Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Skin FBM - Đại Học Quy Nhơn (phpbb2)

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 20/12/2012, 13:13

  Designs Skin
  Theo yêu cầu topic này, bim xin lỗi vì trong thời gian qua phải ôn thi nên ít lên onl cười nhăn răng
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Demo : [You must be registered and logged in to see this link.]  Thông tin Skin
  Powered by vBulletin®️ Version 4.1.4
  Copyright ©️ 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
  ForuMotion - Phpbb2. Rip skin by cubimtq

  Code:
  Spoiler:
  Coi bên dưới =..=!

  Xem toàn bộ code : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Lưu ý:
  Vì chưa up ảnh, nên người sử dụng up lại cho khỏi die nghen.hêhe
  Khi sử dụng skin vui lòng không xóa tên người rip!

  CSS

  #1 - Posted on 20/12/2012, 13:13

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 20/12/2012, 13:14

  Designs Skin
  Body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
        <h2 class="blockhead">TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN</h2>
        <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
         
         
          <!-- logged-in users -->
          <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
                            <h3 class="blocksubhead"><img src="http://fbm.edu.vn/forum/images/misc/users_online.png" alt="Số người đang xem" title="Số người đang xem"/>Số người đang xem</h3>
              <div class="cubimtq1">
                {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
        {RECORD_USERS}<br />
        <br />
                                    {LOGGED_IN_USER_LIST}<br/>
                                    {LEGEND} : {GROUP_LEGEND}
              </div>
          </div>
          <!-- end logged-in users -->
         
         
         
         
         
          <!-- today's birthdays -->
          <div id="wgo_birthdays" class="wgo_subblock section">
                            <h3 class="blocksubhead"><img src="http://fbm.edu.vn/forum/images/misc/birthday.png" alt="Chúc mừng sinh nhật" title="Chúc mừng sinh nhật"/>Chúc mừng sinh nhật</h3>
              <ol class="commalist"><div class="cubimtq1">
                                    <li><table>{L_CONNECTED_MEMBERS}
    {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
    {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table></li>
                                    </div></ol>
          </div>
          <!-- end today's birthdays -->
         
         
          <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
                            <h3 class="blocksubhead"><img src="http://fbm.edu.vn/forum/images/misc/forum_stats.png" alt="Thống kê - Diễn Đàn Sinh Viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng &amp; Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Quy Nhơn - FBA FORUM - Sinh viên Kinh tế" title="Thống kê - Diễn Đàn Sinh Viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng &amp; Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Quy Nhơn - FBA FORUM - Sinh viên Kinh tế"/>Thống kê - Diễn Đàn Sinh Viên Khoa Tài Chính - Ngân Hàng &amp; Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Quy Nhơn - FBA FORUM - Sinh viên Kinh tế</h3>
              <div class="cubimtq1">
  {TOTAL_POSTS}<br />
        {TOTAL_USERS}<br />
                                    {NEWEST_USER}
              </div>
          </div>
         
        </div>
    </div>
  <!-- END disable_viewonline -->
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
    oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  Nguồn: http://www.hotrofm.com/t2418-topic#ixzz2FZPMoEZo
  Copyright: hotrofm - bùng cháy đam mê

  #2 - Posted on 20/12/2012, 13:14

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 20/12/2012, 13:14

  Designs Skin
  Box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->

  <!-- BEGIN tablehead -->

  <div class="forumhead foruminfo L1 collapse"><span class="forumtitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}</span><a class="collapse" id="collapse_c_cat1" href="#top"><img src="http://fbm.edu.vn/forum/vbbdesign/laichauonl/collapse_tcat.png" alt="" title="Collapse this Category"/></a><div class="forumrowdata"> </div> </div>
  <div class="thead_bar">
          <div class="theadrow table">
              <div class="foruminfo td">
              <div class="forumdata">
              <div class="datacontainer"> </div>
              </div>
              </div>
          </div>
        </div>
  <table cellpadding="6" class="tborder" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="left"><tbody id="" style="">
    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tr>
       
        <td class="alt1" style="border-left:#e7ecee 1px solid;" width="5%">
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" style="padding-left: 10px;"/>
        </td>
        <td class="alt2" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" height="50" style="padding: 7px;"  width="57%">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
          <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
          </span>
        </td>
            <td class="alt1" width="7%">
                                        <ul><div align="center">
                                                                                                            <strong><span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span></strong>
                                                                                                            </div></ul>
                                      </td>
            <td class="alt2" width="7%">
            <ul>
                <div align="center">                         
                                            <strong><span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span></strong></div>
                                        </ul>
            </td>
        <td class="alt1" style="border-right: #e7ecee 1px solid;"  width="26%" >
          <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
  </tbody></table>
  <div class="bottomBar"> </div><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  <style>
    a:link, body_alink
  {
    color: #666666;
    text-decoration: none;
  }
  a:visited, body_avisited
  {
    color: #666666;
    text-decoration: none;
  }
  a:hover, a:active, body_ahover
  {
    color: #3399CC;
  }
  a:link {
    text-decoration: none;
  }
  .forumhead .forumtitle, .forumhead span, .forumhead .collapse, forumhead h2 span {
  display: block;
  float: left;
  clear: right;
  font: bold 12px Arial,Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  padding: 4px 0;
  color: white;
  }

  .forumhead h2, .forumhead h2 {
  margin-left: 10px;
  margin-right: 3px;
  }
  .forumhead a.collapse img {
  position: absolute;

  display: block;
  width: 13px;
  height: 13px;
  overflow: hidden;
  background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;
  float: right;
  clear: left;
  }
  .forumhead {
  padding-top: 12px;
  padding-bottom: 8px;
  padding-right: 2px;
  border-bottom: 1px solid #8F95BF;
  }
  .forumhead {
  background: #A61C76 url(http://fbm.edu.vn/forum/vbbdesign/laichauonl/tcat_bg.jpg) repeat;
  font: bold 12px Arial,Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  color: white;
  clear: both;
  margin-top: 8px;
  float: left;
  border: 0px solid #5A7F97;
  width: 99.8%;
  height: 10px;
    -webkit-border-top-right-radius: 6px;
  -webkit-border-top-left-radius: 6px;
  }
  .forumhead .forumtitle {
  font-size: 13;
  min-width: 97%;
    margin-top: -7px;
  }
  .alt1, .alt1Active {
  background: #FBFFD0;
  border-bottom: 1px solid #C4C4C4;
  border-right: 1px solid #C4C4C4;
  padding: 3px;
  }
    .alt2, .alt2Active {
    background: #fff;
  border-bottom: 1px solid #C4C4C4;
  border-right: 1px solid #C4C4C4;
  padding: 3px;
    }
  .topictitle, h1, h2 {
  color: #FFF;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  }
  a:link{
  text-decoration: none;
  }
  a:hover {
  text-decoration: none!important;
  }
  .tborder {
  background: #F3F3F3;
  color: black;
  border-bottom: 1px solid #2DE023;
  border-left: 1px solid #2DE023;
  border-right: 1px solid #2DE023;
  }
    .thead_bar {
  display: block;
  float: left;
  margin-left: -1px;
  position: relative;
  width: 100%;
  }
    .thead_bar .theadrow {
  background: black url(http://fbm.edu.vn/forum/vbbdesign/laichauonl/thead_bar.png) repeat;
  display: block;
  width: 100%;
  float: left;
  position: relative;
  height: 5px;
  font-size: 11px;
  border: 0;
  border-bottom: 1px solid #E5E5E5;
  border-left: 1px solid #E5E5E5;
  border-right: 1px solid #E5E5E5;
  color: #966833;
  }
    .thead_bar .foruminfo {
  width: 53%;
  min-width: 30%;
  float: left;
  clear: right;
  }
    .thead_bar .foruminfo .forumdata {
  padding: 0;
  width: 100%;
  }
  .thead_bar .theadrow .forumdata {
  float: left;
  }
    .thead_bar .foruminfo .forumdata .datacontainer {
  float: left;
  width: 86%;
  padding: 0;
  padding-left: 68px;
  }
    .forumhead a.collapse img {
  position: absolute;
  display: block;
  width: 27px;
  height: 29px;
  overflow: hidden;
  float: right;
  clear: left;
  margin-top: -10px;
  margin-left: -10px;
  }
  </style>

  Nguồn: http://www.hotrofm.com/t2418-topic#ixzz2FZPPmafM
  Copyright: hotrofm - bùng cháy đam mê

  #3 - Posted on 20/12/2012, 13:14

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 20/12/2012, 13:15

  Designs Skin
  Footer_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
    <tr>
        <td>
          <div>
              <div>
                <div>
  <!-- END html_validation -->
                </div>
              </div>
                            <br/>
                            <br/>
                            <div class="nnt-footer">
  <div id="footer" class="floatcontainer footer">
    <form action="forum.php" method="get" id="footer_select" class="footer_select">
       
       
       
          <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
              <optgroup label="Chọn ngôn ngữ">
                <option value="1" class="">-- English (US)</option> <option value="11" class="" selected="selected">-- Tiếng Việt</option>
              </optgroup>
          </select>
       
    </form>

    <ul id="footer_links" class="footer_links">
        <li><a href="forum.php#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">Lên trên</a></li>
    </ul>
   
   
   
    <script type="text/javascript">
    <!--
        // Main vBulletin Javascript Initialization
        vBulletin_init();
    //-->
    </script>
         
  </div>
  </div> 
    <div class="below_body">
  <div id="footer_morecopyright" class="shade footer_morecopyright">
    Powered by vBulletin® Version 4.1.4 <br/>Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. <br/><p style="font-family: Lucida Handwriting;font-weight:bold">ForuMotion - Phpbb2. Rip skin by <a href="http://hotrofm.com/" title="cubimtq">cubimtq</a></p>
    <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
    <img src="http://fbm.edu.vn/forum/cron.php?rand=1355848846" alt="" width="1" height="1" border="0"/>
    <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
   
  </div>

  </div>
    <div class="footer-nnt">
      <img border="0" src="http://fbm.edu.vn/forum/vbbdesign/laichauonl/footer.png"/>
  </div></div>
            </div></div>
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                      <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                      <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
          </div>
          {PROTECT_FOOTER}
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
    if ($('a#logout'))
    {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
          document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
    }
  });

  $(document).ready( function() {
    $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
    } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  Nguồn: http://www.hotrofm.com/t2418-topic#ixzz2FZPUV3TU
  Copyright: hotrofm - bùng cháy đam mê

  #4 - Posted on 20/12/2012, 13:15

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 20/12/2012, 13:15

  Designs Skin
  Header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
          var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

          if (w_cont > 0)
          {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
              var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                if ($(this).height() > height_max)
                {
                    height_max = $(this).height();
                }
              } );

              /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
          "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
          </tr>
          <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                      <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                </div>
                <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
          </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->
  <div class="body-nnt">
    <a name="top"></a>
    <div class="banner"></div>
  <div id="header" class="floatcontainer doc_header"></div>
    <div id="wrapper">
  <center>
  <div class="lavalamp cyan">

  <ul class="lavaLampWithImage" id="1">


  <li onclick="parent.location='http://fbm.edu.vn/forum/forum.php'" class="current"><a rel="nofollow" href="#">Diễn đàn</a></li>
  <li onclick="parent.location='http://fbm.edu.vn/forum/register.php'"><a rel="nofollow" href="#">Đăng ký thành viên</a></li>
  <li onclick="parent.location='http://fbm.edu.vn/forum/showgroups.php'"><a rel="nofollow" href="#">Nhóm</a></li>
  <li onclick="parent.location='http://fbm.edu.vn/forum/memberlist.php'"><a rel="nofollow" href="#">Thành viên</a></li>
  <li onclick="parent.location='http://fbm.edu.vn/forum/misc.php?do=music'"><a rel="nofollow" href="#">Quà tặng âm nhạc</a></li>
  <li onclick="parent.location='http://fbm.edu.vn/forum/fshop.php'"><a rel="nofollow" href="#">Fun Shop</a></li>


  <li class="back" style="left: 0px; width: 105px; display: block; overflow: hidden;"><div class="cubimtq"></div></li></ul>

  </div>

  </center>


  <div id="navbar" class="navbar">
    <ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer">
       
          <li class="selected">
              <ul class="floatcontainer">

                    <li><a>{GENERATED_NAV_BAR}</a></li>
              </ul>

          </li>
       

       
          <li></li>
       
       
    </ul>
  </div>
  </div>
  <div class="body_wrapper">
    <div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
    <ul class="floatcontainer">
            <li class="navbithome"><a href="index.php" accesskey="1"><img src="http://fbm.edu.vn/forum/images/misc/navbit-home.png" alt="Trang chủ" title="Trang chủ"/></a></li>
       
       
    <li class="navbit lastnavbit"><span>Diễn đàn</span></li>
   
      </ul><br/>
      <hr/>
  </div>
   
              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  Nguồn: http://www.hotrofm.com/t2418-topic#ixzz2FZPXHg6T
  Copyright: hotrofm - bùng cháy đam mê

  #5 - Posted on 20/12/2012, 13:15

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 20/12/2012, 15:54

  Designs Skin
  xoẹt, úp!

  #6 - Posted on 20/12/2012, 15:54

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  Dũng
  avatar

  Dũng

  Group: Vip Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 298
  Points : 618
  Birthday : 02/02/1991
  Thanks : 282

  Vip Member
  Xem lý lịch thành viên

  Vip Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 20/12/2012, 17:37

  Vip Member
  Like 5 cái ^^
  hình như thiếu cái hover của nav hay sao ý nhỉ

  #7 - Posted on 20/12/2012, 17:37
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hoanglan
  avatar

  hoanglan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 74
  Thanks : 19

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 20/12/2012, 18:38

  Member
  đẹp quá

  #8 - Posted on 20/12/2012, 18:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 20/12/2012, 23:29

  Designs Skin
  cái hover đó dùng js hay sao ý,
  mà chưa tìm được cái đó cười nhăn răng

  #9 - Posted on 20/12/2012, 23:29

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:

  #10 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90