Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] 9xna - phpbb2

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:14

  Designs Skin
  Demo : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Thông tin Skin:
  Sử dụng mã nguồn vBulletin® Phiên bản 3.8.7
  vBCredits I v. 1.5.1 Gold ©2001-2010, PixelFX Studios Ltd.
  © 2011 - 2012 Nhóm phát triển website: Cộng đồng giới trẻ Nghệ An.
  Phpbb2 - Forumotion!Rip Skin by cubimtq

  Code:
  Spoiler:
  Coi bên dưới =..="

  Lưu ý:
  Nhơ up lại ảnh cho khỏi die!
  Khi sử dụng skin yêu cầu k xóa tên người rip!

  CSS
  Code:
  body
  {
     background: #E1E1E2;
     color: #000000;
     font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     margin: 5px 10px 10px 10px;
     padding: 0px;
  }
  a:link, body_alink
  {
     color: #22229C;
  }
  a:visited, body_avisited
  {
     color: #22229C;
  }
  a:hover, a:active, body_ahover
  {
     color: #FF4400;
  }
  .page
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
  }
  td, th, p, li
  {
     font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tborder
  {
     background: #D1D1E1;
     color: #000000;
     border: 1px solid #0B198C;
  }
  .tcat
  {
     background: #869BBF url(http://9xna.com/@forum/images/gradients/gradient_tcat.gif) repeat-x top left;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 13pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tcat a:link, .tcat_alink
  {
     color: #ffffff;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:visited, .tcat_avisited
  {
     color: #ffffff;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
  {
     color: #FFFF66;
     text-decoration: underline;
  }
  .thead
  {
     background: #5C7099 url(http://9xna.com/@forum/images/gradients/gradient_thead.gif) repeat-x top left;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .thead a:link, .thead_alink
  {
     color: #FFFFFF;
  }
  .thead a:visited, .thead_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
  }
  .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
  {
     color: #FFFF00;
  }
  .tfoot
  {
     background: #3E5C92;
     color: #E0E0F6;
  }
  .tfoot a:link, .tfoot_alink
  {
     color: #E0E0F6;
  }
  .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
  {
     color: #E0E0F6;
  }
  .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
  {
     color: #FFFF66;
  }
  .alt1, .alt1Active
  {
     background: #F5F5FF;
     color: #000000;
  }
  .alt2, .alt2Active
  {
     background: #E1E4F2;
     color: #000000;
  }
  .inlinemod
  {
     background: #FFFFCC;
     color: #000000;
  }
  .wysiwyg
  {
     background: #F5F5FF;
     color: #000000;
     font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     margin: 5px 10px 10px 10px;
     padding: 0px;
  }
  .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
  {
     color: #22229C;
  }
  .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
  {
     color: #22229C;
  }
  .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
  {
     color: #FF4400;
  }
  textarea, .bginput
  {
     font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .bginput option, .bginput optgroup
  {
     font-size: 10pt;
     font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .button
  {
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  select
  {
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  option, optgroup
  {
     font-size: 11px;
     font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .smallfont
  {
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .time
  {
     color: #666686;
  }
  .navbar
  {
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .highlight
  {
     color: #FF0000;
     font-weight: bold;
  }
  .fjsel
  {
     background: #3E5C92;
     color: #E0E0F6;
  }
  .fjdpth0
  {
     background: #F7F7F7;
     color: #000000;
  }
  .panel
  {
     background: #E4E7F5 url(http://9xna.com/@forum/images/gradients/gradient_panel.gif) repeat-x top left;
     color: #000000;
     padding: 10px;
     border: 2px outset;
  }
  .panelsurround
  {
     background: #D1D4E0 url(http://9xna.com/@forum/images/gradients/gradient_panelsurround.gif) repeat-x top left;
     color: #000000;
  }
  legend
  {
     color: #22229C;
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .vbmenu_control
  {
     background: #738FBF;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     padding: 3px 6px 3px 6px;
     white-space: nowrap;
  }
  .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: underline;
  }
  .vbmenu_popup
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     border: 1px solid #0B198C;
  }
  .vbmenu_option
  {
     background: #BBC7CE;
     color: #000000;
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     white-space: nowrap;
     cursor: pointer;
  }
  .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
  {
     color: #22229C;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
  {
     color: #22229C;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite
  {
     background: #8A949E;
     color: #FFFFFF;
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     white-space: nowrap;
     cursor: pointer;
  }
  .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  body
  {
     background: #f4f4f4 url(http://9xna.com/@forum/9xnight_new/longgie/imgs/bg.jpg) top center repeat-y fixed;
     color: #000000;
     font: 12px Helvetica,sans-serif;
     margin: 0px; padding: 0px;
  }
  a:link, body_alink
  {
     color: #cd776c;
     text-decoration: none;
     text-shadow:1px 1px 0 #dbdbdb;
  }
  a:visited, body_avisited
  {
     color: #cd776c;
     text-decoration: none;
     text-shadow:1px 1px 0 #dbdbdb;
  }
  a:hover, a:active, body_ahover
  {
     color: #339999;
     text-decoration: bold;
  }
  .page
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  td, th, p, li
  {
     font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tborder
  {
     background: #f3f3f3;
     color: #191919;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     border: 1px solid #D6D6D6;
      -moz-border-radius:5px;
  }
  .tcat
  {
     background: url(http://9xna.com/@forum/9xnight_new/longgie/imgs/tcat.gif) repeat-x top right;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 14pt 'Times New Roman',serif;
     text-shadow:1px 1px 0 #fff;border-bottom:2px solid #a50100;
     border: 1px solid #f3f3f3;
     -moz-border-radius:5px; height: 45px;
  }
  .tcat a:link, .tcat_alink
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: shadow;
  }
  .tcat a:visited, .tcat_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .thead
  {
     background: #f3f3f3;
     color: #333333;
     font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .thead a:link, .thead_alink
  {
     color: #333333;
  }
  .thead a:visited, .thead_avisited
  {
     color: #333333;
  }
  .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
  {
     color: #333333;
  }
  .tfoot
  {
     background: #fff;
     color: #333;
     text-shadow:1px 1px 0 #dbdbdb;
  }
  .tfoot a:link, .tfoot_alink
  {
     color: #333;
     text-decoration: none;
  }
  .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
  {
     color: #333;
     text-decoration: none;
  }
  .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
  {
     color: #666;
     text-decoration: none;
  }
  .alt1, .alt1Active
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     border: 1px solid #D6D6D6;
     -moz-border-radius:5px;
  }
  .alt2, .alt2Active
  {
     background: url(http://9xna.com/@forum/chipsummer1/nh0zsu/imgs/alt.jpg) repeat;
     color: #000000;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     border: 1px solid #CCCCCC;
     -moz-border-radius:5px;
  }
  .inlinemod
  {
     background: #FFFFCC;
     color: #000000;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .wysiwyg
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     margin: 5px 10px 10px 10px;
     padding: 0px;
  }
  .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
  {
     color: #999999;
  }
  .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
  {
     color: #999999;
  }
  .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
  {
     color: #FF4400;
  }
  textarea, .bginput
  {
     font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .bginput option, .bginput optgroup
  {
     font-size: 10pt;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .button
  {
     color: #333333;
     font: 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  select
  {
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  option, optgroup
  {
     font-size: 11px;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .smallfont
  {
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .time
  {
     color: #000000;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .navbar
  {
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .highlight
  {
     color: #000000;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     font-weight: bold;
  }
  .fjsel
  {
     background: #000000;
     color: #CCCCCC;
  }
  .fjdpth0
  {
     background: #F7F7F7;
     color: #000000;
  }
  .panel
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #333333;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     padding: 10px; border: 2px outset;
  }
  .panelsurround
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  legend
  {
     color: #999999;
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .vbmenu_control
  {
     background: url(http://9xna.com/@forum/9xnight_new/longgie/imgs/tcat.gif) repeat;
     color: #4d4d4d;
     font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     padding: 3px 6px 3px 6px;
  }
  .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
  {
     color: #4d4d4d;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
  {
     color: #4d4d4d;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
  {
     color: #4d4d4d;
     text-decoration: underline;
  }
  .vbmenu_popup
  {
     background: #CCCCCC;
     color: #000000;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     border: 1px solid #999999;
  }
  .vbmenu_option
  {
     background: #EBEBEB;
     color: #000000;
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     white-space: nowrap;
     cursor: pointer;
  }
  .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
  {
     color: #333333;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
  {
     color: #333333;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
  {
     color: #333333;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite
  {
     background: #CCCCCC;
     color: #000000;
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     white-space: nowrap;
     cursor: pointer;
  }
  .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
  {
     color: #00CCFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
  {
     color: #00CCFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
  {
     color: #FF0099;
     text-decoration: none;
  }
  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
  .bigusername { font-size: 14pt; }

  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
  td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
  .pagenav a { text-decoration: none; }
  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

  /* ***** de-emphasized text */
  .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
  a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD;}


  /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
  .fieldset { margin-bottom: 6px; }
  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
  .breadBoxTop, .breadBoxBottom { padding: 10px 5px; overflow: hidden; zoom: 1; clear: both; } .breadcrumb .crust:first-child a.crumb { padding-left: 20px; border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; -webkit-border-bottom-left-radius: 4px; -moz-border-radius-bottomleft: 4px; -khtml-border-bottom-left-radius: 4px; } .breadcrumb { font-size: 11px; background:  #FFFFFF; border: 1px solid #cccccc; border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; overflow: hidden; zoom: 1; } .breadcrumb .jumpMenuTrigger { background:  transparent; margin: 5px; display: block; float: right; white-space: nowrap; text-indent: 9999px; overflow: hidden; width: 13px; height: 13px; } .breadcrumb .crust { display: block; float: left; position: relative; zoom: 1; } .breadcrumb .crust .arrow { border: 12px solid  transparent; border-right: 1px none  black; border-left-color:  #cccccc; display: block; position: absolute; right: -12px; top: 0px; z-index: 50; width: 0px; height: 0px; } .breadBoxTop { } article, aside, footer, header, hgroup, nav, section { display: block; } .breadcrumb .boardTitle { display: none; } .breadcrumb .crust:hover a.crumb { background-color:#ededed; } .breadcrumb .crust:last-child a.crumb { font-weight: bold; } .breadcrumb .crust a.crumb { text-decoration: none; background-color:  #ffffff; padding: 0 10px 0 18px; margin-bottom: -1px; border-bottom: 1px solid  #cccccc; outline: 0 none; -moz-outline-style: 0 none; display: block; line-height: 24px; _border-bottom: none; } .breadcrumb .crust:hover .arrow span { border-left-color:  #ededed; } .breadcrumb .crust .arrow span { border: 12px solid  transparent; border-right: 1px none  black; border-left-color:  #ffffff; display: block; position: absolute; left: -13px; top: -12px; z-index: 51; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-indent: 9999px; width: 0px; height: 0px; } fieldset .breadcrumb  { display: block; -webkit-margin-start: 2px; -webkit-margin-end: 2px; -webkit-padding-before: 0.35em; -webkit-padding-start: 0.75em; -webkit-padding-end: 0.75em; -webkit-padding-after: 0.625em; border: 2px groove threedface; border-image: initial;  } .breadBoxTop fieldset { margin: 0; padding: 0; }

  .button{font-style: normal;font-size: 12px;color: #fff;background: #48B1FC url('http://nguoibimson.vn/forum/images/buttons/highlight_faint.png') repeat-x top;padding: 0px 6px;border: 1px solid #3DA0E7;border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;text-align: center;box-shadow: rgba(0,0,0,0.43) 0px 1px 3px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.43) 0px 1px 3px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.43) 0px 1px 3px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.43) 0px 1px 3px;outline: none;line-height: 26px;display: inline-block;cursor: pointer;box-sizing: border-box; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box;height: 26px;}.button.smallButton{font-size: 11px;padding: 0px 4px;line-height: 24px;height: 24px;border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;}.button.primary{}input.button.disabled,a.button.disabled,input.button.primary.disabled,a.button.primary.disabled{color: #fff;text-shadow: none;background-color: #c1c1c1;border-color: #bbbbbb;box-shadow: 0 0 0 transparent; -webkit-box-shadow: 0 0 0 transparent; -moz-box-shadow: 0 0 0 transparent; -khtml-box-shadow: 0 0 0 transparent;}.button::-moz-focus-inner{border: none;}a.button{display: inline-block;color: #fff;}.button:hover,.button[href]:hover,.buttonProxy:hover .button{text-decoration: none;background-color: #A9CF54;border: 1px solid #A2C459;}.button:focus{}.button:active,.button.ToggleButton.checked,.buttonProxy:active .button{color: #000;background-color: #CAFCD8;outline: 0;}.button.ToggleButton{cursor: default;width: auto;color: #3DA0E7;}.button.ToggleButton.checked{background-color: #555555;}.button.inputSupplementary{width: 25px;position: absolute;top: 0px;right: 0px;}.button.inputSupplementary.add{color: #FF9900;}.button.inputSupplementary.delete{color: red;}.submitUnit .button{min-width: 100px;*min-width: 0;}form{border:0px;}fieldset{border: 1px solid #D0D0BF;padding: 2px;-moz-border-radius: 5px;background: none;}

  .tcat_bottom
  {
     color: #000000;
     font: bold 11pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     border: 0;
     height: 80px;
     background: url(http://9xna.com/@forum/styles/xiteen-rajn/box/tcat-bg.png) repeat-x transparent;
     padding-left:6px;
  }

  #1 - Posted on 17/10/2012, 18:14

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:14

  Designs Skin
  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <br>


  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
    <br/>

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
     <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN</td>
     </tr>
  </thead>
  <!-- what's going on box -->
  <!-- logged-in users -->
  <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Số người đang xem
        </td>
     </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/misc/whos_online.gif" alt="Xem ai đang online" border="0" title="Xem ai đang online"/></td>
        <td class="alt1" width="100%">
           <div class="smallfont">
                            {RECORD_USERS}<br/>{LOGGED_IN_USER_LIST}<br/>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br/>
                            <div><b>
                              </b>
                              <br/>
                             
                            </div>         
          </div>
          </td>
      </tr>
  </tbody>
  <!-- end logged-in users -->
    <tbody><tr>
              <td class="alt2" colspan="2" align="center">
                 <span class="smallfont">{GROUP_LEGEND}</span>
              </td>
           </tr>
  </tbody>
    <!-- /Thống kê -->
    <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_todayusers')"><img id="collapseimg_forumhome_todayusers" src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Thống kê - Diễn đàn Teen Nghệ An
        </td>
     </tr>
  </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_todayusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/misc/stats.gif" alt="" border="0"/></td>
        <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">
                    <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table><br/>{TOTAL_POSTS}<br/>
                              {TOTAL_USERS}<br/>
                              {NEWEST_USER}<br/><br/>
                    </div>
            </td>
      </tr>
    </tbody>
    <!-- Thống kê -->
    <!-- Chúc mừng sinh nhật -->
    <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Chúc mừng sinh nhật
        </td>
     </tr>
  </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/misc/birthday.gif" alt="Xem những ngày sinh" border="0" title="Xem những ngày sinh"/></td>
        <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">‎
                    <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
                    </div>
            </td>
      </tr>
    </tbody>
    <!-- /Chúc mừng sinh nhật -->
    <!-- Liên kết, quảng cáo-->
    <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_lienket')"><img id="collapseimg_forumhome_lienket" src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/buttons/collapse_thead.gif" border="0"/></a>
           Liên kết - Quảng cáo
        </td>
     </tr>
  </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_lienket" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://9xna.com/@forum/images/linhtinh/lienket.png" border="0"/></td>
        <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">      
           <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="0">
              <tbody><tr>
              Link   
              </tr>
           </tbody></table>      
        </div></td>
     </tr>
  </tbody>
    <!-- /Liên kết, quảng cáo-->
  </table>
  <!-- END disable_viewonline -->                 
      <br/>
  {CHATBOX_BOTTOM}
    <br clear="all" />
      <!-- BEGIN switch_legend -->
      <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
  <tbody><tr valign="bottom">
     <td>
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
        <tbody><tr>
           <td><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</td>
                    </tr>
                    <tr>
           <td><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
        </tr>
        
        </tbody></table>
           
     </td>
     
  </tr>
  </tbody></table>
      <!-- END switch_legend -->
  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 17/10/2012, 18:14

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:14

  Designs Skin
  index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
           {CURRENT_TIME}<br />
           </span>
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
     </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->
    <!-- BEGIN tablehead -->
  <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">

  <tbody>

     <tr>
        <td class="tcat" colspan="5">
           
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')"><img id="collapseimg_forumbit_1" src="http://9xna.com/@forum/styles/xiteen/buttons/collapse_tcat.gif" alt="" border="0"/></a>
  {catrow.tablehead.L_FORUM}
           
        </td>
     </tr>
    <tr align="center">
       <td class="thead"> </td>
       <td class="thead" width="100%" align="left">Diễn đàn</td>
       <td class="thead" width="175">Bài cuối</td>
      
     </tr>
  </tbody>
     <!-- END tablehead -->
      <!-- BEGIN cathead -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="tcat" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="tcat" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
           <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
           </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="tcat2" colspan="3" align="right"> </td>
     </tr>
     
     <!-- END cathead -->
   
     <!-- BEGIN forumrow -->

  <tbody id="collapseobj_forumbit_1">
  <tr align="center">
  <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->

     <td class="alt2" width="7%"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td>
     <td class="alt1Active" align="left" id="f2" width="48%">
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
           </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <div class="smallfont">         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
  </div>
        
        <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
           </span>
     </td>
     <td class="alt2" width="29%">
  <div class="smallfont" align="left">
    <img src="http://forum.vohiep.com/images/icons/icon1.gif"/><span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
  </div>
            <img src="http://9xna.com/@forum/9xnight_new/longgie/imgs/info.gif"/>
  <div align="center" style=" padding: 0px 4px 0px 4px; margin-top: 0px;  border: 1px dotted #CFD3D5;  &gt;
   &lt;span style=" font-size:="" 8pt=""> <font color="#373737">Chủ đề : <font size="+1" color="#99bf00"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font> </font> <font color="red"> ♥</font> <font color="#373737">Bài gửi : <font size="+1" color="#ff8a00"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></font>  </div>
    </td>
    </tr></tbody>
     <!-- END forumrow -->
     <!-- BEGIN catfoot -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
     </tr>
     <!-- END catfoot -->
      <!-- BEGIN tablefoot -->    </table><div class="bottomBar"> </div>
      <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
      <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  <td class="rightBar"> </td>
  <td style="background: #ffffff;" width="180" valign="top">
  <table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="3" border="0" width="180" align="center">
  <tbody><tr><td class="tcat" colspan="2" align="left"><center>Ads</center></td>
  </tr><tr> <td class="alt1" width="180">
  <a target="_blank" href="http://adf.ly/2610784/http://simso999.net/"><img border="0" src="http://9xna.com/ads/img/simso999.gif" width="180"></a><br><a target="_blank" href="http://9xna.com" title="Cộng đồng Teen lớn nhất Nghệ An,up ảnh miễn phí, bói toán cực kul, xem tivi online, nghe nhạc dj, nonstop, girl xinh, gái xinh, 9x nghệ an, teen Nghệ An, seo tools, tin hot, scandal, lộ hàng, hàng nóng" alt="Cộng đồng Teen lớn nhất Nghệ An,up ảnh miễn phí, bói toán cực kul, xem tivi online, nghe nhạc dj, nonstop, girl xinh, gái xinh, 9x nghệ an, teen Nghệ An, seo tools, tin hot, scandal, lộ hàng, hàng nóng"><img src="http://9xna.com/ads/img/logo.gif" border="0" width="180" height="100"></a><br><a href="http://adf.ly/2610784/http://www.bizweb.vn/?kd=phonglt1993" target="_blank"><img src="http://www.bizweb.vn/resources/webmasters/160x300.gif" width="180" alt="Bizweb.vn" style="border: none;" title="Bizweb.vn"></a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="160" height="70" id="honehoneclock" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="movie" value="http://travel4all.com.vn/forum/honehoneclock/honehone_clock_tr.swf"><param name="quality" value="high"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="wmode" value="transparent"><embed wmode="transparent" src="http://travel4all.com.vn/forum/honehoneclock/honehone_clock_tr.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="160" height="70" name="honehoneclock" align="middle" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></object><br><embed src="http://www.clocklink.com/clocks/5002-blue.swf?TimeZone=GMT0700&amp;Place=&amp;DateFormat=DD-MM-YYYY&amp;" width="175" height="16" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"><br><a target="_blank" href="http://9xna.com/@forum/207-girl-xinh/"><img border="0" src="http://i.imgur.com/Kg7on.gif" width="180" height="180"></a><br><a target="_blank" href="http://9xna.com/@forum/107-xi-cang-dan-vip/"><img border="0" src="http://i.imgur.com/mNloH.gif" width="180" height="180"></a><br><a target="_blank" href="http://dj.9xna.com" title="Nghe Nhạc Sàn, Nhạc Bay, Nhạc DJ, Dance Hay, Nonstop, Việt Mix, China Mix, House, Dance"><img border="0" src="http://9xna.com/ads/img/nhacsan.gif" width="180" height="450"></a><br><a target="_blank" href="http://adf.ly/2610784/http://clubdj.vn/"><img border="0" src="http://i.imgur.com/GWMh4.jpg" width="180" height="100"></a><br><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="180">

  <script charset="Shift_JIS" src="http://travel4all.com.vn/forum/honehoneclock/honehone_clock_tr.js"></script>
  <script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script>
  <script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="5002-blue.swf";obj.TimeZone="GMT0700";obj.width=175;obj.height=16;obj.Place="";obj.DateFormat="DD-MM-YYYY";obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script>  </table>
  </td>
  </tr>
    </tbody></table></td>

  #3 - Posted on 17/10/2012, 18:14

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:15

  Designs Skin
  footer_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
     <tr>
        <td>
           <div>
              <div>
                 <div>
  <!-- END html_validation -->
                 </div>
              </div>
                            <br/>
                            <center>
                              Sử dụng mã nguồn vBulletin® Phiên bản 3.8.7<br/>
                              vBCredits I v. 1.5.1 Gold ©2001-2010, PixelFX Studios Ltd.<br/>
                              © 2011 - 2012 Nhóm phát triển website: Cộng đồng giới trẻ Nghệ An.<br/>
                              Phpbb2 - Forumotion!
                              Rip Skin by <a href="http://mainhatinhban.yourme.net"><b><i><font color="red">cubimtq</font></i></b></a>
                            </center>
                            <br/>
                              <form action="http://9xna.com/@forum/" method="get" style="clear:left">

  <table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0" width="980" class="page" align="center">
  <tbody><tr>
     
        <td class="tfoot">
           <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
              <optgroup label="Chọn giao diện">
                 <option value="10" class="" selected="selected">-- 9XNA-2k12</option>
  <option value="26" class="">-- Mobile</option>

              </optgroup>
           </select>
        </td>
     
     
        <td class="tfoot">
           <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
              <optgroup label="Chọn ngôn ngữ">
                 <option value="1" class="">-- English (US)</option>
  <option value="2" class="" selected="selected">-- Việt Nam</option>

              </optgroup>
           </select>
        </td>
     
     <td class="tfoot" align="right" width="100%">
        <div class="smallfont">
           <strong>
              <a href="http://9xna.com/@forum/sendmessage.php" rel="nofollow" accesskey="9">Liên hệ</a> -


              <a href="http://9xna.com">Trang chủ</a> -
              
              
              <a href="archive/index.php">Lưu Trữ</a> -
              
              
              
              <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Lên trên</a>
           </strong>
        </div>
     </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </form>
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                 <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                       <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                       <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                 </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
           </div>
           {PROTECT_FOOTER}
        </td>
     </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  #4 - Posted on 17/10/2012, 18:15

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:15

  Designs Skin
  header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
  <head>
      <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
      <!-- END meta_emulate_ie7 -->
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir  = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir  = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir  = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
          var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

          if (w_cont > 0)
          {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
              var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                      height_max = $(this).height();
                  }
              } );

              /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                  scroll: 1,
                  size: {switch_ticker.SIZE},
                  height_max: height_max,
                  animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
      });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
              pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
              pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
              report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
              report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
              var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
              var popupWidth = $("#login_popup").width();
              var mypopup = $("#login_popup");

              $("#login_popup").css({
                  "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);

        (function() {
          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
              <p>
                  {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
               

                  <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
              </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup">
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr height="25">
                  <td class="catLeft">
                      <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                  </td>
              </tr>
              <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                  <td class="row1" align="left" valign="top">
                      <div id="login_popup_buttons">
                          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                              <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                              <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                              <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                          </form>
                      </div>
                      <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                  </td>
              </tr>
          </table>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->
    <!-- logo -->
  <div align="center">
    <img src="http://9xna.com/ads/img/banner-forum.jpg" borber="0" width="980"/>
  </div>
  <!-- /logo -->
  <!-- open content container -->
  <div align="center">
     <div class="page" style="width:980px; text-align:left">
        <div style="padding:0px 1px 0px 1px" align="left">
                    <!-- nav buttons bar -->
                    <div class="tborder" style="padding:3px; border-top-width:0px">
     <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
     <tbody><tr align="center">
        
        
           <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
            </tr></tbody></table></div>
                    <!-- / nav buttons bar -->
                    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody><tr>

     <td width="100%" class="alt1">
  <div class="breadBoxTop">
  <nav>
  <fieldset class="breadcrumb">
          <span class="crumbs">
          <span class="crust" itemscope="itemscope" itemtype="index.php">
            <a href="/forum" class="crumb" rel="up" itemprop="url"><span itemprop="title">Diễn đàn</span></a>
          <span class="arrow"><span></span></span>
          </span>
         


   
          </span>
         
      </fieldset>
  </nav>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
                    <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody><tr>

     <td width="100%" class="alt1">
            <a href="/forum" title="Bán Key/Serial các loại phần mềm diệt virus giá rẻ"><img src="http://9xna.com/ads/img/key.jpg" border="0" width="100%"/></a>
     </td>


     <td class="botron" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
  <!-- login form -->
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <!-- login form -->
          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
       
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tbody><tr>
                    <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Tên tài khoản</label></td>
                    <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" /></td>
                            <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label></td>
        </tr>
        <tr>
                    <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Mật khẩu</label></td>
                    <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" /></td>
                            <td><input class="button" value="Ðăng nhập" tabindex="104"
  title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
  or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
                type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/></td>
        </tr>
        </tbody></table>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
    <font color="red"> {LOGGED_AS}</font><br/>
  <font color="black"> {LAST_VISIT_DATE}<br/>
   {CURRENT_TIME}</font>
            </span><br/>
            <span class="logoutt"><a href="/login?logout=1&amp;tid=a705b0909510fc3b8b146fd3a252b498&amp;key=664f36">Thoát</a></span>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>
        <!-- / login form -->
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                    <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
      <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
    <br/>
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                    <!-- guest welcome message -->
                    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody><tr>
     <td class="tcat">Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn Teen Nghệ An.</td>
  </tr>
  <tr>
     <td class="alt1">
            <span class="smallfont">» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần <strong><a href="/faq">hỏi/đáp</a></strong> để biết cách dùng diễn đàn.<br/>
              » Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, <strong><a href="/register">click vào đây để đăng ký</a></strong>.<br/>
     </span></td>
  </tr>
  </tbody></table>
                    <!-- / guest welcome message -->
          <!-- END switch_user_logged_out -->
                      <br/>
                  <div style="clear: both;"></div>

                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                          <!-- BEGIN ticker_row -->
                                          <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                          <!-- END ticker_row -->
                                      </ul>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                          <div class="fa_ticker_content">
                                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                                              <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                              <!-- END ticker_row -->
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                       <tbody>
                          <tr>
                             <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                   {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                   <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                             </td>
                             <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                             </td>
                          </tr>
                       </tbody>
                    </table>
                 </div>
                    </div>
            </div>
      </div>
    </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #5 - Posted on 17/10/2012, 18:15

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  KingGame1
  avatar

  KingGame1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 180
  Points : 191
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 19/10/2012, 09:31

  Member

  #6 - Posted on 19/10/2012, 09:31
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:

  #7 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90