Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang chủ ảo thuật

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:50

  Member
  demo:
  Code:
  http://yeuaothuat.withme.us/html-h6.htm
  Code:

  <HTML>

  <HEAD>

  <TITLE>The house of MagicVN - Cộng Đồng Ảo Thuật </TITLE>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

  <center><a href="http://yeuaothuat.us.to/index.htm"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></a><br></center>

  <script language="Javascript">

  msg = new Array(); //strings written in screen  msg[0] = "<H2><center>[You must be registered and logged in to see this link.] - The House of Magic !</center> <br></H2>";

  msg[1] = "<center>Giữa một cộng đồng ảo thuật rộng lớn...<br><font face='Tahoma' color='#FFFFFF'>Hãy chọn cho mình một ngôi nhà...</font> <br>Một cộng đồng...</center> ";

  msg[2] = " <br><center>Magic Community</center <br><font face='Tahoma' color='#0066ff'><center><b>Chào mừng bạn gia nhập cộng đồng Ảo Thuật Việt</center></b></font><br><center>Nơi để bạn có thể cảm nhận được niềm vui,sự thân thiện của gia đình</center> <br> ";

  msg[3] = "<center>Hãy cùng nhau xây dựng ngôi nhà Ảo Thuật Việt thêm lớn mạnh nhé !</center>";

  msg[4] = "<h1> <center><font face='Tahoma' color='#FF0000'>http://yeuaothuat.us.to/</font><center></h1> ";

  msg[5] = " <font face='Tahoma' color='#FF0000'>h  t  t  t  p  :  /  /  AOTHUAT . T K";  text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted

  text2 = ""; //current string, which will be written

  count = 0; //char index in string text

  count2 = 0; //number of strings  text = msg[0].split(""); //text - string written  function writetext() { //show strings above on screen

  text1 = text2 + "<font color='#ffffff'>" + text[count] + "</font>";

  text2 += text[count];

  document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write  if (count < text.length-1){

  count++;

  setTimeout('writetext()', 25);

  }

  else { //if this string is written, get the new string

  count = 0;  if (count2 != 4) { //write 4 strings

  count2++;

  text2 += "<p>"; //a new line

  text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text

  setTimeout('writetext()', 25);

  }

  }

  }

  </script>

  </HEAD>  <BODY text="#ffffff" bgColor="#000000" onLoad="writetext()">

  <table align="center">

  <div id="nothing" style="width:'800px'; height:'300px'; font-family:'courier new'; font-weight:'bold'"></div>

  </table>

  <script language="Javascript">

  if (document.all){

  Cols = 9; //number of falldown binary string

  Cl = 50; //maximum length of binary string

  Cs = 100; //number of pixels between binary strings

  Ts = 10; //font-size of binary string

  Tc = '#008800'; //color of binary string

  Tc1 = '#00ff00'; //color of 1st bit in binary string

  MnS = 22; //minimum speed of binary string

  MxS = 25; //maximum spees of binary string

  I = Cs;  Sp = new Array(); //array speed of binary strings

  S = new Array(); //the position of binary string

  Y = new Array(); //array of position of binary strings

  C = new Array(); //array save bits of string

  M = new Array(); //binary string

  B = new Array(); //temp for creating binary string

  RC = new Array(); //length of binary strings

  E = new Array(); //array of head-bit in written strings

  Tcc = new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); //array of head-bit in binary strings  document.write("<div id='Container' style='position:absolute; top:0; left+Cs+"'>");  for (i=0; i < Cols; i++){ //area to show binary strings

  S[i] = I += Cs; //calculate the position of binary string

  document.write("<div id='A' style='position:absolute; top:0; font-family:Arial;" +

  "font-size:" + Ts + "px; left:" + S[i] + "; width:" + Ts + "px;" +

  "height:0px; color:" + Tc + "; visibility:hidden'></div>");

  }

  document.write("</div>");

  }  for(j = 0; j < Cols; j++){

  RC[j] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl); //random length of the binary strings

  for(i=0; i < RC[j]; i++){

  B[i] = ""; //sign of ending of string

  C[i] = Math.round(Math.random())+' '; //get bit in binary strings

  B[0] += C[i];

  }

  M[j] = B[0]; //binary string

  Y[j] = 0; //1st position of strings are 0

  Sp[j] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings

  }  function Cycle(){

  Container.style.top = window.document.body.scrollTop;

  for (i=0; i < Cols; i++){

  var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length); //get a position in table Tcc

  E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>'; //get the head-bit

  Y[i]+=Sp[i]; //the position of current string

  if (Y[i] > window.document.body.clientHeight) { //if at the end of window, calculate again

  i2 = 1 + Math.round(Math.random()*Cols);

  RC[i2] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl);

  for(i3 = 0; i3 < RC[i2]; i3++){ //get bit in binary strings

  B[i3] = "";

  C[i3] = Math.round(Math.random())+' ';

  B[0] += C[i3];

  }

  M[i] = B[0];

  Y[i] = -Ts*M[i].length/1.5; //hide 2/3 string at beginning

  Sp[i] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings

  A[i].style.visibility = 'visible';

  }

  A[i].style.top=Y[i]; //the i-th in tag div A

  A[i].innerHTML=M[i] + ' ' + E[i]; //show the binary string in tag A

  }

  setTimeout('Cycle()',100)

  }  Cycle();

  </script>

  <center>

    <p><a href ="http://yeuaothuat.us.to/index.htm"><font size="6" color=#FFFF00>Click Vào Forum !!!</a> <br>

      <br>

      <strong><br>

      <font size="3" color=#ffffff>::..wWw.AoThuat.TK - The house of MagicVN..::</strong></p>

    <p> </p>

    <p> </p>

  </center>  </BODY>

  <object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/NtvFkhfYIA" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/NtvFkhfYIA" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></embed></object>

  <A href="http://www.forum-viet.net" target="_blank"><FONT color="#000000">forum-viet.net</FONT></A>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:50
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  daiqb777
  avatar

  daiqb777

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 469
  Points : 543
  Thanks : -40

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 5/9/2012, 22:00

  Member
  Bạn ơi làm đk cái HTML nhưng nó lỗi không cho hiện ra trang chủ bạn ơi

  #2 - Posted on 5/9/2012, 22:00
  Xem lý lịch thành viên

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90