Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Lasttopic Fm Ver 4

Trang 5 trong tổng số 14 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Phê
  avatar

  Phê

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 675
  Points : 272
  Birthday : 02/04/1991
  Thanks : 703

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 22/4/2012, 14:50

  Member
  First topic message reminder :

  demo :


  last này dc share free nên hơi thiếu 1 số chức năng của bản chính thức
  ai chưa có thì lấy xài tạm nhá cười nhăn răng

  Cách làm :
  [Bài viết không bị Ẩn]
  Bước 1 : Thêm đoạn sau vào Css
  Code:
  #content-container div#main{overflow:visible!important}
  #chatbox_members,#chatbox,#chatbox_footer{background-color:#FFF}
  .main-content.standalone{border-color:#000 #c7c7c7 #c7c7c7 #000;border-style:solid;border-width:1px;padding:10px 15px}
  a,a:link,a:hover{text-decoration:none!important}
  a.mainmenu[href='/register']{color:yellow!important}
  .chatbox-options li,.chatbox-options li a,.chatbox-options li label{color:#000}
  #left .module.main{border:0 none!important;margin:0!important}
  #pun-title{color:#FFF!important;font-family:"Comic Sans Ms";font-size:33px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:700;text-shadow:3px 3px 3px #000;text-transform:uppercase;z-index:1;padding:15px}
  .pun .sig-content img{max-width:600px}
  .pun .sig-content{clear:none;max-height:150px;overflow:hidden}
  .pun .sig-content:hover{max-height:100%}
  /* Latest topic */
  .boxFMvi{margin:0!important}
  .top-vi,.viewrep{padding:10px!important;min-height:162px}
  #most_active,#active_starters,#users_week,#users_month{display:none}
  .lastcate{overflow:hidden;position:absolute;right:0;text-align:right;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:150px}
  .showpost{line-height:18px;font-size:9px;position:absolute;right:166px}
  .rightnumber{position:absolute;right:0pt;text-align:right;}
  .leftrecent{width:240px;white-space:nowrap;position:absolute;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
  .rightrecent{position: absolute; right: 180px}
  .imgstatus{background-color:#FFF;left:-30px;position:absolute;padding:2px 7px}
  #content-container div#left{border:0 none;float:none;width:930px;margin:0}
  *+ html #content-container div#main{margin-left:0}
  * html #content-container #main-content{overflow:visible;margin-right:0}
  * html #content-container div#main{margin-right:-99%;width:100%;float:none}
  .latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;text-align:left;margin:0!important;padding:0 5px 0 30px}
  .latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}
  .toppost_width{float:left; width: 200px}
  .recentWidth{float: left; width: 600px}
  .recentWidth .main-head{position: relative; height: 1.3em;overflow: hidden;}
  .recentWidth h3{marign-left: 10px}
  .pun{background-color:#FFF;padding:12px;border:3px double #000;min-width:931px!important;width:931px;margin:0 auto}
  .loaddinng{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin12.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:150px;width:180px}
  #checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
  #numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}

  .leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
  .rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;width:846px;margin:5px 10px 5px 70px}
  .starsTitle{background-color:#E3E3E3;border:1px solid #DDD;color:#F8FF04;font-family:Comic Sans MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:18px;text-shadow:1px 1px 1px #000;padding:5px}
  Bước 2 : Vào Index_body thêm vào trên  : {JAVASCRIPT} code sau
  Code:
  <div id="left" class="boxfmvi main">
     <div class="main-head">
        <div class="page-title">
           <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
        </div>
     </div>
     <div class="main-content" style="margin: 2px; width: 926px;">
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->{giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- BEGIN saut -->
        <!-- END saut -->
        <!-- END giefmod_index1 -->
     </div>
  </div>
  Bước 3 : Thay toàn bộ overall_footer_end = code sau
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <ul>
                           <li>
                              <a id="skinfmvi2" name="bottom" class="copyright" href="http://www.fmvi.vn" rel="nofollow" target="_blank" title="FMvi">©️ <font color="green">FMvi</font> - Design by <font color="red">baivong</font></a>
                           </li>
                    </ul>
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
  $("#pun-visit, .pun-crumbs").remove()
  </script>
  <script src="http://www.fmvi.vn/36054.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>
  Bước 4 :  Vào : overall_header Tìm code sau và xóa nó đi
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   {giefmod_index1.MODVAR}
   <!-- BEGIN saut -->
   <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
   <!-- END saut -->
   <!-- END giefmod_index1 -->
   </div>
  Bước 5 : Vào : Templates >> Portal Thay :
  mod_most_active_starters
  Code:
  <div class="module main">
     <div id="active_starters" class="main-content top-vi" style="display:none">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN POSTER -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 {POSTER.NAME}
              </span>  
             <span style="float: right">{POSTER.NB_TOPICS}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END POSTER -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_most_active_topics
  Code:
  <div class="module main">
     <div class="starsTitle">
        <span style="float: right; padding-right: 10px;">
           <select id="changeviewrep">
              <option value="most_viewed">Xem nhiều nhất</option>
              <option value="most_active">Trả lời nhiều nhất</option>
           </select>
        </span>  
    </div>  
     <div id="most_active" class="main-content viewrep">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN TOPIC -->
           <li>
              <span class="leftrecent" style="width:200px!important">
                 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
              </span>  
             <span class="rightnumber">{TOPIC.TITLE}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END TOPIC -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_most_viewed_topics
  Code:
  <div class="module main">
     <div id="most_viewed" class="main-content viewrep" style="border-bottom-width: 0pt;">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN TOPIC -->
           <li>
              <span class="leftrecent" style="width:200px!important">
                 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
              </span>
              <span class="rightnumber">{TOPIC.TITLE}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END TOPIC -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_recent_topics
  Code:
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <div class="module main recentWidth" style="border-right: 1px solid #DDDDDD">
     <div class="starsTitle" style="position: relative;">
        <h3>Thống kê bài viết mới</h3>
     </div>
     <div id="recentnew" class="main-content" style="border-bottom:0 none;border-left:0 none;border-right:1px solid #DDD!important;border-top:0 none;min-height:363px">
        <ul class="latest_topics" style="padding-left: 20px ! important;">
                       <!-- BEGIN recent_topic_row -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
              </span>
              <span class="imgstatus">
                                     <img width="10px" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.png" />
              </span>
              <span class="rightrecent">
                 <!-- BEGIN switch_poster -->
                 <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
                 <!-- END switch_poster -->
                 <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
                 <!-- END switch_poster_guest -->
              </span>
              <span class="showpost">
                 <a href="javascript:vol(0)" class="firstTopic"> ►</a>
              </span>
              <span class="lastcate">
                 {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
              </span>
           </li>
                       <!-- END recent_topic_row -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  <!-- END classical_row -->

  mod_top_post_users_month
  Code:
  <div class="module main">
     <div id="users_month" class="main-content top-vi" style="display:none">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN POSTER -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 {POSTER.NAME}
              </span>  
             <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END POSTER -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_top_post_users_week
  Code:
  <div class="module main">
     <div id="users_week" class="main-content top-vi" style="display:none">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN POSTER -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 {POSTER.NAME}
              </span>  
             <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END POSTER -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  mod_top_posters
  Code:
  <div class="module main">
     <div class="starsTitle">
        <span style="float: right; padding-right: 10px;">
           <select id="changeposter">
              <option value="top_posters">Thành viên tích cực nhất</option>
              <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option>
              <option value="users_week">Gửi bài nhiều trong tuần</option>
              <option value="users_month">Gửi bài nhiều trong tháng</option>
           </select>
        </span>  
    </div>  
     <div id="top_posters" class="main-content top-vi">
        <ul class="latest_topics">
           <!-- BEGIN POSTER -->
           <li>
              <span class="leftrecent">
                 {POSTER.NAME}
              </span>  
             <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                            
           </li>
           <!-- END POSTER -->
        </ul>
     </div>
  </div>
  Tiếp theo các bạn vào MODULES >> Portal & Widgets
  Forum widgets management
  Display forum widgets : Chọn có

  Kéo xuống  :Forum widgets management
  Cài đặt như hình

  Tiếp đó kick vào  bánh xe  ở Recent Topics
  ở mục : Number of recent topics : các bạn chọn 23

  [/Bài viết không bị Ẩn]
  Nguồn fmvi.org
  :Bài viết không bị Ẩn:  Được sửa bởi Phê ngày 22/4/2012, 14:55; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 22/4/2012, 14:50
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  black beauty
  avatar

  black beauty

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 161
  Points : 171
  Thanks : 12

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :101

  Đăng vào:on 22/6/2012, 00:57

  Member
  thx

  #101 - Posted on 22/6/2012, 00:57
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Duyanh215415
  avatar

  Duyanh215415

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 10
  Points : 9
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :102

  Đăng vào:on 22/6/2012, 01:50

  Member
  xem

  #102 - Posted on 22/6/2012, 01:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Mr.Lee
  avatar

  Mr.Lee

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 742
  Points : 1241
  Birthday : 04/05/1990
  Thanks : 381

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

  Member
  Bài viết thứ :103

  Đăng vào:on 22/6/2012, 22:57

  Member
  xem

  #103 - Posted on 22/6/2012, 22:57
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
  avatar

  Pu
  avatar

  Pu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 472
  Points : 664
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 142

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :104

  Đăng vào:on 23/6/2012, 10:21

  Member
  xem

  #104 - Posted on 23/6/2012, 10:21
  Xem lý lịch thành viên http://vuavechai.forumvi.com
  avatar

  hacbao0918
  avatar

  hacbao0918

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 294
  Points : 325
  Birthday : 17/10/1980
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://Gfamily.info

  Member
  Bài viết thứ :105

  Đăng vào:on 24/6/2012, 00:59

  Member
  nào ! xem ! xài skin cười nhăn răng

  #105 - Posted on 24/6/2012, 00:59
  Xem lý lịch thành viên http://Gfamily.info
  avatar

  nhoken
  avatar

  nhoken

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 342
  Birthday : 14/09/1990
  Thanks : 80

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://bomb.forumvi.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :106

  Đăng vào:on 24/6/2012, 01:24

  Member
  HI

  #106 - Posted on 24/6/2012, 01:24
  Xem lý lịch thành viên http://bomb.forumvi.com/forum
  avatar

  minhkhoa9x
  avatar

  minhkhoa9x

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 54
  Points : 61
  Birthday : 01/03/1997
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://minhkhoa.byethost7.com/home.htm

  Member
  Bài viết thứ :107

  Đăng vào:on 29/6/2012, 14:19

  Member
  lo lắng

  #107 - Posted on 29/6/2012, 14:19
  Xem lý lịch thành viên http://minhkhoa.byethost7.com/home.htm
  avatar

  minhkhoa9x
  avatar

  minhkhoa9x

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 54
  Points : 61
  Birthday : 01/03/1997
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://minhkhoa.byethost7.com/home.htm

  Member
  Bài viết thứ :108

  Đăng vào:on 29/6/2012, 14:34

  Member
  cài rồi mà ko được gì cả khóc rồi nè

  #108 - Posted on 29/6/2012, 14:34
  Xem lý lịch thành viên http://minhkhoa.byethost7.com/home.htm
  avatar

  Ken_Vin
  avatar

  Ken_Vin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 384
  Points : 670
  Birthday : 03/10/1997
  Thanks : 92

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :109

  Đăng vào:on 29/6/2012, 14:35

  Member
  xem

  #109 - Posted on 29/6/2012, 14:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dkmchem
  avatar

  dkmchem

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 19
  Points : 20
  Birthday : 22/02/1990
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://vjpbl.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :110

  Đăng vào:on 1/7/2012, 15:30

  Member
  xem

  #110 - Posted on 1/7/2012, 15:30
  Xem lý lịch thành viên http://vjpbl.forumvi.com
  avatar

  Bốn Phương...Star
  avatar

  Bốn Phương...Star

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 118
  Points : 196
  Thanks : 74

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :111

  Đăng vào:on 3/7/2012, 12:46

  Member
  code

  #111 - Posted on 3/7/2012, 12:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  asdasdasd2
  avatar

  asdasdasd2

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 148
  Points : 195
  Birthday : 01/01/1995
  Thanks : 9

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :112

  Đăng vào:on 3/7/2012, 17:39

  Member
  dgádfgasdf

  #112 - Posted on 3/7/2012, 17:39
  Xem lý lịch thành viên http://kingprivate.forumvi.com
  avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :113

  Đăng vào:on 5/7/2012, 10:13

  S.mod
  xem

  #113 - Posted on 5/7/2012, 10:13

  __________________________________________________________________________________________
  FORUM GAME:  NGOINHAGAME.COM
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info
  avatar

  nôp
  avatar

  nôp

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 117
  Points : 125
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :114

  Đăng vào:on 8/7/2012, 04:28

  Member
  xem

  #114 - Posted on 8/7/2012, 04:28
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  prince2121
  avatar

  prince2121

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 353
  Points : 460
  Birthday : 18/12/1997
  Thanks : 93

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://war3naruto.us.to

  Member
  Bài viết thứ :115

  Đăng vào:on 8/7/2012, 08:56

  Member
  xem

  #115 - Posted on 8/7/2012, 08:56
  Xem lý lịch thành viên http://war3naruto.us.to
  avatar

  giangsay
  avatar

  giangsay

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 6
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :116

  Đăng vào:on 8/7/2012, 11:04

  Member
  uh

  #116 - Posted on 8/7/2012, 11:04
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Kelbin
  avatar

  Kelbin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 295
  Points : 447
  Birthday : 18/01/1998
  Thanks : 122

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Member
  Bài viết thứ :117

  Đăng vào:on 8/7/2012, 12:19

  Member
  xem

  #117 - Posted on 8/7/2012, 12:19
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  conami
  avatar

  conami

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 17
  Points : 17
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :118

  Đăng vào:on 9/7/2012, 07:24

  Member
  xem

  #118 - Posted on 9/7/2012, 07:24
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  baotranno123
  avatar

  baotranno123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 368
  Points : 428
  Thanks : 28

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :119

  Đăng vào:on 11/7/2012, 08:32

  Member
  cam on nhe hay lam ban a

  #119 - Posted on 11/7/2012, 08:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  200582
  avatar

  200582

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 23
  Points : 25
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :120

  Đăng vào:on 12/7/2012, 09:22

  Member

  #120 - Posted on 12/7/2012, 09:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Lúa Đô La
  avatar

  Lúa Đô La

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 584
  Points : 756
  Thanks : 108

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :121

  Đăng vào:on 12/7/2012, 10:01

  Member
  xem

  #121 - Posted on 12/7/2012, 10:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kailord
  avatar

  kailord

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 136
  Points : 147
  Birthday : 02/03/1991
  Thanks : 7
  Đến từ : sss

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :122

  Đăng vào:on 12/7/2012, 10:14

  Member
  ok

  #122 - Posted on 12/7/2012, 10:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  xuanlocpro
  avatar

  xuanlocpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 25
  Points : 36
  Birthday : 08/07/1995
  Thanks : 13

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://opclan.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :123

  Đăng vào:on 12/7/2012, 12:53

  Member
  cười nhăn răng

  #123 - Posted on 12/7/2012, 12:53
  Xem lý lịch thành viên http://opclan.123.st/
  avatar

  herher_kspt
  avatar

  herher_kspt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 70
  Points : 70
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :124

  Đăng vào:on 12/7/2012, 14:29

  Member
  xem

  #124 - Posted on 12/7/2012, 14:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hackonline
  avatar

  hackonline

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 19
  Points : 24
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :125

  Đăng vào:on 12/7/2012, 19:12

  Member
  xem

  #125 - Posted on 12/7/2012, 19:12
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :126

  Đăng vào:

  #126 - Posted

  Trang 5 trong tổng số 14 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90