Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang chủ Mong ước kỉ niệm xưa

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:26

  Member
  demo:
  Code:
  http://vuilam.123.st/h56-page
  Code:

  <html>
   
  <head>
  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" />
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
  <title>Mong Ước Kỷ Niệm Xưa | SockDust</title>
   
  <base target="_self">
  <style>
  <!--
  .page
  {
     background-color: #c6d9ec;
     color: #0a3262;
  }
  .tborder
  {
     background-color: #ffffff;
     color: #000000;
     border: 1px solid #aec9e4;
  }
  td
  {
     font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .alt1
  {
     background-color: #f5f8fb;
     color: #000000;
  }
  .tableborder
  {
     border: 1px;
     background-color: transparent;
     padding: 0px;
     margin: 0px;
  }
   
  .post2
  {
     background-color: #EEF2F7;
  }
   
  .postcolor
  {
     font-size: 12px;
     line-height: 160%;
  }
   
  .images {border: 1px solid #FFFFFF;}
  -->
  </style>
  </head>
   
  <body background="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/sockdu10.gif" style="text-align: left">
   
   
  <SCRIPT language=JavaScript1.2>
   
    var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;  // browser sniffer
    var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
   
    var dx, xp, yp;    // coordinate and position variables
    var am, stx, sty;  // amplitude and step variables
    var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
   
    if (ns4up) {
      doc_width = self.innerWidth;
      doc_height = self.innerHeight;
    } else if (ie4up) {
      doc_width = document.body.clientWidth;
      doc_height = document.body.clientHeight;
    }
   
    dx = new Array();
    xp = new Array();
    yp = new Array();
    am = new Array();
    stx = new Array();
    sty = new Array();
   
    for (i = 0; i < no; ++ i) { 
      dx[i] = 0;                        // set coordinate variables
      xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);  // set position variables
      yp[i] = Math.random()*doc_height;
      am[i] = Math.random()*20;        // set amplitude variables
      stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
      sty[i] = 0.7 + Math.random();    // set step variables
      if (ns4up) {                      // set layers
        if (i == 0) {
          document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><a href=\"http://vuilam.123.st/\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></a></layer>");
        } else {
          document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></layer>");
        }
      } else if (ie4up) {
        if (i == 0) {
          document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://vuilam.123.st\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></a></div>");
        } else {
          document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></div>");
        }
      }
    }
   
    function snowNS() {  // Netscape main animation function
      for (i = 0; i < no; ++ i) {  // iterate for every dot
        yp[i] += sty[i];
        if (yp[i] > doc_height-50) {
          xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
          yp[i] = 0;
          stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
          sty[i] = 0.7 + Math.random();
          doc_width = self.innerWidth;
          doc_height = self.innerHeight;
        }
        dx[i] += stx[i];
        document.layers["dot"+i].top = yp[i];
        document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
      }
      setTimeout("snowNS()", 10);
    }
   
    function snowIE() {  // IE main animation function
      for (i = 0; i < no; ++ i) {  // iterate for every dot
        yp[i] += sty[i];
        if (yp[i] > doc_height-50) {
          xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
          yp[i] = 0;
          stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
          sty[i] = 0.7 + Math.random();
          doc_width = document.body.clientWidth;
          doc_height = document.body.clientHeight;
        }
        dx[i] += stx[i];
        document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
        document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
      }
      setTimeout("snowIE()", 10);
    }
   
    if (ns4up) {
      snowNS();
    } else if (ie4up) {
      snowIE();
    }
   
  </SCRIPT>
   
   
   
  <p align="center">
   </p>
  <p align="center">
  <img border="0" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/sockdu11.gif" width="546" height="69"></p>
  <p align="center" style="line-height: 2.5">
  <font face="Times New Roman" size="4"><span style="color: #6250C5">- Tam ca 3 A
  -  </span></font></p>
  <p align="center">
  <font size="5" color="#6250C5">* * *</font></p><div align="center">
     <div style="position: absolute; width: 228px; height: 181px; z-index: 1; left: -7px; top: 403px" id="layer1">
        <img border="0" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/sockdu12.gif" width="181" height="124"></div>
     <p> </p>
     <div style="position: absolute; width: 100px; height: 100px; z-index: 3; left: 14px; top: 988px" id="layer3">
        <img border="0" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/sockdu14.gif" width="172" height="81"></div>
     <table border="1" width="60%" id="table1" cellpadding="2" cellspacing="20" background="996.gif">
           <tr>
              <td bgcolor="#E0E0E0" background="vohocsinh2.gif">
              <p align="center"> </p>
              <p align="center" style="line-height: 2.5">
              <font face="Times New Roman" size="4">
              <span style="color: #6250C5; font-style: italic">Thời gian trôi
              qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm <br>
              Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô <br>
              Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn <br>
              Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha <br>
              nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa <br>
              <br>
              Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào <br>
              Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi <br>
              Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi <br>
              Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười <br>
              Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai .....! <br>
              <br>
              Bridge: <br>
              <br>
              Nếu có ước muốn trong cuộc đời này <br>
              Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại <br>
              Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng <br>
              Sẽ còn mãi trong tim mọi người <br>
              Để tình yêu... ước mơ mãi không phai... <br>
              <br>
              Nếu có ước muốn trong cuộc đời này <br>
              Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại <br>
              Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm <br>
              Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi <br>
              Và trong những... kỷ niệm xưa .....! <br>
   </span></font></p>
              <blockquote>
              <font color="#FFFFFF">
           <p class="Style1"> </p>
          </font>
          </blockquote></td>
           </tr>
        </table>
          <div style="position: absolute; width: 226px; height: 147px; z-index: 2; left: 770px; top: 695px" id="layer2">
           <img border="0" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/sockdu13.gif" width="222" height="124"></div>
          </div>
  <blockquote>
     <blockquote>
        <blockquote>
           <blockquote>
              <blockquote>
                 <blockquote>
                    <font color="#FFFFFF">
                    <p style="text-align: center">
                     </p>
                    <div align="center">
                       <table border="1" width="20%" id="table2" cellspacing="12">
                          <tr>
                             <td>
                    <font color="#FFFFFF">
                             <img class="images" height="204" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/sockdu10.jpg" width="300" border="0"></font></td>
                          </tr>
                       </table>
                       <div style="position: absolute; width: 100px; height: 100px; z-index: 4; left: 762px; top: 1186px" id="layer4">
                          <img border="0" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/sockdu15.gif" width="231" height="119"></div>
                    </div>
                    <p>
                     </p>
                    <p>
                    <object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8yMS8yLzQvInagaMEMjQyNTdmYzFlOTVhMjgwMDmUsICxMjhkN2M2MzU3NGQ0OTEdUngWeBXAzfE1vInagaMEWeBmmUsICgxq_hdUng5cUIbaBjIEvInagaMEhdUng4kgTmnhdUng4dcUIbaBIFjGsGF8VGFcUIbaBIENhIDNBfDF8Mw" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8yMS8yLzQvInagaMEMjQyNTdmYzFlOTVhMjgwMDmUsICxMjhkN2M2MzU3NGQ0OTEdUngWeBXAzfE1vInagaMEWeBmmUsICgxq_hdUng5cUIbaBjIEvInagaMEhdUng4kgTmnhdUng4dcUIbaBIFjGsGF8VGFcUIbaBIENhIDNBfDF8Mw" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br /></p>
  </font>
                    <blockquote>
                       <blockquote>
                          <p style="text-align: center"><b>
                          <font size="3" color="#6250C5">
                          <a href="/forum"><font color="#6250C5">
                          <span style="text-decoration: none; font-style: italic">
                          Gửi tặng bài hát này</span></font></a></font></b></p>
                          <p style="line-height: 200%" align="center"> </p>
                       </blockquote>
                    </blockquote>
                 </blockquote>
              </blockquote>
           </blockquote>
        </blockquote>
        <p style="line-height: 200%" align="center">
        <p style="line-height: 200%" align="center">
     </blockquote>
  </blockquote>
  <p align="center" style="line-height: 150%"><font color="#6250C5" size="6">~ * ~</font></p>
  <p align="center" style="line-height: 200%"><font color="#6250C5">Trở Lại
  <a href="/forum"><font color="#6250C5">Diễn Đàn</font></a></font></p>
  <p align="center" style="line-height: 200%"><font color="#0066CC">
                  <a target="_self" href="http://vuilam.123.st"><span style="text-decoration: none"><font color="#0066CC">Trang Chủ</font></span></a>
                 </font>
                 <span style="text-decoration: none">
                 <font color="#0066CC">
                 :: </font>
                 <font color="#6699FF">
                 <a href="/faq">
                 <span style="text-decoration: none"><font color="#0066CC">
                 Trợ Giúp</font></span></a></font><font color="#0066CC"> ::
                 </font>
                 <font color="#6699FF">
                 <a href="/h10-page"><span style="text-decoration: none">
                 <font color="#0066CC">Up Ảnh</font></span></a><font color="#0066CC"> ::
                 </font>
                 <a target="_self" href="/18-page/"><font color="#0066CC">
                 <span style="text-decoration: none">Xổ
                 S</span></font><span style="text-decoration: none"><font color="#0066CC">ố</font></span></a><font color="#0066CC"> 
                 :: </font>
                 </font>
                 <font color="#0066CC">
                 <a target="_self" href="/h36-page">
                 <span style="text-decoration: none"><font color="#0066CC">Photoshop </font></span></a>
                 ::
                 <a target="_self" href="/h27-page">
                 <span style="text-decoration: none"><font color="#0066CC">Shop</font></span></a>
                 ::
                 </font></span><font color="#0066CC">
                 <a target="_self" href="/forum">
                 <font color="#0066CC">
                 <span style="text-decoration: none">Diễn Đàn</span></font></a>
                 ::
                 <a href="/h34-page"><span style="text-decoration: none">
                 <font color="#0066CC">Chộm Avatar</font></span></a>
                 : <span style="text-decoration: none">
                 <a target="_self" href="/h19-page"><font color="#0066CC">
                 <span style="text-decoration: none">Tìm kiếm</span></font></a></span></font></p>
  <hr color="#6250C5" size="1">
   
   
  <script language="JavaScript">
   
   
  var message="Copyright by SockDust";
   
  function click(e) {
  if (document.all) {
  if (event.button == 2) {
  alert(message);
  return false;
  }
  }
  if (document.layers) {
  if (e.which == 3) {
  alert(message);
  return false;
  }
  }
  }
  if (document.layers) {
  document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
  }
  document.onmousedown=click;
  // -->
   
  </script>
   
   
   
   
  <p align="center"><font color="#6250C5">  &nbsp; (C)
  <span style="text-decoration: none">
  <a href="http://vuilam.123.st">
  <font color="#6250C5">Sock Dust</font></a></span></font></p>
   
   
   
  </body>
   
  </html>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:26
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90