Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Lasttopic Fm Ver 4

Trang 13 trong tổng số 14 trang Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Phê
  avatar

  Phê

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 675
  Points : 272
  Birthday : 02/04/1991
  Thanks : 703

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 22/4/2012, 14:50

  Member
  First topic message reminder :

  demo :


  last này dc share free nên hơi thiếu 1 số chức năng của bản chính thức
  ai chưa có thì lấy xài tạm nhá cười nhăn răng

  Cách làm :
  [Bài viết không bị Ẩn]
  Bước 1 : Thêm đoạn sau vào Css
  Code:
  #content-container div#main{overflow:visible!important}
  #chatbox_members,#chatbox,#chatbox_footer{background-color:#FFF}
  .main-content.standalone{border-color:#000 #c7c7c7 #c7c7c7 #000;border-style:solid;border-width:1px;padding:10px 15px}
  a,a:link,a:hover{text-decoration:none!important}
  a.mainmenu[href='/register']{color:yellow!important}
  .chatbox-options li,.chatbox-options li a,.chatbox-options li label{color:#000}
  #left .module.main{border:0 none!important;margin:0!important}
  #pun-title{color:#FFF!important;font-family:"Comic Sans Ms";font-size:33px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:700;text-shadow:3px 3px 3px #000;text-transform:uppercase;z-index:1;padding:15px}
  .pun .sig-content img{max-width:600px}
  .pun .sig-content{clear:none;max-height:150px;overflow:hidden}
  .pun .sig-content:hover{max-height:100%}
  /* Latest topic */
  .boxFMvi{margin:0!important}
  .top-vi,.viewrep{padding:10px!important;min-height:162px}
  #most_active,#active_starters,#users_week,#users_month{display:none}
  .lastcate{overflow:hidden;position:absolute;right:0;text-align:right;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:150px}
  .showpost{line-height:18px;font-size:9px;position:absolute;right:166px}
  .rightnumber{position:absolute;right:0pt;text-align:right;}
  .leftrecent{width:240px;white-space:nowrap;position:absolute;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
  .rightrecent{position: absolute; right: 180px}
  .imgstatus{background-color:#FFF;left:-30px;position:absolute;padding:2px 7px}
  #content-container div#left{border:0 none;float:none;width:930px;margin:0}
  *+ html #content-container div#main{margin-left:0}
  * html #content-container #main-content{overflow:visible;margin-right:0}
  * html #content-container div#main{margin-right:-99%;width:100%;float:none}
  .latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;text-align:left;margin:0!important;padding:0 5px 0 30px}
  .latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}
  .toppost_width{float:left; width: 200px}
  .recentWidth{float: left; width: 600px}
  .recentWidth .main-head{position: relative; height: 1.3em;overflow: hidden;}
  .recentWidth h3{marign-left: 10px}
  .pun{background-color:#FFF;padding:12px;border:3px double #000;min-width:931px!important;width:931px;margin:0 auto}
  .loaddinng{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin12.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:150px;width:180px}
  #checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
  #numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}

  .leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
  .rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;width:846px;margin:5px 10px 5px 70px}
  .starsTitle{background-color:#E3E3E3;border:1px solid #DDD;color:#F8FF04;font-family:Comic Sans MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:18px;text-shadow:1px 1px 1px #000;padding:5px}
  Bước 2 : Vào Index_body thêm vào trên  : {JAVASCRIPT} code sau
  Code:
  <div id="left" class="boxfmvi main">
     <div class="main-head">
        <div class="page-title">
           <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
        </div>
     </div>
     <div class="main-content" style="margin: 2px; width: 926px;">
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->{giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- BEGIN saut -->
        <!-- END saut -->
        <!-- END giefmod_index1 -->
     </div>
  </div>
  Bước 3 : Thay toàn bộ overall_footer_end = code sau
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <ul>
                           <li>
                              <a id="skinfmvi2" name="bottom" class="copyright" href="http://www.fmvi.vn" rel="nofollow" target="_blank" title="FMvi">©️ <font color="green">FMvi</font> - Design by <font color="red">baivong</font></a>
                           </li>
                    </ul>
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
  $("#pun-visit, .pun-crumbs").remove()
  </script>
  <script src="http://www.fmvi.vn/36054.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>
  Bước 4 :  Vào : overall_header Tìm code sau và xóa nó đi
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   {giefmod_index1.MODVAR}
   <!-- BEGIN saut -->
   <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
   <!-- END saut -->
   <!-- END giefmod_index1 -->
   </div>
  Bước 5 : Vào : Templates >> Portal Thay :
  mod_most_active_starters
  Code:
  <div class="module main">
     <div id="active_starters" class="main-content top-vi" style="display:none">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN POSTER -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 {POSTER.NAME}
              </span>  
             <span style="float: right">{POSTER.NB_TOPICS}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END POSTER -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_most_active_topics
  Code:
  <div class="module main">
     <div class="starsTitle">
        <span style="float: right; padding-right: 10px;">
           <select id="changeviewrep">
              <option value="most_viewed">Xem nhiều nhất</option>
              <option value="most_active">Trả lời nhiều nhất</option>
           </select>
        </span>  
    </div>  
     <div id="most_active" class="main-content viewrep">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN TOPIC -->
           <li>
              <span class="leftrecent" style="width:200px!important">
                 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
              </span>  
             <span class="rightnumber">{TOPIC.TITLE}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END TOPIC -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_most_viewed_topics
  Code:
  <div class="module main">
     <div id="most_viewed" class="main-content viewrep" style="border-bottom-width: 0pt;">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN TOPIC -->
           <li>
              <span class="leftrecent" style="width:200px!important">
                 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
              </span>
              <span class="rightnumber">{TOPIC.TITLE}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END TOPIC -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_recent_topics
  Code:
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <div class="module main recentWidth" style="border-right: 1px solid #DDDDDD">
     <div class="starsTitle" style="position: relative;">
        <h3>Thống kê bài viết mới</h3>
     </div>
     <div id="recentnew" class="main-content" style="border-bottom:0 none;border-left:0 none;border-right:1px solid #DDD!important;border-top:0 none;min-height:363px">
        <ul class="latest_topics" style="padding-left: 20px ! important;">
                       <!-- BEGIN recent_topic_row -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
              </span>
              <span class="imgstatus">
                                     <img width="10px" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.png" />
              </span>
              <span class="rightrecent">
                 <!-- BEGIN switch_poster -->
                 <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
                 <!-- END switch_poster -->
                 <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
                 <!-- END switch_poster_guest -->
              </span>
              <span class="showpost">
                 <a href="javascript:vol(0)" class="firstTopic"> ►</a>
              </span>
              <span class="lastcate">
                 {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
              </span>
           </li>
                       <!-- END recent_topic_row -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  <!-- END classical_row -->

  mod_top_post_users_month
  Code:
  <div class="module main">
     <div id="users_month" class="main-content top-vi" style="display:none">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN POSTER -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 {POSTER.NAME}
              </span>  
             <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END POSTER -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_top_post_users_week
  Code:
  <div class="module main">
     <div id="users_week" class="main-content top-vi" style="display:none">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN POSTER -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 {POSTER.NAME}
              </span>  
             <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END POSTER -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_top_posters
  Code:
  <div class="module main">
     <div class="starsTitle">
        <span style="float: right; padding-right: 10px;">
           <select id="changeposter">
              <option value="top_posters">Thành viên tích cực nhất</option>
              <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option>
              <option value="users_week">Gửi bài nhiều trong tuần</option>
              <option value="users_month">Gửi bài nhiều trong tháng</option>
           </select>
        </span>  
    </div>  
     <div id="top_posters" class="main-content top-vi">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN POSTER -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 {POSTER.NAME}
              </span>  
             <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END POSTER -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  Tiếp theo các bạn vào MODULES >> Portal & Widgets
  Forum widgets management
  Display forum widgets : Chọn có

  Kéo xuống  :Forum widgets management
  Cài đặt như hình

  Tiếp đó kick vào  bánh xe  ở Recent Topics
  ở mục : Number of recent topics : các bạn chọn 23

  [/Bài viết không bị Ẩn]
  Nguồn fmvi.org
  :Bài viết không bị Ẩn:  Được sửa bởi Phê ngày 22/4/2012, 14:55; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 22/4/2012, 14:50
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  vusteven
  avatar

  vusteven

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 61
  Points : 64
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :301

  Đăng vào:on 2/5/2013, 10:07

  Member
  xem

  #301 - Posted on 2/5/2013, 10:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vũ thanh lai
  avatar

  vũ thanh lai

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 178
  Points : 223
  Thanks : 19

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :302

  Đăng vào:on 4/5/2013, 11:03

  Member
  hhhhhhhhhhhhhhhh

  #302 - Posted on 4/5/2013, 11:03
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ado '-.-
  avatar

  Ado '-.-

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 39
  Points : 38
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :303

  Đăng vào:on 5/5/2013, 15:08

  Member

  #303 - Posted on 5/5/2013, 15:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  XácChết-Online
  avatar

  XácChết-Online

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 72
  Points : 78
  Birthday : 18/01/1996
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :304

  Đăng vào:on 6/5/2013, 06:52

  Member
  xxxxxxx

  #304 - Posted on 6/5/2013, 06:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhockkhum
  avatar

  nhockkhum

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 174
  Points : 198
  Thanks : -1
  Đến từ : Sóc trăng

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :305

  Đăng vào:on 13/5/2013, 10:59

  Member
  </td></tr></table></td>
  <td style="width: 3px"></td>
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
  font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Lasttopic Cntt-k3.org Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 28px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #f7f7f7; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {background: #F7F7F7;clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
  <!-- tabs -->
  <div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết mới</a><a>Topic trả lời nhiều nhất</a><a>Topics được xem nhiều nhất</a><a>Thống kê</a>
  <a>Forumotion</a>  <style>
  .starsTitle {
  color: #706969;
  font-family: Comic Sans MS!important;
  font-variant: small-caps!important;
  font-weight: 700!important;
  height: 20px;
  line-height: 20px;
  padding: 5px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
  }

  .lastcate, .leftrecent, .repfmvi, .rightrecent, .viewfmvi {
  overflow: hidden;
  position: absolute;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  }
  .lastcate {
  right: 0;
  text-align: right;
  width: 120px;
  }

  </style>
  <ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t"> <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>

  <!--nội dung tabs -->
  <div style="height: 415px; width:100%" class="Pages">
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 416px;display: block;">
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

  <tbody>
  <tr valign="top">
  <td style="padding: 0px; background: #f7f7f7 none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">


  <div class="starsTitle" style="position: relative;"><h3>
  <p style="position: relative; margin-left: 26px; margin-right: 10px;">

  <input type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Reload Topic.')" onmouseout="hidetip()" value="F5" onclick="reloadlast();" />
  <span style="margin-right: -6px;" class="lastcate">Người gửi cuối</span></p></h3>
  <div id="proLastLoad" class="loaddingLike" style="display: none; "></div></div>

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">  <div class="test" id="loadoday">

  <!-- BEGIN recent_topic_row --><div class="a1tg3td" style="height: 20px;">

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
  <td width="75%">

  <span class="ktrf"><a onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('span')[0].innerHTML,'Thông tin');" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">

  <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><span style="display: none;"><b>Tiêu đề: </b><font color=#0072ff>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font>

  <p style="border-bottom: 1px dashed;
  margin-bottom: 5px;
  padding-bottom: 5px;"></p>
  <b>Thời gian: </b> <font color=#ff0000>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font><br><br><b>Người gửi cuối: </b> <!-- BEGIN switch_poster -->{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}<!-- END switch_poster --></span></a>


  </span>
  </td>
  <td align="right">

  <!-- BEGIN switch_poster --><a onmouseover="show_tooltip(this,'<span>Click để xem profile của thành viên này !</span>','');" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">

  {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
  </font></a> <!-- END switch_poster --></td></tr></table></div>
  <!-- END recent_topic_row --></div></div>
  </td></tr></table></td></tr></table>
  <!-- END classical_row -->
  </div>
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr>

  <script>jQuery("#ca3chatbox").click(function(){jQuery("#ca3rules").toggle("slow");});function reloadlast() {jQuery(document).ready(function(){jQuery("#loadoday").empty();jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {jQuery(this).appendTo('#loadoday');});}</script><script>
  function reloadlast() {
  jQuery(document).ready(function(){
  jQuery("#loadoday").empty();
  jQuery('<span class="abcd" />').load('/forum #loadoday', function() {
  jQuery(this).appendTo('#loadoday');
  jQuery(".c3zonee:contains('»')").remove();});});}
  </script>

  #305 - Posted on 13/5/2013, 10:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhoxbeco41
  avatar

  nhoxbeco41

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 185
  Points : 199
  Birthday : 02/02/1998
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Member
  Bài viết thứ :306

  Đăng vào:on 25/5/2013, 20:34

  Member
  xem

  #306 - Posted on 25/5/2013, 20:34
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  RABI345
  avatar

  RABI345

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 8
  Points : 8
  Birthday : 08/07/1995
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :307

  Đăng vào:on 28/5/2013, 19:32

  Member

  #307 - Posted on 28/5/2013, 19:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  thmodz
  avatar

  thmodz

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 89
  Points : 89
  Birthday : 12/12/1996
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :308

  Đăng vào:on 31/5/2013, 07:15

  Member
  xemmmmmmmmmm

  #308 - Posted on 31/5/2013, 07:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Julinho
  avatar

  Julinho

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 38
  Points : 38
  Birthday : 24/09/1995
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :309

  Đăng vào:on 1/6/2013, 12:14

  Member
  +1 ngầu

  #309 - Posted on 1/6/2013, 12:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  LightIT
  avatar

  LightIT

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 30
  Points : 30
  Birthday : 02/01/1997
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :310

  Đăng vào:on 2/6/2013, 08:26

  Member
  xem

  #310 - Posted on 2/6/2013, 08:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  congdong
  avatar

  congdong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 333
  Points : 461
  Birthday : 14/11/1995
  Thanks : 46

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://congdong.123.st

  Member
  Bài viết thứ :311

  Đăng vào:on 7/6/2013, 17:12

  Member
  ep

  #311 - Posted on 7/6/2013, 17:12
  Xem lý lịch thành viên http://congdong.123.st
  avatar

  Hunter-Po
  avatar

  Hunter-Po

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 14
  Points : 14
  Birthday : 06/06/1999
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :312

  Đăng vào:on 12/6/2013, 16:23

  Member
  cho phpbb2 ak`

  #312 - Posted on 12/6/2013, 16:23
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dangminh1
  avatar

  dangminh1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 115
  Points : 116
  Birthday : 02/01/1991
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :313

  Đăng vào:on 13/6/2013, 03:00

  Member
  1234

  #313 - Posted on 13/6/2013, 03:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bullove
  avatar

  bullove

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 119
  Points : 120
  Birthday : 12/01/1992
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :314

  Đăng vào:on 13/6/2013, 07:51

  Member
  xeeeeem

  #314 - Posted on 13/6/2013, 07:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ios_Sword
  avatar

  Ios_Sword

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 272
  Points : 271
  Birthday : 07/09/1997
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :315

  Đăng vào:on 15/6/2013, 13:31

  Member
  t

  #315 - Posted on 15/6/2013, 13:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  braziken
  avatar

  braziken

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 172
  Points : 177
  Birthday : 11/10/1997
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :316

  Đăng vào:on 17/6/2013, 11:02

  Member
  xem

  #316 - Posted on 17/6/2013, 11:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  abo_shab
  avatar

  abo_shab

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 44
  Points : 42
  Birthday : 14/03/1989
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :317

  Đăng vào:on 18/6/2013, 23:53

  Member
  لباتبلابل

  #317 - Posted on 18/6/2013, 23:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhoxkoyktc
  avatar

  nhoxkoyktc

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 15
  Points : 15
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :318

  Đăng vào:on 30/7/2013, 00:22

  Member
  áda

  #318 - Posted on 30/7/2013, 00:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Boy Nguyễn
  avatar

  Boy Nguyễn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 90
  Points : 94
  Birthday : 04/06/2000
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :319

  Đăng vào:on 13/8/2013, 17:48

  Member
  xem

  #319 - Posted on 13/8/2013, 17:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  noname2103
  avatar

  noname2103

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 153
  Points : 156
  Birthday : 18/02/1997
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :320

  Đăng vào:on 13/8/2013, 21:07

  Member
  xem

  #320 - Posted on 13/8/2013, 21:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Linh Miu
  avatar

  Linh Miu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 131
  Points : 139
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :321

  Đăng vào:on 14/8/2013, 20:01

  Member
  coi nhé

  #321 - Posted on 14/8/2013, 20:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ranchild
  avatar

  Ranchild

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 52
  Points : 53
  Birthday : 16/05/1996
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :322

  Đăng vào:on 31/8/2013, 22:47

  Member
  xem

  #322 - Posted on 31/8/2013, 22:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  skin5fm
  avatar

  skin5fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 254
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :323

  Đăng vào:on 30/9/2013, 19:38

  Member
  hiii

  #323 - Posted on 30/9/2013, 19:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Dungkinggame
  avatar

  Dungkinggame

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 133
  Points : 136
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :324

  Đăng vào:on 6/10/2013, 20:20

  Member
  xem

  #324 - Posted on 6/10/2013, 20:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  BF.Zone
  avatar

  BF.Zone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 94
  Points : 96
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :325

  Đăng vào:on 26/10/2013, 04:25

  Member
  xem,tks

  #325 - Posted on 26/10/2013, 04:25
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :326

  Đăng vào:

  #326 - Posted

  Trang 13 trong tổng số 14 trang Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90