  sonlapro123456
  avatar

  sonlapro123456

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 249
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 2/1/2013, 14:03

  Member
  mình vừa qua rip cái trang chủ zingme sang chia sẻ cho các bạn nè
  demo:http://www.blgame.tk/h7-page
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
          <title>Diễn Đàn BLgame</title>
        <link href="http://img.me.zdn.vn/v3/css/login-1.56.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
          <link href="http://css.me.zdn.vn/zmjs/zm.ui-1.42.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
         
          <script> document.domain = 'zing.vn'; </script>
      </head>
      <body class="event">
          <!--Login -->
          <div id="main-login">
              <div id="login-container">
                  <div class="login-box">
                      <div class="login-box-left">
                      <div class="user-show" style="width:630px;height:273px">
                          <script type="text/javascript">
                              (function(d, s, id) {
                                  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                                  if (d.getElementById(id)) {return;}
                                  js = d.createElement(s); js.id = id;js.async = true;
                                  js.src = "http://st.123c.vn/js/zads-base.js";
                                  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                              }(document, 'script', 'z2-jssdk'));
                             
                          </script>
                          <div z2-width="630px" z2-height="0px"  z2-zoneid="42FCD0836034ADC3D9578433716DE2C3" class="z2-zads-zone"></div>
                      </div>
                          <div class="app-game">
                              <div class="app-game-tit">
                                  <span class="fl">
                                      <a href="/forum"><img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_store.jpg"></a>
                                      <span class="titlogmarlt"><a href="/forum" class="nolinkdark">Diễn Đàn</a></span>
                                  </span>
                                  <span class="titlog_viewmore fr"><a href="/">TRANG CHỦ</a></span><br>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="http://me.zing.vn/jpt/com?_src=login">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_photo.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Photo</a>
                                         
                                          <p>2.596.060 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="/forum">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_blog.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Blog</a>
                                         
                                          <p>1.727.723 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="#">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_link.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Link</a>
                                         
                                          <p>100.886 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="#">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_volamchimong.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Võ Lâm Chi Mộng</a>
                                         
                                          <p>494.100 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="#">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_vanlinhtiencanh.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Vạn Linh Tiên Cảnh</a>
                                         
                                          <p>246.169 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="#">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_kvtm.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Sky Garden</a>
                                         
                                          <p>2.664.662 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="#">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_gunny.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Gunny II</a>
                                         
                                          <p>1.419.319 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="#">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_thankhuc.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Thần Khúc</a>
                                         
                                          <p>217.167 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                              <div class="gameapp-item agzm">
                                  <div class="thumnapp fl">
                                      <a href="#">
                                          <img alt="" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/thumb_app/ico_tienlo.jpg">
                                      </a>
                                  </div>
                                  <div class="gameapp-info">
                                      <a href="#">Tiên Lộ </a>
                                         
                                              <img border="0" src="http://img.me.zdn.vn/images/app_uploads/Hot1.gif">
                                         
                                          <p>113.073 lượt truy cập</p>
                                  </div>
                                  <div class="clr"></div>
                              </div>
                             
                          </div>
                      </div>
                      <div class="signup">
                    <p>Bạn có tài khoản chưa ? </p> </div>
                      <div class="but_create"><a href="#" onclick="window.location='/register'">
                       <img alt="" width="109" height="21" src="http://img.me.zdn.vn/images/blank.gif"/></a>
                                  </div>
                      <div class="login-box-right">
                          <form class="frmlogin" id="frmLogin" name="frmLogin" action="/login" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
                          <input type="hidden" name="pid" value="25">
                          <input type="hidden" name="u1" value="/">
                          <input type="hidden" name="fp" value="/h8-page">
                              <div class="login-form">
                                  <p class="login-form-tit">Đăng nhập</p>
                                  <p class="linebt">Đăng nhập với bất kỳ tài khoản nào của Diễn Đàn </p>
                                  <div class="form">
                                      <p><label>Tài khoản:</label></p>
                                      <p><input name="u" id="u" value="" type="text" maxlength="24"></p>
                                      <p><label>Mật khẩu:</label></p>
                                      <p><input name="p" id="pp"  type="password" value="" maxlength="32"></p>
                                      <p><label class="fl"><input name="longtime" id="remember"  type="checkbox" value="1"  class="checked checkBR"/> Ghi nhớ đăng nhập</label>
                             <span class="fr"><a href="/profile?mode=sendpassword">Quên mật khẩu?</a></span>
                             </p>
                          <div class="clr"></div>
                                  </div>

                                  <div class="btn_login"><input name="bntlogin" id="bntlogin" type="submit" value="" /></div>
                                  <div class="loginby">
                                  
                             <a class="icoyahoo" title="Yahoo" href="#" id="bntYahooLogin"></a>
                             <a class="icotwitter" title="Twitter" href="#;" id="bntTwitterLogin"></a>
                             <a class="icogplus" title="Google+" href="#" href="#" id="bntGoogleLogin"></a>
                             <a class="icofacebook" title="#" href="#" id="bntFacebookLogin"></a>
                                 </div>
                              </div>
                          </form>
                          <div class="whatnews">
                              <p><strong>Có Gì Mới</strong></p>
                                 
                                  <p><span class="day">30/12  - </span>[Đang Cập Nhập...]</p>
                                 
                                  <p><span class="day">12/12  - </span>[Đang Cập Nhập...]</p>
                                 
                                  <p><span class="day">12/12  - </span>[Đang Cập Nhập...]</p>
                                 
                          </div>
                      </div>
                      <div class="clr"></div>
                  </div>
              </div>

              <div class="clr"></div>
          </div>
          <!--Footer -->
          <div id="footer">
              <div class="footer-inside event">
                  <div class="fl">
                      <p>Copyright ©️ Blgame<br>
           <a href="blgame.tk">Vào Diễn Đàn Blgame</a></p>
                  </div>
                  <div class="fr" style="line-height: 21px; width: 155px;"></div>
                  <div class="clr"></div>
              </div>
          </div>

          <!--End Footer -->
          <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/zmjs/zmCore-1.46.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/zmjs/zm.ui-1.70.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/v3/js/zmxlogin-1.01.min.js"></script>
          <script type="text/javascript">
              var EarthDate = {start: new Date(2012, 2, 31, 20, 30).getTime(), end: new Date(2012, 2, 31, 21, 30).getTime()};
              function checkTime() {
                  if (zm('#earthdate').size() > 0)
                      clearInterval(EarthDate.timer);
                  else {
                      var now = new Date().getTime();
                      if (now > EarthDate.end)
                          clearInterval(EarthDate.timer);
                      else if (now >= EarthDate.start) {
                          zm(document.body).append('<div id="earthdate" class="zme-boxy-wrapper zme-boxy-modal" style="background-color: rgba(0, 0, 0, .7);"><a href="#" onclick="zm(\'#earthdate\').fadeOut(100);return false;" style="position:absolute;top:5px;right:230px;cursor:pointer"><img src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/btnclose_earthhour.png"/></a><div style="text-align:center;position:absolute;top:425px;width:100%"><img width="954px" src="http://img.me.zdn.vn/v3/images/banner_earthhour.jpg"/></div></div>');
                          zm.storage.put('earthdate', 1, 7*3600, true);
                      }
                  }
              }
              if (!zm.storage.get('earthdate', true)) {
                  checkTime();
                  EarthDate.timer = setInterval(function() {
                      checkTime();
                  }, 60000);
              }
          </script>
          <script type="text/javascript">
              //<!--
              zm.ready(function(){zm('#u').focus();});    //-->
          </script>
          <script type="text/javascript">         
              var _gaq = _gaq || [];
              _gaq.push(['_setAccount', 'UA-27214191-1']);
              _gaq.push(['_setDomainName', '.me.zing.vn']);
         _gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
         _gaq.push(['_setAllowHash', false]);
         _gaq.push(['_trackPageview']);

              _gaq.push(['z._setAccount', 'UA-4695288-1']);
              _gaq.push(['z._setDomainName', '.zing.vn']);
              _gaq.push(['z._setAllowLinker', true]);
              _gaq.push(['z._setAllowHash', false]);
              _gaq.push(['z._trackPageview']);
             
              (function() {
                  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
                  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
                  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
              })();
          </script>
          <script src="http://static.me.zing.vn/v3/zds/zt-1.02.min.js"></script>
      </body>
  </html>

  các bạn sửa gì thì sửa chứ đừng sửa phần
  Copyright ©️ Blgame
  ở cuối trang nha
  hay thì vote cho 1 cái ^^ yêu thế

  #1 - Posted on 2/1/2013, 14:03
  Xem lý lịch thành viên http://itviet.5forum.net

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90