Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] SA-MP Forum

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:08

  Designs Skin
  Theo yêu cầu tại topic này : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Giờ Bim share dưới phiên bản phpbb2 1234

  Demo : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Thông tin Skin:
  Copyright ©️2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
  Forumotion - Phpbb2!
  Rip skin by cubimtq!

  Code:
  Spoiler:
  Xem ở dưới =..=!

  Lưu ý :
  Nhớ up lại ảnh cho khỏi die!
  Khi sử dụng skin đừng xóa tên người rip!

  #1 - Posted on 17/10/2012, 18:08

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:09

  Designs Skin
  CSS:
  Code:
  body
  {
     background: #707170;
     color: #FFFFFFF;
     font: bold 10pt arial, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     margin: 1px 1px 1px 1px;
     padding: 1px;
  }
  a:link, body_alink
  {
     color: #4A627F;
     text-decoration: none;
  }
  a:visited, body_avisited
  {
     color: #1A425F;
     text-decoration: none;
  }
  a:hover, a:active, body_ahover
  {
     color: #E76006;
     text-decoration: underline;
  }
  .page
  {
     background: #DADADB;
     color: #000000;
  }
  td, th, p, li
  {
     font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tborder
  {
     background: #DFDFDF;
     color: #000000;
     border: 1px solid #717171;
  }
  .tcat
  {
     background: #4F4F4F url(http://forum.sa-mp.com/images/gradients/grad_thead.png) repeat-x top left;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tcat a:link, .tcat_alink
  {
     color: #ffffff;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:visited, .tcat_avisited
  {
     color: #ffffff;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
  {
     color: #E76006;
     text-decoration: underline;
  }
  .thead
  {
     background: #3F3F3F url(http://forum.sa-mp.com/images/gradients/grad_thead.png) repeat-x top left;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .thead a:link, .thead_alink
  {
     color: #FFFFFF;
  }
  .thead a:visited, .thead_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
  }
  .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
  {
     color: #E76006;
  }
  .tfoot
  {
     background: #595959;
     color: #CDCDCD;
  }
  .tfoot a:link, .tfoot_alink
  {
     color: #CDCDCD;
  }
  .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
  {
     color: #9D9D9D;
  }
  .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
  {
     color: #E76006;
  }
  .alt1, .alt1Active
  {
     background: #F6F6F6;
     color: #000000;
  }
  .alt2, .alt2Active
  {
     background: #EAEAEB;
     color: #000000;
  }
  .inlinemod
  {
     background: #FFFFCC;
     color: #000000;
  }
  .wysiwyg
  {
     background: #F5F5F5;
     color: #000000;
     font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     margin: 5px 10px 10px 10px;
     padding: 0px;
  }
  .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
  {
     color: #22229C;
  }
  .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
  {
     color: #22229C;
  }
  .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
  {
     color: #E76006;
  }
  textarea, .bginput
  {
     font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .bginput option, .bginput optgroup
  {
     font-size: 10pt;
     font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .button
  {
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .button {
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  user agent stylesheetinput[type="button"], input[type="submit"], input[type="reset"], input[type="file"]::-webkit-file-upload-button, button {
  padding: 1px 6px;
  }
  select
  {
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  option, optgroup
  {
     font-size: 11px;
     font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .smallfont
  {
     font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .time
  {
     color: #666686;
  }
  .navbar
  {
     font: 12pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .highlight
  {
     color: #FF0000;
     font-weight: bold;
  }
  .fjsel
  {
     background: #3E5C92;
     color: #E0E0F6;
  }
  .fjdpth0
  {
     background: #F7F7F7;
     color: #000000;
  }
  .panel
  {
     background: #F5F5F5;
     color: #000000;
     padding: 10px;
     border: 1px;
  }
  .panelsurround
  {
     background: #F5F5F5;
     color: #000000;
  }
  legend
  {
     color: #222222;
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .vbmenu_control
  {
     background: #777777;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 8pt sans-serif, arial, geneva, lucida, 'lucida grande', helvetica;
     padding: 3px 6px 3px 6px;
     white-space: nowrap;
  }
  .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: underline;
  }
  .vbmenu_popup
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     border: 1px solid #0B198C;
  }
  .vbmenu_option
  {
     background: #444444;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 8pt sans-serif, arial, geneva, lucida, 'lucida grande', helvetica;
     white-space: nowrap;
     cursor: pointer;
  }
  .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite
  {
     background: #F37016;
     color: #000000;
     font: bold 8pt sans-serif, arial, geneva, lucida, 'lucida grande', helvetica;
     white-space: nowrap;
     cursor: pointer;
  }
  .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
  {
     color: #000000;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
  {
     color: #000000;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
  {
     color: #000000;
     text-decoration: none;
  }
  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
  .bigusername { font-size: 14pt; }

  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
  td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
  .pagenav a { text-decoration: none; }
  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

  /* ***** de-emphasized text */
  .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
  a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

  /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
  .fieldset { margin-bottom: 6px; }
  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

  #2 - Posted on 17/10/2012, 18:09

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:09

  Designs Skin
  Index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <br>


  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
    <br/>

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
     <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">What's Going On?</td>
     </tr>
  </thead>
  <!-- what's going on box -->
  <!-- logged-in users -->
  <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://forum.sa-mp.com/images/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           Currently Active Users
        </td>
     </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://forum.sa-mp.com/images/misc/whos_online.gif" alt="Xem ai đang online" border="0" title="Xem ai đang online"/></td>
        <td class="alt1" width="100%">
           <div class="smallfont">
                            {RECORD_USERS}<br/>{LOGGED_IN_USER_LIST}<br/>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br/>
                            <div><b>
                              </b>
                              <br/>
                              <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
                              <br/><br/>
                              <div algin="center">{GROUP_LEGEND}</div>
                              <br/>
                            </div>         
          </div>
          </td>
      </tr>
  </tbody>
  <!-- end logged-in users -->
    <!-- /Thống kê -->
    <tbody>
     <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://forum.sa-mp.com/images/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
           SA-MP Forums Statistics
        </td>
     </tr>
  </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_todayusers" style="">
     <tr>
            <td class="alt2"><img src="http://forum.sa-mp.com/images/misc/stats.gif" alt="" border="0"/></td>
        <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">
                    <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table><br/>{TOTAL_POSTS}<br/>
                              {TOTAL_USERS}<br/>
                              {NEWEST_USER}<br/><br/>
                    </div>
            </td>
      </tr>
    </tbody>
    <!-- Thống kê -->
  </table>
  <!-- END disable_viewonline -->                 
      <br/>
  {CHATBOX_BOTTOM}
    <br clear="all" />
      <!-- BEGIN switch_legend -->
      <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
  <tbody><tr valign="bottom">
     <td>
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
        <tbody><tr>
           <td><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</td>
                    </tr>
                    <tr>
           <td><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
              <td class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
        </tr>
        
        </tbody></table>
           
     </td>
     
  </tr>
  </tbody></table>
      <!-- END switch_legend -->
  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #3 - Posted on 17/10/2012, 18:09

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:09

  Designs Skin
  Index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
           {CURRENT_TIME}<br />
           </span>
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
     </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->
    <!-- BEGIN tablehead -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
     <tr align="center">
       <td class="thead"> </td>
       <td class="thead" width="50%" align="left">Forum</td>
            <td class="thead">RSS</td>
       <td class="thead">Last Post</td>
       <td class="thead">Threads</td>
       <td class="thead">Posts</td>
      
     </tr>
  </thead>
  <tbody>

     <tr>
        <td class="tcat" colspan="6">
           
                    <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_3')"><img id="collapseimg_forumbit_3" src="http://forum.sa-mp.com/images/buttons/collapse_tcat.gif" alt="" border="0"/></a>
           
           {catrow.tablehead.L_FORUM}
           
           
        </td>
     </tr>

  </tbody>
     <!-- END tablehead -->
      <!-- BEGIN cathead -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="tcat" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="tcat" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
           <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
           </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="tcat2" colspan="3" align="right"> </td>
     </tr>
     
     <!-- END cathead -->
   
     <!-- BEGIN forumrow -->

  <tbody id="collapseobj_forumbit_3">
  <tr align="center">
  <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->

     <td class="alt2" width="7%"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td>
     <td class="alt1Active" align="left" id="f2" width="48%">
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
           </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <div class="smallfont">         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
  </div>
        
        <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
           </span>
     </td>
    <td class="alt2"><a href="external.php?forumids=74"><img src="http://forum.sa-mp.com/images/misc/rss.png" border="0" alt="RSS feed for News and Updates" title="RSS feed for News and Updates"/></a></td>
     <td class="alt2" width="29%">
  <div class="smallfont" align="left">
    <img src="http://forum.vohiep.com/images/icons/icon1.gif"/><span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
  </div>
    </td>
    <td class="alt1">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
    <td class="alt2">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
    </tr></tbody>
   
     <!-- END forumrow -->
     <!-- BEGIN catfoot -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
     </tr>
     <!-- END catfoot -->
      <!-- BEGIN tablefoot -->    </table><div class="bottomBar"> </div>
      <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
      <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

  #4 - Posted on 17/10/2012, 18:09

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:09

  Designs Skin
  Footer_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
     <tr>
        <td>
           <div>
              <div>
                 <div>
  <!-- END html_validation -->
                 </div>
              </div>
                            <center>
                              Powered by vBulletin® Version 3.8.6<br/>
                              Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.<br/>
                              Forumotion - Phpbb2!<br/>
                              Rip skin by <a href="mainhatinhban.yourme.net"><font color="red"><i>cubimtq!</i></font></a><br/>
                            </center>
                            <br/>
                            <div class="cubimtq">
                          <form action="index.php" method="get" style="clear:left">
  <table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="104%" class="page" align="center">
  <tbody><tr>
     
     
        <td class="tfoot">
           <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
              <optgroup label="Quick Language Chooser">
                 <option value="5" class="">-- (DE) Deutsch</option>
  <option value="1" class="" selected="selected">-- (EN) English</option>
  <option value="3" class="">-- (ES) Español</option>
  <option value="2" class="">-- (FR) Français</option>
  <option value="6" class="">-- (NL) Dutch</option>
  <option value="4" class="">-- (RU) Русски</option>

              </optgroup>
           </select>
        </td>
     
     <td class="tfoot" align="right" width="100%">
        <div class="smallfont">
           <strong>
              <a href="sendmessage.php?s=c8f8a31a604171bf18009e5489cdc891" rel="nofollow" accesskey="9">Contact Us</a> -
              <a href="http://www.sa-mp.com">SA-MP</a> -
              
              
              <a href="archive/index.php">Archive</a> -
              
              
              
              <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a>
           </strong>
        </div>
     </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </form>
                            </div>
                            <style>
                              .cubimtq {
                              float: left;
                              margin-left: -35px;
                              {
                            </style>
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                 <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                       <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                       <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                 </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
           </div>
           {PROTECT_FOOTER}
        </td>
     </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  #5 - Posted on 17/10/2012, 18:09

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:10

  Designs Skin
  Header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
  <head>
      <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
      <!-- END meta_emulate_ie7 -->
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir  = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir  = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir  = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
          var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

          if (w_cont > 0)
          {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
              var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                      height_max = $(this).height();
                  }
              } );

              /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                  scroll: 1,
                  size: {switch_ticker.SIZE},
                  height_max: height_max,
                  animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
      });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
              pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
              pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
              report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
              report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
              var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
              var popupWidth = $("#login_popup").width();
              var mypopup = $("#login_popup");

              $("#login_popup").css({
                  "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);

        (function() {
          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
              <p>
                  {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
               

                  <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
              </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup">
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr height="25">
                  <td class="catLeft">
                      <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                  </td>
              </tr>
              <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                  <td class="row1" align="left" valign="top">
                      <div id="login_popup_buttons">
                          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                              <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                              <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                              <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                          </form>
                      </div>
                      <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                  </td>
              </tr>
          </table>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->
    <!-- logo -->
  <a name="top"></a>
  <center><div align="center" style="height: 80px; width: 90%; background: transparent url(http://forum.sa-mp.com/logo_new_back3.png) repeat-x 0px 0px; text-align:center;">
  <table border="0" width="90%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
  <tbody><tr>
    <td align="center"><a href="index.php?s=c8f8a31a604171bf18009e5489cdc891"><img src="http://forum.sa-mp.com/images/samp/logo_forum.gif" border="0" alt="SA-MP Forums" title="SA-MP Forums"/></a></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </div></center>
  <!-- /logo -->
  <!-- open content container -->
  <div align="center">
     <div class="page" style="width:90%; text-align:left">
        <div style="padding:0px 36px 0px 36px" align="left">
                    <br/>
                   
                    <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody><tr>
     <td class="alt1" width="100%">
        
            <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/forum" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://forum.sa-mp.com/images/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>SA-MP Forums</strong></div>
        
     </td>

     <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
  <!-- login form -->
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <!-- login form -->
          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
       
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tbody><tr>
                    <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">User Name</label></td>
                    <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" /></td>
                            <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Remember Me?</label></td>
        </tr>
        <tr>
                    <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Password</label></td>
                    <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" /></td>
                            <td><input class="button" value="Log in" tabindex="104"
  title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
  or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
                type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/></td>
        </tr>
        </tbody></table>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
    <font color="red"> {LOGGED_AS}</font><br/>
  <font color="black"> {LAST_VISIT_DATE}<br/>
   {CURRENT_TIME}</font>
            </span><br/>
            <span class="logoutt"><a href="/login?logout=1&amp;tid=a705b0909510fc3b8b146fd3a252b498&amp;key=664f36">Thoát</a></span>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>
        <!-- / login form -->
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                    <!-- nav buttons bar -->
                    <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
     <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
     <tbody><tr align="center">
        
        
           <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
            </tr></tbody></table></div>
                    <!-- / nav buttons bar -->
                    <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
      <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
    <br/>
                  <div style="clear: both;"></div>

                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                          <!-- BEGIN ticker_row -->
                                          <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                          <!-- END ticker_row -->
                                      </ul>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                          <div class="fa_ticker_content">
                                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                                              <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                              <!-- END ticker_row -->
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                       <tbody>
                          <tr>
                             <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                   {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                   <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                             </td>
                             <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                             </td>
                          </tr>
                       </tbody>
                    </table>
                 </div>
                    </div>
            </div>
      </div>
    </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #6 - Posted on 17/10/2012, 18:10

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  cubimtq
  avatar

  cubimtq

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 866
  Points : 1873
  Birthday : 02/11/1995
  Thanks : 876
  Đến từ : 4allvn

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

  Designs Skin
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:10

  Designs Skin
  Cuồi cùng Like!

  #7 - Posted on 17/10/2012, 18:10

  __________________________________________________________________________________________
  Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

  Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
  avatar

  _Grand_
  avatar

  _Grand_

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 519
  Points : 625
  Thanks : 68
  Đến từ : Kingdom of Velder

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:13

  Member
  Skin gta san đẹp ^^ Like ủng hộ anh bim

  #8 - Posted on 17/10/2012, 18:13
  Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net
  avatar

  Zjn_Bi
  avatar

  Zjn_Bi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 301
  Thanks : 29
  Đến từ : Game Star

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:17

  Member
  tks

  #9 - Posted on 17/10/2012, 18:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Zjn_Bi
  avatar

  Zjn_Bi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 301
  Thanks : 29
  Đến từ : Game Star

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 17/10/2012, 18:17

  Member
  ai chơi samp add yahoo này nhé o0Lonelyaloneo0

  #10 - Posted on 17/10/2012, 18:17
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:

  #11 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90