Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Code] Chatbox LG edit all style by Ruby v4

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Ruby
  avatar

  Ruby

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 1244
  Points : 2669
  Birthday : 09/01/1990
  Thanks : 1029

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz

  S.mod
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 24/8/2012, 20:11

  S.mod
  Bước 1 : Tạo 1 Weidgets

  Vào ACP > Moduels > Portal & Widgets > Forum widgets management > Creat a new Weidtes

  Widget name : Chatbox Ruby

  Use a table type : Chọn Không

  Widget title : Chat Ruby

  Code:
  <script src="http://avacweb.net/FM/Public/lgchatv4.5.js" type="text/javascript"></script><div id="userId" style="display:none">{USERLINK}</div><div id="LGchatbtn" class="LGchatBtn" onclick="LGchatShowHide('LGchat');" onmousedown="savelst();"> Chat </div>
  <span id="chatcount" class="LGchatBtn" onclick="LGchatShowHide('LGchatOnlineUsers');"></span><div id="LGchatOnlineUsers" style="display:none;"></div><div style="display:none;text-align:left;" id="LGchat">To PM a user in the chatbox use this structure: '/pm username: message' for example '/pm LGforum: hi there!'.<div id="lgchatholder"><iframe name="LGchat" style="width:99%;height:450px;margin-top:5px;border:none" src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="LGchatStart();"></iframe></div><div id="lgtogglesnd" onclick="togglelgsound();" style="cursor:pointer;">Sound is: <span class="snd" id="sndon">On</span>
  <span class="snd" style="display:none;" id="sndoff">Off</span>
  </div></div>

  Cho Weidtes Chat Ruby lên và kích hoạt Wei

  Bước 2 : vào Javascript Code management tạo 1 file java
  Placment : All

  Code:
  var CopyrightNotice = '////////-------LGchat Version 4 for forumotion boards, made by LGforum. Copyright © by LGforum. All Rights Reserved. Use and/or modification of this script is not allowed without this entire copyright notice in the original, copied, or modified script. Absolutely no distribution without written consent from LGforum.--------\\\\.';
   
    /* LG CHAT OPTIONS */
    var LGbgColor = '#CADCEB',
    newMsgColor = 'orange',
    newMsgSoundSrc='http://www.freesfx.co.uk/rx2/mp3s/2/1305_1256857800.mp3',
    updateTime=1500,
    PMpermissions='1,2',
    savePermissions='1,2',
    LGchat_title='Chém gió Danger Zone',
    LGautoLog=true,
    LG_sticky='Không được chửi bậy';
   /* END OF LG CHAT OPTIONS */

  Bỏ cái này vào Css nhá :

  Code:
  /**** LG CHAT STYLING ****/
      #LGchat {
        background: #e8e8e8; /* EDITABLE - Color of block around outside */
        width: 80%;
        float: right;
        z-index: 999;
        position: fixed;
        right: 5px;
        bottom: 30px;
        margin: 0px;
        padding: 3px;
      }
      #LGchatbtn {
        width: 90px;
        right: 40px;
        height: 24px;
      }
      .LGchatBtn {
        background: #CADCEB; /* EDITABLE - Background color of buttons */
        cursor: pointer;
        line-height: 22px;
        color: #105289; /* EDITABLE - Color of border and text of buttons */
        font-family: Tahoma,Verdana,Arial;
        font-size: 13px;
        font-weight: bold;
        text-align: center;
        -moz-border-radius: 6px;
        border-radius: 6px ;
        border:1px solid;
        position: fixed;
        bottom: 1px;
      }
      .LGchatBtn:hover { color: #d31141;} /* EDITABLE - Color of text and border of buttons on hover */
      .chatPM { display: none;border: 1px solid #105289;padding: 3px;margin: 3px;font-size: 13px;}
      #LGchatOnlineUsers .online{background-image: none;}
      #chatcount {  width: 35px;  right: 2px;  height: 24px;}
      #LGchatOnlineUsers {
        height: 400px; /* EDITABLE - height of the online box */
        width: 200px; /* EDITABLE - width of the online box */
        border: 2px solid #105289; /* EDITABLE - border of online box */
        border-radius: 6px;
        position: fixed;
        right: 5px;
        bottom: 30px;
        z-index: 999;
        background: #fff; /* EDITABLE - Background color of online box */
      }
      #LGchatOnlineUsers h4 {
        background-color: #105289;  /* EDITABLE - Background color of header of online box */
        font-size: 14px;
        text-align: center;
        margin-top: 0px;
        margin-bottom: 5px;
        color: #fff;  /* EDITABLE -  color of text in the header of online box */
        padding: 3px 0px;
      }
      #lgtogglesnd {  font-weight: bold;  color: #000;  /* EDITABLE - color of sound toggling button */
      margin: 5px;  width: 100px;}
      #LGsticky {
        position: absolute;
        top: 30px; right: 0px; left: 0px;
        border: 1px solid #c05; /* EDITABLE - Border color of sticky message box. */
        background: #c71e26; /* EDITABLE - Background color of sticky message box */
        padding: 4px;
        text-align: center;   
      }

  Write by LG

  #1 - Posted on 24/8/2012, 20:11

  __________________________________________________________________________________________
  Tất cả các bạn chú ý:

  Những game mình post nếu có pass donwload và pass giải nèn thì là: congtruongit.com nha  Mấy anh vào ủng hộ giúp em nhá


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.biz

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90