Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] Nguyễn Hữu Hân

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 18/10/2012, 13:18

  Designs Skin
  Demo sống nhăn răng:
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Cho cái nick test thử này cười ngoác miệng có thanh đăng nhập khá đẹp :">
  ID : cubimtq
  pass: 123456?

  Thông tin skin:
  Diễn đàn học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân
  Thành lập bởi Spirit
  Skin - Designer: Pompatama. Executor: Piano Classical.
  Powered by vBulletin®️ Version 3.7.2Copyright ©️2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
  Forumotion - Phpbb2!
  Rip skin by cubimtq!

  Code:
  Spoiler:
  Xem bên dưới=..=

  Lưu ý:
  Sử dụng skin nhớ up lại ảnh!
  Vui lòng khi sử dụng skin không xóa tên người rip!

  CSS:
  Code:
  body
  {
     background: #ADE0FF;
     color: #000000;
     font: 10pt Tahoma;
     margin: 0px 0px 0px 0px;
     padding: 0px;
  }
  a:link, body_alink
  {
     color: #C91067;
     text-decoration: none;
  }
  a:visited, body_avisited
  {
     color: #C91067;
     text-decoration: none;
  }
  a:hover, a:active, body_ahover
  {
     color: #F13900;
     text-decoration: underline;
  }
  .page
  {
     background: transparent;
     color: #000000;
  }
  .page a:link, .page_alink
  {
     color: #C91067;
     text-decoration: none;
  }
  .page a:visited, .page_avisited
  {
     color: #C91067;
     text-decoration: none;
  }
  .page a:hover, .page a:active, .page_ahover
  {
     color: #F13900;
     text-decoration: underline;
  }
  td, th, p, li
  {
     font: 10pt Tahoma;
  }
  .tborder
  {
     background: #D1D1E1;
     color: #000000;
     border: 0px solid #FF0000;
  }
  .tcat
  {
     background: #014BA4 url(http://nguyenhuuhuan.info/forum/newskin13062009/gradient_tcat.gif) repeat-x top left;
     color: #fff;
     font: bold 10pt Tahoma;
  }
  .tcat a:link, .tcat_alink
  {
     color: #fff;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:visited, .tcat_avisited
  {
     color: #fff;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
  {
     color: #fff;
     text-decoration: underline;
  }
  .thead
  {
     background: #AD145A url(http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/gradients/gradient_thead.gif) repeat-x top left;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 11px Tahoma;
  }
  .thead a:link, .thead_alink
  {
     color: #FFFFFF;
  }
  .thead a:visited, .thead_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
  }
  .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
  {
     color: #FFFF00;
  }
  .tfoot
  {
     background: #869BBF url(http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/gradients/gradient_bottom_main.gif) repeat-x top left;
     color: #E0E0F6;
  }
  .tfoot a:link, .tfoot_alink
  {
     color: #E0E0F6;
  }
  .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
  {
     color: #E0E0F6;
  }
  .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
  {
     color: #FFFF66;
  }
  .alt1, .alt1Active
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
  }
  .alt2, .alt2Active
  {
     background: #D9EDF6;
     color: #000000;
  }
  .inlinemod
  {
     background: #FFFFCC;
     color: #000000;
  }
  .wysiwyg
  {
     background: #F5F5FF;
     color: #000000;
     font: 10pt Tahoma;
     margin: 5px 10px 10px 10px;
     padding: 0px;
  }
  .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
  {
     color: #22229C;
  }
  .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
  {
     color: #22229C;
  }
  .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
  {
     color: #FF4400;
  }
  textarea, .bginput
  {
     font: 10pt Tahoma;
  }
  .bginput option, .bginput optgroup
  {
     font-size: 10pt;
     font-family: Tahoma;
  }
  .button
  {
     font: 11px Tahoma;
  }
  select
  {
     font: 11px Tahoma;
  }
  option, optgroup
  {
     font-size: 11px;
     font-family: Tahoma;
  }
  .smallfont
  {
     font: 11px Tahoma;
  }
  .time
  {
     color: #666686;
  }
  .navbar
  {
     font: 11px Tahoma;
  }
  .highlight
  {
     color: #FF0000;
     font-weight: bold;
  }
  .fjsel
  {
     background: #3E5C92;
     color: #E0E0F6;
  }
  .fjdpth0
  {
     background: #F7F7F7;
     color: #000000;
  }
  .panel
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     padding: 10px;
     border: 2px outset;
  }
  .panelsurround
  {
     background: #D1D4E0 url(http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/gradients/gradient_panelsurround.gif) repeat-x top left;
     color: #000000;
  }
  legend
  {
     color: #22229C;
     font: 11px Tahoma;
  }
  .vbmenu_control
  {
     background: #014BA4 url(http://nguyenhuuhuan.info/forum/newskin13062009/gradient_tcat.gif) repeat-x top left;
     color: #333333;
     font: bold 11px Tahoma;
     padding: 3px 6px 3px 6px;
     white-space: nowrap;
     cursor: default;
  }
  .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: underline;
  }
  .vbmenu_popup
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #666666;
     border: 1px solid #B0C4DE;
     cursor: default;
  }
  .vbmenu_option
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     font: 11px Tahoma;
     white-space: nowrap;
     cursor: default;
     border:solid 1px #ffffff;
  }
  .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
  {
     color: #000000;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
  {
     color: #000000;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
  {
     color: #000000;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite
  {
     background: #E6E6FA;
     color: #333333;
     font: 11px Tahoma;
     white-space: nowrap;
     cursor: default;
     border:solid 1px #B0C4DE;
  }
  .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
  {
     color: #696969;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
  {
     color: #696969;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
  {
     color: #696969;
     text-decoration: none;
  }
  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
  .bigusername { font-size: 15pt; }

  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
  td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
  .pagenav a { text-decoration: none; }
  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

  /* ***** de-emphasized text */
  .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
  a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

  /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
  .fieldset { margin-bottom: 6px; }
  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
  #content_x_vnit{
  width:980px;
  }
  #InlineforBottom_vnitprofessional {
     clear:both;
     font-family:Tahoma;
     font-size:7pt;
  }
  .tcatb {
    background: url("http://nguyenhuuhuan.info/forum/newskin13062009/gradient_tcat.gif") repeat scroll 0 0 #8CD9FE !important;
  border-radius: 3px 3px 3px 3px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  line-height: 0px;
  margin: 0 0 5px;
  padding: 7px 10px;
  text-shadow: 0 1px 2px #888;
  }

  #1 - Posted on 18/10/2012, 13:18

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 18/10/2012, 13:19

  Designs Skin
  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <br>


  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
    <br/>

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
     <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">Tình Hình Diễn Đàn</td>
     </tr>
  </thead>
  <!-- what's going on box -->
  <!-- logged-in users -->
  <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Người đang xem
        </td>
     </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/misc/whos_online.gif" alt="Xem ai đang online" border="0" title="Xem ai đang online"/></td>
        <td class="alt1" width="100%">
           <div class="smallfont">
                            {RECORD_USERS}<br/>{LOGGED_IN_USER_LIST}<br/>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br/>
                            <div><b>
                              </b>
                            </div>         
          </div>
          </td>
      </tr>
  </tbody>
    <tbody>
    <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center">{GROUP_LEGEND}</td>
    </tr>
    </tbody>
  <!-- end logged-in users -->
    <!-- /Thống kê -->
   <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Thống Kê - Diễn đàn học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân
        </td>
     </tr>
  </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_todayusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/misc/stats.gif" alt="" border="0"/></td>
        <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">
                    <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table><br/>{TOTAL_POSTS}<br/>
                              {TOTAL_USERS}<br/>
                              {NEWEST_USER}<br/><br/>
                    </div>
            </td>
      </tr>
    </tbody>
      <!-- Thống kê -->
    <!-- chúc mừng sn -->
    <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Chúc Mừng Sinh Nhật
        </td>
     </tr>
  </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_todayusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/misc/birthday.gif" alt="" border="0"/></td>
        <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">
                    <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
                    </div>
            </td>
      </tr>
    </tbody>
    <tbody>
     <tr>
        <td class="tfoot" align="center" colspan="6"><div class="smallfont"><strong>
           <a href="/?mark=forums">Đánh dấu đã đọc</a>
                
           <a href="/groups">Ban điều hành</a>
      

        </strong></div></td>
     </tr>
        
  </tbody>
  </table>
  <!-- END disable_viewonline -->                 
      <br/>
  {CHATBOX_BOTTOM}
    <br clear="all" />
      <!-- BEGIN switch_legend -->
      <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
  <tbody><tr valign="bottom">
     <td>
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
        <tbody><tr>
           <td><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</td>
                    </tr>
                    <tr>
           <td><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
        </tr>
        
        </tbody></table>
           
     </td>
     
  </tr>
  </tbody></table>
      <!-- END switch_legend -->
  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 18/10/2012, 13:19

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 18/10/2012, 13:19

  Designs Skin
  index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
           {CURRENT_TIME}<br />
           </span>
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
     </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->
    <!-- BEGIN tablehead -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
     <tr align="center">
       <td class="thead">
              <img src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/statusicon/top_icon.gif" align="middle"/>
  </td>
       <td class="thead" width="70%" align="left">Diễn Đàn</td>
       <td class="thead" nowrap="">Bài Mới</td>
       <td class="thead" nowrap="">Đề tài</td>
       <td class="thead" nowrap="">Bài</td>
      
     </tr>
  </thead>
  <tbody>

     <tr>
        <td class="tcatb" colspan="5">
           
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')"><img id="collapseimg_forumbit_1" src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/buttons/collapse_tcat.gif" alt="" border="0"/></a>
           
           {catrow.tablehead.L_FORUM}
           
           
        </td>
     </tr>

  </tbody>
     <!-- END tablehead -->
      <!-- BEGIN cathead -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="tcat" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="tcat" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
           <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
           </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="tcat2" colspan="3" align="right"> </td>
     </tr>
     
     <!-- END cathead -->
   
     <!-- BEGIN forumrow -->

  <tbody id="collapseobj_forumbit_1">
  <tr align="center">
  <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->

     <td style="background: #ffffff"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td>
     <td class="alt1Active" align="left" id="f3" width="7%">
        <div>
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
           </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <div class="smallfont">         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
  </div>
        
        <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
           </span>
            </div>
     </td>
     <td class="alt2" width="29%">
  <div class="smallfont" align="left">
    <img src="http://forum.vohiep.com/images/icons/icon1.gif"/><span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
  </div>
           
    </td>
      <td class="alt1">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
    <td class="alt2">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
    </tr></tbody>
     <!-- END forumrow -->
     <!-- BEGIN catfoot -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
     </tr>
     <!-- END catfoot -->
      <!-- BEGIN tablefoot --> 

  </table><div class="bottomBar"> </div>
      <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
      <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

  #3 - Posted on 18/10/2012, 13:19

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 18/10/2012, 13:19

  Designs Skin
  footer_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
     <tr>
        <td>
           <div>
              <div>
                 <div>
  <!-- END html_validation -->
                 </div>
              </div>
                            <tr>
        <td>
            
        </td>
     </tr>
                            <tr>
        <td>
           <marquee>

  </marquee>
        </td>
     </tr>
                            <tr>
        <td>
            
        </td>
     </tr>
                            <tr>
        <td>
           <table border="0" style="border:solid 1px #586A74;background-color:#0C1117;" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="10" align="center">
              <tbody><tr>
                 <td>
                    <div style="width:100%; text-align:left;">
                       <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">
                          
                       </div>
                    </div>
                 </td>
              </tr>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <tr>

                 
                 <td align="right">
                    <div style="width:100%; text-align:right;">
                       <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
                          <!-- member logout -->
                          <a href="/login?logout"><i><img src="http://cdn3.iconfinder.com/data/icons/lynx/16x16/stock/generic/stock_exit.png"/>Thoát</i></a>
                          <!-- end member logout -->
                       </div>
                    </div>
                 </td>
                 
              </tr>
                                    <!-- END switch_user_logged_in -->
              <tr>
                 <td valign="center">
                    <div class="smallfont" align="right" style="color:#fff">
                                                    <br/>
  Múi giờ GMT+7. <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>.</div>
                 </td>
              </tr>
              <tr>
                 <td style="border-top:solid 1px #2D2B2C; border-bottom:solid 1px #2D2B2C;">
                    <form action="index.php" method="get" style="clear:left">
                    <div style="width:100%; text-align:right;">
                       <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
                          <table style="margin-top:10px; margin-bottom:10px;" cellspacing="0" border="0" width="100%" class="" align="center">
                          <tbody><tr>
                             
                             
                             <td class="" align="right" width="100%">
                                <div class="smallfont">
                                   <strong>
                                      <a href="sendmessage.php" rel="nofollow" accesskey="9">Liên Lạc</a> -
                                      
                                      
                                      
                                      <a href="archive/index.php">Rút Gọn</a> -
                                      
                                      
                                      
                                      <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Lên Trên</a>
                                   </strong>
                                </div>
                             </td>
                          </tr>
                          </tbody></table>
                          
                       </div>
                    </div></form>
                 </td>
              </tr>
              <tr>
                 <td>
                    <div style="width:100%; text-align:left;">
                       <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">
                          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                             <tbody><tr>
                                <td width="100%" valign="bottom">
                                   <div align="left" style="color:#fff;">
                                      <div class="smallfont clscopyright" align="left">
                                      <div><b><a href="http://forum.mrcufamily.com">Diễn đàn học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân</a></b><div>
                                      <!-- Do not remove this copyright notice -->
                                                                                                    Thành lập bởi <a href="http://spirit.vn" target="_blank">Spirit</a><br/>
                                      <!-- Do not remove this copyright notice -->
                                                                                                    <div><b>Skin</b> - Designer: <a href="http://forum.mrcufamily.com/member.php?u=129">Pompatama</a>. Executor: <a href="http://forum.mrcufamily.com/member.php?u=3">Piano Classical</a>.<br/>Powered by vBulletin® Version 3.7.2
                                                                                                      Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. </div><br/>
                                                                                                    Forumotion - Phpbb2!<br/>
                                                                                                    Rip skin by <a href="mainhatinhban.yourme.net"><font color="red"><b>cubimtq</b></font></a>!<br/>
                                                                                                    Vui lòng khi sử dụng skin không xóa tên người rip!
                                      </div>
                                      <div class="smallfont" align="left">
                                      <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
                                      
                                      <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
                                      
                                      </div>
                                   </div>
                                </div></div></td>
                                <td>
                                </td>
                             </tr>
                          </tbody></table>
                       </div>
                    </div>
                 </td>
              </tr>
           </tbody></table>
        </td>
     </tr>
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                 <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                       <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                       <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                 </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
           </div>
           {PROTECT_FOOTER}
        </td>
     </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  #4 - Posted on 18/10/2012, 13:19

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 18/10/2012, 13:19

  Designs Skin
  header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
  <head>
      <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
      <!-- END meta_emulate_ie7 -->
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir  = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir  = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir  = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
          var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

          if (w_cont > 0)
          {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
              var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                      height_max = $(this).height();
                  }
              } );

              /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                  scroll: 1,
                  size: {switch_ticker.SIZE},
                  height_max: height_max,
                  animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
      });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
              pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
              pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
              report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
              report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
              var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
              var popupWidth = $("#login_popup").width();
              var mypopup = $("#login_popup");

              $("#login_popup").css({
                  "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);

        (function() {
          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
              <p>
                  {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
               

                  <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
              </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup">
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr height="25">
                  <td class="catLeft">
                      <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                  </td>
              </tr>
              <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                  <td class="row1" align="left" valign="top">
                      <div id="login_popup_buttons">
                          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                              <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                              <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                              <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                          </form>
                      </div>
                      <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                  </td>
              </tr>
          </table>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->
    <div id="state_top_background"><center>


  <div id="state_bottom_background">
  <!-- logo -->
  <a name="top"></a>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tbody><tr><td align="left" style="background-image:url();height:510px;"> </td></tr></tbody></table>

  <style>
  .ads_on_category
  {

  background:#ADE0FF;
  border-left:0px;
  border-right:0px;

  }

  .clscopyright {
  font-size:8pt;
  font-family:tahoma;
  color:#ffffff;
  }

  DIV.clscopyright A,
  DIV.clscopyright A:link,
  DIV.clscopyright A:visited,
  DIV.clscopyright A:active {
     text-decoration:none;
     color:#ADFF2F;
  }
  DIV.clscopyright A:hover{
     text-decoration:underline;
     color:#7CFC00;
  }


  .vnit_menu {
     background-image:url(http://nguyenhuuhuan.info/forum/newskin13062009/menu_bar.jpg);
     background-repeat:no-repeat;
     height:53px;
     width:1003px;
     margin-bottom:4px;
     background-position:top center;
  }

  #state_top_background{
     background-image: url(http://nguyenhuuhuan.info/forum/newskin13062009/background_top.jpg);
     background-position:top center;
     background-repeat:no-repeat;
  }
  #state_bottom_background{
     background-image: url(http://nguyenhuuhuan.info/forum/newskin13062009/background_bottom.jpg);
     background-position:bottom center;
     background-repeat:no-repeat;
     padding-bottom:200px;
  }

  .vbmenu_control_vnit {
     vertical-align:center;
     font-weight:bold;
     font-family:tahoma;
     font-size:10pt;
     color:#ffffff;
  }

  td.vbmenu_control_vnit a:link,
  td.vbmenu_control_vnit a:visited,
  td.vbmenu_control_vnit a:active {
     vertical-align:center;
     font-weight:bold;
     font-family:tahoma;
     font-size:10pt;
     color:#ffffff;
     padding-top:10px;
     padding-bottom:10px;
     padding-left:10px;
     padding-right:10px;
     text-decoration:none;
  }
  td.vbmenu_control_vnit a:hover {
     vertical-align:center;
     font-weight:bold;
     font-family:tahoma;
     font-size:10pt;
     color:#ffffff;
     background-image: url(newskin13062009/menu_bg_hover.jpg);
     background-position:top center;
     background-repeat:no-repeat;
     text-decoration:none;
  }


  </style>  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center" class="vnit_menu">
     <tbody><tr>
        <td valign="center" style="height:53px;">
           <table cellpadding="7" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
           <tbody><tr align="center">
              <td> </td>
              <td class="vbmenu_control_vnit" nowrap="" width="*" align="left">
                                    {GENERATED_NAV_BAR}
                            </td>
                            </tr>
                            </tbody>
                    </table>
            </td>
            </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div id="content_x_vnit">
  <!-- /logo -->
  <!-- open content container -->
  <div align="center">
     <div class="page" style="width:100%; text-align:left">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">
  <div style="padding: 3px; background: url(http://q9-gaming.com/top_bg.png); border-bottom:solid 1px #33C2FA; position: fixed; top: 0; left:0; width: 100%;">
                    <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <!-- login form -->
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <!-- login form -->
          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
                    <label for="navbar_username">Thành viên</label>
                    <input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
            <label for="navbar_password">Mật khẩu</label>
                    <input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" />
                    <label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ</label>
  <input class="button" value="Log in" tabindex="104"
  title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
  or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
                type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <font color="red"> {LOGGED_AS}</font>| 
            <font color="black">{CURRENT_TIME}</font>|  (<font color="black"><a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()"><img src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/pm_new.gif"/>{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></font>).
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>
        <!-- / login form -->
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                      </div>
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

     <tbody><tr>
        <td width="100%" valign="top" bgcolor="#ffffff" style="margin-right:5px;">
  <!-- breadcrumb, login, pm info -->


  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody><tr>
     <td class="alt1" width="100%">
        
            <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/forum" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://nguyenhuuhuan.info/forum/images/mrcu/misc/navbits_start_mrcu.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>Diễn đàn học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân</strong></div>
        
     </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                    <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
      <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
    <br/>
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                    <!-- Chào mừng khách viếng thăm -->
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody><tr>
     <td class="tcat">Chào mừng bạn đến với Diễn đàn học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân</td>
  </tr>
  <tr>
     <td class="alt1">
            Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.<br/><br/>Bạn hãy <a href="/register"><strong>Đăng Ký</strong></a> để trở thành Thành Viên Chính thức của chúng tôi. Hoàn toàn nhanh chóng và đơn giản.<br/><br/><center><img src="http://nguyenhuuhuan.info/logo/logo.png" width="234" height="94"/><br/></center><div align="right">Chúc vui vẻ và xin cám ơn.</div>
     </td>
  </tr>
  </tbody></table>
                    <!-- / Chào mừng khách viếng thăm -->
                    <!-- END switch_user_logged_out -->
                    <br/>
                  <div style="clear: both;"></div>

                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                          <!-- BEGIN ticker_row -->
                                          <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                          <!-- END ticker_row -->
                                      </ul>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                          <div class="fa_ticker_content">
                                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                                              <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                              <!-- END ticker_row -->
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                       <tbody>
                          <tr>
                             <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                   {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                   <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                             </td>
                             <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                             </td>
                          </tr>
                       </tbody>
                    </table>
                 </div>
                    </div>
            </td>
            </tr>
                      </tbody>
                    </table></div>
      </div>
    </div>
    </div>
      </div>
      </center>
    </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #5 - Posted on 18/10/2012, 13:19

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 18/10/2012, 13:20

  Designs Skin
  Like nào cười ngoác miệng

  #6 - Posted on 18/10/2012, 13:20

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 18/10/2012, 16:48

  Administrator
  Like hết
  cám ơn Bim nhiều nhá yêu thế
  cái skin này từ lâu có người yêu cầu mà mình quên rip ^^
  Bim hộ mình vui quá yêu thế
  dạo này bận quá ko có thời gian rip skin cho anh em cười nhăn răng
  Bim cố gắng giúp mình nhá yêu thế
  à nên cho cái topic đầu đường link dẫn đến header hay các thứ khác ở các topic dưới
  không khi nhiều người Cm thì sang trang họ lại ko thấy các phần kia đâu
  hoặc up lên Mediafire thì hay
  yêu thế
  yêu thế:X

  #7 - Posted on 18/10/2012, 16:48

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 18/10/2012, 17:02

  Designs Skin
  ô kê chupy.
  Nhưng phpbb2 thì ít người dùng lắm cười ngoác miệng
  Vừa post bài xong thì đã không thấy bài mình đâu trên last rồi cười lăn lộn
  Nên người ta sẽ phải zô Chuyên mục lớn mà xem cười ngoác miệng
  Mà 1 khi đã zô kiểu vậy thì sẽ ở trang nhất 1234
  Không bị đẩy xuống trang cuối cùng đâu!
  Nhưng lầu sau nên up zô mediafire thì hay hơn đá lông nheo
  Tks chupy!

  #8 - Posted on 18/10/2012, 17:02

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 18/10/2012, 17:07

  Administrator
  để ẩn code thì nhiều lượt cm hơn yêu thế

  #9 - Posted on 18/10/2012, 17:07

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 18/10/2012, 17:16

  Designs Skin
  ui zời......
  Bim không quan trọng cái đó mấy, nhưng mà chupy nói vậy thì làm theo cười lăn lộn

  #10 - Posted on 18/10/2012, 17:16

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  aclo0zmayto
  avatar

  aclo0zmayto

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 34
  Points : 37
  Birthday : 17/10/1994
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 2/11/2012, 15:52

  Member
  hjc

  #11 - Posted on 2/11/2012, 15:52
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:

  #12 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90