Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Code] Tặng Người Yêu

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Êu Ngáo VL
  avatar

  Êu Ngáo VL

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1725
  Points : 7059
  Birthday : 08/11/2000
  Thanks : 3826

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 27/6/2012, 16:57

  Administrator
  Demo :
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Codes :
  Code:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <html>
  <head>
  <title>Shine S2 Yến</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <style>
  *{
      margin: 0px;
      padding: 0px;
  }
  body{
      background: url('http://yenbaby.com/shine.jpg') center center fixed no-repeat transparent;
  }
  #texttyping{
      width: 500px;
      margin: 20px 10px 20px 100px;
      font-weight: bold;
      position: absolute;
      top: 150px;
      left: 30px;
      float: left;
  }
  #marquee{
      height: 400px;
      width: 400px;
      position: absolute;
      top: 50px;
      left: 650px;
      z-index: 10;
      float: left;
  }
  </style>
  <script language="javascript">
  mensaje=
   
  '<font size="2" face="Courier New" color="#FF0099">Yến Xinh Gái . . .  Anh Yêu Em ^^<br></font>'+' <br>'+
   
  '<font color="#009933" size="2">Mới đó mà đã 1 năm trôi qua rồi nhỉ , nhanh thật đấy , hì hì. Nhớ lại những kỉ niệm giữa 2 đứa mình mà vui thật đấy , thời gian mình ở bên nhau không nhiều nhưng lại có khá nhìu kỉ niệm đẹp mà anh không bao giờ quên ^^</font>                <br>          '+
   
  '<br>          '+
   
  '<font size="2"  color="#FF6633">Thời gian không ở bên em , Anh như sống trong địa ngục , tưởng trừng cuộc đời anh đã hết vậy mà đến ngày hôm nay anh lại có thể đứng vững và bước tiếp , vì anh vẫn lun hi vọng . . . hi vọng 1 ngày mình trở lại bên nhau như ngày nào.</font><br>'+
   
  '                    <br>'+
   
  '<font size="2" color="#ff3333">...Mún nói với em nhìu hơn nữa cơ nhưng mà thôi để dành khi nào về gặp em tâm sự ^^ chắc thế này cũng đủ để em hiểu anh rồi nhỉ ^^ </font>  <br> <br>          '+
   
  '  <font size="2" color="#669933">  Anh yêu Em Mãi Mãi </font>'+
  '                    <br>'+
  '<br><font color="#669933">( </font><font color="#ff3333">Because</font> <font color="#333399">I</font> <font color="#ff00ff">L♥️ve</font> <font color="#333333">You</font> <font color="#669933">... )</font><br>'+
  '<br><p align="left"> <font face="Courier New" color="#085C12" size="3">Mãi Mãi Yêu Em</font></p>'
   
  line=0
   
  cursor='_'
   
  function teclear(){
   
  if(line==mensaje.length) cursor=''
   
  texttyping.innerHTML=mensaje.substring(0,line)+cursor
   
  if(line++<mensaje.length) setTimeout("teclear()",60)
   
  }
  </script>
  <script type="text/javascript">
  // Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
  var snowmax=12
   
  // Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
  var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD","#ffffff","#ffc0cb")
   
  // Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like
  var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")
   
  // **** CHANGE YOUR IMAGE HERE ****
   
  // Set the letter that creates your snowflake (recommended: * )
  var snowletter=" Toàn S2 Yến "
   
  // Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2)
  var sinkspeed=0.6
   
  // Set the maximal-size of your snowflaxes
  var snowmaxsize=40
   
  // Set the minimal-size of your snowflaxes
  var snowminsize=20
   
  // Set the snowing-zone
  // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
  // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
  var snowingzone=1
   
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // CONFIGURATION ENDS HERE
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   
   
  // Do not edit below this line
  var snow=new Array()
  var marginbottom
  var marginright
  var timer
  var i_snow=0
  var x_mv=new Array();
  var crds=new Array();
  var lftrght=new Array();
  var browserinfos=navigator.userAgent
  var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
  var ns6=document.getElementById&&!document.all
  var opera=browserinfos.match(/Opera/)
  var browserok=ie5||ns6||opera
   
  function randommaker(range) {
     rand=Math.floor(range*Math.random())
      return rand
  }
   
  function initsnow() {
      teclear();
     if (ie5 || opera) {
        marginbottom = document.body.clientHeight
        marginright = document.body.clientWidth
    }
    else if (ns6) {
        marginbottom = window.innerHeight
        marginright = window.innerWidth
    }
     var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
     for (i=0;i<=snowmax;i++) {
        crds[i] = 0;
         lftrght[i] = Math.random()*15;
         x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
        snow[i]=document.getElementById("s"+i)
        snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
        snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
        snow[i].style.fontSize=snow[i].size
        snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
        snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
        if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
        if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
        if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
        if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
        snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
        snow[i].style.left=snow[i].posx
        snow[i].style.top=snow[i].posy
     }
     movesnow()
  }
   
  function movesnow() {
     for (i=0;i<=snowmax;i++) {
        crds[i] += x_mv[i];
        snow[i].posy+=snow[i].sink
        snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
        snow[i].style.top=snow[i].posy
   
        if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
           if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
           if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
           if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
           if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
           snow[i].posy=0
        }
     }
     var timer=setTimeout("movesnow()",60)
  }
   
  for (i=0;i<=snowmax;i++) {
     document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
  }
  if (browserok) {
     window.onload=initsnow;
   
  }
  </script>
  </head>
  <body >
   <div><embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/OjgBDy1A-ocm" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="&file=http://www.nhaccuatui.com/l/OjgBDy1A-ocm&displayheight=13&backcolor=0xe9f0f3&frontcolor=&lightcolor=&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=false&repeat=true;volume=60;height=1 ;width=0px;height=0" width="0" height="0" /></div><div id="marquee">
  <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollAmount="1" scrollDelay="60" direction="up">
  <font color="#FF0099" size="2" face="tahoma"><b>
  ╔♫═╗╔╗ ♥️ <b></br>
  ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗<b> </br>
  ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣ <b></br>
  ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝ <b></br>
  ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ<b></br>
  <br />
  <p align="center">Design By Toàn Shine</p>
  </b>
  </marquee>
  </div><div id="texttyping">
  </div>
  </body>
  </html>


  <object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8wNS8wL2IvInagaMEMGJmZGQ0NjA5ZTmUsICxM2Q4NWZmMDhhNTU4YTllODIzMmUdUngWeBXAzfE5n4WeBdUnghfFF1YW5nIEjDoCBmdC4gS2jhdUngq9jIFZp4WeBdUngHdHwxfDI" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8wNS8wL2IvInagaMEMGJmZGQ0NjA5ZTmUsICxM2Q4NWZmMDhhNTU4YTllODIzMmUdUngWeBXAzfE5n4WeBdUnghfFF1YW5nIEjDoCBmdC4gS2jhdUngq9jIFZp4WeBdUngHdHwxfDI" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
  1234 Tự edit nhá 1234
  Nguồn : SVienit

  #1 - Posted on 27/6/2012, 16:57
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/
  avatar

  anhoang_qn
  avatar

  anhoang_qn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 394
  Points : 483
  Thanks : 60

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 27/6/2012, 19:26

  Member
  lam sao doi~ kai hinh` nen

  #2 - Posted on 27/6/2012, 19:26
  Xem lý lịch thành viên

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90