Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Phpbb3] Khung nội quy khi viết bài mới

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Cros
  avatar

  Cros

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 174
  Points : 619
  Birthday : 16/03/1991
  Thanks : 329
  Đến từ : Đảo thiên đường

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Designs Skin
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 22/6/2012, 18:04

  Designs Skin
  Demo:

  Cách làm :

  :Hide:
  cntt-k3 cntt-k3 cntt-k3 cntt-k3

  #1 - Posted on 22/6/2012, 18:04
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  chumserver20
  avatar

  chumserver20

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 15
  Points : 15
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 17/7/2012, 23:30

  Member
  xem

  #2 - Posted on 17/7/2012, 23:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  thanhvibibi
  avatar

  thanhvibibi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 137
  Points : 148
  Thanks : 9

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 21/7/2012, 10:33

  Member
  thanks

  #3 - Posted on 21/7/2012, 10:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ngoctuan_py
  avatar

  ngoctuan_py

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 300
  Points : 361
  Thanks : 55

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 28/7/2012, 12:40

  Member
  coi

  #4 - Posted on 28/7/2012, 12:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Skin4Fm
  avatar

  Skin4Fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 392
  Points : 457
  Birthday : 06/06/1991
  Thanks : 52
  Đến từ : Skin4Fm.Com

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 20/8/2012, 12:13

  Member
  nội quy khi post bài

  #5 - Posted on 20/8/2012, 12:13
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mytway
  avatar

  mytway

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 163
  Points : 295
  Birthday : 01/01/1991
  Thanks : 124

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://fcmuvn.forumvi.com/

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 18/10/2012, 07:43

  Member
  coi .

  #6 - Posted on 18/10/2012, 07:43
  Xem lý lịch thành viên http://fcmuvn.forumvi.com/
  avatar

  Sam Hameed
  avatar

  Sam Hameed

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 18
  Points : 23
  Birthday : 16/07/1994
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 23/10/2012, 10:29

  Member

  #7 - Posted on 23/10/2012, 10:29
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  kingmazigh
  avatar

  kingmazigh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 79
  Points : 77
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 27/10/2012, 04:51

  Member
  merci

  #8 - Posted on 27/10/2012, 04:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  victorlee_htg
  avatar

  victorlee_htg

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 225
  Points : 246
  Thanks : 5
  Đến từ : http://diem10online.net

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 27/10/2012, 07:00

  Member
  xem

  #9 - Posted on 27/10/2012, 07:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tambeo98
  avatar

  tambeo98

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 17
  Points : 17
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 23/11/2012, 12:54

  Member
  xem

  #10 - Posted on 23/11/2012, 12:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 23/11/2012, 14:36

  Member
  xem

  #11 - Posted on 23/11/2012, 14:36
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 24/12/2012, 18:34

  Moderagerator
  xem

  #12 - Posted on 24/12/2012, 18:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Nhục Bồ Đoàn
  avatar

  Nhục Bồ Đoàn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 328
  Points : 359
  Thanks : 35

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 25/3/2013, 12:58

  Member
  ii

  #13 - Posted on 25/3/2013, 12:58
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kiikkdkd
  avatar

  kiikkdkd

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 18
  Points : 20
  Birthday : 02/02/1990
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 18/5/2013, 09:57

  Member
  dasdas

  #14 - Posted on 18/5/2013, 09:57
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  moke1
  avatar

  moke1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 46
  Points : 44
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 13/6/2013, 12:41

  Member
  xem

  #15 - Posted on 13/6/2013, 12:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kurim240895
  avatar

  kurim240895

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 38
  Points : 38
  Birthday : 16/04/1995
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 9/8/2013, 13:32

  Member
  xem

  #16 - Posted on 9/8/2013, 13:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hantalu
  avatar

  hantalu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 16
  Points : 16
  Birthday : 15/01/1993
  Thanks : 0
  Đến từ : tphvm

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 13/2/2014, 14:30

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #17 - Posted on 13/2/2014, 14:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vi01239984564
  avatar

  vi01239984564

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 118
  Birthday : 14/03/2000
  Thanks : 7
  Đến từ : Gia Lai

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 13/5/2014, 05:56

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #18 - Posted on 13/5/2014, 05:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  JohnRiss
  avatar

  JohnRiss

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 29
  Points : 56
  Thanks : 19

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 13/5/2014, 22:26

  Member
  fqwfqwfqwfqwfqwfq

  #19 - Posted on 13/5/2014, 22:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  skin5fm
  avatar

  skin5fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 254
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 12/9/2014, 09:39

  Member
  dddddddddddddddddd

  #20 - Posted on 12/9/2014, 09:39
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  SorryAdmin
  avatar

  SorryAdmin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 55
  Birthday : 19/02/1990
  Thanks : 6
  Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 1/10/2014, 23:51

  Member
  t1-quy-inh-cua-dien-dan-xiteen-me-co-ng-do-ng-teen-ba-cha-o-so-1-vn

  #21 - Posted on 1/10/2014, 23:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Xmen8X
  avatar

  Xmen8X

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 384
  Points : 501
  Thanks : 51

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 3/10/2014, 10:11

  Member
  Code:
  [code][code][/code][/code]

  #22 - Posted on 3/10/2014, 10:11
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  alexismcdevin
  avatar

  alexismcdevin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 54
  Points : 52
  Birthday : 28/11/1980
  Thanks : 0
  Đến từ : TpHCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 21/12/2014, 04:16

  Member
  ttttttttttttttttttttt

  #23 - Posted on 21/12/2014, 04:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  pauu1
  avatar

  pauu1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 5
  Points : 5
  Birthday : 03/12/1992
  Thanks : 0
  Đến từ : Spain

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 16/2/2015, 22:49

  Member
  TY!

  #24 - Posted on 16/2/2015, 22:49
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  wisu123
  avatar

  wisu123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 353
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 24/11/2016, 20:48

  Member
  xem

  #25 - Posted on 24/11/2016, 20:48
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90