Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Lasttopic Ver 3 by Baivong

Trang 1 trong tổng số 4 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  nguyenlam
  avatar

  nguyenlam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 242
  Points : 405
  Thanks : 129

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 6/11/2012, 02:17

  Member
  Demo online
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  đề mố ảnh :
  Người viết : Baivong ^^


  Cách làm

  1 . vào css thêm cái này vào :

  Code:
  /* Latest topics by zzbaivong */
  #left{margin:30px 0}
  #left td{width:25%;vertical-align:top;border:0 none;padding:10px 0!important}
  #left .double{padding-left:0;border-left:0;width:50%}
  #left li{position:relative;width:100%;list-style-type:none;height:23px;line-height:24px;border-bottom:1px dashed #CCC;counter-increment:Zzindex}
  #left li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:18px;background:#98D0FF;position:absolute;left:-23px;font-size:11px;top:3px;border-radius:2px;text-align:center;width:18px;color:#FFF;line-height:18px}
  #left li:after{content:" ";background:#98D0FF;display:block;width:6px;height:6px;position:absolute;top:9px;left:-8px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}
  #left li:nth-child(1):before,#left li:nth-child(1):after{background:red}
  #left li:nth-child(2):before,#left li:nth-child(2):after{background:#d47a2a}
  #left li:nth-child(3):before,#left li:nth-child(3):after{background:#b9ba45}
  #left li:nth-child(4):before,#left li:nth-child(4):after{background:#aad655}
  #left li:nth-child(5):before,#left li:nth-child(5):after{background:#55e7aa}

  .lastRight
  {
    float:right;}  .top-vi,.viewrep{padding:10px!important}#active_starters,#most_active,#pun-visit,#users_month,#users_week{display:none}.lastcate,.leftrecent,.repfmvi,.rightrecent,
  .viewfmvi{overflow:hidden;position:absolute;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}

  .leftrecent{width:34%}.left{margin-left:-3px;width:81%}

  .imgstatus{background-color:#FFF;left:-32px;padding:2px 7px;position:absolute}.rightrecent{right:250px;text-align:right;width:115px}.showpost{font-size:9px;left:-12px;line-height:18px;position:absolute}


  .viewfmvi{right:185px;text-align:right;width:50px}.repfmvi{right: 129px;text-align:right;width:50px}.lastcate{margin-right:-11px;right:0;text-align:right;width:157px}#content-container div#left,#content-container div#right{border:0 none;float:none;margin:0;width:100%}*+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}* html #content-container #main-content{margin-left:0;margin-right:0;overflow:visible}* html #content-container div#main{float:none;margin-left:-99%;margin-right:-99%;width:100%}.latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;margin:0!important;padding:0 5px 0 27px;text-align:left}.latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}.toppost_width{float:left;width:200px}
  .recentWidth{float:left;width:850px}
  .recentWidth .main-head{height:1.3em;overflow:hidden;position:relative}.recentWidth h3{marign-left:10px}  #checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}
  .latest_topics li {
  line-height: 16.1px;
  }
  .rlink{float:right;display:inline-block;text-align:right}
  /* Thống kĂª */
  .leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
  .rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;margin:5px 10px 5px 70px}
  .starsTitle {
  background-color: #BFBFBF;
  border: 1px solid #989898;
  color: #F8FF04;
  font-family: Comic Sans MS;
  font-variant: small-caps;
  font-weight: 700;
  height: 1.4em;
  padding: 5px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #000;
  }
  .loaddingLike {
  background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin11.gif) no-repeat scroll center center transparent;
  display: none;
  height: 1.4em;
  margin: -1.4em 0 -3px 200px;
  width: 126px;
  }
  #checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
  #numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}.chatbox_row_1:hover, .chatbox_row_2:hover {
  -webkit-box-shadow: gainsboro 0px 0px 4px;
  border: 1px solid #C9C9C9;
  border-image: initial;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: gainsboro 0px 0px 3px;
  margin: 5px;
  background-color: white;
  }
  #tooltip img {
  height: 70px!important;
  padding-right: 10px;
  }
  /* tooltip */
  #tooltip .header,a.mainmenu[href='/']{display:none}

  #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
  #tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/opacit10.png);border:0;padding:15px;border-radius:3px;color:#FFF;z-index:99;}  2.Vào Index_box tìm : <div class="main">
  và thêm cái code này bên trên nó :

  Code:


  <div id="left">
      <div id="pun-info" class="boxFMvi main">
          <div class="main-head">
              <div class="page-title">
                  <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
              </div>
          </div>
          <div class="main-content" style="height:31em; border-radius:0">
              
              

  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
  {giefmod_index1.MODVAR}
  <!-- END giefmod_index1 -->
          </div>
      </div>
  </div>


  <script type="text/javascript">

      function searchtopic(nguonF, soF, dichF) {
          $("#proLastLoad").show();
          $.ajax({
              url: nguonF,
              success: function (data) {
                  $("#proLastLoad").Bài viết không bị Ẩn();
                  $("#recentnew .latest_topics").empty();
                  $(data).find(".topic-title:not('.topic-title:contains(\'»\')'):lt(" + soF + ")").find(".topictitle, .tooltipFMvi").appendTo(dichF);
                  $(dichF + ' .topictitle').wrap("<li></li>");
                  var ti;
                  for (ti = 0; ti < soF; ti++) {
                      var it = $(dichF + ' a.topictitle:eq(' + ti + ')');
                      var lastUx = it.parent().next().find('p:eq(6)>strong').html();
                      var popupUx = it.parent().next().find(".lastlink-FMvi a").attr("href");
                      var trangthai = it.parent().next().find('p:eq(3)>font').text();
                      if (langEV()) {
                          var dabikhoa = "This topic is locked";
                          var dacomoi = "New posts"
                      } else {
                          var dabikhoa = "Chủ đề này đã bị khóa";
                          var dacomoi = "Bài viết mới"
                      }
                      if (trangthai.search(dabikhoa) != -1) {
                          var imgUx = 'http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/locked10.png';
                      } else if (trangthai.search(dacomoi) != -1) {
                          var imgUx = 'http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_n10.gif';
                      } else {
                          var imgUx = 'http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.png';
                      };
                      it.replaceWith('<span onmouseover="show_tooltip(this, $(this).parent().next().html(), \'FMvi.Org\')" class="leftrecent"><a href="' + it.attr("href") + '" class="topictitle">' + it.text() + '</a></span><span class="imgstatus"><img width="10px" src="' + imgUx + '" /><a class="firstTopic" href="' + popupUx + '"><span style="line-height: 18px; font-size: 9px;"> ▼</span></a></span><span onmouseover="show_tooltip(this, \'Click để xem thông tin thành viên này\', \'FMvi.Org\')" class="rightrecent">' + lastUx + '</span>');
                  }
              },
              error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                  $(dichF).html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
              }
          });
      }

      function searchuser(nguonU, soU, dichU) {
          $("#loaUser").show();
          $.ajax({
              url: nguonU,
              success: function (data) {
                  $("#loaUser").Bài viết không bị Ẩn();
                  $("#top_posters .latest_topics").empty();
                  $(data).find(".dataUserFmvi:lt(" + soU + ")").appendTo(dichU);
                  $(dichU + ' .dataUserFmvi').wrap("<li></li>");
                  var g;
                  for (g = 0; g < 20; g++) {
                      var ggg = $(dichU + " .dataUserFmvi:eq(" + g + ")>span:first");
                      ggg.replaceWith("<span onmouseover=\"show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.Org')\" style=\"position: absolute; left: 0pt;\">" + ggg.html() + "</span>")
                  }
              },
              error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                  $(dichU).html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
              }
          });
      }
      searchuser('/memberlist?mode=overall_posters', '20', '#top_posters ul');
      searchtopic('/search?search_keywords=&search_author=*_*', '20', '#recentnew ul');
      $("#left").fadeIn(1000);
  $(function(){
      $("#changeFMvi").html($("#jumboxFMvi select").html());
  });


   var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion);
  var versionMajor = parseInt(versionMinor);
  var IE = document.all && !window.opera && versionMajor < 7;
  var IE7 = document.all && !window.opera && versionMajor >= 7;
  var OP = window.opera;
  var FF = document.getElementById;
  var NS = document.layers;
  function move_tooltip(e) {
     var curX = (!IE) ? e.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft;
     var curY = (!IE) ? e.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop;
     var rightedge = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20;
     var bottomedge = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20;
     var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000;
     current_tooltip = get_item('tooltip');
     if (rightedge < current_tooltip.offsetWidth) current_tooltip.style.left = IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px";
     else if (curX < leftedge) current_tooltip.style.left = "5px";
     else current_tooltip.style.left = curX + offsetxpoint + "px";
     if (bottomedge < current_tooltip.offsetHeight) current_tooltip.style.top = IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px";
     else current_tooltip.style.top = curY + offsetypoint + "px"
  }
  function get_item(name, opener) {
     if (IE) {
        return (opener) ? window.opener.document.all[name] : document.all[name]
     } else if (FF) {
        return (opener) ? window.opener.document.getElementById(name) : document.getElementById(name)
     } else if (NS) {
        return (opener) ? window.opener.document.layers[name] : document.layers[name]
     }
  }
  function change_display(name, value, opener) {
     if (IE) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.all[name].style : document.all[name].style
     } else if (FF) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.getElementById(name).style : document.getElementById(name).style
     } else if (NS) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.layers[name] : document.layers[name]
     }
     element.display = value
  }
  function reverse_display(name, opener) {
     element = get_item(name);
     if (!element) {
        return false
     }
     var display = (element.style.display != 'block') ? 'block' : 'none';
     change_display(name, display, opener)
  }
  var current_tooltip;

  function show_tooltip(caller, content, content_title) {
     var current_tooltip = get_item('tooltip');
     if (!current_tooltip) {
        var current_tooltip = document.createElement('div');
        current_tooltip.setAttribute('id', 'tooltip');
        document.body.appendChild(current_tooltip)
     }
     current_tooltip.style.zIndex = 100;
     current_tooltip.style.position = 'absolute';
     if (content_title) {
        content = '<p class="header">' + content_title + '</p><p>' + content + '</p>'
     } else {
        content = '<p>' + content + '</p>'
     }
     current_tooltip.innerHTML = content;
     current_tooltip.style.visibility = 'visible';
     caller.onmousemove = move_tooltip;
     caller.onmouseout = function () {
        current_tooltip.style.visibility = "hidden"
     };
     caller.title = ''
  }
  var offsetxpoint = -60;
  var offsetypoint = 20;
  var real_body = (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body;
  real_body = (document.documentElement) ? document.documentElement : document.body;
  </script>


  3. Vào Header tìm cái này

  Code:
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  ( dưới {CSS} ý )
  và bạn thay nó = code sau
  Code:
  <!--[if lte IE 6]>
        <style type="text/css">
                  .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                  body{background-color: #FFFFFF!important}
          #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
      </style>
   <![endif]-->
   
  <noscript>
        <style type="text/css">
                  a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox']{display:block !important}
                  .post-entry .entry-content img{display: block !important}
          #left{display:block !important}
          .module .main-content{height: 12.3em !important}
          .toppost_width{width: 290px;}
          .recentWidth{width: 658px;}
          .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
          .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
      </style>
   </noscript>
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src=" http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>  
   <script type="text/javascript">
   function langEV() {
      if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
          return true;
      } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
          return false;
      }
   }
   </script>


  Tìm tiếp trong Header
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   {giefmod_index1.MODVAR}
   <!-- BEGIN saut -->
   <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
   <!-- END saut -->
   <!-- END giefmod_index1 -->
   </div>
  Và xóa nó đi  4. Portal >> mod_recent_topics : Thay toàn bộ code trong đó bằng code sau

  Code:
  <div class="module main recentWidth" style="border: 0 none; border-radius: 0">
                  <div class="starsTitle">
                      <h3>Thống kê bài viết mới</h3>
                    <div id="proLastLoad" class="loaddingLike"></div>
                    <fieldset style="float: right; margin-top: -18px;">
                    Người gửi cuối
                    </fieldset>
                  </div>
           <!-- BEGIN classical_row -->
    
    
    
    
  <tr>

    
     
  </tr>
  <tr>
         <td class="double" rowspan="3">
                 <ul id="recent_topics">
                    
                    
                    
                    
     <!-- BEGIN recent_topic_row -->                          
                          <li>
                                  <a onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
                                
                                            
                                  <!-- BEGIN switch_poster -->
                            
                            
                            
                              <div class="tooltip_data" style="display:none">
                                          <p>
                                            <span style="color:rgb(183, 219, 216);"><b>Tiêu đề</b></span> : {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}
                                          </p>            
                                         <p>
                                            <span style="color:rgb(173, 157, 38);"><b>Gửi lúc</b></span> : {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
                                          </p>  
                                         <p>
                                           <span style="color:rgb(173, 157, 38);"><b>Tác giả</b></span> : {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
                                          </p>  
                                    
                                  </div>
                            
                            
                                  <a class="lastRight" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
                                  <!-- END switch_poster -->
                                  <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                                  <span class="rlink">
                                          {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
                                  </span>
                                  <!-- END switch_poster_guest -->
                          </li>
                          <!-- END recent_topic_row -->
     </ul>      
     </td>
  <!-- </tr> -->
    <!-- END classical_row -->

    
    
    
    
    
                  <div id="dulieupostter"></div>
              </div>

  5. mod_top_posters :  Thay toàn bộ code trong đó bằng code sau

  Code:
  <div class="module main toppost_width" style="border: 0 none; border-radius: 0">
    <span style="
      float: right;
  "><img id="loaUser" style="margin-top: 7px; display: none; margin-left: -20px;" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/13x13p10.gif"></span>        
   <div class="starsTitle">
                  

                    <fieldset style="margin-top: -0.1em">
                      <select style="width: 167px" onchange="searchuser(this.options[this.selectedIndex].value, '20', '#top_posters ul')">
                        <option value="/memberlist?mode=overall_posters">Thành viên tích cực</option>
                        <option value="/memberlist?mode=today_posters">Gửi bài hôm nay</option>                      
                        <option value="/memberlist?mode=joined&order=DESC">Thành viên mới</option>  
                        <option value="/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC">Truy cập gần đây</option>
                      </select>
                    </fieldset>
                  </div>
                  <div id="top_posters" class="main-content" style="border: 0pt none ! important; border-radius: 0pt 0pt 0pt 0pt ! important; background-color: rgb(251, 251, 251) ! important;">
                      <ul class="latest_topics" style="border:0 none">
                          <div class="loaddinng"></div>
                      </ul>
                  </div>
              </div>

  6. memberlist_body : Thay toàn bộ code trong đó bằng code sau

  Code:
  <div class="main frm">

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-head clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
     </div>

     <div class="main-content">
        <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
        <fieldset class="frm-set multi">
           <dl>
              <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
              <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
              <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_ORDER}</dt>
              <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
           </dl>

           <div class="frm-buttons">
              {S_HIDDEN_SID}
              <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
           </div>
        </fieldset>
        </form>

        <fieldset class="frm-set clearfix">
           <div class="frm-form">
              <table class="table" cellspacing="0">
                 <thead>
                    <tr>
                       <th class="tcl memberlist">{L_AVATAR} - {L_USERNAME}</th>
                       <!-- BEGIN switch_th_group -->
                       <th class="tc2">{L_GROUPS}</th>
                       <!-- END switch_th_group -->
                       <th class="tc3">{L_INTERESTS}</th>
                       <th class="tc2">{L_JOINED}</th>
                       <th class="tc2">{L_VISITED}</th>
                       <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                       <th class="tc3">{L_PM}</th>
                       <th class="tc3">{L_WEBSITE}</th>
                    </tr>
                 </thead>

                 <tbody>
                    <!-- BEGIN memberrow -->
                    <tr>
                       <td class="tcl avatar-mini">
                           <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG} </a>
                           <span class="dataUserFmvi">
                               <span>
                                   <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a>
                               </span>
                               <div style="display:none"><div style="padding:10px">
                                   <table border="0">
                                       <tbody>
                                           <tr>
                                              <td class="avatarthum" align="left">{memberrow.AVATAR_IMG}</td>
                                              <td align="left">{memberrow.USERNAME}
                                                   <hr />
                                                   <span class="thamtop">Tham gia</span>:
                                                   <font color="violet">{memberrow.JOINED}</font>
                                                   <br />
                                                   <span class="truytop">Truy cập cuối</span>:
                                                   <font color="orange">{memberrow.LASTVISIT}</font>
                                                   <br />
                                                   <span class="baiBtop">Bài viết</span>:
                                                   <font color="cyan">{memberrow.POSTS}</font>
                                               </td>
                                           </tr>
                                       </tbody>
                                   </table>
                               </div></div>
                               <span class="left20" style="position: absolute; right: 0pt; display: none!important;">
                                   <span class="sobaiTop">{memberrow.POSTS} </span>
                                   <span class="baiBtop">Bài viết</span>
                               </span>
                          </span>
                       </td>
                       <!-- BEGIN switch_td_group -->
                       <td class="tc2">{memberrow.GROUPS}</td>
                       <!-- END switch_td_group -->
                       <td class="tc3">{memberrow.INTERESTS}</td>
                       <td class="tc2">{memberrow.JOINED}</td>
                       <td class="tc2">{memberrow.LASTVISIT}</td>
                       <td class="tc3">{memberrow.POSTS}</td>
                       <td class="tc3">{memberrow.PM_IMG}</td>
                       <td class="tc4">{memberrow.WWW_IMG}</td>
                    </tr>

                    <!-- END memberrow -->
                    <!-- BEGIN switch_no_user -->
                    <tr>
                       <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                    </tr>
                    <!-- END switch_no_user -->
                 </tbody>
              </table>
           </div>
        </fieldset>
     </div>

     <div class="main-foot">
     </div>

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-foot clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

  </div>

  7. Kích hoạt Widgets :
  MODULES >>    Portal & Widgets >> Forum widgets management


  Đặt như hình sau


  Sau đó kick vào  bánh xe  Recent topics
  Number of recent topics : 14
  Activate the topics scrolling : Không


  Chú ý
  Trong css có đoạn sau
  Code:
  .recentWidth {
  float: left;
  width: 850px;
  }
  Bạn chỉnh 850px sao cho phù hợp với độ rộng của rum bạn


  Ok Xong
  Last đã hoạt động bình thường

  #1 - Posted on 6/11/2012, 02:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  elaphi
  avatar

  elaphi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 79
  Points : 165
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 78
  Đến từ : Nam Định

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 6/11/2012, 03:44

  Member
  Xem

  #2 - Posted on 6/11/2012, 03:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vovanan
  avatar

  vovanan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 291
  Points : 363
  Thanks : 24

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 6/11/2012, 05:47

  Member
  aaaaaa

  #3 - Posted on 6/11/2012, 05:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Vãi Thánh
  avatar

  Vãi Thánh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 192
  Points : 220
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 6/11/2012, 06:00

  Member
  xem nào, thứ 4 cười lăn lộn

  #4 - Posted on 6/11/2012, 06:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vovanan
  avatar

  vovanan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 291
  Points : 363
  Thanks : 24

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 6/11/2012, 06:29

  Member
  rip hay tách cười nhăn răng

  #5 - Posted on 6/11/2012, 06:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Njzz
  avatar

  Njzz

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 146
  Points : 163
  Thanks : 13

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 6/11/2012, 06:46

  Member
  ád

  #6 - Posted on 6/11/2012, 06:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  đã giải đáp
  avatar

  đã giải đáp

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 37
  Points : 55
  Thanks : 18

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 6/11/2012, 07:11

  Member
  ?

  #7 - Posted on 6/11/2012, 07:11
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 817
  Thanks : 195

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 6/11/2012, 07:57

  Moderagerator
  xem

  #8 - Posted on 6/11/2012, 07:57

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 6/11/2012, 09:49

  S.mod
  thanks . tìm cái này rất lâu rùi

  #9 - Posted on 6/11/2012, 09:49

  __________________________________________________________________________________________
  FORUM GAME:  NGOINHAGAME.COM
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 506
  Thanks : 90

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 6/11/2012, 09:56

  S.mod
  like cực mạnh cho bé này cười nhăn răng

  #10 - Posted on 6/11/2012, 09:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 506
  Thanks : 90

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 6/11/2012, 10:02

  S.mod
  vẫn còn lỗi :(

  #11 - Posted on 6/11/2012, 10:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  prince2121
  avatar

  prince2121

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 353
  Points : 460
  Birthday : 18/12/1997
  Thanks : 93

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://war3naruto.us.to

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 6/11/2012, 10:07

  Member
  xem nào

  #12 - Posted on 6/11/2012, 10:07
  Xem lý lịch thành viên http://war3naruto.us.to
  avatar

  Nhục Bồ Đoàn
  avatar

  Nhục Bồ Đoàn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 328
  Points : 359
  Thanks : 35

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 6/11/2012, 10:23

  Member
  uuuuuuuuuuu

  #13 - Posted on 6/11/2012, 10:23
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ruby
  avatar

  Ruby

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 1244
  Points : 2669
  Birthday : 09/01/1990
  Thanks : 1029

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz

  S.mod
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 6/11/2012, 10:26

  S.mod
  Good thanks bạn nhìu nha

  #14 - Posted on 6/11/2012, 10:26

  __________________________________________________________________________________________
  Tất cả các bạn chú ý:

  Những game mình post nếu có pass donwload và pass giải nèn thì là: congtruongit.com nha  Mấy anh vào ủng hộ giúp em nhá


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz
  avatar

  resconam
  avatar

  resconam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 101
  Points : 110
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 6/11/2012, 11:00

  Member
  xem lào

  #15 - Posted on 6/11/2012, 11:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vovanan
  avatar

  vovanan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 291
  Points : 363
  Thanks : 24

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 6/11/2012, 14:24

  Member
  aaaaaaa

  #16 - Posted on 6/11/2012, 14:24
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  blackcatyb
  avatar

  blackcatyb

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 278
  Points : 410
  Birthday : 07/05/1991
  Thanks : 82

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://lifestyle.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 6/11/2012, 19:01

  Member
  aaaaaaaaa

  #17 - Posted on 6/11/2012, 19:01
  Xem lý lịch thành viên http://lifestyle.forumvi.com
  avatar

  mr.max
  avatar

  mr.max

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 259
  Points : 314
  Thanks : 25

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 6/11/2012, 20:15

  Member
  tks nhe

  #18 - Posted on 6/11/2012, 20:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mr.max
  avatar

  mr.max

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 259
  Points : 314
  Thanks : 25

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 6/11/2012, 20:16

  Member
  sap xếp thế nào vay pac

  #19 - Posted on 6/11/2012, 20:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  _Grand_
  avatar

  _Grand_

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 519
  Points : 625
  Thanks : 68
  Đến từ : Kingdom of Velder

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 6/11/2012, 20:22

  Member
  Sao ko có sx bối rối

  #20 - Posted on 6/11/2012, 20:22
  Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net
  avatar

  HoàngTửNaivip5p
  avatar

  HoàngTửNaivip5p

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 83
  Points : 89
  Thanks : 4

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 6/11/2012, 20:31

  Member
  xem....................

  #21 - Posted on 6/11/2012, 20:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  AnHung
  avatar

  AnHung

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 590
  Points : 1461
  Birthday : 04/01/1993
  Thanks : 743
  Đến từ : BMT

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  Designs Skin
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 6/11/2012, 20:38

  Designs Skin
  đẹp

  #22 - Posted on 6/11/2012, 20:38
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info
  avatar

  Ruby
  avatar

  Ruby

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 1244
  Points : 2669
  Birthday : 09/01/1990
  Thanks : 1029

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz

  S.mod
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 6/11/2012, 21:09

  S.mod
  Cái này phải view đoạn JumpBox thay vào nữa

  #23 - Posted on 6/11/2012, 21:09

  __________________________________________________________________________________________
  Tất cả các bạn chú ý:

  Những game mình post nếu có pass donwload và pass giải nèn thì là: congtruongit.com nha  Mấy anh vào ủng hộ giúp em nhá


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz
  avatar

  steelis
  avatar

  steelis

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 244
  Points : 322
  Thanks : 48

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 6/11/2012, 21:30

  Member
  chụt chụt

  #24 - Posted on 6/11/2012, 21:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hery
  avatar

  hery

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 563
  Thanks : 149

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 7/11/2012, 06:11

  Member
  xem

  #25 - Posted on 7/11/2012, 06:11
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 4 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90