Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Mấy pro cho mình hỏi cách làm cái này vs,fix cái này nữa

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 5/7/2012, 07:10

  Member
  mấy pro chỉ mình làm cái này vs
  chỉ mình fix cái này nữa :

  mấy cái thêm thành viên vs tìm thành viên bấm đk mà loại thành viên bấm hum đk

  #1 - Posted on 5/7/2012, 07:10
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 5/7/2012, 08:51

  Member
  dưa link lên bạn

  #2 - Posted on 5/7/2012, 08:51
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 5/7/2012, 09:04

  Member
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  #3 - Posted on 5/7/2012, 09:04
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 5/7/2012, 09:15

  Member
  thứ nhất bạn nên dưa thêm link của trang (ảnh thứ nhất )
  thứ 2 là bạn có thuộc quyền quản lý nhóm hay admin ko (cho ảnh thứ 2)

  #4 - Posted on 5/7/2012, 09:15
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 5/7/2012, 09:24

  Member
  ảnh 1 link đây [You must be registered and logged in to see this link.]
  ảnh 2 mình là admin u1

  #5 - Posted on 5/7/2012, 09:24
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 5/7/2012, 09:54

  Member
  up

  #6 - Posted on 5/7/2012, 09:54
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 5/7/2012, 09:57

  Member
  ông thấy cái bảng ở đâu . CTR+u rùi tách ra

  #7 - Posted on 5/7/2012, 09:57
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 5/7/2012, 10:00

  Member
  cái bảng đóa dán zô index lun mới ác TT_TT
  Ctrl+U ko đk

  #8 - Posted on 5/7/2012, 10:00
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 5/7/2012, 10:04

  Member
  nhưng demo đâu tui tách cho

  #9 - Posted on 5/7/2012, 10:04
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 5/7/2012, 10:05

  Member
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  đấy
  tự cập nhập nhé

  #10 - Posted on 5/7/2012, 10:05
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 5/7/2012, 10:06

  Member
  ™PuS2zk™ đã viết:up

  của bạn đây cái thứ 1
  nhớ thanks ngen

  Code:
  <div class="main-head"><h1 class="page-title">Kiểm Duyệt</h1></div><div id="pun-announcement"><p><center><script type="text/javascript">
      var mydate=new Date()
      var year=mydate.getYear()
      if (year < 1000)
      year+=1900
      var day=mydate.getDay()
      var month=mydate.getMonth()
      var daym=mydate.getDate()
      if (daym<10)
      daym="0"+daym
      var dayarray=new Array("CHỦ NHẬT","THỨ HAI","THỨ BA","THỨ TƯ","THỨ NĂM","THỨ SÁU","THỨ BẢY")
      var montharray=new Array("","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12")
      document.write("<font color='#0066cc' face='Arial' size='2'><b>"+dayarray[day]+", "+daym+"/"+montharray[month]+"/"+year+"<\/b><\/font>")
   
      </script></center>
      <script language="JavaScript" type="text/javascript">
   
      <!--
      // Store the date In avarlable
      d = new Date()
      dateText = ""
      // Get the cuurent day and convert it to the name of the day
      dayValue = d.getDay()
      if(dayValue == 0)
      dateText += "Chủ Nhật"
      else if (dayValue == 1)
      dateText += "Thứ Hai"
      else if (dayValue == 2)
      dateText += "Thứ Ba"
      else if (dayValue == 3)
      dateText += "Thứ Tư"
      else if (dayValue == 4)
      dateText += "Thứ Năm"
      else if (dayValue == 5)
      dateText += "Thứ Sáu"
      else if (dayValue == 6)
      dateText += "Thứ Bảy"
      // Get the current date; if it's before 2000,add 1900
      dateText += ", Ngày " + d.getDate()+","
      // Get the current month and convert it to the name of the month
      monthValue = d.getMonth()
      dateText += " "
      if (monthValue == 0)
      dateText += "Tháng 1"
      if (monthValue == 1)
      dateText += "Tháng 2"
      if (monthValue == 2)
      dateText += "Tháng 3"
      if (monthValue == 3)
      dateText += "Tháng 4¬"
      if (monthValue == 4)
      dateText += "Tháng 5"
      if (monthValue == 5)
      dateText += "Tháng 6"
      if (monthValue == 6)
      dateText += "Tháng 7"
      if (monthValue == 7)
      dateText += "Tháng 8"
      if (monthValue == 8)
      dateText += "Tháng 9"
      if (monthValue == 9)
      dateText += "Tháng 10"
      if (monthValue == 10)
      dateText += "Tháng 11"
      if (monthValue == 11)
      dateText += "Tháng 12"
      // Get the current year; if it's before 2000, add 1900
      if (d.getYear() < 2000)
      dateText += ", Năm " + (1900 + d.getYear())
      else
      dateText += ", Năm " + (d.getYear())
      // Get the current minutes
      minuteValue = d.getMinutes()
      if (minuteValue < 10)
      minuteValue = "0" + minuteValue
      // Get the current hours
      hourValue = d.getHours()
      // Customize the greeting based on the current hours
      if (hourValue < 6)
      {
      greeting = "<center><b>Forum XDO chào ngày mới!</b> <\/center>"
      greeting1 = "<center>Chúc các bạn một ngày mới an lành!<\/center>"
      }
      else if (hourValue < 9)
      {
      greeting = "<center><b>Chào buổi sáng! </b><\/center>"
      greeting1 = "<center>Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành!<\/center>"
      }
      else if (hourValue < 11)
      {
      greeting = "<center><b>Sắp trưa rồi!</b><\/center>"
      greeting1 = "<center>Chúc các bạn có một ngày thành công và hạnh phúc!.<\/center>"
      }
      else if (hourValue < 13)
      {
      greeting = "<center><b>Đã buổi trưa rồi đó!</b><\/center>"
      greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa trưa thật ngon miệng!<\/center>"
      }
      else if (hourValue < 17)
      {
      greeting = "<center><b>Đã buổi chiều!</b><\/center>"
      greeting1 = "<center>Hãy cố gắng hoàn thành công việc trong ngày!<\/center>"
      }
      else if (hourValue < 18)
      {
      greeting = "<center><b>Sắp tối rồi!</b><\/center>"
      greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa tối thật ngon miệng bên người thân!<\/center>"
      }
   
      else if (hourValue <= 21)
      {
      greeting = "<center><b>Chào buổi tối!</b><\/center>"
      greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân!<\/center>"
      }
      else
      {
      greeting = "<center><b>Khuya rồi đấy!</b> <\/center>"
      greeting1 = "<center>Hãy đi ngủ thôi! Chúc các bạn có một giấc ngủ thật ngon cùng những giấc mơ đẹp!<\/center>"
      }
      // Write the greeting, the date, and the time to the page
   
      document.write(greeting +greeting1)
   
      //-->
      </script>
   
   
  <center>-‘๑’- Thông Tin Forum -‘๑’-</center></h1></div><div id="pun-announcement"><p>   
   
   
   
  <center>
  <body>
        <div class="duoi">
           <div class="duoi_trai">
              <div class="duoi_phai">
                 <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px; height: 200px;">
                    <tbody>
                       <tr>
                          <td style="text-align: center;">
                             <blink><span style="font-size:28px;"><b><b><b><span style="color: rgb(199, 43, 110);">W</span><span style="color: rgb(184, 37, 59);">E</span><span style="color: rgb(156, 90, 126);">L</span><span style="color: rgb(143, 77, 187);">C</span><span style="color: rgb(21, 50, 102);">O</span><span style="color: rgb(242, 8, 40);">M</span><span style="color: rgb(18, 187, 100);">E</span><span style="color: rgb(13, 163, 191);"> </span><span style="color: rgb(27, 30, 151);">T</span><span style="color: rgb(149, 59, 106);">O</span><span style="color: rgb(48, 254, 164);"> </span><span style="color: rgb(94, 89, 138);">x</span><span style="color: rgb(45, 231, 242);">C</span><span style="color: rgb(253, 136, 17);">l</span>
  <span style="color: rgb(259, 0, 17);">u</span><span style="color: rgb(71, 161, 201);">B</span></b></b></b></span></blink></td>
                          <td style="text-align: center;">
                             <img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="width: 383px; height: 40px;" /></td>
                       </tr>
                       <tr>
                          <td>
                             <div style="text-align: center;">
                                <span class="genmed"><img alt="Ưu tiên" src="http://matcuoi.com/smilies/yahoo_67.gif" style="width: 22px; height: 18px;" /></span><b>Chào mừng bạn</b> <strong><font color="#ff3300" size="4"><b><img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/yeu10.png" style="width: 16px; height: 16px;" /><span style="font-size:26px;">thunghiem01</span></b></font></strong><strong><font color="#ff3300" size="4"><b><img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/yeu10.png" style="width: 16px; height: 16px;" /></b></font></strong><b> đã trở lại !</b><br />
                                <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">Số bài viết của bạn là</span></span> : <span style="color:#4b0082;"><strong><span style="font-size: 18px;"> 0</span></strong></span><span class="genmed"><img alt="Ưu tiên" src="http://matcuoi.com/smilies/yahoo_67.gif" style="width: 22px; height: 18px;" /></span><br />
                                <span class="genmed">  </span><b><b><span style="color:#00ff00;">Woa !</span> <span style="color:#ff8c00;">Bạn</span> </b></b><b><b><strong><font color="pink" size="5"><b><span class="mtmymenuu"><span><strong> </strong></span></span></b></font></strong></b></b><span class="genmed"><img alt="hh" src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/th_min11.gif" /></span><span style="font-size:20px;"><b><b><strong><font color="pink"><b><span class="mtmymenuu"><strong> <a href="http://xclub.ace.st/profile.forum?mode=viewprofile&amp;u=30">thunghiem01</a></a> </strong></span></b></font></strong></b></b></span><span class="genmed"><img alt="hh" src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/th_min11.gif" /></span><b><b> <span style="color:#ff8c00;">là mem mới nhất.<br />
                                Có gì giúp đỡ bạn ấy nha!</span></b></b> <img alt="" src="http://matcuoi.com/smilies/yahoo_67.gif" style="width: 22px; height: 18px;" /><br />
                                <b><span style="color:#ff0000;"><blink>Hỗ trợ Online</blink></span></b><br />
                                <strong><center>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never'  src="http://img7.imageshack.us/img7/3641/yahoostt3.swf?nick=smileoflove_angel&m=Hello%20&fake=http://i142.photobucket.com/chiplove" wmode="transparent" height="50" width="159"></embed>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never'  src="http://img7.imageshack.us/img7/3641/yahoostt3.swf?nick=ken.xinhzai_11o2&m=Hello%20&fake=http://i142.photobucket.com/chiplove" wmode="transparent" height="50" width="159"></embed></center></strong></div>
                          </td>
                          <td>
                                
  </center>
              <div style="text-align: center;">
                                   <span class="genmed"><img alt="hh" src="http://matcuoi.com/smilies/yahoo_69.gif" style="width: 26px; height: 18px;" /></span> <span style="color:#ff0000;"><b>Số Chủ đề </b>: </span><span style="font-size:26px;"><font color="#9acd32"><b>187</b></font></span><span class="genmed"><img alt="hh" src="http://matcuoi.com/smilies/yahoo_69.gif" style="width: 26px; height: 18px;" /></span><b><span style="color:#008000;"><b>Bài gửi</b>:</span> <span style="font-size:26px;"><font color="#00bfff"><b>250</b></font></span></b><span class="genmed"><img alt="hh" src="http://matcuoi.com/smilies/yahoo_69.gif" style="width: 26px; height: 18px;" /></span></div>
                             </center>
                             <center>
                                <span><a href="http://www.dienluck6.net/t449-topic?view=newest"><img alt="Xem bài viết mới nhất" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/64/85/86/boy1411.gif" title="Xem bài viết mới nhất" /></a></span><b><span style="color:#800080;"><b> </b></span><span style="color:#0000ff;"><b>Hiện Tại Diễn Đàn Có</b>:</span> </b><span class="genmed"> </span><b><span style="font-size:24px;"><font color="#ff8c00"><b>30 </b></font> </span><span style="color:#0000ff;"><b>Thành viên</b></span> ! </b><span><a href="http://www.dienluck6.net/t449-topic?view=newest"><img alt="Xem bài viết mới nhất" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/64/85/86/boy1411.gif" title="Xem bài viết mới nhất" /></a></span><br />
                                <span><a href="http://www.dienluck6.net/t449-topic?view=newest"><img alt="Xem bài viết mới nhất" src="http://matcuoi.com/smilies/yahoo_8.gif" style="width: 18px; height: 18px;" title="Xem bài viết mới nhất" /></a></span><b><b> <span style="color:#800080;">Bạn năm nay</span></b><span style="color:#800080;">:</span> <span style="font-size: 26px;"><font color="green"><b>20</b></font><span style="font-size:16px;"><b> <span style="color:#800080;">tuổi </span></b></span></span></b><span><img alt="Xem bài viết mới nhất" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif" style="width: 18px; height: 18px;" title="Xem bài viết mới nhất" /></a></span><br />
                                <span><a href="http://www.dienluck6.net/t449-topic?view=newest"><img alt="Xem bài viết mới nhất" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/64/85/86/boy1411.gif" title="Xem bài viết mới nhất" /></a> </span><b>Diễn đàn hiện có <img border="0" src="http://monster.gostats.vn/bin/count?0.7632952888927147&amp;a=441531&amp;t=7&amp;i=3&amp;r=http%3A%2F%2Fwww.4allvn.tk%2Ft2065-topic&amp;p=http%3A%2F%2F12a2tanha.nspro.biz%2F&amp;c=y&amp;j=y&amp;w=1280&amp;h=1024&amp;d=24&amp;js=1.8&amp;show=hits" /> <b>lượt khách ghé thăm</b></b><span class="genmed"> ! </span><span class="genmed"><img alt="Hot" src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/post_n10.gif" /></span></center>
                          </td>
                       </tr>
                    </tbody>
                 </table>
              </div>
           </div>
        </div>
     </body>
  <p><b><font size=4  color="Blue">Hãy Nhấn G+, Like, Tweet Để Ủng Hộ 4rum Ngày Càng Mạnh Nhá Các Bạn !</font></b>
  còn cái thứ 2 đang xem

  #11 - Posted on 5/7/2012, 10:06
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 5/7/2012, 10:12

  Member
  có tự cập nhập đâu?

  #12 - Posted on 5/7/2012, 10:12
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 5/7/2012, 10:17

  Member
  cười ngoác miệng

  #13 - Posted on 5/7/2012, 10:17
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:

  #14 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90