Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] NEW Bảng thống kê dạng tab

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  AnHung
  avatar

  AnHung

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 590
  Points : 1461
  Birthday : 04/01/1993
  Thanks : 743
  Đến từ : BMT

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 7/7/2012, 15:37

  Designs Skin
  hihi... minh chia sẽ lại cho đầy đủ hơn nhé...
  demo online:
  Code:
  http://hollyland.us.to/
  http://c1cumgar.forumvi.com/forum

  Phiên Bản: punbb
  bắt đầu nhé
  Top posters:

  Code:
  <script type="text/javascript">
  $(function(){change = "#c3lastest";
    $("#z" + my_getcookie('zmenu')).attr('selected', 'selected');
    $(change).fadeIn("slow");
    if (my_getcookie('zmenu') == null) {$(".c3tienich").html($("#topnew").html());}
    else {$(".c3tienich").html($("#" + my_getcookie('zmenu')).html());}
    $("#zmenu").change(function(){
        men = $(this).val();
        my_setcookie('zmenu',men,1,0);
        $(".c3tienich").html($("#"+men).html()); 
    });
  });
  </script>

  <div id="c3lastest">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
    <select id="zmenu" name="menu" size="1" style="width:145px">
  <option id="ztoppostter" value="toppostter">Top posters </option>
  <option id="ztoppostterw" value="toppostterw">--Top posters (week)</option>
  <option id="ztoppostterm" value="toppostterm">--Top posters (month)</option>
  <option id="ztopstarter" value="topstarter">--Top starters</option>
  <option id="ztopnew" value="topnew" selected="selected">Newest members</option>
  <option id="ztoprich" value="toprich">Top richest</option>
  </select></span></li></ul>

   
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr valign="top" height="300px">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/list13.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif" width="24" /></td>
  <td nowrap="nowrap" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/listbg10.gif) repeat" class="c3tienich smallfont">
  </td></tr><tr><td align="center" valign="bottom" colspan="2"><a href="http://hollyland.forumvi.com/?pid=2"><input class="c3zotion" onmouseover="showtip('Đi đến trang Tiện Ích ...');" onmouseout="hidetip();" class="mainoption" name="joingroup" value="Tiện ích" type="submit"></a>
        </td>
    </tr>
  </table>
   

    <div id="toppostter" style="display:none">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td>
  </tr></table></div><div>

  <div id="topnew" style="display:none;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><div class="9xnm"><span style="display: inline;" class="bv"></span></div></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><div class="Kelly" align="right"><span style="display: inline;" class="bv"></span></div></td>
  </tr></table></div>

  <div id="toprich" style="display:none;">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 100%;" align="left">
  <span class="holtv">Hình như FM chưa có chức năng này....</span></td>
  </tr></table></div>


  Top posters week:
  Code:
  <div id="toppostterw" style="display:none">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

  Top posters month:
  Code:
  <div id="toppostterm" style="display:none">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

  Top staters:
  Code:
  <div id="topstarter" style="display:none">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_TOPICS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

  Active topics:
  Code:
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
              <!-- BEGIN TOPIC -->
  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;"> trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table></div>
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>

  Most viewed:
  Code:
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
              <!-- BEGIN TOPIC -->
  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;"> lượt xem</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
              <!-- END TOPIC -->
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table></div><div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>
  <script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
  Mod poll:

  Code:
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  {POLL_DISPLAY}
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
  <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>
  <style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style>
  <script type="text/javascript">var persistclose = 0
   var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
  </tr>
                                              </thead>
                                                </table>


  Recent topic:
  Code:
  </td></tr></table></td>
  <td style="width: 0px"></td>
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
  <!-- tabs -->
  <div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);"><div class="op-last" onclick="Op1Last('')">Bài viết mới</div></a><a>Hottest Topics</a><a>Most viewed Topics</a><a>Bình chọn</a>
  <select id="select-lastpost"><option value="-1">Chọn Diễn Đàn</option><option value="-1"></option><option value="-1">|</option><option classe=" true" value="f72">|--[Đặc biệt] A1 mem</option><option classe=" true" value="c1">|--Thông báo của ban điều hành</option><option classe=" true" value="f1">|  |--Thông Báo Mới Từ BQT Diễn Đàn</option><option classe=" true" value="f3">|  |--Quy định chung của diễn đàn</option><option classe=" true" value="f7">|  |--Yêu cầu, thắc mắc, hỗ trợ</option><option classe=" true" value="f56">|  |--[Đặc biệt] Designer Only</option><option classe=" true" value="f54">|  |--Khu vực của Ban quản trị</option><option classe=" true" value="f66">|  |--Khu vực của các đại gia</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c2">|--Tổng quan</option><option classe=" true" value="f9">|  |--Những dòng cảm xúc</option><option classe=" true" value="f10">|  |--Những phút thư giãn</option><option classe=" true" value="f4">|  |--Shop thú cưng</option><option classe=" true" value="f6">|  |--Cửa hàng ăn uống</option><option classe=" true" value="f73">|  |--Sự kiện, cuộc thi, bình chọn</option><option classe=" true" value="f31">|  |--Nhận làm avatar</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c12">|--Bang - Hội</option><option classe=" true" value="f79">|  |--Hội những kẻ mê Chém gió</option><option classe=" true" value="f74">|  |--Hội ngững người thích Truyện chữ</option><option classe=" true" value="f75">|  |--Bang phái Võ Thuật</option><option classe=" true" value="f83">|  |--Anti K-Pop Hội</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c4">|--Thế giới ảnh số</option><option classe=" true" value="f26">|  |--Supperstar</option><option classe=" true" value="f20">|  |--Ảnh thành viên</option><option classe=" true" value="f58">|  |--Pic girl xinh</option><option classe=" true" value="f65">|  |--Boy kute</option><option classe=" true" value="f42">|  |--Ảnh vui ^^</option><option classe=" true" value="f68">|  |--Ảnh kinh dị</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c5">|--Music &amp; Video</option><option classe=" true" value="f33">|  |--Music</option><option classe=" true" value="f34">|  |  |--Quà tặng âm nhạc</option><option classe=" true" value="f35">|  |  |--Hip hop</option><option classe=" true" value="f36">|  |  |--K-pop</option><option classe=" true" value="f37">|  |  |--V-pop</option><option classe=" true" value="f38">|  |  |--US-UK</option><option classe=" true" value="f39">|  |  |--Karaoke</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f21">|  |--Video</option><option classe=" true" value="f23">|      |--Movie</option><option classe=" true" value="f41">|      |--Cartoon</option><option classe=" true" value="f24">|      |--Clip (ngắn)</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c9">|--Thế giới truyện</option><option classe=" true" value="f8">|  |--Truyện chữ</option><option classe=" true" value="f11">|  |--Truyện tranh</option><option classe=" true" value="f14">|  |--Truyện cười đủ loại</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c7">|--Cộng đồng Game</option><option classe=" true" value="f43">|  |--Game online</option><option classe=" true" value="f16">|  |--Game offline</option><option classe=" true" value="f17">|  |--Các trang Web game hay!!!</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c10">|--Tin tức</option><option classe=" true" value="f5">|  |--Thế giới của sao</option><option classe=" true" value="f57">|  |--Tin... chợ</option><option classe=" true" value="f67">|  |--Chuyện lạ 4 phương</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c3">|--Club</option><option classe=" true" value="f22">|  |--Khoa học tự nhiên</option><option classe=" true" value="f18">|  |  |--Toán học</option><option classe=" true" value="f12">|  |  |--Vật Lí</option><option classe=" true" value="f19">|  |  |--Hóa học</option><option classe=" true" value="f25">|  |  |--Sinh học</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f27">|  |--Xã hội</option><option classe=" true" value="f28">|  |  |--Văn</option><option classe=" true" value="f29">|  |  |--Sử</option><option classe=" true" value="f30">|  |  |--Địa</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f55">|  |--English skill</option><option classe=" true" value="f48">|  |--Tài nguyên sưu tầm</option><option classe=" true" value="f47">|  |--Góc sáng tạo</option><option classe=" true" value="f76">|  |--Tìm hiểu về 12 cung Hoàng Đạo</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c11">|--CÔNG NGHỆ THÔNG TIN</option><option classe=" true" value="f70">|  |--Thủ thuật nhỏ</option><option classe=" true" value="f61">|  |--Thiết kế Blogs, Webs</option><option classe=" true" value="f59">|  |--Forumotion</option><option classe=" true" value="f62">|  |  |--Codes</option><option classe=" true" value="f63">|  |  |--Skins</option><option classe=" true" value="f82">|  |  |--Khu vực thảo luận Hội FM</option><option classe=" true" value="f80">|  |  |--Hội Forumotion Show</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f64">|  |--Thủ thuật blog</option><option classe=" true" value="f60">|  |--Những trang Webs hay</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c8">|--Tình yêu, tình bạn</option><option classe=" true" value="f2">|  |--Thế giới tình bạn</option><option classe=" true" value="f40">|  |--Love, love</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="f13">|--Thể thao</option><option classe=" true" value="c6">|--Others</option><option classe=" true" value="f15">    |--Làm quen, kết bạn</option><option classe=" true" value="f85">    |--Love Channel</option><option classe=" true" value="f46">    |--Happy birthday!!!</option><option classe=" true" value="f86">    |--Thông điệp yêu thương</option><option classe=" true" value="f32">    |--Thông điệp yêu thương [old]</option><option classe=" true" value="f50">    |--Xóm nhà lá</option><option classe=" true" value="f51">    |  |--Vương quốc con gái</option><option classe=" true" value="f52">    |  |--CLB con trai</option><option value="-1">    |  </option><option classe=" true" value="f45">    |--Quân khu chat, spam</option><option classe=" true" value="f69">    |--Cá cược</option><option classe=" true" value="f53">    |--Quảng cáo</option><option classe=" true" value="f49">    |--Basket</option><option classe=" true" value="f78">    |--Linh tinh</option><option classe=" true" value="f71">        |--hot video youtube</option><option classe=" true" value="f77">        |--Hóa đơn thanh toán</option><option classe=" true" value="f81">        |--TĐYT</option><option classe=" true" value="f84">        |--Gửi vật phẩm</option><option classe=" true" value="f44">        |--Ngỏ lời cầu hôn...</option><option classe=" true" value="f87">        |--Lễ đường</option>
  </select>
  <ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>
  <!--nội dung tabs -->
  <div style="height:355px; width:100%" class="Pages">
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 280px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr valign="top">
    <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
  <table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr class="baiguicuoi" style="display: table-row; ">
        <td width="100%" valign="top" colspan="2">
  <div id="Load"></div>
    </div>
    <div id="name-lastpost"><span class="lp2">Tiêu đề</span><span class="lp3">Sáng lập</span><span class="lp4">Gửi cuối</span><span class="lp5">Chuyên mục</span><span class="lp6">Bình</span><span class="lp7">Xem</span></div><br>
   <table style="background:#FFF repeat;" width="100%"><tbody><tr><td width="1%" valign="top" style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/list13.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;border-left:1px solid #B4D0F3; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="15"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif" width="15"  /></td>
   <td width="90%" valign="top">
    <div id="main-lastpost"></div>
  </td></tr></tbody></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr>
    <tr><td>
    <div id="option2-lastpost">
      <div class="op-last-bottom op-last-bottom2" onclick="Op2Last('/search?search_author=%%%&search_keywords')">Lastest</div>
      <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=newposts')">From last visit</div>
      <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=egosearch')">You have commented</div>
      <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=unanswered')">No comment</div>
    </div>
    <div id="trang-lastpost">
      <div class="TrangTruoc" title="Tải dữ liệu trang trước"></div><div class="TrangHT"><input id="SoTrangLT" value="1" maxlength="2" title="Trang hiện tại" /></div><div class="TrangSau" title="Tải dữ liệu trang tiếp theo"></div>
    </div>
    <div id="dl-lastpost"></div>
  </div>
  <div class="clear"></div>
   </td></tr>
   </tbody></table>
  </script>
  </div>
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>

  Javascript: Tạo 2 file javascript đặt In the homepage)
  Code:
  $(function(){
  $('#option-lastpost .op-last:first').addClass('op-last2');
  LoadLastPost(0);
  });
  Code:
  Link = '/search?search_author=%%%&search_keywords';
  Start = '&start=';
  Where = '';
  Trang = 20;
   
  $(function(){
   
  op_choice = Math.floor(Math.random()*4);
  OpChoice(op_choice);
   
  $('.op-prew').click(function(){
  op_choice -= 1;
  if (op_choice < 0) op_choice = 3;
  OpChoice(op_choice);
  });
  $('.op-next').click(function(){
  op_choice += 1;
  if (op_choice > 3) op_choice = 0;
  OpChoice(op_choice);
  });
   
  $('#jumpbox-last select').clone().appendTo('#option-lastpost');
  $('#option-lastpost select').removeAttr('name').removeAttr('onchange').attr('id','select-lastpost');
   
  $('.op-last-bottom').click(function(){
  $('.op-last-bottom').removeClass('op-last-bottom2');
  $(this).addClass('op-last-bottom2');
  });
   
  $('#option-lastpost .op-last').click(function(){
  $('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
  $('#select-lastpost').removeClass('op-last-select');
  $(this).addClass('op-last2');
  });
   
  $('#select-lastpost').live('change',function(){
  $('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
  $(this).addClass('op-last-select');
  if ($(this).val()=='1')
    {
      Where = '';
      LoadLastPost(0);
    }
    else if ($(this).val()!='-1')
    {
      Where = '&search_where='+$(this).val();
      LoadLastPost(0);
    }
  });
   
  $('.TrangTruoc').click(function(){
  st = parseInt($('#SoTrangLT').val())-1;
  $('#SoTrangLT').val(st);
  LoadLastPost(st-1);
  });
   
  $('.TrangSau').click(function(){
  st = parseInt($('#SoTrangLT').val())+1;
  $('#SoTrangLT').val(st);
  LoadLastPost(st-1);
  });
   
  $('#SoTrangLT').change(function(){
  ltval = parseInt($(this).val());
  if (ltval < 1 || ltval > 10)
  {
  $(this).val(1);
  }
  else
  {
  LoadLastPost(ltval-1);
  }
  });
   
  });
   
  function LoadLastPost(page){
  page > 0 ? $('.TrangTruoc').show() : $('.TrangTruoc').hide();
  if (page == 0){$('#SoTrangLT').val(1);}
  LinkLastPost = Link + Where + Start + page*Trang;
  $('#Load').show();
  $('#dl-lastpost').load(LinkLastPost+' form.frm-form .main-content .table .statused tr',function(){
  $('#main-lastpost').empty();
  $(this).find('tr').length < 10 ? $('.TrangSau').hide() : $('.TrangSau').show();
  if ($(this).is(':empty'))
  {
  $('#main-lastpost').text('Không có dữ liệu');
  }
  else
  {
  $(this).find('tr').each(function(){
  $('<div class="dl-post"></div>').appendTo('#main-lastpost');
  $('<span class="lp1"></span>').html($(this).find('span.status').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  $('<span class="lp2" title="'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'"></span>').html('<a href="'+$(this).find('td:last a:last').attr('href')+'">'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'</a>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  $('<span class="lp3" title="'+$(this).find('td:first span.tacgiahl').text()+'"></span>').html($(this).find('td:first a.gensmall')).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  $('<span class="lp4" title="'+$(this).find('td:eq(4) span.guicuoihl').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(4) a.gensmall')).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  $('<span class="lp5" title="'+$(this).find('td:eq(1)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(1)').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  $('<span class="lp6" title="'+$(this).find('td:eq(2)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(2)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  $('<span class="lp7" title="'+$(this).find('td:eq(3)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(3)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  $('<img src="http://illiweb.com/fa/m/icon_minitime1.gif" class="imglp" title="'+$(this).find('td:eq(4)').text().replace(' by','')+'"></img>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  if ($(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').length)
  {
  $('<span class="lp8"><img src="'+$(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').attr('src')+'" title="Bạn đã tham gia thảo luận tại chủ đề này"></img></span>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
  }
  });
  $('#dl-lastpost').empty();
  }
  $('#Load').fadeOut();
  });
  }
   
  function OpChoice(eq){
  $('#option-lastpost .op-choice').hide();
  $('#option-lastpost .op-choice').filter(':eq('+eq+')').show();
  }
   
  function Op1Last(forum){
  forum =='' ? Where = '' : Where = '&search_where='+forum;
  LoadLastPost(0);
  }
   
  function Op2Last(op){
  Link = op;
  LoadLastPost(0);
  }

  CSS:
  Code:
  /*lastest topic---------------------------*/
  #c3lastest {
    display:none;
    height:386;
    overflow:hidden;
    padding:0;
    margin:0;
    border-bottom:1px solid #ccc
  }
  .rai {
    float:right;
    text-align:right
  }
  #number {
    width:40px;
    border:0
  }
  #zmenu {
    border:0
  }
    .c3zotion{-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px;background:#fff;border:1.3px dashed #009FBF!important;font-weight:700;height:22px;margin-top:7px;padding-top:5px;text-transform:uppercase;vertical-align:middle!important;width:170px}
    input.c3zotion{-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px;border:1.3px dashed #009FBF!important;font-weight:700;height:30px;margin-top:7px;text-transform:uppercase;width:170px}
  #last-posts{width:100%;}
  #select-lastpost{float:right;cursor:pointer;}
  #option-lastpost{height:18px;}
   
  .op-last{float:left;cursor:pointer;height:18px;margin:-5px 2px 0;width:80px;text-align:center;}
  .op-last2{height:28px;margin-top:-12px;font-weight:bold;line-height:250%;border-radius:5px 5px 0 0;border-bottom:0;color:red;background-color:#FFF;}
  .op-last-bottom{float:left;border:1px solid #999;margin:-1px 2px 0;padding:5px;cursor:pointer;height:15px;background-color:#DDD;}
  .op-last-bottom2{height:23px;font-weight:bold;border-radius:0 0 5px 5px;border-top:0;background-color:white;margin-top:-4px;color:red;background-color:#FFF;}
  .op-last-select{font-weight:bold!important;color:#0E53FB;}
  .op-choice{float:left;display:none;}
  .op-change{float:left;margin-left:5px;}
  .op-prew,.op-next{width:20px;height:20px;cursor:pointer;float:left;margin:0 2px;}
  .op-prew{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro18.png) 50% 50%;}
  .op-next{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro20.png) 50% 50%;}
  #main-lastpost{background: white url(http://i27.servimg.com/u/f27/15/47/59/46/listbg10.gif);min-height:300px;}
  #dl-lastpost{display:none;}
  #name-lastpost,.name-lastpost {
  position: absolute;
  padding: 5px 25px;
  font-style: italic;
  }
  .dl-post {
  height: 20px;
  }
  lp1,.lp2,.lp3,.lp4,.lp5,.lp6,.lp7,.lp8,.imglp{
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  position: absolute;
  font-size: 11px;
  }
  .dl-post:hover{
  background-color:#DDD;
  }
  .lpmi {
  width: 100px;
  }
  .lp1 img {
  height: 14px;
  }
  .lp2 {
  margin-left: 5px;
  width: 160px;
  }
  .lp3 {
  margin-left: 188px;
  width: 100px;
  }
  .lp4 {
  margin-left: 308px;
  width: 100px;
  }
  .lp5 {
  margin-left: 420px;
  width: 100px;
  }
  .lp6 {
  margin-left: 538px;
  }
  .lp7 {
  margin-left: 575px;
  }
  .lp8 {
  margin-left: 618px;
  height: 14px;
  }
  .imglp {
  margin-left: 608px;
  margin-top:1px;
  }
  #trang-lastpost {
  float: right;
  }
  .TrangTruoc,.TrangSau,.TrangHT{font:12px Courier;cursor:pointer;color:red;float: left;height:30px;width:30px;opacity:0.6;}
  .TrangTruoc:hover,.TrangSau:hover,.TrangHT:hover{opacity:1;}
  .TrangTruoc{display:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancy_12.png) no-repeat;}
  .TrangSau{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/fancy_10.png) no-repeat;}
  #SoTrangLT{width:25px;height:22px;text-align:center;font-weight:bold;border:3px dashed white;}
  #SoTrangLT:hover{border:3px dashed black;color:red;}
  #Load {
  display:none;
  background: white url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadaj10.gif) 50% 50% no-repeat;
  position: fixed;
  left: 50%;
  top: 40%;
  width: 50px;
  height: 50px;
  border: 10px solid #82D23D;
  border: 20px solid rgba(130, 210, 60, .3);
  border-radius: 50px;
  margin-left: -25px;
  }
  /*lastest topic---------------------------*/
  Index_body: Chèn đoạn
  Code:
  <table class="thongke" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center"><tr><td width="100%"><table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center"> <thead><tr><td class="tcat" colspan="5"><a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_3')"><img id="collapseimg_forumbit_3" src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/83/88/35/collap10.gif" alt="" border="0"></a><span class="secondarytitle"><a target="blank" href="http://hollyland.forumvi.com/statistics"><span style="color:#FFFF66"><strong>BP_97'S STATISTICS</strong></span></a> [<span style="color:#A100A1"><strong>Last topic</strong></span> Version <span style="color:#09DB21"><strong>6</strong></span> - © <a title="HollylanD" target="blank" href="http://hollyland.forumvi.com/"><font color=#000000>Ho</font><font color=indigo>La</font><font color=#FF00FF>N</font></a> - by <strong><a title="By miamor" target="blank" href="/u2" class="gensmall"><span style="color:#FF0000"><strong>miamor</strong></span></a></strong>] </span></td></tr><tr><td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;"><!-- BEGIN giefmod_index1 -->{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 --></td></tr></table>
  <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/86/84/think10.png" border="0"><div style="clear:both; padding-bottom:16px;"></div>
  vào sau
  Code:
  {JAVASCRIPT}

  Muốn hiển thị New mem thì vào memberlist, tìm:


  Code:
  <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a>

  thay thành
  Code:
  <div class="mama" style="height: 20px;width: 115px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a></font></div>

  Tìm tiếp
  Code:
  {memberrow.JOINED}

  thay thành
  Code:
  <div class="9xstudio" style="height: 20px;width: 56px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.JOINED}</font></div>

  Vào top posters thêm đoạn script này
  Code:
  <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .mama', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.9xnm')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .9xstudio', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.Kelly')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>

  Nguồn:hollyland  Được sửa bởi AnHung ngày 7/7/2012, 16:26; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 7/7/2012, 15:37
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 7/7/2012, 15:41

  Administrator
  vote cho bài viết cười nhăn răng

  #2 - Posted on 7/7/2012, 15:41

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  AnHung
  avatar

  AnHung

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 590
  Points : 1461
  Birthday : 04/01/1993
  Thanks : 743
  Đến từ : BMT

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  Designs Skin
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 7/7/2012, 16:25

  Designs Skin
  hihi... up cho anh em nào cần

  #3 - Posted on 7/7/2012, 16:25
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 7/7/2012, 18:46

  S.mod
  hay cười lăn lộn

  #4 - Posted on 7/7/2012, 18:46
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  long than
  avatar

  long than

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 48
  Points : 75
  Birthday : 20/05/1998
  Thanks : 27

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://diendan.chinhphuc.ìno

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 25/7/2012, 12:04

  Member
  forum mình là phpbb2. mình có xem bên CP hướng dẫn nhưng mình gà quá nên đọc thấy rối quá. hj
  mình dùng cái của bạn ở đây cho phpbb2 dc không? hj. vì nó cụ thể. cám ơn nhiều.

  #5 - Posted on 25/7/2012, 12:04
  Xem lý lịch thành viên http://diendan.chinhphuc.ìno
  avatar

  iloveyou19
  avatar

  iloveyou19

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 69
  Points : 68
  Birthday : 02/03/1999
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 13/6/2013, 15:49

  Member
  bcvbcv

  #6 - Posted on 13/6/2013, 15:49
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:

  #7 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90