Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam - Phpbb2

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 13/11/2012, 13:06

  Designs Skin
  Demo:


  Thông tin skin
  Happy Teacher's Day 20.11
  Powered by Vbulletin & Version 3.8.1
  Designed by Kubi Pig
  Forumotion_Ripped by vlt.

  Code:
  Spoiler:
  Coi bên dưới =..=!

  Lưu ý:
  Khi sử dụng Skin vui lòng không xóa tên người rip!
  Nhớ up lại ảnh không thôi sẽ die vào 1 ngày đẹp trời 1234

  CSS

  #1 - Posted on 13/11/2012, 13:06

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 13/11/2012, 13:06

  Designs Skin
  Index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="facebook_login()" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="facebook_login()" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  <BR>
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <!-- what's going on box -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
    <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN</td>

    </tr>
  </thead>


  <!-- logged-in users -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
          Số người đang truy cập:
        </td>

    </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/whos_o10.gif" alt="ai online" border="0" /></td>
        <td class="alt1" width="100%">
          <div class="smallfont">
              {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
  {RECORD_USERS}<br />
  {LOGGED_IN_USER_LIST}
  <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
             
          </div>
        </td>
    </tr>

  </tbody>
  <!-- end logged-in users -->  <!-- stats -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
          Thống kê diễn đàn:
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/stats10.gif" alt="thống kê" border="0" /></td>
        <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
        {TOTAL_POSTS}<br />
        {TOTAL_USERS}<br />
        {NEWEST_USER}
        </div>
          </div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <!-- end stats --> 

  <!--  birthdays -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
          Sinh nhật thành viên:
        </td>

    </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/whos_o10.gif" alt="sinh nhật" border="0" /></td>
        <td class="alt1" width="100%">
          <div class="smallfont">
              <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
  {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
  </table>
          </div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>     
  <!-- end birthdays --> 
   
  <!-- websites -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_websites')"><img id="collapseimg_forumhome_websites" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
          Liên kết bạn bè:
        </td>

    </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_websites" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><a href=""><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/stats10.gif" alt="websites" border="0" /></a></td>
        <td class="alt1" width="100%">
          <div class="smallfont">
          <span><blink>links</blinks></span>
  <br>
  <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
   
          <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}<br />
              <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
              <div id="chatbox_popup"></div>
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
              //]]>
              </script>
              <!-- END switch_chatbox_popup -->
          </span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_chatbox_activate -->
          </div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>     
  <!-- end websites -->
       
  <!-- groups -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="tfoot2" align="left" colspan="5"><div class="smallfont">Nhóm: {GROUP_LEGEND}</div></td>
    </tr>
  </tbody>
  <!-- end groups -->
  </table>

  <!-- end what's going on box -->
  <!-- END disable_viewonline -->
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
  <tr valign="bottom">
    <td>
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
        <tr>
          <td><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/forum_12.gif"  alt="Có bài mới" border="0" /></td>

          <td class="smallfont">  Có bài mới đăng</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/forum_11.gif"
  alt="Chưa có bài mới" border="0" /></td>
          <td class="smallfont">  Chưa có bài mới</td>
        </tr>
        </table>
    </td>
  </tr>
  </table>
  <!-- / icons and login code -->
   
  {AUTO_DST}
  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 13/11/2012, 13:06

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 13/11/2012, 13:06

  Designs Skin
  Index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->
  <!-- BEGIN tablehead -->

  <div id="cat1"><div id="cat2"><div id="cat3"><div id="catw">
       
  <a style="padding-right:5px;" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_3')"><img id="collapseimg_forumbit_3" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a><span class="secondarytitle"><font size="3">{catrow.tablehead.L_FORUM}</font></span>
          </div>
  </div></div></div>

  <div id="boxl"><div id="boxr">
  <div id="boxw">

  <table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" class="tborder2">

  <tbody id="collapseobj_forumbit_160" style="">

    <tr align="center">
      <td class="thead" width="5%"> </td>
      <td class="thead" width="55%" align="left">Diễn đàn</td>
      <td class="thead" width="26%">{L_LASTPOST}</td>
      <td class="thead" width="7%">{L_TOPICS}</td>
      <td class="thead" width="7%">{L_POSTS}</td>
      </tr>

    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td class="alt1Active" align="left" id="f163">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
          <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
          </span>
        </td>
        <!-- BEGIN forum_link_no -->
        <td class="alt2">
         
  <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
        </td>
        <td class="alt1">
          <span class="gensmall"><center>{catrow.forumrow.TOPICS}</center></span>
        </td>
        <td class="alt2">
          <span class="gensmall"><center>{catrow.forumrow.POSTS}</center></span>
        </td>

        <!-- END forum_link_no -->
        <!-- BEGIN forum_link -->
        <td class="row3" colspan="3" align="center" valign="middle" height="50"><span class="gensmall">{catrow.forumrow.forum_link.HIT_COUNT}</span></td>
        <!-- END forum_link -->
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
  </tbody>
  </table>
  </div>
  </div></div>

  <div id="bot1"><div id="bot2"><div id="bot3">
  </div></div></div>
  <div style="padding-bottom:20px;"></div>
  <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->

  #3 - Posted on 13/11/2012, 13:06

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 13/11/2012, 13:07

  Designs Skin
  Overall_footer_end
  Code:
   <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
    <tr>
        <td>
          <div>
              <div>
                <table>
                    <tbody>
                      <tr>
                          <td>
  <!-- END html_validation -->
                          <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                          <div id="{ID_RIGHT}">
                            <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                            {giefmod_index2.MODVAR}
                            <!-- BEGIN saut -->
                            <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                            <!-- END saut -->
                            <!-- END giefmod_index2 -->
                          </div>
                          </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                </table>
              </div>
          </div>
          <!-- close div id="page-body" -->

  <form action="/forum" method="get" style="clear:left">
  <table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" class="page" align="center">
  <tr>
        <td class="tfoot">
          <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
              <optgroup label="Chọn ngôn ngữ">
                <option value="1" class="" >-- English (US)</option>
  <option value="2" class="" selected="selected">-- Tiếng Việt </option>

              </optgroup>

          </select>
        </td>
   
    <td class="tfoot" align="right" width="100%">
        <div class="smallfont">
          <strong>
              <a href="/forum"> Trang chủ</a> -
              <a href="/forum"> Diễn đàn</a> -
              <a href="/contact" rel="nofollow" accesskey="9"> Liên hệ</a> -
              <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;"> Lên trên</a>
          </strong>
        </div>
    </td>
  </tr>
  </table>
  </form>

  </div>
  </div></div>

  </div>
  </div>

  <div class="footbg"><div id="footw">
  <div id="foot1"><div id="foott"><div class="smallfont" align="center"><font color=violet>Múi giờ: GMT + 7. {CURRENT_TIME}</font>
    <div class="smallfont" align="center">
          <!-- Yêu cầu đừng xóa những dòng sau -->
          <font color=red>Happy Teacher's Day 20.11</font><br>
        <font color=blue>Powered by Vbulletin & Version 3.8.1</font><br>
          <font color=green>Designed by Kubi Pig</font>
    </div>
    <div class="smallfont" align="center">
      <font color=orange>Forumotion_Ripped by vlt.</font>
    </div>
        <!-- Yêu cầu đừng xóa những dòng trên -->

  </div></div></div>
  <div id="foot2"><div id="foot3"></div></div>
  <div id="foot4"><div id="foot5"></div></div>
  <div id="foot6"><div id="foot7"></div></div>
  </div></div>

          <div id="page-footer">
                                  <!-- BEGIN switch_footer_fa_copyrights -->
                                  <div align="center">
                                          <div class="gen">
                                                  <!-- BEGIN footer_fa_copyright_link -->
                                                          <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                          {switch_footer_fa_copyrights.footer_fa_copyright_link.FOOTER_FA_LINK}
                                                  <!-- END footer_fa_copyright_link -->
                                          </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_fa_copyrights -->
                                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                                  <div align="center">
                                          <div class="gen">
                                                  <!-- BEGIN footer_link -->
                                                          <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                          <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                                                  <!-- END footer_link -->
                                          </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_links -->
          </div>
          {PROTECT_FOOTER}
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
    if ($('a#logout'))
    {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
          document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
    }
  });

  $(document).ready( function() {
    $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
    } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    fa_endpage();
  //]]>
  </script>
  </body>
  </html>

  #4 - Posted on 13/11/2012, 13:07

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 13/11/2012, 13:07

  Designs Skin
  Overall_header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
  <head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />

  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  {HOSTING_JS}

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir  = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
        case 'top' :
          slid_vert = true;
          break;

        case 'left':
          break;

        case 'bottom':
          slid_vert = true;
          auto_dir  = 'prev';
          break;

        case 'right':
          auto_dir  = 'prev';
          break;

        default:
          slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
          $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

          /* Affichage de la liste */
          $('#fa_ticker_content').css('display','block');

          /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
          var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
          var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
          var height_max = h_perso;

          /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
          $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                height_max = $(this).height();
              }
          } );

          /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
          $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
          });

          /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
          if (slid_vert)
          {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
          }

          /* Initialisation du caroussel */
          $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
             

              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
          </tr>
          <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                      <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                </div>
                <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
          </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}
    <div class="headbg"><div id="headw">
  <div id="head1"><div id="head2"></div></div>
  <div id="head3"><div id="head4"></div></div>
  <div id="head5"><div id="head6"></div></div>
  <div id="head7"><div id="head8"></div></div>
  <div id="head9"><div id="head10"></div></div>
  <div id="head11">
  <!----begin danh ngon---->
  <div id="dnw">
  <div id="dn1"><div id="dn2"><div id="dn3">
  <div class="dnt">
  <SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript> v_content=[['','Không thầy đố mày làm nên.','_parent'], ['','Trọng thầy mới được làm thầy.','_parent'], ['','Một chữ cũng là thầy. Nửa chữ cũng là thầy.','_parent'], ['','Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.','_parent'], ['','Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.','_parent'], ['','Dạy tức là học hai lần.','_parent'], ['','Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo.','_parent']];</SCRIPT>
  <SCRIPT language=JavaScript1.2 src="http://duynhanpro.8forum.net/h1-page"></SCRIPT>

  </div>
  </div></div></div>
  </div>
  <!----end danh ngon---->
  </div>
  </div></div>

  <div id="bodybg">
  <div id="wrap">

  <div id="left"><div id="right">
  <div id="main">

  <!-- content table -->
                       
  <!-- nav buttons bar -->
  <div class="tborder" style="padding:1px; border-bottom-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
          <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR} </td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- / nav buttons bar -->


  <!-- breadcrumb, login, pm info -->

  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px;">
  <tr>
    <td class="alt1" width="65%">

  <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">

  <div class="nav">
  <a class="nav" href="{U_INDEX}">
  <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /> Forum 4ALL</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
   
  <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/>
   <font color=red> {PAGE_TITLE}</font>
  </strong>
          </div>

    </td>

    <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

  <!-- login form -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <TBODY>
  <tr>

  <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
  <label for="navbar_username">Tài khoản:</label></td>

  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
  </td>

     
  <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label>
  </td>
     
  </tr>
     
  <tr>
  <td class="smallfont"><label for="password">Mật khẩu:</label>
  </td>     

  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  </td>
       
  <td><input class="button" value="Đăng nhập" tabindex="104"
  title="Nhập tên tài khoản và mật khẩu vào ô trống. Hoặc bấm nút 'đăng ký' để đăng ký." accesskey="s"
  type="submit" name="login"/>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <center>
  <a href="profile.forum?mode=sendpassword">
  <font size="1.7">:: Quên mật khẩu? :: </font></a>
  </center>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
  <font color=red>{LOGGED_AS}</font><br>
  <font color=blue>{LAST_VISIT_DATE}</font> <br>
  <font color=green>{CURRENT_TIME}</font>
  </span>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>     
  <!-- / login form -->
    </td>

  </tr>
  </table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->

  <!-- guest welcome message -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>

    <td class="tcat">Chào mừng bạn đến với diễn đàn</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="alt1">
        <span class="smallfont">» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần<a href="/faq"> hỏi/đáp</a> để biết cách dùng diễn đàn.</br>
  » Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào <a href="/register"> đây</a> để đăng ký.

    </td>

  </tr>
  </table>
  <!-- / guest welcome message -->              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  <style>
  a{text-decoration:none}
  </style>

  <DIV id=flash style="LEFT: 100px; TOP: 10px;
  POSITION: absolute; "> <embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf " width=800 height=250
  quality=high menu=false wmode=transparent></embed></DIV>

  #5 - Posted on 13/11/2012, 13:07

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 13/11/2012, 13:36

  Administrator
  bản này cái box đẹp hơn bản punbb của mình rip ^^

  #6 - Posted on 13/11/2012, 13:36

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  24h...CậuéC
  avatar

  24h...CậuéC

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 789
  Points : 1026
  Thanks : 155
  Đến từ : Về nhà mà thể hiện

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 13/11/2012, 16:13

  Member
  *** ghê =.="

  #7 - Posted on 13/11/2012, 16:13
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kingmazigh
  avatar

  kingmazigh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 79
  Points : 77
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 13/11/2012, 19:43

  Member
  mẻci

  #8 - Posted on 13/11/2012, 19:43
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ruby
  avatar

  Ruby

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 1244
  Points : 2669
  Birthday : 09/01/1990
  Thanks : 1029

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz

  S.mod
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 13/11/2012, 22:00

  S.mod
  Cái này bản Punbb mà Cái Demo GHi Punbb kìa

  #9 - Posted on 13/11/2012, 22:00

  __________________________________________________________________________________________
  Tất cả các bạn chú ý:

  Những game mình post nếu có pass donwload và pass giải nèn thì là: congtruongit.com nha  Mấy anh vào ủng hộ giúp em nhá


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 13/11/2012, 22:03

  Designs Skin
  Demo thì vầy thui cười ngoác miệng
  Còn code thì dành cho phpbb2 nhé cười ngoác miệng

  #10 - Posted on 13/11/2012, 22:03

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  victorlee_htg
  avatar

  victorlee_htg

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 225
  Points : 246
  Thanks : 5
  Đến từ : http://diem10online.net

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 14/11/2012, 12:29

  Member
  Xem

  #11 - Posted on 14/11/2012, 12:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  victorlee_htg
  avatar

  victorlee_htg

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 225
  Points : 246
  Thanks : 5
  Đến từ : http://diem10online.net

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 14/11/2012, 20:52

  Member
  vlt hoạt động lại rùi hả?

  #12 - Posted on 14/11/2012, 20:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 14/11/2012, 21:12

  Designs Skin
  thưa bạn là vlt không hoạt động ^^!
  Skin này đã được vlt rip từ rất lâu rồi 1234

  #13 - Posted on 14/11/2012, 21:12

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  propc
  avatar

  propc

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 22
  Points : 22
  Birthday : 02/05/1991
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 6/5/2013, 09:31

  Member
  xm

  #14 - Posted on 6/5/2013, 09:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Wind_pr
  avatar

  Wind_pr

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 125
  Points : 217
  Birthday : 27/10/1989
  Thanks : 82

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://ninhthuanstudent.forumvi.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 10/8/2014, 15:27

  Member
  mucccccccccccccccccccccc

  #15 - Posted on 10/8/2014, 15:27
  Xem lý lịch thành viên http://ninhthuanstudent.forumvi.com/forum

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:

  #16 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90