Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

1 trang chủ mang đậm chất phong cách

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:45

  Member
  1 Trang chủ Làm bằng Html giới thiệu về Wed rất đơn giản mà lại dễ làm Copy bên chinh phục và mình có chỉnh sửa lại chút. để nhìn cho phong cách 1 tí
  Copy vui lòng gi rõ nguồn nhé:
  Demo:
  Code:
  http://c2k45.4forum.biz/h2-page/
  Code:
  <script>
  var txt="--[You must be registered and logged in to see this link.] [F]orum - Where are family";
  var espera=300;
  var refresco=null;
  function rotulo_title() {
  document.title=txt;
  txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
  refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
  }
  rotulo_title();
  </script>

  <link rel="icon" href="http://img.forum.zing.vn/zingforum/uploads/1236240149_nttv.gif" type="ktc" />
  <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta name="google-site-verification" content="uptm6aF03ppqi0OXossIAPSUxhDdbwy5fbvxaaW8DzY">
  <script type="text/javascript">if (self != top) top.location.replace(self.location)</script> 
   
   
  <meta name="alexaVerifyID" content="G4OmwjWPZi6QTU1iUqlWwIjumKQ">
  <!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
   
  <title></title>
   
  <!-- InstanceEndEditable -->
   
  <style type="text/css">
   
  <!--
   
  body {
   
    background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg1011.jpg);
   
    background-repeat: repeat-x;
   
    margin-left: 0px;
   
    margin-top: 0px;
   
    margin-right: 0px;
   
    margin-bottom: 0px;
   
    background-color: #000000;
   
  }
   
  .font {  font-family: tahoma;
   
    font-size: 14px;
   
    color: #666666;
   
    text-decoration: none;
   
  }
   
  .font13 {  font-family: tahoma;
   
    font-size: 13px;
   
    color: #666666;
   
    text-decoration: none;
   
  }
   
  -->
   
  </style>
   
  <!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
   
  <style type="text/css">
   
  <!--
   
  .style8 {font-: bold; color: #000099;}
   
  .style9 {color: #333399}
   
  -->
   
  .header {
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    color: #CCCCCC;
    text-decoration: none;
    background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_t1012.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    height: 391px;
    width: 1000px;
  }
  .main {
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    color: #999999;
    text-decoration: none;
    background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_foo13.jpg);
    background-repeat: repeat-y;
  }
  .font2 {
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
  }
   
  .footer {
    background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_foo14.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
  }
  .footer2 {
    font-family: tahoma;
    font-size: 13px;
    color: #CCCCCC;
    text-decoration: none;
    background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_wra11.jpg);
    background-repeat: repeat;
  }
  .footer3 {
    background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_b1211.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
  }
  .font_header {
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    font-: bold;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
  }
  .font1 {
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    color: #CC00FF;
    text-decoration: none;
    font-: bold;
    margin-left: 15px;
    padding-left: 15px;
  }
   
  .font_header a{
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    font-: bold;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
  }
  .font4 {
    font-family: tahoma;
    font-size: 10px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
  }
   
  .font_header a:hover{
    font-family: tahoma;
    font-size: 11px;
    font-: bold;
    color: #FF00FF;
    text-decoration: none;
  }.boder_duoi {
    border-bottom-width: thin;
    border-bottom-style: solid;
    border-bottom-color: #CCCCCC;
  }
  .gioithieu {
    background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg_gt111.png);
    background-repeat: no-repeat;
    margin-left: 25px;
    padding-left: 25px;
    margin-top: 4px;
    padding-top: 4px;
    margin-right: 2px;
    padding-right: 2px;
  }
   
  </style>
   
  <!-- InstanceEndEditable -->
   
  </head>
   
   
  <body><div align="center">
   
    <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="header">
   
      <!--DWLayoutTable-->
   
   
   
      <tbody><tr>
   
        <td height="63" colspan="4" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
   
          <!--DWLayoutTable-->
   
          <tbody><tr>
   
            <td width="62" height="33"></td>
   
            <td width="290"></td>
   
            <td width="21"></td>
   
            <td width="260" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"><a href="
  /forum" target="_blank"><b><font size="2">"•´`•.(*•.¸(`•.¸ Diễn Đàn¸.•´)¸.•*).•´`•"
  <font></font></font></b></a></div></td>
   
           
   
   
   
   
            <td width="67"> </td>
   
          </tr>
   
          <tr>
   
            <td height="17"></td>
   
            <td rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font1"><a href="http://.4forum.biz/register" target="_blank"><b>.:. Đăng Kí Làm Thành Viên .:.</b></a></td>
   
   
            <td></td>
   
   
            <td></td>
   
          </tr>
   
          <tr>
   
            <td height="7"></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
            <td></td>
   
          </tr>
   
        </tbody></table></td>
   
      </tr>
   
      <tr>
   
        <td width="56" height="17"></td>
   
        <td width="515"></td>
   
   
   
        <td width="374"></td>
   
        <td width="55"></td>
   
      </tr>
   
      <tr>
   
        <td height="3"></td>
   
        <td rowspan="2" align="left" valign="top" class="gioithieu"><!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" -->
   
          <table width="477" height="280" border="0">
   
            <caption>
   
              <span class="style8"><font size="2">.:. Thông Tin Về Diễn Đàn.:. </font></span>
   
            </caption>
   
            <tbody>


  ><tr>
   
              <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Trang chủ :</font></span></td>
   
              <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://c2k45.4forum.biz/h10-page" target="_blank"> Click Để Vào</a></font></span></td>
   
            </tr>

  <tr>
   
              <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Diễn Đàn :</font></span></td>
   
              <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://c2k45.4forum.biz/forum" target="_blank"> Click Để Vào </font></span></td>
   
            </tr>
   


  <tr>
   
              <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Shopping 4rum :</font></span></td>
   
              <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://c2k45.4forum.biz/h11-page" target="_blank"> Click Để Vào </font></span></td>
   
            </tr>

            <tr>
   
              <td><span class="style9"><font size="2">• Statut :</font></span></td>
   
              <td><font size="2"> Phong Cách – Trẻ Trung - Năng Động  </font></td>
   
            </tr>
   
            <tr>
   
              <td><span class="style9"><font size="2">• Mục đích hoạt động :</font></span></td>
   
              <td><span class="style9"><font size="2"> Sân chơi lành mạnh của các Teen </font> </span></td>
   
            </tr>
   
         
   
            <tr>
   
              <td><span class="style9"><font size="2">• Ngày hoạt động :</font></span></td>
  <td><font size="2"> 1/10/2010</font></td>
   
            </tr>
   
         
       
   
              <tr><td><span class="style9"><font size="2">• Phát triển bởi :</font></span></td>
   
              <td><font size="2">Admin & Bin Nguyễn
  </font></td>
   
            </tr>
  <tr><td><span class="style9"><font size="2">• Liên Hệ YH :</font></span></td>
   
              <td><font size="2">Hotro_@yahoo.com.vn</font></td>
   
            </tr>

   
           
   
       
   
          <tr>
   
             
   
            </tr>
   
            <tr>
   
   
          </tr></tbody></table>
   
        <!-- InstanceEndEditable --></td>
   
        <td></td>
   
        <td></td>
   
      </tr>
   
      <tr>
   
        <td height="308"></td>
   
        <td align="center" valign="top">
   
  <center><font color="green"><b>—»™Lời Ngỏ™«—</b></font></center>
  <p><font color="blue"><b>Xin Chào Các Bạn !<br><br>
  Trước hết, cho phép tôi thay mặt Ban Quản trị của  xin gửi lời chào mừng đến tất cả các bạn.<br>
  [You must be registered and logged in to see this link.] Nơi sân chơi lành mạnh của các Teen...Nơi giao lưu học tập trao đổi những kiến thức trong học tập ...Nơi Cảm xúc thăng hoa, tình yêu bắt đầu và rất nhiều điều thú vị khác. Rất vui được các bạn biết đến Diễn đàn và xin chúc các bạn online vui vẻ và nhiều thành công với các game mình chơi ...</b>
  <br><br>
    <font color="green">.:. Music .:.</font><br>
  <object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Zi85OC9mOTgyMjJlMDJmNjE2ZTE5M2U0NDBlNTA5ZWU1ZmJiZC5cUIbaBmUsICDN8WeBm9dUngmUsIC3RvInagaMEmUsICCAyMDExfERqIFTDdUngiBY4WeBdUngWeBWeBSBN4WeBdUngWeBaXwxfDE" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Zi85OC9mOTgyMjJlMDJmNjE2ZTE5M2U0NDBlNTA5ZWU1ZmJiZC5cUIbaBmUsICDN8WeBm9dUngmUsIC3RvInagaMEmUsICCAyMDExfERqIFTDdUngiBY4WeBdUngWeBWeBSBN4WeBdUngWeBaXwxfDE" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>

   
  </font></p></td>
   
        <td></td>
   
      </tr>
   
    </tbody></table>
   
  </div><div align="center">
   
    <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer">
   
      <!--DWLayoutTable-->
   
      <tbody><tr>
   
        <td width="1000" height="14"></td>
   
      </tr>
   
    </tbody></table>
   
   
  </div><div align="center">
   
    <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer2">
   
      <!--DWLayoutTable-->
   
      <tbody><tr>
   
        <td width="1000" height="35" align="center" valign="bottom" class="font4"><font color="#FF007B" size="2"><b>Hãy Click Và Đến Với Thế Giới  <a href="http://c2k45.4forum.biz/forum" target="_blank"></a></b></font></td>


   
      </tr>
   
    </tbody></table>
   
  </div><div align="center">
   
    <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer3">
   
      <!--DWLayoutTable-->
   
      <tbody><tr>
   
        <td width="1000" height="40"></td>
   
      </tr>
   
    </tbody></table>
   
  </div>

  <script>
  var bar = 0
  var line = "||"
  var amount ="||"
  count()
  function count(){
  bar= bar+ 1
  amount =amount  +  line
  document.loading.chart.value=amount
  document.loading.percent.value=bar+"%"
  if (bar<100)
  </div></form></body></html>
  <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"><font color="black"> forumvi.com</font></a></script></body></html>

  http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf


  <DIV style="Z-INDEX:0; LEFT: 20px; RIGHT:20px; POSITION: absolute; TOP:450px; HEIGHT: 1px"><EMBED
  src=http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf width=1300 height=200
  type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" menu="false"
  quality="high"></DIV>
  <DIV style="Z-INDEX:0; LEFT: 20px; RIGHT:20px; POSITION: absolute; TOP:450px; HEIGHT: 1px"><EMBED
  src=http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf width=1300 height=200
  type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" menu="false"
  quality="high"></DIV>

  <DIV style="Z-INDEX:0; LEFT: 20px; RIGHT:20px; POSITION: absolute; TOP:450px; HEIGHT: 1px"><EMBED
  src=http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf width=1300 height=200
  type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" menu="false"
  quality="high"></DIV>


  <style type="text/css">html,body{cursor: url("http://cursors2.totallyfreecursors.com/thumbnails/monkey-ani.gif"), url("http://cursors2.totallyfreecursors.com/thumbnails/giraffe2.gif"), auto;}</style>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:45
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90