Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Share skin PurevB

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  dang0123
  avatar

  dang0123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 191
  Points : 224
  Thanks : 23
  Đến từ : trời

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 13/10/2012, 06:13

  Member
  demo: [You must be registered and logged in to see this link.]



  skin rip by dang0123
  convert từ vbb 4.11.xx
  vui lòng không xóa dòng skin rip by dang0123

  :Hide:
  body
  Code:
  {JAVASCRIPT}


  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
    <ul>
          <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
        <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
    </ul>
    <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
    <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
    </div>
    <!-- END message_admin_titre -->

    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
    </div>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->


  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> 
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> 
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
    </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  <table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
    {BOARD_INDEX}</td>
    <td width="30%" valign="top">
        <div id="sidebar_home">
    <div id="sidebar_container">
        <ul id="sidebar">
  <li><div class="block smaller"><div class="blocksubhead"><a class="collapse" id="collapse_block_newthreads_1" href="#top"><img alt="" src="http://westlifevn.net/forum/images/styles/GamerGreen/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newthreads_1"></a><span class="blocktitle">♥️ Sự kiện hot ♥️</span></div>   
  <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
    <a href="http://vn-answer.123.st/f29-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">tổng hợp code</a><br/>
    <a href="http://vn-answer.123.st/f30-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">hỏi đáp lỗi fm</a><br/>
    <a href="http://vn-answer.123.st/f107-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">skin invision</a><br/>
    <a href="http://vn-answer.123.st/f111-forum"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">skin phpbb2 </a><br/>
    <a href="http://vn-answer.123.st/f110-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">skin phpbb3</a><br/>
    <a href="http://vn-answer.123.st/f39-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">skin punbb</a><br/>
    <a href="http://vn-answer.123.st/f1-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">yêu cầu rip skin </a><br/>
   
  </div></div><div class="underblock"></div></li>
  <li><div class="block smaller"><div class="blocksubhead"><a class="collapse" id="collapse_block_newthreads_1" href="#top"><img alt="" src="http://westlifevn.net/forum/images/styles/GamerGreen/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newthreads_1"></a><span class="blocktitle">last online♥️</span></div>   
  <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
            <style>#topp img {height: 35px;width: 35px;background-color: #FCFCFF;padding: 2px;border: 1px solid #CCC;border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;}#topp {text-align: left;width: 175px;}#topp a span{display:none;}#topp a:hover span {display: inline;position: absolute;padding: 5px;border: 1px solid white;border-radius: 1px;background: rgba(0, 0, 0, 0.8);box-shadow: 0 0 4px #333;color: white !important;font-size: 10px;}</style><div id="topp"></div><script>jQuery("#topp").load("/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username td.avatar-mini a:lt(16)");</script>
  </div></div><div class="underblock"></div></li>
    <li><div class="block smaller"><div class="blocksubhead"><a class="collapse" id="collapse_block_newthreads_1" href="#top"><img alt="" src="http://westlifevn.net/forum/images/styles/GamerGreen/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newthreads_1"></a><span class="blocktitle">Dành cho quảng cáo♥️</span></div>   
  <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
    <a href="http://invision.chinhphuc.info/" target="_blank" original-title="Diễn đàn Invision Việt Nam ( nơi bạn tìm thấy tất cả về : Invision )"><img src="http://i30.servimg.com/u/f30/17/70/31/89/logoo10.png" alt="quang cao" width="150" height="250"></a><br/>
      <a href="http://mainhatinhban.yourme.net" target="_blank" original-title="Diễn đàn Mainhatinh bạn nơi kết nối trái tim :X"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/logoma10.png" alt="quang cao" width="150" height="250"></a></br>
          <a href="http://conan.forum7.net/" target="_blank" original-title="Diễn đàn Conan - Giải Trí"><img src="http://data.kenhsinhvien.net/files/2012/08/20/KenhSinhVien-images(1).jpg" alt="quang cao" width="150" height="250"></a></br>
              <a href="http://helpfm.forum.st/" target="_blank" original-title="Diễn đàn Help fm"><img src="http://r20.imgfast.net/users/2515/12/67/35/avatars/174-94.png" alt="quang cao" width="150" height="250"></a></br>
      <a href="http://vn-answer.123.st/f109-forum" target="_blank" original-title="Kick để liên hệ quảng cáo"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" alt="quang cao" width="150" height="250"></a>
  </div></div><div class="underblock"></div></li>
      </ul></div></div></div></td></tr></tbody></table>
        <br/>      <br/> 


  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div class="tcat tcat2">
    <div class="tcatLeft"><div class="tcatRight foruminfo L1 collapse">
        <h2>
        <span class="forumtitle">Tình hình diễn đàn</span>
      </h2>
    </div></div>
  </div>
  <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
  <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
  <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
  <h3 class="blocksubhead"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/17/50/76/58/users_10.png" alt="Currently Active Users" title="Currently Active Users"> Ai đang online ?</h3><div><p class="gensmall"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
        {RECORD_USERS}<br />
        <br />
        {LOGGED_IN_USER_LIST}</span></p></div></div><!--
   endlogged-in users --><div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section"><h3 class="blocksubhead"><img src="http://forum.vipautopro.com/images/styles/ShinyBlue/misc/forum_stats.png" alt=" Statistics" title=" Statistics"> Forum Statistics</h3><div><p class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br />
        {TOTAL_USERS}<br />
        {NEWEST_USER}</p></div></div>

  <div id="wgo_stats2" class="wgo_subblock section"><h3 class="blocksubhead"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/17/50/76/58/users_10.png" alt="ALS Statistics" title="ALS Statistics"> Member Stat</h3><div><table class="smallfont" id="dd4all"><tbody>{L_CONNECTED_MEMBERS}

                           
    {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
    {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</tbody></table></div></div>

  <div id="wgo_legend" class="wgo_subblock section"><h3 class="blocksubhead"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Legend" title="Legend">Legend . Chatbox . Icon</h3><div><p class="gensmall"><!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
     
              <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST} <br />
                  <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
                  <div id="chatbox_popup"></div>
                  <script type="text/javascript">
                  //<![CDATA[
                  insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
                  //]]>
                  </script>
                  <!-- END switch_chatbox_popup -->
              </span>
         
      <!-- END switch_chatbox_activate --></p><p class="gensmall">{GROUP_LEGEND}</p><p class="gensmall" style="margin-left:20px"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}"width="16" /> Bài viết mới<br><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}"width="16" /> Chưa có bài viết mới<br><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}"width="16" /> Chuyên mục khóa<br></p></div>
  <!-- END disable_viewonline -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> 
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> 
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
    </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
    <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
    </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
    oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->
    </div>
  <style type="text/css">
  /* Sidebar--------------------------------------------------- */
  #sidebar_container{float:right;width:180px;margin-bottom:3em;padding:17px 0}
  #sidebar_container > ul{background:#ECF1E2 url(http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/top-hi10.png) repeat-x left top;border:1px solid #D2DBC0;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;-moz-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;-webkit-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;float:left;width:100%;list-style:none;padding:0}
  #sidebar_container .block{margin-bottom:4px;border-top-right:5px;border-top-left:5px;padding:6px}
  #sidebar_container .blocksubhead{background:transparent none;height:16.76px;color:#424242;border:none;outline:none;font-weight:700;padding:5px 6px}
  #sidebar_container a.collapse{position:static}
  #sidebar_container .blocksubhead a img{vertical-align:middle;float:right}
  .widget_content{color:#424242;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;background:#FFF url(http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/gradie10.png) repeat-x;border:1px solid #DADADA;_background-image:none;padding:10px 6px}
  #sidebar_container .blockbody{color:#424242;border:1px solid #DADADA;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;background:#FFF;_background-image:none;padding:0}
  #sidebar_container .underblock{height:9px;background:transparent url(http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/bottom10.png) repeat-x left bottom}
  /* Sidebar--------------------------------------------------- */
  </style>
  box
  Code:
  <div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}" original-title="{L_INDEX}<strong>{NAV_CAT_DESC}</strong>">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>
  <div class="main">

  <!-- BEGIN catrow -->
   


    <!-- BEGIN tablehead -->
    <div class="tcat tcat2"><div class="tcatLeft"><div class="tcatRight foruminfo L1 collapse"><h2><span class="forumtitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}</span></h2></div></div></div>
   
    <div class="forumbitBody">
  <div class="thead_bar">
    <div class="theadrow table">
        <div class="foruminfo td">
          <div class="forumdata">

              <div class="datacontainer">
              Title
              </div>
          </div>
        </div>
        <div class="forumactionlinks td">
           
        </div>
        <div class="forumstats td" align="center">

           
        </div>
        <div class="forumlastpost td">
          Last Post
        </div>

    </div>
  </div>
    <div class="main-content"><table class="table" cellspacing="1" cellpadding="5" border="0"><tbody class="statused">
                    <!-- END tablehead -->

    <!-- BEGIN forumrow -->
                    <tr>
   <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: 62px;">
                      <span class="status" style="margin-right: -42px; margin-left: -52px ">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                      </span>







                      <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">    <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a> </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                      <br />
  <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                     
                      {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                      <!-- END switch_moderators_links -->

   {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                  <span style="float: left; margin: 15px 0px 0px 10px; width: 75%;">

    {catrow.forumrow.FORUM_DESC} 

  </span>



  <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                      <br />

                      <!-- END switch_moderators_links -->
                      {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                      <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                    </td>

                                                              <td class="tc2">


                                                                                        {catrow.forumrow.TOPICS}
                                        <strong> Chủ đề</strong>
                        <p>{catrow.forumrow.POSTS}<strong> Bài gửi</strong></p>


                      </td>
                                             
                    <td class="tcr">
                      <span>
                                                                                <div id="forums-stats">
                      <!-- BEGIN switch_topic_title -->

                      <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />

                                                                                    <!-- END switch_topic_title -->
                      {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                          </div>
                                                            </span>
                                                   
                    </td>
               
                </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
          </tbody>                                          </table> </div>
    <div class="bottomBar"><div class="bottomBarLeft"><div class="bottomBarRight"> </div></div></div>
    </div>
    <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->

  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
    <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
    </ul>
    <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
    <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
    </p>
    <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->
                                           
                                           
                                           
                                       
   
                                            <script type="text/javascript">
  $(".subforumFMvi a").each(function () {
    $(this).replaceWith('<option value="' + $(this).attr("href") + '">|-- ' + $(this).text() + '</option>');
  });
  $(".subforumFMvi option").each(function () {
    $(this).appendTo($(this).parent().prev())
  });
  $(".subforumFMvi").each(function () {
    if ($(this).text() == "") {
        $(this).prev().remove();
        $(this).remove();
    } else {
        $(this).prev().show()
    }
  });
  </script>
                <style>



  /* bảng thống kê vbb */
  .wgo_block {
  margin: 0;
  }
  .wgo_block {
  display: block;
  -moz-border-radius-topright: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: -2px 0px 2px #C8C8C8;
  -webkit-box-shadow: -2px 0px 2px #C8C8C8;
  box-shadow: -2px 0px 2px #C8C8C8;
  margin-bottom: 0px;
  }
  .block {
  background: transparent none;
  clear: both;
  padding: 0;
  color: ;
  font: ;
  }
  #forums *, #wgo *, #forumbits * {
  -moz-border-radius: 0 !important;
  -webkit-border-radius: 0 !important;
  }
  .wgo_block .blockbody {
  border: 1px solid #C4C4C4;
  background: #FDFEFF url(http://forum.vipautopro.com/images/gradients/gradient-greytowhite.png) repeat-x;
  _background-image: none;
      width: 100%;
  }
  .formcontrols {
  border-right: 1px solid #B9C4CD;
  border-left: 1px solid #B9C4CD;
  border-bottom: 1px solid #B9C4CD;
  }
  .wgo_block .section {
  display: block;
  padding: 0 0 0.5em;
  font: 12px;
  color: #3E3E3E;
  clear: both;
  width: 100%;
  background: #FDFEFF url(http://forum.vipautopro.com/images/styles/ShinyBlue/style/forumRowBG.gif) repeat-x left bottom;
  font-size: 9pt;
  }
  .formcontrols > :first-child, .formcontrols .blocksubhead + .blockrow, .formcontrols .section .blockrow:first-child {
  border-top: none;
  }
  .wgo_block .section div, .wgo_block .section ol {
  padding-left: 20px;
  }
  .blocksubhead {
  font: normal 12px;
  color: #3E3E3E;
  background: #E9E9E9 none repeat-x;
  padding: 4px 10px 4px 10px;
  border-top: 1px solid #CECECE;
  }
  .wgo_block .blocksubhead {
  font: normal 13px;
  color: #3E3E3E;
  background: transparent;
  }

  .floatcontainer::after, .formcontrols .blockrow::after, dl.stats::after {
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  clear: both;
  visibility: hidden;
      }</style>

  fooder_end + header
  [You must be registered and logged in to see this link.]



  Được sửa bởi dang0123 ngày 13/10/2012, 06:15; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 13/10/2012, 06:13
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dang0123
  avatar

  dang0123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 191
  Points : 224
  Thanks : 23
  Đến từ : trời

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 13/10/2012, 06:14

  Member
  fooder_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
    <div>
        <div>
          <div>
              <div>
                <div>
                    <ul>
                      <li>
  <!-- END html_validation -->
                      </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                      <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                            <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                            {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                      </li>
                    </ul>
                    <!-- END switch_footer_links -->
                </div>
                <br />
                <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
          </div>
        </div>
    </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
    oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
    if ($('a#logout'))
    {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
          document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
    }
  });

  $(document).ready( function() {
    $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
    } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  <div id="footerMain"> <div class="footerBox"> <div class="copyright">
                © 2012 Skin rip by: ( <a href="http://vn-answer.123.st/u2">dang0123</a> ) All rights reserved <span class="vbseo"><a href="http://www.vbcover.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=129" target="blank">iCart Billing</a> SEO by <a rel="nofollow" href="http://www.vbseo.com/2426/">vBSEO</a></span> </div> <div class="footerLinks"> <a href="http://www.purevb.com" target="_blank">PurevB</a>  | <a href="http://www.pureipb.com" target="_blank">PureIPB</a>  |  <a href="http://www.purecp.com" target="_blank">PurecP</a>  |  <a href="http://www.puredirectadmin.com" target="_blank">PureDA</a>  |  <a href="http://www.pureadminskins.com" target="_blank">PureAdmin Skins</a>  |  <a href="http://www.purewp.com" target="_blank">PureWP</a>  |  <a href="http://www.purewt.com" target="_blank">PureWT</a> </div> </div> <div class="pureTwitter"> <div class="twitterBox"> </div> </div> </div>

  header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

          var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
          var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

          if (width_max > 0)
          {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
              });

              if (slid_vert)
              {
                var height_max = h_perso;

                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                      height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
          "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body>
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
          <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
          {LOGIN_POPUP_MSG}
          <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
          </div>
        </div>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

    <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
          <div class="container_IE">
                         
                            <div id="pageWrapper">
                            <div class="pageBottom"><div class="pageWrap">
                              <div id="topBar"> <div class="topLinks"> <a href="http://www.purevb.com/contact-us/" class="iconContact">Contact Us</a> </div> <div class="topCart">
  You have ( 0 ) items in your
  </div> </div>
                              <div id="headerMain"> <div class="logo"> <a name="top" href="http://www.purevb.com/index.php"><img src="http://www.purevb.com/images/logo.png" alt="PurevB - Quality vBulletin Themes at a Quality Price" title="PurevB - Quality vBulletin Themes at a Quality Price"></a>
                                </div>
                                <div id="netBar" class="netBar"><a href="http://www.purevb.com/pure" class="purenetwork mouse-over">Network</a></div>
                                <div id="purenetwork_menu" class="mouse-over" style="display: none; ">
                                  <div class="purnetworkLeft"><div class="purnetworkRight"> <a href="http://www.thepurenetwork.com" target="_blank" class="networkRight"><img src="http://www.purevb.com/images/networkMore.gif" alt="More Pure Network Sites" title="More Pure Network Sites"></a>
                                    <ul>
                                      <li class="netSplit"><a href="http://www.purevb.com" target="_blank"><img src="http://www.purevb.com/images/networkPureVB.gif" alt="Pure vBulletin Skins" title="Pure vBulletin Skins"></a></li>
                                        <li class="netSplit"><a href="http://www.pureipb.com" target="_blank"><img src="http://www.purevb.com/images/networkPureIPB.gif" alt="Pure Invision Power Board Skins" title="Pure Invision Power Board Skins"></a></li>
                                          <li class="netSplit"><a href="http://www.purecp.com" target="_blank"><img src="http://www.purevb.com/images/networkPureCP.gif" alt="Pure cPanel Skins" title="Pure cPanel Skins"></a></li>
                                            <li class="netSplit"><a href="http://www.puredirectadmin.com" target="_blank"><img src="http://www.purevb.com/images/networkPureDA.gif" alt="Pure DirectAdmin Skins" title="Pure DirectAdmin Skins"></a></li>
                                              <li><a href="http://www.pureadminskins.com" target="_blank"><img src="http://www.purevb.com/images/networkPureAD.gif" alt="Pure Admin Skins" title="Pure Admin Skins"></a></li>
                                              </ul>
                                            </div></div>
                                        </div>
                                        <div class="slogan"></div>
                                        <div id="loginBox">
                                         
                                          <div class="loginBox"> 
                                            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                                            <form action="/login.forum" method="post" name="form_login" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
               
                                      <ul>
                    <li class="inputPad"><div class="loginBoxInput">
                    <input placeholder="Tên đăng nhập" class="loginInput default-value" type="text" size="10" name="username" tabindex="101">
           
                                                    <li class="inputPad"><div class="loginBoxInput">
                                                 
                                                    <input placeholder="Mật khẩu" class="loginInput default-value" tabindex="102" type="password" size="10" name="password">
                                                   
                                                      <li class="submitPad"><input type="image" src="http://www.purevb.com/images/loginButton.png" tabindex="104" value="Log in" name="login" alt="Submit" title="Enter your username and password in the boxes provided to login, or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"></li>
                </ul>
                <div class="memberBottom">
                    <div class="memberLinks">
                      <a href="#">Forgot password?</a>
                    </div>
                    <div class="rememberMe"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103"> Remember Me?</label></div>
                </div>
                                                      <input type="hidden" name="s" value="">
                                                        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest">
                                                          <input type="hidden" name="do" value="login">
                                                            <input type="hidden" name="vb_login_md5password">
                                                              <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf">
                                                              </form>
                                                             
                                                              <script type="text/javascript">
          YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
          YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
          vB_XHTML_Ready.subscribe(function()
          {
          //
              YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "focus", navbar_username_focus);
              YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "blur", navbar_username_blur);
              YAHOO.util.Event.on('navbar_password_hint', "focus", navbar_password_hint);
              YAHOO.util.Event.on('navbar_password', "blur", navbar_password);
          });
         
          function navbar_username_focus(e)
          {
          //
              var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
              if (textbox.value == 'User Name')
              {
              //
                textbox.value='';
                textbox.style.color='#303030';
              }
          }

          function navbar_username_blur(e)
          {
          //
              var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
              if (textbox.value == '')
              {
              //
                textbox.value='User Name';
                textbox.style.color='#828282';
              }
          }
         
          function navbar_password_hint(e)
          {
          //
              var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
             
              YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "none");
              YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "inline");
              YAHOO.util.Dom.get('navbar_password').focus();
          }

          function navbar_password(e)
          {
          //
              var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
             
              if (textbox.value == '')
              {
                YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
                YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
              }
          }
          </script>
                                      <!-- END switch_user_logged_out -->
                                                              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                    <ul><li>Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công</li></ul>
                                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                                                            </div> </div> </div>
                                                        <div id="navigation"> <ul>
                                                          <li class="navHome">
                                                            <a href="http://www.purevb.com/index.php">
                                                              <img src="http://www.purevb.com/images/home.png" alt="Home" title="Home"></a></li>
                                                            <li class="navThemes"><a href="http://www.purevb.com/vbulletin-skins/">vBulletin 4 Skins</a></li>
                                                            <li class="navAddons"><a href="http://www.purevb.com/vbulletin-addons/">vBulletin Addons</a></li>
                                                            <li class="navCustom"><a href="http://www.purevb.com/custom-vbulletin-skins/">Custom</a></li>
                                                            <li class="navSupport navSelect"><a href="http://www.purevb.com/forum/">Support Forum</a></li>
                                                            <li class="navFAQ"><a href="http://www.purevb.com/faq/">Faq</a></li>
                                                            <li class="navAbout"><a href="http://www.purevb.com/about/">About Us</a></li>
                                                            <li class="navTutorials"><a href="http://www.purevb.com/tutorials-23">Tutorials
                                                              <img src="http://www.purevb.com/images/new.png" alt="New" class="navNew" title="New"></a></li>
                                                            </ul>
                                                          </div>
                                                          <div id="midBar">
                                                            <div class="buttonBar">
                                                              <a href="http://www.purevb.com/testimonials.html" class="blueButton">Testimonials</a><span class="split">|</span><a href="http://www.purevb.com/portfolio/" class="blueButton">Skin Portfolio</a>
                                                            </div>
                                                          </div>
                                                          <div id="contentTop">
                                                            <a href="http://www.purevb.com/announcements-2/announcements.html" class="buy2deal" title="buy any two skins, get the third one FREE!"><span>click here to learn more</span></a> <a href="http://www.purevb.com/affiliate" class="affiliateProgram" title="AFFILIATE PROGRAM - earn 20% commession on every sale"><span>earn 20% commession on every sale</span></a> </div>
                                                          <div id="contentMain">
                                                            <div class="contentTL"><div class="contentTR"><div class="contentBL"><div class="contentBR">
                                                              <div id="navbar" class="navbar">
                                                                <div class="navLeft"><div class="navRight">
                                                                  <ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer">
                                                                    <li><a class="navtab" href="http://www.purevb.com/vbulletin-skins/">vBulletin 4 Skins</a></li>
                                                                    <li class="selected"><a class="navtab" href="http://www.purevb.com/forum/">Forum</a>
                                                                      <ul class="floatcontainer">
                                                                        <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                                                                      </ul>
                                                                    </li>
                                                       
                                                       
                                                       
                                                        <li><a class="navtab" href="http://www.purevb.com/search.php?do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post" accesskey="2">What's New?</a></li> </ul>
                                                       
                                                       
                                                        <div class="searchBox"> 
                                                          <form class="navbar_search" id="navbar_search" method="get" action="/search">
       
                                                            <input type="hidden" value="searchbox" name="mode" />
                              <input type="hidden" type="radio" value="posts" name="show_results" id="rposts" />
                              <input type="hidden" type="radio" checked="checked" value="topics" name="show_results" id="rtopics" />
                                                                <div class="searchText">
                    Search
                </div> <div class="searchBoxInput">
                            <input class="searchinput" type="text" name="search_keywords" tabindex="1004" value="Type Here..." onfocus="if (this.value == 'Type Here...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Type Here...';" size="23">
                            </div>
                            <span class="searchButton">
                              <input type="image" src="http://www.purevb.com/images/searchButton.gif" value="Search" alt="Submit">
                              </span>
                            </form> 
                            </div>
                            </div></div>
                            </div>
                                                       
                                                       
                            <div class="contentBody clearfix">
                              <form action="http://www.purevb.com/profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices" class="notices">
                                <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice">
                                  <input type="hidden" name="s" value="">
                                    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest">
                                      <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="">
                                        <input type="hidden" name="url" value="">
                                          <div id="vbseo_vhtml_0">
                                            <ol>
                                              <li class="restore" id="navbar_notice_1">      If this is your first visit, be sure to      check out the <a href="http://www.purevb.com/faq.php" target="_blank"><b>FAQ</b></a> by clicking the      link above. You may have to <a href="http://www.purevb.com/register.php" target="_blank"><b>register</b></a>      before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,      select the forum that you want to visit from the selection below.</li> </ol></div>
                                        </form>
                         
              <div class="pun">
               
                <div id="pun-head">
                   
                </div> 
                   
                   
                    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                      <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                      <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                            <div id="container">
                                <div id="content">
                                  <div id="{ID_LEFT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                      {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                                  <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                  </div>
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
              </div>
          </div>
        </div>
    </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #2 - Posted on 13/10/2012, 06:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Stanwoby
  avatar

  Stanwoby

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 482
  Points : 540
  Thanks : 46
  Đến từ : Không Nói Đâu =))

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 13/10/2012, 18:32

  Member
  đã like

  #3 - Posted on 13/10/2012, 18:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Haizen
  avatar

  Haizen

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 73
  Points : 75
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 16/10/2012, 01:19

  Member
  Perfect da thích rất nhiều nghĩa vụ

  #4 - Posted on 16/10/2012, 01:19
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  duyhai08
  avatar

  duyhai08

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 220
  Points : 383
  Birthday : 28/11/1992
  Thanks : 145
  Đến từ : Hà Tĩnh

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://hai38.tk

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 20/10/2012, 09:59

  Member
  like

  #5 - Posted on 20/10/2012, 09:59
  Xem lý lịch thành viên http://hai38.tk
  avatar

  duyhung01
  avatar

  duyhung01

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 261
  Points : 310
  Birthday : 01/10/1992
  Thanks : 51

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.d2family.biz/forum

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 25/10/2012, 15:46

  Member
  yêu thế

  #6 - Posted on 25/10/2012, 15:46
  Xem lý lịch thành viên http://www.d2family.biz/forum
  avatar

  hacbao0918
  avatar

  hacbao0918

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 294
  Points : 325
  Birthday : 17/10/1980
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://Gfamily.info

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 26/10/2012, 21:20

  Member
  yêu thế

  #7 - Posted on 26/10/2012, 21:20
  Xem lý lịch thành viên http://Gfamily.info
  avatar

  kenbi05
  avatar

  kenbi05

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 76
  Points : 84
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 26/12/2012, 19:27

  Member
  xem

  #8 - Posted on 26/12/2012, 19:27
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenhoanganh
  avatar

  nguyenhoanganh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 210
  Points : 208
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 28/12/2012, 09:32

  Member
  xem

  #9 - Posted on 28/12/2012, 09:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Jerry
  avatar

  Jerry

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 671
  Points : 1442
  Birthday : 01/01/1987
  Thanks : 596

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://dskin.biz

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 4/5/2013, 17:11

  Member
  ád

  #10 - Posted on 4/5/2013, 17:11
  Xem lý lịch thành viên http://dskin.biz
  avatar

  Chiến Thương
  avatar

  Chiến Thương

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 173
  Points : 241
  Thanks : 18

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 4/6/2013, 09:33

  Member
  đẹp

  #11 - Posted on 4/6/2013, 09:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tmtt2012
  avatar

  tmtt2012

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 149
  Points : 150
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 13/6/2013, 01:25

  Member
  xem

  #12 - Posted on 13/6/2013, 01:25
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  PainDeva
  avatar

  PainDeva

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 8
  Points : 8
  Birthday : 26/07/1999
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 16/6/2013, 21:20

  Member
  á

  #13 - Posted on 16/6/2013, 21:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  BlackScorpion
  avatar

  BlackScorpion

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 62
  Points : 59
  Birthday : 31/10/1965
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 18/6/2013, 05:05

  Member
  looking

  #14 - Posted on 18/6/2013, 05:05
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ios_Sword
  avatar

  Ios_Sword

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 272
  Points : 271
  Birthday : 07/09/1997
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 25/6/2013, 18:50

  Member
  v

  #15 - Posted on 25/6/2013, 18:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kalong
  avatar

  kalong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 22
  Points : 22
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 21/10/2013, 00:40

  Member
  111111111111111111111111111111

  #16 - Posted on 21/10/2013, 00:40
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:

  #17 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90