Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Skin Trong suốt dạng win7

Trang 2 trong tổng số 3 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  ChimSeDiMua
  avatar

  ChimSeDiMua

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 223
  Points : 354
  Birthday : 03/04/1995
  Thanks : 125

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 16/9/2012, 11:42

  Member
  First topic message reminder :

  Demo:

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  hoặc

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Lưu ý: -Khi sử dụng không xóa tên người thiết kế dưới cùng forum

  Index body:

  Code:
  {JAVASCRIPT}
  {JAVASCRIPT}
   <div id="pun-info" class="boxFMvi main">
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">
              <h2>Khu vực tán gẫu chung</h2>
                    </div>
        </div>
          <iframe frameborder="0" width="100%" height="400px" onerror="firstchatfmvi()"
        src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>
        <script type="text/javascript">
           function firstchatfmvi() {
              setTimeout(function () {
                 if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {
                    $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()
                 }
              }, 2000);
           }
        </script>
    </div>
                   
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
           <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
           <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
        <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->

     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
   
   <div id="pun-info" class="boxFMvi main">
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">
              <h2>THỐNG KÊ</h2>
                    </div>
        </div>
   
    <div id="home-statis" class="blockbody formcontrols floatcontainer"> 
     
    <div id="wgo_birthdays" class="wgo_subblock section">
     
    <h3 class="blocksubhead">
     
    <img src="http://elive.vn/images/misc/birthday.png" alt="Chúc mừng sinh nhật ^^!" title="Chúc mừng sinh nhật ^^!">Chúc mừng sinh nhật ^^!</h3>
     
    <ol class="commalist">
    <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}</p>
      <p>{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
     
      </ol>
     
    </div> 
     
      <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
     
    <h3 class="blocksubhead"><br>
        <h3 class="blocksubhead"><img src="http://elive.vn/images/misc/forum_stats.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Thống kê </h3>
           
            <div>
             
            <p>{RECORD_USERS}</p>
  <p>{LOGGED_IN_USER_LIST}</p>
  <p>{L_ONLINE_USERS}</p>
  <p>{L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
           
              <p>{TOTAL_CHATTERS_ONLINE}</p>
   
     
      </div>
      </div>
       
        <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
          <br>
         
         
            <div>
             
              <img src="http://elive.vn/images/misc/users_online.png" alt="Thành viên đang trực tuyến" title="Thành viên đang trực tuyến">Thành viên đang trực tuyến</h3>
     
     
      <div>
       
      <p>{TOTAL_USERS}</p>
  <p>{NEWEST_USER}</p>
    <p>{GROUP_LEGEND}</p>
              </div> </div> 
  <!-- END disable_viewonline -->
    </div>
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
         
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <div class="main-content">
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend"> <br>
     <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
     </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->
                   
  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  Index box:

  Code:
  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           <table cellspacing="0" class="table">
              <thead>
                 <tr>
                    <th class="tcl">{L_FORUM}</th>
                    <th class="tc2">{L_TOPICS}</th>
                    <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                    <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
                 </tr>
              </thead>
              <tbody class="statused">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
                                   
                         
                 <tr>
                    <td class="tcl" style="padding-right: 0px; padding-left:56px;">
                       <span class="status" style="margin-right: -32px;margin-left: -62px;">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                       </span>
                                                 
                     <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">
                                                  <h{catrow.forumrow.LEVEL} onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.Org')" class="hierarchy">
                                  <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
                              </h{catrow.forumrow.LEVEL}>

                                                    <div id="toggle_background" style="display: none;">  <div class="tipchuthich"><div style="padding:10px">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div></div></div> </div>
                                                     
                       <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                    <br>   <br />
                  {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                       <!-- END switch_moderators_links -->
                       
  <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
                       <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}</div>
                    </td>
                    <td class="tc2"><div class="for_box">{catrow.forumrow.TOPICS}<span>Chủ đề</span></div></td>
                    <td class="tc3"><div class="for_box">{catrow.forumrow.POSTS}<span>Bài viết</span></div></td>
                    <td class="tcr">
                       <span>
                                                          <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
                                                            {catrow.forumrow.USER_LAST_POST} </div>
                                                    </span>
                                                         
                                            </td>
                                         
                 </tr>
                                   
                               
     <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
                                 
              </tbody>
                           
           </table>
                   
        </div>

     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>
   
  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
     </ul>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
     <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
     </p>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->

  <script type="text/javascript">
  $(".subforumFMvi a").each(function () {
    $(this).replaceWith('<option value="' + $(this).attr("href") + '">|-- ' + $(this).text() + '</option>');
  });
  $(".subforumFMvi option").each(function () {
    $(this).appendTo($(this).parent().prev())
  });
  $(".subforumFMvi").each(function () {
    if ($(this).text() == "") {
        $(this).prev().remove();
        $(this).remove();
    } else {
        $(this).prev().show()
    }
  });
  </script>

  Overall footer begin:

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <div>
                       <div>
  <!-- END html_validation -->
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
           <div id="{ID_RIGHT}">
              <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
              {giefmod_index2.MODVAR}
              <!-- BEGIN saut -->
              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
              <!-- END saut -->
              <!-- END giefmod_index2 -->
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
     <div id="pun-about" class="clearfix">
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
           <fieldset>
              <p><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
              {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
           </fieldset>
        </form>
        <ul>
           <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
           </li>
        </ul>
     </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->

  #1 - Posted on 16/9/2012, 11:42
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to
  avatar

  _Grand_
  avatar

  _Grand_

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 519
  Points : 625
  Thanks : 68
  Đến từ : Kingdom of Velder

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net

  Member
  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:on 30/9/2012, 18:18

  Member
  Trong suốt like

  #26 - Posted on 30/9/2012, 18:18
  Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net
  avatar

  victorlee_htg
  avatar

  victorlee_htg

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 225
  Points : 246
  Thanks : 5
  Đến từ : http://diem10online.net

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :27

  Đăng vào:on 30/9/2012, 19:26

  Member
  xem

  #27 - Posted on 30/9/2012, 19:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  -@HotMenHot@-
  avatar

  -@HotMenHot@-

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 116
  Points : 109
  Thanks : -7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :28

  Đăng vào:on 1/10/2012, 20:49

  Member
  dgfsg

  #28 - Posted on 1/10/2012, 20:49
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  BS NụHônCủaChúa
  avatar

  BS NụHônCủaChúa

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 82
  Points : 90
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :29

  Đăng vào:on 2/10/2012, 19:15

  Member
  xem

  #29 - Posted on 2/10/2012, 19:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Lúa Đô La
  avatar

  Lúa Đô La

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 584
  Points : 756
  Thanks : 108

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :30

  Đăng vào:on 3/10/2012, 13:01

  Member
  xem

  #30 - Posted on 3/10/2012, 13:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  loc566
  avatar

  loc566

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 54
  Points : 60
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :31

  Đăng vào:on 4/10/2012, 13:10

  Member
  thay nên sao

  #31 - Posted on 4/10/2012, 13:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ZinKen
  avatar

  ZinKen

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 3
  Points : 3
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :32

  Đăng vào:on 12/10/2012, 09:52

  Member

  hj

  #32 - Posted on 12/10/2012, 09:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Zin_Ken
  avatar

  Zin_Ken

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 343
  Points : 435
  Thanks : 26

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :33

  Đăng vào:on 12/10/2012, 10:09

  Member
  èo

  #33 - Posted on 12/10/2012, 10:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  web.huy52
  avatar

  web.huy52

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 355
  Points : 529
  Thanks : 26

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :34

  Đăng vào:on 12/10/2012, 11:25

  Member
  xem

  #34 - Posted on 12/10/2012, 11:25
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  web.huy52
  avatar

  web.huy52

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 355
  Points : 529
  Thanks : 26

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :35

  Đăng vào:on 13/10/2012, 16:21

  Member
  Giúp Mình Xóa Avatar Đầu Bài Viết . Đi Các Bạn

  #35 - Posted on 13/10/2012, 16:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  havanqui
  avatar

  havanqui

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 266
  Points : 311
  Thanks : 29

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :36

  Đăng vào:on 13/10/2012, 21:50

  Member
  đẹp

  #36 - Posted on 13/10/2012, 21:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Zjn_Bi
  avatar

  Zjn_Bi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 301
  Thanks : 29
  Đến từ : Game Star

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :37

  Đăng vào:on 14/10/2012, 13:57

  Member
  PunBB hả

  #37 - Posted on 14/10/2012, 13:57
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  itdemon.net
  avatar

  itdemon.net

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 37
  Points : 41
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :38

  Đăng vào:on 17/10/2012, 08:22

  Member
  yes

  #38 - Posted on 17/10/2012, 08:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Em xinh
  avatar

  Em xinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 177
  Points : 189
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :39

  Đăng vào:on 25/10/2012, 21:32

  Member
  [qfrhrw

  #39 - Posted on 25/10/2012, 21:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Jinnie
  avatar

  Jinnie

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 207
  Points : 252
  Thanks : 11

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :40

  Đăng vào:on 27/10/2012, 20:04

  Member
  đệppppppppppppp

  #40 - Posted on 27/10/2012, 20:04
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sagittaurius
  avatar

  sagittaurius

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 269
  Points : 322
  Thanks : 37
  Đến từ : vngamer.ace.st

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :41

  Đăng vào:on 1/11/2012, 18:50

  Member
  ss

  #41 - Posted on 1/11/2012, 18:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Azureknight
  avatar

  Azureknight

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 26
  Points : 26
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :42

  Đăng vào:on 3/11/2012, 07:34

  Member
  xem

  #42 - Posted on 3/11/2012, 07:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mr.max
  avatar

  mr.max

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 259
  Points : 314
  Thanks : 25

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :43

  Đăng vào:on 3/11/2012, 18:49

  Member
  tks nhé

  #43 - Posted on 3/11/2012, 18:49
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  resconam
  avatar

  resconam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 101
  Points : 110
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :44

  Đăng vào:on 4/11/2012, 11:07

  Member
  đẹp

  #44 - Posted on 4/11/2012, 11:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mr.max
  avatar

  mr.max

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 259
  Points : 314
  Thanks : 25

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :45

  Đăng vào:on 6/11/2012, 19:55

  Member
  xem

  #45 - Posted on 6/11/2012, 19:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  azure
  avatar

  azure

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 16
  Points : 16
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :46

  Đăng vào:on 20/11/2012, 09:45

  Member
  xen

  #46 - Posted on 20/11/2012, 09:45
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  wisu123
  avatar

  wisu123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 353
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :47

  Đăng vào:on 20/11/2012, 10:02

  Member
  xem

  #47 - Posted on 20/11/2012, 10:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bikakavt
  avatar

  bikakavt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 39
  Points : 50
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :48

  Đăng vào:on 20/11/2012, 10:10

  Member
  xem

  #48 - Posted on 20/11/2012, 10:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhoken
  avatar

  nhoken

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 342
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 80

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://bomb.forumvi.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :49

  Đăng vào:on 21/11/2012, 21:00

  Member
  tk

  #49 - Posted on 21/11/2012, 21:00
  Xem lý lịch thành viên http://bomb.forumvi.com/forum
  avatar

  alohavt123
  avatar

  alohavt123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 101
  Points : 112
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :50

  Đăng vào:on 2/12/2012, 08:54

  Member
  xem

  #50 - Posted on 2/12/2012, 08:54
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :51

  Đăng vào:

  #51 - Posted

  Trang 2 trong tổng số 3 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90