Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] SA-MP Forum

  • Please log in to post a topic
  • avatar

    cubimtq
    avatar

    cubimtq

    Group: Designs Skin

    Hiện đang:
    Bài viết : 866
    Points : 1873
    Birthday : 02/11/1995
    Thanks : 876
    Đến từ : 4allvn

    Designs Skin
    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

    Designs Skin
    Bài viết thứ :1

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:08

    Designs Skin
    Theo yêu cầu tại topic này : [You must be registered and logged in to see this link.]

    Giờ Bim share dưới phiên bản phpbb2 1234

    Demo : [You must be registered and logged in to see this link.]

    Thông tin Skin:
    Copyright ©️2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
    Forumotion - Phpbb2!
    Rip skin by cubimtq!

    Code:
    Spoiler:
    Xem ở dưới =..=!

    Lưu ý :
    Nhớ up lại ảnh cho khỏi die!
    Khi sử dụng skin đừng xóa tên người rip!

    #1 - Posted on 17/10/2012, 18:08

    __________________________________________________________________________________________
    Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
    avatar

    cubimtq
    avatar

    cubimtq

    Group: Designs Skin

    Hiện đang:
    Bài viết : 866
    Points : 1873
    Birthday : 02/11/1995
    Thanks : 876
    Đến từ : 4allvn

    Designs Skin
    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

    Designs Skin
    Bài viết thứ :2

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:09

    Designs Skin
    CSS:
    Code:
    body
    {
       background: #707170;
       color: #FFFFFFF;
       font: bold 10pt arial, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
       margin: 1px 1px 1px 1px;
       padding: 1px;
    }
    a:link, body_alink
    {
       color: #4A627F;
       text-decoration: none;
    }
    a:visited, body_avisited
    {
       color: #1A425F;
       text-decoration: none;
    }
    a:hover, a:active, body_ahover
    {
       color: #E76006;
       text-decoration: underline;
    }
    .page
    {
       background: #DADADB;
       color: #000000;
    }
    td, th, p, li
    {
       font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .tborder
    {
       background: #DFDFDF;
       color: #000000;
       border: 1px solid #717171;
    }
    .tcat
    {
       background: #4F4F4F url(http://forum.sa-mp.com/images/gradients/grad_thead.png) repeat-x top left;
       color: #FFFFFF;
       font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .tcat a:link, .tcat_alink
    {
       color: #ffffff;
       text-decoration: none;
    }
    .tcat a:visited, .tcat_avisited
    {
       color: #ffffff;
       text-decoration: none;
    }
    .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
    {
       color: #E76006;
       text-decoration: underline;
    }
    .thead
    {
       background: #3F3F3F url(http://forum.sa-mp.com/images/gradients/grad_thead.png) repeat-x top left;
       color: #FFFFFF;
       font: bold 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .thead a:link, .thead_alink
    {
       color: #FFFFFF;
    }
    .thead a:visited, .thead_avisited
    {
       color: #FFFFFF;
    }
    .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
    {
       color: #E76006;
    }
    .tfoot
    {
       background: #595959;
       color: #CDCDCD;
    }
    .tfoot a:link, .tfoot_alink
    {
       color: #CDCDCD;
    }
    .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
    {
       color: #9D9D9D;
    }
    .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
    {
       color: #E76006;
    }
    .alt1, .alt1Active
    {
       background: #F6F6F6;
       color: #000000;
    }
    .alt2, .alt2Active
    {
       background: #EAEAEB;
       color: #000000;
    }
    .inlinemod
    {
       background: #FFFFCC;
       color: #000000;
    }
    .wysiwyg
    {
       background: #F5F5F5;
       color: #000000;
       font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
       margin: 5px 10px 10px 10px;
       padding: 0px;
    }
    .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
    {
       color: #22229C;
    }
    .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
    {
       color: #22229C;
    }
    .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
    {
       color: #E76006;
    }
    textarea, .bginput
    {
       font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .bginput option, .bginput optgroup
    {
       font-size: 10pt;
       font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .button
    {
       font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .button {
    font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    user agent stylesheetinput[type="button"], input[type="submit"], input[type="reset"], input[type="file"]::-webkit-file-upload-button, button {
    padding: 1px 6px;
    }
    select
    {
       font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    option, optgroup
    {
       font-size: 11px;
       font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .smallfont
    {
       font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .time
    {
       color: #666686;
    }
    .navbar
    {
       font: 12pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .highlight
    {
       color: #FF0000;
       font-weight: bold;
    }
    .fjsel
    {
       background: #3E5C92;
       color: #E0E0F6;
    }
    .fjdpth0
    {
       background: #F7F7F7;
       color: #000000;
    }
    .panel
    {
       background: #F5F5F5;
       color: #000000;
       padding: 10px;
       border: 1px;
    }
    .panelsurround
    {
       background: #F5F5F5;
       color: #000000;
    }
    legend
    {
       color: #222222;
       font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .vbmenu_control
    {
       background: #777777;
       color: #FFFFFF;
       font: bold 8pt sans-serif, arial, geneva, lucida, 'lucida grande', helvetica;
       padding: 3px 6px 3px 6px;
       white-space: nowrap;
    }
    .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
    {
       color: #FFFFFF;
       text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
    {
       color: #FFFFFF;
       text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
    {
       color: #FFFFFF;
       text-decoration: underline;
    }
    .vbmenu_popup
    {
       background: #FFFFFF;
       color: #000000;
       border: 1px solid #0B198C;
    }
    .vbmenu_option
    {
       background: #444444;
       color: #FFFFFF;
       font: bold 8pt sans-serif, arial, geneva, lucida, 'lucida grande', helvetica;
       white-space: nowrap;
       cursor: pointer;
    }
    .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
    {
       color: #FFFFFF;
       text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
    {
       color: #FFFFFF;
       text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
    {
       color: #FFFFFF;
       text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite
    {
       background: #F37016;
       color: #000000;
       font: bold 8pt sans-serif, arial, geneva, lucida, 'lucida grande', helvetica;
       white-space: nowrap;
       cursor: pointer;
    }
    .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
    {
       color: #000000;
       text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
    {
       color: #000000;
       text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
    {
       color: #000000;
       text-decoration: none;
    }
    /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
    .bigusername { font-size: 14pt; }

    /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
    td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

    /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
    .pagenav a { text-decoration: none; }
    .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

    /* ***** de-emphasized text */
    .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
    a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
    .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

    /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
    .fieldset { margin-bottom: 6px; }
    .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

    #2 - Posted on 17/10/2012, 18:09

    __________________________________________________________________________________________
    Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
    avatar

    cubimtq
    avatar

    cubimtq

    Group: Designs Skin

    Hiện đang:
    Bài viết : 866
    Points : 1873
    Birthday : 02/11/1995
    Thanks : 876
    Đến từ : 4allvn

    Designs Skin
    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

    Designs Skin
    Bài viết thứ :3

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:09

    Designs Skin
    Index_body
    Code:
    {JAVASCRIPT}
    <!-- BEGIN message_admin_index -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <!-- BEGIN message_admin_titre -->
      <tr>
          <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
      </tr>
      <!-- END message_admin_titre -->
      <!-- BEGIN message_admin_txt -->
      <tr>
          <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
          <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
          </td>
      </tr>
      <!-- END message_admin_txt -->
    </table>
    <!-- END message_admin_index -->

    <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
          <tr>
            <td class="row1" align="center">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                      <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                      <td>
                        <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                        <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                      </td>
                  </tr>

                  <tr>
                      <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                      <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                      <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END switch_fb_connect_no -->

      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
          <tr>
            <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
                <table width="100%">
                  <tr>
                      <td width="55%" valign="middle" align="right">
                        <table class="right">
                            <tr>
                              <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                              <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                              <td>
                                  <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                  <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                              </td>
                            </tr>

                            <tr>
                              <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                              <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                              <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                            </tr>
                        </table>
                      </td>
                      <td width="10%" align="center" valign="middle">
                        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                      </td>
                      <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END switch_fb_connect -->
    </form>
    <!-- END switch_user_login_form_header -->

    {CHATBOX_TOP}
    {BOARD_INDEX}

    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td width="50%" valign="top">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
            <!-- END switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
            <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
            <!-- END switch_delete_cookies -->
            </span>
          </td>
          <td width="50%" align="right">
            <span class="gensmall">
                <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
                <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
                <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
                <!-- BEGIN switch_on_index -->
                  <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                  <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                  <!-- END switch_delete_cookies -->
                <!-- END switch_on_index -->
            </span>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <br>


    <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
          <tr>
            <td class="row1" align="center">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                      <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                      <td>
                        <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                        <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                      </td>
                  </tr>

                  <tr>
                      <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                      <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                      <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END switch_fb_connect_no -->

      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
          <tr>
            <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
                <table width="100%">
                  <tr>
                      <td width="55%" valign="middle">
                        <table class="right">
                            <tr>
                              <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                              <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                              <td>
                                  <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                  <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                              </td>
                            </tr>

                            <tr>
                              <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                              <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                              <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                            </tr>
                        </table>
                      </td>
                      <td width="10%" align="center" valign="middle">
                        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                      </td>
                      <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END switch_fb_connect -->
    </form>
    <!-- END switch_user_login_form_footer -->
      <br/>

    <!-- BEGIN disable_viewonline -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
       <tr>
          <td class="tcat" colspan="2">What's Going On?</td>
       </tr>
    </thead>
    <!-- what's going on box -->
    <!-- logged-in users -->
    <tbody>
       <tr>
          <td class="thead" colspan="2">
                      <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://forum.sa-mp.com/images/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
             Currently Active Users
          </td>
       </tr>
    </tbody>
    <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
       <tr>
              <td class="alt2"><img src="http://forum.sa-mp.com/images/misc/whos_online.gif" alt="Xem ai đang online" border="0" title="Xem ai đang online"/></td>
          <td class="alt1" width="100%">
             <div class="smallfont">
                              {RECORD_USERS}<br/>{LOGGED_IN_USER_LIST}<br/>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br/>
                              <div><b>
                                </b>
                                <br/>
                                <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
                                <br/><br/>
                                <div algin="center">{GROUP_LEGEND}</div>
                                <br/>
                              </div>         
            </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
    <!-- end logged-in users -->
      <!-- /Thống kê -->
      <tbody>
       <tr>
          <td class="thead" colspan="2">
                      <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://forum.sa-mp.com/images/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0"/></a>
             SA-MP Forums Statistics
          </td>
       </tr>
    </tbody>
      <tbody id="collapseobj_forumhome_todayusers" style="">
       <tr>
              <td class="alt2"><img src="http://forum.sa-mp.com/images/misc/stats.gif" alt="" border="0"/></td>
          <td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">
                      <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table><br/>{TOTAL_POSTS}<br/>
                                {TOTAL_USERS}<br/>
                                {NEWEST_USER}<br/><br/>
                      </div>
              </td>
        </tr>
      </tbody>
      <!-- Thống kê -->
    </table>
    <!-- END disable_viewonline -->                 
        <br/>
    {CHATBOX_BOTTOM}
      <br clear="all" />
        <!-- BEGIN switch_legend -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
    <tbody><tr valign="bottom">
       <td>
          <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
          <tbody><tr>
             <td><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
                <td class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</td>
                      </tr>
                      <tr>
             <td><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
                <td class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
          </tr>
          
          </tbody></table>
             
       </td>
       
    </tr>
    </tbody></table>
        <!-- END switch_legend -->
    {AUTO_DST}

    <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({
        appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
          status: true,
          cookie: true,
          xfbml: true
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_fb_index_login -->

    #3 - Posted on 17/10/2012, 18:09

    __________________________________________________________________________________________
    Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
    avatar

    cubimtq
    avatar

    cubimtq

    Group: Designs Skin

    Hiện đang:
    Bài viết : 866
    Points : 1873
    Birthday : 02/11/1995
    Thanks : 876
    Đến từ : 4allvn

    Designs Skin
    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

    Designs Skin
    Bài viết thứ :4

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:09

    Designs Skin
    Index_box
    Code:
    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
       <tr>
          <td valign="bottom">
             <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
             <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
             {CURRENT_TIME}<br />
             </span>
             <!-- END switch_user_logged_in -->
             <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
          </td>
          <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
             <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
             <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
             <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
             <!-- END switch_user_logged_in -->
             <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
          </td>
       </tr>
    </table>
    <!-- BEGIN catrow -->
      <!-- BEGIN tablehead -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
       <tr align="center">
         <td class="thead"> </td>
         <td class="thead" width="50%" align="left">Forum</td>
              <td class="thead">RSS</td>
         <td class="thead">Last Post</td>
         <td class="thead">Threads</td>
         <td class="thead">Posts</td>
        
       </tr>
    </thead>
    <tbody>

       <tr>
          <td class="tcat" colspan="6">
             
                      <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_3')"><img id="collapseimg_forumbit_3" src="http://forum.sa-mp.com/images/buttons/collapse_tcat.gif" alt="" border="0"/></a>
             
             {catrow.tablehead.L_FORUM}
             
             
          </td>
       </tr>

    </tbody>
       <!-- END tablehead -->
        <!-- BEGIN cathead -->
       <tr>
          <!-- BEGIN inc -->
          <td class="tcat" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
          <!-- END inc -->
          <td class="tcat" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
             <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="cattitle">
                   <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
                </span>
             </h{catrow.cathead.LEVEL}>
          </td>
          <td class="tcat2" colspan="3" align="right"> </td>
       </tr>
       
       <!-- END cathead -->
     
       <!-- BEGIN forumrow -->

    <tbody id="collapseobj_forumbit_3">
    <tr align="center">
    <!-- BEGIN inc -->
          <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
          <!-- END inc -->

       <td class="alt2" width="7%"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td>
       <td class="alt1Active" align="left" id="f2" width="48%">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
                <span class="forumlink">
                   <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
                </span>
             </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <div class="smallfont">         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
    </div>
          
          <span class="gensmall">
                <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                <!-- END switch_moderators_links -->
                {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
             </span>
       </td>
      <td class="alt2"><a href="external.php?forumids=74"><img src="http://forum.sa-mp.com/images/misc/rss.png" border="0" alt="RSS feed for News and Updates" title="RSS feed for News and Updates"/></a></td>
       <td class="alt2" width="29%">
    <div class="smallfont" align="left">
      <img src="http://forum.vohiep.com/images/icons/icon1.gif"/><span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
    </div>
      </td>
      <td class="alt1">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
      <td class="alt2">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
      </tr></tbody>
     
       <!-- END forumrow -->
       <!-- BEGIN catfoot -->
       <tr>
          <!-- BEGIN inc -->
          <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
          <!-- END inc -->
          <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
       </tr>
       <!-- END catfoot -->
        <!-- BEGIN tablefoot -->    </table><div class="bottomBar"> </div>
        <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
        <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

    #4 - Posted on 17/10/2012, 18:09

    __________________________________________________________________________________________
    Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
    avatar

    cubimtq
    avatar

    cubimtq

    Group: Designs Skin

    Hiện đang:
    Bài viết : 866
    Points : 1873
    Birthday : 02/11/1995
    Thanks : 876
    Đến từ : 4allvn

    Designs Skin
    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

    Designs Skin
    Bài viết thứ :5

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:09

    Designs Skin
    Footer_end
    Code:
    <!-- BEGIN html_validation -->
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <body>
    <table>
       <tr>
          <td>
             <div>
                <div>
                   <div>
    <!-- END html_validation -->
                   </div>
                </div>
                              <center>
                                Powered by vBulletin® Version 3.8.6<br/>
                                Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.<br/>
                                Forumotion - Phpbb2!<br/>
                                Rip skin by <a href="mainhatinhban.yourme.net"><font color="red"><i>cubimtq!</i></font></a><br/>
                              </center>
                              <br/>
                              <div class="cubimtq">
                            <form action="index.php" method="get" style="clear:left">
    <table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="104%" class="page" align="center">
    <tbody><tr>
       
       
          <td class="tfoot">
             <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
                <optgroup label="Quick Language Chooser">
                   <option value="5" class="">-- (DE) Deutsch</option>
    <option value="1" class="" selected="selected">-- (EN) English</option>
    <option value="3" class="">-- (ES) Español</option>
    <option value="2" class="">-- (FR) Français</option>
    <option value="6" class="">-- (NL) Dutch</option>
    <option value="4" class="">-- (RU) Русски</option>

                </optgroup>
             </select>
          </td>
       
       <td class="tfoot" align="right" width="100%">
          <div class="smallfont">
             <strong>
                <a href="sendmessage.php?s=c8f8a31a604171bf18009e5489cdc891" rel="nofollow" accesskey="9">Contact Us</a> -
                <a href="http://www.sa-mp.com">SA-MP</a> -
                
                
                <a href="archive/index.php">Archive</a> -
                
                
                
                <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a>
             </strong>
          </div>
       </td>
    </tr>
    </tbody></table>
    </form>
                              </div>
                              <style>
                                .cubimtq {
                                float: left;
                                margin-left: -35px;
                                {
                              </style>
                <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                <div align="center">
                   <div class="gen">
                      <!-- BEGIN footer_link -->
                         <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                         <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                      <!-- END footer_link -->
                   </div>
                </div>
                <!-- END switch_footer_links -->
             </div>
             {PROTECT_FOOTER}
          </td>
       </tr>
    </table>

    <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_facebook_login -->

    <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
       if ($('a#logout'))
       {
          var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

          if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
          {
             document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
          }
       }
    });

    $(document).ready( function() {
       $('a#logout').click( function() {
          FB.logout();
       } );
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
       fa_endpage();
    //]]>
    </script>

    </body>
    </html>

    #5 - Posted on 17/10/2012, 18:09

    __________________________________________________________________________________________
    Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
    avatar

    cubimtq
    avatar

    cubimtq

    Group: Designs Skin

    Hiện đang:
    Bài viết : 866
    Points : 1873
    Birthday : 02/11/1995
    Thanks : 876
    Đến từ : 4allvn

    Designs Skin
    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

    Designs Skin
    Bài viết thứ :6

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:10

    Designs Skin
    Header
    Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
    <head>
        <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
        <!-- END meta_emulate_ie7 -->
        <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
        <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
        <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
        <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
        <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
        <!-- END switch_canonical_url -->
        {META_FAVICO}
        {META}
        {META_FB_LIKE}
        <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
        {T_HEAD_STYLESHEET}
        {CSS}
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
        <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
        <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

        <!-- BEGIN switch_fb_login -->
        <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_fb_login -->

        <!-- BEGIN switch_ticker -->
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
        <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_ticker -->

        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir  = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir  = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir  = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0)
            {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
                var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

                /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                        height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                    if ($(this).width() > width_item)
                    {
                    var ratio      = $(this).width() / width_item;
                    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                    $(this).height(new_height).width(width_item);
                    }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert)
                {
                    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                    wrap: 'circular',
                    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                    auto_direction: auto_dir,
                    scroll: 1,
                    size: {switch_ticker.SIZE},
                    height_max: height_max,
                    animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
        });
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_ticker_new -->

        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        $(document).ready(function(){
            <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
                pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
                pm.focus();
            <!-- END switch_enable_pm_popup -->
            <!-- BEGIN switch_report_popup -->
                report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
                report.focus();
            <!-- END switch_report_popup -->
            <!-- BEGIN switch_ticker -->
                ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
            <!-- END switch_ticker -->
        });

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
            var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
        <!-- END switch_login_popup -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        $(document).ready( function() {
            $(window).resize(function() {
                var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
                var popupWidth = $("#login_popup").width();
                var mypopup = $("#login_popup");

                $("#login_popup").css({
                    "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                  });
            });
        });
        <!-- END switch_login_popup -->
        //]]>
        </script>
        {GREETING_POPUP}
        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <style>
        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
            text-align:center;
            width: 10px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
            margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
            margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
        }
        </style>
        <!-- END switch_ticker_new -->

        <!-- BEGIN google_analytics_code -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
          var _gaq = _gaq || [];
          _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
          _gaq.push(['_trackPageview']);

          (function() {
            var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
            ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
            var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
          })();
        //]]>
        </script>
        <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
        <!-- BEGIN hitskin_preview -->
        <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
            <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
            <div class="content">
                <p>
                    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                 

                    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
                </p>
            </div>
        </div>
        <!-- END hitskin_preview -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        <div id="login_popup">
            <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr height="25">
                    <td class="catLeft">
                        <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                    </td>
                </tr>
                <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                    <td class="row1" align="left" valign="top">
                        <div id="login_popup_buttons">
                            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                                <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                                <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                                <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                            </form>
                        </div>
                        <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
        <!-- END switch_login_popup -->
      <!-- logo -->
    <a name="top"></a>
    <center><div align="center" style="height: 80px; width: 90%; background: transparent url(http://forum.sa-mp.com/logo_new_back3.png) repeat-x 0px 0px; text-align:center;">
    <table border="0" width="90%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
    <tbody><tr>
      <td align="center"><a href="index.php?s=c8f8a31a604171bf18009e5489cdc891"><img src="http://forum.sa-mp.com/images/samp/logo_forum.gif" border="0" alt="SA-MP Forums" title="SA-MP Forums"/></a></td>
    </tr>
    </tbody></table>
    </div></center>
    <!-- /logo -->
    <!-- open content container -->
    <div align="center">
       <div class="page" style="width:90%; text-align:left">
          <div style="padding:0px 36px 0px 36px" align="left">
                      <br/>
                     
                      <!-- breadcrumb, login, pm info -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tbody><tr>
       <td class="alt1" width="100%">
          
              <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/forum" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://forum.sa-mp.com/images/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"/></a> <strong>SA-MP Forums</strong></div>
          
       </td>

       <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
    <!-- login form -->
     <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
          <!-- login form -->
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
         
          <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
          <tbody><tr>
                      <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">User Name</label></td>
                      <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
    name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
    value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" /></td>
                              <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
    <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
    tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Remember Me?</label></td>
          </tr>
          <tr>
                      <td class="smallfont"><label for="navbar_password">Password</label></td>
                      <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
    name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
    value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" /></td>
                              <td><input class="button" value="Log in" tabindex="104"
    title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
    or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
                  type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/></td>
          </tr>
          </tbody></table>
            <!-- END switch_user_logged_out -->
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <span class="gensmall">
      <font color="red"> {LOGGED_AS}</font><br/>
    <font color="black"> {LAST_VISIT_DATE}<br/>
     {CURRENT_TIME}</font>
              </span><br/>
              <span class="logoutt"><a href="/login?logout=1&amp;tid=a705b0909510fc3b8b146fd3a252b498&amp;key=664f36">Thoát</a></span>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </form>
          <!-- / login form -->
    </td>
    </tr>
    </tbody></table>
    <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                      <!-- nav buttons bar -->
                      <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
       <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
       <tbody><tr align="center">
          
          
             <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr></tbody></table></div>
                      <!-- / nav buttons bar -->
                      <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
        <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
      <br/>
                    <div style="clear: both;"></div>

                    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                            <tr>
                                <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                    <div id="fa_ticker_container">
                                        <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </ul>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_ticker_new -->

                    <!-- BEGIN switch_ticker -->
                    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                            <tr>
                                <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                    <div id="fa_ticker_container">
                                        <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                            <div class="fa_ticker_content">
                                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                                <!-- END ticker_row -->
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_ticker -->

                    <div id="page-body">
                   <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                         <tbody>
                            <tr>
                               <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                  <div id="{ID_LEFT}">
                                     <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                     {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                     <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                               </td>
                               <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
                               </td>
                            </tr>
                         </tbody>
                      </table>
                   </div>
                      </div>
              </div>
        </div>
      </div>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->

    #6 - Posted on 17/10/2012, 18:10

    __________________________________________________________________________________________
    Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
    avatar

    cubimtq
    avatar

    cubimtq

    Group: Designs Skin

    Hiện đang:
    Bài viết : 866
    Points : 1873
    Birthday : 02/11/1995
    Thanks : 876
    Đến từ : 4allvn

    Designs Skin
    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum

    Designs Skin
    Bài viết thứ :7

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:10

    Designs Skin
    Cuồi cùng Like!

    #7 - Posted on 17/10/2012, 18:10

    __________________________________________________________________________________________
    Đẹp đấy cười ngoác miệng Lên theo từng cấp độ nhá cười lăn lộn

    Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/forum
    avatar

    _Grand_
    avatar

    _Grand_

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 519
    Points : 625
    Thanks : 68
    Đến từ : Kingdom of Velder

    Member
    Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net

    Member
    Bài viết thứ :8

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:13

    Member
    Skin gta san đẹp ^^ Like ủng hộ anh bim

    #8 - Posted on 17/10/2012, 18:13
    Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net
    avatar

    Zjn_Bi
    avatar

    Zjn_Bi

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 254
    Points : 301
    Thanks : 29
    Đến từ : Game Star

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :9

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:17

    Member
    tks

    #9 - Posted on 17/10/2012, 18:17
    Xem lý lịch thành viên
    avatar

    Zjn_Bi
    avatar

    Zjn_Bi

    Group: Member

    Hiện đang:
    Bài viết : 254
    Points : 301
    Thanks : 29
    Đến từ : Game Star

    Member
    Xem lý lịch thành viên

    Member
    Bài viết thứ :10

    Đăng vào:on 17/10/2012, 18:17

    Member
    ai chơi samp add yahoo này nhé o0Lonelyaloneo0

    #10 - Posted on 17/10/2012, 18:17
    Xem lý lịch thành viên

    Sponsored content

    Sponsored content

    Group:
    Hiện đang:

    Bài viết thứ :11

    Đăng vào:

    #11 - Posted

    Đang kiểm tra dữ liệu...

    Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

    Số ký tự phải từ 3 trở lên
    Hãy chọn tài khoản khác
    Có thể dùng tài khoản này
    Không sử dụng địa chỉ này
    E-mail sẽ được kiểm sau
    Số ký tự phải từ 3 trở lên
    Trùng tên đăng nhập
    Chưa đúng
    Chính xác

    Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
    YOUR BANNER HERE
    728x90