Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Code] viewtopic_body nằm ngang có khung chữ ký , tài sản , nút thanks

Trang 2 trong tổng số 9 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 22/8/2012, 11:16

  S.mod
  First topic message reminder :

  viewtopic_body nằm ngang có khung chữ ký , tài sản , khung bài viết đẹp


  Demo :
  Code:
  http://i32.servimg.com/u/f32/17/52/69/11/demo10.png  sài cho Punbb hoặc Phpbb2 đều tốt

  Thay tất cả viewtopic_body  = code sau :
  [Bài viết không bị Ẩn]
  Code:
      <script type="text/javascript">
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <![CDATA[
      var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
      var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
      //]]>
      </script>
      <center>


      <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
              <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
   
             <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
  src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
  align="middle"

      border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
   
             <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
  src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
   border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
            </td>
                  <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
              <span class="smallfont bold">
                  <script type="text/javascript">
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

                  <![CDATA[
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                  //]]>
                  </script>
              </span>
            </td>
            <!-- END insert_plus_menu -->
        </tr>
      </table><br>


      <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="right">
            <td class="catHead" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
   
                   <td align="center" nowrap="nowrap"
  class="tcat"><!-- google_ad_section_start
  -->{TOPIC_TITLE}<!--

      google_ad_section_end --></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

   
     href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>
  <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
   href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
   
           <td class="alt1" colspan="2" align="right"
  valign="top"><span
  class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
      
        {POLL_DISPLAY}
        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
      <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   
       <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span
   class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

      alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
      <br>
   
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0"
  cellpadding="0"><tr><td colspan="5"><table border="0"
  cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"
  width="100%"><tr><td width="30px"><img
  src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif></td><td
   align="left"><div style="background:
  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
   repeat-x top left; height: 61px;"><div style="background:
  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
   no-repeat top left; height: 61px;"><div style="background:
  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
   no-repeat top right; height: 61px;"><table style="width: 85%;
  height: 100%; " align="center"><tbody><tr><td
  align="center"><span class="gen"><i><font
  color=green>{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</font></i></span></td></tr></tbody></table></td></tr></table><br>
        <tr class="post">
            <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
                

      <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
                    <tr>


                                  <td class="alt2">
      <!-- BEGIN-----AVATA -->


   
     <table style="width: auto;" border="0" cellpadding="0"
  cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding:
  0px;"><img
  src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0110.gif"></td><td
   style="padding: 0px;" background="
  http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0210.gif"></td><td
   style="padding: 0px;"><img
  src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0310.gif"></td></tr><tr><td
   style="padding: 0px;" background="
  http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0410.gif"
  valign="top"></td><td style="padding: 0px; background-color:
   rgb(255, 255, 255);" bgcolor="#ffffff"> <center>
      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
      </center>
   
     </td><td style="padding: 0px;" background="
  http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0510.gif"></td></tr><tr><td
   style="padding: 0px;"><img
  src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0610.gif"></td><td
   style="padding: 0px;" background="
  http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0710.gif"></td><td
   style="padding: 0px;"><img
  src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0810.gif"></td></tr></tbody></table>
      <!-- END-----AVATA -->

      <td align="left" width="60%">
          
   
     <a
  name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><b>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</b></strong><br
   />

              <span class="smallfont">
              <strong>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</strong><br>
      {postrow.displayed.RANK_IMAGE}    
                  </span>
      <table cellspacing="0"
   
         cellpadding="0"><tr><td style="background: #ededed
  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
   ;
          height: 16px;
          width: 64px;
          border: 0px;
          ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
      </td>
              
          
            <td align="left" width="20%">
      <div class="fmlevel" align="left">
      <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
      <!-- BEGIN profile_field -->
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
      <!-- END profile_field -->
      {postrow.displayed.POSTER_RPG}
      </span></div>
      </td>
      
                                <td align="left" width="20%"><span class="smallfont">

                  <!-- BEGIN profile_field -->
   
                       <div style="border:1px dashed
  #195cd2;padding:2px;margin:3px;background:#fff;"><span
  class="transtitle">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</span>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
                  <!-- END profile_field -->
              
      </span><br />
              <img src="http://illiweb.com/fa/vide.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                              </tr></table>
            </td>

              </tr>
      <td height="27" width=100% background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/p310.gif" colspan=3>
      </td>
              <tr>
            <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
   
     <td><span class="smallfont"><img
  src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
  alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

      
  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
  />{L_POST_SUBJECT}:
  {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
                    <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td valign="middle" nowrap="nowrap">
                


   
     {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG}
  {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG}
  {postrow.displayed.WWW_IMG}

      {postrow.displayed.AIM_IMG}  {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
                    <script type="text/javascript"><!--
   
                   if (
  navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1
  &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
   navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1
  &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

      navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                        document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
                    } else {
   
                       document.write('</td><td>
  </td><td
  valign=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;amp;quot;
  nowrap=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;nowrap&amp;amp;amp;amp;amp;quot;><div
   
  style=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;position:relative&amp;amp;amp;amp;amp;quot;><div

   
    
  style=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;position:absolute&amp;amp;amp;amp;amp;quot;>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div
   
  style=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;position:absolute;left:3px;top:-1px&amp;amp;amp;amp;amp;quot;>{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
                    }
                    //-->
                    </script>
                    <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
       <td colspan="2">
      
       <!-- google_ad_section_start -->
      
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
          <tbody><tr>

      <td style="padding: 0px; width: 1%;">
              <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie10.gif"></td>

   
             <td style="padding: 0px; background-image:
  url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie12.gif);"
  width="100%"><img alt=""
  src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie11.gif"></td>
              <td style="padding: 0px;" width="1%">
              <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie13.gif"></td>

          </tr>
          <tr>
   
             <td style="padding: 0px; background-image:
  url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie14.gif); width:
  1%;">
              </td>
              <td
  style="padding: 0px;background-image:
  url(http://taochu.com/backgrounds/thumbs/bgrnew29.gif.thumb.jpg)"
  width="100%"; >

        
       <span class="postbody"><div align="left">
      <center><strong><font color=red> </font>

      <font color=red>Tiêu Ðề : </font> {TOPIC_TITLE}<br>

   
    
  </strong><br>--------------------------------------------------<br></center><div
   class="postbody">
                        <div class="postbody">
                        {postrow.displayed.MESSAGE}
                        </div></span>      </td>
      <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie15.gif);"></td>

          </tr>

          <tr>
              <td style="padding: 0px;" valign="top">
              <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie16.gif"></td>
              <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie17.gif);">

      
              <img valign="left" alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie18.gif" style="float: right;">
              </td>
              <td style="padding: 0px;" align="right">

              <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie19.gif"></td>

      </tr></tbody></table>
      
        <!-- google_ad_section_end -->
       <br>       <!-- sig --><div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03">
      </div></div></div>   
     <div class="sig"><div
  style="width:100%;"><div><fieldset style="border: 1px dashed
   #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"
  <legend=""><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
  cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="9"
  height="34"> <img
  src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0110.gif" width="9"
  height="34" alt=""></td> <td
  background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_1010.gif">
  <img src="http://kythuat.vn/images/icons/chuky.gif" height="34"
  alt=""></td> <td width="9" height="34"> <img
  src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0310.gif" width="9"
  height="34" alt=""></td> </tr> <tr> <td
  background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0410.gif">
  <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0410.gif"
  width="9" alt=""></td> <td valign="top"> <div
  style="padding: 3px;"> <div style="overflow: auto; height: 140px;
  width: 100%;"> <a href="http://illiweb.com/fa/empty.gif"
  class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"><img
  src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" border="0" alt=""
  onload="HSImageResizer.createOn(this);"
  id="hs_imageresizer_container_23"></a><br><div
  class="sig-content"><!--
       sig --><div
  class="sig_02"><div class="sig_01"><div
  class="sig_03"></div></div></div><div
  class="sig"><div style="width:100%;"><div><fieldset
  style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"
  ;=""><legend
  class="signtop"><spanstyle=width:100;height:30;text-align:center;color:#000000;filter:glow(color=#000000)><fontcolor="#cc3300">Chữ
   Ký Của <b><span style="color:#FF0000"><img
  src="http://mynetimages.com/779d56e3c0_th.png"><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>

      </legend>

   
     <div
  class="sig-content"style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong><center>{postrow.displayed.SIGNATURE}<center></strong></div>
   </div></fieldset><!--
      show inventory
  --><span
  class="gensmall"></span></div></div></div><div
   class="sig_05"><div class="sig_04"><div
  class="sig_06"></div></div></div><!--
       /
  sig --></div></div></td><td
  background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0610.gif">
  <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0610.gif"
  width="9" alt=""></td> </tr> <tr> <td>
  <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0410.gif"
  width="9" height="11" alt=""></td> </tr><tr>
  <td> <img
  src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0710.gif" width="9"
  height="11" alt=""></td><td
  background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0810.gif">
  <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0810.gif"
  height="11" alt=""></td> <td> <img
  src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0910.gif" width="9"
  height="11" alt=""></td> </tr>
  </tbody></table><fieldset><legend><b>Tài
  Sản Của
  {postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span></a></legend><div
   align="left">
      <div
  style="margin:auto;text-align:left;height: 105px;overflow:
  auto;width:100%">{postrow.displayed.POSTER_RPG}</div></div></fieldset></fieldset></div></div><!--
       / sig -->

            <!-- / sig -->
              </center>
      <br>

        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
       </td>
      </tr></p>
              </table>
              <div align="right" width="100%">
   
      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
  {postrow.displayed.REPORT_IMG}


      <!-- BEGIN switch_vote_active -->

                          <!-- BEGIN switch_vote -->
                          <!-- END switch_vote --><br><br>
   
     <b><font color=red>Số lần được cám ơn
  :</font></b> <b><font
  color=#000000>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
        <!-- END switch_vote_active -->

      <br>
      <!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
      <span id="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
   
     <a
  href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"
  target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v"
  onclick="document.getElementById('{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img
   
  src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif>';var
   str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';
      if (str=='Message not voted')
      {str='Bài viết này chưa được cám ơn.';
      }else {str=str.replace('Message reputation :','Ðu?c c?m on:');
      str=str.replace('100%','');
      str=str.replace('(','');
      str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','l?n.');
      str=str.replace('s','');
      } if(str=='Bài vi?t này chua du?c c?m on.')
      {str='Ðu?c c?m on: 1 l?n';
      }else{
      for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
      {if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
   
    
  {str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span
   class=gensmall>'+ str+'</span>';
      "><img
  src="http://img.forum.zing.vn/images/bluestyle/buttons/post_thanks.gif"
  id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="B?n chua c?m on ngu?i
   này" vspace="1" /></a>
      </span><!-- END
  switch_vote --><!-- END switch_vote_active --><iframe
  name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0"
  frameborder="0"width="0"></iframe>      </div>
            </td>
        </tr>


        </table>

        <!-- END displayed -->

        <!-- BEGIN hidden -->
      <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
   
           <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}"
  colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr></table>

        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
      <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="center">
            <td class="alt1" colspan="2" height="28">
              <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr></table>
        <!-- END no_post -->
      

      <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="right">
            <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td width="9%"></td>
   
                   <td align="center" nowrap="nowrap"><a
  name="bottomtitle"></a><h1
  class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
              
       <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a
  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

      href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
      </table>

      <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
   
           <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
  width="150"><span
  class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
            <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
   
           <td class="alt2" colspan="2" align="right"
  valign="top"><span
  class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
        <!-- END watchtopic -->
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <tr>
            <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <table width=100% border=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
      <tr>
      <td>
   
     <center><font color="green" face="tahoma"
  size="2"><span style="font-weight: bold;">* Viết Tiếng Việt,
   là tôn trọng nguười d?c.</span><br style="font-weight:
  bold;"><span style="font-weight: bold;">* Chia sẽ bài sưu
  tầm có  ghi rõ nguồn , là tôn trọng người viết
  .</span><br style="font-weight: bold;"><span
  style="font-weight: bold;">* Thực hiện những điều trên, là tôn
  trọng chính mình .</span><br><span style="color: Red;
  font-weight: bold;">- Khi bạn thấy một bài viết hay , hãy bấmn
  nút "THANKS" để cám ơn để thể hiện
  !</span><br></font></center><div
  style="text-align: center;"><font color="red" face="tahoma"
  size="2"><b>- Níu chèn smilies thì bấm A/a trên phãi khung
  viết bài</b></font><b><a
  name="quickreply"></a></b><br></div><p></p>
      </td>
      </tr>
      </table><br>
      <!-- Code Blog poster --><div align="center">
      <center>
      <table>
      <TR>
      <TD>
      <center><img src=http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/guiban10.gif></center>
   
     <textarea style="background: #2D2D2D
  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);color:
   #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial,
  helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly"
  onclick="this.select()">{TOPIC_TITLE} -
  http://www.mcm9x.tk{TOPIC_URL} Ðây là m?t bài vi?t hay mà mình mu?n g?i
  d?n các b?n. Hãy tham gia vào 4rum c?a chúng mình d? cùng th?o lu?n nhé
  ^^!!!</textarea>
      </TD></TR>
      </table>
      </center>
      </div>
      <!-- / Code Blog poster -->

      <br/>
    
        
        
        
        
      {QUICK_REPLY_FORM}<br/>
      <!-- END switch_user_logged_in -->
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
              <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                  <tbody>
            <!-- BEGIN show_permissions -->
            <tr>
   
             <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span
  class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
              <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
            </tr>
            <!-- END show_permissions -->
            <tr>
              <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
   
                       <td valign="middle" width="100%"><span
  class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

      class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                        <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

   
     href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
   src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
  /></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                  </table>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                  <tbody>
            <tr>
              <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
   
                       <td valign="middle" width="100%"><span
  class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

      class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

   
     href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
   src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
  /></a></span></td>
                    </tr>
                  </table>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
              </table>
            </td>
        </tr>


      </table>

   
     <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
  onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
      <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
              <span class="nav">
                  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
   
                 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
   src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

      align="middle" border="0" /></a>
                  <!-- END switch_user_authpost -->
                  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
   
                 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
  src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
  /></a>
                  <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
            </td>
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
   
           <td align="right" nowrap="nowrap"><span
  class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
  class="liteoption" type="submit"

      value="{L_GO}" /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom --><!-- BEGIN switch_image_resize -->
      <script type="text/javascript">
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
      //<![CDATA[
   
     $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
  {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
  {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_image_resize -->

            <!-- BEGIN moderation_panel -->
            <td align="center">
              <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
            </td>
            <td align="center" width="250">
              <span class="smallfont"> </span>
            </td>
            <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
      </table>
      </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
      {S_TOPIC_ADMIN}

              <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
      {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
              </form>
            </td>
        </tr>
      </table>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

  [/Bài viết không bị Ẩn]

  Được sửa bởi An Nguyễn ngày 26/2/2014, 19:04; sửa lần 2.

  #1 - Posted on 22/8/2012, 11:16

  __________________________________________________________________________________________
  FORUM GAME:  NGOINHAGAME.COM
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info
  avatar

  unikey
  avatar

  unikey

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 105
  Points : 112
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:on 5/9/2012, 16:14

  Member
  xem

  #26 - Posted on 5/9/2012, 16:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenvanlinh
  avatar

  nguyenvanlinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 113
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :27

  Đăng vào:on 6/9/2012, 17:10

  Member
  ths

  #27 - Posted on 6/9/2012, 17:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dangdinh
  avatar

  dangdinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 46
  Points : 45
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :28

  Đăng vào:on 7/9/2012, 01:36

  Member
  up

  #28 - Posted on 7/9/2012, 01:36
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ChimSeDiMua
  avatar

  ChimSeDiMua

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 223
  Points : 354
  Birthday : 03/04/1995
  Thanks : 125

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to

  Member
  Bài viết thứ :29

  Đăng vào:on 9/9/2012, 06:58

  Member
  .

  #29 - Posted on 9/9/2012, 06:58
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to
  avatar

  ☆•๖ۣۜŠ๖ۣۜÜ๖ۣۜÑ๖ۣۜ•☆
  avatar

  ☆•๖ۣۜŠ๖ۣۜÜ๖ۣۜÑ๖ۣۜ•☆

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 36
  Points : 50
  Thanks : 12

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :30

  Đăng vào:on 9/9/2012, 11:10

  Member
  xe

  #30 - Posted on 9/9/2012, 11:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tranvantuong
  avatar

  tranvantuong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 55
  Points : 64
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :31

  Đăng vào:on 12/9/2012, 19:48

  Member
  An Nguyễn đã viết:Demo :
  Code:
  http://i32.servimg.com/u/f32/17/52/69/11/demo10.png
  Thay tất cả viewtopic_body = code sau :  222222
  222

  #31 - Posted on 12/9/2012, 19:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  -@HotMenHot@-
  avatar

  -@HotMenHot@-

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 116
  Points : 109
  Thanks : -7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :32

  Đăng vào:on 12/9/2012, 20:16

  Member
  dfff

  #32 - Posted on 12/9/2012, 20:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  pe_pi_kute
  avatar

  pe_pi_kute

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 98
  Points : 109
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :33

  Đăng vào:on 12/9/2012, 20:33

  Member
  xem

  #33 - Posted on 12/9/2012, 20:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  urahara123
  avatar

  urahara123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 5
  Points : 5
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :34

  Đăng vào:on 12/9/2012, 21:20

  Member
  xem thử

  #34 - Posted on 12/9/2012, 21:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  wlion
  avatar

  wlion

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 376
  Points : 405
  Thanks : 17
  Đến từ : Bụng mẹ

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :35

  Đăng vào:on 20/9/2012, 20:15

  Member
  Lo.n

  #35 - Posted on 20/9/2012, 20:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  doansinhak44
  avatar

  doansinhak44

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 80
  Points : 82
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :36

  Đăng vào:on 20/9/2012, 21:34

  Member
  cho mình xem với

  #36 - Posted on 20/9/2012, 21:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kumakhanh
  avatar

  kumakhanh

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 549
  Thanks : 74

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :37

  Đăng vào:on 23/9/2012, 15:19

  S.mod
  ?

  #37 - Posted on 23/9/2012, 15:19
  Xem lý lịch thành viên

  vientaycu

  vientaycu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 290
  Points : 339
  Thanks : 35

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :38

  Đăng vào:on 23/9/2012, 15:23

  Member
  ?

  #38 - Posted on 23/9/2012, 15:23
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vaitanpro
  avatar

  vaitanpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 205
  Points : 210
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :39

  Đăng vào:on 23/9/2012, 22:29

  Member
  đ

  #39 - Posted on 23/9/2012, 22:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vaitanpro
  avatar

  vaitanpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 205
  Points : 210
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :40

  Đăng vào:on 23/9/2012, 22:30

  Member
  đssssss

  #40 - Posted on 23/9/2012, 22:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vutam9x
  avatar

  vutam9x

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 48
  Points : 58
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :41

  Đăng vào:on 25/9/2012, 13:08

  Member
  ễmm

  #41 - Posted on 25/9/2012, 13:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  PhucGvr
  avatar

  PhucGvr

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 70
  Points : 73
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :42

  Đăng vào:on 26/9/2012, 12:30

  Member
  cặt

  #42 - Posted on 26/9/2012, 12:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Zin_Ken
  avatar

  Zin_Ken

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 343
  Points : 435
  Thanks : 26

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :43

  Đăng vào:on 26/9/2012, 13:31

  Member
  xem

  #43 - Posted on 26/9/2012, 13:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  doansinhak44
  avatar

  doansinhak44

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 80
  Points : 82
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :44

  Đăng vào:on 26/9/2012, 13:51

  Member
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  #44 - Posted on 26/9/2012, 13:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  adelaider
  avatar

  adelaider

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 91
  Points : 91
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :45

  Đăng vào:on 3/10/2012, 18:38

  Member
  xem

  #45 - Posted on 3/10/2012, 18:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Sandylove
  avatar

  Sandylove

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 109
  Points : 155
  Thanks : 14

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :46

  Đăng vào:on 6/10/2012, 10:00

  Member
  xem

  #46 - Posted on 6/10/2012, 10:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nh0kl0k
  avatar

  nh0kl0k

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 229
  Points : 243
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :47

  Đăng vào:on 8/10/2012, 13:57

  Member
  ẽm

  #47 - Posted on 8/10/2012, 13:57
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vantrong
  avatar

  vantrong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 42
  Points : 59
  Thanks : 13

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :48

  Đăng vào:on 10/10/2012, 11:34

  Member
  xem

  #48 - Posted on 10/10/2012, 11:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tannguyen135
  avatar

  tannguyen135

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 57
  Points : 68
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :49

  Đăng vào:on 10/10/2012, 11:41

  Member
  hay

  #49 - Posted on 10/10/2012, 11:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  c9_monkey
  avatar

  c9_monkey

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 19
  Points : 19
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :50

  Đăng vào:on 11/10/2012, 00:54

  Member

  #50 - Posted on 11/10/2012, 00:54
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :51

  Đăng vào:

  #51 - Posted

  Trang 2 trong tổng số 9 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90