Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Share topics_list_box ( đẹp hay xấu ta :)) )

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Thànhkent
  avatar

  Thànhkent

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 537
  Points : 1225
  Birthday : 02/01/1990
  Thanks : 522
  Đến từ : Nhà Tù

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.laptrinhvui.com

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 11/7/2012, 16:06

  Administrator
  Demo :
  Code:
  http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/45/96/demoj10.png
  Thay hết code vào topics_list_box

  Demo :


  Code:

  <!-- BEGIN topics_list_box -->
  <!-- BEGIN row -->
  <!-- BEGIN header_table -->
    <!-- BEGIN multi_selection -->
        <script type="text/javascript">
        function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
          var all_checked = true;
          for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
          if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
              all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
          }
          }
          document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
        }
        function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
          for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
          if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
              document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
          }
          }
        }
        </script>
    <!-- END multi_selection -->

    <div class="main-head">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
        <!-- END multi_selection -->
        <h1 class="page-title">{topics_list_box.row.L_TITLE} aa[{topics_list_box.row.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h1>
    </div>
    <div class="main-content">
    <table cellspacing="0" class="table">
        <thead>
          <tr>
  <th class="tcl">{L_TOPICS}</th>
                            <th><span style="margin-right: 10px;">View / Reply</span></th>
                            <th><span style="margin-right: 10px;">{topics_list_box.row.L_LASTPOST}</span></th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody class="statused">
  <!-- END header_table -->

  <!-- BEGIN header_row -->
  <strong>{topics_list_box.row.L_TITLE}</strong>
  <!-- END header_row -->

  <!-- BEGIN topic -->
    <!-- BEGIN table_sticky -->
        </tbody>
    </table>
    </div>

    <div class="main-head">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /  >
        <!-- END multi_selection -->
        <h2>{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_TITLE}[{topics_list_box.row.topic.table_sticky.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h2>
    </div>
    <div class="main-content">
    <table cellspacing="0" class="table">
        <thead>
          <tr>
  <th class="tcl">{L_TOPICS}</th>
                            <th><span style="margin-right: 10px;">View / Reply</span></th>
                            <th><span style="margin-right: 10px;">{topics_list_box.row.L_LASTPOST}</span></th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody class="statused">
    <!-- END table_sticky -->
        <tr>
          <td class="tcl tdtopics <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
              <span class="status">
                <img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
              </span>
              <!-- BEGIN single_selection -->
              <input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} />
              <!-- END single_selection -->
              {topics_list_box.row.ICON}
              {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}
              {topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}
              {topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
              <h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>
              {topics_list_box.row.GOTO_OPEN} {topics_list_box.row.GOTO_PAGE_NEW} {topics_list_box.row.GOTO_CLOSE}
              <br>
                    <br>
                      <b> Chủ Thớt : </b>{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}
              <!-- BEGIN switch_description -->
              <br />
              {topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
              <!-- END switch_description -->
          </td>
        <td style="border-left:none;" class="tc2 <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
                            <div>Trả Lời : {topics_list_box.row.REPLIES}</div>
                      <div>Lượt Xem : {topics_list_box.row.VIEWS}</div>
                    </td>
  <td style="border-left:none;" class="tcr <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
    {topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}
    <br />
                                     
                                      <b>Bởi</b> : {topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}
                                   
                                    </td>
          <!-- BEGIN multi_selection -->
          <td><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
          <!-- END multi_selection -->
        </tr>
  <!-- END topic -->
  <!-- BEGIN no_topics -->
  <tr>
    <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
  </tr>
  <!-- END no_topics -->

  <!-- BEGIN bottom -->
        </tbody>
    </table>
    </div>
    <div class="main-foot clearfix">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
        <!-- END multi_selection -->
        <p class="h2">{L_TOPICS} [{topics_list_box.row.bottom.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</p>
        <p class="options">
          <a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> {S_WATCH_FORUM} <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
        </p>
    </div>
  <!-- END bottom -->
  <!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
  <!-- END row -->
  <!-- END topics_list_box -->  Được sửa bởi Thànhkent ngày 11/7/2012, 18:05; sửa lần 4.

  #1 - Posted on 11/7/2012, 16:06
  Xem lý lịch thành viên http://www.laptrinhvui.com
  avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 11/7/2012, 16:07

  S.mod
  xé team dầu nà

  Demo :


  #2 - Posted on 11/7/2012, 16:07
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info
  avatar

  Kent™
  avatar

  Kent™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 608
  Points : 850
  Birthday : 10/09/1995
  Thanks : 154

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 11/7/2012, 17:13

  Member
  Có demo ùi ...
  ... ...

  #3 - Posted on 11/7/2012, 17:13
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/
  avatar

  Thànhkent
  avatar

  Thànhkent

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 537
  Points : 1225
  Birthday : 02/01/1990
  Thanks : 522
  Đến từ : Nhà Tù

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.laptrinhvui.com

  Administrator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 11/7/2012, 17:27

  Administrator
  100% đã viết:xé team dầu nà

  Demo :  tks ku An đá lông nheo

  #4 - Posted on 11/7/2012, 17:27
  Xem lý lịch thành viên http://www.laptrinhvui.com
  avatar

  Trung Lùn
  avatar

  Trung Lùn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 387
  Points : 495
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 1/7/2013, 12:33

  Member
  xe,

  #5 - Posted on 1/7/2013, 12:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Kuzuri
  avatar

  Kuzuri

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 103
  Points : 137
  Birthday : 18/10/1999
  Thanks : 2
  Đến từ : Đà nẵng VN

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 19/11/2014, 05:10

  Member
  Xem thử thế nào

  #6 - Posted on 19/11/2014, 05:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anhvan167
  avatar

  anhvan167

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 58
  Birthday : 17/06/1987
  Thanks : 3
  Đến từ : hn

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 14/4/2015, 14:08

  Member
  2222222222222

  #7 - Posted on 14/4/2015, 14:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  DucMinh2003
  avatar

  DucMinh2003

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 54
  Points : 54
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 5/10/2015, 06:07

  Member
  đẹp

  #8 - Posted on 5/10/2015, 06:07
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:

  #9 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90