Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] code Tổng hợp 3 thanh lv ( thanh lv thuan007, )

Trang 1 trong tổng số 7 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 17/5/2012, 11:23

  Member
  [Bài viết không bị Ẩn]Bước đầu
  Thanh lv thuận 007
  B1: theo clip
  Code:
  http://www.youtube.com/watch?v=JPrX5h27icg&feature=youtu.be&hd=1
  B2: đoạn code cần dán vào view_topic

  Code:
  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
  $('#menu li p').animate({opacity:0});//ẩn thẻ p ban đâu đi
  $('#menu li').hover(function(){
  $(this).find('p').css('display','block').stop().an imate({
  opacity:1},100);//định dạng hiện lên khi rê chuột
  },function(){
  $(this).find('p').css('display','none').stop().ani mate({
  opacity:0},0);//cho ẩn khi biến out chuột
  });
  })
  </script>
                             <div id="menu">
  <h2><color="red"><a>.†.Linh Thú.†.</a></color></h2>
  <a>.†.Cấp Bậc.†.</a>
                         <div class="fmlevel" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
                              <ul>
    <li>=====================================
    <p>{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br><img src="http://1.bp.blogspot.com/-tW3-ghYEpLI/TspwDPdqLgI/AAAAAAAAAXk/VJtB9eP5DC8/s1600/black-018-loading-p.gif"width="150"height="20"/> </br></p>
  </li>
                               </ul> </div>

    
                             
                              
                              <!--end#menu-->
                           </div>                                                                      
                         </div>
                       </div>
  tiếp theo
  bạn vào display-> quản lý tổng thể->viewtopic_body
  tìm doan code sau
  Code:
  <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Đang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
  chèn sau đó doan code trên vào .
  B3:
  Đoạn script
  Code:
  function A1level(){
  dir="http://s832.photobucket.com/albums/zz244/a1tg3/boom/"
  var ip="15"
  var ie="100"
  var ir="22"
  var ine="20"
  var maxm="8000"
  var maxl=(ine*500)
  var aq=[];
  var level=[];
  var posts=[];
  var points=[];
  var thanks=[];
  var boom = new Array()
  x = document.getElementsByTagName('div')
  for(y=0;y<x.length;y++){
  if(x[y].className == "fmlevel"){
  z= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  a= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  posts[z]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
  points[a]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
  thanks[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanked</span>: </span>")[1]);
  if(points[a]>=0){
  var xp=[];
  var firstchar=[];
  xp[z]=Math.floor(posts[z]*ip/10+(points[a]+thanks[tks]*4)*ir/10)
  level[z]=(xp[z]/ine)
  var exp = Math.floor((level[z]-Math.floor(level[z]))*ie)
  var nol = Math.floor(level[z]+parseInt(1));
  var title1="Level"
  if (nol > 450){(nol = "450")&&(exp = "99")&&(title1="Max-Level")}
  var width=(exp-5)
  var mag = "100"
  if(xp[z]>0){mag = Math.floor(thanks[tks]*19+posts[z]*2+points[a])}
  var mperc = (Math.floor((mag/maxm)*100)-6)
  if(mag > maxm) {(mag = maxm)&&(mperc = "94")}
  var lperc = (Math.floor((xp[z]/maxl)*100)-6)
  if(xp[z] > maxl) {(xp[z]= maxl)&&(lperc = "94")}
  aq[z]="Unknown"
  var medal=[];
  var i=1;
  while (i>0){
  if (nol==i){
  boom[i]="<img src='"+dir+"exp_medal_"+i+".gif'>";
  medal[z]=boom[i];i=0;} else{i++;}
  }
  stats="<div align='center'><div valign='bottom' align='left' style='width: 127px;color: gray;font-size: 7pt;'><font style='color: #333;font-size:11px;'>"+title1+": </font><font style='color: crimson;'><b>"+ nol +"</b>  </font><font color='red' style='font-size: 12px'><b> ¤"+medal[z]+"¤</b></font><br>Life: "+ xp[z]+" / "+maxl+"<div class='levelbg'><img src='/users/2211/12/43/96/album/orange10.gif' width='"+lperc+"%' height='9px'><img src='/users/2211/12/43/96/album/hp1010.gif' width='2px' height='9px'></div>Magic: " +mag+" / "+maxm+"<div class='levelbg'><img src='/users/2211/12/43/96/album/green110.gif' width='"+mperc+"%' height='9px'><img src='/users/2211/12/43/96/album/mp1010.gif' width='2px' height='9px'></div>Experience: "+exp+"%<div class='levelbg'><img src='/users/2211/12/43/96/album/blue10.gif' width='"+width+"%' height='9px'><img src='/users/2211/12/43/96/album/exp1010.gif' width='2px' height='9px'></div></div></div> "
  x[y].innerHTML +="<span class='gensmall'>" + stats} else{x[y].innerHTML +="<font color=red><br><br><b>Unknown ("+points[a]+" points)</b></font>"}}}
  }
  A1level();

  đoạn css

  Code:
  .levelbg{line-height: 13px;background: url(/users/2211/12/43/96/album/levelc10.png) no-repeat;width: 120px; height: 13px;padding-top: 2px;padding-left: 2px;}

  đây là link tải
  Code:
  http://www.mediafire.com/?4kldm5bno9578fb

  Demo:
  Code:
  http://camxucfan9x.one-forum.net/t468-topic
  [/Bài viết không bị Ẩn]

  #1 - Posted on 17/5/2012, 11:23
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 17/5/2012, 11:28

  Member  Được sửa bởi nguyenhoang21 ngày 17/5/2012, 11:35; sửa lần 1.

  #2 - Posted on 17/5/2012, 11:28
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 17/5/2012, 11:35

  Member

  #3 - Posted on 17/5/2012, 11:35
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 17/5/2012, 11:40

  Member
  code trên mình chỉ share ở bản cơ bản còn phần thuốc tăng trưởng tăng lv khẩn cấp và sắm đồ cho thú cưng đang hoàn thiện . còn chức năng thú có thể đánh nhau mình đã có code nhưng đang mã hóa dưa vào fm các bạn có thể chờ thêm 1 thời gian nữa .... thân các bạn đã ủng hộ . Mr.FM .(Mr.hoàng)

  #4 - Posted on 17/5/2012, 11:40
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 17/5/2012, 16:06

  Member
  coi

  #5 - Posted on 17/5/2012, 16:06
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st
  avatar

  Khách
  avatar

  Khách

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 295
  Points : 538
  Birthday : 26/05/1991
  Thanks : 211
  Đến từ : Một Nơi Nào Đó Trên Đất Nước VN . . .

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://teenroon.forumvi.com/

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 17/5/2012, 16:13

  Member
  ????

  #6 - Posted on 17/5/2012, 16:13
  Xem lý lịch thành viên http://teenroon.forumvi.com/
  avatar

  CôngTuấn
  avatar

  CôngTuấn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 198
  Points : 253
  Birthday : 29/08/1996
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 17/5/2012, 16:24

  Member
  ?????

  #7 - Posted on 17/5/2012, 16:24
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/
  avatar

  kittynam
  avatar

  kittynam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 321
  Points : 539
  Birthday : 06/05/1995
  Thanks : 161

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.phanthanhtai.info

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 17/5/2012, 17:18

  Member
  cười ngoác miệng

  #8 - Posted on 17/5/2012, 17:18
  Xem lý lịch thành viên http://www.phanthanhtai.info
  avatar

  ngauhungbatchot2703
  avatar

  ngauhungbatchot2703

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 328
  Points : 414
  Birthday : 27/03/1999
  Thanks : 56
  Đến từ : W7

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://theworl.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 17/5/2012, 18:01

  Member
  xem

  #9 - Posted on 17/5/2012, 18:01
  Xem lý lịch thành viên http://theworl.123.st/
  avatar

  junalone
  avatar

  junalone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 336
  Birthday : 01/01/1994
  Thanks : 84

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 21/5/2012, 08:51

  Member
  xem cái nào

  #10 - Posted on 21/5/2012, 08:51
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com
  avatar

  Mr.Dark
  avatar

  Mr.Dark

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 244
  Points : 444
  Birthday : 27/02/1991
  Thanks : 154
  Đến từ : Hải Phòng

  Member
  Xem lý lịch thành viên Http://ClubTeen9x.Us.To

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 21/5/2012, 10:01

  Member
  cho vào nặng rum ak cái lever cùi bắp sao bằng cái shop pet auto của ta chuẩn bị show

  #11 - Posted on 21/5/2012, 10:01
  Xem lý lịch thành viên Http://ClubTeen9x.Us.To
  avatar

  a5mile.tk
  avatar

  a5mile.tk

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 234
  Points : 361
  Birthday : 16/01/1995
  Thanks : 85
  Đến từ : a5pro.net

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.a5pro.net

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 21/5/2012, 10:22

  Member
  đâu đâu

  #12 - Posted on 21/5/2012, 10:22
  Xem lý lịch thành viên http://www.a5pro.net
  avatar

  Garfield
  avatar

  Garfield

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 756
  Points : 1144
  Birthday : 18/03/2000
  Thanks : 243
  Đến từ : Homeland

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 21/5/2012, 11:01

  Member
  vbvbvb vbvbvb vbvbvb

  #13 - Posted on 21/5/2012, 11:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hakuba
  avatar

  hakuba

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 337
  Points : 461
  Birthday : 01/01/1992
  Thanks : 111

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 21/5/2012, 19:31

  Member
  xem

  #14 - Posted on 21/5/2012, 19:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anhdausai
  avatar

  anhdausai

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 347
  Points : 596
  Birthday : 17/03/1990
  Thanks : 182

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.teenlythuongkiet.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 21/5/2012, 21:16

  Member
  xem

  #15 - Posted on 21/5/2012, 21:16
  Xem lý lịch thành viên http://www.teenlythuongkiet.net/forum
  avatar

  alexanderraiback1
  avatar

  alexanderraiback1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 64
  Points : 103
  Birthday : 18/03/1996
  Thanks : 37

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 21/5/2012, 23:07

  Member
  gfd

  #16 - Posted on 21/5/2012, 23:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  merino2000
  avatar

  merino2000

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 55
  Points : 55
  Birthday : 26/01/1999
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://lop7a1.5forum.net

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 25/5/2012, 22:07

  Member
  Xem thử

  #17 - Posted on 25/5/2012, 22:07
  Xem lý lịch thành viên http://lop7a1.5forum.net
  avatar

  hungdd
  avatar

  hungdd

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 111
  Points : 155
  Birthday : 16/08/1986
  Thanks : 28

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://rtdh.tk

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 28/5/2012, 23:42

  Member
  xem

  #18 - Posted on 28/5/2012, 23:42
  Xem lý lịch thành viên http://rtdh.tk
  avatar

  nhoken
  avatar

  nhoken

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 342
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 80

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://bomb.forumvi.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 30/5/2012, 11:21

  Member
  tk

  #19 - Posted on 30/5/2012, 11:21
  Xem lý lịch thành viên http://bomb.forumvi.com/forum
  avatar

  Kent™
  avatar

  Kent™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 608
  Points : 850
  Birthday : 10/09/1995
  Thanks : 154

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 30/5/2012, 11:42

  Member
  what der xme ?

  #20 - Posted on 30/5/2012, 11:42
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/
  avatar

  Kent™
  avatar

  Kent™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 608
  Points : 850
  Birthday : 10/09/1995
  Thanks : 154

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 30/5/2012, 11:45

  Member
  Mr.Dark đã viết:cho vào nặng rum ak cái lever cùi bắp sao bằng cái shop pet auto của ta chuẩn bị show
  Ờhm mài giỏi r ...
  Cái rì cx cùi ... cười lăn lộn Rẻ rách sủa nhìu

  #21 - Posted on 30/5/2012, 11:45
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/
  avatar

  meoconboy993
  avatar

  meoconboy993

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 148
  Points : 206
  Thanks : 43

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 30/5/2012, 13:05

  Member
  xem

  #22 - Posted on 30/5/2012, 13:05
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  truongchun
  avatar

  truongchun

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 338
  Points : 431
  Birthday : 15/04/1990
  Thanks : 83

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 30/5/2012, 13:19

  Member
  xem

  #23 - Posted on 30/5/2012, 13:19
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  _Duy_
  avatar

  _Duy_

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 166
  Thanks : -5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 5/6/2012, 08:46

  Member
  ác qá, lần nào viết bài cũng bỏ vào thẻ Hide hết@@

  #24 - Posted on 5/6/2012, 08:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Boyknight96
  avatar

  Boyknight96

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 137
  Points : 168
  Thanks : 7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 5/6/2012, 10:25

  Member
  nguyenhoang21 đã viết:
  xem

  #25 - Posted on 5/6/2012, 10:25
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 7 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90