Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang chủ bảo trì Forum.

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  duyhai08
  avatar

  duyhai08

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 220
  Points : 383
  Birthday : 28/11/1992
  Thanks : 145
  Đến từ : Hà Tĩnh

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://hai38.tk

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 21/8/2012, 01:13

  Member
  Không nhớ là đã view ở đâu nhưng mượn phép share cho các bạn,
  Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Code
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head><title>.::[ - [You must be registered and logged in to see this link.] - ]::.</title>
  <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <script>     
  window.scrollBy(0, 1)     
  window.resizeTo(0,0)     
  window.moveTo(0,0)               
  //setInterval("move()",30);     
  setTimeout("move()", 1);     
  var mxm=50     
  var mym=25     
  var mx=0     
  var my=0     
  var sv=50     
  var status=1   
  var szx=0     
  var szy=0     
  var c=255     
  var n=0     
  var sm=30     
  var cycle=2     
  var done=2     
  function move()     
  {     
  if (status == 1)     
  {     
  mxm=mxm/1.05     
  mym=mym/1.05     
  mx=mx+mxm     
  my=my-mym     
  mxm=mxm+(400-mx)/100     
  mym=mym-(300-my)/100     
  window.moveTo(mx,my)     
  rmxm=Math.round(mxm/10)     
  rmym=Math.round(mym/10)     
  if (rmxm == 0)     
  {     
  if (rmym == 0)     
  {     
  status=2     
  }     
  }     
  }     
  if (status == 2)     
  {     
  sv=sv/1.1     
  scrratio=1+1/3     
  mx=mx-sv*scrratio/2     
  my=my-sv/2     
  szx=szx+sv*scrratio     
  szy=szy+sv     
  window.moveTo(mx,my)     
  window.resizeTo(szx,szy)     
  if (sv < 0.1)     
  {     
  status=3     
  }     
  }     
  if (status == 3)     
  {     
  document.fgColor=0xffffFF     
  c=c-16     
  if (c<0)     
  {status=8}     
  }     
  if (status == 4)     
  {     
  c=c+16     
  document.bgColor=c*65536     
  document.fgColor=(255-c)*65536     
  if (c > 239)     
  {status=5}     
  }     
  if (status == 5)     
  {     
  c=c-16     
  document.bgColor=c*65536     
  document.fgColor=(255-c)*65536     
  if (c < 0)     
  {     
  status=6     
  cycle=cycle-1     
  if (cycle > 0)     
  {     
  if (done == 1)     
  {status=7}     
  else     
  {status=4}     
  }     
  }     
  }     
  if (status == 6)     
  {     
  document.title = "LlyKil"     
  alert("LlyKil")     
  cycle=2     
  status=4     
  done=1     
  }     
  if (status == 7)     
  {     
  c=c+4     
  document.bgColor=c*65536     
  document.fgColor=(255-c)*65536     
  if (c > 128)     
  {status=8}     
  }     
  if (status == 8)     
  {     
  window.moveTo(0,0)     
  sx=screen.availWidth     
  sy=screen.availHeight     
  window.resizeTo(sx,sy)     
  status=9     
  }     
  var timer=setTimeout("move()",0.3)     
  }
  </script>
  <SCRIPT language=JavaScript>
  var brzinakucanja = 200;
  var pauzapor = 2000;
  var vremeid =null;
  var kretanje = false;
  var poruka = new Array();
  var slporuka = 0;
  var bezporuke = 0;
  poruka[0] = ".::[  ♥ [You must be registered and logged in to see this link.] ]::."
  poruka[1] = ".::[ ♥ Say GoodBye ♥ ]::."
  function prikaz() {
  var text = poruka[slporuka];
  if (bezporuke < text.length) {
  if (text.charAt(bezporuke) == " ")
  bezporuke++
  var ttporuka = text.substring(0, bezporuke + 1);
  document.title = ttporuka;
  bezporuke++
  vremeid = setTimeout("prikaz()", brzinakucanja);
  kretanje = true;
  } else {
  bezporuke = 0;
  slporuka++
  if (slporuka == poruka.length)
  slporuka = 0;
  vremeid = setTimeout("prikaz()", pauzapor);
  kretanje = true;
  }
  }
  function stop() {
  if (kretanje)
  clearTimeout(vremeid);
  kretanje = false
  }
  function start() {
  stop();
  prikaz();
  }
  start();
  </SCRIPT>
  <style type="text/css">
  <!--
  .style3 {
  color: #00FF33;
  font-size: 1.5cm;
  }
  .style5 {color: #ff0066}
  -->
  </style></head>
  <body bgcolor="#000000">
  <center><img border="0" src="http://cC2.upanh.com/27.94.34352171.g2K0/gmrup13025602373.gif" width="300" height="25" /></center>
  <h1 align="center"><span style="background: url(&quot;http://nm4.upanh.com/b6.s27.d2/d9f50c755f7e4d8626a518843017a8bc_44837304.partner.gif&quot;) repeat scroll 0% 0% transparent; color:#fff; text-shadow: 0pt 0pt 0.3em LightYellow, 0pt 2pt 0.3em LightYellow;"><b>[You must be registered and logged in to see this link.]
  <center><img border="0" src="http://cC2.upanh.com/27.94.34352171.g2K0/gmrup13025602373.gif" width="300" height="25" /></center>
  <center>
  <p><img src="http://choigame24h.net/thanh-cat-tu-han/wp-content/uploads/2012/08/thanhcattuhan-bt158.jpg
  " alt="[You must be registered and logged in to see this link.] width="320" border="0"></p>
  <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" width="220" border="0">
  </center>
  <center>
  <img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="700" height="8"><br></font><font style="font-size: 11pt"><font color="#FF0000" face="Comic Sans MS">
  Support :</font><font color="white" face="Comic Sans MS"> </font>
  <marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="2" scrolldelay="20" width="50%"><FONT face="Tahoma" size="2" color="#ffffff">|  Thông Báo | Forum đóng cửa tạm thời để nâng cấp| Bạn quay lại sau nhé | Thanks!  | [You must be registered and logged in to see this link.] </FONT></marquee><br>
  <img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="700" height="8">
  </font></center>
  <!-- Chan Flash nằm dưới nền blog --><div id="Layer1" style="left: 0pt; position: fixed; top: 0pt; z-index: 0;">
  <embed align="center" height="900px" width="2000px" src="http://aloflash.com/File-Flash/di-chuot-02.swf" wmode="transparent"></embed></div>
  <!-- Chèn Flash nằm dưới nền blog -->
  <!-- code khong cho copy -->
  <SCRIPT language=JavaScript1.1>
  function right(e) {
  if (navigator.appName == 'Netscape' &&
  (e.which == 3 || e.which == 2))
  return false;
  else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&
  (event.button == 2 || event.button == 3)) {
  alert('Chuc Mot Ngay Vui ve - Gui Wedsite Cho Ban Be Cua Minh Nha !');
  return false;
  }
  return true;
  }
  document.onmousedown=right;
  if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
  window.onmousedown=right;
  </SCRIPT>
  <NOSCRIPT><IFRAME SRC=*.jpg></IFRAME></NOSCRIPT>
  <!-- end code khong cho copy -->
  <!-- nhac nen -->
  <object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/67f3tto7zm" />
  <param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" />
  <param name="flashvars" value="&autostart=true" />
  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/67f3tto7zm" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1">
  </embed></object>
  <!-- end nhac nen -->
  <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">.</a></body>
  </html>

  #1 - Posted on 21/8/2012, 01:13
  Xem lý lịch thành viên http://hai38.tk

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90