Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Skin 9xNghit CỰC ĐẸP - CỰC NHẸ

Trang 1 trong tổng số 8 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:00

  Member
  Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Skin đã có sẵn MOD box con auto chia 2 cột.
  Thông tin skin:
  Mã nguồn gốc: VBB 3.8
  Ver FM: Punbb
  Skin Rip by: [HY]-OnlyK

  Css:
  :Hide:  Được sửa bởi [HY]-OnlyK ngày 3/7/2012, 09:04; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 3/7/2012, 09:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:00

  Member
  Index_body

  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
           <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
           <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
        <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->

     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-head">
        <div class="page-title">
        <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
        </div>
    </div>
    <div class="main-content">
        <div class="starsItem">
          <p class="starsTitle">
              <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
              <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">Ai đang trực tuyến?</a>
              <!-- END switch_viewonline_link -->
              <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->Ai đang trực tuyến?
              <!-- END switch_viewonline_nolink -->
          </p>
          <div class="rightStats">
              <div class="leftStats">
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user_s10.png" />
              </div>
              <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}
                <br />{LOGGED_IN_USER_LIST} {L_ONLINE_USERS} {L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
          </div>
        </div>
        <div class="starsItem">
          <p class="starsTitle">Sự kiện</p>
          <div class="rightStats">
              <div class="leftStats">
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/openso10.png" />
              </div>
              <p>{NEWEST_USER}</p>
              <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
          </div>
        </div>
        <div class="starsItem">
          <p class="starsTitle">Thống kê</p>
          <div class="rightStats">
              <div class="leftStats">
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_s10.gif" />
              </div>
              <p>{RECORD_USERS}
                <br />{TOTAL_POSTS}
                <br />{TOTAL_USERS}</p>
          </div>
        </div>
        <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
        <div class="starsItem">
          <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
          <p id="chatbox_popup" class="starsTitle"></p>
          <script type="text/javascript">
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', 'Chatbox');
          </script>
          <!-- END switch_chatbox_popup -->
          <div class="rightStats">
              <div class="leftStats">
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/it_and10.png" />
              </div>
              <p>{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}</p>
          </div>
        </div>
        <!-- END switch_chatbox_activate -->
    </div>
  </div>
  <div class="main-box clearfix">
    <p align="center">{GROUP_LEGEND}</p>
  </div>
  <!-- END disable_viewonline -->
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}


  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 3/7/2012, 09:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:01

  Member
  Index_box

  Code:
  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
    <div class="boxfmvi"><div class="main-head"><div class="page-title"><center>{catrow.tablehead.L_FORUM}</center></div></div><div class="main-content"><table class="table" cellspacing="1" cellpadding="5" border="0"><tbody class="statused">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
                 <tr><td class="tc2"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                       </td><td class="tcl">
                                            <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"> <div style="width:460px;"><div class="boxbody"><div><h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">

                                              <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
                                             
   </h{catrow.forumrow.LEVEL}></div></div> </h{catrow.forumrow.LEVEL}><br />
  <div style="width:460px;"><div class="boxbody"><div><span class="bbody">


                       {catrow.forumrow.FORUM_DESC}                     
                       <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                       
                       {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                       <!-- END switch_moderators_links -->
                           <br>
                                                                <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
  <span style="display:none" class="subforumFMvi">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</span>
         
    <br>
                       <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                    </td>
                    </td>
                                           
                                            <td class="tcr"><div class="xemmoi"><span class="xemgui"></span><span class="genmed"><font color="#7419BF" face="" size="2"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/new10.gif"> <span>
                       <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" onmouseover="show_tooltip(this,'Tiêu đề :{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}','','black')" onmouseout="c3untip()">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
                       {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                       </span>

                                           

  </span></div><div align="center"><p class="xemtip"><span style="font-size: 8pt;"><font color="#373737">Chủ đề :<font size="+2" color="#99bf00"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font></font><font color="red"> ♥ </font><font color="#373737">Bài gửi :<font size="+1" color="#ff8a00"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></font></span></p></div></td></tr>
                                             
                         
                   
                    <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
           </tbody></table></div></div>
     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
     </ul>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
     <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
     </p>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->
                                           
                                           
                                           
                                           
                                            <script type="text/javascript">
  $(".subforumFMvi a").each(function () {
    $(this).replaceWith('<option value="' + $(this).attr("href") + '">|-- ' + $(this).text() + '</option>');
  });
  $(".subforumFMvi option").each(function () {
    $(this).appendTo($(this).parent().prev())
  });
  $(".subforumFMvi").each(function () {
    if ($(this).text() == "") {
        $(this).prev().remove();
        $(this).remove();
    } else {
        $(this).prev().show()
    }
  });
  </script>

  #3 - Posted on 3/7/2012, 09:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:02

  Member
  overall_footer_begin

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <div>
                       <div>
  <!-- END html_validation -->
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
           <div id="{ID_RIGHT}">
              <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
              {giefmod_index2.MODVAR}
              <!-- BEGIN saut -->
              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
              <!-- END saut -->
              <!-- END giefmod_index2 -->
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
     <div id="pun-about" class="clearfix">
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
           <fieldset>
              <p><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
              {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
           </fieldset>
        </form>
        <ul>
           <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
           </li>
        </ul>
     </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->
  <script type="text/javascript" src="http://hauloc2.forumvi.com/11901.js"></script>
  <!--[if lte IE 6]>
    <style type="text/css">
                  .post-entry .entry-content img{display: block !important}
    </style>
  <![endif]-->
  <noscript>
    <style type="text/css">
                  .post-entry .entry-content img{display: block !important}
    </style>
  </noscript>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <style type="text/css">
      .fancybox-inner {
          overflow: hidden!important
      }
      #loginFancy {
          width: 305px;
          padding: 0pt ! important;
          margin: -5px -5px -17px
      }
      #loginFancy .user_login_form {
          text-align: left
      }
      #loginFancy p {
          width:269px;
          padding: 5px;
          position: relative
      }
      #loginFancy .mainoption {
          padding: 4px 2px! important;
          border: 0;
          font-style: normal!important;
          font-weight: 500;
          border-radius: 0;
          margin-top: -5px;
      }
      #loginFancy .post {
          position: absolute;
          left: 80px;
          width:90px
      }
      #loginFancy .Rlogin {
          right:0;
          position: absolute
      }
  </style>
  <div style="display:none">
      <div id="loginFancy">
          <form action="/login" method="post" name="form_login">
              <div class="user_login_form main-box center">
                  <p>
                      <label>
                          <span class="genmed" style="">Tài khoản :</span>
                          <input type="text" class="post" size="10" name="username" />
                      </label> 
                      <label class="Rlogin">
                          <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked" />
                          <span class="gensmall">Ghi nhớ?</span>
                      </label>
                  </p>
                  <p>
                      <label>
                          <span class="genmed">Mật khẩu : </span>
                          <input type="password" class="post" size="10" name="password" />
                      </label>
                      <label class="Rlogin">
                          <input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Đăng nhập" />
                      </label>
                  </p>
              </div>
          </form>
      </div>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->               

  <script>function closeBox(toClose) {document.getElementById(toClose).style.display = "none";setCookie(toClose, "closed", 365);}

  function setCookie(cName, value, expiredays) {var expDate = new Date();expDate.setDate(expDate.getDate()+expiredays);document.cookie=cName + "=" + escape(value) + ";expires=" + expDate.toGMTString();}

  function loadMsg(msgClass) {msg = document.getElementsByTagName("div");for (i=0; i<msg.length; i++) {if(msg[i].className == msgClass) {if(document.cookie.indexOf(msg[i].id) == -1) {msg[i].style.display = "block";}}}}

  window.onload=function(){loadMsg('msgbox'); }</script>
  <style>div.guestwarn {background:MediumTurquoise;color:#fff;max-width:280px;min-height:18px;padding:0 5px 3px;position:fixed;right: 2%;

  top: 50%;padding: 10px 15px;position: fixed;z-index: 10;font-size:12px;-moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px;  filter:alpha(opacity=88);

  -moz-opacity:.88; opacity:.88; -moz-box-shadow:5px 5px 5px #191919; -webkit-box-shadow:5px 5px 5px #191919; box-shadow:5px 5px 5px #191919;}

  </style>
  <div id="message-1" class="msgbox" style="display: block; "><div class="guestwarn"><a href="#" class="close" onclick="closeBox('message-1'); return false;" title="Close This Warn"></a>


  <div class="guestwarn"><a href="#" class="close" onclick="closeBox('message-1'); return false;" title="Close This Warn"></a>
  <font color="white"><b>
  Cảm ơn bạn đã ghé thăm 4r Kết Nối Trái Tim Teen.Diễn đàn chúng tôi tạo ra nhằm mục đích  <font color="red"><b>giao lưu - giải trí &amp; học tập</b></font>. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia website. Vui lòng</b></font> <a href="/register"><font color="red"><b>Click vào đây</b></font></a> <font color="white"><b>để đăng kí tài khoản mới.Chúc bạn có những phút giây thật vui vẻ và thoải mái!</b></font></div>
  </div>
                                                                  <!-- END switch_user_logged_out -->
   

    <script type="text/javascript" src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/punBB-fancybox2-FMvi.js"></script>

  #4 - Posted on 3/7/2012, 09:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:02

  Member
  overall_footer_end

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                       <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                             <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                             {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                       </li>
                    </ul>
                 
                                            <!-- END switch_footer_links -->
  <script>
  <!--
  document.write(unescape("%3Cp%20class%3D%22right%22%3E%0A%20%20%3Cstrong%3ESkin%20rip%20by%3A%3Ca%20href%3D%22http%3A//www.teenkimdong.biz/u1%22%3E%3Cb%3E%3Cfont%20color%3D%22red%22%3E%5BHY%5D-OnlyK%3C/font%3E%3C/b%3E%3C/a%3E%3C/strong%3E%0A%09%09%09%09%09%3C/p%3E%09"));
  //-->
  </script> 
                                    </div>
                                         
                             
              
                 
              </div>
              
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
   <center>
    <a href="/forum" title="Diễn đàn"><table align="center" background="http://i44.servimg.com/u/f44/17/54/30/53/banner10.jpg" width="980" height="260" style="padding:0px 0px 0px 0px ; "></table></a>
  </center>    <br />
  <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
   {PROTECT_FOOTER}
    <div id="mudimPanel" style="position: fixed; bottom: 0; right:0; left:0; width: 100%; border: 1px solid black; padding: 1px; background: lightYellow; color:Black; z-index:100; text-align: center; font-size: 10pt;"><a href="http://mudim.googlecode.com" title="Mudzot's Input Method" onclick="Mudim.ToggleDisplayMode();return false;">Mudim</a> v0.8 <input name="mudim" id="mudim-off" onclick="Mudim.SetMethod(0);" type="radio">Tắt<input name="mudim" id="mudim-vni" onclick="Mudim.SetMethod(1);" type="radio"> VNI <input name="mudim" id="mudim-telex" onclick="Mudim.SetMethod(2);" type="radio"> Telex <input name="mudim" id="mudim-viqr" onclick="Mudim.SetMethod(3);" type="radio"> Viqr <input name="mudim" id="mudim-auto" onclick="Mudim.SetMethod(4);" type="radio"> Tổng hợp <input id="mudim-checkspell" onclick="javascript:Mudim.ToggleSpeller();" type="checkbox">Chính tả<input id="mudim-accentrule" onclick="javascript:Mudim.ToggleAccentRule();" type="checkbox">Bỏ dấu kiểu mới [ <a href="#" onclick="Mudim.Toggle();return false;">Bật/Tắt</a> (F9) <a href="#" onclick="Mudim.TogglePanel();return false;">Ẩn/Hiện</a> (F8) ]</div> 
    <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
     
  </script>

  </body>
  </html>

  #5 - Posted on 3/7/2012, 09:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:03

  Member
  overall_header

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
          <meta name="google-site-verification" content="SOvAp7Rlji2t3vIJoTUq1m6VFeqjL2bzbRjK2TnB2Co" />
          <meta name="google-site-verification" content="9MNottNGtqC7yBBVgI0FZYaa2NfgKvScvYcL7IkyGOA" />
          <meta name="google-site-verification" content="SOvAp7Rlji2t3vIJoTUq1m6VFeqjL2bzbRjK2TnB2Co" />
          <meta name="msvalidate.01" content="48D81BFFF167BD7F6F81D68699A2D27E" />
          <META name="y_key" content="9b851d1363b9ec5d" />
          <meta name="google-site-verification" content="HXy9gyH9M3CqfHP7ULODOu6tiALLC6WjTTDOpVLcTIQ" />
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}

     <!--[if lte IE 6]>
           <style type="text/css">
                  .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                  body{background-color: #FFFFFF!important}
             #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
         </style>
     <![endif]-->

    <noscript>
          <style type="text/css">
            #left{display:block !important}
            .module .main-content{height: 12.3em !important}
            .toppost_width{width: 290px;}
            .recentWidth{width: 658px;}
            .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
            .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
        </style>
    </noscript>              <script type="text/javascript" src="/22591.js"></script>
   
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <!-- END switch_ticker -->
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
        function langEV() {
            if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
                return true;
            } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
                return false;
            }
        }
    </script>
     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}

          <script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function(){my_setcookie('mytid',jQuery("#logout").attr("href"),1,0);});</script>   
   <meta name="google-site-verification" content="5hGIe5tWPwEKZ0VxYCdil-jhKZEmAM1wbD_ec8n_eVs" />
    <meta name="google-site-verification" content="Dc46b-gLDv45A2xG8U-ylLpnwvCpxITATEU5NM2kE-A" />
    </head>

  <body>

    <!--[if lte IE 6]>
        <div style="left: 50%; z-index: 9999; width: 500px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); top: 50%; position: absolute; padding: 10px; margin-left: -255px; text-align: justify; margin-top: -140px;">
            <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/chanie10.jpg" alt="block-IE6" style="float: left;padding-right:20px" />
            <p>
                <br />
          <strong>Diễn đàn <font color="red">TEENKIMDONG.BIZ</font> không hỗ trợ Internet Explorer 6.</strong>
                <br />
                <br />Nếu bạn vẫn muốn tham gia diễn đàn, hãy sử dụng trình duyệt khác, nhanh hơn và bảo mật tốt hơn như:
                <br />
                <br />☆
                <a href='http://www.google.com/chrome'> Chrome</a>
                <br />☆
                <a href='http://www.mozilla.com/'> Firefox</a>
                <br />☆
                <a href='http://www.opera.com/download/'> Opera</a>
                <br />☆
                <a href='http://www.apple.com/safari/download/'> Safari</a>
            </p>
        </div>
     <![endif]-->
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->
  <center>
    <a href="/forum" title="Diễn đàn"><table align="center" background="http://blog.georgetownvoice.com/wp-content/uploads/2009/03/overheard-web-banner-1024x358.jpg" width="980" height="260" style="padding:0px 0px 0px 0px ; "></table></a>
  </center>
     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

     <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
              <div class="pun">
                 <div id="pun-intro" style="display:none">
                    <a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>

                    <!-- BEGIN switch_h1 -->
                    <div id="pun-title">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</div>
                    <!-- END switch_h1 -->

                    <!-- BEGIN switch_desc -->
                    <p id="pun-desc">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</p>
                    <!-- END switch_desc -->
                 </div>
                 <div id="pun-head">
                    <div id="pun-navlinks">
                       <ul class="clearfix">
                          <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                       </ul>
                    </div>
                 </div>
                 
                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->
  <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr><div class="online_05">
    <td class="alt1" width="100%">
           
                <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">

  <div class="nav">
   

    <a class="nav" href="{U_INDEX}"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit10.png" />
   [You must be registered and logged in to see this link.]
  </div>
   <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit12.gif" /><font color=red> {PAGE_TITLE}</font>
  </div> 
       
    </td>

  <td class="alt1" width="100%">
  <table  border="0" class="table_login" height="100%" width="100%" align="middle">
  <tr>

    <td class="login_alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

  <!-- login form -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login">

     

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <TBODY>
  <tr>

  <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
  <img src="http://i.imm.io/j0nw.jpeg" border="0" alt="user" title="user"></td>
  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
  </td>

     
      <td><a href="/register" rel="nofollow"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/regist10.gif" border="0" alt="Đăng Ký"></a></td>
     
  </tr>
     
  <tr>
  <td class="smallfont"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/passwo11.gif" border="0" alt="user" title="user">
  </td>     

  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" />
  </td>
       
  <td><input style="width:72px; height:20px;color: transparent;-webkit-user-select: none;-webkit-rtl-ordering: none;border: none;background-color: #fff;background-image: url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif)" type="submit" name="login">
  </td>
  </tr>

  </tbody>
  </table>

  <table>
  <tr>
  <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" /> Ghi nhớ?</label>
  </td>
  </tr>
      </table>
        </form>
  <!-- END switch_user_logged_out -->


  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
  <font color=red> {LOGGED_AS}</font><br />
  <font color=blue> {LAST_VISIT_DATE}</font> <br />
  <font color=green> {CURRENT_TIME}</font></span><br />
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>
   
  <!-- / login form -->
      </td>

  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
    </td>

        </tr>


  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
                                   
                 <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                   
                                   <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #6 - Posted on 3/7/2012, 09:03
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:04

  Member
  nhìn rối thế nào ấy

  #7 - Posted on 3/7/2012, 09:04
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:08

  Member
  đẹp đẹp.. ông tìm đâu ra cái này đấy.

  #8 - Posted on 3/7/2012, 09:08
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:09

  Member
  cái banner trên cùng hình như là động mà cười ngoác miệng

  #9 - Posted on 3/7/2012, 09:09
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:10

  Member
  bucnong đã viết:cái banner trên cùng hình như là động mà cười ngoác miệng

  vào header tìm banner thích động thì thay Flash hoặc ảnh động chứ cái này ko động cười ngoác miệng

  #10 - Posted on 3/7/2012, 09:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:14

  Member
  ông tự ríp hả

  #11 - Posted on 3/7/2012, 09:14
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  zualuoi
  avatar

  zualuoi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 653
  Points : 1309
  Thanks : 510

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:15

  Member
  cười lăn lộn chắp vá chứ rip cái gì trời cười nhăn răng

  #12 - Posted on 3/7/2012, 09:15
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:19

  Member
  zualuoi đã viết: cười lăn lộn chắp vá chứ rip cái gì trời cười nhăn răng

  Ơ e điêu a làm zì:

  Gốc nè: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Đang rip cái hotvteen.net nữa

  #13 - Posted on 3/7/2012, 09:19
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:20

  Member
  ông ríp nốt cái trang chủ luôn đi tui k ríp đk cái home

  #14 - Posted on 3/7/2012, 09:20
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:28

  Administrator
  vote cho 1 phiếu
  cười nhăn răng
  dù rip hay ko rip cũng có lòng nhiệt tình

  #15 - Posted on 3/7/2012, 09:28
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:30

  Member
  Index


  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>9X♥️Night -:- Diễn đàn  Teen Việt Nam, Giới trẻ Việt Nam</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

  <meta name="msvalidate.01" content="578A4D5C6CE443AF2A9CBB5541F3158B" />
  <meta name="msvalidate.01" content="2A3DC853F75023EFECBF86C1A5B9953E" />
  <META name="y_key" content="334254228cc4d5d0">
  <meta name="alexaVerifyID" content="2JLnZPX0IfJ4Ulr0utc93x9lpio" />
  <meta name="google-site-verification" content="nDhY3JysoxMNgXL0Bso97hN3Tsvdh0kKRbZwfBPpg_Q" />
  <meta name="google-site-verification" content="W481jVBa24Fgro_9JnWiQIMvNGWBx7knLNoWTPbR6Qw" />
  <meta name="verify-adnet" content="887c6309e0afe6854d6b4511d84c5c6d" />
  <link rel="stylesheet" href="http://9xnight.com/css/styles.css"  type="text/css" />
  <script type="text/javascript" src="http://9xnight.com/js/jquery-1.2.1.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://9xnight.com/js/jquery.cycle.all.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://9xnight.com/js/hide-select.js"></script>
  <Script>
  var clickmessage="Don't steal my images please."

  function disableclick(e) {
  if (document.all) {
  if (event.button==2||event.button==3) {
  if (event.srcElement.tagName=="IMG"){
  alert(clickmessage);
  return false;
  }
  }
  }
  else if (document.layers) {
  if (e.which == 3) {
  alert(clickmessage);
  return false;
  }
  }
  else if (document.getElementById){
  if (e.which==3&&e.target.tagName=="IMG"){
  alert(clickmessage)
  return false
  }
  }
  }

  function associateimages(){
  for(i=0;i<document.images.length;i++)
  document.images[i].onmousedown=disableclick;
  }

  if (document.all||document.getElementById)
  document.onmousedown=disableclick
  else if (document.layers)
  associateimages()</Script>
  <script type="text/javascript">

    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', 'UA-29486671-1']);
    _gaq.push(['_setDomainName', '9xnight.com']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();

  </script>
  <script type="text/javascript">
     $(function() {
             $('#s1').cycle({fx:'fade',speed:1500,timeout:4000});
     });
     </script>
  <!--[if IE 6]>
      <script defer type="text/javascript" src="http://9xnight.com/js/pngfix.js"></script>
     <style type="text/css">
     #search_query{
         width:95px;
      }
      #search_box_go{
         padding-top:1px;
      }
      ul#navigation{
      margin:2px 50px 0 0px;
      }
     #right_side{
         margin:10px 4px 0 0;
      }
      .tag li{
         margin:8px 0 0 8px;
          line-height:5px;
      }
      </style>
     <![endif]-->
  <!--[if IE 7]>
     <style type="text/css">
      #search_box_go{
         padding-top:1px;
      }
     #menucontainer ul li ul{
        display:none;
        position:absolute;
        margin:0px;
        margin-left:0px;
         margin-top:-20px;
        padding:0px;
        width:170px;
     }
     </style>
     <![endif]-->
  </head>
  <body>
  <!-- start ribbon background -->
  <div id="page_bg">
    <!-- start content -->
    <div id="container">
      <!-- start header -->
      <div id="header">
        <div id="header_logo"> <a href="#"><img src="http://9xnight.com/images/logo.png" alt="Logo" width="322" height="56" border="0" /></a> </div>
        <div id="header_slogan"><img src="http://9xnight.com/images/slogan.png" alt="Gourmet Online Shop" width="213" height="40" /></div>
      </div>
      <!-- end header -->
      <div id="menu_container">
      <ul id="navigation">
          <li class="current"><a href="index.html">Trang chủ</a></li>
          <li><a href="4zum/index.php">Diễn đàn</a></li>
          <li><a href="4zum/gifts.php">Tặng quà</a></li>
     <li><a href="4zum/credits.php">Ngân hàng</a></li>
     <li><a href="4zum/ishop.php">Linh tinh</a>   
            <ul class="second-level">
                 <li><a href="4zum/easy_pages.php?p=27" target=_blank>Tử vi</a></li>
             <li><a href="4zum/easy_pages.php?p=29" target=_blank>Bảng mã màu</a></li>
             <li><a href="4zum/easy_pages.php?p=29" target=_blank>Check nick ẩn</a></li>
     <li><a href="4zum/easy_pages.php?p=20" target=_blank>Photoshop online</a></li>
     <li><a href="4zum/youtube.php" target=_blank>Youtube</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li class="last"><a href="contact.html">Liên hệ</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div id="mainContent">
        <!-- start body content -->
        <div id="right_side">
          <div id="s1" class="slide"> <img style="display: none;" src="http://9xnight.com/images/banner1.jpg" alt="" width="666" height="226" /> <img style="display: none;" src="http://9xnight.com/images/banner2.jpg" alt="" width="666" height="226" /> <img style="display: none;" src="http://9xnight.com/images/banner3.jpg" alt="" width="666" height="226" /> </div>
          <div id="body_text">
            <!-- begin main page content -->
            <h1>Chào mừng bạn đến với 9X♥️Night</h1>
            <div class="inner_right"> <img src="http://9xnight.com/images/button_coffee.jpg" border="0" alt="Coffee" /></a> <br />
              <br />
              <img src="http://9xnight.com/images/button_chocolate.jpg" border="0" alt="Coffee" /></a> </div>
            <p> <b><font color=red>9X♥️Night</b></font> là một sân chơi đầy bổ ích và lành mạnh rất hợp cho lứa tuổi TEEN chúng ta. <font color=red><b>9X♥️Night</b></font> sẽ tổ chức những buổi offline liên tục để thành viên gặp gỡ với nhau, vui chơi ăn uống. Bạn có thấy thích thú không nào ! </p>
            <ul class="ticklist">
              <li>Bạn muốn có nhiều bạn ?</li>
              <li>Bạn muốn có niềm vui sau những bữa học ?</li>
              <li>Bạn muốn giao lưu học hỏi ?</li>
            </ul>
            <p><b><font color=red>9X♥️Night</font></b> sẽ giúp các bạn đáp ứng tất cả điều đó ... còn chừng chờ gì nữa, hãy nhanh tạo ngay cho mình một tài khoản để thảo luận và trao đổi với các TEEN khác nhé !</p>
            <!-- end main page content -->
  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="600" height="90">
  <param name="movie" value="http://upanh.9xnight.com/djfl.swf" />
  <param name="quality" value="best" />
  <param name="menu" value="true" />
  <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
  <embed src="http://upanh.9xnight.com/djfl.swf" quality="best" menu="true" width="600" height="90" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowScriptAccess="sameDomain" />
  </object>


          </div>
        </div>
        <!-- end body content -->
        <div id="left_side">
          <!-- start left menu -->
          <div style="position:relative; margin-top:-47px; width:147px; height:93px; background:url(http://9xnight.com/images/tag_top.gif);"></div>
          <div class="tag">
            <ul>
     <li><a href="4zum/register.php">Đăng Ký</a></li>
     <li><a href="4zum/index.php">Diễn Đàn</a></li>
     <li><a href="http://upanh.9xnight.com">Upload Ảnh</a></li>
     <li><a href="http://boi.9xnight.com">Bói Toán</a></li>
     <li><a href="http://matcuoi.9xnight.com">Mặt Cười</a></li>
     <li><a href="http://taochu.9xnight.com">Tạo Chữ</a></li>
     <li><a href="http://chuky.9xnight.com">Tạo Chữ Ký</a></li>
     <li><a href="4zum/forumdisplay.php?f=67">Âm Nhạc</a></li>
           
            </ul>
            <p>  </p>
          </div>
          <!-- end left menu -->
          <!-- start search tag -->
          <div id="search_box">
            <form action="#" method="get" name="search">
              <div>
                <div id="search_box_inner">
                  <input name="search_query" id="search_query" type="text" style="" value="    TÌM KIẾM" onfocus="if(this.value=='    TÌM KIẾM')this.value='';" />
                </div>
                <!-- set padding-top:1px in IE 6 and 7 if statement -->
                <div id="search_box_go">
                  <input type="image" src="http://9xnight.com/images/go.gif" alt="Go!" style="margin:0px; padding:0px;" />
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
          <!-- end search -->
          <div id="shopping_cart_summary">
            <div>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://rappervn.net/music/player/flvplayer11.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="&file=http://rappervn.net/music/xml/playlist-
  top.xml&thumbsinplaylist=false&displayheight=0&backcolor=0xFF99FF&frontcolor=0xFFFFFF&lightcolor=0xFFFFFF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=false&linktarget=_blank&repeat=true;
  volume=100;width=130&height=270" width="130" height="270" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/>
  </div>
           
          </div>
        </div>
        <hr class="clear" />
      </div>
      <!-- start footer -->
      <div id="footer">
        <div style="float:left">©️ 9X♥️Night.com</div>
       
      </div>
      <!-- end footer -->
    </div>
  </div>
  <!-- end content -->
  </body>
  </html>

  #16 - Posted on 3/7/2012, 09:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 3/7/2012, 09:42

  Member
  like 5 cái rồi

  #17 - Posted on 3/7/2012, 09:42
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  hacbao0918
  avatar

  hacbao0918

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 294
  Points : 325
  Birthday : 17/10/1980
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://Gfamily.info

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 3/7/2012, 11:47

  Member
  ?

  #18 - Posted on 3/7/2012, 11:47
  Xem lý lịch thành viên http://Gfamily.info
  avatar

  Hữu Phước
  avatar

  Hữu Phước

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 939
  Points : 1443
  Birthday : 28/12/1998
  Thanks : 443
  Đến từ : Thuận Hưng , Thốt Nốt , Cần Thơ

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 3/7/2012, 12:14

  Member
  xem

  #19 - Posted on 3/7/2012, 12:14
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz
  avatar

  hakuba
  avatar

  hakuba

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 337
  Points : 461
  Birthday : 01/01/1992
  Thanks : 111

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 3/7/2012, 13:20

  Member
  xem

  #20 - Posted on 3/7/2012, 13:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Kent™
  avatar

  Kent™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 608
  Points : 850
  Birthday : 10/09/1995
  Thanks : 154

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 3/7/2012, 13:24

  Member
  Very GoOd
  cười nhăn răng

  #21 - Posted on 3/7/2012, 13:24
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.forumotion.com/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.forumotion.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 3/7/2012, 17:20

  Member
  coi

  #22 - Posted on 3/7/2012, 17:20
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.forumotion.com/forum
  avatar

  baongok
  avatar

  baongok

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 68
  Points : 103
  Thanks : 37

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 4/7/2012, 10:25

  Member
  xem

  #23 - Posted on 4/7/2012, 10:25
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 4/7/2012, 10:26

  Moderagerator
  xem

  #24 - Posted on 4/7/2012, 10:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 4/7/2012, 10:39

  Moderagerator
  eeeeeeeeeeeeee có cái viewtopic cho mình xin luôn cái

  #25 - Posted on 4/7/2012, 10:39
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 8 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Computers | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog
  YOUR BANNER HERE
  728x90