Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] THPT Vạn Tường

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 11/11/2012, 09:27

  Designs Skin
  Demo : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Thông tin Skin:
  Trường THPT Vạn Tường
  Hosting bởi Digistar
  Forumotion - Phpbb2
  Rip skin by cubimtq

  Code:
  Spoiler:
  Coi bên dưới =..=!

  Xem toàn bộ Code:
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Lưu ý:
  Yêu cầu người dùng khi sử dụng skin không xóa tên người rip!
  Nhớ up lại ảnh, không thôi sẽ die vào 1 ngày đẹp trời!

  CSS:  Được sửa bởi cubimtq ngày 11/11/2012, 09:57; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 11/11/2012, 09:27

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 11/11/2012, 09:27

  Designs Skin
  Index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <br>


  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
    <br/>

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="tborder">
  <thead>
  <tr>
  <td class="boardstats">
    <div class="expcolimage"><img src="http://thptvantuong.net/diendan/images/mybbvn/collapse.gif" id="boardstats_img" class="expander" alt="[-]" title="[-]" style="cursor: pointer; "/></div>
  <div><strong>Tình hình diễn đàn</strong></div>
  </td>
  </tr>
  </thead>
    <tbody style="" id="boardstats_e">
  <!-- what's going on box -->
  <!-- logged-in users -->
  <tr>
    <td class="tcat"><span class="smalltext"><strong>Ai đang duyệt diễn đàn</strong></span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="trow1"><span class="smalltext">
                            {RECORD_USERS}<br/>{LOGGED_IN_USER_LIST}<br/>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br/>
                            <div><b>
                              </b>
                              <br/>
                              <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
                            </div>         
    </span>
          </td>
      </tr>
  <!-- Members who have Visited -->
  <!-- end logged-in users -->
    <!-- /Thống kê -->
    <tr>
    <td class="tcat"><strong>Chúc mừng sinh nhật</strong></td>
  </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><span class="smalltext">
                              <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
                    </span>
            </td>
      </tr>
    <tr><td class="tcat"><span class="smalltext"><strong>Tình hình diễn đàn</strong></span></td></tr>
    <tr>
  <td class="trow1"><span class="smalltext">
                      <div>
            {TOTAL_POSTS}<br/>
                              {TOTAL_USERS}<br/>
                              {NEWEST_USER}
                      </div>
                    </span>
            </td>
      </tr>
    <!-- Thống kê -->
      <tr>
    <td class="trow1" style="text-align: right">
        <span class="smalltext">
         
          <a href="/?mark=forums">Đánh dấu đã xem tất cả</a> |
          <a href="/groups">Nhóm điều hành</a>
        </span>
    </td>
  </tr>
    </tbody>
  </table>
  <!-- END disable_viewonline -->                 
      <br/>
  {CHATBOX_BOTTOM}
    <br clear="all" />
      <!-- BEGIN switch_legend -->
      <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
  <tbody><tr valign="bottom">
    <td>
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
        <tbody><tr>
          <td><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</td>
                    </tr>
                    <tr>
          <td><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
        </tr>
       
        </tbody></table>
           
    </td>
   
  </tr>
  </tbody></table>
      <!-- END switch_legend -->
  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 11/11/2012, 09:27

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 11/11/2012, 09:27

  Designs Skin
  Index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <div id="fz" style="float: left; width:80%;"><br/>
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
    <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" class="tborder">
      <thead>
  <tr>
  <td class="thead" colspan="2">
  <div>
  <strong>{catrow.tablehead.L_FORUM}</strong><small><span sryle="font-weight: 0;"></span></small></div>
  </td>
  <td class="thead" width="70" align="center" style="white-space: nowrap"><span class="smalltext"><strong>Chủ đề</strong></span></td>
  <td class="thead" width="70" align="center" style="white-space: nowrap"><span class="smalltext"><strong>Bài viết</strong></span></td>
  <td class="thead" width="150" align="center">
    <div class="expcolimage"><img src="http://thptvantuong.net/diendan/images/mybbvn/collapse.gif" id="cat_3_img" class="expander" alt="[-]" title="[-]" style="cursor: pointer; "/></div>
  <span class="smalltext"><strong>Bài cuối</strong></span>
  </td>
  </tr>
  </thead>
    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
      <tbody style="" id="cat_3_e">
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="trow1" align="center" valign="top" width="1">
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td class="trow1" valign="top">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
          <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
          </span>
        </td>
        <td class="trow1" valign="top" align="center" style="white-space: nowrap">
        {catrow.forumrow.TOPICS}
        </td>
        <td class="trow1" valign="top" align="center" style="white-space: nowrap">
        {catrow.forumrow.POSTS}
        </td>
        <td class="trow1" valign="top" align="left" style="white-space: nowrap">
        {catrow.forumrow.LAST_POST}
        </td>
    </tr>
      </tbody>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
      <!-- BEGIN tablefoot -->
  </table><div class="bottomBar"> </div><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow --></div>
  <div id="floatbar" style="float: right; width: 180px;">
  <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" class="tborder">
  <thead>
  <tr>
  <td class="thead">
    <div class="expcolimage"><img title="Show" src="http://thptvantuong.net/diendan/images/mybbvn/collapse.gif" class="expander" alt="[-]" onclick="changefloatbar(this,$('fz'),$('floatbar'),$('ctfloat'),$('titlefloatbar'))"/></div>
  <div id="titlefloatbar"><strong><center>ỨNG DỤNG</center></strong></div>
  </td>
  </tr>
  </thead>
  <tbody id="ctfloat">

  <!--ĐỒNG HỒ-->
  <tr class="tcat"><td><strong><center>ĐẾM THỜI GIAN</center></strong></td></tr>
  <tr class="trow1">
  <td>
  <div id="Clock_d1_007"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://clockwidgets.net/clocks/d1_007/clockwidget.swf" width="160" height="90" id="Clock_d1_007" name="Clock_d1_007" bgcolor="#ffffff" quality="high" menu="false" wmode="transparent"/></div><div style="width:160px; text-align:center; font-size:11px;"></div>
  </td>
  </tr>
  <!--HẾT ĐỒNG HỒ-->


  <!--FACE BOOK-->
  <tr class="tcat"><td><strong><center>FACE CONNECT</center></strong></td></tr>
  <tr class="trow1">
  <td>
    <a href="http://facebook.com/thptvantuong" target="_blank"><img src="http://thptvantuong.net/diendan/images/nhilampic/facebook-love.png" alt="Trang face của Diễn đàn học sinh Trường THPT Vạn Tường" title="Trường THPT Vạn Tường, like" width="170" height="140" border="1"/>
  </a></td>
  </tr>
  <!--HẾT FACEBOOK-->
  <!--NGHE NHẠC-->
    <tr class="tcat"><td><strong><center>MUZIK CONNECT</center></strong></td></tr>
    <tr class="trow1">
  <td>
  <div class="music">
    <object width="180" height="200">
      <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/VpwbsS88kI5S"/>
      <param name="quality" value="high"/> 
      <param name="wmode" value="transparent"/>
      <param name="allowscriptaccess" value="always"/>
          <param name="flashvars" value="&amp;autostart=false"/>
            <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/VpwbsS88kI5S" flashvars="target=blank&amp;autostart=false" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="300"/>
          </object>
  </div>
  </td>
  </tr>
    <!--HẾT NGHE NHẠC-->
    <!--TẢI PHẦN MỀM-->
    <tr class="tcat"><td><strong><center>PHẦN MỀM HAY</center></strong></td></tr>
    <tr class="trow1">
  <td>
  <center>
    <a href="#"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/firefox.gif"/></a>

    <a href="http://www.mediafire.com/?ru1uf10z92g41c0"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/unikey.png"/></a>

    <a href="#"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/ffsj.png"/></a><br/>

    <a href="#"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/teracopy.png"/></a>

    <a href="#"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/winrar.gif"/></a>

    <a href="#"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/idm.gif"/></a><br/>

    <a href="#"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/foxit.png"/></a>

    <a href="#"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/nero.png"/></a>

    <a href="#"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/klite.png"/></a><br/>

    <a href="http://www.mediafire.com/?q5syqqc1a6yo6kb"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/CCleaner.png"/></a>

    <a href="http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_vi.exe"><img src="http://pic.khoctham.us/cryvn/soft/teamviewer.png"/></a>
  </center>
  </td>
  </tr>
    <!--HẾT TẢI PHẦN MỀM-->
  </tbody>
  </table>
  </div>

  #3 - Posted on 11/11/2012, 09:27

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 11/11/2012, 09:27

  Designs Skin
  footer_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
    <tr>
        <td>
          <div>
              <div>
                <div>
  <!-- END html_validation -->
                </div>
              </div>
                            <br/>
                            <hr class="hidden"/>
                            <div id="copyright">
          <div class="bottommenu">
              <div class="float_right"></div>
              <div align="center">
                <span class="smalltext"><a href="mailto:trogiup@thptvantuong.net">Liên hệ</a> | <a href="/"> | Vạn Tường | VTH | </a> | <a href="#content">Nội dung</a> | <a href="#top">Lên trên</a> | <a href="misc.php?action=switch_version&amp;my_post_key=1c9f86f47033dc8585b49ce27696642b">Mobile Version</a> | <a href="http://thptvantuong.net/diendan/misc.php?action=syndication">Tin RSS</a> | <a href="#">Điều Khoản Sử Dụng</a></span>
              </div>
          </div>
              <div id="debug"></div>
          </div>
                            <div class="span-25 footer">
                  <div class="footercontent">
                    <div class="col1">
                        <h5 id="mybbvn">|| THPTVANTUONG.NET ||</h5>
                        <div class="line"> </div>
                <p>VTH là diễn đàn giao lưu giữa Quý thầy cô giáo, các anh chị cựu học sinh, các bạn trẻ đang học và sẽ học tại <b>Trường THPT Vạn Tường</b>....</p>
               
                      </div>
                    <div class="col2">
                        <h5 id="social">....[Và].....</h5>
                        <div class="line"> </div>
                        <div id="debug"></div>
             

  <!---------------Thoong tin trường-------------->
  <div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold; ">Trường THPT Vạn Tường</span></div><div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 153);">Địa chỉ: Bình Phú, Bình Sơn, Quảng Ngãi.</span></div><div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 153);">Điện thoai: 055.3626.900.</span></div>
  <!---------------Thoong tin trường-------------->              <!-- End powered by -->
               
                      </div>
                      <div class="col3">
                        <h5 id="links">Copyright © 2010-2012</h5>
                        <div class="line"> </div>
                        <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; ">
                          Trường THPT Vạn Tường<br/>
                          Hosting bởi Digistar<br/>
                          Forumotion - Phpbb2<br/>
                          Rip skin by cubimtq<br/>
                          </span><p></p>
                      </div>
                  </div>
                  </div>
                              <br/>
                            <div id="footer">
                              <br/>
              </div>
                            </div></div></div></div></div>
            <div id="shadow_footer"></div>
    <style>
      .span-25, div.span-25 {
  width: 930px;
  margin: 20pt;
  margin-bottom: 0;
  }
  .footercontent .col1 , .footercontent .col2 , .footercontent .col3 {
  float: left;
  display: block;
  width: 250px;
  margin: 0 0px;
  padding: 1px 19px;
  -moz-border-radius: 3px;
  color: #242424;
  }
      .footercontent h5 {
  color: #707070;
  font-size: 16px;
  font-weight: 700;
  margin: 0;
  text-transform: capitalize;
  }
      h5 {
  display: block;
  font-size: 0.83em;
  -webkit-margin-before: 1.67em;
  -webkit-margin-after: 1.67em;
  -webkit-margin-start: 0px;
  -webkit-margin-end: 0px;
  font-weight: bold;
  }
      .line {
  border-top: 1px solid #4C4C4C;
  display: block;
  height: 1px;
  margin-bottom: 15px;
  }
    </style>
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                      <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                      <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
          </div>
          {PROTECT_FOOTER}
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
    if ($('a#logout'))
    {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
          document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
    }
  });

  $(document).ready( function() {
    $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
    } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  #4 - Posted on 11/11/2012, 09:27

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 11/11/2012, 09:28

  Designs Skin
  Header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
          var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

          if (w_cont > 0)
          {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
              var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                if ($(this).height() > height_max)
                {
                    height_max = $(this).height();
                }
              } );

              /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
          "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
          </tr>
          <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                      <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                </div>
                <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
          </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    <div id="shadow">
        <div id="container">
          <h1><span class="invisible">http://thptvantuong.net - VTH</span></h1>
          <div id="header">
                            <a class="link" href="/forum"></a>
              <div id="search">
                <form action="/diendan/search.php" method="post">
                <fieldset class="noborder">
                <label for="search_box">
                <span id="search_left"></span>
                </label>
                                            <input name="keywords" id="search_box" onkeyup="buscar_ahora(this.value);" onblur="if(this.value=='')this.value='Tìm kiếm';" onclick="if(this.value=='Tìm kiếm')this.value='';" value="Tìm kiếm" title="Nhập từ khóa bạn muốn tìm kiếm" type="text"/>
                                            <input value="Tìm kiếm" name="submit-search" id="search_button" type="submit"/>
                                            <input type="hidden" name="action" value="do_search"/>
                </fieldset>
                </form>
              </div>
              <div id="menu">
                <ul>
                                          <li><a href="http://thptvantuong.net/picasa" title="Forum">Up ảnh</a></li>
                                          <li><a href="http://thptvantuong.net/diendan/lovemessage/index.php" title="Forum">Gởi TĐYT</a></li>
                <li><a href="http://thptvantuong.net/diendan/calendar.php" title="Lịch">Lịch</a></li>
                <li><a href="http://thptvantuong.net/diendan/games.php" title="Forum">GAME</a></li>
                </ul>
              </div>
                            <hr class="hidden"/>
                              <div id="panel">

  <span style="float: right;"><strong>Thời gian hiện tại :</strong> 10-11-2012, 11:38 PM</span>
        <span id="quick_login">{GENERATED_NAV_BAR}</span>
          </div>
                            </div>
                            <br/><br/>
                    <hr class="hidden"/>
                              <br class="clear"/>
                                <div id="content">
         
         
         
         
   <!-- ProfileComments -->
          <!-- /ProfileComments -->
                                  <br/>
  <!-- end: header -->
                                 
   

              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
                                  </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #5 - Posted on 11/11/2012, 09:28

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 11/11/2012, 10:01

  Administrator
  cái này đẹp lắm
  vote yêu thế:X

  #6 - Posted on 11/11/2012, 10:01
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 11/11/2012, 12:26

  Designs Skin
  đẹp lắm ý cười ngoác miệng

  #7 - Posted on 11/11/2012, 12:26

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  kingdomchibi
  avatar

  kingdomchibi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 71
  Points : 73
  Birthday : 02/01/1996
  Thanks : 0
  Đến từ : thanh pho

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 8/8/2014, 10:59

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #8 - Posted on 8/8/2014, 10:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Wind_pr
  avatar

  Wind_pr

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 125
  Points : 217
  Birthday : 27/10/1989
  Thanks : 82

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://ninhthuanstudent.forumvi.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 10/8/2014, 14:10

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #9 - Posted on 10/8/2014, 14:10
  Xem lý lịch thành viên http://ninhthuanstudent.forumvi.com/forum

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:

  #10 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90