Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Skin Revolution Naruto ( PunBB )

Trang 2 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Dũng
  avatar

  Dũng

  Group: Vip Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 298
  Points : 618
  Birthday : 02/02/1991
  Thanks : 282

  Vip Member
  Xem lý lịch thành viên

  Vip Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 15/11/2012, 14:16

  Vip Member
  First topic message reminder :

  Demo :


  Phiên bản PunBB
  Host by forumotion
  Tác giả : Slash+

  Dowload

  Code:
  http://www.mediafire.com/?bn4v12fu9mkqmu4

  agreement:

  Code:
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_fb_explain -->
  <div class="main-content standalone">
     <img src="http://illiweb.com/fa/admin/icones/big_ico/warning.png" class="left" alt="" />
     <div id="fb_explain">{switch_fb_explain.FB_EXPLAIN}</div>
     <div class="clear"></div>
  </div>
  <!-- END switch_fb_explain -->

  <div class="main-content standalone">
     {AGREEMENT}<br />
     {MY_RULES}<br />
  </div>
  <div class="main-content standalone">
     <p class="center">
        <a href="http://fuerzashinobi.foroactivo.mx/register?agreed=true&step=2" class="postlink"><img src="http://i.imgur.com/Xp8pb.png" border="0" alt="" /></a>
        <a href="http://fuerzashinobi.foroactivo.mx/forum" class="postlink"><img src="http://i.imgur.com/0LZ6g.png" border="0" alt="" /></a>
     </p>
  </div>
  index_body:
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
           <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
           <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
        <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>

  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->

     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->  <div id="statistics">
  <table align="center" cellpadding="1" cellspacing="10">
  <tr>

  <td width="70%" valign="top">
  <div class="cine_e_online">

  <div id="title1"> <div class="title_left"></div>  <div class="title_end_left"></div> <div class="title_center">
  <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /><a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a></div> </div>
  {TOTAL_USERS_ONLINE}<br>{LOGGED_IN_USER_LIST}<br><br><p style="border-bottom: 1px solid #DDDDDD; padding: 5px; margin-top: -5px;">{L_CONNECTED_MEMBERS}</p><br><p style="padding: 5px; margin-top: 0px;"><div align="center">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</div></p>

  </div> <div class="fade_end_left"></div>
  </td>  <td width="30%" valign="top">
  <div class="statistici">
  <div class="title_right"></div> <div id="title2"> <div class="title_end_right"></div> <div class="title_center" id="2">Estadísticas FS</p> </div> </div> <p style="border-bottom: 1px solid #DDDDDD; padding: 5px; margin-top: -5px;">{TOTAL_POSTS}</p><br><p style="border-bottom: 1px solid #DDDDDD; padding: 5px; margin-top: -5px;">{TOTAL_USERS}
  <br><p style="border-bottom: 1px solid #DDDDDD; padding: 5px; margin-top: -5px;">{NEWEST_USER}</p><br><p style="padding: 5px; margin-top: -5px;">{RECORD_USERS}</p>

  </div> <div class="fade_end_right"></div>
  </td>

  </tr>

  </table>
  </div>  <!-- END disable_viewonline -->
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
     <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
     </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->
  error_body :
  Code:
   <div class="my-error-box"><p class="center">Seguro que eres un verdadero shinobi?, un shinobi no olvidaría un titulo, coloca uno!!</p>
  <img id="close-error-box" align="right" onclick="$('.my-error-box').Bài viết không bị Ẩn('slow');" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/erase10.png">
    </div>

  #1 - Posted on 15/11/2012, 14:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kutinpro
  avatar

  kutinpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 6
  Birthday : 22/06/2000
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:on 29/5/2013, 17:58

  Member
  xem

  #26 - Posted on 29/5/2013, 17:58
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  datgioanb
  avatar

  datgioanb

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 38
  Points : 40
  Birthday : 18/01/1988
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :27

  Đăng vào:on 14/7/2013, 19:18

  Member
  ngon

  #27 - Posted on 14/7/2013, 19:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  24h...CậuéC
  avatar

  24h...CậuéC

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 789
  Points : 1026
  Thanks : 155
  Đến từ : Về nhà mà thể hiện

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :28

  Đăng vào:on 14/7/2013, 19:22

  Member
  tem cười nhăn răng

  #28 - Posted on 14/7/2013, 19:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dungnc
  avatar

  dungnc

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 25
  Points : 25
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :29

  Đăng vào:on 12/8/2013, 15:25

  Member
  tteeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmm

  #29 - Posted on 12/8/2013, 15:25
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :30

  Đăng vào:

  #30 - Posted

  Trang 2 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90