Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Code] Trang chủ Teen pro

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Êu Ngáo VL
  avatar

  Êu Ngáo VL

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1725
  Points : 7059
  Birthday : 08/11/2000
  Thanks : 3826

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 1/5/2012, 09:02

  Administrator
  Hôm nay lang thang trên mạng thấy cái trang chủ nì hay nên mình mới view để share cho mọi người cùng coi
  ACP==>Modules==>HTML & JAVASCRIPT==>HTML pages management==>Create new HTML page

  Spoiler:
  Title * : Tùy ý
  Do you wish to use your forum header and footer ?:Không
  Use this page as homepage ?Có
  (Sử dụng trang này làm trang chủ)

  HTML source * :

  Code:
  <script>
  var txt="»——(¯`*ChiaSeOnline.uS.tO - Mái Nhà Tình Bạn*´¯)——«";
  var espera=300;
  var refresco=null;
  function rotulo_title() {
  document.title=txt;
  txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
  refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
  }
  rotulo_title();
  </script>

  <link rel="icon" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" type="ktc" />
  <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta name="google-site-verification" content="uptm6aF03ppqi0OXossIAPSUxhDdbwy5fbvxaaW8DzY">
  <script type="text/javascript">if (self != top) top.location.replace(self.location)</script> 
   
   
  <meta name="alexaVerifyID" content="G4OmwjWPZi6QTU1iUqlWwIjumKQ">
  <!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
   
  <title></title>
   
  <!-- InstanceEndEditable -->
   
  <style type="text/css">
   
  <!--
   
  body {
   
    background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg1011.jpg);
   
    background-repeat: repeat-x;
   
    margin-left: 0px;
   
    margin-top: 0px;
   
    margin-right: 0px;
   
    margin-bottom: 0px;
   
    background-color: #000000;
   
  }
   
  .font {  font-family: tahoma;
   
    font-size: 14px;
   
    color: #666666;
   
    text-decoration: none;
   
  }
   
  .font13 {  font-family: tahoma;
   
    font-size: 13px;
   
    color: #666666;
   
    text-decoration: none;
   
  }
   
  -->
   
  </style>
   
  <!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
   
  <style type="text/css">
   
  <!--
   
  .style8 {font-: bold; color: #000099;}
   
  .style9 {color: #333399}
   
  -->
   
  .header {
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    color: #CCCCCC;
    text-decoration: none;
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    height: 391px;
    width: 1000px;
  }
  .main {
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    color: #999999;
    text-decoration: none;
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
    background-repeat: repeat-y;
  }
  .font2 {
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
  }
   
  .footer {
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
    background-repeat: no-repeat;
  }
  .footer2 {
    font-family: tahoma;
    font-size: 13px;
    color: #CCCCCC;
    text-decoration: none;
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
    background-repeat: repeat;
  }
  .footer3 {
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
    background-repeat: no-repeat;
  }
  .font_header {
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    font-: bold;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
  }
  .font1 {
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    color: #CC00FF;
    text-decoration: none;
    font-: bold;
    margin-left: 15px;
    padding-left: 15px;
  }
   
  .font_header a{
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    font-: bold;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
  }
  .font4 {
    font-family: tahoma;
    font-size: 10px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
  }
   
  .font_header a:hover{
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    font-: bold;
    color: #FF00FF;
    text-decoration: none;
  }.boder_duoi {
    border-bottom-width: thin;
    border-bottom-style: solid;
    border-bottom-color: #CCCCCC;
  }
  .gioithieu {
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    margin-left: 25px;
    padding-left: 25px;
    margin-top: 4px;
    padding-top: 4px;
    margin-right: 2px;
    padding-right: 2px;
  }
   

  </style>
   
  <!-- InstanceEndEditable -->
   
  </head>
   
   
  <body><div align="center">
   
    <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="header">
   
      <!--DWLayoutTable-->
   
   
   
      <tbody><tr>
   
        <td height="63" colspan="4" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
   
          <!--DWLayoutTable-->
   
          <tbody><tr>
   
            <td width="62" height="33"></td>
   
            <td width="290"></td>
   
            <td width="21"></td>
   
            <td width="260" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"><a href="
  /forum" target="_blank"><b><font size="2">"•´`•.(*•.¸(`•.¸ Diễn Đàn¸.•´)¸.•*).•´`•"
  <font></font></font></b></a></div></td>
   
           
   
   
   
   
            <td width="67"> </td>
   
          </tr>
   
          <tr>
   
            <td height="17"></td>
   
            <td rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font1"><a href="http://chiaseonline.us.to/register" target="_blank"><b>.:. Đăng Kí Làm Thành Viên .:.</b></a></td>

   
   
            <td></td>
   
   
            <td></td>
   
          </tr>
   
          <tr>
   
            <td height="7"></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
          </tr>
   
        </tbody></table></td>
   
      </tr>
   
      <tr>
   
        <td width="56" height="17"></td>
   
        <td width="515"></td>
   
   
   
        <td width="374"></td>
   
        <td width="55"></td>
   
      </tr>
   
      <tr>
   
        <td height="3"></td>
   
        <td rowspan="2" align="left" valign="top" class="gioithieu"><!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" -->
   
          <table width="477" height="280" border="0">
   
            <caption>
   
              <span class="style8"><font size="2">.:. Thông Tin Về Diễn Đàn.:. </font></span>
   
            </caption>
   
            <tbody>


  ><tr>
   
              <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Trang chủ :</font></span></td>
   
              <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://chiaseonline.us.to" target="_blank"> Click Để Vào</a></font></span></td>
   
            </tr>

  <tr>
   
              <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Diễn Đàn :</font></span></td>
   
              <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://chiaseonline.us.to/forum" target="_blank"> Click Để Vào </font></span></td>
   
            </tr>
     <tr>
   
              <td width="150"><span class="style9"><font size="2">•Tin Tức Hot :</font></span></td>
   
              <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="hhttp://chiaseonline.us.to/f28-forum" target="_blank"> Click Để Vào </font></span></td>
   
            </tr>

            <tr>
   
              <td><span class="style9"><font size="2">• Statut :</font></span></td>
   
              <td><font size="2"> Phong Cách – Trẻ Trung - Năng Động  </font></td>
   
            </tr>
   
            <tr>
   
              <td><span class="style9"><font size="2">• Mục đích hoạt động :</font></span></td>
   
              <td><span class="style9"><font size="2"> Nơi để mọi người chia sẻ  </font> </span></td>
   
            </tr>
   
         
   
            <tr>
   
              <td><span class="style9"><font size="2">• Ngày hoạt động :</font></span></td>

  <td><font size="2"> 08/11/2011</font></td>
   
            </tr>
   
         
       
   
              <tr><td><span class="style9"><font size="2">• Phát triển bởi :</font></span></td>
   
              <td><font size="2">
  ™¤©Miss.™Trà My©¤™
   
  </font></td>
   
            </tr>
  <tr><td><span class="style9"><font size="2">•Yahoo Admin:</font></span></td>
   
              <td><font size="2">kjssme_love_baby@yahoo.com</font></td>
   
            </tr>

   
           
   
       
   
          <tr>
   
             
   
            </tr>
   
            <tr>
   
   
          </tr></tbody></table>
   
        <!-- InstanceEndEditable --></td>
   
        <td></td>
   
        <td></td>
   
      </tr>
   
      <tr>
   
        <td height="308"></td>
   
        <td align="center" valign="top">
   

  <center><font color="green"><b>—»™Lời Ngỏ™«—</b></font></center>
  <p><font color="blue"><b>Xin Chào Các Bạn !<br><br>
  Trước hết, cho phép tôi thay mặt toàn thể Cộng Đồng ChiaSeOnline xin gửi lời chào mừng đến bạn.<br>
  ChiaSeOnline.uS.tO... Nơi để mọi người cùng chia sẻ...Nơi giao lưu học tập trao đổi những kiến thức trong học tập ...Nơi Cảm xúc thăng hoa, tình yêu bắt đầu và rất nhiều điều thú vị khác. Rất vui được các bạn biết đến Diễn đàn và xin chúc các bạn online vui vẻ và nhiều thành công với các game mình chơi ...</b>
  <br><br>
    <font color="green">.:. Music .:.</font><br>
  <object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NC85ZS80OWU3ZWU4NzJjMGRiMmMzNjAwYTA5YmNlZjBlZDVjZS5cUIbaBmUsICDN8U3RhWeBiBCeSBNZXxTaGldUngZXwxfDE" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NC85ZS80OWU3ZWU4NzJjMGRiMmMzNjAwYTA5YmNlZjBlZDVjZS5cUIbaBmUsICDN8U3RhWeBiBCeSBNZXxTaGldUngZXwxfDE" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />

   
  </font></p></td>
   
        <td></td>
   
      </tr>
   
    </tbody></table>
   

  </div><div align="center">
   
    <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer">
   
      <!--DWLayoutTable-->
   
      <tbody><tr>
   
        <td width="1000" height="14"></td>
   
      </tr>
   
    </tbody></table>
   
   
  </div><div align="center">
   
    <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer2">
   
      <!--DWLayoutTable-->
   
      <tbody><tr>
   
        <td width="1000" height="35" align="center" valign="bottom" class="font4"><font color="#FF007B" size="2"><b>»——(¯`*ChiaSeOnline.uS.tO - Mái nhà tình bạn*´¯)——«<a href="http://teenpro9xvip.1talk.net/forum" target="_blank"></a></b></font></td>


   
      </tr>
   
    </tbody></table>
   
  </div><div align="center">
   
    <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer3">
   
      <!--DWLayoutTable-->
   
      <tbody><tr>
   
        <td width="1000" height="40"></td>
   
      </tr>
   
    </tbody></table>
   

  </div>

  <script>
  var bar = 0
  var line = "||"
  var amount ="||"
  count()
  function count(){
  bar= bar+ 1
  amount =amount  +  line
  document.loading.chart.value=amount
  document.loading.percent.value=bar+"%"
  if (bar<100)
  </div></form></body></html>
  <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"><font color="black"> forumvi.com</font></a></script></body></html>  <style type="text/css">html,body{cursor: url("http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"), url("http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"), auto;}</style>
  Demo :
  Demo online : [You must be registered and logged in to see this link.]
  Nguồn view :http://teenpro9xvip.1talk.net/

  #1 - Posted on 1/5/2012, 09:02
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/
  avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 18/5/2012, 22:07

  Member
  HI

  #2 - Posted on 18/5/2012, 22:07
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st
  avatar

  Supper...Post
  avatar

  Supper...Post

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1068
  Points : 2662
  Thanks : 413

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 19/5/2012, 12:51

  Moderagerator
  lại khảo cổ ak

  #3 - Posted on 19/5/2012, 12:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bablack
  avatar

  bablack

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 346
  Points : 382
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 12/8/2012, 19:28

  Member
  jjjjjj

  #4 - Posted on 12/8/2012, 19:28
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anglecan
  avatar

  anglecan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 9
  Points : 9
  Birthday : 14/10/1995
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 28/1/2013, 21:27

  Member
  Hay

  #5 - Posted on 28/1/2013, 21:27
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  xOnEfM
  avatar

  xOnEfM

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 117
  Points : 44
  Birthday : 19/01/1987
  Thanks : 13

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 5/6/2013, 10:48

  Member
  htrhtrhg

  #6 - Posted on 5/6/2013, 10:48
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:

  #7 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90