Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Code] Hiệu ứng di chuột vào avatar hiển thị toàn bộ Profile [ Hàng mới ]

Trang 2 trong tổng số 7 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Phê
  avatar

  Phê

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 675
  Points : 272
  Birthday : 02/04/1991
  Thanks : 703

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 20/4/2012, 18:12

  Member
  First topic message reminder :

  Hiệu ứng này gần giống với avatar dop menu của baivong:D
  khi rê chuột vào ảnh avatar trong forum thì nó sẽ hiện lên khung Profile rất đẹp
  Chú ý chỉ dành cho Phpbb2
  Demo  Bước làm :

  :Hide:

  #1 - Posted on 20/4/2012, 18:12
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  rockmanvnx6
  avatar

  rockmanvnx6

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 140
  Points : 340
  Birthday : 03/03/1998
  Thanks : 184

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://google.com

  Member
  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:on 18/5/2012, 14:22

  Member
  hơi thưa

  #26 - Posted on 18/5/2012, 14:22
  Xem lý lịch thành viên http://google.com
  avatar

  junalone
  avatar

  junalone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 336
  Birthday : 01/01/1994
  Thanks : 84

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com

  Member
  Bài viết thứ :27

  Đăng vào:on 18/5/2012, 15:42

  Member
  qua em thích cái này tìm nó mãi thanks anh nhé cười nhăn răng

  nhân tiện cho em hỏi nếu mình dùng viewtopic ngang thì sao anh em ko thích dùng cái viewtopic dọc đâu _ _" anh chỉ em cách làm như vậy đối với viewtopic ngang nhé đá lông nheo

  #27 - Posted on 18/5/2012, 15:42
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com
  avatar

  Hoàng Long Nhật Bảo
  avatar

  Hoàng Long Nhật Bảo

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 245
  Points : 387
  Birthday : 05/05/1995
  Thanks : 84

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://gôgle.co.kr

  Member
  Bài viết thứ :28

  Đăng vào:on 18/5/2012, 15:54

  Member
  ,nm,nm,, ,nm,nm,, ,nm,nm,, ,nm,nm,, ,nm,nm,, ,nm,nm,, ,nm,nm,, ,nm,nm,, ,nm,nm,, ,nm,nm,,

  #28 - Posted on 18/5/2012, 15:54
  Xem lý lịch thành viên http://gôgle.co.kr
  avatar

  hakuba
  avatar

  hakuba

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 337
  Points : 461
  Birthday : 01/01/1992
  Thanks : 111

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :29

  Đăng vào:on 23/5/2012, 19:10

  Member
  xem

  #29 - Posted on 23/5/2012, 19:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  merino2000
  avatar

  merino2000

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 55
  Points : 55
  Birthday : 26/01/1999
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://lop7a1.5forum.net

  Member
  Bài viết thứ :30

  Đăng vào:on 26/5/2012, 09:19

  Member
  up

  #30 - Posted on 26/5/2012, 09:19
  Xem lý lịch thành viên http://lop7a1.5forum.net
  avatar

  hungdd
  avatar

  hungdd

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 111
  Points : 155
  Birthday : 16/08/1986
  Thanks : 28

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://rtdh.tk

  Member
  Bài viết thứ :31

  Đăng vào:on 29/5/2012, 21:06

  Member
  thank

  #31 - Posted on 29/5/2012, 21:06
  Xem lý lịch thành viên http://rtdh.tk
  avatar

  baongok
  avatar

  baongok

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 68
  Points : 103
  Thanks : 37

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :32

  Đăng vào:on 30/5/2012, 15:39

  Member
  1234

  #32 - Posted on 30/5/2012, 15:39
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  baongok
  avatar

  baongok

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 68
  Points : 103
  Thanks : 37

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :33

  Đăng vào:on 30/5/2012, 15:48

  Member
  a có thể hướng dẫn cách làm dc k. Em không thích cái viewtopic của a na 1234
  Hay a lm giúp e dc không. VP của em nè


  Code:
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
          addthis_close();
        }
    });
  });
  //]]>
  </script>
   
  <div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->
   
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>{POLL_DISPLAY}
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
        <p class="options options-button">
          <a title="FMvi" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fmvi.vn" name="bottom" class="skinfmvi2">©️ <font color="green">FMvi</font>.<font color="red">vn</font></a>
        </p>
    </div>
    <div class="main-content topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
          <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
          <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <h2>                                           
                    <a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>{postrow.displayed.ICON}
                    <a class="tieudeT" href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>
                </h2>
              </div>
              <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div class="user">
                    <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                      <div class="posthead">
                          <em>{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</em>
                      </div>
                      <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                          <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                          <div class="user-info">
                            <div class="manuUserF">
                                <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                                <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                             
                            </div>
                            <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                                <!-- BEGIN profile_field -->
                                <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                                <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                                <!-- END profile_field -->
                            </dl>
                            <div>
                                <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                                <marquee class="status"></marquee>
                            </div>
                            <div class="morelink">
                                <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                                <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                                <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                                <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Đang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                      <div class="user-basic-info">
                          <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                          <p class="rankimg" style="padding:11px">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="post-entry">
                    <div class="entry-content">
                      <div>
                          <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
                          <dl class="attachbox">
                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                            <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                  <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                      />
                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->
                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>
                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->
                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                      <em>
                                        <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                      </em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                      </div>
                    </div>
                                          </div>
              </div>
              <!-- BEGIN switch_signature -->
              <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
              <!-- END switch_signature -->
              <div class="postfoot">
                <div class="options-button user-contact">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                </div>
                <div class="post-options">
              <iframe style="display:none" name="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>                                         
              <div onmouseover="show_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="FMvi-like">
                <a target="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nolikeplus" onclick="comment_like({postrow.displayed.U_POST_ID})"><p id="FMvi_like{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="likeNone">Thích</p></a>
                <a onclick="report_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" target="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nolikeminus">Báo xấu [<font color="red">0</font>]</a>
                <div id="nub{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nub"></div>
                <div id="like{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="commentLike">
                    <span class="closeFMvi_like" style="display:none" onclick="close_like({postrow.displayed.U_POST_ID})"></span>
                    <p></p>
                              <div class="loaddingLike"></div>
                    <em>Gửi một bình luận lên tường nhà {postrow.displayed.POSTER_NAME}<br /></em>
                    <input onkeyup="send_comment(event,{postrow.displayed.U_POST_ID})" type="text" value="" />
                </div>
                <div style="display:none" id="data-link-comment{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                                                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                    <a style="display:none" class="likeplus" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><p class="likeNone">Thích</p></a>
                                                    <!-- END switch_vote -->
                                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                    <div style="display:none" class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                        <!-- END switch_vote_plus -->
                                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                                    </div>
                                                    <!-- END switch_bar -->
                                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                    <a style="display:none" class="likeminus" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">Báo xấu</a>
                                                    <!-- END switch_vote -->
                                                  <!-- END switch_vote_active -->
                                            </div>
                                     
                                                  <span class="options-button">
                                                    <a href="javascript:vol(0)" onClick="delpre();repfmvi($(this))"><img alt="Trả lời nhanh" title="Trả lời nhanh" src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/quickr10.gif" /></a> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}                                                   
                                              </span>
                                      </div>
                <div style="clear:both;"></div>
              </div>
          </div>
        </div>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
    </div>
    <hr id="first-post-br" />
    <div class="main-content topic">
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
    </div>
   
    <div class="main-foot clearfix modBottom">
        <p class="h2">
          <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
        <p class="options options-button">
          <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
          <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
          <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
          <!-- END viewtopic_bottom -->
                    <a title="FMvi" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fmvi.vn" name="bottom" class="skinfmvi2">©️ <font color="green">FMvi</font>.<font color="red">vn</font></a>
        </p>
    </div>
    <a name="bottomtitle"></a>
    <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->
   
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>
  </div>
  <p style="padding: 20px 0; text-align: center">«
    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài trước </a>|
    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài kế tiếp </a>»</p>
   
  <div class="fmviToggle">
    <div class="main">
        <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">Bài viết liên quan</p>
        </div>
        <ol id="bailienquan" class="main-content frm listVer4"></ol>
    </div>
  </div>
   
  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
    </div>
    <table class="main-content frm">
        <tr>
          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
          <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
          </td>
          <!-- END switch_forum_rule_image -->
          <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->
   
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <div style="display:none" id="quickrepFMvi"></div>
  <div style="display:none" id="quickdata"></div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <div class="fmviToggle" style="width: 300px">
      <div class="main">
          <div class="main-head clearfix">
              <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>
          </div>
          <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
          </div>
      </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
  imgauth = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/writer10.png";
  imgbanned = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/banned10.png";
  imgerror = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/error_10.jpg";
  </script>
  <script src="http://www.fmvi.vn/32845.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

  #33 - Posted on 30/5/2012, 15:48
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sondtdd
  avatar

  sondtdd

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 145
  Points : 276
  Birthday : 08/04/1989
  Thanks : 133

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://truongson.us.to

  Member
  Bài viết thứ :34

  Đăng vào:on 31/5/2012, 21:27

  Member
  ds

  #34 - Posted on 31/5/2012, 21:27
  Xem lý lịch thành viên http://truongson.us.to
  avatar

  havanqui
  avatar

  havanqui

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 266
  Points : 311
  Thanks : 29

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :35

  Đăng vào:on 1/6/2012, 09:49

  Member
  xem nao

  #35 - Posted on 1/6/2012, 09:49
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ngoctuan_py
  avatar

  ngoctuan_py

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 300
  Points : 361
  Thanks : 55

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :36

  Đăng vào:on 1/6/2012, 19:59

  Member
  xem

  #36 - Posted on 1/6/2012, 19:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  _Duy_
  avatar

  _Duy_

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 166
  Thanks : -5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :37

  Đăng vào:on 2/6/2012, 08:39

  Member
  a`

  #37 - Posted on 2/6/2012, 08:39
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kailord
  avatar

  kailord

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 136
  Points : 147
  Birthday : 02/03/1991
  Thanks : 7
  Đến từ : sss

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :38

  Đăng vào:on 6/6/2012, 09:37

  Member
  oh ze

  #38 - Posted on 6/6/2012, 09:37
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  jacklagger
  avatar

  jacklagger

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 408
  Points : 1148
  Birthday : 08/01/1995
  Thanks : 672
  Đến từ : http://a1family.forumvi.com/

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên http://a1family.forumvi.com/

  Moderagerator
  Bài viết thứ :39

  Đăng vào:on 6/6/2012, 10:17

  Moderagerator
  mong bạn baongok lần sau cho code vào thẻ nhá
  jack sửa lại rùi đó..

  #39 - Posted on 6/6/2012, 10:17
  Xem lý lịch thành viên http://a1family.forumvi.com/
  avatar

  kukha199
  avatar

  kukha199

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 380
  Points : 440
  Thanks : 34
  Đến từ : http://vietshare.5forum.net/

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :40

  Đăng vào:on 11/6/2012, 15:33

  Member
  xem

  #40 - Posted on 11/6/2012, 15:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Êu Ngáo VL
  avatar

  Êu Ngáo VL

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1725
  Points : 7059
  Birthday : 08/11/2000
  Thanks : 3826

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/

  Administrator
  Bài viết thứ :41

  Đăng vào:on 11/6/2012, 16:20

  Administrator
  AVT drop hi hi nhìn giống nhở

  #41 - Posted on 11/6/2012, 16:20

  __________________________________________________________________________________________
  chán cười ngoác miệng
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/
  avatar

  sagittaurius
  avatar

  sagittaurius

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 269
  Points : 322
  Thanks : 37
  Đến từ : vngamer.ace.st

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :42

  Đăng vào:on 11/6/2012, 16:20

  Member
  s

  #42 - Posted on 11/6/2012, 16:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  FakeAdmin
  avatar

  FakeAdmin

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 322
  Points : 426
  Thanks : 96
  Đến từ : Bất cứ đâu có thể

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên http://zdzone.forumotion.com/

  Moderagerator
  Bài viết thứ :43

  Đăng vào:on 15/6/2012, 08:31

  Moderagerator
  cần xem code.com

  #43 - Posted on 15/6/2012, 08:31
  Xem lý lịch thành viên http://zdzone.forumotion.com/
  avatar

  ntvan2604
  avatar

  ntvan2604

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 113
  Points : 117
  Thanks : 4

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :44

  Đăng vào:on 15/6/2012, 09:45

  Member
  cần xem

  #44 - Posted on 15/6/2012, 09:45
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.forumotion.com/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.forumotion.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :45

  Đăng vào:on 15/6/2012, 09:48

  Member
  thu

  #45 - Posted on 15/6/2012, 09:48
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.forumotion.com/forum
  avatar

  junalone
  avatar

  junalone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 336
  Birthday : 01/01/1994
  Thanks : 84

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com

  Member
  Bài viết thứ :46

  Đăng vào:on 15/6/2012, 10:04

  Member
  có demo ko anh

  #46 - Posted on 15/6/2012, 10:04
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com
  avatar

  dhtram1710
  avatar

  dhtram1710

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 140
  Points : 219
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st

  Member
  Bài viết thứ :47

  Đăng vào:on 20/6/2012, 10:48

  Member
  chụt chụt

  #47 - Posted on 20/6/2012, 10:48
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st
  avatar

  hery
  avatar

  hery

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 563
  Thanks : 149

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/

  Member
  Bài viết thứ :48

  Đăng vào:on 21/6/2012, 23:33

  Member
  nhờ gửi bài là tốt để xem bạn;) cảm ơn vì những đóng góp này

  #48 - Posted on 21/6/2012, 23:33
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/
  avatar

  langphongag
  avatar

  langphongag

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 24
  Points : 24
  Birthday : 01/01/1991
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn

  Member
  Bài viết thứ :49

  Đăng vào:on 22/6/2012, 10:55

  Member
  xem

  #49 - Posted on 22/6/2012, 10:55
  Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn
  avatar

  chubexinh
  avatar

  chubexinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 362
  Points : 449
  Birthday : 13/10/1997
  Thanks : 45

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :50

  Đăng vào:on 22/6/2012, 11:06

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmm

  #50 - Posted on 22/6/2012, 11:06
  Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :51

  Đăng vào:

  #51 - Posted

  Trang 2 trong tổng số 7 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90