Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] THPT Trần Phú - Đà Nẵng

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 18/10/2012, 16:59

  Designs Skin
  Đề mô:
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Thông tin skin:
  Powered by vBulletin
  Copyright ©️2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd
  Forumoion- Phpbb2
  Rip skin by cubimtq.

  Code
  Spoiler:
  Coi bên dưới =..=!

  Lưu ý:
  Nhớ up lại link ảnh!
  Khi sử dụng skin vui lòng không xóa tên người rip!

  Ẩn cái CSS rồi cười ngoác miệng không có CSS thì dùng vào răng cười ngoác miệng
  cmt để thấy đi nha cười ngoác miệng

  CSS

  #1 - Posted on 18/10/2012, 16:59

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 18/10/2012, 16:59

  Designs Skin
  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <br>


  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
    <br/>

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
     <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">• Tình Hình Diễn Ðàn •</td>
     </tr>
  </thead>
  <!-- what's going on box -->
  <!-- logged-in users -->
  <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://tranphudn.com/forum/style/tranphudn2011/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Thống Kê - Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng
        </td>
     </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-ybf27CfWsZw/TZcdlDrXC1I/AAAAAAAAAKo/Rm9hm32tG8s/s1600/stats.gif" alt="Xem ai đang online" border="0" title="Xem ai đang online"/></td>
        <td class="alt1" width="100%">
           <div class="smallfont">
                            {RECORD_USERS}<br/>{LOGGED_IN_USER_LIST}<br/>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br/>
                            <div><b>
                              </b>
                              <br/>
                              <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table><br/>{TOTAL_POSTS}<br/>
                              {TOTAL_USERS}<br/>
                              {NEWEST_USER}<br/>
                            </div>         
          </div>
          </td>
      </tr>
  </tbody>
  <!-- end logged-in users -->
    <!-- /Thống kê -->
    <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://tranphudn.com/forum/style/tranphudn2011/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Chúc mừng sinh nhật
        </td>
     </tr>
  </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_todayusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://tranphudn.com/forum/style/tranphudn2011/misc/birthday.gif" alt="" border="0"/></td>
        <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">
                              <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
                    </div>
            </td>
      </tr>
    </tbody>
    <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://tranphudn.com/forum/style/tranphudn2011/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Liên kết - Quảng cáo
        </td>
     </tr>
  </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_todayusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2">Link</td>
        <td class="alt1" width="100%">
                            Link
            </td>
      </tr>
    </tbody>
    <tbody>
     <tr>
        <td class="tfoot" align="center" colspan="6"><div class="smallfont"><strong>
           <a href="/?mark=forums">Đánh dấu đã đọc</a>
                  
           <a href="/groups">Ban điều hành</a>
      

        </strong></div></td>
     </tr>
        
  </tbody>
    <!-- Thống kê -->
  </table>
  <!-- END disable_viewonline -->                 
      <br/>
  {CHATBOX_BOTTOM}
    <br clear="all" />
      <!-- BEGIN switch_legend -->
      <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
  <tbody><tr valign="bottom">
     <td>
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
        <tbody><tr>
           <td><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</td>
                    </tr>
                    <tr>
           <td><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
        </tr>
        
        </tbody></table>
           
     </td>
     
  </tr>
  </tbody></table>
      <!-- END switch_legend -->
  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 18/10/2012, 16:59

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 18/10/2012, 16:59

  Designs Skin
  index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
           {CURRENT_TIME}<br />
           </span>
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
     </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->
    <!-- BEGIN tablehead -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody>
     <tr>
        <td class="tcatb" colspan="5">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_87')"><img id="collapseimg_forumbit_76" src="http://tranphudn.com/forum/style/tranphudn2011/buttons/collapse_tcat.gif" alt="" border="0"/></a>
           
           {catrow.tablehead.L_FORUM}
           
           
        </td>
     </tr>

  </tbody>
    <tbody>
      <tr align="center">
      <td class="thead" width="6%"></td>
    <td class="thead" width="60%" align="left">Chuyên mục</td>
    <td class="thead" width="34%">Bài mới gởi</td>
    </tr>
    </tbody>
     <!-- END tablehead -->
      <!-- BEGIN cathead -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="tcat" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="tcat" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
           <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
           </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="tcat2" colspan="3" align="right"> </td>
     </tr>
     
     <!-- END cathead -->
   
     <!-- BEGIN forumrow -->

  <tbody id="collapseobj_forumbit_87">
  <tr align="center">
  <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->

     <td class="alt2" width="7%"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td>
     <td class="alt1Active" align="left" id="f2" width="48%">
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
           </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <div class="smallfont">         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
  </div>
        
        <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
           </span>
     </td>
     <td class="alt2" width="29%">
  <div class="smallfont" align="left">
    <img src="http://forum.vohiep.com/images/icons/icon1.gif"/><span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
  </div>
            <div class="smallfont" align="right">
              Chủ đề: {catrow.forumrow.TOPICS} | Bài viết: {catrow.forumrow.POSTS}
            </div>
    </td>
    </tr></tbody>
   
     <!-- END forumrow -->
     <!-- BEGIN catfoot -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
     </tr>
     <!-- END catfoot -->
      <!-- BEGIN tablefoot --></table><div class="bottomBar"> </div>
      <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
      <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  <td class="rightBar">   </td>
  <td style="background: #EFFFFF;border-right: 1px solid #fff;border-bottom: 1px solid #fff;" width="180" valign="top">
    <a href="http://tranphudn.com/forum/forumdisplay.php?f=337"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-CJhdDuMSjVA/TdEoh8vTYTI/AAAAAAAAAZ4/kiti0wTIeFI/s1600/CTXH.JPG" border="0" width="180" alt="CLB CTXH Trần Phú" title="CLB CTXH Trần Phú"/></a><br/>
    <a href=" http://yhochiendai.com/kien-thuc/tra-cuu/nha-thuoc" target="_new"><img src=" http://3.bp.blogspot.com/-mR4XtJmHXfo/TzPuz6EKBzI/AAAAAAAAEyE/2SPkVv9auV0/s1600/tra+cuu+nha+thuoc.jpg" border="0" width="180" alt="Tra cứu nhà thuốc, địa chỉ nhà thuốc" title="Tra cứu nhà thuốc, địa chỉ nhà thuốc"/></a><br/>
    <a href=" http://yhochiendai.com/kien-thuc/tra-cuu/benh-vien" target="_new"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-Et5aXlVeY7I/TzPuzJpEm6I/AAAAAAAAEyA/4UBCn7cV8hI/s1600/tra+cuu+benh+vien.jpg" border="0" width="180" alt="Tra cứu địa chỉ bệnh viện" title="Tra cứu địa chỉ bệnh viện"/></a><br/>
    <a href="http://tranphudn.com/forum/showthread.php?t=51508"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-PYm6V6EYZ1M/Tfm4mLBiz8I/AAAAAAAAAcQ/WjAqtVYsSgU/s1600/dacau.gif" border="0" width="180"/></a>
  </td>

  #3 - Posted on 18/10/2012, 16:59

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 18/10/2012, 17:00

  Designs Skin
  footer_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
     <tr>
        <td>
           <div>
              <div>
                 <div>
  <!-- END html_validation -->
                 </div>
              </div>
                            <br/>
                            <center>
                              Xin thông báo, <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>.
                            </center>
                            <div class="smallfont" align="center">
                                <font color="black"> Powered by vBulletin<br/> Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd<br/>
                                  <div align="right" style="margin: 10px;"> <b>Forumoion- Phpbb2<br/> Rip skin by cubimtq. </b> </div> </font>
                              </div>
                            <div style="margin-left: -30px; margin-right: -30px">
                            <form action="iindes.php" method="get" style="clear:left">
                              <table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="980" class="page" align="center">
                                <tbody>
                                  <tr>
                                    <td class="tfoot" align="right" width="100%">
                                      <div class="smallfont">
                                        <strong>
                                          <a href="sendmessage.php" rel="nofollow" accesskey="9">Liên Lạc</a> -
                                          <a href="archive/index.php">Lưu Trữ</a> -
                                          <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Trở Lên Trên</a>
                                        </strong>
                                      </div>
                                    </td>
                                  </tr> 
                                </tbody>
                              </table>
                            </form>
                            </div>
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                 <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                       <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                       <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                 </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
           </div>
           {PROTECT_FOOTER}
        </td>
     </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  #4 - Posted on 18/10/2012, 17:00

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 18/10/2012, 17:00

  Designs Skin
  header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
  <head>
      <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
      <!-- END meta_emulate_ie7 -->
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir  = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir  = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir  = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
          var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

          if (w_cont > 0)
          {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
              var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                      height_max = $(this).height();
                  }
              } );

              /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                  scroll: 1,
                  size: {switch_ticker.SIZE},
                  height_max: height_max,
                  animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
      });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
              pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
              pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
              report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
              report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
              var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
              var popupWidth = $("#login_popup").width();
              var mypopup = $("#login_popup");

              $("#login_popup").css({
                  "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);

        (function() {
          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
              <p>
                  {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
               

                  <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
              </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup">
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr height="25">
                  <td class="catLeft">
                      <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                  </td>
              </tr>
              <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                  <td class="row1" align="left" valign="top">
                      <div id="login_popup_buttons">
                          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                              <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                              <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                              <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                          </form>
                      </div>
                      <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                  </td>
              </tr>
          </table>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->
  <!-- open content container -->
    <div align="center">
      <div class="page" style="width:991px; text-align:left">
        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:left">
            <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="left">
      <br/>
                    <!-- breadcrumb, login, pm info -->
              <div align="center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">
                  <tbody>
                    <tr align="center">
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://tranphudn.com/forum/ishop.php"> <font color="#FFFFFF">Siêu Thị</font></a>
                      </td>
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://tranphudn.com/forum/giaithuong.php"> <font color="#FFFFFF">Huy chương</font></a>
                      </td>
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://"> <font color="#FFFFFF"></font></a>
                      </td>
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://tranphudn.com/forum/forumdisplay.php?f=483"> <font color="#FFFFFF">Tư vấn hướng nghiệp</font></a>
                      </td>
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://tranphudn.com/forum/forumdisplay.php?f=337"> <font color="#FFFFFF">CLB CTXH Trần Phú</font></a>
                      </td>
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://tranphudn.com/forum/forumdisplay.php?f=259"> <font color="#FFFFFF">Kỹ năng thanh niên</font></a>
                      </td>
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://tranphudn.com/forum/forumdisplay.php?f=481"> <font color="#FFFFFF">Kiến thức phổ thông</font></a>
                      </td>
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://tranphudn.com/forum/showthread.php?t=56944"> <font color="#FFFFFF">Chơi cờ caro</font></a>
                      </td>
                      <td class="vbmenu_control">
                        <a href="http://tranphudn.com/forum/search.php?do=getdaily"> <font color="#FFFFFF">Bài trong ngày</font></a>
                      </td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>
              </div>
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tbody>
      <tr>
        <td class="alt1" width="100%">
          <div class="navbar" style="font-size:10pt">
            <a href="/forum" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://1.bp.blogspot.com/-ofmA5XlS9I4/TZcAo-OsFmI/AAAAAAAAAKQ/8jSaA6Yx5pM/s1600/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng</strong>
          </div>
        </td>
    <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
  <!-- login form -->
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <!-- login form -->
          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
       
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tbody><tr>
                    <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Danh tính</label></td>
                    <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Danh tính') this.value = '';" /></td>
                            <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label></td>
        </tr>
        <tr>
                    <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Mât mã</label></td>
                    <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" /></td>
                            <td><input class="button" value="Log in" tabindex="104"
  title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
  or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
                type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/></td>
        </tr>
        </tbody></table>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
    <font color="red"> {LOGGED_AS}</font><br/>
  <font color="black"> {LAST_VISIT_DATE}<br/>
   {CURRENT_TIME}</font>
            </span><br/>
            <span class="logoutt"><a href="/login?logout=1&amp;tid=a705b0909510fc3b8b146fd3a252b498&amp;key=664f36">Thoát</a></span>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>
        <!-- / login form -->
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                    <!-- nav buttons bar -->
                    <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
                      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" height="26px">
                        <tbody>
                          <tr align="center">
                      <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
            </tr>
                        </tbody>
                      </table>
              </div>
                    <!-- / nav buttons bar -->
                    <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
      <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
    <br/>
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                    <!-- Chào mừng khách viếng thăm -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
                      <tbody>
                        <tr>
                          <td class="tcat">Chào mừng bạn đến với Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng.</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td class="alt1"> <font color="Blue">» Chào mừng các bạn đến với Diễn Đàn HS Trường THPT Trần Phú Đà Nẵng.<br/> » Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên,  <a href="/register"><strong>Click vào đây để đăng ký.</strong></a> <br/> » Diễn Đàn không yêu cầu thành viên kích hoạt, bạn có thể gửi bài ngay sau khi đăng ký.<br/> » Nếu bạn đã có tài khoản rồi thì hãy đăng nhập để sử dụng tối đa chức năng của diễn đàn. <br/> » Chúc các bạn có những giây phút bổ ích khi ghé thăm website. <br/>Thân </font> </td>
                        </tr>
                        </tbody>
                      </table>
                    <!-- / Chào mừng khách viếng thăm -->
                    <!-- END switch_user_logged_out -->
                    <br/>
                  <div style="clear: both;"></div>

                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                          <!-- BEGIN ticker_row -->
                                          <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                          <!-- END ticker_row -->
                                      </ul>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                          <div class="fa_ticker_content">
                                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                                              <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                              <!-- END ticker_row -->
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                       <tbody>
                          <tr>
                             <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                   {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                   <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                             </td>
                             <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                             </td>
                          </tr>
                       </tbody>
                    </table>
                 </div>
                    </div>
            </div>
      </div>
    </div>
      </div>
    </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #5 - Posted on 18/10/2012, 17:00

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  24h...CậuéC
  avatar

  24h...CậuéC

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 789
  Points : 1026
  Thanks : 155
  Đến từ : Về nhà mà thể hiện

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 18/10/2012, 17:33

  Member
  úp nào 1234

  #6 - Posted on 18/10/2012, 17:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  oppa36
  avatar

  oppa36

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 48
  Points : 51
  Thanks : 7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 18/10/2012, 18:42

  Member
  up

  #7 - Posted on 18/10/2012, 18:42
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 18/10/2012, 21:07

  Designs Skin
  up mà toàn bị dislike kìa ngáp

  #8 - Posted on 18/10/2012, 21:07

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  Trung Lùn
  avatar

  Trung Lùn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 387
  Points : 495
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 20/10/2012, 13:36

  Member
  xem

  #9 - Posted on 20/10/2012, 13:36
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  xeko0007
  avatar

  xeko0007

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 279
  Points : 338
  Birthday : 16/03/1999
  Thanks : 41

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kyniemvn.123.st

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 10/11/2012, 09:37

  Member
  xemmm

  #10 - Posted on 10/11/2012, 09:37
  Xem lý lịch thành viên http://kyniemvn.123.st
  avatar

  modfm
  avatar

  modfm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 35
  Points : 51
  Thanks : 18

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 10/11/2012, 15:50

  Member
  cubimtq nên đổi rank D.skin thành R.skin cũng đc đấy chứ cười ngoác miệng

  #11 - Posted on 10/11/2012, 15:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 10/11/2012, 16:10

  Designs Skin
  không có nên phải dùng tạm cười lăn lộn
  Ý kiến này đề xuất lên Chupy nhá cười ngoác miệng

  #12 - Posted on 10/11/2012, 16:10

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  Vãi Thánh
  avatar

  Vãi Thánh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 192
  Points : 220
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 10/11/2012, 16:40

  Member
  like

  #13 - Posted on 10/11/2012, 16:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenhoanganh
  avatar

  nguyenhoanganh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 210
  Points : 208
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 8/12/2012, 13:37

  Member
  fgjm,

  #14 - Posted on 8/12/2012, 13:37
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenhoanganh
  avatar

  nguyenhoanganh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 210
  Points : 208
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 8/12/2012, 13:41

  Member
  nl'k'

  #15 - Posted on 8/12/2012, 13:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenhoanganh
  avatar

  nguyenhoanganh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 210
  Points : 208
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 9/12/2012, 08:56

  Member
  xem

  #16 - Posted on 9/12/2012, 08:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vũ thanh lai
  avatar

  vũ thanh lai

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 178
  Points : 223
  Thanks : 19

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 12/6/2013, 19:34

  Member

  #17 - Posted on 12/6/2013, 19:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  duythanh7321
  avatar

  duythanh7321

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 29
  Points : 29
  Birthday : 07/04/2001
  Thanks : 0
  Đến từ : Bến Tre

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 28/3/2014, 10:41

  Member
  đẹp, mình thích màu xanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  #18 - Posted on 28/3/2014, 10:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huyvip83
  avatar

  huyvip83

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 528
  Points : 610
  Birthday : 13/07/1983
  Thanks : -73

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 28/3/2014, 18:00

  Member
  có thấy gì đâu

  #19 - Posted on 28/3/2014, 18:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  quanlylacbt
  avatar

  quanlylacbt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 56
  Birthday : 24/09/1991
  Thanks : 1
  Đến từ : Mỏ Cày Bến Tre

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 11/8/2014, 10:21

  Member
  tk

  #20 - Posted on 11/8/2014, 10:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  duymobile20
  avatar

  duymobile20

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 15
  Points : 13
  Birthday : 18/07/1990
  Thanks : 0
  Đến từ : thanh hoa

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 11/10/2014, 06:41

  Member
  xem phbbbbtvênh mặtlè lưỡi

  #21 - Posted on 11/10/2014, 06:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  theanh
  avatar

  theanh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 11
  Points : 11
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 28/6/2015, 21:50

  Member
  .

  #22 - Posted on 28/6/2015, 21:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  qwer2304
  avatar

  qwer2304

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 55
  Points : 57
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 10/7/2015, 11:05

  Member
  sssssssssssssssssssssssss

  #23 - Posted on 10/7/2015, 11:05
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nkoxdl
  avatar

  nkoxdl

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 195
  Points : 245
  Birthday : 28/02/1996
  Thanks : 10
  Đến từ : Đà Lạt

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.7forum.net/

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 11/7/2015, 10:18

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #24 - Posted on 11/7/2015, 10:18
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.7forum.net/

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:

  #25 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90